Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="rámování obrazů Praha">rámování obrazů Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script> onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { error: function(notFound) { throw new Error('DOT FAILED TO LOAD'); }, numRetries: 3, }); }); </script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.96057bf3de.js","/re/js/vendor~app.bundle.da08a6d5ff.js","/re/js/app.bundle.1966af9af4.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.5894fc7ee4.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.388ccbf955.js","/re/js/app.legacy.bundle.8e91defe5e.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.e8d317df39.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var g=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",g,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",g),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,m,n=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],m=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),m){var t=m.parentElement?m.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===n.indexOf(u)&&(n.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",m,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,p.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<n.length)for(var u,s=0;s<n.length;s++){if(u=n[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._466d4f.e05d21{margin-left:0}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.eb45d8{text-decoration:none}.eb45d8:active,.eb45d8:focus,.eb45d8:hover{text-decoration:underline} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem}._1aaa86{display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.SearchApp--phone ._1aaa86{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._141a21{margin-left:.8rem} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .Layout--left ._03efcf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .n877bd47a3a{display:none}.naa07a543c8{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.naa07a543c8 .n6ac7798c99{position:relative;background:transparent;text-align:right}.naa07a543c8 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8 .n928554e442{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.naa07a543c8 .n95482bfc85{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.naa07a543c8 .nffe6533cd2{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.naa07a543c8 .n5344cc5c10{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.naa07a543c8 .nd23c6a661a{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:link,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{text-decoration:none}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:active,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:focus,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:hover{text-decoration:underline}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{color:#7b009d}.naa07a543c8 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:static}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:.2rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.naa07a543c8 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:40.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:1.6rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n95482bfc85{margin-left:0}} .nf51b3121d4{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.nf51b3121d4.ne33ad8b462{visibility:visible;opacity:1} .nc35deeed9c{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.n6774291952{display:none}.n48be6cb468{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .n48be6cb468>.nc35deeed9c{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.nc35deeed9c.nfd8c80e29e{background-image:url(/re/media/916dd10e9.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f,.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f{background-image:url(/re/media/916dd10e9.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.nc35deeed9c.n18164dffba{background-image:url(/re/media/916dd10e9.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2,.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .nc35deeed9c{position:static}.nc35deeed9c.n90d39a68a8{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .nbfb1f540e9{display:-webkit-flex;display:flex;min-width:12.8rem;max-width:100%;position:relative;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);background-color:#fff}.n1aecd94aae{display:block;position:relative;padding:.8rem;height:auto;width:auto}.n71049b560c{display:block;width:11.2rem;height:10rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.n71049b560c.n204fdbaa27{background-size:contain}.nf21ffb51a9{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.6rem 1.6rem .8rem}.ne72e4f4eba{margin:0 0 .4rem}.nb7ca539705{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:3.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;line-height:1.8rem;height:3.6rem}.nb7ca539705:visited{color:#7b009d}.nb7ca539705:link,.nb7ca539705:visited{text-decoration:none}.nb7ca539705:focus,.nb7ca539705:hover{text-decoration:underline}.nb7ca539705:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.ne1a557feb5{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.nbb89d4b0b8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;text-transform:none;margin-bottom:0}.nf50f2e1ecc>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._374bc7{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}._5953cd{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_49870f;animation-name:_49870f;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear;opacity:1}@-webkit-keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}.a35b7c{pointer-events:all;background-color:#2e2e2e;border:1px solid #ddd;color:#fff;padding:1rem 2rem 1rem 1rem;border-radius:1rem;position:fixed;bottom:5rem;left:5rem;font-size:1.2rem}.a35b7c>div{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.a35b7c>div>span{margin-right:1rem}.a35b7c>div>div{position:relative}.a35b7c>div>div input{width:5rem;text-align:right}.a35b7c>div>div>span{position:absolute;right:-1.5rem;min-width:1rem;text-align:left}.f5c85d{margin:none;background:transparent;border:none;color:#fff;height:2rem;font-size:1.5rem;position:absolute;top:1rem;right:1rem}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._374bc7{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[13,34]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.44b89926b6.js","/re/js/zbozi.bundle.643e3a12f7.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.6b8bce75c0.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.5ac0fc75c2.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="boxlog_obrazky_on"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script> if(window.initDR) { loadjs.ready('dot',function(){ setTimeout(function(){window.initDR({"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi","abtest":"966/1812"}, {"916dd10e9stp":"sklik/skliktoppla","916dd10e9srp":"sklik/sklikrightpla","916dd10e9spi":"sklik_PI","916dd10e9sto":"sklik/skliktop","916dd10e9sbo":"sklik/sklikbottom","916dd10e9stn":"sklik/skliktopnav","916dd10e9ore":"ftxt-organic/result","916dd10e9nre":"ftxt-news/result","916dd10e9zpi":"zbozi/product-advert"});}, 0); }); } </script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="XcRc"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="emPfs"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.97df593a63.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="mgPf"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="nPfjTNJXg"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="gPJfNS~u"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="cKfJtWs~v"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="tKctT~w"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="YJds~y"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="nTOPJ~z"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="NXJZWs~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="QTfYs~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="gXcnZTW~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="NJjPRcfs~u"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="firmy_nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" id="firmy_nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-86-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="85%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="86%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-86-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Nonstop</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Novenko</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-60-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="60%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-60-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Myslbekova</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Střešovice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej skla a porcelánu</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,4</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-41-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-41-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~v"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span><b class=sec>Sklo</b> - Rommar</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span>rommar.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/54392/"><span class="eb45d8">96% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b> a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~w"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="dfcOmNj~y"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Skla</a></h3></div></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05955</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">325 – 479 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 2 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" title="Compass 06129" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 06129</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 273 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 73 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" title="Compass 05957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05957</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 171 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 62 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" title="ISO 4565" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">ISO 4565</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">179 – 219 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6 _03efcf" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~z"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span><b class=sec>Sklo</b> - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span>mahonia.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b>, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>mobilprislusenstvi.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136249/"><span class="eb45d8">90% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~2"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span><b class=sec>Skla</b> – Cogitoeu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span>cogitoeu.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~3"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~4"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span><b class=sec>Skla</b> - Jiří Rulík Chrudim</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span>rulik.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Skla</b>, Jiří Rulík Chrudim</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~7"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> - Forcell.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>forcell.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136302/"><span class="eb45d8">93% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~vu"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPgmXj~vv"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | F-mobil.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>f-mobil.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené <b class=sec>sklo</b> dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="fPXJjPg~vw"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklarny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklarny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="sklář"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklář</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skle"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skle</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="rMbU-kx16_q5aUlMbLhi" data-e-b-n="dfcOmNj8JOnPfj~u"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;916dd10e9zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="naa07a543c8"><h3 class="nffe6533cd2">Nabídka ze Zboží.cz</h3><div class="n6ac7798c99"><span class="n6774291952">4</span><span class="n6774291952">4</span><div class="nc35deeed9c nfd8c80e29e n86c51d683c"><span class="n6774291952">916dd10e9</span></div></div><div class="n928554e442"><div class="n95482bfc85" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div class="nbfb1f540e9"><div class="n1aecd94aae"><span data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}" class="n71049b560c" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></span></div><div class="nf21ffb51a9"><h3 class="ne72e4f4eba" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci"><a tabindex="0" class="nb7ca539705 Result-title-link" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/" data-l-id="anshS0Ru"><div class="Ellipsis">Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci</div></a></h3><p class="ne1a557feb5">Skladem</p><p class="Result-price" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">349 Kč</p><p class="Result-url nbb89d4b0b8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}"><span class="Result-url-link">Nakup365.cz</span></p></div></div></div></div><p class="n5344cc5c10"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_content=zi&amp;utm_ab=966%2F1812&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="nd23c6a661a"><span