Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="Zasklívání oken">Zasklívání oken</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script> onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { error: function(notFound) { throw new Error('DOT FAILED TO LOAD'); }, numRetries: 3, }); }); </script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.96057bf3de.js","/re/js/vendor~app.bundle.da08a6d5ff.js","/re/js/app.bundle.1966af9af4.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.5894fc7ee4.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.388ccbf955.js","/re/js/app.legacy.bundle.8e91defe5e.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.e8d317df39.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var g=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",g,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",g),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,m,n=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],m=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),m){var t=m.parentElement?m.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===n.indexOf(u)&&(n.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",m,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,p.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<n.length)for(var u,s=0;s<n.length;s++){if(u=n[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._466d4f.e05d21{margin-left:0}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.eb45d8{text-decoration:none}.eb45d8:active,.eb45d8:focus,.eb45d8:hover{text-decoration:underline} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem}._1aaa86{display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.SearchApp--phone ._1aaa86{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._141a21{margin-left:.8rem} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .Layout--left ._03efcf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .n877bd47a3a{display:none}.naa07a543c8{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.naa07a543c8 .n6ac7798c99{position:relative;background:transparent;text-align:right}.naa07a543c8 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8 .n928554e442{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.naa07a543c8 .n95482bfc85{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.naa07a543c8 .nffe6533cd2{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.naa07a543c8 .n5344cc5c10{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.naa07a543c8 .nd23c6a661a{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:link,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{text-decoration:none}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:active,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:focus,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:hover{text-decoration:underline}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{color:#7b009d}.naa07a543c8 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:static}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:.2rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.naa07a543c8 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:40.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:1.6rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n95482bfc85{margin-left:0}} .nf51b3121d4{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.nf51b3121d4.ne33ad8b462{visibility:visible;opacity:1} .nc35deeed9c{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.n6774291952{display:none}.n48be6cb468{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .n48be6cb468>.nc35deeed9c{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.nc35deeed9c.nfd8c80e29e{background-image:url(/re/media/916dd10e9.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f,.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f{background-image:url(/re/media/916dd10e9.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.nc35deeed9c.n18164dffba{background-image:url(/re/media/916dd10e9.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2,.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .nc35deeed9c{position:static}.nc35deeed9c.n90d39a68a8{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .nbfb1f540e9{display:-webkit-flex;display:flex;min-width:12.8rem;max-width:100%;position:relative;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);background-color:#fff}.n1aecd94aae{display:block;position:relative;padding:.8rem;height:auto;width:auto}.n71049b560c{display:block;width:11.2rem;height:10rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.n71049b560c.n204fdbaa27{background-size:contain}.nf21ffb51a9{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.6rem 1.6rem .8rem}.ne72e4f4eba{margin:0 0 .4rem}.nb7ca539705{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:3.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;line-height:1.8rem;height:3.6rem}.nb7ca539705:visited{color:#7b009d}.nb7ca539705:link,.nb7ca539705:visited{text-decoration:none}.nb7ca539705:focus,.nb7ca539705:hover{text-decoration:underline}.nb7ca539705:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.ne1a557feb5{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.nbb89d4b0b8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;text-transform:none;margin-bottom:0}.nf50f2e1ecc>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._374bc7{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}._5953cd{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_49870f;animation-name:_49870f;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear;opacity:1}@-webkit-keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}.a35b7c{pointer-events:all;background-color:#2e2e2e;border:1px solid #ddd;color:#fff;padding:1rem 2rem 1rem 1rem;border-radius:1rem;position:fixed;bottom:5rem;left:5rem;font-size:1.2rem}.a35b7c>div{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.a35b7c>div>span{margin-right:1rem}.a35b7c>div>div{position:relative}.a35b7c>div>div input{width:5rem;text-align:right}.a35b7c>div>div>span{position:absolute;right:-1.5rem;min-width:1rem;text-align:left}.f5c85d{margin:none;background:transparent;border:none;color:#fff;height:2rem;font-size:1.5rem;position:absolute;top:1rem;right:1rem}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._374bc7{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[13,34]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.44b89926b6.js","/re/js/zbozi.bundle.643e3a12f7.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.6b8bce75c0.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.5ac0fc75c2.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="firmy-distance-sort-gps boxlog_obrazky_on"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script> if(window.initDR) { loadjs.ready('dot',function(){ setTimeout(function(){window.initDR({"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF","abtest":"930/1773"}, {"916dd10e9stp":"sklik/skliktoppla","916dd10e9srp":"sklik/sklikrightpla","916dd10e9spi":"sklik_PI","916dd10e9sto":"sklik/skliktop","916dd10e9sbo":"sklik/sklikbottom","916dd10e9stn":"sklik/skliktopnav","916dd10e9ore":"ftxt-organic/result","916dd10e9nre":"ftxt-news/result","916dd10e9zpi":"zbozi/product-advert"});}, 0); }); } </script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="aeVe"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="hmTjr"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.97df593a63.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="mkTj"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="nTjlXRPak"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="kTPjRW~t"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="eQjPsZr~u"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="sQesX~w"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="bPfr~x"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="nXSTP~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="RaPcZr~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="UXjbr~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="kaencXZ~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="RPlTVejr~t"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="firmy_nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" id="firmy_nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-86-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="85%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="86%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-86-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Nonstop</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Novenko</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-60-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="60%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-60-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Myslbekova</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Střešovice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej skla a porcelánu</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,4</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-41-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-41-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~u"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span><b class=sec>Sklo</b> - Rommar</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span>rommar.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/54392/"><span class="eb45d8">96% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b> a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~w"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="fjeSmRl~x"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Skla</a></h3></div></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05955</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">325 – 479 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 2 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" title="Compass 06129" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 06129</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 273 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 74 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" title="Compass 05957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05957</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 171 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 62 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" title="ISO 4565" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">ISO 4565</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">179 – 219 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6 _03efcf" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span><b class=sec>Sklo</b> - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span>mahonia.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b>, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~2"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>mobilprislusenstvi.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136249/"><span class="eb45d8">90% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~3"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span><b class=sec>Skla</b> – Cogitoeu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span>cogitoeu.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~6"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~7"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span><b class=sec>Skla</b> - Jiří Rulík Chrudim</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span>rulik.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Skla</b>, Jiří Rulík Chrudim</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~8"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> - Forcell.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>forcell.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136302/"><span class="eb45d8">93% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~ut"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTkmal~uu"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | F-mobil.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>f-mobil.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené <b class=sec>sklo</b> dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="jTaPlTk~uw"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklarny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklarny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="sklář"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklář</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skle"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skle</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF" data-e-b-n="fjeSmRl-PSnTjl~t"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;916dd10e9zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="naa07a543c8"><h3 class="nffe6533cd2">Nabídka ze Zboží.cz</h3><div class="n6ac7798c99"><span class="n6774291952">4</span><span class="n6774291952">4</span><div class="nc35deeed9c nfd8c80e29e n86c51d683c"><span class="n6774291952">916dd10e9</span></div></div><div class="n928554e442"><div class="n95482bfc85" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div class="nbfb1f540e9"><div class="n1aecd94aae"><span data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}" class="n71049b560c" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></span></div><div class="nf21ffb51a9"><h3 class="ne72e4f4eba" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci"><a tabindex="0" class="nb7ca539705 Result-title-link" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/" data-l-id="kAv15AHl"><div class="Ellipsis">Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci</div></a></h3><p class="ne1a557feb5">Skladem</p><p class="Result-price" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">349 Kč</p><p class="Result-url nbb89d4b0b8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}"><span class="Result-url-link">Nakup365.cz</span></p></div></div></div></div><p class="n5344cc5c10"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_content=zi&amp;utm_ab=930%2F1773&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="nd23c6a661a"><span