class="ne676918e25">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="n6db62b1d11">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="dJRTZR"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="XTZWg"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=skla">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">966/1812</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://www.zbozi.cz/clickthru?a=90ee5ee2-a6b2-4dbb-b159-94474592b540&c=NkikOqbbmdsCwjVekjudzcV2tdjCw5oIsUmvoJg8KWll4LrIv1aGxIAryyoMUbrzx4aRBcAiY72kzQvXUvFI-pJzVFOXqqLBDLS2GwIYDcnrIW-BbEmcSP0eNi_wKPRMRvdfhIcxSLHWDKAKrpDMZT6JZ2HUdcq_VwBQLOCQ6o-KaQfiRYDpEtD6wfZHtsKQgYez5iIFVb4itl7mPD1K1YTZgSbz_zi5lLGni5jo8yvG8Br27DVg7LgptfaVpVlT3jdjyo7fdEPBq2ScAyg3jCxuxd6XI2bhh5g5Jr13Occ0tixx2BZCe0fmljhxX3ztRYsdwis1uKketJvcYE4IvKFMKbcmQQMetw6FqK6c_EU5HayE2BUdsYBPlAp13HYGtmBbMBuuhSRVh4dk0i5P--icpmJD9DrHMItGqdevfXhQbmOtnvbDqLxf9QycOedkokFFWcg2miIbTsxMdaQeufUbskW5DzZ3fVgO2WVSpkBYN3ox4q1irZSE3hGTwoLAOBWEraKsl12jN1WVakOkDH894BmAaLJldMkBEkg5_a_rBW-Njs4NT3OpCgzQuK2FYAnXdb1zk2I_hpkPnVCWPjtDejyZ6GvGMC1_j1D5AJf3OmbKPHGvYiPV-cen81-6ajiFGEuALj7x4-VPUoPl-2Omnsv4lcufoE1Mu4H67lskkmCWPHAsimYqH-xztF71bEWiNcaPZ4aXa4rccQgdg2Qykg3uPBCcO-UdGKfylvaf7-V7ndeldkUQ9JCj3rwQs1s2t6NWJTQe4G03Bnb-hmNmxzm8912AW2YLhk-9rHbdw6TRn__k5AhYL7nAX_NJovUjffJHEHGrm-QJy4e1y3dg_N5AxaPmIogF_RepfecB1c2gd9wMc-r639T-5C1vCXB9OM-tgQzmyO-rXeG3yk0ltGN2WBkOMZXcptvhhITxaFVERkOFCzvTZq28YN_5v5Pz47PA1_bp_oWagy4T1-dDdJza1bskPkLwDVkccwIl2xYwraaZGnKXqSxf7PQ2Rnsd1F9Ct7gVhIx22CMJsb4TePbRfBAi8nIiMnQITPypVIxt4QrzQjtuDvO4nmEP1Oszl1HFiLlNUM-lF7RwCpyQPbO5OIQjivKaNjpY9xr1rnDJ1N9keMLPsdCY3N1ToLOpqvCmJCQHppdw7qdJ2TO5nw8yAiMRtHisfTi3sX7gceyZQq5OYP3HyoEhZAWCFytBiIYcbXANLI4%3D&j=1":"anshS0Ru"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi","eventTime":"2022-01-16T22:56:12.868279431Z","featureFlags":["boxlog_obrazky_on"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi","layoutElementId":"app-root","startIndex":28}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["XcRc"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["emPfs"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mgPf"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","gPJfNS~u"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","cKfJtWs~v"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","tKctT~w"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","YJds~y"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","nTOPJ~z"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","NXJZWs~0"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","QTfYs~2"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["nPfjTNJXg","gXcnZTW~3"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["NJjPRcfs~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"beb3e502"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~v"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4f2e81ea4f119ef4","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["dfcOmNj~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"4ee018e"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5dff0c12752a2f28","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bd2fc56379e628ce","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9af5eafbb071ff17","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9eda59bc11e1da1b","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bde96584f23aa887","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~vu"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPgmXj~vv"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"acb1c055215b1113","callId":"e341d080"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fPXJjPg~vw"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"2708cfd3"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"right","namePath":["dfcOmNj8JOnPfj~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"4094775c"},"requestId":"rMbU-kx16_q5aUlMbLhi"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","zone":"right","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["dJRTZR"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["XTZWg"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;boxlog_obrazky_on&quot;],&quot;requestTime&quot;:1642373772877,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;c1cfe37a4be2b62&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:966,&quot;groupId&quot;:1812,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A5VjsBny&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;466ee6b4&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YGSy69AM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pb8s7ESJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4094775c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;X8MEmqFpdsgn7_dlTdv-JjgSpeW71CKRQyZbehKL2YKiwF5dPdsCSNdDCxmDiXG3i84tAQtyPveQCXi8l36orxZJA6v9mhU6OwSn7TGRLLhTgm1F0oLpoThFe4tFBkegovVraimqqqWMM8pUBnRz9dgHrCKWUt0gex7HrN9KYEQxw2PtyWPBIj4SlMTvqs5K_7za3zTVygK6Tn3DqaGWs-t2H7CFglv8jjjd0zLlUslrFA7pM4rJCDGehvGHberIof6TlwosX4JPK4LQEefdoG4J3e936inbQauJ-ny-AMRBCLpKaSDo6E6WSdbffZb-fK3Gze_Xa5reWwQIedhfA37Tjwg=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:1,&quot;trackerId&quot;:&quot;cc9f0bda-c00a-4d16-86ec-ad1ad5dc5caf&quot;,&quot;version&quot;:3},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4094775c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;H8Il1MlMOHjMLFtTqGqE9Aoza43aSfIbp5B1hygmLQa4bGB77vzEoLA62sehRpvmCQbCJNlsHKgBA734gPQdBVdRJMU3LVj_aRDhGDuQC1XL67Du19dRIgo7Dmv-qGUxy2XqsUK1LNklpcreCqjC1otSVUR1H1oAiwxExY-xwyQqEBjJ1Eh-U_tmpTeVd_VliD8LglOMfOcInIgRZNr-4zoWEgYX_cM6H650ZCEpsx8Dk049F5FpYDx1jTzYZBdcJT7VbXG6azvmyoIJ20cAbFiXxXEqgs4135ZnLy01g473HDoKxHJBzbyjqN_FPqfIUEK1ox_U_eoOrBa9OOcy848Q44ngcVEbW_QBEh1t4XUhVCsVYDkESxvwAhPPTKTOw0NhMgdZ54AB5GrUSAxCBPGx1C2AyVe3ySJhzbs5iLdP84Pb9xxljLWCbOASNOtcNdysv6j0g6kSYCSJq40OGyKxiuHI7b-zhRI2gc8FlFGCUOxR_QX4UaWQGWq8lcHRP0xwjJ0DnnU0XvZ-oa722tJ_MyggSPbn_u0nDLiGLM5IHrpwXnSOQxOOWnLySDTfvrV25E2EODYM4Lqpo4vI0AfpejAqKk_iNczrL_tiiEGgbbO5VVu8KBayI7tVLWhpT_0mbaq1-kQQi_MIaJ6y3_q-edSx4oUxk7AOLGOiJJPKOOkrK3wmhCWTzhlPUHmmKlPdcOEM2xjRuglo97CAgrnJEPY6cO-7FUzSYbCs_e3rO9oZSjKJs4ImQSXNU6ZwtkNsT7A3RGackI6PtzQbs0rQZLpTrDyrYYWumV2WTDq9jJohDRq_MAsgMnyJFT3U_jLqMEMf6Cv1DKVh0fU3K0DkEgHr8Rcp5nL_oinPVaae_C1f6UXJ6QKa_zf_qj8huKQk0n9TbsF5M24r5Ueds8V_X9BnZHfdBVWxQh49F6UNU00md3xF5ZsgI6QARQajoqaQhkmahqBHCybjcsbAtzs6wv-_3umn2bClMgHc5HwG7tdlYWuGj4pCuu3pyQ-JHsu-dtbaR4NkAjsgKg_xMFMj6TVFAcxnV20SZdR3NYBd1JqV91MSAdMoKKH-L_2Vwxpsm35GVVAlQT_W-v3PlJp5WEnuLlGbiLiWKi2W8BJrqAsWLj70UZss7H7SEMiFksbqpSIrHd_95jeliWxvbFRNynNUiV-ciJIt8xib9cBOaqsX380GR-9R1k7IjuyrdjFcPsDYfDadRML9wjcoDCn_flAm1vENUzI=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:7500},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:364,&quot;id&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WaAZwYtzdCWcXGpKjbgvLH2Os7JX90g-cjk0knIRvIu8UFLIYhS49FV9xBg9_VTAUKYdxCmTseAc590csS35EGzCAZwKvHMEtIiOF6KrseGhJBjrpExnzhCTlDs2U9HsfIqav96bBd4fHHfgCCMvKdKH5BXRHyGhYUGC9KyClVlzQ2-Mj_Ed0S45HLocCaPivNRlrsXt9LzRrvto2G7pcPeGEO9rh0FOs05rqkHt2oyIwh4RmFPDqTdnPtAqRw4bR7GdZju8d6QbKcStFkh-gEagCAMu0w7eY4MUkzTsQ1ytdZZdxgdnAh7N6dtp5AdlmwLboDRkkV-EEY7KiLVDUvM7kxm3hFtegaaCD4oPeka3VQo7Z2ENbYVM3uISx5Fh9qotdNxbb8tZ_2DLlx7c7FVe6hBjfGgo0C8642qGRj5DXSMtbmwMzJPEExlOpyVVd1KRBWZ5pUflWQHJuv4640RQtu8B8b732Nctdk0rSA7pFiArPdrw3G2Db-oVGQb0XhKm_AgzZJMllrLiQdWS85EAzG2jXvTmPlLiAofik-sEUfYchq-sKKb314JTvfmVF76d6uYXpnBGS9hbkWKHdkylyBKBDibPs_99nDpbeWMVlhdhlNcvlaTp7LlLvDRuaDuYqBdxhFFPq9LtbWW8t56qJNWU1BPi5S9ULv2-V5Uqu7fVWykUhlW99Msk2Bkp1IU0HL3McYRwThBkDWH0ygzmgDP2FezWDeS1criKYCvgQA7F1C8uFrzURERO4jce4OIAdWY2uOUiqW1v6uo8DQJ1EaAsASN7lbKA2Q==&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9594992663117632124&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:135797,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;90ee5ee2-a6b2-4dbb-b159-94474592b540&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=90ee5ee2-a6b2-4dbb-b159-94474592b540&amp;c=NkikOqbbmdsCwjVekjudzcV2tdjCw5oIsUmvoJg8KWll4LrIv1aGxIAryyoMUbrzx4aRBcAiY72kzQvXUvFI-pJzVFOXqqLBDLS2GwIYDcnrIW-BbEmcSP0eNi_wKPRMRvdfhIcxSLHWDKAKrpDMZT6JZ2HUdcq_VwBQLOCQ6o-KaQfiRYDpEtD6wfZHtsKQgYez5iIFVb4itl7mPD1K1YTZgSbz_zi5lLGni5jo8yvG8Br27DVg7LgptfaVpVlT3jdjyo7fdEPBq2ScAyg3jCxuxd6XI2bhh5g5Jr13Occ0tixx2BZCe0fmljhxX3ztRYsdwis1uKketJvcYE4IvKFMKbcmQQMetw6FqK6c_EU5HayE2BUdsYBPlAp13HYGtmBbMBuuhSRVh4dk0i5P--icpmJD9DrHMItGqdevfXhQbmOtnvbDqLxf9QycOedkokFFWcg2miIbTsxMdaQeufUbskW5DzZ3fVgO2WVSpkBYN3ox4q1irZSE3hGTwoLAOBWEraKsl12jN1WVakOkDH894BmAaLJldMkBEkg5_a_rBW-Njs4NT3OpCgzQuK2FYAnXdb1zk2I_hpkPnVCWPjtDejyZ6GvGMC1_j1D5AJf3OmbKPHGvYiPV-cen81-6ajiFGEuALj7x4-VPUoPl-2Omnsv4lcufoE1Mu4H67lskkmCWPHAsimYqH-xztF71bEWiNcaPZ4aXa4rccQgdg2Qykg3uPBCcO-UdGKfylvaf7-V7ndeldkUQ9JCj3rwQs1s2t6NWJTQe4G03Bnb-hmNmxzm8912AW2YLhk-9rHbdw6TRn__k5AhYL7nAX_NJovUjffJHEHGrm-QJy4e1y3dg_N5AxaPmIogF_RepfecB1c2gd9wMc-r639T-5C1vCXB9OM-tgQzmyO-rXeG3yk0ltGN2WBkOMZXcptvhhITxaFVERkOFCzvTZq28YN_5v5Pz47PA1_bp_oWagy4T1-dDdJza1bskPkLwDVkccwIl2xYwraaZGnKXqSxf7PQ2Rnsd1F9Ct7gVhIx22CMJsb4TePbRfBAi8nIiMnQITPypVIxt4QrzQjtuDvO4nmEP1Oszl1HFiLlNUM-lF7RwCpyQPbO5OIQjivKaNjpY9xr1rnDJ1N9keMLPsdCY3N1ToLOpqvCmJCQHppdw7qdJ2TO5nw8yAiMRtHisfTi3sX7gceyZQq5OYP3HyoEhZAWCFytBiIYcbXANLI4%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:393,&quot;minPrice&quot;:3000},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AMm7WRIx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;z3yGkx4ff1hLupUlWadYzjMrc2yny3zWRmdp2d1J2u3ffZz_GnDN3b6dOEFaCfsIeDICy-MHHKBjVGUEC5S885576l-fTKUql1asR0wJunxKs3OuUO8WwqxqaJyQj-XBHsq-1ZUj6aNCFoMgjdRBgd3NXgvr32d36pSRBk6ioogUfP7TW9i20KiAAyskr40oQL1_G82_1y4uCbWymPIzw-eyln-ahZ-DLm68lCUHgPvcbL9prYtndCcP7TdCJszLDza4x_3gGuvBrsuEOFmSJVFVggZryVT7WTD1gyMpbWhlrCZiDZPODljTZoiU2SaiRg00jRIMidRM3EUy_7tjk0aRk3foCOoUSqzMGz24wm8G4d4usGAUQSfVPRFq-ZwPIFfwJz96uSRr_UeM40DTzF19cD2WRWuXYRDApFBHl0Z87bGNHC7JWky9GiMHpQmHQErvT_I1E7bWO4nE8SGS0eOr-kYkiy_Ui7vpLD610gOUznA0ScFKw-6RM84ZDm3X&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nakup365.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2LbRN6Z8&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d7J15AGv&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fGBrHdBt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;beb3e502&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9yXAGrUX&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S5TSo3Ox&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:232,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.5722902326814922,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mxa6U2S3&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350664138797,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.280145740509028,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.88,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fsmhZQqM&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10969924926758,&quot;gps_longitude&quot;:14.472929954528809,&quot;group_id&quot;:692586,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;41SMMbkK&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dU8ycZFN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCTMcCN0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6NpyYIYy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kyfkNmuA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7JxX9L5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9BaSrQqU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mV0FmUGr&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1056980,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3036,2022]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rcLtSNZU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:692586,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2186790,&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.472930&amp;y=50.109699&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zts.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FSP3Ql7f&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;214/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Klihařská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Klihařská 214/2, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Klihařská 214/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.175,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;db66ZrBc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10983555661573,&quot;gps_longitude&quot;:14.481104039541579,&quot;group_id&quot;:679865,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qjC9nMGc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yIXdVmYw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EEqrqaB8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dzZt9iMY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q7855Ijx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lYpty1IZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lo5moirT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f2Rxm9X6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3344276,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1998]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PTFtBNcW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13182662,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2181841,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Novenko&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.481104&amp;y=50.109836&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wHsw00P&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;694/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Myslbekova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, 169 00 Praha, Střešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UBnBC0ui&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08683395385742,&quot;gps_longitude&quot;:14.384236335754395,&quot;group_id&quot;:12894289,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ty2jaXwt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;48SXi1wk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sS35HHQ2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2sXbZqrP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kIvAjAmP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZyWpjxAh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ksOGkVKL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1283599,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2787,1856]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;32KvmcvB&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12894289,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3864597,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Myslbekova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.384236&amp;y=50.086834&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0epqrGGJ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;314/49&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 314/49, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 314/49, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qDCPAXQm&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.026214599609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.418107032775879,&quot;group_id&quot;:2488411,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MCJ3Ue8A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BsLXjQ9R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tmhnw8Dd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KsCWgD8q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Uk7EgPDe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WXOU4vxZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MguT8NLG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3458931,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1268,845]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3wqYOVXa&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2488411,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HogyOJct&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7yQndUkV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Omr4G2uj&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2122970,&quot;title&quot;:&quot;Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.418107&amp;y=50.026215&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3K0AvQk3&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.418,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QfyduwOj&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.017250061035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.435782432556152,&quot;group_id&quot;:2549196,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JbM83YfY&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JjilXy5q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9lIJMnzF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U9LmKEaM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1zhP0cOY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mRMkNbHz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oqvN0lwG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rggTD1uj&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:923148,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uBTxjEue&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2549196,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2367547,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435782&amp;y=50.017250&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FOR4F7ZY&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80.809,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QJxynkmp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0904655456543,&quot;gps_longitude&quot;:14.430108070373535,&quot;group_id&quot;:251805,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gA8T4hh0&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JhUn1wMg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jKMqhyKZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UhO88Cm0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;faLz7Qb2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7rDHfbvK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;me9ZLF6L&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2xXDXNQH&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:993615,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2761,1833]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5S2uAdZN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:251805,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2044355,&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.430108&amp;y=50.090466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ysZx1pm5&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1166/26&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Ohradní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.676,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1144,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZqLTiTDc&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05251693725586,&quot;gps_longitude&quot;:14.457181930541992,&quot;group_id&quot;:13201660,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMcozQYk&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dHM6id3o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3J5MAFnn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqKQE7ND&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v6AYCCPO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ANrzUieD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jsjyms5H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t6k2Bh3p&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70239912,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70239912&amp;yaw=2.936379&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13201660&quot;,&quot;yaw&quot;:2.93637918299},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fCmnEfuZ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13201660,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:23,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4066478,&quot;title&quot;:&quot;Dekorant.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13201660&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13201660-dekorant-cz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20sklen%c4%9bn%c3%a9ho%20a%20porcel%c3%a1nov%c3%a9ho%20zbo%c5%be%c3%ad&amp;x=14.457182&amp;y=50.052517&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6FODNRGH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.916,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:5742,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EbCfkvhD&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nTu2LWjC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08909606933594,&quot;gps_longitude&quot;:14.427703857421875,&quot;group_id&quot;:2572556,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4vsaqUPS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UpojzwwZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w1WNTjLt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6CN61Wzh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QdIfZCiM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q8DbO4fM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UuGx8ccS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JwMqzk3U&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70266459,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70266459&amp;yaw=5.426019&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42601908369},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;piZ6wfqi&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2572556,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2372349,&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.427704&amp;y=50.089096&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u5Mh8UWn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;976/99&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KBC1po0X&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05550765991211,&quot;gps_longitude&quot;:14.435903549194336,&quot;group_id&quot;:736344,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6GfsmFIq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4qGo6ql&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d0LdnB3Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkOqyYIH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOQ1OSBb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fEAPg7ZP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wyWHVumN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqEu25de&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70252531,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70252531&amp;yaw=1.118748&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=736344&quot;,&quot;yaw&quot;:1.11874833495},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LTiVuZHU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:736344,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2195728,&quot;title&quot;:&quot;Servisoken24.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-736344&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/736344-servisoken24-cz-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435904&amp;y=50.055508&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L8Rlq4Wr&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chalupkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;264nMDue&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03419494628906,&quot;gps_longitude&quot;:14.517054557800293,&quot;group_id&quot;:12752797,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;utR6H15b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V64Va9hf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VFeYhbka&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TrY5i7td&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UVvhau65&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Viwdwe9E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dIPEm04D&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70074612,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70074612&amp;yaw=3.114626&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13192000&quot;,&quot;yaw&quot;:3.11462579017},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mnh1nlaf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13192000,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:3767934,&quot;title&quot;:&quot;SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13192000&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13192000-sklenarstvi-nonstop-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.517055&amp;y=50.034195&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j1b9ZMmi&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1842&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Moskevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27204&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Moskevská 1842, 272 04 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Moskevská 1842, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MzXqFknz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13950571908391,&quot;gps_longitude&quot;:14.081994654428696,&quot;group_id&quot;:673619,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HMdK1WZM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;euHr1HJY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g0AQja3Z&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ecmCk4QN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SaBqVhdm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kserfo3O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x7DHlBkK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CSWULuM6&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13336710,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1IcHrHjO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0SAY199B&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Tip z okolí Prahy&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2178980,&quot;title&quot;:&quot;Clarisima - skleněné výrobky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13336710&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13336710-clarisima-sklenene-vyrobky-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.081995&amp;y=50.139506&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PT4gtW16&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;458/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Malé náměstí&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:10786,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y3CA2IMQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08635711669922,&quot;gps_longitude&quot;:14.419510841369629,&quot;group_id&quot;:13020968,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQrGioFT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklárny&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c6uOu4pp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GKyUfKMi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IUCqtKvk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;viOjz1vw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6c9NJhRY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmpcpoPg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LoIq0q8v&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4018307,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;o9TAUxaw&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13266272,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3924916,&quot;title&quot;:&quot;Debut Gallery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13266272-debut-gallery-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Skl%c3%a1rny&amp;x=14.419511&amp;y=50.086357&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q0NieJjQ&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:96.998,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FuA8hMLg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06489181518555,&quot;gps_longitude&quot;:14.308013916015625,&quot;group_id&quot;:175638,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EYyiFM1h&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ALEj6p9y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;arlFEOQI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9dSEGwQK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZSs9xcv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MRiogUhB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tZlQErsm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jKFUQExc&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3196780,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1322,880]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zM0Eewm3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:175638,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2018952,&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.308014&amp;y=50.064892&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.acera.