class="ne676918e25">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="n6db62b1d11">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="fPVXcV"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="aXcZk"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=skla">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">930/1773</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://www.zbozi.cz/clickthru?a=c4cde102-5114-44f5-98a5-9bb87057e6f7&c=y843K2FD1Dx19RerlbUn7xARbiBE_bioEw9HlyUJA_yxk6JTNvY4C-Jplkr8uslFZaGa2Juzmmut9kTxckf_Z8zpmnTK0JXnu30nqqHnSvd3javC4vfaUgsoR0Q9mFe7D2Rxl7r2lZfhTqpTnIlH5BdxEV8dL5CV7VjMuYOuT389REG4ejplJs0do2_pBZl5D_qvEgD3Z3YrHQXak8CegxwzL5eAVrMgoEG6B_esqIE2IjtdPp4-aZbC_qEHOLK33sldEcVDUs_F2CmLSMShPa_7KSIv8LXZSfBdcuqnN8F9KxX8c8aVLc8JZ0WQN-BeNnDQfABsdYxyWfjAW1DhyKbTvI1V09zmL5HESm4SnxUr9q5dCGdYyeumvsxgUYda5aHKmpCVsy0GjP8EiAWBWKAPY7eRTaPrrwQa6zA2ZXujdYwo_iud1oAQ370b_Spv2abou4I6zPFx1oc4dJ-n2kLgsD_-otIzRKOq2IrNtZJ1eqFf3tsE9KON28D_sJ1eUdlf1gncdak8W3SeDDVZ8lvsnv-6h3H5bclM8UiTH4MUavI3iSlO3OYsi7jZSkK0pcT43Gk2ytDuscFbusCtJhy_C_93_AN9S2SlMozdmAy0BBDgMX0G6CYfn8L-vibBcMDUFd1pfjbVW3bZem1yNq6Gw4jy51xISTjPONXWjhOFbJPSn1NqbFnqcxLxr4Q9nbF9CJyXOMpmE8QqH8MUVeKKzjdknI_sZAO62UTyQJ-k84eLk3A4_VPOowvkIvbKlTvP0FoEOewN_9dvT_FQCP6Sol2U-k3KurKPLC1mkWrH_XQ9FFrAjTMS3n_MKS7lGvZDVVS0UiP41DauMIvocezBKDazQktoL-pp1vgw9Y6iIHxwkLJKnaP1IstvjyIAnAbVwpUhShJRjBBcWDqy7fZaYWOKUQo123xZspeg1AJ40mVHMiYvlbw_CQqkSgNjFgRwmtHWCJBqrgmDyit8qPX1kLq6sgC_WaHbrBKFmrHVvNy1_mxsB8PlqrzSvbQ5uaIl_QNIs85BxKPMQ4yxZNFzJAj62GqPd7qkAXLD6gY3dRZNdrhlk1QapDzfzK_KyN8fA4nRMLZk9y50V9LiNgkkZQkRlvewvMvV5wGbcNwPPvb1qUJ6IxBhYl6lVOUa0vqTDJP7BXU2lxh6gzpFfL5d4GtrGHDJKrpkyFByyhah2ZiKaKd-Hg3XkPyn2z8QDlrRnKVSuiz-ak8%3D&j=1":"kAv15AHl"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF","eventTime":"2022-01-16T21:14:12.616505393Z","featureFlags":["firmy-distance-sort-gps","boxlog_obrazky_on"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF","layoutElementId":"app-root","startIndex":28}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["aeVe"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["hmTjr"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mkTj"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","kTPjRW~t"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","eQjPsZr~u"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","sQesX~w"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","bPfr~x"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","nXSTP~0"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","RaPcZr~2"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","UXjbr~3"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nTjlXRPak","kaencXZ~6"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["RPlTVejr~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"cfb06261"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4f2e81ea4f119ef4","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fjeSmRl~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"562700c7"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5dff0c12752a2f28","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bd2fc56379e628ce","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9af5eafbb071ff17","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9eda59bc11e1da1b","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bde96584f23aa887","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~ut"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTkmal~uu"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"acb1c055215b1113","callId":"77bac124"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["jTaPlTk~uw"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"c10ba2ce"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"right","namePath":["fjeSmRl-PSnTjl~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"b20dee14"},"requestId":"g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","zone":"right","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["fPVXcV"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["aXcZk"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;firmy-distance-sort-gps&quot;,&quot;boxlog_obrazky_on&quot;],&quot;requestTime&quot;:1642367652625,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;3e2355b93126e1f&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:930,&quot;groupId&quot;:1773,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-distance-sort-gps&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sxGhFno&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d659d04f&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GResEJDG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RrjiAGR9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b20dee14&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;XdNhJUt4HjDrbxXWcmILZEOjZAGOkpa1ZFULX2HWn0s5031E6wSQSVM1CuQNqQPxKN7XZQbipAyJP83lRKBtx6H9CFyuJx1WTGgPFY0pPku_l3CofykD1lgJOmbLIjyHUzGxeTSBoBvtH6-KWlbHqEIWqWWWsPdAEMXnQjyPtSrz48EWlKQwAW0ffJvHv2hwrLAnVstw_hqhjH26gOKCvfu7wmn08pduv5polA1Adbmf_N_lbdYicphfzy4JjnGj0rlqwUivKYRlNR_nAlBEUsXzwb9J4FzRVuadsFkSNmICwbBKanRdU2TMKg5l2WWz6AEHATuWykft6qwQ9Yqw8VYGqCQ=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:1,&quot;trackerId&quot;:&quot;a8cb88a8-5fc1-4383-9d94-4c273e2c1ce9&quot;,&quot;version&quot;:3},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b20dee14&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ee6LCfn5hNKUZEikABkqWs1Ohk5Z2IMngIcAqjs9-dcAICM5wlnN8hpSfBwAPp4pDaQWzuvbsu9advsJ0fyLlQe9Akg8de9Ux8TrEvMVIwvUp6NC6J4phDANyeHjyu4lrRqexdmA5Ey-HqpM5n41j73CT5TiAS1kvBZldjInREtVIavAVcgC52kD_zkDEfhK8JkeWPCWVRi6MnYISOjZDNUToZEsB_DEwSalflbXGA_jAHAtSZQ9iuMfyUd33zp6LTchUKMrjTx3-69p47kpEnpCj1uyqa5-lRFvGwZQFGVxewCiCYf0KXo6rLVRZZ5LfJ9BjBEzHy37MpIvgctlh7zMf5R3rvBtHxk5S7eEULK7_Avim5qdSnsNWxsuMR0rYwQMnRDOCmkY06f5vKijrXhT9YeIcqMkJt0T2uV6mk8O1HrOhpF9MlYfzxh6d-lZ2mLhvQFgU8oTdjnFHfeSyWzqkp_F99xlEmOZWqPY5HJepl9HYynJLVDijKt37q7RsVNaMozVLRL_mztilRE8PuhhdqvQoJ0BD-Pe3SGdZvC7ammbp3aGBpssqXicHiPxpuI0w8VPfoqUsAKF7YazrLD7EQlfdYvgpqq75n_0H58KpP_pw--9mjxtkqxerkvCrMftJgeubNc0nAAKVqCTwnXYvGRi8B6unpkXfJas97h2vUrwbVkabOQNK5Y3uHkuuE8sDkIjXFM7bWSgtrTrV31memjpPW4wBGcTVSYrRVh_JFihEmSOpj_W1NjEGp3Xr4RvjLOw1aS3gfXKG0Z8Aca1fmeUDVCzNqId1AJar3Pg4CICiaki7lkMMYfvkgZ3d8qZeIB_Xyro42SbN8C3yZ1JKFNU6wRgzrexrZ83-B821hE4MSXhRZTR2oJ3cYMmEGxFObWqe3YyuqH67g_TfLW_lzNltvzAJCNKKSn4VssD6z9mWcQTVs360YS6eyIcQIb6UZUbUFL1Li5cXJdnwEKtcF5cvv7e-uKwdJpsiudQGMmvs_9UrHBibpEWKbO94tHCs1cCZqburaPVTc04Wu0hYRjQHByOr7GaFGIVAkBRWyCRMZYAULz87YmGx8HcKyF3ILzsk3ss7p0b8iK-mtUtjm2LpwEsA1SCyxkK7skgJDJl2iorHKR_IHpFwEih0xTbdD5ZDKtaop1ig1MyjKyt5EX7Cth7utaXIKql7jxSXrlbhLEYp_vIyC-GJlNTpUhO7xhl9LCwbJi58GuogL7vLpH8f6IMBsY=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:7500},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:364,&quot;id&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uM8g5XIAM2ZrpVXju-VHFSx-u0Rl1O7qF6ExqusbsqgW2sqmZQhjnhkNo881xo6-FNgQrNLcjfbcTJD7mpTEX-ZBvtMTcBCOoM4_uZMXGtWjqjKWF8xcPSHcHzcRriNLIydeAFo2KbRvtR-9Uik4v2-jCxV2_Zi4K0fwmRuOmiFjI3fA8ds2kvz3Tfwjsb0soGLB5UH-FekVvUhLENqAAmkt99J5v45J3sWy9rf9_qaTypoA0ZZicXDo6Ya3vDIGbBvh4GzSXQ3irptwcSQxP-CwEeafn3EUETjQ4nKtethKONcZ3ujp1Wo7pIMuFesAqVjsdnOWpQ49CtDluv25xkmQXukxDjwtWG8MQveSGvuYHjsJx3N_hBjEfx2YemJy1Wh6MqqkyLQecXFyUXKP4ieRkN3eHxeKWs7VlAkTabKm4PSlnG5Jepo2w8YYfaRndPQM5tQ40SXtZYKYrCgZbwNfBkmT_odq1HSYm08jopuRdBEOnum12rcWS09uazJ_HmRdBDhtf1IwHBgCdzvf_CrGGZE7eJC2wGUdDwbKcL77EHDHEHmRynC3x8x7ZRHQoOBsNTAkpFB-1fkgNCwotnbmRvRhMPRKme5ahyEX4ALxh1yPENwLrPUKgGDG14XxPPLE7zwlyJqTuEOvrueiYyxmr-7KajuymiLwXnblb-tNOjRkTa4x0HXZdKwQogP4MShe1beRGjEwkRYr_EwSLyWJS01Pt7XKz_9-7HptC8mLVAJyC6MNx6YtJC6e3_yN5xG0hg_4iWT1kH8SLPBjU34T05PmDVavsdNUug==&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9594992663117632124&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:135797,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;c4cde102-5114-44f5-98a5-9bb87057e6f7&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=c4cde102-5114-44f5-98a5-9bb87057e6f7&amp;c=y843K2FD1Dx19RerlbUn7xARbiBE_bioEw9HlyUJA_yxk6JTNvY4C-Jplkr8uslFZaGa2Juzmmut9kTxckf_Z8zpmnTK0JXnu30nqqHnSvd3javC4vfaUgsoR0Q9mFe7D2Rxl7r2lZfhTqpTnIlH5BdxEV8dL5CV7VjMuYOuT389REG4ejplJs0do2_pBZl5D_qvEgD3Z3YrHQXak8CegxwzL5eAVrMgoEG6B_esqIE2IjtdPp4-aZbC_qEHOLK33sldEcVDUs_F2CmLSMShPa_7KSIv8LXZSfBdcuqnN8F9KxX8c8aVLc8JZ0WQN-BeNnDQfABsdYxyWfjAW1DhyKbTvI1V09zmL5HESm4SnxUr9q5dCGdYyeumvsxgUYda5aHKmpCVsy0GjP8EiAWBWKAPY7eRTaPrrwQa6zA2ZXujdYwo_iud1oAQ370b_Spv2abou4I6zPFx1oc4dJ-n2kLgsD_-otIzRKOq2IrNtZJ1eqFf3tsE9KON28D_sJ1eUdlf1gncdak8W3SeDDVZ8lvsnv-6h3H5bclM8UiTH4MUavI3iSlO3OYsi7jZSkK0pcT43Gk2ytDuscFbusCtJhy_C_93_AN9S2SlMozdmAy0BBDgMX0G6CYfn8L-vibBcMDUFd1pfjbVW3bZem1yNq6Gw4jy51xISTjPONXWjhOFbJPSn1NqbFnqcxLxr4Q9nbF9CJyXOMpmE8QqH8MUVeKKzjdknI_sZAO62UTyQJ-k84eLk3A4_VPOowvkIvbKlTvP0FoEOewN_9dvT_FQCP6Sol2U-k3KurKPLC1mkWrH_XQ9FFrAjTMS3n_MKS7lGvZDVVS0UiP41DauMIvocezBKDazQktoL-pp1vgw9Y6iIHxwkLJKnaP1IstvjyIAnAbVwpUhShJRjBBcWDqy7fZaYWOKUQo123xZspeg1AJ40mVHMiYvlbw_CQqkSgNjFgRwmtHWCJBqrgmDyit8qPX1kLq6sgC_WaHbrBKFmrHVvNy1_mxsB8PlqrzSvbQ5uaIl_QNIs85BxKPMQ4yxZNFzJAj62GqPd7qkAXLD6gY3dRZNdrhlk1QapDzfzK_KyN8fA4nRMLZk9y50V9LiNgkkZQkRlvewvMvV5wGbcNwPPvb1qUJ6IxBhYl6lVOUa0vqTDJP7BXU2lxh6gzpFfL5d4GtrGHDJKrpkyFByyhah2ZiKaKd-Hg3XkPyn2z8QDlrRnKVSuiz-ak8%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:393,&quot;minPrice&quot;:3000},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7LYOj6ne&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-ltuoWzbNwwqNNeb-zo19fTVgi0-hnfYk5GgU6kWcer4efeBQa6YrouXqb8jzi_K3Fs005Hkh-KYqh1jjnV8lrEbto0girMLrAUFGRZ3gAnBXTaBWAkbS2E6mSK1ssN9EWhmAddom4zgMm3AjKgAAKClmrV7fT3ud7xeO955s99fVP3y5RqwftCJUE--Nbb5ekDpSuaQ9jVaD2AluutDs8cJyFCi0rJoR7149sfab-lDBMh8kOMl5gJWV-Bk4MZ9P2sZs4IxDJnTtXbW_ONpyUVj551S9v8turLRvhcGT36DZ7HVRCg2-xgocerw7SA4raWi5hRoyfvql8zVIXQqmBZsNY7CwLFhG64xARHbBIfpepIWy9Uow9tHbilTUEruuGJKLeCuqP6J2Ad34MBD4DsgcM5aYOh7PEtJya4xD66wSNo-lk5Nq-VFEhnOfmnRDJ-Es-0pyk0pCmXubfnabjxefBMZ-WFfPNfn900H4qKmeXSOu55xGjo7JJvRbMNR&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nakup365.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jnVuqP6v&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4emJCgjF&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;osCDS8S2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cfb06261&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OudxZeJw&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RmKJyovu&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:232,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.5722902326814922,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XjccQ4Ty&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350664138797,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.280145740509028,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.88,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lseBjRlL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10969924926758,&quot;gps_longitude&quot;:14.472929954528809,&quot;group_id&quot;:692586,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTYBpYhG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Yh8uO0m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QWZF9RsV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ZngomZj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hHkAxayb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eXKUfPdt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HW3Jw9bA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RbYobRYf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1056980,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3036,2022]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uiruEtS8&quot;}],&quot;premise_id&quot;:692586,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2186790,&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.472930&amp;y=50.109699&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zts.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PIpwZkF5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;214/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Klihařská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Klihařská 214/2, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Klihařská 214/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.175,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xEOMw0y4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10983555661573,&quot;gps_longitude&quot;:14.481104039541579,&quot;group_id&quot;:679865,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j1J41Cvs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IydviejC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yRjmMBMD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Mt1H2y3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ixO7b17N&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ftz9jMLv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NY0ofzhr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6AWyxpaS&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3344276,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1998]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yr5YgF0O&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13182662,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2181841,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Novenko&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.481104&amp;y=50.109836&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9URF0O45&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;694/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Myslbekova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, 169 00 Praha, Střešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KOrZtSXf&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08683395385742,&quot;gps_longitude&quot;:14.384236335754395,&quot;group_id&quot;:12894289,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R4NJAwlm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;idhMQVXe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I3Oh6dwG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uNAlBRaI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ilZ2gOE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EM0EvehL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tRvwXClg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1283599,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2787,1856]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tXFAeclO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12894289,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3864597,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Myslbekova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.384236&amp;y=50.086834&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qJkqrhNT&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;314/49&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 314/49, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 314/49, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MXtP0zBk&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.026214599609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.418107032775879,&quot;group_id&quot;:2488411,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kbZBA4gs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t7an6eOu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dD6gFJ7W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H5Aqq169&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SmNpIf3K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W4V0eaoN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uz3bMBII&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3458931,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1268,845]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qokW6QXN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2488411,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zuQGw9Sc&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NP9HNmdH&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9HtG8J5V&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2122970,&quot;title&quot;:&quot;Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.418107&amp;y=50.026215&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RmaPw68T&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.418,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KGD36Gro&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.017250061035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.435782432556152,&quot;group_id&quot;:2549196,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y0LczCLm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TObMikMV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EDyxXg4Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYremjuL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Trtyen3L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Y8tblHr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QY0kOf74&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ah0hDume&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:923148,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IalyU0qm&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2549196,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2367547,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435782&amp;y=50.017250&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fTcsmr8s&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80.809,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;10wyQKwH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0904655456543,&quot;gps_longitude&quot;:14.430108070373535,&quot;group_id&quot;:251805,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGQ5M2zZ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q3SLGFrM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ekSAefn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;deWtrDDx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g8zkFzMf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dntJnNMS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HAfqAkO1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjaCF14w&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:993615,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2761,1833]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xrmu8KTp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:251805,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2044355,&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.430108&amp;y=50.090466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hQJ3muh4&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1166/26&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Ohradní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.676,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1144,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J8wt9fiy&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05251693725586,&quot;gps_longitude&quot;:14.457181930541992,&quot;group_id&quot;:13201660,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HyByOZRU&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hxKlZFDJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cWGwcLcQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MBBXOCNP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LkhhGxQF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MFOYt0rO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d7XiWHPt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3xpJxGst&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70239912,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70239912&amp;yaw=2.936379&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13201660&quot;,&quot;yaw&quot;:2.93637918299},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fmPuW6Pf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13201660,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:23,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4066478,&quot;title&quot;:&quot;Dekorant.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13201660&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13201660-dekorant-cz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20sklen%c4%9bn%c3%a9ho%20a%20porcel%c3%a1nov%c3%a9ho%20zbo%c5%be%c3%ad&amp;x=14.457182&amp;y=50.052517&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WbquyI7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.916,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:5742,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E83JXzRL&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oDXsfdBx&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08909606933594,&quot;gps_longitude&quot;:14.427703857421875,&quot;group_id&quot;:2572556,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xG3ydpKg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1amePDF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iGFPAZDb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AjDaThDG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YvFysVI6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kEq9KNWq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6o2BQ2d6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LiQRE5kY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70266459,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70266459&amp;yaw=5.426019&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42601908369},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6s5ZzyzT&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2572556,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2372349,&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.427704&amp;y=50.089096&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ogGPmL3o&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;976/99&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0JV9szY8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05550765991211,&quot;gps_longitude&quot;:14.435903549194336,&quot;group_id&quot;:736344,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4QbJg3FD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4W7qQFza&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2i3ajVA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j6qvQKLf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UAFbsa0B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QQLA9jy3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TRFw0PaL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VO4jeAEM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70252531,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70252531&amp;yaw=1.118748&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=736344&quot;,&quot;yaw&quot;:1.11874833495},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wjxiSVk3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:736344,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2195728,&quot;title&quot;:&quot;Servisoken24.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-736344&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/736344-servisoken24-cz-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435904&amp;y=50.055508&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BZeTGVaA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chalupkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GJfuMZQb&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03419494628906,&quot;gps_longitude&quot;:14.517054557800293,&quot;group_id&quot;:12752797,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KTdsusm8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lDNis2sQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v3t8hdZl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KufBD9C3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DSNTNIFo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xbYlZ9gm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IzcOESby&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70074612,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70074612&amp;yaw=3.114626&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13192000&quot;,&quot;yaw&quot;:3.11462579017},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ESu2DDnK&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13192000,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:3767934,&quot;title&quot;:&quot;SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13192000&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13192000-sklenarstvi-nonstop-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.517055&amp;y=50.034195&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZJDHG6di&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1842&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Moskevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27204&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Moskevská 1842, 272 04 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Moskevská 1842, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tB30ixfS&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13950571908391,&quot;gps_longitude&quot;:14.081994654428696,&quot;group_id&quot;:673619,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L0SPXPlq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kqe1nmiI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SuwSkmKC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DxMwPJOY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rzgQj4jl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;krbiUBKw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ec1KL7Ri&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VJnlEyop&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13336710,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0QfRaA40&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4CTr040V&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Tip z okolí Prahy&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2178980,&quot;title&quot;:&quot;Clarisima - skleněné výrobky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13336710&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13336710-clarisima-sklenene-vyrobky-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.081995&amp;y=50.139506&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7sgeHErB&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;458/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Malé náměstí&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:10786,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O5Xxj0bY&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08635711669922,&quot;gps_longitude&quot;:14.419510841369629,&quot;group_id&quot;:13020968,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xKlanm1s&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklárny&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xeSNO3o9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cRIQadfW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aCSnLjeW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Inu26w8i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ga0w0uAH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0dSz5PoI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sHyXIlKN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4018307,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oESa60y0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13266272,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3924916,&quot;title&quot;:&quot;Debut Gallery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13266272-debut-gallery-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Skl%c3%a1rny&amp;x=14.419511&amp;y=50.086357&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P9p93bZB&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:96.998,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bVsqEfWs&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06489181518555,&quot;gps_longitude&quot;:14.308013916015625,&quot;group_id&quot;:175638,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rZkWpJ1k&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lUKOr45i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHrqGiW4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bfsbsfzB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gfcIf9iS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W8xhihRt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NZgw8o3w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5aTPjEph&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3196780,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1322,880]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5uT8n0RG&quot;}],&quot;premise_id&quot;:175638,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2018952,&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.308014&amp;y=50.064892&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.acera.