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;peLCLY5f&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qgn0qQPL&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Di0YexL&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13223582,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U6vukFfL&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CYK4qvVP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VBOlkZZC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oewqps7q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mHlmHWF7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3HIlGFnq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5wwwaUT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pskg3RO1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3727439,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1632,1224]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ASeVEhb4&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13223582,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4074325,&quot;title&quot;:&quot;KERAT - Keramické ateliéry Josef &amp; Petr Štěpánek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13223582-kerat-keramicke-ateliery-josef-petr-stepanek-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xdxyd9PE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.209,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mqVB3hKm&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rJnzJCQ4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13321058,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIFDpClq&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DtnUyOuW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XpjbYHCy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uThU8cKj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;95GZ17Ba&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZtHeCTb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QjBJhoXd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4lB1Vbro&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4448902,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cR4pOmIx&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13321058,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:100,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4129834,&quot;title&quot;:&quot;Keramikashop.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13321058-keramikashop-cz-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jCkK4wv3&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yCWr2h5P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14929012658128658164&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1531350000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1586022094},&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frommar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wiBNFGBL&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;ROMMAR s.r.o.&quot;,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:190,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/54392/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rommar.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=HaUnX2et_3lwcXnQocaILRQ0aXzm6Ve1KbQtfMBzzg2rqPOzCJu1q2W4Zsz-H_au6S-ab8VoI-cZ2jLtBmUNiCk_M3VSO_D1GCOr05PT91z5Suojys2EWb0KBWYBoXpQQijdRqwc58jXHfCObVGQcJkR0lL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Rommar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rommar.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rommar.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SQpCH4TA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623350598},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vdxeHsQv&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kamy.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Nb1mgbIVUkwdtn-MlNHGGz4-EnWE3w91ScRN0sjYpMsg-KOffUuqiZGHFuOmQeDT4wv47ZrmmUFQfsCiEI41K9L4yNzbXyPhd7FNnNJ3rp9v5wo9N3rmpQ_1ELxWSMUJnsyOy1bHczy1dRMfRICTUXmsX-Z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qurDxoSO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;wZK8O5-Hl_hyUQGoWM0OF0rKvcxpgAyMT1d_LOvmT_pt_v6QosjV69isy8Xz8Y-gV5M1PlE6TE2Lc0xsMVqc5W2ajA94QKtY4JNx3JHbQYpdeges4Pm2eYdW5YGUJpGsZfO6OW-uHc2VWAqtxcm5iGcIweBj1Ysxy3s-LIH79DwfIB62nAXkxqlsmPdJF0_RBLbV_juA6xUOKP2W_oVcw_Lx2uFV61m5lgzMf-_vYbRwFrKFjGzO-lnG83JpoNisllNdTNKEoyRZxbhSHshEW9uGdt9YkYSNcRCaYBpANj5NSp5nZRQqDqzvjgeKbWO4vd0xGfR98TF3300esssVzP5FSKZT_w==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;25e09c62-c735-48e2-afb6-53c9f61bf8f6&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;bNSjB011gnH_41uXdd-ZdYMHIW7lz-IRjv4nlPIkXKyypy_CgzZhWX8gA8g23AATmjI9h6k3IeeYgRoheUSOG5fbV1kggFYFKZ6YGdffaoBp2YhbQ_-_RSr-AgvXZTpCgsI67K3c5RpgqXArhcVEnUj1VZuq9PHAAl_-9NNgLvyP8YZCDtn5DQvmMITCi6Hs58UM77JqJVGCufsE6CKHONYgvNo1S9HiUU27ThqjEdgweTTQaSpdnQRVva6oN_0EvliS6dc58jYmcq_yVWmjZZExXf66er3a1HwxIut9mmu3WNx69xFmHOfJWgZRw5luqU0KW0_coYe_485AQ4nyws-ozp1_KHINUFoKsUbhBh10QEyTgL4V4pyJ3tPR1hRgbP1GOZ0RdvkaBz7D_rP8qXqaxgpABOEAYXQ70VgAta5GvnZz1fhqQlpmrfxgnTmY0vQ2uDlhcSD16K9o9zbNFmA4RFPUtikkHRJP3O7YcJVbPEb9NPRfVE662lhZEtGmY3YjZQ0H86gN6qguG_8-t3FvCQANVS2U8nhT5tz62fwDialFBDJnwHiKwOHT8xBNR8qJvdqPcqrisRq85DGAHs1zAhRqyPenEjh7OG48WMlkjnbQ6Pu0WbdNujZFr4aEYHIy9s_2k45liDXfvqizmWPOlQ_03mP2QM4xtiFWFoM057ro6VKJtek6AvEt6oxqsgtmJkHgW5mi4CcN5ldg_VH1wBoreJ2uwETauhbVlT9tlG96sDLkJRPzQWp6Mq_ibXpq5noxxi3j9OREFOPXSiqTMPRlH6ds3cdcs-dUc18zNi6OSFOJQ27mI7WN_OXN30Up1RB1gAsIRoD_RipH5dqi8FeZnruTvcWvEvqJv7_66NKbByLDVh639Ef0fh2YHPXu0p-ECRwPMUo3RrXZaAtANxNUFC6y5Z6hnxN83AVENTB-KQ4ghgiR5qxk7CgpnCZJVLpJFbMVOTFzeSonsHS66tF8RKXqeSGvcMU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;hWUQN2d47shAtd3H7ATidG40LSCSXXExJJ5beZ2m3ouKo_f4wK4W_I8eSlUMAewUcIxe2m7hGQSxNQl78EjcYwJaILVSaGOih4FKUhJaTtoIsbEG2EBGfdTYq0zLl8ZRCxskUEV165Xt3ynC-AYcUGZPUnO1mtXwNQ9VzuuIRZRmp06WxmH-J1mIDDm0INO1I6hEaz2YtbOl9ZtVTNzMrIS4ndCitZtaU5sXvwdSV0w0OX3QwVaucAWJDH3oWBMTNDmD9cxZNnKIY9O58btcdFLXICu02wS82tPxYydoFOg4Emw2HYZ_2VVubMMndfJ8-0aGDCiviC7XzKPbd7blKGUtZnJnW14GBVgrvLJAlw2k-Z-H-HkLliqKrdIIyjnmU2OXWAyzT6nXKRmYVHTrhloNsmVke0O3EfzplMGpqeo9R6SelOe3JF6u2O0aAP7VWAfu4EJUWbr-Z5tUviQTYKPTgYk3xGLTaHXU-N5NT49-tSMmFdcIt3p51COWzJgBP12FZhrSllUZFDxA8kyw0vs7lWt9L6me0GLDdVclSLAzPZrjt2plDq4KRE2xx7JHbKe60dLfeXTh1AjAu7-ZQZqBL4Q9_niq7Uk1JwfIBjjrAEZXbjKbu9HPqirxV63jA1GpaVtTNASlYCS-gfH_HSgPSmIOorlcOLpiBmaoFeMuDAO6oSoFzibKdgBatQ98LpktNT4s9N-JX3iT0qWB1KoTwCIht8VQjC95-oy-xBtKKTN4Fe_hyA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:47900,&quot;minPrice&quot;:32514,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BdcDzFKc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5OvBXuLM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2jqW1VT5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3rVHCmgm&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nF3Hhqkx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ASHRW8ahjKf08x1uqB-qLeKB35tzxt7rT5Ji4RMyiX-sLuubrGXWGxvEY5My2WiYD4OX6QU3dPUeNsDRpmS4dkWd0JbQfebXbbX-nXOQ3kOF38fGSuW97hfb8d3jAHSNaXK-vMxPqMpNyaYsoiVVRsBxBZeLRI5k-j97nt7A7SWVfBZvj75naihOKqa2ov4CrRBKdzxK9c22ESTlCAR88LSIWVnV9WHYs2GLg_H7DEZABPDUgUKgeR0oikk14UuP&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b1eb2591-ac15-49a5-b5e0-62eba4db3852&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uzxtRDpN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;cZk2HgjfUdUWTWxB2Bx5eMwvUUNy_Fgijusen0E8TSGQ-iLtTLw5ebHygV4WY4tFTo8CbB9r7P63AgCfbZ_9jxASBSfJKo2KyRJgK6aBOa7JSGKqcDkFnPvzxYFYSADRipEVtKCS1_8kckwhmCwDIgXG5YfBoa2T_LdnQ7VTVyOi12MfRpP0Ss9zvKzvgjBSxlkEdN2Zwoth1jfp157O8o0hqbZmezV2ZsfZxa2HdKuZ-vwuPu5GCkwXQopFACB5ojJs7bPL6fQkPPrpia-oNtMMHh1PyzMq3O_IvXGwIf9ar0C3MmOpoUAouuaSCGjiZ-5bZ8FDMwcCvUuNobkG-jPNNXNqu60PxIrcXG0uEpGZ-__Bv3Wfn0kicmIqGOSz8amw3mOoqQww6o8C46oc3UbFCplhE-ZvQuh3fu7sizBPdPu-6QJPr0tw9uyGd-laP9eqg-N82B2Rae5J4VtrDTRISHqxOP1taSdi0rX3n_Fl1y7JXswqBkQA-zQbwSRF-St6mqyTOCoxdqhOBhmvLp7h4NvBHowXTJ1v0Ae_XkUQVoSdQjWfNjkD3NG8RECMS7cZLX7xlqN1izAB1J8qXdXYblG-u0ybVlp_XOZdts8IPpp2zNrAACzPJyNjruEW10hlqLhlrIH51V_zCUp72Ac-omIDP_RbaTFLoaAcXSwrooWiYuBCmjlvdyqLZCNDHsoPW4DQwdhj7Zgl4ln17SCsyXU_CGkTfBLiO36x0N28I_wmIgJFvqpCZCa71mp-nPRusdS9UOFsK-6kXKlZ3AdO2y-yG1qkFe3ndogz6CrS6IoM2yst4mYGIVE9nvs9gaxfUyiAeXhokpLTvkO9kfsuIw3N0KhJTnctMRd_CRkUGv1IrfckFgryUGf3lfzHmpWNdFrpwcfrICsrtxOiAw5lsS1gM4sURHDps9S8SPeSrbUTlyCDRQ3sZAYIHw9q9ENXuaD6-Hvpw0TR6UIWnLg6NXYXShUifMAWwg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno Compass 06129 disponuje vrstvou hliníku. Zesílené provedení s celkovou tloušťkou 2 mm zajišťuje vyšší odolnost vůči poškození. \r\n\r\nClona o rozměrech 180 x 85 cm lichoběžníkového…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;6RsjCOAt64RXsWXcK6sSVb0_7kSXk04DrijGp64GDbIbOeMMyVxkFR5uVxeZ1RfI4Znk0KJBbgRrPRkOjL3Swa0JLzmcUYoNlb_M_kj4o1JddLXO7LFDFBf57gqnuIcdURrT2htzDfVSsYS0fPwvHRMhhNdoZgjZ7G4rvs2MTaslkjYbBwPKIC3ZTYlnZESwAXVLPt4QikjdAnZ6joeg7tDR8y161u-O38iGJ9W8IOukSG7PGLugsplJF_yWwPmV7WnQ5JL8AonZLfhJi3b5x8YHlNgaq2ZlexMub5qQ6tW_VqtqqGWRFCShNuqy7KxOzVFFgaozAImNSKto-RwKnP1TeN7dMGf463-JXziot05FnZpVQmZn_Gq1ZDsuuzgjUDPuITYYlSQtyPPgRgxVXcTQdggKHdtrir-hmQAjnLipkDOX3rTRhnnv_xCt6Xbg-eSCBXtbPjXhNtawJQLsRs3cCD_RFBJOhcaz4UUSg9lGKWU2CWEJl-Dz2iULbB_42tXJNXujX2qlJ5GQvrcAl2rHQkNbVtoSeVP8URvJZ3xseScnBntG8nROG812TxcgXMmCxm9jWzcQ-ozZnEpe3S-02km8pts_WIdKIqLVM0dq2Xfp0WF6X0uIEWhbZFw1yyHqj7QEVuZw90dhblY46rCJeXekg96CQzrVudi3EwlhE16Gcakh0sz7n5oJgvHgd4kGg2VbEHmMip7HCwuvKB-WG-etSFt1MavAJwsSTN534oAp1TX5&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27300,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:73,&quot;offerInStockCount&quot;:63,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QN1eNhPx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CdUZ4e4s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;180 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mfVFhik4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;85 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPeh6hw4&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Khn93ekG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;acBzC32T9gzM6T7WymwjRFC76k1SfPuR1Ll1wwzBeD688-_od_6KozJe0oP8MetCbjg_ZdAC3uxNyFSEGkn5NH3g_cmmKXy4QwcUPxhpJTD8BwnEUd2TGmz8P7TX3QhFdpHTpz2X6baNlr74-p4EpMa5wn1siemr0spuShu6nd8Xqb5hYaTcZWDQedHyW4pj-rCM2WE_ISDGnfkCtFEQuXFGNeNMe2UXsaYlvJr3JAwp3ItDmZ49RzP4KlkTgtmn9OqS3dhCX7uB0VculkbdWw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8a0500ea-1810-488a-a3a4-869190f56d6b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sbLXM8KD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;iQlxgbGUGRAXq4jalBT_GmuOsOwISP2sVzkePyuYxH1axeb1vslZdY8AAje1AwdOX8NEjzf5ir-ZUM14r5Gzt_rIAoCiwOkTzikuTK7z0rHwu4BDTNxmM4ufxev78Usl3BowAWEdlNOcQafCzfBgu9xyMBgRbg9G86oyBQLNZnzsqsUioIJlrBSqmUFkwVxknLzG6OeMkla-T_TysZUDhbliNKpldVFPGg1rWB-JCr0s0wBEmTr7Xugt6sRueBDK5va15YlEc4TJD365aRSt4WtCBnLtAwUODYOB2FEIx6ce1dTYXKMM2JWgjAaFtv2hB2ecGZ72C7FohLD1NCuvUC94ScxTIAgN_ZD1nyUtmHA28uzVlN8PQMKRHlYLRiRBOFnXN-YW2C8P-twkkWBZvHkI1vB-g36VTZDDe1vGgGWHiLTrnGnObvQhEbTg4uEPBlB-7mzgajFi58k6hkCfjQCHsiGxE9CV1m4WSb1WGYmlXb3MfZkMpiaGfwUK_BczKDJW54wK0z_CttqoNS4JOZFS0kRGZdtTP3jzhLtOA1K__INlW1ZP1MfPRww7TRC9BNA6RLAsCx6vMglnKlAP8nGCEzeZ8OOMr1VgQB6WKhzqSv_R5VgAUcyK4691uiX6jusHrDq8jgBlryaPNmAvXjxIDlcfAJLN0WHD3hirDAdBNcvYRk4eVO3zyCUTdQoD70NJirEc3ECJQWs9Ap4htBHxpoSDS0WHeg607tQS-or8o1DZDT121uJnl5TjTNnK3fsO9-rWsCfA8GW_SBo1Q5PtTEgnocPN6JuzrjJ28z0RdlhAd_i77XziLbbCTqsHZWsKmxzctCaEEC9CvgSFR9Fbvf6Gb4oOffQmF5DkG3eKFSa-CILCuyN1VUVIMC5eGD4FrEs89dhNiN8cfD9IAKa8DnnLhTK0Uo7MKW1DDIZUt-mIOWrgBJIltFBVoS0nTwO7d9xvG058a-Byhx-1B3_s6kNu6rGeaVP4Jg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. \r\n\r\nDíky rozměrům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;73RHwzaXhuctj46NHgpxkrk9_hrzI95B5vafczwOsC7XyZx0WLOWEhkSAcgNOAAt9spkcr10RqRBspHK3RpW2vEeh06cL-efo30QxjV62J8bCnZlpixksLsG7qa3dnTWOHWXwN9rQigml-N7I2VI05b10Js-KmpU0267c0cbJGZivYGOOR5lF6x3PktpOOjwxMTXLtqsnGHUvieqOf7PkfQSiG-BxPMA-VRXmJ3KH_wdAHdN2K3x3uT1lyoB_icNzNQSryLEfCJjSQlDG6wuH2FeflZx6Zv-KEtRi_M_3IfjdhV-SRjyIR_Q2jEsbzLl_eSgHG3nT7nWclYUXRmjyUoTNaqf1BDj6q_WOLwNHiCu0DANR7elqzJ27cEoFUTRdnumZRZP666yiSF380hf_S7Vtpj4DAX9dNhTlNpbYobsr9aEdT4deql9hRHf_L3CDNjthL_mb2evm4l9Fzi2d8CU4MeG0KeeZNZGRnMG6y2Bx4MgCBw8e-g6od-Mk5y4Rh-EyiuYd504rRvf8c4Gf7E9fx-WFXztypxIByVK3SajfSTKZOWHZJ5I8PBClpXILZhu4yrH7ULptyrazrkxbR5FG2kpD-yp3EdHTc0Q6jZUYkm0ZwlbnJlBWIQcI-FaKWySzQz--pxxlDARjRSWau4c4FN8zMdXgwYwNUn5GhosYhTrS2flWXoEOVH2QeEs7FwL5hIif7t4lNSpWTC7UEykmx4Zntur7rhl8o0pSzD7m5IbXb3h&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17100,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:62,&quot;offerInStockCount&quot;:48,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OnHXlYDp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RwxZZHVq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TLWufhQ5&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;71 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAkEwTtX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OK42z3Fh&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nvH1NRp1yjfh7_NiSZD9t1i0h2biW9fCY0OBwIOYoNBoeIOLNxusHulUmqzy2Oji3-z3yciO0GhVltODYPTuWbDv0HekneH1gzlhbGSabNMbICrTjf4Ed4d7FY-mxiEZ9r-9RWtGGZCH4unaFd2CS2slFE-eIz3ZkZfuhRYxUfHIl0xrKpuzft_YujqEd643lsFLqsYkjq4C2e_ulrXz5J6wnfWPa2IJyEWJTFKArckxMkRe6Cn84MffLeT708ZZwj16aRhpTh5D4X_Dy08F4Q&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f1c22395-e0bc-4704-87e2-c97e1d0c9e3a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xYsxEtEu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SE13HUUGnLewaA-Ids6iGyLVJqLsglizgT-FGNh_gYTpaHmB0wVoZOU2Jmz_kv06aac74DLA3OZOIf1zolU0JlV6hsUpeTI9XtnkfE22Jy8CfgASba-ACEnhVK1T7x4SZ1E29D61_Wbpj2aAw3AdK6UZkkBJDXrxDi95NScvkFMqKW1JjQooAlHkx0-ZVn0aqdlng3dNa2S6GCZaRgwsaGms1EAjSS0dl0Xp9avE2aQ9kPhJuOa_Eilvr23SOJCBmS3f3zwHp0LianFHYqxj-5siTPeXSQuo41N-dZQCAkCDt_LOfUTQJdxUFtTDfQGOXWf3V2LMHoyjhOu8SM4-umv7qCTroLwFlGHFJgHpce6eAsWiXrkbTfGTJQqSWsSjSTk9cjajfzdB08bKUR6M5LPL_-dNieFp-iBfbW6HqOQUU633bzWaU9SS3YZe8htKh0ZuQyP4zmax9e2XooYtQ7d1hklndQxM_M2ZdJUFVKpIJ4CWAFE2iAJvNcSE3gj87PWY1N_MgincD0y8ifdeyh9nT-YKmSmP4pnebzXPArn4aL1PFrugUvNR3_HYJuvPTeFfkIecxmfpYMbXd2PWSywchqWlMhLyAnNNl_PTeVQy5fPsRu0I2a5u7tvSWitl1JAAJaPgkKRnfb51uW7GEiqktxMpcn9u3E4kUPihZgXjWu-HPEoZwOck75iMCaaMTU1lJXtFRa53NGyocxZRK6xdhGqEaLwWty4L9BYsmJWZC3unwTv3lMVdiVCaW7dX4gNmTEfn7Ll8kDZgf3-IEv95iOKfyPLPDkEt8NXU0r4OPzGlVbQ34dZB-l8qt8Um-ogTI5lf70y_YfsbBTHGCnD1ag3eHIuwhEdHQ7a9x0nZ5Q4yw1TGfd1ofgKDH6HCV_w-Qc6W5K5KEYLIkTeNzoyCiyMCH0emxh_7qfKeBINzFLnh8F2VMLcqszn3Py7eljsryPkZRNfWxxjXfWPwHJkkCJ_XqPR2YgI_bW0=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona proti námraze ISO 4565 je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Clona ochrání přední sklo vašeho automobilu před mrazem, ledem a sněhem. Nepřimrzává k oknu.