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u6CGHEnh&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5KNvrLh&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJIgaKHO&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13223582,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1FoyBX5w&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8H4WHQp8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EX6r7gNO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lieGxAFS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mkj7e2rM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BoYRQG4Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;20vz2J1c&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jGEfph22&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3727439,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1632,1224]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;shjvwMDn&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13223582,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4074325,&quot;title&quot;:&quot;KERAT - Keramické ateliéry Josef &amp; Petr Štěpánek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13223582-kerat-keramicke-ateliery-josef-petr-stepanek-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mf7CZ5VN&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.209,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RGCMtIrB&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FN7waEcw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13321058,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f70YZhvj&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fh9tA8x9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1WgczoGo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uex5aHlK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d2FJ44sU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKPisZC4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bmUwB5Uh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5vdaJAfP&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4448902,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RXTcUECq&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13321058,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:100,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4129834,&quot;title&quot;:&quot;Keramikashop.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13321058-keramikashop-cz-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9WwoIyoK&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yuq66xki&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14929012658128658164&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1531350000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1586022094},&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frommar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zRlFGlMe&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;ROMMAR s.r.o.&quot;,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:190,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/54392/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rommar.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HVOYOkQmMT5AO7cQMFey33x8CPwMhd0gIv8r8-IAgBMiTRDa91LrXWXpdpjmSK7Eu9MkVYe_tZAvEYUB4FYlWuKcRitg7U-D3rRZEHNSf0xKnf3kJ2KXkwt_4vB_-vRAMqLgv_RezlOJNUZ62aLgXUXnt14&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Rommar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rommar.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rommar.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fckuitke&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623350598},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEKnQ1Dw&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kamy.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9-9-e-xnQd1xRCRoH4WlAkV2jz1LFkahEq6omvX6ny4FwAZZPxhOn32pTUBTnXOK6F7MNhcBKVIS4p3FIc_IKgs6Rtn89B0WiYQI4KiWMk5xf2wTEOSAKWm0R662r8AUFE0Y368Pt6io7oOUUtgwO4buXsq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oOi3omq9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;Ys8CQybdn00MjtTMfCkJyWlckcpSBwqUnHCWBDIgmZV9rFIuMc_YDtL0q0_FeR5PLptFQ24Bs8JUc_S_fMlm2HIYFsQFynnEaWN0LDOajUgg8rzZKcZloGaFQpMasnIC1ShxTmpTGCJYIQrYZuQ2IxPim-g3sdeGo1Tn6jY8himEVPkv5sq7vx9GFmCnECXB4TUwajAmOFoIab9n-ijYqyIis0TZr6APcey4eUd96_ad8-ZdwqE1pOB2V-_RSFFGU2UfbK7KVHELrPTkLZojyrCSw6P4Oo51hE8BTixOlNh77zbSJZCUbcND5KgQqNGeDHYUvDo9j05lJ4z5h5VBtSe_2Jre4A==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;4c1c094e-1e2c-4d6b-92c2-2698ca4d238d&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bxZww9_-X7JHRkGJesZn6_uNZlyOiLpclI2b4ptlRN_2R45t7NhFrl8vtB9jU1mMEu4Hc0QjcMtx5FKVHGjkXOBMsdCMLh694buEAY81e7e6znEYKAXd08luJuBWHzHFSFc_NEKVxlmLVRJa-U6kXSIagX34oo9tVDFugz2dR28izk5K8BIjUs8oKIXwdJgbKdY6XsQ0fO58beOLopJ_8oJMlAEtMqwcgVbUv0cZggCTM4bnwjWpUOBvuTXODx62p6fmsOOCccwFCy5kXvYECrmQoBPBMdL7fd_gcNMCl031Bk9NWViBT5ANae0v86P1KBQZiewPzFVfMvfLLquz7nxeVHGkNxod6AlPRIgmQx_V-qJpx9Z9xz4I1qA20jTCCl396jWdivPMwFAMqlukaVlWBfy_PSKyttyki9v3cwutF_xx1PzxeDP7XViyShDC786GW5QvKpM6hRm01ALAATssqPCc9goLWpX8m4DBwPKY-VHgM8yGWizUfbD4aShK4XzHT_R7WDG-ybYEjZlfwhYhHhV4AkW1eOVwppGnxeh4q_WOExl6ysSZYqip93j7AFEO2zr4AEEgCJzJzC6arsvRO14TwbZ62UrR7-Wdqkg98H0wC1lE3DPg4JukZNRFnnmkF4zU6At9Ah7ZshrITZUdidPs8z1tZhBgeLfllThja0MgkhGhRmGfjMDV5H8-wM1KvnDcoJWJhCiw8zvx9Nok04YzlHk8DHyacxazgBAyeBDQmezdc4UKb0BD2gea9D8lh0L4_A0dxy-8827m1brUd-YYlv-hIBpHT1JUWGeC-eFte0QKN4oFB1ObQJNzgiseDylE5ypNzesxqADwVLIc2VN0t1Fp8ALyr_KwBvV_6JrCn9iqVUQBg3WnW93h7FnmozanFuFKhFv092P5Z-yIsWEeG0QKd4-AWmlpi7FV5hAydi1zKz8zLyaNj7x2OJIoLZegt32enqdV39qCG5xlSg727T5NjjMxcIw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;JGxx4XTB2FpN-AIrXhA-qM3gExNYgUMGt_rl0fkSHTZjunuLRMRpUpxQnjFwcwBbNKJXnVUvFFZWmPOCdEYnJMFW1NaqfiJnr-L3JfNWXAU5S97C1xfR0tqctA9yWSUlc8AayJEgPSKiCudPK8hyj1QMK27Utfo83K93yAIRfS8RcYRo8EqjJIyfl7zLE2w4E8NlF3Mm0L9conMMZMnFETp9aM2eu24_ywI70MLk3Pf4TRL-JNPO1CsPqLsDaMZ5hQHO5r5ws1ccKQ6H7AzH-Z7G_pOKwy1YoGv4SphVrdpxZbzSvAg3rTKpwEOaUF2MJuWfMNm9LKegyJZRDqnjkw_sr0Npsd08fVlB08rbaobXzGUvoMpjRD6OUDtHEgkVronh-36EzgJJG3-DZ-y1VNAgVw-LmmSwXLAJy6n3mYjCt3sOF66w14fI9tmnj9DioQCoB38g9OhNjpOYJ8hA59RbzMRkzvWFg-k-5sEoONIPu2Ye9eEne7XmfjiKZCJPsFe-_GkZo7FIJGoh87tKc6ziAn9Eb5_J6Be2-laPJR2LzBngQNZEBDpCIfhNxJiZ8YjSnb68qInhQ7_oixrGozvjUH55ypolwyg2GhNzywDmpwiMPVuWo9tq2G6twjCMn61CFnU5dHF5TKJ5Ri7Nu2rHmmSIsjPk1Q43jGSQcV76cUc03WdcOIORAmVPwNcY8wLiy34iGv98miOwhxufOR3x4Pl4Zfa3CQLijm8uU1Vqm4FCkgM7kw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:47900,&quot;minPrice&quot;:32514,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZiJuWIjC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EJcRkTtW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;luscxlQC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1YeM8tqr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2ArGZjA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ASHRW8ahjKf08x1uqB-qLeKB35tzxt7rT5Ji4RMyiX-sLuubrGXWGxvEY5My2WiYD4OX6QU3dPUeNsDRpmS4dkWd0JbQfebXbbX-nXOQ3kOF38fGSuW97hfb8d3jAHSNaXK-vMxPqMpNyaYsoiVVRsBxBZeLRI5k-j97nt7A7SWVfBZvj75naihOKqa2ov4CrRBKdzxK9c22ESTlCAR88LSIWVnV9WHYs2GLg_H7DEZABPDUgUKgeR0oikk14UuP&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e9c7547-45d0-49c2-aff2-8f2975488342&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;c9uEmMWW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UJ8jlDKg0eCvQdY1ZyN4klYf2zPZDbgoLyJuJQ81uiJTU7nKZixIE0rEP0xzK_wXfnft3oZvDdP0yDw0c49OkBWBB4ksrUoR6lAf2hLP7jiCg2P5FBncG33ROcuJLIG1ok37Lnn0z1Cb1aKDvD9cD6Bgn4Y7Ic897sXkEva0XGvU2FphENEfA7j0MD-ZapwzoAeDA_v98_rSR7t6IkVI_Edwv3bcIxFu9auLheTqyfmBJ1gHa2KnrdqmDg1jIQ2oDepOvt76P-wwvH3Etsovo109T1Vd5lPYM6qtwJpd8SG2HTZm23WwZMIsxPi7Pp2YrVvMqQF1AioBzwgjd1J8Ogw3yiU4aiRUrrx08M5gIsDuKvGsrLnAFMymGYpXSEGgq7fJg3ejN8xj5DJj-N1AhvD_F1LNFnYUDwugaRrW-WzzOKL8tebdkme8KEUxdob3tX5SIGvyIhvyZXOnt1GFDoXhmwibiD-PR8hV6afZqd1pacBmkmnZSO3eZJer_sIHx_0r9PICyfDIdrquH5QPLKqCHaWGe0sjjaQjeoQqCBNde-tJr6NKYRn_b2QnNnDUPc9VkK-9YnDypfSN_UVb95uQhz1C-bTmzkSxTcA92Qpq1xaFUjPzoJSnUvibVDQgSM7vMc1nca1jbbbYNxiXox6PKEXsq4R_H1C3deb6X7S6aHh3M-jYy90GUAxfPNxRkEce3v8IfDmHTR63hwBQ5uWCngK__U1_xKXZQX9lmNfkUctsJ2pwyMCHlueV2llVqUogMitp-lJfHoSLNdmOm6YFdjU2KQ3OCHco_xNyay89Jdp4hksja9MAenaVx17mcoy95-Jk5w6gqiN_gxPOdJVhAkHSE87vZZBmOMmXTgSEE6xwQPK4yi6HuSHbTInHAGavXWXO3ea1JrPRsmg95SZRBXF0B7hucOVsGMFfsMdXPZqONM_5ZUn8hyxRbAO8A_Yhv9N403vX8Ry8uBFnhE_vbTCnlQExbu7Syw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno Compass 06129 disponuje vrstvou hliníku. Zesílené provedení s celkovou tloušťkou 2 mm zajišťuje vyšší odolnost vůči poškození. \r\n\r\nClona o rozměrech 180 x 85 cm lichoběžníkového…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WFlylDJ5hmgq8aom8iEIPvA_s6gAvMmkOCwQLbMAAcMoU_uhoVWMUmH9KTKlOejGTgp2ZnX2ceT--jFD1WD_qnlbD4cJitLX4xjazZxcraziifISs8ikFG6EdlptRJp4xpNzWXMIZPldImRWFdDnP1xlnfzg5dLTNR2qY6apewRbEWGaO9na3Qfl1nXgKMtmfpbkRfYqOrXL_VsuGfM5GX6f_3bVnXENHhw3gzvUQuINnM7tKOayxJYv42UPH6-jsOKBy_xG8lOOlrS1BU-a_qQj1tx2uacbBEwcMnTVMP4XELSUncY6a_bgp0Uq6Y_QF1Oj7rkJvkajMyrYsw7ddfG3H67EWzV5Di2SO4QVc0n9xO4OsJa8Pk1Rl7Uq6XHu2-PQezpfAmhDYdJpci8iabd10x0Poo66ymi3823YLecMgyqK3KtnALxvpKiLIzfSUkjQke3EVa-tSz-kkvi3n2u3Co-1VRfrD7rgZEdfFRPeLnyQTc7H2V7w64kUNc7JmwsvIGVRKeC7LfVrnULtvb4ewJhamFQppj_tIAODumhZWGzgPSgG3dIMtjA2n0b0xD6NsMj-SFHp9jUEWUsrf75hY832kmaDiL3alv6G_Leu7qKpLoia40phP1k8DHcjOM-xlX4iQA0fn_D0lGE_udyoWJcYU5ifF0qKCNMxK28P5EW2leOBqB7AusQbl1Cq7l3b6bWGmZ2bKd5ScWtHcrwlAQdHYeiNEa-Z-zdnyzlNj5e_2a6o&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27300,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:74,&quot;offerInStockCount&quot;:64,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uZX1vQth&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vrt16eHK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;180 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;14M8LNE4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;85 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FonELzkF&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;88dNfiem&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;acBzC32T9gzM6T7WymwjRFC76k1SfPuR1Ll1wwzBeD688-_od_6KozJe0oP8MetCbjg_ZdAC3uxNyFSEGkn5NH3g_cmmKXy4QwcUPxhpJTD8BwnEUd2TGmz8P7TX3QhFdpHTpz2X6baNlr74-p4EpMa5wn1siemr0spuShu6nd8Xqb5hYaTcZWDQedHyW4pj-rCM2WE_ISDGnfkCtFEQuXFGNeNMe2UXsaYlvJr3JAwp3ItDmZ49RzP4KlkTgtmn9OqS3dhCX7uB0VculkbdWw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;949b86fc-26ab-412e-b3b1-2202313e7643&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YTEB2Yqw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1DShJQg-uepITzcgw8E_09ZeF-pRnmMrzVPSmgC1Hr37X6QFwcdv9INo62fpMIEMBXdIWDC5E75gsB42CCxk-Z9WHYLbLIQvH3UomEpMJeiBJlbWlFu-_TdwNgxbeyveQGltTn3vpIKJa3Lrih7iETvMWsvggDSWQcB1wUxqRV0LZ9_m_CCaBnXyRS2y8iZ-5SXn9FpbgLxEUJiTymXBDtoeM9vRThmvivNC40TIMAMQL3qOQgfW6ZuamIJ5AV-Cx6dEkTgG0fAMBJ4nGhrdGn6f82My3QecoWdzTiL5BAqCxu0hAsdQRjOJjv-uqNRiB54Nij7FrD9wlzygEHLhImGdSoZNi9OkFoJL0Cdn4DJx6MMORfCte6airMPdcgwI4vgfUfWdCcZNDD67VqZWDJaNqWD1Pz45mZm8nO49li5Xz55qltr59wMYafoHEMLWq5npwxAIN0NFIAWHfRXIWzFmUgb_drvnyGdDg80YOtmv7SfnnMdMiZUqLQMaaxfAiYzaC8syqBdq-iAKYUz3hwWwql1B5lxpA6J7RaifTeYcp_RXl3V_LjIqAeTrSOSH1S_DfPuBd9RIF7fO4fPslts6TXKxjdbqRzWKxlvfzEZDghBEsOvHIByd_7X9i4GEFp7aaMqt0XfWh8yW3tGWOQZV2BiyYpxtbpq26ibW2LKLJGej0O5Eyy356egOkJ_31s7l7Gt9uiZ0nRL9yig7ZjAI99OdmSIWSeRQGpAxajRapEpmiVM9CxpmdE6SMuBRetHQj17Lrlw4luJPoX2iAInFkVuXWnMivM7eMRYsYKwmo-62Q0rO0aBndr9R9Ju6I8zSHdTIuMBa77ZPBNP6zoBJI2APPd5kLuz_-zuEyObWxmNExEh1laboddvk-d9Le4e-VPO5oMMDMS6qzONtw_J3mcsmn8mlFyfCimmqVkflgXdvfYwJmTgn5DulnYFgmWkHlryz8qR_DOeOcLruC1mtkr_5Y-MWu03XOg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. \r\n\r\nDíky rozměrům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zeDjWLmjE5GlWgUElSA5al8KMmo39WGMO8vI5kGEu_P0f1XVCw1L3ij8e6UakKWx6PLx3VqNfZaR-cmJYXOjYi_1Btbwg1ApNkMBNom6m-dwnTYfceloqh4mE_lz6aQFrER59YhzbMcN2sG0IsIxD28Ldbs6W5y-Aj5S_DP4AOZ3EN_oHVZ5Cgq1gEkWCVNr7ia62H_1zlJvm2KVTOsE0XeiW1LRdQ_Tum8q0K9bpeYyq_ACg3z6f79NDl2PVIAW8OR7MGsPqYzmMKQotxhR00YD54qms61g6XqgkUqvn1lxijCF3RK1FgLSygs71zERmOdgJI8Q2DXfxbyygVZWjaCpcTyZeenI-E2nFiKHENZR-B13Zt4IUsGt13O3rjBsqaYP9ZSqusH3KnciYwG_jDHfnJtJBEDct0Mrj9B7TIm75AcD_pHY_whM4aY2e0i25jSDKDYfP0i2YdP5psUXATL8AJw4KYRrJTdvgs5t8LZJ6gwkOIp1xS-haqCPRjtCjz7DLEdZJPzGk5NTZhN0kVYn-xv3vgCJQY6bWWwRP9GE1XjAallPa0Fiwnacimeml-SAboSxxlIzIzmJ_B2VqEIvK9l81JD8NtK3fr0e1F9m5Xvcj-vTzCXZHzP2ypawl5Btkw6rFkTXPa08PckO8976xMmB014UMwXxhCCGl9UYWCWpUYofpSACe4RlyDA_wMMqp-fJlmarTmUbrPre6pg7x4OUpY1ytqhwfUgjM3Wv_HpUvcgX&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17100,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:62,&quot;offerInStockCount&quot;:48,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IcCItUtc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zS9G2PBh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FQHwltjV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;71 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FymMLq6p&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EsQKCM0q&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nvH1NRp1yjfh7_NiSZD9t1i0h2biW9fCY0OBwIOYoNBoeIOLNxusHulUmqzy2Oji3-z3yciO0GhVltODYPTuWbDv0HekneH1gzlhbGSabNMbICrTjf4Ed4d7FY-mxiEZ9r-9RWtGGZCH4unaFd2CS2slFE-eIz3ZkZfuhRYxUfHIl0xrKpuzft_YujqEd643lsFLqsYkjq4C2e_ulrXz5J6wnfWPa2IJyEWJTFKArckxMkRe6Cn84MffLeT708ZZwj16aRhpTh5D4X_Dy08F4Q&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1c34b8d4-2d56-477a-99f2-4df4f5bd57d9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NMC8GGe5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kbM5TKb9lHpNCmqi3AIexWZlFQlXcujz9HJbLftQnFruHAJpWMCYlOqETS3Ru7wtYAQjeTZbp5xlHLn_rTScrkVCIzr_ZkH3lxxP8WpG3xAjjmvjnRWw62_y8EhpBdRZ8Kw78tkbLDp6Oq2SG4Wj8bdZP2Q4VyqWfKE6Wth2dgtILT26nNUFaKh-0s0Po7ib3ROGmYoE5DOgKWOS60NGfU0prtG1N0a6GjVUt4BG91M7sMUE2kwnjtYs5ac-vhgrx5rU75sRNH77U_mxWefWHCgEvSW-GvZCziHh3LVhrX--cfgxOsE4HuNloqHhvOZ2dJEu9UyY4p7yXalaM_2rQeopaynnzbnsNlb6jBrtU3Ivb7-PKDkinhdJO9QPVR5h9JYfC9R4Iue-StnH4wC9T-re7SwaqIRYpjr_BcE8iSbN9BnSU-QlK9bNM0W2jV16o-oR3ca2qwOXMm2JXdphiPlSdjuZ3AE0m90sGjc6xzfjhfeCFlp76LsX1h-BXVSnPjCRR69Cc8lm-WP4vkxJsu4nV5VNM0MlxJZMQthnsgto8deaXsQF4Nau0K_gGmi0naipc9fU-Tf-lbH8PY6angAPJmnSb1kJPLbKadRZBjQhRFi1H7p9ixClFoOdVeNJ_9TPV3Ncfca-tRQROUEhFmK3-Y6t5ANrgomvtxqF59MwFZBlm6xqVchhh-77KKUZELK2NsbJexL0dUeC0h9tje1Hr8suIzhlTr0FmTTIOsanwYVQmu_pdsWxsbq7zDZOZCAWdvfsiX5fAFYk98dgQxhXHP1xrAXn6XRyouAyWdVfXQNa13DX4K6H0tnbhUIldaqXzLxqh6jWBTnFtmP9YrGelSZiHYjYHNzNDqxZKbBfNyUlqCk4qQ6mgXSAMBfHdcU9mMmvvwmsbku8wmxurygwILwd1LMrL6LysXpirUWbNd1HCv66qTEyys2rpZpGyvfL9UOIMTTNcta--z0r3-0bD_5uKfCbGKZqtRA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona proti námraze ISO 4565 je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Clona ochrání přední sklo vašeho automobilu před mrazem, ledem a sněhem. Nepřimrzává k oknu.\r\n\r\nPo použití…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-upgdN_r3UVcUOcK42fzvEw2ViUQPCybSTcA1CCuCEbP1xtIZ4gM7jH9Qeu8zVADWd9t2N1IL7JL3-nJEg2cBpoUs7xQCy7mnUNBeHZ3Lpw5nwftvM97w-_NfP9DHue55QMeiZ-QuI2BLHmo12PB-KFNjz2kDks4E1AqL_a6fC3iGErntdwj_yrVTQ6-nV-acJoxn8WMM9GKd9ksaHrnKT98PycFSnBNUM2RMnsgcHrSwayDmoT_plgzTgqVWlOrcLv8ykOJ1Vrjidx_PbylPxoxF1Ee0kapE2huLlsAsQPH1L2bkEPmWKaOMaEkadzeXWVmG52nI2DDBlJPoR4gxMzjwVlgqgLlbEAsq6ix11jsg-a2jpXh8VCESLP_3jXcOcdGp2DPzR6cOk91KdHvMyynKOHl-5PVauqbU9MNCuRyPYZwelQJLP6rKlm0Td3a7boIRry5MEA2byB3HyOccJIlWC-CXtTlGc-7ScmU1hsvTkKn91AefhKJrLNfmDwwRXXHfRdoWrYA0s8ktxQbcuY5cfkKKySrm1ph8NjFgdIX-97HgsRtWk3FT81gmnN0bqHPoITAwrzFyu71ZnenytkhTiScbNtW2iTs0acMUCrWFAyL4bKuognmlR_sAHigpZLL0Ge3-KpXE2IzW1HhQsD9r1RJGBF7wrnlIEwaD1ag8Ylrzt4GC2CFLya8zD19pxM5H3RQ5Ju8JUoJ6i2ai_ZjDNPMejUe-IHcutct5aoX-rm1hLTc5g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:21900,&quot;minPrice&quot;:17900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tIyVla51&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3TQMorbR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;165 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TjwQ225n&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;110 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0LSCt3UV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WPEVxM5w&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-pKWpNYALzjqKiiu5TNQfvN6b_3UwJPWcInxzPvkJmGeeIzcj6mxy7ugeuTzK25g6zMS5lLZDeUEhn3aVapYQj8hfSm2ZNWl83W31DCjNKZmpjMwSUnMIdD3fDIpoSs2uLk0ngaElR0GkJccpq_8sTnkfXYXr_O44xUVxoOiHB5E40gLhUEP8xB8KYTTaavWCjd-WuOnywqjy0iHJZxZKKINhNDpLu4GYSZbp0aU_xpykII9aNkyvaEg_-76jUwn7-feZcQ8fLsjISVhLqnEOA&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a3f22c79-9d27-4785-b04e-8664beb308c0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ISO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3155904144061632270&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FN/2ddBRiq.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/iso/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3155904144061632270&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;111D3y4O&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tiYInFGXzL2WC4-lyPPDbvr-cjhdap4ICMJEc2sqduVp0SrL0o_iHXknWLJMg6Y2WCXk5Het8dBVd6pNmll2QZmC7WsCyjWP0P_DzeSwtz57tOYsGuFRiN9Ka-g-ySuRUsrV-YcWb8I8_yKEAD4KXtDeHrcdM0yxzyDM23mANtAISYJ9Xm3WXmd9tP_aoUQZ2DG2DLkVC1c-k1zUypTpNoKIw_4aL0hwLHVXqygAHsOXvM5kQlyv4yPYShVYpTk-PWzd2w7CH6Qk8vLCSHsRRqYln_I38gASNrDz0x45zCeOWe_hQkqYsbbXqyYNuHATJdmJwjggFrGakHf573wN6MAlSv9l0imJ47iwMIpsP9gc4aPhVfiFFzj3G6HO5opu7DK_E5Mw0HN-v1eTX36aBQb463P6ESAnOGM4zBEXeruc_2s3zSESnnwlxHpiZ_yoCgqQSQdIaW2agOp4xUXMk63dVjvtWl-qK8OEXj8y-GIvhTSVSZlE3JTQCSdrxCDYoLcb97CTVtHZRy4L_CLNkBB0hz46VU-idmTdXmZR161S3qP7cs8R06NKLnbHYsw6IwyXbVTW8iwGf1-KQ9hR_46KQdF2xo8A9IJqWvw-yBfn7ijE-6kOTUxGzXMRFO2Fh5-6WadjkD9HzGgY8mRFG-DLEJIGKpzNLjCfSB3nvg8fMZvntdOh-mijFbgoFKdM3d6T8dJebGi0N2V77nAIQjY8bEANs4Dsa-h2EbjRuD3l_rk1RUsxxQP2gfC7cIVq7qI_ThyHDYAZgJAwt_DDhGE60eKKsItjhEhLeMa9Pmk7VWmeUNgdUEtmHTB9rEbgFvQUJnbQ4pLDYp-h_qkFIQQlyBkEiKsLg2zINteFagR7Bjb2jYvyCUar7j5tzgxXEOIAtrPjx5jErLSA76Ywk1XJ6yJ3H_kBPd_j4JPUscfz3H9pMRpX6g0EhATm2ZZW-7lyLFoPeUZl4sc-UwVq8R1uXb0wgCML4BIUpUc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti námraze Mammooth je určená k zakrytí čelního skla pro dodávky. Je vhodná vozy s velikostí předního skla: výška 95 cm, délka 145 – 175 cm. \r\n\r\nPlachta se vyrábí z odolného materiálu a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7RO87Lxreo2RnsWYTQOMWWmgpZRtwgmvW15mFdW0e3GWuHtX635x6y3rnrBHLtKpeeUceQMRP4Gh7Xg4MaQgzSri0MRgODEdxtbexUCnDVImdBAr5E7-pd07sM8eLNE_XTP-__d_I_2QDjT3M1krtdMPAQl8gXYMUwjy-zk5XDLO4rjhak36U2yUeUo9ZeKsDW6Qohw1CzZykzqSQbeDHvxqiX4d4xFSqW5INT3iwGV8sbPg_uFURyVmX8gzRvtJ1EzRNTCTAFKXtwGBhJRoQOckN1Cb_4q3VweM-kGpZlmL6LGtzOLcLzxQYilRRmlxaYCMDZQo-manuOhbi9u3VADnQGNBtKhkEtZgIfrQqy-1dcvuztKtvtyFmkIUGO7x1ZK9t4dJQqwEyPu6Y5rbTYCpaXUNfGGe05X2liqAmU5yIkdzkrGRvvu_R98vqz0KZJcHqaaMQVl8pysg0ujdl19tgRiHeaAV6eQ7egsF_W55aA4AeYcS-LDpTARSunt01jxgrbl9JdnCVYSBsH0Cp6NxJYVHzwwCwepYzJHbyKpVoaYmA__siByzjWxCNPJ661jgBoxZGSj8VQ6FQ0ZuEuYJ-Egp9HtWu-er_i9QYhKYsiE0exguVO5Oo5qwb-RRjzQf8gnetMnZ1Y1E3_v5Uc0-DPaVT1fdJAiIY6IKtTsr2a01pPaYdlPrF-z3207CdzNVQjtG4aKI27q6cudCmPB_dCW7-jw3q1brOlDyouy1JvIqH048Eg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14110,&quot;minPrice&quot;:11600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMHMJGlg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOkWgAVj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kV3LZpxT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mREUAHxD&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kefSSsjK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H4jKST-7gJrIHFH1z_s0Zp4E4zasTyK0UHJIIz29oppQMQbV4EXl3uCRPZecfIwoLdfr-XxFPhMk225-KGnu6zZCO_vN0VfSIdCzsqJYPp9NCFmGp4YeNx89M2SJQx1KMyKERmYDJDZ-hK_yatl8DNnGz0wni61G1COP9NSpKRejktWczgia8WIVAfNy8T34XvbN1EhtE6IaMEJzrux7Ld4Jr7DfxfXROoYNk3hkMhHioqXR2pGv9bA2eulVS9-Plub-iqB47z4cj7DrKc7SJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a5c58eaf-e817-45bd-8264-037be8f33c02&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHMkltzc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;kXNksvv7nt-vg9jLgLsN9IuMVcO7UwX0fqpxNHFw5yOo308LTi29c0gSfxKMoHlJydJ249Hwx-cMAYuL8--g3fFqex24S8F8seV46bxyDXxM0PJuraPks-ug8d4mULIHY9IRGYLJweskKptO8pHsHvyukhxmxph_d8f-cElN5sx7Z0luryXpQ5HmzLsdEnG7TalgM5lEa6H4Z1oASxldtFlDUWRbB4B-HHtsNXvIUNTTq40WzwX1gBDb2qBqtzddvgc5fjbYS3LxOp-hLaHJybS8OOZm7xGxnWUbAvHSjHrZF386lhgJUSdD3MVmXb187NApgHgYTTA8Xo9mCUDplYSu9r0XfbOxNpIXznbWuzdvTQZcOQKWIeI1qzzN_9uzF1-EfTRaawP4eVCXrIjaZFj7tte9wzOC0bUsTVJjtsWMaocx0yH3Qi_ycjN5VJn6KLBSA6aHiuiEW8912-WCrhfxcmgB2OB942gzn3FIxU7zx71sbc01YMYkk1reSe4mEqsMRb_-7cEU-16AlBIS5o9YS4XuBHjCRbjSyZWZlowZbxcLZhNdx5LLrk9jtO72GJy8oNQWMgMkv3gXF2yqnvkvVrwLecRIy2vijVr-OSUCU_L5gzmc6ow2Q8B3JpYcsPRXb1qapjl3HX4OnWsRYgo6rIsmD4LTA3rV5YvM7tBVlnOqz-jJ2fOGfvxmwnV_dj9V9INFp6mFvAlI1lnE0T1cXjXfir4LVgqXimYiZTdtVfTd-15PIJnzzqXWwp0wH1UCYl1dNCQPLRB_dWwAei-ifyhIcV4ImAeDeqoj6Xt1GhhHUkwWJ9YNCz9T8Tcf7sNg9PeduPfC89CF8wE3JgKQWf4AJPR3H7W8PzBPM6fzZCEXvfywRPGRaabsk1xT6dpZcFJMQMHEpZ2dkFttyvGF1aMOSEP7l8dLRzmMbDS_K_4kwcCB_ecBYcj8l2CZrsGmnb21YutndheAHeUnrHOAfzBUV8cd6zIkG_4e&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno v létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci a v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se přiloží na venkovní stranu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qufB7TQQMClQ2SC1C_N63stLAqPsLozNnV0C_DzwwlZSu4nYwfWNGViOQ2nGACHBBaiMcPFyNvylTfHKEQXSKscihfWgx3WZsk6kSMWjbZegNEjmlo-jeYbWVGmbsahCjLoUNq4PUETABJ75S-lCSlYmznN3GZuBZNFC-91gj8VDR5oL7l2uGggMkRNnh3gOAKfRi70FHSDV7ZBtCbDq2_nJNaY-nWlXSdYpkO8OCyW1bltvCnYTdt2TtPPsx4xhAC0LqE1dUdZiLN6nxUXBO6HEeNqQwAVCAju5MM0LVB1QoVoXWQeYSk8ovHDAQ7TGwTwcWWUailxQJwiyY8kxlmhOVzpjlBjUN2na_GmO5bq6XklKEPA9RaqVM0rvROVGIga4xlYgW_EWNQebpufL9DKMq2LjAhQ8J2mFsDhRHCcH5v6s9CgfOLJdMoytLjXtZrkhgOj59M_laRaWeXhWtK3WsyTqPiqF13CRvL10A7Q75mYaHfUKoMNlF6cLR6BC43S37k80Hy3SIp9JnY324_cXlGespsumVUm-mo__v7bEFb_S2TiJ5RLFiTPI9GN827BiGpMGxGZIopLfCGGu06SU97OeZRYb4u65UkacXWwoSMVVYdH_rC2arCl35wnicewzOP8bZVprHPZv5ac-B6iEmnuOPPM__L-kY3BaR_Y94zkGK994IZwSAUHDhIK8XhTugVhgndnL-0W5pi2ezV-KQYBHnjQOJp4z-SASlg0fKw_FW0ebJA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:22300,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ee7cYXRP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8n5hcbN1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GuZB0GEV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SpNcZ4FH&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_2/ALZB57J.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S7r2Z8Yx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiWrpdgvTw-DDztbeu0RFzc8DJeEg90OfisjR1p7aeuUoS9ZEtUxNvxySrNxDhLteSr04ex5Ru0bGLjO2YX48ohBLV7BsOASQjPWKgTmbMtGyso_iNumM7RV9SmT_VMd1sYUo_K9hZiqIpbSb_YRdHMMkfM3F8zYkORaoylvy3hnGPbA0fDTZrrD0QivmMuKVYp0aiXYymin9MUUaZ7yPzW2DxsA_M-DU9EsmrF8IEfjBt_wly4L3HV7_eFGskl-DCwdVGxJneghRBNY1vf6wQ&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;374dc8a2-1b76-4ee2-9581-cbb2926f6970&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-clona-na-celni-sklo-s-prisavkami-204-x-95-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gC4FagKt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;t-0HZss1i3Ccee99S9asyqLx8UC00Xavh447iCD1gt1nBDQvBbprTEsM0vX0dRf25kBGT2K53pYJFzD0wWYwuWEgc65xr7KM93C36lbLLsro8NYvWNiX0RfA-WNk-LtHWGDYpHY3QK0lNzeHjbL4Ke9zCMlqFC53I-7GjvPRMGzfnsr37sRqUitKXGSvRKr9B17fT0vRxC9VBQnpV0y1_fOQO1wndRF2kILg6Z4sxCr2sMQn2FYDzULaadkg47zQjO2H_pY8ih85ePx7ZtjfK7R9_40Ho6sx358AGg4Kpo8vfBrWRVVi3x9HRr_iCKfo3R8cck53CbUcN94qmi-rgQ_-Ft4PfxYDBOKBgDS6udxWX6IOMUbbybiDAXS4zmRIGLan0fA-8OF9waW-i8yRgO26HI-jSIY1_wE7h7EuAy8UdGhbsd1TB9arVNTGx9E6wInZBDxMFSp25kOd_dxl8GxKJMfEnb8U6q8OFCMrSJUFvU5aDXvQkdY2bA3c8VBT8X20VVQ-KMwpc8QYyrYkKECtWkV9RLVZyAtTxgQTZIOvzHyBkH34ayclTxDynZvdTdAIdYvhzwR0fVpv9-fc4saaUP0qvBopYgTlGuIHOHocrCEl7Pzs2C3atF4LYSo44nBHFm2GOp9tMCoLedjybokqg-jGMtSu_gLPjs759elQ4Yb1JcthLnikfIjH_ALb1G_QjUJz69UD9dh1Edk3AuscUkpeT8o-RWqm8_dZvlMfeTBvvtLgBAtLFlmm8VCQyZegcXGd_xRan46zvKN5DJFBs9U7TqJzfNTGXGfVS1JFoyDoXjYcn06l2hq9e4m_hCV1qXsVtOVkg7w6ETth8rPye8eF5irNGPuVrvQV9VdYbhQEMPyTYUnweWay6B8PaCQ_FQ5iVk82o7-lvniKnRgQ_157dIK2IgnIpXFV42w94eJVKak3nLL5SVB-QdrEn5CVqD_ucEOSggk-fqLXqHi0eVyhMrieB5jfaQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochrana čelního skla Fieldmann FDAZ 6002 efektivně chrání přední sklo auta před námrazou a sněhem a stěrače před přimrzáním. Díky rozměrům 1300 mm x 600 mm a odolnému materiálu výrazně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;JKaATcEP0kIvSvh0OrvV-E89QztKlxyuNTHRAzgeXDfPdlcrcnqUMyCFnSSyjQ3LNMlQlEAnqSaE9YdPsfOA3zNHMnWDeodCLtsWRXJKOWQe_NWtMdlO_tX8e0dPw-7p3UFU7_YR7f1tKR6RsoiRwLiufB8f5xBr6raLFfPoAUSdRrfXi2po6cckBfgpmSEUhyGrhqFWTRLnuVDOkdvyB9X55Y-9XOTtyGHEw5wzAHZk70IdUtAwMES81GTjbKCyFiPO1vOVHcSjrvGCOz7AAsfDn86nCn-D93YwdWZYLOYBLsL9pSGh_cVcVG9l-HV3oOwhPK2c0sw98ur6TJWV88zTem6NJFz27qrFmRdKH7eZV_Ce78AvridE_TX5B4zfugYXrGgsjwhWgXXfdJuRjVgHZ6CSqG_YZdFNbqjeeKmqX2eqN-vdjqd9duojqClFVjM2xDw3wAca3UjZsFpxGZXFck0mWGC0fYWTO_xbezZKWKY16aqb_8vr0Xe90LMde_1DV2Jn_mXhbyUmTloVBQYHFBF4rk4qyIzemxIc_Rq40WCy1IOvZaQTXxjO_RLqA0KKPTXJaUyFiXqdqI3C0dYdnOc-VJd_582XGmUAyyPUW54a3axCcCOsiYwtR8w5_gwmZlpmVB8zi8kJD1J8xyiP_gjaXb-L1MJybkM3WG6DMjZDh4czsoCAq-vIA-6jQ0MUD7F4w8TbOdb6fSPBcMtJJquLsbfe8x_0q4ZzXcEZabDMb57u&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TDYR3Edx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TsIRO3qT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;13 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYvqEIa6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3a9CCW77&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_Ha/cwxBBhk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qPlbFUXe&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GD/0tXBrjO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qrdgcnaU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4Y85wIgmcl3FZs5MyQAvx4KuwADmLY3N3tvDmjdiScNPYOlkBq7tZFBL-pQYRkkSFmbvf9LMzorinoVboaCETK9plDpJp11GVwZsqXZ5aYKnDHh5SYOKlgboHkp33eaYrLr7ywUwgCD29qXgwANgeRZjScVC_Mx-meeZvJ39I7qDcu4bdFn-Hccf9UaSvP6UlX524YN-Guy9_gqo3LTb7rrTqGQ8UZGGD6lumO3IgVWyFIhzKbQTYVy2LDoIHFqyWADtzjhC6yt2vNPi0YNkfg&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3a36b538-e351-4566-a1e4-61c895c26ab7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fieldmann-fdaz-6002/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7809668745779630933&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011218/img/31/150x150_hdGpnY.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fieldmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7809668745779630933&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PFfkBG5I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ThJKMIHsKHlteUzqqoWUAkdCLFMrOqIsWOpHiAmtUKtibWcTIL167PbNCQz93S1IUOPQAws3nVoFz7FlmHbkXVWu3g_T59gVgx_umae46iIjDSkQo7QWaHJVk1EstOIeEITI6UXJGObVxEZM3dlBK9j6Owcb5pI_uAfw8EL8o7S3sAxLZBhuDc1OtG8Pwimtjz27vJp-qGKoRfcdVeuO5Z9TpHrhcm2Igpe43PBAOKP3bNPpP8-XSOVgpTA2w2b_hzE5PEWg_ZTOPnVzRXhY0RVOmCOOupRFxvxAWr0cO_xQ9gFSST7Qb-rRqCeXvIbwBCUKYWbTJH7M70t2jQPISJbjl6osbkyuGkPV-ewW0saPfXx9VHYzsjs1HNFSyIW63ngtp_hSE6FQdPoCv9D-7O90SHFsCjh4aiRCNSmWRFpCwPIA6GrlwlT0HQjlQfN8aO1XV1Y_7yxs5EwptVHNIsFVPhbsAlnO58uQQknw3fsL2UO9MPlWXg3NIi1znVseeJaveDxQj9SqOKMv-me4zHsNe3bWCWb6vnsA8onKlNUe0zhXUr1UcDS1JCUQKnNlti5l0J2Uld5ZSKWtT87qvAviQ3RR6apLPclBe6Dj4rS5P9NT7cg21HHnn7JGIFJGaB0riIvk1ESVNK6Fi0MWg9MimfoChmb1gKJMrmddDb4KjimR_1eWhroXXyThCIScJuHLyvL8tRWqNTeTNwHuZo2LfeJqxSxyFMyxd-vt_isQCCsoEBDFZIopeK9CbUol0021xOuf8jGTSRt6uAC1kdkBEdanUh0tg6Hd19z9ZgEwSAsNMYIOWxDXLuzJg-azSzBDlAJDnXUWbqVViryUsm-8ZGYn4BgUaOXX0ePQkfgq-pakLM_z9MsCC2lU3FevoLKQXc8nvULqkjcxOCsinbvhFhtO5q02G60PZ11deo7Unpr-KAdGVzApHYX2X5KfklBvBJPdxhn7o6Hz4MSNDcmFaeXHs0MqLXblb2m-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;APA 32306 je clona na přední okno. Vnitřní strana této clony je z molitanu a venkovní strana z hliníkové vrstvy. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci; v zimě zabrání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9p9trIBtwelqqFlqxvJ_BsCpssj7ekHzTOYxU6qUyO1c5jF86AaJrdn3M38_khgTGOLRb9vbjU8vNVf1DediV61X5q7Jk7xu1KzKs1jqxjPdKDgEzgf6UNZ3k0O_qRBWFzESMHgwacluhAqOoZjP2mTPiIwJa-3hPXwEdBoq_4gTS0WElxDd3Q_kWStl4UBEXvzkVo2ooz_pavZrGl4KzdcW1Orea-C6YzPMr1zFNXxhtvs5EgrbnCG5pFmaHQpSrEWHBJw2mj-bFTecKfgI4fwsn7E8nBYmVwHVSBc4pBd-9h8zcWOyEu5mrfq5M0NflIZaqHKDkoBeZ5YmK5v74NwbqKEpRFVNtAc8bxlIDUY6ywiVWYtFkv6q4-EGAM_Ujur4A994TCtKkbvPfo8JcKYFI2BJ0jjA8aHsNFzf8wMljYzuHkZ4U-XxRNDQQgbfz1Ve8NM4Iu2Vgr_1k9yeo8JltlVZH2jUhz-JNX-AemQ-XqVVMv3o9q7Rh24tHJN6ATAUcA5bCAI2fuluIQaieY9_4FxMS0ZJMaF9OUHBg3srRdgCDlIPAjlFWyg9Cfxw4LiMQtUpIUV7NzlXOD8MPSyJnfODjj9hAGotp5KauYuE4tyRNjKdB0EtwgYI0-ayO7LTwQX5uLIxjUy1Pa5fVkKWchmraZkc62fy8dUEPNisZqK_SoA9XZE1sD56qpm34Jq3nzI9GnERU1NvrxFDzc3QOHMuHpiRy2iYaKoz8u4iGI_H6ETDPA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iQHZPbjr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HD6VzfQD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;80 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bAU5NHaq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lg8twoaZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IE/0Byo7f.