\r\n\r\nPo použití…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YJ14_Pm4FoE2r3bYnqzMuIEU__xwfcH9aE7qsjz0dgNbxFj5VYnEnV-HsraQIS2on-yaVw6AtPVt-cW-2Jyf-ni0Vrk5H3Q0x6EU0Kby7dZLjxDgfSHcyPM_CyyZvnfg3XDDX89El88vWrued3Q_q1xkD9K6nS7cXI53ECVmhfn7M7IlhTgjwcSVzPjrmyVvOd9TPkejTLlTdWf8DmoK0G9NbpI8DbJu4X07B90wedCeSuSloeGnYPWLO06l4ZFnlGVT1f6mk0wJ3eMcXp1KngDtQdX8fKZ1RVSy1GQ7rmdeZPqfkdvBELrpdqItgG0GJQ824r4AkF-dMrVvsF6rFqqwRfhNzTSCWUb00uGJYHawxsGoM4MqSMS6XQNPNHBKSzWD4f--JRxZF4_by0QRj4two98eB1sk27uO9FKELlMhBZbb7yBS8AQ7UNCiDbDJY-e7EQIiRSms-YQN4MgJFOlHQdLvrOgpp-gbkuNv0LlSjYekBfE40F-mHcgiJQqI_1RUInufQ6DzTK0VqD_4RNXJTewYNCaYrOZchEgE-WSA4eHrDyIw-OWKBWZNq9vqRJuzMoH51PVrpxHX2KiElVI1095foWjpo5iSCJRVksCeLHirQWHHWyTAg9xWnV2pa2pZCa1P3IFpFCHoUb7b5AC1M7SLFxZDZGiUIzpTsQiyLbjjOVA6vE_s0cjJ70tfv-_wVkel4txtRrO7LvTxxrkBBQU0MjGzIGCE_z6C-Ahhar_DXKN51Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:21900,&quot;minPrice&quot;:17900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bb4Ulq2G&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iXue6O96&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;165 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zQLUyGVD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;110 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o8MMMMwf&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xVjcmLS8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-pKWpNYALzjqKiiu5TNQfvN6b_3UwJPWcInxzPvkJmGeeIzcj6mxy7ugeuTzK25g6zMS5lLZDeUEhn3aVapYQj8hfSm2ZNWl83W31DCjNKZmpjMwSUnMIdD3fDIpoSs2uLk0ngaElR0GkJccpq_8sTnkfXYXr_O44xUVxoOiHB5E40gLhUEP8xB8KYTTaavWCjd-WuOnywqjy0iHJZxZKKINhNDpLu4GYSZbp0aU_xpykII9aNkyvaEg_-76jUwn7-feZcQ8fLsjISVhLqnEOA&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d66f83df-641c-4a72-812b-cfa20b240e2a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ISO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3155904144061632270&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FN/2ddBRiq.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/iso/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3155904144061632270&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aNkmnGAK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8ycc13yQeJjQHaV7pYfWFyMPbK3t6lWa0DUxC0x0Cm-VtSBPts6fOKp1RKCG-rZTS2lTa-DKK2VW_PDRs8_Xsb1mKFGZ5WG1tTA8zzjuuvd0Wlm6oNX7XegZXf2XaJvsrszRY24EDIj2ymk0Py-zx5WykfjRk6Dw-S-me55Se-9pulV7n_nju4JIER8TO0mmkUyRB3Sa_owmOHRCsEERvnASn-wnjnTAqdmk1uhjTn7sf9jP-Y7_qgpNYACCGj-_yKPz0gpHQqp_-pn__IXaPzJsb1eYqr0B4hfdMiRZ-tOxiBqdlMtYDTXSezytdXhKHu51vHjBMO6FkdNG1eXmpSiT0xsCKVwyQC0HN1P2SE1inRrM75-EIH3loQOwQ14fg2G_hzDXUh7XiKI_sMBeRp-fhAqPjMRQ0vjVM3zfJYa9ZInbtZj7aBxH4IYdPt2N2zBj222bVn7v3k2xwDUGCumK8c2AdJKHX_An4cIDETcXauoNmid0uLs6I1nGHNJiJzYcR_ODHuihpvizWZfKx8SzORtGkbUERmGVhDgmQ5_mIxkCOyFJWPl-pJNmeZmA8sd1KtZv4Wj_DGT7UwDnACA5x-xEic6eJdD3ZT25weV6sCK0p5s_HELnzmFQ0PhY3XnoM40ZzhyWz7F6OTbLLMhePgsvAVEhp4sd1DcMVLZukK1Vh8OM3Hv0rMCoTXxkQfyPlV87I5GwJz4RKNhRUXD1UFJuUwyGQc8TcDhh3w1RnEu8S9X-UuHlNt8iWMWjIQofQ63VMG-cmmQ215fQJUn_uYSLCYNcUklEO1sqOlhxgk-etU6UxH1ctqFr8Uba5Wv_-KLti1bBR7QRlD7ooGMi_5nHfpnMjwvq7U3tsH0121RHZYfPR9RRgcFpNP4LfEbN5NiyCoBzrw5P1f31bvuQryFaF8-hWEjwvoWVhJYpA3ZiQLAQw40umzTKSdZpP81UMkwzEB9GzkygeZkRy3OapOU1lEZbeXfwpgA=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti námraze Mammooth je určená k zakrytí čelního skla pro dodávky. Je vhodná vozy s velikostí předního skla: výška 95 cm, délka 145 – 175 cm. \r\n\r\nPlachta se vyrábí z odolného materiálu a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;feuBlxPAxkewJLE8IlT9wgSA-ecAV2ksJyaE7XgC7oFPbTrXEGhuR0lUuUaWVdGDFpAAYxVR8MHki6bmhD2KROV8vKPnW2Sdqv5YGxYjnWjSUIsbXCha6vGI3VrLFA3HTz_yQZqaiPV_6bb_cowhXpbNTduWLepAX8LW-xDS6S4tQaDJtfmmuzrp09pMO9zzDq_XLqGcSugCvKVKEXlLJtMbDukza07Wy7boBuj6tqeNJ6er0gJ6aYbnuGBQrxB0PpGZCgo3Gdr1uJiN08Q9RX_TfFXWxeTI1v0-ddv-zn1TW5Mf42agFWzGAdmxwtVYe05Ic8Ae6ifCVEmrgqzM_MW_qHSRYq70GmNxFwtxqtNO-q8MJNS-yLwtsR4d5dmcOapiQS1GdNZ7B8WmPm2GTaZrmqC9GPw2udSSpkMa-o0bAHSaWCxeopycQhlpnr4Ph4BDlBRqCeuIV4H4Z-TUd_1wTasK4HGHNRPEfmvecy9-x45wcAEyuOPV2d_BePSml533Wlm1Gv873h3uCbwE4m7GTtpzY4VNIRhGAyYdl3MIDmZNGoiATjPwQYX7o2lTuUh_xUmGPAc_3wzs0jTLeRAbcd3tYJQEaW2KjSIG9Y2CzXy36_28j28LGa-xR7ZRNmNv8ggy50Q6mjQxx7Gp6e4GMo6tXsDeMD5emhXLJQt9tT8G1HO66QvUcf5Kjtl1cT9wFBuU221UaHy-V2a7YIIV8DffUXWrgpYP4IxLqmRdKE-nDbXIjA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14110,&quot;minPrice&quot;:11600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sbNaRpYC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PkQaadLH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EMrjQnh0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3RNOZXgk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oZTQl4Hl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H4jKST-7gJrIHFH1z_s0Zp4E4zasTyK0UHJIIz29oppQMQbV4EXl3uCRPZecfIwoLdfr-XxFPhMk225-KGnu6zZCO_vN0VfSIdCzsqJYPp9NCFmGp4YeNx89M2SJQx1KMyKERmYDJDZ-hK_yatl8DNnGz0wni61G1COP9NSpKRejktWczgia8WIVAfNy8T34XvbN1EhtE6IaMEJzrux7Ld4Jr7DfxfXROoYNk3hkMhHioqXR2pGv9bA2eulVS9-Plub-iqB47z4cj7DrKc7SJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0121a9ae-0c62-4210-901a-0f7089d4608d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6knIY9nt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Un1Fo83f_Ps0yR_O4YIU6hVMa5mqzveLHmjhivA1PUbimFlRYSfuKjl6X41esKQkTH0-QS4_2wHnXxQptVvng8K2-FA0uDcwtgVSLhvyKN5sCdakNCHYnK7n-Iyu7P_dbQrXGJ5ClfFMykN8nEjwNDLq9KESHO09lLMWDLK6pVbYp8W4RYcJsld9MMokZuSro9HEBW3Mn5jiFIMAObRD0G911zyFe_Sjtn_NxZBzpcWl_e2rGMCkNYSFEWBmQYMrDqZ7B_cHE__obx1HrWRmVbc3afnjxnL04NdJEYfat_xNoSMJRMCJcaL_uLppDsZXiBP9cyphVoJk6Sn4qzSkU5LcdU7SFrOPQdoJhxfIs_McLBTUj2ikuke3mu8AhfXea5t21hboimEL0IVKp_Fn97Vm2KRBAsZVvp2HMN7pkcQvVtOy1RV_Vu8q3J41kGYr1ftNL1Rbf-xaFvYegMG64l_RpORnty3mxCvDE_hGykMVCBIvpXtTILWnhoVOdIxgCalvLDmrmlLjaW4rrbx8Z4Wd1ghAJhPLYNUOIiULWHfJfnnoq77q_7e7afmDW2LO7ZkNlTyeC0PePzt_wZAP4qPI6ZdiBBAmk2ne891uMTD0fdJQDUmz5GGIrWwpjitlZziCF-1fGrFIbK3g3RgP39Epr2PgWdYXkxY_b1wnqQiSjFfBmcuwKthLbK3_XIHsXyUV10YUprfEJesDeisJpyDGhCCMSd07JmANoDT2ZK7uaJa2OceEhQ5V5suSDNd6rrBPGNmjPJqIWFH4fK8u9WnshuAmEHyVAjwlw4YF609IoktXhj98loX3Y8tG56mZEhXyZoq_aCqmfecjYRu8Fa590bpaf_kkLf6iEj0e_uNeUZ2oc2pFwFA871PuygkWKSrDjbZrIAt4Ij7Qq4NHLyrnqgEp7QXvFlC0XEn8AZndHzcnLo8Juocs1U9BKmRw7mCiY4IyJ-MOUl73aa2jX5eKI0P-zwP7csDieQEJ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno v létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci a v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se přiloží na venkovní stranu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HA5bLJ6FyVuEQER8OnypGA733ObP6VKWzoQ5F8aDNCBIbomB5mD7AhXD8kqN6_4rj8CpJFb6SXdgwKdafHjeMs4oXos7ieN1QNz1FXMRcOWpIZwTp0Nt6Jm7XlnvbFk7zQPRIq4zQvc-pDt47qkZXnn00gS4pbYStyK8kg8r_QrxaLuiFnulLu6wIHEyl1rTObUO4E6bLDopbO5wIMK5fJR7AVCPcl8DQWUPyp_e5iRStLmbeZPkJ2wuD1LPYj9Jh9_0TKRwhVh1KFqhxIq8dxv84X1Awm_22qnZXF61tycSZBWUcz55QXMz6AYT3q_ccuND9sUdH1J3Bxyi7ybNKq-5e09xSGuiFw44RraERvjQTBTnfxQQGuAxjzb6ZwFTBodN1KMVJtRKjDtbSONcqoitf_Gpy9LlGOnMvzfvWU26kGJ00FLKMk9Yl8lpdsrsKuxi5qvmvHATLtk9WHmcPzk4lNvBrWRTbrEvWlTVmoRTDdtDfYUq4YuTyUhrocyiZTxjxFBL5HPVeEvmVbsDiBG7ypdlkXds6G-MCucrFyQCYZ6sWW1NnQhFzNX_oEe-xxiZfZwuQj8AWkU2zn-691suGK54abvU4pmjezFN3J9lIPFwNJtRBOIWKXgYd8FC-ideW6zz1-FxP8kwOWIlLQg1uer-muhVGAQSdpVUMf4X9GLlHXB8XH3UIZeC8eZgU5DgAmHeo3W1v4e-zOE60wi_7CXF398A_kuG41F8eqGYx5Uw2ZBHKQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:22300,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Us2ZKgIr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fdg7KEpL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kKToqKwq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K7ZiiSA0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_2/ALZB57J.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sftY46NS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiWrpdgvTw-DDztbeu0RFzc8DJeEg90OfisjR1p7aeuUoS9ZEtUxNvxySrNxDhLteSr04ex5Ru0bGLjO2YX48ohBLV7BsOASQjPWKgTmbMtGyso_iNumM7RV9SmT_VMd1sYUo_K9hZiqIpbSb_YRdHMMkfM3F8zYkORaoylvy3hnGPbA0fDTZrrD0QivmMuKVYp0aiXYymin9MUUaZ7yPzW2DxsA_M-DU9EsmrF8IEfjBt_wly4L3HV7_eFGskl-DCwdVGxJneghRBNY1vf6wQ&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7e8489fa-5bb3-4194-9552-8a207a9b183b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-clona-na-celni-sklo-s-prisavkami-204-x-95-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OQMZUpdn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;FEMFjdyTCYupRq0z2kaxfi-IbFuoTPYF_2Zi0oim008oj0ESr_M2nuKqBCBV1iuyafOPbHRpiaXBx53aQimNiGezg-gw0Q4phxGfPgnLQ1P-sX_yEAO-gwxBFBVutECjY1LeLukACut4_T29pMIqILeSseToRieOkkB_4JAbHvD48fYaeUfLnWV21F9BAo5AJB1u6QQhph9rBYi54ENLW4z8XXMS3i4y2fjO38z_7CReJwCT9YQPJ3FQQxMjONiA5UNaOvuY0u6Qdu2KnBdZcNhDiNkIYKJdrfcFC-G48TtHwkma8JlBkzgm5bmzaxd35G4klJF_QVaW1zYm-xzLzRCynsPXnNxD84YdilqM69dDB0sjBWGLSiVtOGStumqSPURozbFS4L4B2RY4Z-6A6SYB8rcnL9qVX4JI_LVnPyS7WMvWk9ImT0066j_F-x19MjvbYymN6kJyUQKT-Y1hDYkJUZpomz6_acM5EAZ8TuWbu_E-ptRg-Hhbe-mpc2RAqd5CRdyIzmyh83C7GznuCOIuJWznm5sjwOtmZPwGIowLxwzWUU7dV8xNXd8LnKcy0-hv8cFKyW6pPMCcZiCc_rWuoYvA1BLNy5SIud_QSavBwwR_R7yLp1Oh0xzgousX41FJJMEjYc9vaet7yDCzesJh8bYhBx9OGAkTJww1AUDbVD1CXZWYbUuyH25by6jerP_vt8CYkKBUq0Pon7zD7T50z7VuJf5CKd94B8i9JXyd6fV5YKXE69ZuHjGZ5CyQ8q2u9bbMuGcu6DW0Yt-2tAn6NaJrZqdfoNuCm2-peNLi7gJo-9KtOdyXr2G-PTgSF_QEHoOMNlsi45JVo1GTcR897x_71W1LBDt6zRpXt6u1bjHekCeEfS5PCHSifjvLNOZ9tRDxWIGv2Wd3EeNTK4-0vQgnijjcWe2ssJbUzLAXVKvZKN-YbOpim_k6pXw_LyDW88ojhf3Erg2BXD8Z5W1EcHGHjD6EVm5T_Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochrana čelního skla Fieldmann FDAZ 6002 efektivně chrání přední sklo auta před námrazou a sněhem a stěrače před přimrzáním. Díky rozměrům 1300 mm x 600 mm a odolnému materiálu výrazně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Vwayc4nrEpBW683o8-aRnZfS2QP4c6IIr5220yKeoN7XFk3PjKnkeBsXLbxAGaUTuM0DqMzghpM6Z-2txqZwG7xUQOxF7i64_MHT5dZQFVUxliQo7FJ6pt8uvanwY2LHVbPOy0aOzq-gNCv9N6P44X-d35T6iA9DofPqsTBhisFkNmGg7CmJf9S2H5jxZgzFpU1HLLnL32UQHz6PwG15NmhjzD92uO4TjwL0YyZazjFomnyYNGTVL5lcL1AZxsauE1NtiTE_KEAfL_ss7E1f3gQy90TCD-HsptcPl-nbWSFSVIFgZT-sMLEJyDCWy63XXKAafGh2YZe4wd_YJRFx6lqeaLENMIQKp_3aISC2Sju2tArkwoiPtkKAbUAahJCMk5XU1kXdwY8jePPbP4ujfsPTUrwMu-daupeJPzLztL8JNjGqCRtzBQnGWDBD-xF6uzaL227aL3qwleEhxMZvo8yalfBbLoBvA0UCa-BvCBEhup_eB_TGaB3hDdcaSx03kwOtZlW8s81KVatTSd_FvD0iQFWejV1o3nz0_Lqu-ETPVB1cNuulcfHVfq2psmzurx1eu5WTAxgLYlzStpJtS4MDkcVN2vR02UFIqn-b0_ZzorL1H22KPQC8VbbpLWJknnqFKeR00jIepysXx27IFovpqQms6qpHoVjjlrP65EA98FiT6ydhSO3UVCnLvQZ4A4SZK36NMZf58OvNP3RSw8e60bpZ1q6nwCb4w7V9tAipT8gUqAOZ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a9mrJslI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rAQu31X4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;13 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ckBieK2o&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7JCl8rAo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_Ha/cwxBBhk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;II6aIWky&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GD/0tXBrjO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TZB6iobs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4Y85wIgmcl3FZs5MyQAvx4KuwADmLY3N3tvDmjdiScNPYOlkBq7tZFBL-pQYRkkSFmbvf9LMzorinoVboaCETK9plDpJp11GVwZsqXZ5aYKnDHh5SYOKlgboHkp33eaYrLr7ywUwgCD29qXgwANgeRZjScVC_Mx-meeZvJ39I7qDcu4bdFn-Hccf9UaSvP6UlX524YN-Guy9_gqo3LTb7rrTqGQ8UZGGD6lumO3IgVWyFIhzKbQTYVy2LDoIHFqyWADtzjhC6yt2vNPi0YNkfg&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bb023624-b73e-4dee-8fab-12e4825d6d32&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fieldmann-fdaz-6002/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7809668745779630933&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011218/img/31/150x150_hdGpnY.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fieldmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7809668745779630933&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EJtvOY9I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;OH-NvUwt-wChmyLXqEJUuQeN4VrLsPZYIfCcx2eJpFueihNEN06iXReS_kPOXjaJtTp40W7tKJbxoVka_ILAaefS3aGL074s3ANq2r5WM6FmhRhlsv4QTSZZNQVkYmlk4MJQh4Uhh5pgq4LEgkZg5dVxHwResj7RITsOEWDDv2ARMaGBk8GOGTTj42KQTBuxod5_mrpbHRCIiNM7p0YOf8DXBOU7xX2JhwPVuovc7OwC8hGMuK3iNR9uqxluOWWmviCm4qmI5WuaZkUSsCtqkZUHjT_EWb3ZLDyBLOBlDoEv5wT6SHZHJXIsZ51nAOGcRiaq2kU2J6-DzIcwjIDXnbatk10x2kHyQiNNBWB3cNmaDc_D9yhbN-ODo2eOuyTgF2f5nHnNhszTDsp34EbFFdEZ-L15X1oOItX3EsILG85Ygp-tZn0EdYh6J_jaJASdhpWCIXHv8YGvNnidtLWXuGfbyBmAg8Bi4Z35hi7jg35ePphNTdvnAdQKFOQ1DlgojbdSGWDq2w9afYXLGl9-holOyNQgMoC_UcXJJEse82d9saWHmUI17YmAsxB5V-rLWRJpdWTVgZ1mKw-cFwNYAUicjUx62nsyGCEYPdKIf9OZE0-vyBr-9R-1jIQp8zRgks60bUcpQtzDDM4dhXLeg0nf3rQ4Uce03veOHRWB-HdnatwImH6wIoV-HUplFY5g84-Pyrskcz1UnOYnCq8zFzSCH5ATHLFRxU4mtcLZ8U_h8KqNLHXVBGPr8J1nUt3VJpQfmA_IEjn_AyTgyrW4Um4mKHPt-LuQJ3HZ4qsfJh07yVVMrrxeRWGNUuRIwlBA9qQNcCp0DMCpKNEkj-iVRZCCTp_X__UJ9_1Lqh0EftKQy7UM81ay4ggvm_uBYePVSb0h17rxKrt_6z_japbZMVJjie7K7IuQoHb_TXMuSxTzYTFjHJJRpQOj039oBgr3u54COuxS8cT_F7FSYUvuRg4gMjj-p-2wsrKuSlcH&quot;,&quot;description&quot;:&quot;APA 32306 je clona na přední okno. Vnitřní strana této clony je z molitanu a venkovní strana z hliníkové vrstvy. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci; v zimě zabrání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;v_iTpPl4bWCTZUKQSI_iWQiJbP-T5gnFsk7mU7lBaYWS5tmfueCHHNRL_He1lQ_dMESkRnQpAjTxzh7AGnauhWp8hvysXIeIVyrzWHa_gt86XdM6jRrW7KB-uv8vLPzY4ukq5tjBpKZfBmh3eWbg1Rl9Lfw1X1XC3YR8gpBHiZSr-s2vQwmItSOj-LFLbQnkvRYVLXl4DLLjGovgwBtiGF3x2EumIkBPzUXaxQMTsJOM5R3rAC-2wPVzzX9E_SLw_AynobBDk_2fKgTVgvEJnjEHds03FoWNZ5FD2-bwrRL7gjMb5LdwDXH0V-tCzQCbhOGDJcja3zVdFETCqfGR_7_L2nJa7houCyvjX73rcTdUQwiDk8gECMFbXCet5sWHfk53U9FhJHBtNeuFL4EWCmgVB3LLMj-iPT3auddoMYVALs4otGbmxUMKvn-mfsgEPYd3Yl9a6GamYRFXhD8HNfPgb_Jeo2tb5YwTzpN2ItRwcLz5a8DRUF2Rk4gz05TUqNlES93OKszd6OjxfgPgGIjfINv28SqXUv6QouDic2DxM2J71kiVvgO8RHy6VwdwBBYavVq--MNJ2v97pnQ-g-a_wT1GlrkE0N6ffSV7ZVNSf8nEbpW7ZSyDLNVL7s5Q3CyzpbK05CHg4N1AttiizYRyZMssXDeKjyh6k0Xlinnr-uOUMMa_KtUeVLIZykgwBZqsCyYZ491yX68P5yhW9PBqf9qztOXHKWARFFfueaIizniXeafqYA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vC49EPmL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p1gy2OPd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;80 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;579qfEvq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9UN2HrQR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IE/0Byo7f.