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NW2cjXAN&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Fmi0DvgVp4CMgnMbM5yTdpux6a58IdhTA6JynsQQwyYsLmTPWhDYFrjGQV2qALkfeCxM1TSkQ4PSRuR7lDD4GxBL82JnS19HaKlEa5tZ9Fz2L0Y5h-tI87dGcbRv_uEDfPJC4nFvoG-aR_gqniJay2mGwKVhMMKeLrkTc38dFtyE9DFPYbvug14_shBYATRo7DbaLJnYYSVUvuA6AApqupk4HzxErU5Yk_kL5J6ACifxIW42jWoBGu4okkmJaXu4je_Y6-ANOwfOi_DQ9D8GNw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0f6aa8e9-8ecd-4bdc-976b-05ea77a8c986&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-32306/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HU31aKop&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;A6aE_CfWw21ESztu5NTYUu2rzqPu8KpQcKL6XDtXhT_Zt7k_oJ33xL6byyKnbu6nKaqkiIpj56Ncsx_Cw9Y8cILNQp6VsvS3iyTJAEyYvJYbDHYfx0llAkJb_-bx1y5UxOOKyQyXt1PKlnGbLauX-jy0D3LAocGZqx8OuTYclPB7II8bD8rO3WEYzqcbqZ2o3yW8DkJsX3TE76B4A113W1FkRIU5x_V2ugkEFBQJpomJNTsIvSQPYacxgQ0shDm_nksmD2v9wwJkZvbqAWkl5iL7e4XqjeY6kwpufyh-5QYWsG4sN01zpEXMwAVe1vG2a5ZlYoohECqkGCnZTSIInI4JzS0yc73KbE7Ka85UPLFB_8s_taUDrEgN2Hi_zN94vlsoq4C2sTJCi8SBPFhCA6FA4eO8WNFrmMQ35mmDNnBhalG-jPrM-FR7jKOF6mfSGplRzjk5aWEMdEkB0cV6uKs9h6l2Fj4TjrWQOuv9X4gsfV-V5ryVxWINEUt-MffXaecx7jiPp-dxFVZt6JqNd9qH7E0Y7WnD4IH9S6kQF8Hf58kfsWXbfvCwrLw4p29mEWfHnyPOg3lIjuHbEvc_doAS8-RJP4lN3mJGJJf4mEHgHjMHMiBNgJNsX--fzelQKM3fEjfSo4VkZFBxGi21TLMyV9uJ-RI_w0GdpqfSEnAl2p6jZ720R-S2Drh7boLJMeKC0RZravyrCpDfWMaZplh9dfhDU7D03P24sipWpKcwKbl54ArMDu1IZp81TJ764qX5OvJn-4gJIAutdzUzR_4__4vZP7MuPNjsJu6FUzGWstOfjeMmAH8NgLRLaDVBfJn5L4zQnrxOGj6IGhITmG_te7HbTHZH9IXMMUreR4bTuU-nVZrPyJ_fOfgkEqc_vtBQA85ppoFqjotU85_2rFnI65nlOUcdnvyogqPV7pJDHtiSm-BKHbLsxJSDRkryBc8CpU080j8QkJl4_J2luvCG4mYAhppRf0CwX4wd&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi je plachta proti namrznutí čelního skla. Jedná se o praktický kryt chránící čelní sklo zaparkovaného auta od usazování námrazy a ledu. Rozměry plachty jsou 100 x 146 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-jCHdjLEBurmTIRqEE1CzOIm4ccCxWe8SrDjwhUx4Sy2OzdgZwypPSWdUMrQSIC7TL4V5MSkm0pZ5h0jqYq70xVFKd5mcc9pURtfDRpD41ekcwLnOugOIlUbmEg86zVfG6CRZ1DFCWOtnlq4e1GgIGsU8ojAA30rWbXhTs9ccpnKy6W2hViC_qfYQtGzTOVgc8JMnU6jZ3aRJjynPYukKRlQDDwlz7uEAKXCPRSuavk9UZdmo3paUYg37w6VgNoIh_S8VkWCNrlQ251qzgRi2KKMG1zue7ZURXFv6f88pHXDP-_Yd5bHjzsGxU9mnQnT7iVMRieIVVv4ivISZ7TPf_HCO_gLmSEes1B8YL6De805GPooF_6CbN21HOdaoTEIR3zlUOMkWXIQPqNFdBnnkLjj8hr8ivMshdI1yDyKbtHT1Q06NTLSlgd2vl_odhJHNf5DRxPbGbCk0hYsmvF_MocUkfehjRv5yRl0YUeEJWV4oDJz50JtHHqV0E77Iz7YlYc9OTGoj02VxgN5ahFJYFcX5hRKI6-Nu5xgpVpwY0N47EljeDTp7GG5KPyp4FMEDDvw1vB6FqUvP90kENJfeLjc3OWSRLPvMmaQO-ERcR_SQbnm6Dy-9rJwT3tfaHmbQEtGRn8eeZOC9Wt6LYip_I4q8HKh5sRiEedO80u1OVhnkaG4aehZ97t_EO7PAaQbmrBZzfZ15uG0Q1Q6T1LMkt90badijhFovJvkjv4gcmvnUk0YI6wj6Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27531,&quot;minPrice&quot;:25653,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UYXMM8QN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MrMnPq2c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QaU75Q2H&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C4nUSTL7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bSQirOODgDE_GHQmEe4wddl-U9Xffqvu7j68aGvJ5P58QeIxY4_ndL7228UKrgnbsfQIb4Lgjr4SFncel8PzZdrudRgmu-pHWe5O6B1hW4ETPheexygTsH7HwYJIbOsePHgCrHlksPd3R0pGugG8gt5ulseM5s_AK_Oj9kVk1S371rH24gq8A5zgx6zFrbIrU3c8d8PAXpsIXO8onapw9YqCOYZ5XyqWObjCJ-B7hXVEr4Dat-9_OewvNkHXq9pyf4zcOK9TPvip417o64OCkA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1486a45d-68f5-4a12-a901-4e1d932a0fcc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TxtJ5c7q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;IA7lIt_nw6jICL6XIF5FijHwC0g9uPGyKWRUenjkHSd26QMI_j0EfGLwgDdneHB0Ysvdf5WDtaRpWlCAT40wNObLiypOkyll-adoSlF_TpbE-B-Z8KM4vh3gF27PMT4-xN6JG2ZmkUQLb_Zyv_4W3RfMlSjCbSIcREd6VAV0sYZStgkABa8s7gJ8Jor53yCOZyJZ2T_fOcWkSbAYkVWg8Mpm-cMqm6KycoCz_Ib0KgR3o6ndEMeMt7kpKZNmdkUrPk7nX8vBVcrKdJSU7ybyTk7-K-Go0iwCWbCZQUfLIZ8g8hy5BDDZc1640RVLktF8YVAG3s0xAJdP5B0Rpe6JezcmuD8QMi06Xbd_qVFrQpVC3erq7xwVfAgCJGplHfa5ILk4td5OFtbwnOwpdj6rgHNrLacDYawlVp74vn8gsH8VZ-HrWBQZPA-HeKvfUMDj2N8sNz5-wDKD1akC1E_wmJoox1c7ejFSaUdGd6L3lI6PyPNxf-DCBmC-Zo8XKci95pjZwAuXIyEyfi_VOU996weif2lCoPQvt6D85WcE-mo5WJgGIG_JJyu3duqJtq_r7j-p--Pdz8wT_ldL84Yl1kFgg9Z9Q01WBG45rtTmDnXwAZDAlQfvfgOR4UXSHOjz66O_v_lVgLOWbZGk_hvd4Wo2AzGuA4ERthlN2al8sQRGkp5tjmFl859BClvZ4uvR9x3IRwRuBfi5cYNjBkLj6tr4ZO0YuEHwbL1GpeOxL-_eP6D_IBLEj_JKlZih66FblZpcskoy03DLcgKR6Gg8UKKjSrfwqn03uIBpkvj9WKTAEI0LyX6HsGP_XXB-ZIYz_BYZkUcxR_5_jHTaCpxLk4AAz_gL5iR2XBezEGNkGKpcHNgyH5ZwMLbIW3yd_KrgvzZgNcc6JXomjv-0jG-o_biMNh-J_3Zrx2VtnIb5qWk6Y05Uo95IE9S0dRNTI2uCkOGXZvfpX7Y9OmWrnTHYDnMSo_LfVP-tncNDRlY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná aluminiová fólie čelního skla automobilu Carcommerce slouží proti námraze/povětrnostním vlivům. V zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu, v létě dokonale zamezí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;a7eqF5lHVP9zOpObKeyr8okpG6iJG1ajnCkczqhtL2lAdd7pyXcI7wslZCJanKEOzYGx2DkRjCr9hGX1g7S_TpGo3TuScpShDtZnU4lxXg9DSnOffd68349f7e6xa4o9NxAyfcUhdT6Z5NBZ6wUExWk0jcAA8pw0stB4iXITIiXyVUFNlhMvL_jRxN2ldmzZVRzn4baFAOdYYoQsZbUgc57rtlhgGNW8FIKtwEpcyYeYVvJL5PTErLOWmc4sTa_5pdwFQsMnirYFhvlsTtdHH-pvr7usSwRw_BdITVAXj-h9OEb8SECiwTaDlWPS_ddt179OMU_D1W3Syfa8yONQJOMwkjEA71kpKbnYYlswIynbYu1iRPqJFCjyK8R2We_ex4QnD_euIZqh-9_VsUzq9l5eS-_82lMycUVJQ4Qfiv2993f5YYrKQzLy1kJDTHwE3tgGdx3LrbCB0ypXOl87vhV8Rt26yp-q1IdwPBoRay6N8Mt7hhigcsbtkF4YaGfzR9dn4h8mfU1Hf5iWHsxxaCJwzs2KxdnGvVfYrMi3VT2Ma-u0fNKmuhQ4GHTWYI2ZPi7RO8hVvR4RdzBV43IpeDjram18thvnxfzLdrL3csTzUzsO_u0rXC0MfqqQ332DlKC1EWDHVqy1fH3OdAgc4XdMYBC3E_IyqfJcsOocY_RlbuyJaXsASSMsxSHfs1nkMllYgv1gZmgrrvPEghwHSIFtjwCrqfwTFboru6PprWRU5lp3LCkYtA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mkamqGLO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;30hql4Fr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;150 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bZG20jHr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KmAJu1HX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/fPxBufy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lj9uEqdU&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;db4jCoZOJHH1Pr-xPI5ZEEz0hW89GZdgcjHC0L9Q31o1IYkGZHv297RR8oHIX5OBh8prEwBQwX7sO7HUq-Bi5TxS8qCYblQPrXB9fMkt7CRNLDqLNF98857EHY2O858brk0PamNFR00qKJVcfDvB6G0Ilkyijr5wAD3Qh-9ik1cE8KEswilk0xNsOn8_zDbotwYACKdjSKLiO40sYmDmy42-OVB-pZjes8fLqSDZpigrJng95fj4IQqvbWq6Dn_N-lVbLGq5E3eU5UiMI_gqKg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9c2b1ca9-3b06-4f3e-87a4-c3b185e75e1e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carcommerce-alu-clona-na-celni-sklo-auta-proti-namraze-a-slunci/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarCommerce&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4058398717143217446&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_5/s0m31k.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carcommerce/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4058398717143217446&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2JrvrOhf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;6n1vV7vkfhWD32zg8-CsyHxtbwrBYn4KZs2CDEMH-B2xmUR4pvm66YfX7201G9c4L8CaWBc2XEL6M40krxr6HpXAplm-P89br0zJg-CAEzwVZQAq1MLJlYlMMqkAngsk1OPFkQxs6f0fNZWQdHMmGfwidGM7FVdsT5ks_JPXfXgrqrHjZt89i02JvvlUdQWLOhPu19HML7rc6mynSZ3IvChOvcBIEx2bpVR5hCpfRexpqYqJdfmr_bGSKSNt29b-FK1Xkfpm6M0BWhLqOjzvptXCFTZV6KQBOFCyXII2YdqlbRcM9_sk6Rd-CKXvgdoq-2KkZN1GYNzYfA9Va4uIFygvlwFD6Io1pIPKn3ezUxNx6V08K-JTjdGVFy107yr30pVZtcDGK7yqPmJA2pCiEXull_NUBcab05qdb42SVBBVqIu1oqs0QAjt8QrEVzuu4N0nTKb1QooeE9R3LyhE4xhdTuAAQQZoJOnfVXkZxTZ7ZNK8KDm7OYtg-h4fxCoEdP20L7uvuQRPrwp-HQU2iGZfTZpXzVK0taex0lk1hon7Zr_qHCE2801aEa5XXHyItY3xEcTXI5xfhtqnbk3KlMnBgBFcGO8H3M1nBmDRzj-yFM7n0jgZ0Ew0AycIq-wqXUIPVsR_fGEqdwr_FqUiOw6V_PAN6RO3MIDMDDLSBEyUD3N4rT9RJVz73ByWBpw5W7prtg6H7RCJOPBFpiDotPu7MMPkABH7BKLJsXdOJobftA2xfzZUSPRp4vrqNv5WIyDul1IWaAmzMhmQAGUmym6CjFB90eIclKaDtgvI1jz17mcEWWjxsPMtKmyl5jcHGRRSWvYrKHjgrwbu9HkGGV6pcXd4Nw_LUeAjCG69QIVCHrHUlnYEYAqeq3gvIQcquVxSMYKK4W16xTznzd_4cU-Z9Uf_UooIVpn4IdXGpEsdBGCCo8EOJkZyvxWvExiSh6FIamKcN1siD97wJfa3WynHn76N89Iln3WNEx6q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010 je kryt, který je určený proti namrznutí stěračů čelního skla. Velmi snadno se montuje a demontuje. Chrání stěrače před poškozením, které může nastat při odtrhávání od…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NNpB9ntdHGNPedxmT8SQ88w2nWlBxKbhJ3T0RGJejkZXdUgyhGm7INYk10oMoiybVzM79mc67LsXDWrbl09E2xzKakl5b_FbhU3yTPKPD8r7By6f5_RgKvP4zJdCpgcc_H0fFovTBq87fKqmo6Co6qKQTitr3PXHcuJfSF30jbBSgybLbLe8chAsxiCfTe4QV0QdvkI_KaCpeguQBRM_LfC7hVvSBjkki6NpUcYEYL6VEE7uA2XeivTGm2Z3QmmCpUcfqoalgOW7poaojeMCQNcnmXzB-Du7X34Hh8C6q5CxgyTAsopnI_AUYQGxdywfanT4ymhMjkfZ0FA8XLj6Pup0uxSpXLDaQ6kTMYd9ZBEo96POuhkHYnYsZzfNJQ2t6AHaDHF7-MJYiilCj9mYNO9NlyY8lt-rbN9pyGLNYtpeXVjpjw_gDTCNr__knp02De3c9BGhQUO_Wh2ZL1k0CK9DQEYGJkqLzAFNb6qDP30PNKO-qzmgXYGSQ0zs_MS1ue_M-VZI2u0UMwyp1OvNOkFS1bysqgYmB_vT_cBptjd3rHpgwsd9oTpmfmtPIlgoGfWTMR1X6g14MO36LuWuT-NTu0Thi3w7AWdCbh4kIKWZuBMWghQfw1JyOZ5Ot_md74PNJVQCST7kL7GFnWEGfjJFNOGzQ6h6_QrwuUlulxz7WvyfE8KcknXuEp12kzNbXwsS1ckDBUY0sTDDuulT_gdY9OjogZ7zd0Xe2zAdOaTAQWRKkWcYMw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:10000,&quot;minPrice&quot;:5248,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mIemYRIY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wWkuH8Mc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A51k5ygk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Hs/NrrBAWS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tn59hEPk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LBpeCNqzko3r_kjXpnxB_rfRKcXozw1PrQyTT3YaOy2gty6_LpoxpLKVYFqHjUu4_cPAfaXDpqMpygO9_0ScQ1rntHHGHeQ7NpjkVb_A-jLmmfrV3VZX6L02umfultXMB4o0a4MDRlRW5RLzPh_Yio4RLbLsD42GGyPqvXy15mmZWSebMEYJFWY51DM2E5OnMG5eKdMwhq_G2gdzqBezgyi_1TXDmBqc7aShrsgqiEE06bJxYP7YmLitV1flFG0bGTWxvDfafoSivnPImIh8Vw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1e19754d-8e20-47c9-a0e7-92c40794d783&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-keg5-3312-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LarXCaBt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;n8eRX5NOF-rummjT65IiyUTG0Gsf-tr4KOiEqBf65-kR3Pmz98nHJr8m5a2ChuZm5BHDSYpTpP4IFJ1Yr2_-I8ug4zOK785MQlGebbAuUNtp-9zzyzhMjtjJDmWiQi1qzaGWaONXV0N7s3chWa2sIX01v5DICkW7RoRXhYXG5239gf_wXEW3QpXx3HbwLCMcp-qin7-OYRqb_Szss7mcrhDKS4trBjgnEhxHae9LDEDcih6eYOeuTwD9BWpd6yfskwHGrgo3C-wV_cqb-_ttBTQI0IvxzzAbaG2aRqAVjNSsLmSulg2yV81d_cF5ucNaQu7on-sm6ZTZA40ehpiGT9OFgeCnmpkEJZpDUtsvClyfl3JIIHfSY3esWADZvCy7JLDmSe4ZVxhXcIeyH1-gJDNLI7Z3y2uqD5Y5CbgnXTOkm1_UqGe1WJ-U8vkSqwZZyYHIcUHkMXFE5V3v7t63OZp0fB6zpGc_0RAjpMXDgrTpeh-wW9E0BrbWk_VMyak5fvkyJORNCHEtQw5i08xzmi1j4_aIsS_WtbNaQNzUMXHillfWLUAMG3cMjbPref0exE-1HzJ2an00d9qd6lQFUJ3oqmFRWZiPOxnf9Pw6LX-kEH9RFZDmBAgFiWIEr-X46s_ng0qOLhbnqSranvjU65eYElqlSzTCggWN_6exj8qVtzavV9nB4-UZrd_VUWtWNXDPyBm-4RQDMAw9YJR9fPDE_iiogTECY9y6RdldIKwoO08lyLKrv3mBytqm37ExlDs_q5smziZk6PnJP9LKZ7OdPn2W6g7q_ThlMSY-1lStZAUEekoK-JjnbLIUQJw55AYc9JkcfXftiTMyuEyc7tiI0nL1xKvVjEv0nClmaKzgiBnLv51jr_lmIWTZymBlPk_FfH-ODuJ7X0Fm5jghWDYi3ZM7Un0WsR5DDXJSLl59JIa8VCxJnCP8ABOm-y_8L0O1sVbQPEDIiWopfTGjVJdTuGvfYKoPSlIIMu8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná clona pro přední okno osobního automobilu chrání v létě před slunečními paprsky a v zimně proti námraze. Je vybavena dvěma přísavkami pro snadné upevnění ze vnitř či z venku okenního skla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AQXMvR_OX2Fs_FiqVRy4_em4jTVyTa-b5Jvg0esoC8PPQxDXnWMvYtPq_J5SB57NOGlq0ckznwGFiAuPpVJ_AzxqMvtbhmftgN4CCpVO9lMc4GkBuSoi20W4K32cMhtDuOT6NagXDhZ_zgoIsTPGXf0XugH5P1Vhu2C-Pp1viSidS7TsVZimQNqJZpruva_fs18Ys60x_Pbo3G3siA2dvXWV14Fy9m_JmkedjGXGusR-1bUkpLs3T8bkC4_tcKEiXYQtiDuJ8PXbazyM1da2eo9-mGiQHqw8II6CuN3cQ9CshEXtkEmrFeIHqso3y7hWesSfgXImFono9uvg6WBYqGn_tbX0iZ-c11t9DkCRvI3WY4u7YvL1CUbafZKHErnzuDXd2WdKkKSIA0J0HG9WkukSLKZ8ddtFMya8xi8WOd2bE4HPbDub6juH-llstvsbnn2B72XIojIfuovMm7a_YdF4Yp1hVTGzJFzZ60-CoSU7yO7J5hftFN6DXFuPiraPyQDsc50uvGz3dlYUi3m8KSBrbEac8Wl88TQ_OpeMf2Jo9dDu0m_JAeBhJn5soDmSJxcfnuocz_yGcVXiCmyb3sUnmhLimyDdrBexknNKdO7IV9RNhc852sRvLIdIVUNC8ofQ05t4A-fYRcyhBnh4TCVqwH7Mogm2i6KF1-cOkATHf_DqsO0eVgNrL9YgFaCZ6nFCBXZfH_UA04CRr07QS7tUGcYrzNOzYni1W-zQDJ97aO5kps7IdQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:4990,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8UYreSne&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7hpGUB7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7I9jBYNb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jjsYk9Ie&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/as8BkSv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9reakfDv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8uc6TyZjciw88Powku7as6Sr3NRsBLy8S93yEMEKO3RaPICy92IHYzHxIN9o3NLI_MRP3eN9gXdlj5pqNWsvFDrW9Ltz873pOpzY3qssQS2Bq3HAxjfceBtXb2gsRDz3mbSslyLGmjkM-12eRS0VJ9mUgWUvmzETszG6ilJVhmq_5fzSvwE6Wkf9eX6BmF0PXsTwPIjQtesfqUOc4t8o2sr13YdORbQzLxenM4aG-kad6ZerTZEB_8L1VrMysINtihx9YB1M_lmaFeTfzPFyw&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;589f9248-a51f-4248-8111-425cc9d3e6e5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-120001/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Magg&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2268507592121966153&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dw/lH0NhT.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/magg/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2268507592121966153&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0sIRquM6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;t_Ru6vaXxvVzkeO-9bVFKd3W2uHWxfqSzNaimFr1NoCvtQoxaMHNea6FSV3lrqRvvi8cGGUAmGFfHI5Aqz3AQTuu86UDy7bt1-VmyexdKdDUvyk7ovIZ21P8Ug2PYNUMDbtyXPFW1RAG2EF3cU33CyYmj2Oo4J0_PNTRF2-gYYCeqGjLpEgGa-KK6IuOF-eT7cKSlhd_JS3abmV-bLivh4wzjw2RQW74gEcJ6ea0bUmJZA44EGDH3HmRWX9DlnFceXyj4WHtVJQsnBnk2KpFVnofx-vgyI8wpEBhafWKeRA2JHZADDVX3gyX5-VKR1BPoPScRWyDCSsb0qlo6wELqbJtoSuKQB_1IpDC6kVmiRfxi_vkqm28CuO_TqMHrkOMtXYN7H0Y2O0hQiB-x6wchnXc4JV9KiGlEVQqI3qNqxg8cxsqv5mO2DkSb3WOnddalclyHExTjE1vtW6DCIMjwF0BkJXwwwmVuXU1QsuRYfKfJudjwsjqQOnRRVpX0ZC8W9iXOQMqGiywOl472J7uqHREsgth236lWeNK7qOfNPzIk7jXlDdf-ZjL0NrNWIZuzleXzwG6GoR0dMPbH5wNX70NNZ0sk0FRJH5C5f1SPWlE_eFiKxpE4fw8QVhWngkmuZgJA44MaOve_tfi7Ch_BrQmzdCZv6b7SIQXx8MXp_ua_6rpOvN32he9NyOI9clciWnFKoG13Q7WKQF_-VEYQiGP158bjDTuPAFTHX5F_hfUh9i4vdu2EOiyCxSyHf0LBXu8NZQ6yMNZMxxp7KCQK_PlSRRG0DwhIjQZAM7XM9oJ67PFbkWQqUOwGdeFdTZOSoqG8XBGVoF8c8ausqltHB_69CnCWKwlDaDW_xWNCs8-Np25XqffMF_wl3a6dlipV_5PTPDXYxzmXC-EkZd0ETuJScGgS__-nXgxZd8wIVYZnB_YNx6P65sMLUft1vci54fFj2HI8rmkXBap1N74Jxr37x8UeXCr6tpHrMZQ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona s hliníkovou vrstvou Automax na přední okno v létě omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:14,&quot;id&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wc3cRCuGwHLYDLB6JtPWKyTE15Pan97iCdmeuUWleFBDQokt5eUzM-eohE5bOSDeJ4zuUmOPv83XfTSgBOCqk0b0usmr_Y5CUreMwbEN7dWOWl9W6ol_bBqcUz1OZH_6PPt51IChxhoFaQZnR-8B_AekfrT77XLAnkuj6HvNn60uP5MExTu2kzLPWJLg_OZElpv5V2yL0neNl2T3F3UNOeo2QrNUdnUVi4ksGBY0suKL6DoofKn-vKYcZWRU11WdD7sq__AQptsyerDADNr1ZDU9h-KkGZRU-0T5YbEDQU37f-M7Msi9_oP2kAEgFElCDIIBWTiUaGoJ454Yluq3ak8w5XXdq2benCGQO0zk5Z_1-j7Z8uNbPqAfMiTeBEhrsd-EZZotIyYQ1btTseWgRN6oRQXZuD9-0FFRAFPVL6JJnN6oJEHMoR_ESfvTVVnCUXVN-8UrpiHVYmkiXLFGAEsh2iCIpRpJ-H5YNcasZA-bgWlpWlQ-_2RxsZ-0yrjNc4ptJ98lkcEmcTJdAcfTfKMMJsUiZv30sfu98H5CPrWBeR9tnSX2uwsImTkDedy77e5R6scfPm5MzJJJuYieyAU9phO-PAkkcEFdHH2-K4Kwm4xmEirsXjS30iPuv8yJnvwQqJiuPDsZ0jVTx-rLaxhKmXeFBLpP1xoDZtUjtIB7hOqxod-xGUSdxjHHdA8AlHPhcdz3iW3KRy0cjYPtM79BVJ_pj1rijy7206lK6HkH75PpK-90AA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HgJGRqPa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;edPVMsKy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IUcm8yZH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KBpFwANN&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hj/T3vLD2.