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TxkApmBr&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Fmi0DvgVp4CMgnMbM5yTdpux6a58IdhTA6JynsQQwyYsLmTPWhDYFrjGQV2qALkfeCxM1TSkQ4PSRuR7lDD4GxBL82JnS19HaKlEa5tZ9Fz2L0Y5h-tI87dGcbRv_uEDfPJC4nFvoG-aR_gqniJay2mGwKVhMMKeLrkTc38dFtyE9DFPYbvug14_shBYATRo7DbaLJnYYSVUvuA6AApqupk4HzxErU5Yk_kL5J6ACifxIW42jWoBGu4okkmJaXu4je_Y6-ANOwfOi_DQ9D8GNw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1c3abc8c-c6f0-4517-9004-cc894f8db7ac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-32306/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F41neSiP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;vuWIcbA1jLSwxHAO7lmZsXs5w30rvewSe7MB2wsaM_yEGnMhFyedMTdLZOxD_oAHegAv_XTmz8jrpzjBeO2GOy_NP1ijwwxhmPoseKd-jtgm5YJlWejKgWwy3HzqVgpzGch4YHYchq7KVPWd8dR3J8OAW7LfMIAs91CH6XV_CWcOIeicLjtUZq1VdLCaDPLG2jKQmY4GtDrKheHgAhFDPItkQUE-KuAcl967JcHjoVcZJ-x74RntTiDOhieM_9qAucZr5P9C_xbd-LqM8I75xxKqjRhGhPmAKzVY6YTqQNeGOM9QKJkeCZ5DX8-4TaGEC9-BYc-0r-T6C1sf3nodwHhO7gIXZDsVOg0pEw06z9dakdVGBKgabH4RMrbzEkhTn4LR1LJ5agdlfeeIFYIRedWw11OZcJERvyrbBEx8-0FwP_9ENT_ZBjm_E6FjTyRBGBcn2tlCxKTrrNwuGDIFL-RoUKsAt08k23IYj88C46QiIOOga_t_A7ndSrHHZgPOPrlPRPEIu5hvI55IctyfcMJrTNhllWh6JJZgNXLnbF0XfHaMvL_1sdWDaELi0AhnrFjcZ1E-b2xEK7gGQkXQGQ4jibDO1jpv8m9pOI-m_47A_dGjuNFx3XOQXI-whnjax6VGstUgl_eiz3mLW9eZqBnSAWHdkfKxbpnDFslUs__U_DfggfD1r9qNz8Nh3PdGZt9mhjjKyFHIC0nGgS5_dJkmR3-obdsUkCTi4xqNVi98Z-kMZWfamK_Rm2eN4wpnG_0qLh1YSwCux8xe-sFXhY7GZ-D6KmAFsouY2enu8ey6vSBG9vSquoeWZuwR1VN8eKLPdPvfadAYmRqdUyvsU42PpC2RUSxoiS5CuKabOBCgS7GBOX4H5ZRYClnuO2cT2FSl0SuwOeBZTSAq_Bcgu5zVNZ3TqPsQZIOzgaIhe_IEP7dur0TBnXNC--B8ptkIq2T2VNM4FA9ncAutbHPysR8ZkNPcxJN-cuyan1V0&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi je plachta proti namrznutí čelního skla. Jedná se o praktický kryt chránící čelní sklo zaparkovaného auta od usazování námrazy a ledu. Rozměry plachty jsou 100 x 146 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;igheq1_GsS1-vxZAVZHiU4E0JIsqNX3S3R1X_fbp2xWVhIiDL9_o7qJ_UURZC8LqVQVPwK5Un_ikaq8zY2h-Z95FC197cz2_OzR_8-Tg-Z8JcyLoZIwaAZatmZlf1zKzTo1OuMxGwYToVYYQYrK1llKh4X03Ehs8XY2QnEMOmcWyrkH4nrgzc2YZa7fGWRRnDql39Yv43-QQaSUAxPZ5YST2-TdxTU-te5uQemzr1q3bFijGJWuCK6kO2tlIRxvSGZgcY15YDfdl7IN9FWIlLL9EqyJBI3zGnZbGkyiO77pLWWyTlaXtlG1mViuxTTlDgfAGruoz0_Wx3ifLGsrXX6C1ADcFSowcW-K_AcoaIF4jbGjiFEOF_EmO3E0CprCKvcbRe5JYbVGk2eQm53W9YO1mvCkXtle1w55iGIb7tLZlO0nssvMYozEEnVeefxwS0dhmJy_D6hsfTPi9BXDjgH7UK-uUUWhNumD60R8pzb96MPA3PWL47AZnoKG5GoebmzcWSDUpoZiJFjAz6GqO7oHotjoi_UuASovV2IA2bKYH9hxoM9aKxuHfpv1Kj9J9kTrpLo_xiPbyGgOSq2JuI92YsJFtWFR0WHOxU6PKgLF762cGuFqzNrLIi1ACTnclJxuVWb8H3U8O4Ho9SSJsgFyWANhJzXFwETG8cNCyQxT4wVqhbEuxZtRiNPLKeLj8lqWZEyWeB4AuSmRO05oItQgXRWGeR8YHUpWzjH85Y3ZdT1XVrMbxPw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27531,&quot;minPrice&quot;:25653,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VrWn9VBs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ii9d7QUa&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dJTtWPSr&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zzuVtonB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bSQirOODgDE_GHQmEe4wddl-U9Xffqvu7j68aGvJ5P58QeIxY4_ndL7228UKrgnbsfQIb4Lgjr4SFncel8PzZdrudRgmu-pHWe5O6B1hW4ETPheexygTsH7HwYJIbOsePHgCrHlksPd3R0pGugG8gt5ulseM5s_AK_Oj9kVk1S371rH24gq8A5zgx6zFrbIrU3c8d8PAXpsIXO8onapw9YqCOYZ5XyqWObjCJ-B7hXVEr4Dat-9_OewvNkHXq9pyf4zcOK9TPvip417o64OCkA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e0ed80e3-d796-4d52-8b1b-820708ee139d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eYtDDqrE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EVLRitAQNpGA18Ml2QafVhlfindR077NpvlCPh8TZqKKZrXZJzIdwR5cVti2FDpUDrrGmd0drdLMWk85wsfUrpaPanTTC2q9WXr_69bq7IwThOlgc5TkG0065UJuDBzcY9hDKKqqSU1T0GPM3xPAdJ9j64MjYD_zbCCPR8czMH7DkXCH3DyDVTG5mnSZGk4MIectw6e6mKBv7RTx8C_t32aOZLhFZjurOt3KBpHw4KET-Sciz1zpUdQwVksuDz22Z9p9zrY5FQB9cb-9Qm9-KNKZXA9NOy0pBDCZPPfSqkwxgMlIelxAGHdAvy6wAMNFH7MZJ-ZX90pXr4MUMD-h0RPMuqpdPBfMiROEJy0zuGcpOQ0WQKI9n3fC6F7t7uv6Vtp2U3g-PnSx0jhylogeJ_XAuidPPvzxXJ1bLv9yIFdgDVSPeKoYmIivmaWqfQ1K_pjWV4N4jdg28hQJ4qWY3Et-CKHVCCRCjCyaUUs3isZAe3eUCCW-3LoPWjeQ_GlHaJlXRFIVoOXnUP3uG4-S1TOWSUiJaqBJvAeUiooqSke6R689Fta7U6r12C5NkYsPqrzGXAu6KIYAvUZ_j7Q9kv8Ebz-xchurIAx0WjNGTMsZ_5_9_q6S_wctzrNzDGOZBhekfXYZB1zFTJ79LfK9ooxVL--S4Y9HShf0Uo8G-6n-s7T836XRbiCuB_aV0kC0zik2mFXQk4ZGyZWxmTb2_pnIXX9byMfjh3cUMsV8Ap32LoSv2aJGBZnwWWpsGqXKs2sDTT2IsX12etC_XdRV7DeL89ApRd7dF8AUkadkKQEsDQohsX0YOVTPf3JVgwcoMm7TQyNYQlyBwhbronIxYmyl6gMnsB5e3Qw7RV0V5R4ueSQEFk9HAWklnjuCDLeDp5qTxXUG-E9S4SWAuH6YCkraAZtrzgQ-nLeYSStq02XJsZ7VlTNU9uFJBy-xCzcTLCb02qNh1h--O4NLsDRbctuaB1tyK7b8VFgabWc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná aluminiová fólie čelního skla automobilu Carcommerce slouží proti námraze/povětrnostním vlivům. V zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu, v létě dokonale zamezí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WgdGjF-_RrFA0-AYSyyo_y1lGFS6Z7zP0pERcj1Vx2jAKmzFiRHu9pcWyldjiKbCmt6cHPUSiQzdkJLL_BUwXsmzgBA3EG4X2ZKumSUI2kCNDNUqSs5xdRp2vfPMIonL8wkl2gdbtYXRSOGb1OoXLu1GcvjqpZnX-4gFI2ONR_2b5b3MmTqTRq6v-EPLC5Vuud7U43hQYZB-ITUxy0qZKUrzl5Q6fbF71DYIj8l9R-_g2nItB5382eyeCfJ0dr7S8piDBL6IG4VII5sfj5R4jdkZuDU3eSnN-OAxFxV_WQTtsJHitdI40Y-1pGT9MTMSiR6JqY2wedKg7KDw6JujVfAMzSjk8WIyjQt5JXkB_l65F0S_fDcpd1ZPLg2IUOUzFZU3PQGSuUrUuGTw2Ra13gKyuvvWp7gc2L60gWhgwEa2MuiWhHGYmOBEeIq_oTPqEkbR9A1UI4saOEZrB_Gj9tJYTJSPlvEnmfBiC0Zc5-mXLelRBn-uxcTPNMjb5dPjNnyYyTcCu-JUlNJhAoPU5t72pFYDZydwRXP1bDgt3-Zm9evNAgDRqnPHQiUJ4l15BWN5DAf5Yh8znUsJvBc5HA4awiG0Qm58XNp-6vQd9iOg8kzNRU6NY4V__wzAwe9ZiRjbaYt2yq8WKIAkRjM25tzuUc_llucdNlNgjq7jVRq4ZtkPeKmSkuVT7H5L2GXIN2zLo3Yp-05Dq6GdVW55KPAjdWRPwyFc2OCSDm0Sjdzkf_RNFZPZyg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1gShPpzQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TmlkaPg6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;150 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SrSfWWgJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pl2N2Xqo&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/fPxBufy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;snv81Rah&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;db4jCoZOJHH1Pr-xPI5ZEEz0hW89GZdgcjHC0L9Q31o1IYkGZHv297RR8oHIX5OBh8prEwBQwX7sO7HUq-Bi5TxS8qCYblQPrXB9fMkt7CRNLDqLNF98857EHY2O858brk0PamNFR00qKJVcfDvB6G0Ilkyijr5wAD3Qh-9ik1cE8KEswilk0xNsOn8_zDbotwYACKdjSKLiO40sYmDmy42-OVB-pZjes8fLqSDZpigrJng95fj4IQqvbWq6Dn_N-lVbLGq5E3eU5UiMI_gqKg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;263116f2-191f-4dc3-802b-5119abe038ad&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carcommerce-alu-clona-na-celni-sklo-auta-proti-namraze-a-slunci/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarCommerce&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4058398717143217446&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_5/s0m31k.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carcommerce/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4058398717143217446&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7y1vnVsB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7jYA2Gps6Q7gRDBFqo5RA3Ygj8vbOOrxIORHXTdMgSPRP1RalX_DsNJhSjD-24SAQruszIPSuKvwV2T0h_7sMzmW7emvMRXWE1VqfHW2g2puQmmKhx03ixx3azKu2eICYrZSlE--3bOeCIhBRgnSd9O4DKLANrPFrJLoZOHgP14Km1l8AFz7cpjq3fYqhm_PQZdJtZ2uvakKsCgPkRI_2WUpYDJ97i7n2ANgH9OnsYoenPBUe-S-oweu5B74usz22BrDeNo_2rMkzEiC3wMB5IzKogQfr82e6Mv875R5Gct-n3PHcnQnl5l9f9lPZXbka202GGezUtKc9rU1SGjBYVlYI6zTd9CZHQ49X4blk1eWGWtIfCE5q1b1O-vuy3yHkRSa8hpp4NUlzeFTd_AbrjNzoLQX6rXHLmZh00uy_fzVQyX4RG75Vk2fuJ8nL4rnxc8fvPqlKpj88aSv1_HnaCCs05pF0jY0uZNPot1pZimFtA-EeVUvlT2yfvWoVTsjf43QptiSj9X9X1R5U5CCAKvThq0ddU_gZANLaUG8UXJHo348DyeIzwlHR8kNX1t21Mtp5rs9PalWcz0dL3wEzXU6jIjZCk0udMSxuKGj621oiJGrVlL9efOQ3yJSUGiagBpxpRPgSAIPKq9tkvfHuRGivB2l2SXCKfxW9owovayBd6pcxg5Fqc-1jRgbhtGeRaPMMIkQewcKg5LexSI3JZL83SHZd2hPV64YUzpkQ3C3j3rpxhi-VU7POh9xHq1P-leaGCkyNtUpDcw8_Qx7iWOG1kvNj26aHM5HBb1NWnKs7cm8WoS3TWMMONKlIuWtQvlPF8AUu4bascW34aBtnfDk6O17TgaYH5-S9mstFp-XA65kaWlB_a0zFtM4uodq6W-iQ3xKt2clt3aBmhnN7ieMGUVQgo2qAi3pmePQOQ8Qdi8mm7ZDMJPjp9gARysuDaRsSsQNguc8L5TzetkelQ7ZRg393ENK5mEHgT2X&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010 je kryt, který je určený proti namrznutí stěračů čelního skla. Velmi snadno se montuje a demontuje. Chrání stěrače před poškozením, které může nastat při odtrhávání od…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NyI-mwuHMpCCJ_YGt71hcQeqF505PONa1YTyDfor3ulpYCrpx_qeWxikKNkFr53ecI68vMI3_ZATxexvAZVwgZggc3bA2TGTK8q1PoqIZ7DeNn5kgtYbBvK-No4Qn0mNOgN9T9POEvttAvMbc--YD81WjzDbSZij7Y7hpd3hT1hnArQeAYDXz_dYJE9izw7FbUxxfLbYMX7bl53ir0v1kt1wtMz_bpT1CfDxrrPbgOf3zDsvaRh9wGMH6B0CCzvS3uddy5yImNeZabRsXoOW4u8N3x3H1quacDwOvjH5O2zVdoH4Th_H7Jnqv5FddJ5zLHqmO8YAGOD_YWwmp357dkXtR7iOAw_1QCDGQNMK1IJ3rFwMF0wYrl-FTTIYSgsMxLwiXZZs5UeKBMnMh0cQDXeOUXtnXn-o-qheZxfah14lMit6u2tmPHJXpMcQha1ARVX7bN-Hnu2vCsJUGulq5hl6CGnbhaufaHctQMQio3NGqVN0d8KhLMJUyFQvF3RBfECZDlzyTO7VMgjyW6VBUahKbiVCEF0ZBTMurbMOxUVue9pJ8CYPp3KZztOZ6ZODpT7jp7Y0u2thfFqBBrCMfhtkke4vkpHtvXErLnB9izH50VeiYl4GFjc8Fkbf8tN1H50EqI8xJGxGyDdV19g9ET0S4b6uiwVGeFEM7WnFQURrNWQ3WG1UF3ceSKwZ4afbprv7zwKjPIIYiOazwkcscUz58xPsI91hPCWU4M7q2oDC7sp9OiNWow==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:10000,&quot;minPrice&quot;:5248,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vWq3CwXy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mm9HxZ3m&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pf5HgUzn&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Hs/NrrBAWS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e9XhW4zy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LBpeCNqzko3r_kjXpnxB_rfRKcXozw1PrQyTT3YaOy2gty6_LpoxpLKVYFqHjUu4_cPAfaXDpqMpygO9_0ScQ1rntHHGHeQ7NpjkVb_A-jLmmfrV3VZX6L02umfultXMB4o0a4MDRlRW5RLzPh_Yio4RLbLsD42GGyPqvXy15mmZWSebMEYJFWY51DM2E5OnMG5eKdMwhq_G2gdzqBezgyi_1TXDmBqc7aShrsgqiEE06bJxYP7YmLitV1flFG0bGTWxvDfafoSivnPImIh8Vw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5257649c-762b-472d-8609-4b9b392d9464&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-keg5-3312-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uD9tRf4M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ceammqw7dQztqtEj4I04nsNKni_pES0uyTmVmOiEsjFtxuqn4VIEW5CUwln6mOCZZ8KzaDbOHavu-wLn1WBTjF1a3lcECuVTMA_OSCSUzqqm0zPv5H-Ci4YDoPZMYxnio7cgy_jX7B6ciEKkjG2bqYes0LbpqUn-UGE-CRi8nlQUvrM2P9x54fPiM5GdiwL_40RT_E45fUR2Bj1r6JVtj2mczbMxG2_HvXphibLJY9nnF7madJ3qyzEFlbDNVvqNRFUeci0kn9NHebJJMq9gNdtXKdMIocz4dk_fX2Sjc9IqOWxqh44YTljnmsVafDgyBTehN1ey7EucWbxSwyrjM929L3g1PX_uT80igwjsAIn9wcHiZqbdxGkkFxnybyNwnficnqOIbk6CdVGDpkC7WdIk3bLB-sx-vDqyxxTTYyQQzvWgVmtKlKXKbyEQNNapyOXisnbFu_I5uB4KXl0BENR1EdykNyijezzmpp_J4x9gf2huA04qaWLKnSLFaKB27s9Q2V3jGiIb-_E_Mx9XkqRHPP3GHh3gA5JZ7NWnmZ2z-GG_y9XKsYMaEAR4ywIzRI3xeiZgvUjEea94LOa409J3GwgYeffF0aZNwg4ckb753jJC7hIte3y1QzdHgvCf5EU3rk1ishG2pOvSsLFk6w-dB3iC8BaszjeWwPs655ApM7pY1D84CUVcmN1Iu3ETisjVuKasd7rxOgA8b9ZbQxVSC1VB3cVMDJrozwqjd5anOX6FeXAfUSlO8Y-f4HkVNLVXdF46KFUbOYJP3k9j5PhJtrX0fCIx4M9gulEg5doNPVVCP3IUZbDUTPQB9eDeafB2i1xdfkq7oLjmC_rBrjVRCT6J8KGMtRsGZzQ3KHC65pF7Kz2YWWuzCdzANs35TGiaGsZiXUPXHM_nL3W1MgkvmXo3_kS8xu3_pcOQ4VAgNfgM9etj2L8cemarBjdUHj1R5jFkQh8A-eaIU1tWxVquCRwAl7Bk0GzbEEI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná clona pro přední okno osobního automobilu chrání v létě před slunečními paprsky a v zimně proti námraze. Je vybavena dvěma přísavkami pro snadné upevnění ze vnitř či z venku okenního skla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SwQaMAYonItZrNogfkTuVE9yPMTFOtgszo7rOglYr3WRM49wn9_WwANUMhXiEl_VyQCE9kwH08IU-LU7cyZz8xAQU5CKMtHtj8WX4f2zCOMuTntzZhC0C4jNUQ4bDC1YH7rWptRAb455c-VVw2Q9HTZf559Tj68gz6uap-zj01rhWTRoXFn5t1i9Ap3KSlOj6SDGzGHlG0edp1o8LRGTNCMPZER9yY6xoyd0BlXzv-_CrKbFxMRD6wP9OgLAO_8yAk5YEjhgmPtcRp28I1fr9azPnBqnoup2GU3pJD6JdxXYH89gCA_KwymQx__oIV7XxNpjs52Z49Fr7Yb2Lk6ljLf9YdWVNpEt8y5Lk5KZOrCHiwNFfd11b2DpjFfwbU42uKWtEZPaWtO_15dnzYvWiIvpJMpJnObBI6GMLwyWnswAMHQhnEmWCAiKvZ5Oz7JiaRnheOk9cJ5oy4A1b1p0G9S-TddWXkm4qaT3s815JNVhXRC-v_3j1p7GyfN5jbO0z-I7ikHHK1r9oGE1K3lP-VC22ZSj2Ot_Pc2S_tr2uU7FP0PIV6DL3FA9HLVmEOtZWzCGju4n_vGXfN5YLozxn2Vf48RmoKaiQbNxoilc17IlxQz3CzDKZvdnZNzNe9c6u8TM6sEzdXnV_kiaVuyYlQzvCF2eUhr45buHlTacGum29LvEQGPy6KncXw5XCpwSZX3xeI8pCOTq-p_9Op6EQT89KcS_tC-ll92vzK_Mrpx-pOPAbe9TbA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:4990,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LnkgMfVT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kQCXsCu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LNigutez&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2XM3AWFu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/as8BkSv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;04AarUy0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8uc6TyZjciw88Powku7as6Sr3NRsBLy8S93yEMEKO3RaPICy92IHYzHxIN9o3NLI_MRP3eN9gXdlj5pqNWsvFDrW9Ltz873pOpzY3qssQS2Bq3HAxjfceBtXb2gsRDz3mbSslyLGmjkM-12eRS0VJ9mUgWUvmzETszG6ilJVhmq_5fzSvwE6Wkf9eX6BmF0PXsTwPIjQtesfqUOc4t8o2sr13YdORbQzLxenM4aG-kad6ZerTZEB_8L1VrMysINtihx9YB1M_lmaFeTfzPFyw&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d42d14ec-2ffc-4820-97ac-e11664cef015&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-120001/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Magg&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2268507592121966153&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dw/lH0NhT.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/magg/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2268507592121966153&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OTuDz68W&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EK6giuKpcvec0IhnNYZUgIl8VAC-1ysdC7Tw37yQovGZFacbgUFa8Yno-v6mhyxmubnYU3Hy6SY_sPNFXGEh3RdWycF24KOT1p9zypUTARIKgcaDSXyM-DFt2oZUKTl6IfS_mCefHNwHGSiLa3sNhXGROxVr6emchY0l-ojxyLH-wWe5VYZI9VS-8B24giZp6UiPOeaOlMdhjru_7aI7q_8XwiDI5X9c4FA38f216rmWDKjzr3OBXxF3A5yHAmR97iL4SAl8czPglSG8ktxAnBOmwNdySupjk8p37gagpzwo0C_wCbPiaggXE9fsIC1SLvlfCiwkHorzTCxF6ZYELgipSZmS3HC-OmRT1Ew1sGTIOrzKSYRqM2fUlsg2RD26qN9WGBXADRAhQjxfdrZ38Ppk5TfiikMwovxGN0YoB3HDK2mYw2CZ20pfb_BWw03qXNFJ3DGDBuhWLvAkDxwSK1OBan40aC5ZX5BNjRscIkFdP_fKeu8d8yOb6EUmNv3iHVwkUOP84Fk7a98DO0JUKDs_728Jf9GMEEIRu1H4Nz7q53VKLGD0z4bUeJ4dupPmAQHBUi5yc2G9DEU9vJpXOB2sNok6TRbiIXRGA8KFe3PKWpt9ynKKvjvUPIYlGC6slgSuF-P5yb_-v284NiOwqs3XVKvZAoH3ktR4F8Bi_1WTqPovDPvTyCeI3qJ2x1rzQuO9ekA1tWEkfZ13qz5RFdMgz0H2sKZraj213pilTiR1U2yNSsTdCjWq8JEmnnNvpSYyI6R5XO-qM6TL7MI9rpBtYAaKm3GZIjc2wpDa8u0BC38LhvYfIEkkmkqMUql1Nm51Wk-KR1z9alGLM2cpGn8Fznw5Oq2OG54jiRZvl4fNrhSoJS9rj28QJqqWkQ9A8KBQnn25GgZiPcyV3SXZYOMElzSomIc6ICEMM-wlQNm2JUV5CIYiBqaieYG2duLu7c2nCzFG3CMfFd1hTk7s7SmQ8auYS99lKt0tqc2D&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona s hliníkovou vrstvou Automax na přední okno v létě omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:14,&quot;id&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;L3bKMBTLdTglLq5rtyfjgm78HC007IerONfbJmyzNWaLXIu2ygT26JlKfKoyxOBpkjDxQTmFFagQd72MlW_XPWbA9Zvo1__LTH5ik3gKM3urp8i_83q8VJpu-6OOr97IcF_20cmpyRVl0PIXjsHuRPU4_E_Cbw8BU4-QOAdGIt8dQ7QEsDt-m6ojf8znDcWj7szhBgXuCZBUJkdBzBu6fLNMiw2qlH98n4OgFntx0sHGVQSh9JqBr0mFyV2DioPkjffqdEYNiJuh-iB5HX35XKUIjm73ifvpWmdGRjUGq2ZuZhh2dInLnfdFwIgPBZcYxXeq7wGuYH26y0yHQBBmSkFcqBsjK0302LwEcbFpJrOe8gslzR_hXyTSmvLkTegERzG0R3PCbbxDnw3x7z-NKSTVJP9W3KdmG33zsHtqdKIfklD_FgEBcW0h3nQS5dab6wUZCLqjWEcQw0hzvooBc70nDNmu-0zN_pwT6MtnNLZLhZfpMv2Zv5JFT5DNB9aPVOdHHN0UmD3ctyifVmufKHiuunn6gy7GHH1VxGom41fC8Idg8UaCmzuYt7HIyVZlCFzUqJEqhhzlpvaBZJqGSd1wXcZK_axBD_QUtoM7_nv6e8VV8deWLwTOF33J-9K8SKm2oqc5i7fEa_BuDdvGN1BYxzDyrQjNQgzTejcvgS-SFJa61WET-mQWtAbWSB8a1iGe7cClkguiXv5bkurNE2N_C58JOSfK-Rr5XU42g6H7EmSLsAZXWg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eaeCFWKk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bxsc6gZZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0s4iadyh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vHGiIxF6&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hj/T3vLD2.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q2YDa61x&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTxXEOyzEOA2xJTiuki_5zzINvA9pRlsTihVPhBLZnneZ6sEZBzTI6OXvODy7cc6BnWjpH2GNofswRPKSliYfMsQa8GtJrBuCOgifRFBZO49OadQmDXVaGq6WVMtSAINPtCJujuk3uFBon7Agi71_f8D9h3bqg9Dg6dlLGXRaoouLjTqk_Qe4sZuJg6if7WckDTQxj3JY0uGWJHSjyUSa6cYtX0H4frVCy0ilHEkYy8gCZIr10w3_9OM1dPBHf97prYfb8Kfpa1wOqaewTcXNw&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ea3ec3b2-7dfe-44ae-8c0c-d87b4b747be6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-alu-clona-na-celni-sklo-175-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jPV1hoHG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;eaFql-RbW3kZrvEDAlFC3gO3AUGoC7g2xV0PLg8OdnpmGi4z8f9dyc4KPg3KLeejE-hgnG0_iVZziUM7cjyKfywc1bMrHbZmnbsp3L5STqT4gJ_HgKpceSMF7oT5KDqPXSMKvIflX-UrDB_0xsC-khu5fEyOv4rLx7bjBwkgs4MmtkRe42g5o9EHtybUu982qlOfj1hwDZCM3GrlMDTV49W5tBZ7UKvlbdYZ9zgGZz8g8wnXhejJsOmKGCIAm6pS8p71YrE66QWCtH2d7WlHcY0pCqvqOJscxJw2RtzsuYzjgve7TagOgp0L7Ru33wmmUpc2A39LyK9X1nGEF9NPazYa4JUZ2r8likNQyzuiQ1tUfElt6hUFpm3O9EdLVRgvciWLeccrMkKz49tLrtd5crYV--Z49MWjeyQBT4TQKX7UUpIDqfmnxfYJCWxBsK0rXpgBQxO8dfgrhnq9uiTtzs1h66UDmNAaqGDfEsd37JaTFpjVy-QutvKH92ReG-LCVRFuJqsDm4D-wTMIRbtbj4MxsoR77edowjPP58eZK19gpzE7sKreAHTO7UtR94PYkLFvwJVj1WSq96uag7t-gE6PdzxvVPCIlzdxxNEAhjjldWOwr4a2mL3XNQUYnF9FPQQif9R29OP9f79dlQGDZ0CqpdJa4rLdtkgqrUmg_tZ1GAmeQq6U_-VB-5FsshEyZQEivv7u9Gj7MogJBGA8EHUPGhLbRjlz5T9cFRKcWOisbS2wPyuoX8vtBC0cKULHFthDRaIS4hAk8LKAa8_9wUSHcOnh3nrvqy_DNJqGxlEHuUeYOeRxkfzfSbhBZDxu7WYT9jzxNCK24mARNTB48XrRItciynltU_M_EwHrfgjx5rK2R0P8d2AEIiDzI5rZw0HzOwq-FkY7eI0_W_deC-OhUXzVP-ZnoW-EMa0bpLupBCAckzOdpQChI-BIjv22H6qG-u9AQpdtQnvGRtlVCLzFFTFhDniQLhuWfEEq3w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona Automax je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Účinná proti námraze a sněhu. Po použití lze clonu snadno složit a uskladnit.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;PuM-9ciNcFMQ3ljV5PkEmxson9ONz6Rvt6AYpOU3pwfiowYGR3aO9bhCdr8qh9jpfc6pzKRZdOePFuhrplIer8OVZ8j0Cy0DPGvxm2rT_gcgbhS2cPcFukm-qlGot-kXnIR1btWkJF4J46lneWFDxoMiVG7n90bS0cAL-kAyZwYRXdLE7vkUDHDu9J-6HFa8oBSdivDTo08I3w241yetVawwHK-WFTnkl7KsFpKoaIhCk1RM-wqsXCG0RcsVBkvhvvu2fIcZ99cN7Ll8LYNRQAOvgSm9l5vsaYVkfL7jHqs-AKDfCnuJBIdDc64qiW2-1F4L76pNrHUPMnCZaKYPU7TFCSUHM9BYSWnrRZ28hiJDgwwhu6ltke6cjg-yNIEeYfINNNWSOt6RRHnGbat0-cK8OsvY9_wxcUVj-17CPNvKmYfBihX94pAwi7uIf7e_C3yNGi-g8y4SXWhCMD2ovT10oTHW5KhWBB_gMpQ-avIIUF41lyWTTCyGzZw9SYlbJfkO-Dn-ZYbmGc3__BcvHKKGu19fSw3T4zQ0y4IpKbv7hg5picnKmgRESNPN81W-3tQUonab33EHJt4xGxJF1p-Sq14CdpxgiF8jyAksO8fmoYzP1Fwxur2Lk9ccb3r5zpxtYEVPFjV-758O3ruU4wUQ78m2A7Llq8YpaUNwkwDSYjWRJFWMHA-Uh42jxJXn0JNVwqbtGafo1nn0ROFqtjBf2k1b8cZXK0jDrLR44ZA9dRQFpYzGfR0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:10000,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;02X212JL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CtcLdygx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OHKIcFsc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6YGnBgg2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hb/IhOck6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ycaZJ5Mv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qDGZZvzrxVAkS7Vwz9ai17no4V8_CDnWrTEvj_3sbzh17YvGYSyDIbQgA8jIYovmCS3a75N4ymviM9QirlwvXr8UMJjElKySzgW3Eq94h1_X2321BdB5A9Hhzjbyf5OAWfDKM6h3vvUiu0YCc-BHlmH1HBwt50WddCTZ3sMEzj8CklCPQWsFXYVvjY4ZRwxfxf1apl4eddQELTV3-WPQVc5bzEoXOdO__RwRDiq3LVEztOJ0E6wHDin_3LABn3sX2y5pUE8NqBHFGFfATwTXfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d60776c3-b6e2-45ac-9899-7a84b93bd729&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-textilni-zimni-clona-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vyyil5Rk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ya8uJgu5UIAS8qWztgUK3YJss5p-6TXoHWnSpoKqur85PwfSXZ3iOtb0VR4bl3hVKPAkroS3Eh-1u9dzrBpcpmQIgxTzccTZz4Rwl7Bm580ZJHJyMK0lc3L4pdJTFsR8dwEpSU_HWrqTyG4jrsm5ZPFjXbfXcOFSYP4iPf43fFDdC1eaAt2yRKWcyFhGQMsbou0ByIuvgrYJWu9_1L4qwe5OTI3bQayNI14u_JsZMlvVhB8KPhItH_t-qVd--kC24oZZGYGYZFZUzJQ0NvQUj4I004qg8Bbr-g_4VoOHynZHoe6frTmwrGLB2cS_4uSbZIUEJ7olM0ITlxk3CjegAL1uzA92vOaGj__uyimhYB4KOv_e4IJNi-_DuqmD2KcQ8JvC9zdfl07zrPQaf9DbBypeSeY2sQxh16aOc2lKlk3-Wk5kF_BEGACAIcq7-zDNM0zV2f4tz6HKMpODd1Y0uMpNs8QjX08pV1uvm31AQBuDWa29Ls-I2A2THH80lfwJ76Ml9f18Vd_uoq3CB3_w4TsuLyM8-BlemjA-fHIlBbN0GMGyF13AipgdFp8ZfruXBrjuNJb457SIsaKwh8UvM6EHHTaa08e88sAptGV29raX7mZDymtarVyjREaJd5FNAmV1YZ4Cu2vIAEPM6enGmTp4gS_DapECHkteONMq-ZuZYQakGrvnErlQ_PvZtXf4gZ8y4DbVula5ckDfPkeiV1vSMee9LnnXxU9gxFk9C6KBw9_0bPFKfINo5aetZR0dIYIU0MTM0aJIrOiSFaBYFU_o5u-RKZRFSoWdR1TEwMNwBBQoPxhOPZ-0zJEe0AWQAz8_wfeUiJhRKSzI1m8JBdhAn3Q2IbclzAHoyPPJ2BLWONkiYTp1mfVG2mlZzPQVudInFzJWjLAcLH2SVx07bzYyHMmgttVsBilgrYvMCVrCxuyTlW2oYVpnwt-TlZVyr5Vm31eBVc_8S_ctT3JVdkhdoYKesadocrZlO0r7bg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno s hliníkovou vrstvou APA 81454 v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu a v létě omezuje zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci. Clona se přiloží…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2UuRKeFWRf9EdTj4rc78xKYwKHuoHIStO-N9sproMxCCqxIAXXyP4NGZ8LFmxYAQTONc8SOzNWkHmyDWWW1_QTv_l-qdVQmymt-uUIlltxM3iLV2rAL5AasBCYYJqtlrwyCVItBRz2iU28otOQAT800_Ldb4iAuFo0cZtL0exJFLC_PBAW1zRM-0UaCUFz5z884Ds2zol2y7aAdz_bTJS09d_UxiOf1qLn3_FeNI02Q4OzXqUderdB4w6vNoyc-Pc2xxyFakofsLz1WuhkJli5gAQ4fhYoQe5Ao7zv7L9L9IcAFltEcTsUlLokpqNivl2VHsgJYHD-ajXl01SdvYV_3x1LQObH5aEVV5Pa0oV51e2wMepQepQG277MKla8lNpDG6lSno2b_ht-zKLKyOtimXSc5WUM2mewfO3tFTahYjaCXo4Msf6o1dOwuPhech396xI2L7XO-pLrWeotgECb9Fywwb8r5x-TGm8-YnnMiHqWuCeSs4M8xwEl0so5Fpf49xPBbaUQWy9dBYfSRJC0Apmulyt-xJxi1hTpKLJZRyybReOVfLyI5AXOXU8lsqGPn3bCRU2QzRf8N1Jyn141cFklyv95107l891I7tLc3tzmeylS3iiz_kdoJdahalVAlsWOwYpgD5YGacHhS2Jpg_1Qpf4Q3BNKBZ0MejqCD0cTQ2tSFYBx0io_xuGmTPcbhJZUvLaK2LS1lr3n32r4fJ-7snsjEc7oNLe-QfLpFcumilG-N-2Xc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12900,&quot;minPrice&quot;:12900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cWNNmUEu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JlB8O6w4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;212 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KYgIp2I4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4UEDQaxE&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/ZQC0oQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TN17vWFo&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nKiPfLZw9clrHcMje2D-yHRvOzvMlfPTDR2UxW61nXgkO4ajK__qo4iWcxKv3yOeO9JZooSAKDe2pCY_AXPP-O6c5ic5eexhV1w3an0K0qEKpoUfUfhi0TtfaU7L0v1mE6EBO5LlG11WDjViLlG-K4bWtzhRwtuJ_4Boqu3ppZAUsDd5xqX3mTxR4QwmpqgueoB1gKNbVOS4j0SCpN9wTo3-xEf2m4KQ2uMYUBH4lXRiH6qrI7gzpTlCDHT5yNZpqrwcxQKwjHNV6bOmhwODRw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bc747ab8-e352-45c6-8d16-45c53be1efa4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-81454/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CpbqoRId&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;S_7DPop6rZ1r2v80A8dD7-SZKh1msifSNaTfT9zySZGxcGvzOMATVJPTcbaIU-fmCO6BJD-nqkQY3Qyr-npmbljy6djF1vH7J96xHk7gLtGyAhDZ8oWMlG38UZtrcSpxpZQ_6Uo8eEbszRPG4dXdaBsAkTwxEuMrg-EALM4dOISnz63cHoEJ_wkjbgMEfyFP9D_QuOJ7l1h6wicilzSralptBLENfS-sQPiExLka1cIGffBvh9wpQapCQUoYeLFIcTKKW_H6n-hy9k0HzyM6be0mM9nc8j3Ql5dKEe_XRa7uqwR0r_yYZF743tOBILfWMkjk5ThymNHDh_pH5cWW7pCiobS4l9mTz_LEnfgYzh3CbfLG6Rljlw2R0jXkISv2ySu9POkrPE9OnyneDYjqz-EUUkJlRj1YSnPW4uPIoBoqse0tzbxpIX2COuneyx4We_PS-4BvvTu0c8PWyA6e-DBVkIfjGlaoB9XtzTDoIacjYodp_W-VsnJE2H_b4CKHiW5pP9xzLnw_4_-2ZIgVIzx_-IjRPTryfyCP6agVjgCEfuo6KFClFeIXHM5_PaIF87KmtBzL2M3Ls56mKLjhc7bBbeNkqWzPUfP8RfN3fKJBNMozC9PtHRXZg2dGcXMglB1CAnzE-qV968e6hXzZtNeKtbwNCKzHb1hoxeyn2DSD_3POot7fVPHSzRsHyFjYWlVjynWN9zgAZhWkbPO2_OP_wwyTgykY0mL1-VTAUmL8sPaLz5D5lTRLDi-SIVfBdvpCLqqbnhxinQ8sm36m24WmBEjlU1jihcsKWRv8EMwwo3hTNKhOKypJxT5Dru9v9StWBVMI9fRp4N3mEQASNNJ543Ynm3e6pYgtY0eH-JWnznscGbXcM52D9S6jMuFqzjuR8hl5Of6qx5qphtZCXm5HQbZk1UoZ5QaLnfgXoZ5ptKuy6Dv3J9Enu6EJkMmAzB-Pn0bW47S-f91P-3YW4Niv8v5JeagvLy2kQoWu&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona Automax s hliníkovou vrstvou je určená na přední okno. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WyeQ3uA4sEAzV9Pn4oE1lQGEgOGmmu2nPDZ90nT0axvF465SLPUIdff24K_l4GCKSoLPaILKOqgCkAjWltXLazntU2pZfyvyy7tWBSh_YgcvKCV97cvYvZ32DtWbLofSbbqhpzzRtdjoOYj1y2PPgYZhSeSla70V7pkzTLGKEdVxmzTDxS-7Mfsid2JKzXaZPHN4hSwkOkyaR_-iqVmXI5dJ9dEgXNfpwKHtbUl_SsutPDOlBELBkWvqVsbHTv2Tp2yHJkzTzr5DLFty41qwmkoMBR3k7hwyeB6SJFfEaKo-XfD3_I2e-r1jk93n4pjFkUhlRP3CAfmFihCaT-IOuk9bVm-TduECMNWfgcm7yfgnAcDV5Syqw68k_nmVjvqOLNYgyCGXTx1x5kp0bGPK7z_e5lzsvxpUvztJ1Jl4voCd21zcYuTcOvvxwqG91tgONyJuPg3sIZJfe5vkV923pye1Fe6n5L2mu9troTVatZj2aH0QDr_0O8snA6B7vN0dtlZ7Oe0pakiAIGMGL40nODC61fXQv-xwQQbei10YuMawQI_UboVbu5sBcOT9yE87BLFCNYzu9_Lh0Pi277mvXa4K9d1uwNkPBW1tVfFZ9Dkmi8B-ONgVng7cJ2o4kZIWfLrjbHWDHn5ttgfi5hKO40zdpWSUGQEoYLH-vbHktBMIpKoGQb1NbQr9spPpn9hBxvy3QHx3UQVpqAh2kv-XBfgbYAcJ1twiGDmaK0vfhDhR0yh8K58RkQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:7500,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gtMOKuOd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mBJVoW37&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vOXzzDHL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EXIE8SdY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_e/SwrBMOi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TRj5HD6E&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NmIY7U7MGqfP4D6afhzspeqF-Vx4iTy4wXmL754Ww-J7mt8tpmSANe9u9m1KUluM_UrDBelZfnnmgO4l__IxL5DikE0-T0kZXRoP2mQIzoCHYsyA5LQsKeG3-pisSmSmgkWt7RyhpIStX2n6_Bg8X7UI7t63DfTSqtBEUTyZG1lrb5RCRGyNhuO-dyERr62ettvUa2xKtWW0XeqV8fI-lJbK56s5Rwox5WrxKFVDJ0DGMw3KyADbjAjQiDqT0mW3C9KUiUdPXHrxjtySNf-nYA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0c5645d4-5623-4b68-abf6-fbe751f7fc3d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-zimni-letni-alu-clona-na-celni-sklo-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;E3BeeInx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;F-N14D5FPKXRXe7SebRK3VRlNcgeq9Fo_pk7gp7wSOCTrmEdSDpoYNLA-8on_g61a2TcKt-jdK5NPGjXJCQbYP016-nKZ9BnY5yWZM78AP1MXrEtwrzgLiL-WuuXYag-cIylBMPYKIO36gwGuxQdrkqI-_YT8JDcy6hWyb4DMw5iRk1PbeCRka3PSs3jvyqAUZLa-JV4ASDKXEstm7kVI0Gq6UWjJlaFeaceTzTRXC8uL4ndUS7t7MnMFEePA4mEWw_jU9Fr0drf77QipgqUau2rfXEVWvVV6ZssWXZWXftJxoHpGWodX9veWbAewWOxl8fYPoRynOJrtynuD9ASKWL8zUcrVZRFUJ_KjiGO5gUOFjFEVGBhPNPZnsEtKsE3bxlkzGzU6CZwqKVacQc_4UkC_UMyvT30E_md9YdLbOCO1kqWrC6eqp4SPYUvs3sn3G-m4PRUC7QDxfUyOJnyVjrB-0wOgKYDoQc-C-eCMYlhbo_Q0Im3Ty8tlp06m2rW3iKiLmTrbF307_jkiuWafKfiKJlpESwDT1GZNT3mqrUuj2yXaXBSeZS-I7cWvXPAMe3t3qccuKk0WnkjQRDGELNzwjYi5-Dkcv_5XlzqTGY4nG-8t4kLh08-69L098HZgkGP9hwTpASSNKI4PC5v1FqHC40taDk7gFY-EKj_S8umQWl40sjLrB5CEvysiJHk57jtKd8IZqfJ2m9AFooKYHekyuuNjkbS_YUACb7KcrDptwXnr5YusWix3MjVKHmJ_BbaOvgXZDpMqxrmWeHdmoeSV0N3JszSlmxgfqRVMDBR4OdHsqJnuf8Oy9As_s3aOmis1m1KW54Fai32MYfXAOa9xIBBgogJTsvnPOlezBbqAJeB0_x8y6wgJZLU5pfn_AaCAq8Il3fa9XLbD2QdRP6rpAmdFyia05_qF9Df-Vam7e6Q0huj9vJSJh6SyEIlKmDxPQYjyTuugZ93X-k3PTS5rYVUbwYLf6jmdwhx&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kegel Winter Van KEG-5-3311-246-4010 clona na čelní sklo je vyrobena z mrazuvzdorného textilního materiálu černé barvy. A svými rozměry perfektně pasuje na čelní skla dodávek. Navíc ji lze jednoduše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;EA6qMhrQ9RV3xDs5GJKaVVAMDHf3U3MSmueuRGlcFyxxy1MKAzmcpi_M-cyOCSMAAY-rXy7tQu8vYVRkEq-XjPLFRs-aUlSj0m1EZOKlheZl54yV3UkKqXUpvTn7T10HEPCIAFezuwLYXmENOwe0-GD5u4g2P7-fIM2F1K3aX-MCiclz9JqIdURGJgbptnJ2fTAA6F_2IQPfYB6sQ6epvsxePCTnm7d2pXHb8TuYexMMTfgTMIfr8-Km1rMMz2WkTIooKf4pE_GRiOPiYs4cDipT1uT_RZG3kl8q4Zpogyh-HOUp-Y1uYGfm8YNZxWUs8mgb1EO3wxbL1kI0l1kl9OvZHxNhuCT7lGbvm6JievaQZ8T1lpo3K5WIP2yrIrXshHBXGlCqWN8z8tfjYnASVUkhZIrdKPzmJYNF0-1QnesNE-nP4vgnQfe0QWzv5NuS6vi9w8rBHZVZTfHONRJDbdccR2lP0geZBt42uG3NaPGmFRxoWxHx54NbHyCV0C3icW0-YG-IzE63B0XI0h0JCLW7CxXr_KmrlNQ1J0fibKXKNDBsUWTTdzDqcDu69dLTxYmiNEQftpkQgjnNSuR7WU0MaleN6tv2-5z23s5ZzgbbhqBCCvfKodugiyQytkmzaGK07aLDS58Mkt2yQkQJr6smFW11jWUHSJ-BjOtdV7yiebQzIER0WYxX32EBmcOtXJGgMwReTgLUJszM0Rs5ngWXpai6j593oi59bT4fowFNZzrPFZSuHV0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sTq6xdZq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wenVrqLn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NYTKWTs1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;03ESL6uk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/KdmBB5L.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rmri3GGa&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aPqIaKPnwVHi6wyaPl5rMQPdUr76aNHFvg3WpID2WQdRLa37JfkSDAlzeTPqoW_dx-SonHIKRzn03UBJsLLhF5nDqJw-pE6caSJNgcARslm2SDTPccYbL1wzcG4eMYgEdY8IiRXuuJvePtnGE8nK8FIVVhUick0E1MR7SUlMwOsG_9OhfnVgqXKVTOtLjwZy6sJM-MORe3-kdRCMgIjsv2N_Fkv3OigEsBM8ViJRzdLggdi6yQqaZlPGA9H-0krocZZ66cWngqeAVGyOe_ZucQ&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5dbea639-7b7c-4cda-aea4-26fbb84a31dc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kegel-keg-5-3311-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3440673093695735143&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_J0/QWABTBl.