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xoGleCuV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTxXEOyzEOA2xJTiuki_5zzINvA9pRlsTihVPhBLZnneZ6sEZBzTI6OXvODy7cc6BnWjpH2GNofswRPKSliYfMsQa8GtJrBuCOgifRFBZO49OadQmDXVaGq6WVMtSAINPtCJujuk3uFBon7Agi71_f8D9h3bqg9Dg6dlLGXRaoouLjTqk_Qe4sZuJg6if7WckDTQxj3JY0uGWJHSjyUSa6cYtX0H4frVCy0ilHEkYy8gCZIr10w3_9OM1dPBHf97prYfb8Kfpa1wOqaewTcXNw&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;79b1f881-9ad0-4419-b588-9d55cbee4561&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-alu-clona-na-celni-sklo-175-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XTV7V3a1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jprSZwXya2WW7TyiE4gAKoSgNU0wXITdTDW7nwgu4dYBsHobcaOUs_feU6OLZnhqkuAQEdYUTPAriV02JwvD4MQf8qeVf8I2gVoiQdWHhyuVylNyHN1nhVYyOV6zB3ksvIs26KeaUnZKb5JPQO8HSDfBKC2xRfmZOQ-k6W0ENDR8SOj-LMoxLsJ8otbmMgChDXa78Dm1itrbmQCYKxo470BNsP3P16l13eItnUXNThvM9jmKa8iR54qw7M5LsNH1jQwZu44_xHmLBz9J1jcLC9EPTGfntnoRaGA8iijD9hVu7sRm9KkQiIFsVIOw2HalJovdc7TMlicGd4b016cwdGWtpESaJpG_I_z_mRn8JEHG0fM3C2KDKufDWzYpe44rTrsBBPYbvqpgnJEp7zEn0cJm7s9Ul7IgiA4x1ZhuSriXjsD6Vf_neArfXUA3dUwn80Kj40p9UkenAExxMfn7s0Jf0kiYM0hlRn00cLQolnF-zPjnKUGESBzIIFtz1qrxNmK_q5Oc3eoOY5qXGUqlvnaB_m9W-7XBJUmOimtaSM-5kll3jIGlLkyHpTYYs9f1PzLxMWxUk8dK12VwrZoDiXnwmp2rZKHoeVw2vL1WPQS0FDx_OlHKG7j_cE95LE3mlRq31etCj7OMav5rhO4AZqP0nSYNiIic60ENhxYojxhUp4tAIBW2NI2ie6eJUVo4xWxHbTbmE9yz5lh_drQ6toAef3HiT-FyS8xkPobi4WivKVpUvr6Yh0-aQIeb6j864rGprcHqROfyAJa7SIHoAhCDiOZvHmTaxyCBYnxtIppHLUuA_Wq4mnm4d62lzKOU1avsU_rKEzBnHUwU2b4EcFC1yroVFBNvwAxIi7fG4-7ozQxRCSZJVGkL0vyi6S7hpIoM9UvzfzHuqLvaPqCZbwcfILHrtFAKdUlqwBODqS4QxIB71Vr_j6Kj7wXtR1mjbAYjOyfMJCWtjKdKO-hUJFRKRNh8xWpSXnueDxeO7g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona Automax je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Účinná proti námraze a sněhu. Po použití lze clonu snadno složit a uskladnit.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jAb9LmOpdF12Q-lhHc1gNtxFKHZCxopunCvOG9X7d1JJj-mr2VJcQG0k1UmbdHV35jvKHFG_o1DpmypmBeKWyqJqXZsZDDW0gebj8I4D0LeeC91JJrBc3iXrmcvgrxY1y5uMFO-Xj3LuW_vapms7F1rZ85FCrQsb5nJY540TNLkO52YMtWHdw3llbiwRi0GFSdX0i-ZMxjl3njtpzyhmBtSCP61jLqDCBpc2P10S-WoUWJVmZZ8YkqVwlFUw6SW8CJ6vnHlOCFClOTvu4H1wEK8OZPBImMiV16wGnCVbU3__DZMU3JSKlvIQ0-PqIvEyYqk21-8F780NbYy2ICeZ2F0ZdxOJZr1XBsXQnpwnd5tW7qdAmYaPXdaw7bpMj9DrrWZIRWK6t3y9DN2Zi9ACkeDmPeSwlov_VZaA_3J3Ad5HcubE_XbZ7Xgc7SmTJ4DW81NChErWgNJVftTMPgiLCwTsqirbqRsQxueY2hMkDd_0KTWO_ot-tgPEsNV0sr2R-ka7N8woCHmlj4YHsRSXvTfYPqH_p5pIbRLQS3v0tiwKme-pKFH-2lnnoSexOGl3oG9rBhP4pvLefMq7IBoU7p9pkqRrYi9smKgzo_SRT8OVcom133MdhUqhbclJBW4NCfRDgaKEbWxkTlm45ydWSHJKlNLy3oeH-L-NgZM50QduhudnbOal4OqPmJw_R_Ud2Ih58D5PXuhHCipLczy2os0XzHqYogxzhy6IAH1UpSNJ6lq9wOpw7os=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:10000,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qNb4q6Nu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqItEHDn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1a70PnNb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W2EM7cGR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hb/IhOck6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IexvCpTo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qDGZZvzrxVAkS7Vwz9ai17no4V8_CDnWrTEvj_3sbzh17YvGYSyDIbQgA8jIYovmCS3a75N4ymviM9QirlwvXr8UMJjElKySzgW3Eq94h1_X2321BdB5A9Hhzjbyf5OAWfDKM6h3vvUiu0YCc-BHlmH1HBwt50WddCTZ3sMEzj8CklCPQWsFXYVvjY4ZRwxfxf1apl4eddQELTV3-WPQVc5bzEoXOdO__RwRDiq3LVEztOJ0E6wHDin_3LABn3sX2y5pUE8NqBHFGFfATwTXfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6727fc47-f1e0-4d10-804f-35ef0e36c587&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-textilni-zimni-clona-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JE1Vkue8&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XLRERUenjTl95MbMYRjl7YdPgOuRYAZ8CY8BNFt7RN7EwhuCL2AeFawWpFrlUlBXXjD3-7tJ_CH1YdzDvozdM4_h3MHIp6taQ-o0v4vI907BHCUIQ_BLRxB0D6L2vhSdXP4PFLKuURSDKDRayEbbHS4lt7Pc94F5IEvD1yUp8-nZVrKaLiNQgia0ngzmYeECBGE2Y_Rf3_2aOYpAgANT9JdmweYKJT75muE-ZjPiNcyzTDZXJ23wCbKTdjTOpV3wtoOErgppS_1f62fVbwBCw6OiHyqg0YPHaDf4_6gTzybpNU5yancEQCo4rQvPd8Zw2DFLyhfT0aBvTbrbas9Ugspef2d-b6Ud9boJgZb85fB1QtEtSvILHtmPKgOmPs3e0QH-UEeWB7xgkCSIG0FpsDi-TLoO9mZwxRtglbB5bB1KNazoYLXPGUkMUSHLNgeP2aTnYxWQG7kLqVE4wWSUNQMDC0FPWmiMWnNg8fMw9bZY5mmoGmy7oS72DoZtYNvsDnE59AuY94QLq3hDFU0wJGTNtqFkyXGRjBav3ul9oua5EDnSHzw5K6Z8jAMYz7EILv8pFaNblmCvOiymbyxIonc-5zG76QyCdFlGQMxhJVflRxAtYkDMOS-BkQpoZ6IkGIOvYDorFkh_XmUR9229twtnRMd_hgItvlbH2zCmXJU-H6-ueTWSLiUaLzDFjKT8udGHtnhSB8mtjYXiZmaHFgSbMANVrWnOalZgzjG_jCE18Rh5hjioqPThOG30ePpRgXPKZitjkMS-bo4v0tnt8mauyuwq1MfIP3NHbOfPsH7tx0kQ8RcUtMZbFMvavrVDqx_2WguLnJo6GKCyfbybtVElJ8w7SaC42JWPUW1V-nynSFTCvuvzFFpDpSMx2YCbrOqwmTmcZ85vIR6DdAwJzWJYFKHj8h5_KP3DGfX2lbAT8OubnKzYyScIzmDS-DCIbrFqKBgdIWoIYvyONBQ1e6BsTSjVfw7TAgjuPKp_xg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno s hliníkovou vrstvou APA 81454 v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu a v létě omezuje zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci. Clona se přiloží…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;npmtjurXLEJXmZA36ln9_hdroP0VwbOMCYbmG_wjX5mf5_oo_3EMiPkKuRJoNzscUONHbf-LvQ1iMkswLU4wjw-EsEHo3pzU1Tr2DoUPE3aoiFhtdhVPMahpbge8mFcvws2voTmjDhPGCY9NIIAiEobAj3FFRTJQa8ytTKrI4guDKFUZx9fTZwGyvEV9JTvAD57ii1abUD7fDKDdI1UGlULP7xDXki-zfOtqSI6YqsULKqSffRnsAjEf0Y7AlkFcJ6_ZPsQWr2zjo1WOUUYQxp6DiLBJHoPAcOKjTeqhSMLudNc6JTnSuYIa9PS7LufxnvEeSplcgH8gLU0EpDqfarEAj9AhCIWQ-AWZKmb9_u1F98Zkb0wh6ainF9sJZpL7ZqkK2qFPSmRs2B7vIHpwLB4FZ9M4g9f6yCLvvK-CD3czl5jex65FrmFBmxZjne1yiJ_XE45wu8kvKNaH-esBllClRASh5paSOT00ohahZA-zWZufRvIIRW0-CA-OLm0jISVRFUWo3p9BfvnXcecI_nJiI_KKP8XnsDrBUPWj3pd6-xFSi-nTk9hGuDHbL6NZDaxXHGPQBm_yx7tL7CZK16zRuC7G9PA4SZ7h8ny5oBEKDA2w1-CrzWTRDYWhVyXS4Nl9ZKXckbtnfDZA3_GKxYgsGMBG9nSOSh72PZDdPPoR-er19p11hWNY_2MhfQrOFQ4_LXtDTB8pExwlQIQLgMZOX3yfutaVp0xW0z5r2cnxMlzv1P4cYwI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12900,&quot;minPrice&quot;:12900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B6O7OOXa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5AGk4ysG&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;212 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;by0qJlje&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3JbapknW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/ZQC0oQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MnD3RVHh&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nKiPfLZw9clrHcMje2D-yHRvOzvMlfPTDR2UxW61nXgkO4ajK__qo4iWcxKv3yOeO9JZooSAKDe2pCY_AXPP-O6c5ic5eexhV1w3an0K0qEKpoUfUfhi0TtfaU7L0v1mE6EBO5LlG11WDjViLlG-K4bWtzhRwtuJ_4Boqu3ppZAUsDd5xqX3mTxR4QwmpqgueoB1gKNbVOS4j0SCpN9wTo3-xEf2m4KQ2uMYUBH4lXRiH6qrI7gzpTlCDHT5yNZpqrwcxQKwjHNV6bOmhwODRw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3507b607-fd43-4899-924c-fdff16c84e1c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-81454/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWyNU4Gz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7omHvwZsOiT1kvx0z-VxsnOsqg8SHtyoCtsr-6U927bp4Bvry42u5fIb7wvGHQqr9Y8sQpEJ5KIg-rCYEF2TsDbwyh_G8W_W_cTpoGJCSZT29NadrOMHrkHKycUXljswYET-PWmnbQBCw83dkD4qMH6fyR_R2RTKe71DJa0Mz0do3hyo1MMPxuW-AfUP8lHfjzOBTdUyGvqXYnKNPZj3mGO9vjwj4XtfKJvMk93M2tbVHY5I5KsPTdrUBThx_iSPjHtYfJDXhCWAaiZBe6rSsYR3b-Nj18wzPWEs5sWJKF2236F7ZZpj6DCUEZaVt2oLEd9MbyqS08XLi73vnq5NFlTAWlVoOyFXxCMQaPFHlE4yGMQ32Go_vFVh8tDmO2vu9LHyzRm6ilszEuSanwbLO8rVN67Knfbes366RzcXz9VYVb1SoJQ4E3VlzA3Nzm1I3BrwFYjBX-KqQ_U6Wvn_sXSQboZmoYjEua-dM9GGG4UIipvY4xLZdWA4yhT3ZgzMKEdC_KFGdLEU70bHgr8p18LnyvXBRzbskP-Z306vLVqzGqyXfIP-DI7Y5Scmx7PaaZFNIsrsoN-4mea4f5yiojWoW-7h9hLn1obE9c9GkbtVjE1LjRx3g_6w52EUH15wFEtpSIfBodoMWwsRa52IVuXxaxy8_v7YEXK84S-tl_72wAiTSAP5xQr0AkTt3F2pXyClnwW3URxZt2vUMyDVlG1wgki02z9BDeYUyH8xcbA75wNE3WnQ-ST1YR-0ZpASd2Vzh0iVGcEG-ICTMBzGFVYeuXngOltcK69BhHDUi_0xTGYmw8x_LvulFbXm0WZVpPVph3iT_Bw731ye4jyiC8QbjjRiXTcKtEXUAaKOpN1zfH5t1yfP4gjnicJRssc83fHQUqPmXTt_TDKvMVNzBkNlzIjvaEF6GJe_6irmiOAATSmHH2OynxdKmuvAtgvzN_2pdiCqvSXDVR4dnxrHccsob16G2jswPjWX5TS-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona Automax s hliníkovou vrstvou je určená na přední okno. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Qit1VhcgJVCGRyzKfb9mZ3bAkUWCiO4_Wpzi9f86Bajna9o9CfKTNp994G--jL7XsCzNJAJWTdJdL0Qmh2-PGZhyAf8G9i9tHBpA_1JrqmV6xVf4ZCJmzs_2mXZDfV2MDAndizX4cI3CFXbSi4WrIoldc9PlU2K_y7IVR9gsFnW_h33jtOMZ4mvGVbH-DTm25ec_qk5Wg_FOzrGe7WzF6ivwVHL0cOJY7TLG_0ZO7DUOSz3kN5w6T0oxzWfbpHlsfCCybLbTjhF_L3lXfSKs-ysdBVBCBEG_3GexbnCG9L52NjjUbke6PFT_nRPMUwBJz1V0fGtZLtmKCV_1NCOW7rKxNXSvCsU6ckuso4Lx8_x3pYKITk_XhMpqVKQ9Vr85SA0Sz1pzhgSW_ssRWTsxS-vNYdgua5CqYtzwPf7765I0MJqiaMCIC5z3nT9D5nBMxKfow1axwY4gjSRePNHvDJZjnWxSdWOpeqdZogHpLkKhscqT72ErAFw0XEynLQz90ORHY4lixxelpyT3NjVl61H-zCkYSJOgWc0memNULVGVgHqnNoS-lzUHIPB1wG3mBR-Q63r95j0cXqGQ48DlwHMSq8U742Q3AT7B4HaF4efBjKxBS7BieqyxPj2xGkubNrh2uPglI6c5J2U48UJ-Go-yJeWq-fl0KW-40n_LKvygMcB9mUHYwM9MOcotEJ2ayVDHvp377Lr6AgIIS6s8DnG2OTml7UHfwSYtbkDm13gfreDa095y1A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:7500,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cZ8L8IT1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FP8VcQDK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uLpn9QtY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DptLyEqt&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_e/SwrBMOi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QqXWBzrb&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NmIY7U7MGqfP4D6afhzspeqF-Vx4iTy4wXmL754Ww-J7mt8tpmSANe9u9m1KUluM_UrDBelZfnnmgO4l__IxL5DikE0-T0kZXRoP2mQIzoCHYsyA5LQsKeG3-pisSmSmgkWt7RyhpIStX2n6_Bg8X7UI7t63DfTSqtBEUTyZG1lrb5RCRGyNhuO-dyERr62ettvUa2xKtWW0XeqV8fI-lJbK56s5Rwox5WrxKFVDJ0DGMw3KyADbjAjQiDqT0mW3C9KUiUdPXHrxjtySNf-nYA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;da18f5e0-e12d-4f05-8cce-2b65a6ffc972&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-zimni-letni-alu-clona-na-celni-sklo-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2UP9gpxE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;qXO3cboRgCSF9Lzr_2AAJ9yk0ypFZWo2zcea-cXtD3AUiJw65lC-bVW9lPTfDEdSrcnLdSPPXd5-KFHtHEeX_vzDNquQ7CwoGwclXls1KSpAKTMKkrIYSyxYNng9eLimyJmocYd9K-te-7bHfVQtaDlpW0NdFN_XDbCckh2_keNqzkRRSJIiVvpDtZrcKIAaJJhy9HqGIfx8uko2ljVHUPVpfJAhucdBQDXTNvRnEwFcJHDzlYOP9uCChHctrUDkwRcS4wWnDovdOqi2wY1DzC6Tvy1V34oh80m8RZZqFvTqDA-Yvhxatp7rR9BKC2HG0Cnu53CvXB4lZlBS3fpXiMeEdRkW_pOZAinWlLuPtEl9zhci4C8Y1n4oEA24arUQZsUBmbRIkHB0zbaPVRzF_pjZryMvhSw_wNlaGMjhVMgLmxQY5aq3UvaQx9LaOMjh2ApxHYKWTCBOOrYHIgzBJ-gptSD7BicSwsw6mtn1qLtxRZ7TSw7RsaH3S99u-BdImHU9kyS4Sa5TLSMhSWNHQeFUrdlH8XL1mZtPIxUll0xvnxZuqzlJrExQgWPMSJXZkLms2SBy5g-s0Emy0s-Ne29wcgi9xksHTMgWE4RijyPp2KlwWcGdS0uFo8Jvq-yXrc8wrolU5BjaZIPc5hGl-vEIJPIZ-6t57Kjwl7F7KKFZ_K5AM4VTK2VTs1wMEw5lNZRuIijxJh6uv6TrrNP7th3fx2PNgjM22KYdoQ08OISq-ymLbk1KZZqiGnakrw7oUl7Qcabqj6wnyGxcA2XbPhtk_XPlKdo33E2-e3J6LFQZzJsWA2vT9xeTe7VRkGBE6DKL-oXxEJb3wGrDfKGdQUHwLNNEClRXRIgF4w6FtMi-pLS3P3P2naywCJY-aSpFB15EORoIAqYFSLDT9vO_GZheC4YME508Ftd3xofWB6cEkpsbnRYwPQbhiQM9-hODDRMtxiwS1oEBDwuddL-nW36BsyeJ7CRc1kLPk4RY&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kegel Winter Van KEG-5-3311-246-4010 clona na čelní sklo je vyrobena z mrazuvzdorného textilního materiálu černé barvy. A svými rozměry perfektně pasuje na čelní skla dodávek. Navíc ji lze jednoduše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;m2Dvv3Fgc1f-PlKwUKFJ4gL-r_nGGvbmXe8sO_uKX4m4hcZd5Z1CnAxueHkve_MAUWHj7TpIdenCUJIXt09GfX1rLFsl-MqxzVxJQej-52cg7pFc8am7Qmjp6jxRasUoP1Z_P7bxJt2tzstknkxl9Yxacg6_zNRSVpi_AarJjmTlJ-7es114adtCpGN_rXtlM5RVCN9SvYnkNTCBdhuTwxcQl3QVdJ_FgKbSMZCB4EFXB6LuJ1lR-VZnDi6YlXnhhIYsO67vx3zLcZVxQDiIfSXz8NQl4w3-sVhc6Iwi8m9FEmfehFhbTAIUCs6sen1XnYcSHdNMznN85T2Kb1yzHMqJs3WDFmuj8jNM0T8vwBvrBP73-qilFaMxrKK5ZLo3PbJH3SOivV2jWGyB-E9ue-fy1hAl5Ezqxcq2Lr4nECXA60zQBHIM-Fx5SrpzaNEGSyzdapG-D0I4rmO__w45K3PSulSuSLA8qJF0KZmqLrQxkqfWEVws7O8pSD7P1GZSkkas3DZS-KLZfUrWyjfinCcI_TmAimi4J_4eo_nnTyHogsNkGW4o66xKixlcHH9HTOhHEZwK-kUfRlvPvkvQ1YUwSZrsoYPEq09IjpRP8Y3eJnYTLhYj_phWkX1rYAHWj70ltOQWKTYoOW9ZNvUCI16TSLYTOmLKJmqpZSclcfG7ZYLZW5uf1CtEKF5mOHwAtJEe4kyPz5Jv1qBSWpnqAS_TigkRjVFgdFvUh4eSUew6rCu6ggJlST0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mg8O6Jmd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;siwM6yNq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uKcTuLQf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UNNUOGyC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/KdmBB5L.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ssYN45x&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aPqIaKPnwVHi6wyaPl5rMQPdUr76aNHFvg3WpID2WQdRLa37JfkSDAlzeTPqoW_dx-SonHIKRzn03UBJsLLhF5nDqJw-pE6caSJNgcARslm2SDTPccYbL1wzcG4eMYgEdY8IiRXuuJvePtnGE8nK8FIVVhUick0E1MR7SUlMwOsG_9OhfnVgqXKVTOtLjwZy6sJM-MORe3-kdRCMgIjsv2N_Fkv3OigEsBM8ViJRzdLggdi6yQqaZlPGA9H-0krocZZ66cWngqeAVGyOe_ZucQ&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c7b7f185-b6ad-467e-8bb1-e336332b41b2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kegel-keg-5-3311-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3440673093695735143&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_J0/QWABTBl.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kegel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3440673093695735143&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdCa8R3g&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ahYrkVRmj2wZAEVzvVfm3aIQPvc5FA-FITWDxtu33Jiuqk4CeunYmWRjCEtvR8bbDadA6Atc3RFOw4rT7VSjfWThKi3octGGYJm8-LCbw7lgiOtnQJYMwzr_ooBUwli2l-ZF9EyJCT_aiu1fLk7td9esfgUw-ba5hR31PZ1xBG-6CcTIBpvuO3VN7pygnEWakjSHhjn5Ra78CY5fe2Ns-53KcddfQ2ke5CFqVtu4VoYAtKhEViCQ_ZYqKGH8DmfHfd0fN6ALcEu7FP-EZ4xdgwQdL8e03fJI2KFRAstl7U90SPJ71LLIusne_M5kLlbs5YJqrSWn00KAdU-HPapAMbDSjODkucFThb3tDvB9Zp13ZCnqayXFLzEV4D2i-TusVkxjPhFwaRaOi6G_RKc45p-hHyMDaha97XS__-MXiQMON80PdWbYI-d0jGj3HEOehZ64P_ZIGlS61gzQwcr-E791QekSBcWLOrroCPV86rGhMKgxXt6NpBy6GQ9fl6rS3B_NkJRb5_sGPwtPPI-AvMIhTD6aX0N2GpgwBbdX_KxT3ooMlF4nawuXw79XbLHNpCUjuI4gsoYZfvVuifbUWv9TfFVoQnTnqbfxedrhE1NuigeJByB7opI9l28G727LG_xGs170tXk5_DBYra5NTmr1B2GUU_LlE8RSi4WBt-fFFw4uEHJv_EDUDK86oMG9G7-ARvWHmpx3eEIbyYCB0CsgSVyWPUnm9aLBd0JAsFedhFtSEEcUJkdWiXhl8zXL-Yz3ilqM4yAWMPlKTFH6fJ_XnQ9HgAHV1G_DMWThQzefphX0x8fhAPmw2N6z-Rs6e9itnNlcvdc8RPS7Q_aLMcmpI33-SdL7Yd-HfIHq1juWcdM3yxMRAwAOltyzuYu82IowIvK6DJra8Et50pnkGZNutlkcUt0BbMCQYoqmQPoXkwhH0_xV4ekxgv2-ayhNx18PXNTMsb-cwTIIwpRWssaqR4VwqgOHEPyK5E78&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní ochranná plachta na auto Mammooth De Lux Mini je určená na zakrytí předního a bočních skel. Hodí se pro velikosti předního skla: výška cca 90 cm, délka 110 - 135 cm. Plachta se velmi snadno a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xjhMu2mkGkA0ZbWJ2Hb6JzXmaIZMoYDqIZ2rMKLycSPu9Od6YgV-oJBKDbaTAFmiyv4c2ENI7NiRA8snOVo_BMJF_zbg5ATsiZx2SDEbRI7_PNVP5M01_f52XMfkN6TNjjfB1ekAw0a04AkdVOdnjxv_vIKdgrWUxFYnfvYV0A5-0BqTKwXNTYGD2afpAn9BEhLbNOd2a6TjnDROBd5GTHaveW_bqNomOVdeEDs0bbu5BfwgyKzpfdTbjz25yzxh6BcCJ09fDgjbnfJgNKrqmPqUDHskcesH3EIbwmUN4QoYE3edSzsfhbfvS6RIAYlG7h5LhIWn98fEWY0ttO8vCzlDh_Bo80wOoBqAxZMtjyNvTLm0e9_tRs0sLzSEL8nFPmvlnShXxzOAG_6v1b9LS1Zy_JxsInsQuEtKqG0KOku64N8Dg_uMp-r9iujJ-kkbdRG0Z4WB1j8fRZVeKq6J0luMufptQ-VJidx1pR9xe2iisc8teA21WH0szA9x7-UIS1BumGFnlixsysFx2X9mb22d2z7-Nfm-o8G3MiriO1jcHyYEGrdfm14Wug0X5W0st_KIvVbZlvPQmudkMC6OkVypPbUwPbLxoW23Vu_dn2T_4AccSRwyTrumlqPr0iX0IdxRpcu64zRGnxLNhsQWOas2-8yeefAJfmOoRjTHBACNzvcYQk35AbxFb2Fn5vL107Xxd7zn4EkWgdsR150yRlIy2-e6KmgYHizXdeoA2kVMfED1i3hrVE8=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19400,&quot;minPrice&quot;:19400,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;135 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M6QnhXDX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qlEC6FBa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EjZGZNS7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_e/JFiBso.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dyF9dVUJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C87cDOvrJeFufLb-D9MRZoPZGwpwkNrDc1u2wjVz2mxXoQyeKAclYgc8rrhcxpWn3UatkkhpwLP9sPJL-xzYBVESJ5Hai5uKHfTFA0GI7X1NwmlvXBQcZNc1LmBTzjPTtxeyyEdVu3djJfjDq0C7IJyN9WZynjDfEl97oMbU4BP8_PAWGmFgdV7gnGwBbsFAC2FsySUBNwAFUGGQzieZnlVgB07UKxFZhW6ksK-lbnId0cS6W93vXVRLqooSocjblXMLyspFajiXRuJW--8RGw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c9fc13fd-6ea5-43e5-9e5d-084f3e7e8be2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-de-lux-mini-zimni-ochranna-plachta-na-auto/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxVV4AsR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;562700c7&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Skla a podložky pod kamna a krby&quot;,&quot;id&quot;:2369,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/89/320x200_WoduUt.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/prislusenstvi-pro-vytapeni-a-ohrev/skla-a-podlozky-pod-kamna-a-krby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2369&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hxoW9O538LpjWJubQcHDDEXKn6fcdjwaaCag-dcVf7qHsv3uefzE1KN9q_UySqBTyJO6xbcGSt6RGZ-E24waXjoChCDD0D_YFulc8jhXdTyfz0uIwd54nvdNHpF06znhSyNDm5JEfZS6RFe194slAZPiDVsE6iqArf5GO-z3cKI-iQjt-LNasSsIZrkleF3mBfLTnKeXs1P1t8DM8PhjarWG5D01kw6z8WwlL5IUwsbjtOuySvpU7Fownd7usP89yZA13exQEyMK1iaTSOGogPYOmNpM6a3KM97qL8BZhGvR4XnaIitCbxP10QwpeXDRYN6LkPvY4bzpLeIVYYFV0j5ZCPn1l2m3MWcTqwSpiKzoW0pAz-8F2q0fmDMJF0wOq-r49cc-BCWN8-k7HzNE57fohEXItrzjqcLEYIGXnqrPxrH2GiA6_JpNjQSFIFM070cyBkbyW2-19DDNxS_8YHdILKAAMk6tC8fVFHX1-xCTWE9c5qV7Wr_mjKBoxTgRQvSCzGI1OVv8TbZE5VQKcQ57PgUx1IvF1VT9d_Ra3IrG8O-hYBihvT_JUuIbGfk1aRvKI3L2tEKDVfIhh-Ehvh5HRTdDmBSYvSelouU7o9Br7_PXMi_jFJ3FiJtJLESfRhVJTsmiLKm57sxvwhnZPOkR819YdxFkjra0sfgAhFSKE24C212mwnT1XYWSbn_CxwMZjnUeIi1-tHFv1GyMoBzNqKJg2yteEzhjcVlY8JqL8WTCdYQdL7mcYi0aLWZy5s8PIQ1dzvDTC3ovFIB3HqgZ2j-ks7YAUkX_75tvktyLl6g9FJaYbfefIqnOTB6nqMGvBTylQGqZflCVq6vQ3F2T77LyB33BUhdOi9IILh2tKXr0jnuAkOKlrQVZYRubD6yiEqZVgBmYFLaWyo-7pQPz79dvbYfZ6eFsJ3mXuZU19H2aJ75Wlkx3AIgAJ-x2QYBwktgojXQDO93Vc3y82lgkYEJWXOlTfw_njmx5&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kalené sklo pod kamna HS Flamingo HSF17-253 znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.\r\n\r\nNorma ČSN 06 1008…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;f2uj7GINkEymO_le8KIxNtP1Ic90voEiF2akje1rAu_RTv86dE8DlFYhxdslIr3wm7TpVGU3r-84fTWAeMQEcjEUOFjwJR_F2C2fz7HO7TCRo0plvT_AjmR7Vcs38OigL4QQZB_sJZiG3O4Pg0m5YdSIMfFy2yKFvaFUcaxhVfA5ZogO__QFbhE75FNpcAKD1p_rXkpusMT9ZjEz4lBzqJqcsFlLVcR3NZxvOK9XgpJf_2JrYoZvalJbR-UNdRvMg7ehdA-KD9DaLAkG4gqR2vVuasf_xP05LdjZbjcXtYLyFBIqLAv-BTx1Lo4ABKrfIwgXwdtjIJnsCBFFNnJf1mkv8uO90pzFEl_my14Mi7poMThq3OLvKf2he0HFGW24UlB8lRT2wpcin1c95_EBifG9UVmmva_d6jGyq5vHO3XcormP3EPH-W61ZgzAbo118I9r4VviQqgrpyJafju5yYMaWWW-3NcVcEq4Gfx-5exu0cYfzmijrccu5vbEJrV4zcSmyNbGv2D2g-ZfoxC6xZzPFY07dwNHvpzbO08RF5kp9XYA69bN7MMuRor2Nr6EodcimUWc4uUw_qzDpaVSSr-8lIDV1r8BDFyJysHC80EbMYJqzweEO8JEneiYxzfyQY7cYSdqbvnD1KoBq1aIlTyPN-piGoQM3odvXqKj6-FdCs2R386LR0bIVKRYP2aohbrFTdFW5quzjJfZS_wvsrhewe5-cqDgvTiP8p1KS-hBXT014MSWfAun&quot;,&quot;maxPrice&quot;:135000,&quot;minPrice&quot;:129000,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H8/A8iBzZw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qAhj5y9W&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2iah25B63mNqA7DOlEnGeHRp5n1KJPrJ_2GHQb8Nle_v1IKsce69N1sn1Ok8liQ4zXaF3Nz_B4WjRCcLS4iz3MuKehscSG__Bd9R43J6drMaV-z9xsoTqvSlDdl07-zTBce0GapyhweCq4hTnTI_-9DBPFEeIg2PVkpJtmojr_xCmMpEaSCsdG0L2CNwk1xr78GbcB-87k_zSz0fY029Obs_pk2GfS1H69K0sBX0Y2SYnpFUyyVoA8ACm0PoXW4552wBXPbFK1RGjNnxFeDm2w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ce740d16-ffa3-4d67-bbb6-68af5423420e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hs-flamingo-hsf17-253/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;315723775361493506&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BR/oavx7B.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/hs-flamingo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=315723775361493506&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZlUeNPaT&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8wvMQtIh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15996517674857934632&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1567724400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1574573766},&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmahonia.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lMs9456j&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mahonia.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wlwuQbh-LzKwVujGCADduZ51_t_6Ht6czO_A_R__FhP8UPrNfnWmjsCXA6a8xF2eVHo81zXb9KqSgWMmSsqN2R2LRRXmsjA57PV6qjXFwobQAmOoqTvEHgpqpSvObdCnMhzuPIRHCbkqmWkJQ8QhHjr6UKZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mahonia.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mahonia.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bd1q42wm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13632331628111341774&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547233988},&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmobilprislusenstvi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yQAtDTAX&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Mobilprislusenstvi.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.5,&quot;ratingCount&quot;:2531,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136249/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mobilprislusenstvi.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ZPYIyXujYEvUly7PKu_kJ8LPuo3F-CjorlV3_pook1VZEtzoz-DwEGHZjgORe1agbA2fB5r7wqPqQ6-w72_fJvy8gz7VVd0SjfEYOk4-tr_Ys1t2AcZIRD-5QmYpgR7vfajMe6oKnFp8cSf_9KuhX7YcWqj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2AE0EVee&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11166089217852964631&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1607641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625534933},&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcogitoeu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TVG4LUvG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cogitoeu.cz%2Fprodukty%2Fskla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=YJHiD7KZyzAY-d4Anv-BLAkR_Ileu7ztrXySsrUBrSAGKIwGSk6iheDMtJNcO3fFSyVgu5BJLb9IT1sPuBBGlbPLDd5y7O5exWl7_r1aCmldJsdoetPauDEq6S3MGEOU2sx06IDnWfikpcZPJSO4JgHBqCZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; – Cogitoeu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cogitoeu.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4o7mdDIZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tka4QzZV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alkohol.cz%2Fprodukty%2Fsklo%2Fkategorie%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MDolKTsW9M63M5mrenh6JYTbj0Vs7GyWFeSCGqoeryDMiZedfSfT6WMPidjKzyApBbFCpM8YWFpykzcMAmiOoC2Zi-wpbbojsHU3uLVBojmCIQ0pCkGkMZcSa9530f5urdcEDiDY8pG4mDJGlm_252gd-hR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BXmVVbYQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11446560067204274715&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1489791600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1543153812},&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frulik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyKQGsON&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rulik.cz%2Fskla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=4Nj8Hy0v1_fD2dJjZkAHHsHiCalQFdrBJlKHNKSPYu4T_5HIJ5eKZtmU4BWfFb6xGEOuAx60LOX9_jvuYk27Yi7Iw81MMvqsIKVzdNbKcTONmLuOmBHMXSCEkh4An3rltGAEhp7XH7Gvf5pWWK30mvn6T1-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;, Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rulik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rulik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxkEU1Xb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13684580564415981703&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1494111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1553186276},&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforcell.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XM3lVEbo&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Forcell.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:147,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136302/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forcell.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=GjrU_8Il8isI4vrGzK8EScJ1wVQ0FyEv-YjyhXy77DOM2fDvMHdxOqSYnJBHNXK9-SbktotXTSgBw6z4BIITaH4BTFFmNFQ1WcZ21IX_5DT_w-KQPe-RtUtymH0WoTuMlk6qpIdyF14bT-nBRZFVMpkf5Pw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; - Forcell.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forcell.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wRUHkMjn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1627595701},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bisghjjy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Fcelni-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RONWK7YzzHsgHD7TiWfQh97fMHalHFwzdnchLEABHtsoT76G2uFeUc3pnxNqk2aQsCXXMiwWhlxGXjT9kAoyhdn62XeCinzuKniEddIw7EA_qZyTOrC32GgkmQzIy7Hsz-0rqV_43h8_Wfz9dmq6TQBBSsW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2sK5qqbK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12443938717265760531&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1435273200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620241414},&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ff-mobil.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Modn80nr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.f-mobil.cz%2Ftvrzena-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=A-GCbDgnwJhD7g8Bn8_BUGG33ktjsJc4rZpQ5nFPMIpJ-g3KsjotAvdSKEhdER8KqFZdIikMa2r_wMSJNQv1Berl-25uPH9QVb2EYQ78LLqR_cEkyTZWy7yvHCYB2YsksxPkZ-5N_DBL6s1Di945peQbYbm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené &lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt; dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | F-mobil.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://f-mobil.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IvkbBpYy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;c10ba2ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZCIBMhZx&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iibNxppu&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4bjXWltM&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ONDNdrQw&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BxKLofmb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dEYboTTF&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ghXNp7F0&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qt1btzZA&quot;}],&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xKnLDD4c&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ia1ktRha&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kbkJG8SL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9PZgg1Z1&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;X1PtzOmU&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ttyVZe7E&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ee2bk5ab&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7DSCIDoy&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pUaIG5WT&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wJYFNXfi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:42000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UmNn5dul&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f97880b6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:500000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1642367652}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9xHj8uRa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d659d04f&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5hQqIUIe&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2ACbysgo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;77bac124&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:14:12.616505393Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TSjVxM5b&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:930,&quot;groupId&quot;:1773,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-distance-sort-gps&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sxGhFno&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.5951565040996707,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@916dd10e9&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;firmy-distance-sort-gps, boxlog_obrazky_on&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;g4q9y4yi5dN1vzyLyGAF&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html> <sklikReklama_50761>