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kegel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3440673093695735143&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OMc3OSFC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Z-7kwVNIDaHTdWuaItppJ8F-1xLIJcYwYnOTHEqSi5g4hbKUMEP33rfp0LcK-Lf3WgmiqSNwPSR2JQbTztOuPd01Qwy6Q_mG0vPYUP9F5bH4g8hr_wYYuzVmH81ifYBtxr5c1oeuytHtRGzDJKMCKuyUMD35Pq30XgZ2MGB-hFyAhTkM0eA7DrFbfm75Z25RzYbxbsirZA8f9uMTlGNj9FGS_St_hFDF3QisYFYFatbUp0mfqZENS1RzWUDH-WEym0gMIZGIpjxwYnlF0Kc4fTEdnPjc8dqFQbB_r1Za7JQVZekgBoQPn634kUuRV0lDKLc8uRgBJTTmuyHqfPTFmDh24ijr2O6WeZsbWZjjbv7BvUO1aSiOwqxdTMKp4-CPgCt_TFImlWmVVqnfnjl36_feGootwkPVQXW5rQFjKt5kwymSikbzgxVLTbc4cMwRB9AZREOSLL4UB2mYuuH6b9wOewTd5Y3rzl9fg6BqaGOxJrsn25hlAFQucMsAGfjLt2aCJDQhR2gCsF95xMdSaHucikhiXPNvnFfbqPAlfidGWSca47uUfC9UDe4g3j2w0OUWNSmL7ZFiv8VBkBzmF0J9RwrJvPubFsk9FhtkoqGyaehyu-GdfsVfY9Aqy64E8W1Ha4wO6BAYS9XHhbofGfrvfTHwHcXnuyU57IJfUJ5qcbXtUoI3XsBpCfcefK39UdQwNGQnronxzh6D1i-W654iZVUtZ0xx4vjsRljqLi5lsRrDvYu7pSZhXOoy38eF2GFwzbrYZvmaO8M1hY3yo_f6KZcAzX-7ZOFxsQ6fpV1rJEwMIslJ78EOShvUWIPbXL8vr1TH8cP-c0KvRKr8Opqmn7G7HDrHOW-6BRSacVoeie3fHBjlRDShwoN_zq-rnV-CevuERZoctRt_-uOs2ee_pFmzYCTRHRIA-ZdBQePYhLKiUp4sZACHUdWIndzcaKW22ruvyNxR5YmjaVSYBaEtAQtnjr9wAsd2r91A&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní ochranná plachta na auto Mammooth De Lux Mini je určená na zakrytí předního a bočních skel. Hodí se pro velikosti předního skla: výška cca 90 cm, délka 110 - 135 cm. Plachta se velmi snadno a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2K-MoJUfsKdQdecpdBJMSprmcG4QWg9gScaiSx6UZ3PWXkjDSyf5bglAVxi4dSmy0fFGfDFcisjl-JS4rQ3L8SsWIjFxgyp_ku4WsVuPKWl5txKybrmFyAkmUESaThnTHkzRWTTyye6_j3zlLq8rJkiG5C_BOQ6QmUw2KHNS9mXQYImch0DXIR0mKwX8v7qdkBV61orI7uCoxEliieUHowHnU0dQhaGrg6rvQY98WSHhmttJ2LyJKRjwgsQ8UBJAoSzm4heIZHI26MuGRMu-3BtfzA0NRXz2ulE3Gu7uwRZiTWKlsGBdH3AJD2YdPFNbalrzJnX--4FVkmWXxX-0w3QS4U-prhJQRZTYZ8lCI3p62QLGL5HsWzexeSStRfDZq58KNMF45oGMs1zuUtWCM2GRx9se1joaf9tIE4vofA8CQKsUYe62bW9gJZwDbGd0vdGuPvcjEvI2Hcw2s-DjghtxTREuwT560kyVCQ345IgqDhAuY7dFtECLpmfKichD06Bb57DeDeF36TI-h7SIzljo7ZKSYFHV7tRbGF9V4Y9no3i9y6SrseGk9SClJ0yzHRLUwnI24wnCZjjh0HyacMg6ZlMtAmCcv2UtQe7XiilhCRl9QqObvnsYyHj_HSPITO3cUFiZN_sZZ3d0gtOuZkQyK9xVOkop3wT54fjsFhrX9Z3_dMXWNn71_Ek4DXWLYNMm6UecaTKr9m8kx8kAOei8QR_8pe-_f8gMWXsx-P4zrTR-Z_M7reE=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19400,&quot;minPrice&quot;:19400,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;135 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dpzFRssD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ztQYkJua&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1moGcW70&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_e/JFiBso.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CwxewS12&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C87cDOvrJeFufLb-D9MRZoPZGwpwkNrDc1u2wjVz2mxXoQyeKAclYgc8rrhcxpWn3UatkkhpwLP9sPJL-xzYBVESJ5Hai5uKHfTFA0GI7X1NwmlvXBQcZNc1LmBTzjPTtxeyyEdVu3djJfjDq0C7IJyN9WZynjDfEl97oMbU4BP8_PAWGmFgdV7gnGwBbsFAC2FsySUBNwAFUGGQzieZnlVgB07UKxFZhW6ksK-lbnId0cS6W93vXVRLqooSocjblXMLyspFajiXRuJW--8RGw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3f3e9cfd-c4fe-4cf8-82a5-72e500b9f2b4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-de-lux-mini-zimni-ochranna-plachta-na-auto/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aQXKrEy9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4ee018e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Skla a podložky pod kamna a krby&quot;,&quot;id&quot;:2369,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/89/320x200_WoduUt.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/prislusenstvi-pro-vytapeni-a-ohrev/skla-a-podlozky-pod-kamna-a-krby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2369&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xk4yxGc754s4iwcRUf4kj3v8yvcMif6EhiLBLyiIK0tasYN1f88xbYkm8iAEc4JYl0prqOgB1rEs7PCdRrSq94fvINztTVXJUr8-6DlKCr_tBL_boqOo5uvhkLhrfGrnwdVI13s1usv-8uPo6O9yrTOqxF1ndl3A9z5XeT6o_j0QD654UP8yCGa3CWfTQrpCLCPA-qMbpSquTKZWE5cDLYsMNuoU_Mq5HO4o31S_Fwkr5leW0cZa6c2NtDdUiwuUI1Umn7VbtqN8NE1OAKNK549fXMgT_A6xxzhtsgjIfpf7MAC8l0bMhUMQo7pYsUagATkF3_7Lm4L9umRVKsE9Yyh2FHx42EvYo0Rf4QoaCs-fuZin-Vi1ImD4fBRlee5lpG01O0d09QoxXsGiUpvr1JAYyGxhwdmk3bg-BZnq8C2Pn1CeJnJdJDFkIHcvnAOCnKJLyQAdDjrqGC82dCm-FA9aLaT2ldCgOP_kVYdWtbxYbJaQC4KZXW_MKcUXlBm4hDH2tQH-4WnW_Ur7B3CfSmWhVeOlYwuUKH81WfnTBrB2bCuDyA7u83jnx8BdLQY54v_IohhvmWggQx_XW_JcAoLiAcW9Dd4SOyr5XO419FZEXjYgK8jEkONbB9qkpQWozP2bTXvt5AnzzE82aL2KL6PoD2S9uwwPsLMpUPyBZEWley6UQ4wcOQ0uCoWYWsjP53JuY_cN01hJCIxb4agzT0fq6hLRpbLtyyUlWxzANtYlvSVa2hBFgLPGL-qWrZoBX6qbm1BXjsbACrhxq58Y5kppCkzPfyocA9t18Xmb0VEPSkneX06zYvgL8baFEoyO1rQ7FVcO9brCHla1SPopE9Xjc44pRWBPVeNsHfS6zmP-KAwQZBfFzponzLwz0QV6MuZTvJ8gW8LfkK8E12FYxckdFMP70RXUp5q4Mqshf73DJz2gICKSv2OK67IvLkp3mKImsDR1__lVBGUEut8NUozFJdO6rdIeInd4tprK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kalené sklo pod kamna HS Flamingo HSF17-253 znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.\r\n\r\nNorma ČSN 06 1008…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;JYun690fGLWZXCsqvHRaMXnhc0RIA4JuI_sRF8mJhZ5NxHzPAGZ4DVHlZWtihrSmEUWCL-wpOJeWwclbNdaUDyUDBdrGDtLkeowjaocd-UCt0GvIGrRGbAnmMm_L60L79qQSJF7DqGWpz2r6oF-ai7ITmtSYsAHmLGYusyuwmI_jkphlrszYCcBb2RfIMo1gBBQLSdypUWB1aMA8I3H8Ob-H3pY4yO_8aO8jQRfVWjyY0M-g_Bq3yIJlKDTYYAXESTr-qKpzyrFnT3dHHfo9_RgnZqsO-r2dJb-Hq3OgP6QdBO6pKHN8h9Xp3sXHUgtXfh32G8u3qV5tijnknguUP9BQTge7wDOJ35P944B2FuPBzNRYtJKjD6PyrVL7DKgfQnaFgUq2YPZMvX5Lybg0dL1NYOJYPx0VmI5ucaGWbPYSKnM6tY8BwtSp73Pa8dJkp7L8Zqc1Sw81f1sQmKMHLH1MmXw--AhwBgGBc-Ii55CVNOzPLrCYuiAiPCo09ncDCeCiPxyDDINszXptTZmS4DeS4hxah3iei_O25MKNIzKSX-I_G2_4Gdq9Fm69ymqAM-Hjrsg-qsfrIdWVPoj6AeX2lS-78JEOBdx0gisK9ZmmuL_YhVo5y1odiFll-uosmPhMD6Q_1qTsRHL1E6xMoN68uuezKDP5Nzf1NJIjDHfLG5CdiQGo0ggfMEMFKHjzxB0FFbzJpEiZprhbx-Y7EylXSV1m7StrJS2IKGrHgxm4Cfie_AI_0lj9&quot;,&quot;maxPrice&quot;:135000,&quot;minPrice&quot;:129000,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H8/A8iBzZw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tZYozp2B&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2iah25B63mNqA7DOlEnGeHRp5n1KJPrJ_2GHQb8Nle_v1IKsce69N1sn1Ok8liQ4zXaF3Nz_B4WjRCcLS4iz3MuKehscSG__Bd9R43J6drMaV-z9xsoTqvSlDdl07-zTBce0GapyhweCq4hTnTI_-9DBPFEeIg2PVkpJtmojr_xCmMpEaSCsdG0L2CNwk1xr78GbcB-87k_zSz0fY029Obs_pk2GfS1H69K0sBX0Y2SYnpFUyyVoA8ACm0PoXW4552wBXPbFK1RGjNnxFeDm2w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e414fe6e-d607-477d-80f1-af27877561e6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hs-flamingo-hsf17-253/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;315723775361493506&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BR/oavx7B.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/hs-flamingo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=315723775361493506&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OuYCBeU7&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EMjw7MfA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15996517674857934632&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1567724400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1574573766},&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmahonia.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lBUXA2KC&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mahonia.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vHKpzaO0DaUl1AjzOdXEwoBLUGd3qv9i4Reat_smKMy58op2_NwtUJ33geMBP7Tvp_SQDGkSKIIiVCwz7SIBAChjRDpQ1jV5xeS9H45Fm-WHHc5_tuDBxRjEtgvessmTmx3IwnWV9vkORaiK9bbW0iX8IGq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mahonia.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mahonia.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q6re5ily&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13632331628111341774&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547233988},&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmobilprislusenstvi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fguwYHQ6&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Mobilprislusenstvi.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.5,&quot;ratingCount&quot;:2531,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136249/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mobilprislusenstvi.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5qAGQJjsVsvdAiZXN3mizVnm9OOyYGP7UcZOHjnmYrl-kS_GR7VT6AFNRNn2Nddln8KZQmiZqJpvlTe-QtCwlnjclvUehzn7HXDZE2_JgbvKcR3dn_6xggu6BufWIrvSPp3jxrw4wLGuhxqmqsLbGx5f6rR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cW56GDjo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11166089217852964631&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1607641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625534933},&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcogitoeu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZZts98rm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cogitoeu.cz%2Fprodukty%2Fskla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=IHX-mKXMob10NsB2czMg7qDldE3aUJNC4sN8UvcKeua8_TgB2sq5prmv7WKD39oJETPlQMFO6tokGmNx7TIdCY3VxuJ65X5H4f_KPxcisAYJvSH74fP5GN6yecG9nktD_npew8odvwQ_ESda1JMpsHsNpHL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; – Cogitoeu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cogitoeu.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KjlYXTsf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Hy6LoTT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alkohol.cz%2Fprodukty%2Fsklo%2Fkategorie%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=9d-wetFwlu3onUFLXCYGxBVe6vT_vI-ccPJCcFIRNuG9Zot3L3nOsnXkhN4O1jybn0qNMHT5AIBtlrX897B2hT5pCLYaAbv6nRcu_AfQdlAs-b93vloltyfteax97ClHhcMSVfRn5QPQyDoFoMBUXO01wlm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lr2OE6ZP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11446560067204274715&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1489791600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1543153812},&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frulik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xc1esVzo&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rulik.cz%2Fskla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=QYQGJP3nkQvZkOWBIDQTEZThnzYjiay8cnKzj9Rug5rKYRgNvIIdKClE_45q4z0oGnBiCWVCdorNl-Egx6Nbodt2gdttWQsumlWSyMZoxaHH1cX2SXbCVYdyVUud9c7LOR05mpFpCjir-kA4LDkev-_zlvw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;, Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rulik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rulik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zkqfmJ07&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13684580564415981703&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1494111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1553186276},&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforcell.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GcRAnjE&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Forcell.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:147,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136302/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forcell.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xJ7CTvA8lol1PJnRvfjvOOA9r6M6qIxGoFYR7bfrwlzmERFW9plvajDlL19vRsATUxWBlVIPrwXWmYtsGVl7MdDeqc4tcaujxhr148_tUbytCUkOCfbJkw9fhst01oyt1qhzKLBlvytuiXNx-_ZjB_WOlXj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; - Forcell.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forcell.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GISYjtTi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1627595701},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WE3Ptxpd&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Fcelni-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=CgNlCbY0v-9NBQbIf37Jvj7BJmKA8quzCjhFoxYKkMfZT8HhSSDg7qofirQPUDIqPCx-9kxqVCxQGXNV_vGBIBKz5TbryIgbeWAjt4zsjVQolwHrYMJPRpqYsn682rUVqMliJkyiUkKbzPbN4Sjk6iIPWBz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ASN9Zmc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12443938717265760531&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1435273200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620241414},&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ff-mobil.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ys2PHLB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.f-mobil.cz%2Ftvrzena-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=PL9lNXVUZgNrERz9XqXw5d06YjL3YZw9ur7zyuxuMc3Dhp5trO9KgF18vHVC5fPbx5CpO_RfN-fsDzvo6JPbFGOGvAmnlZjKXzXWLZojU5-pg4MoB9t0kMqPXhDj2ZIPCrmxeA1JX08TEsiD8Azl5eKZgda&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené &lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt; dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | F-mobil.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://f-mobil.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;emkFRyS2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2708cfd3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FpS6IM1d&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z5JjsuFj&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GfTw38kT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TXOskWZZ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dXhbwPmw&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jI7N29Sr&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4pKvxDiW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EGChWO4B&quot;}],&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3DuFTcqq&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P0D3a4Cn&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PXOu2mVa&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lOmfQwZ3&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kC8SLA1m&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jpo7c15i&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5RKFI7Sl&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4KEhDW79&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TnGJYno5&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJmqPeeF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:42000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5MzmmNMn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;cab12ae6&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:500000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1642373772}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qKq6lRrY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;466ee6b4&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sA8yJcjM&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZONWSGae&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e341d080&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:56:12.868279431Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A41Ny9fQ&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:966,&quot;groupId&quot;:1812,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A5VjsBny&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.4051387389980585,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@916dd10e9&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;boxlog_obrazky_on&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;rMbU-kx16_q5aUlMbLhi&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>