Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="protipožární sklo Praha">protipožární sklo Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.5a45609bf8.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.0832511873.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.5f3e265126.js","/re/js/modern/421.bundle.fb16647f6d.js","/re/js/modern/app.bundle.5f4a8e03b0.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.5a8baf9105.js","/re/js/legacy/115.legacy.bundle.530d97a75d.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f4b98683f6.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.8cca28546e.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},g=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},h=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var i=e.variant;if("FULLTEXT"!==i)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var j=f(e,"resize"),k=f(e,"scroll"),l=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",k),window.addEventListener("resize",j),window.addEventListener("unload",l);var m=e.hit,n=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var j=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",j,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",j),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,o,p=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],o=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),o){var t=o.parentElement?o.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===p.indexOf(u)&&(p.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",o,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,n.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<p.length)for(var u,s=0;s<p.length;s++){if(u=p[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),m.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}h(b),g(e,b)}return m.call(e,a,b,f)};e.hit=n}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}.cec224,.cec224:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.e13281{display:inline-block;width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e1aa8c .d6e91b{position:static;margin-left:1.6rem}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 2.4rem;max-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}.c32d19{opacity:1}.c6317c{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}.af368b{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{color:#000;background-color:#eee}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;text-decoration:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;line-height:3rem;color:#333;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:0;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;padding:0;max-width:none}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{text-decoration:none;color:#0645ad}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .f3688e{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e41d74{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .e41d74{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e41d74::-webkit-scrollbar{display:none}.e41d74>:first-child{padding-left:2.4rem}.e41d74>:last-child{padding-right:2.4rem}.e2f738{margin-right:.8rem} .cb2467{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;text-align:left;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}.cb2467 span:after{display:block;content:attr(data-text);font-weight:700;height:.1rem;color:transparent;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{border-color:#eee;color:#999;background-color:#eee;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700;background-color:#eee}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.8rem;height:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{width:1.2rem;height:1.2rem}.c2d8d0{width:1.4rem;height:1.4rem} .acea14{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 1.6rem}.d3d6f5{min-width:100%}.d3d6f5:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.f082d4{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.dd8d24{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--desktop .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.dd8d24 .fe18db{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.dd8d24 .fe18db:active,.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:link,.dd8d24 .fe18db:visited{text-decoration:none}.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:visited{color:#7b009d}.e2fa53>span:first-child{color:#e57e24}.f9ae45{margin:0 1.6rem}.f9ae45,.e8168b{display:-webkit-flex;display:flex}.e8168b{min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .e8168b{padding:1.6rem 0}.e8168b:focus,.e8168b:hover{text-decoration:none}.e8168b:focus .dd8d24 .fe18db,.e8168b:hover .dd8d24 .fe18db{text-decoration:underline}.ebffc2{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--desktop .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.f5869d{position:relative;bottom:.24rem}.e331b9{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e331b9,.SearchApp--desktop .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{display:inline-block}.a45780{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.ec5a45{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}.dfd936{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.a8ec83{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.dc2431{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.fd55aa{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--phone .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--phone .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e8168b,.SearchApp--phone .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--phone .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 2.4rem}} .c88582{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.fd39e1{margin-left:0} .eb0875{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.f2b413{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f2b413,.a33666{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.a33666{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.cb7674{margin-bottom:.2rem}.a55dc8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.b398c5{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.f387b6{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f387b6:active,.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:link,.f387b6:visited{text-decoration:none}.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:visited{color:#7b009d}.a2cfa8{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a2cfa8:active,.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:link,.a2cfa8:visited{text-decoration:none}.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:visited{color:#7b009d}.f553e3{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f553e3:active,.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:link,.f553e3:visited{text-decoration:none}.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .f553e3{text-decoration:underline} .a8755e{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;overflow-wrap:break-word;-webkit-box-orient:vertical} .f4091b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}.f4091b>span:nth-child(2){display:inline}.f4091b>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone .f4091b{display:block}.c14d52{color:#d66e00}.d0d734{color:green}.b8a066{color:#ca0000} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;width:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;background:none;cursor:pointer}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0;height:auto}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{margin-left:.8rem;width:1.2rem;height:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{margin-left:1.2rem;width:1.6rem;height:1.6rem}.e20564{display:none;position:absolute;top:1.6rem;right:0;width:1.4rem;height:1.4rem;color:#ccc}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.f4fc3c{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{margin-left:0;background-color:initial}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.df42a6,.b117c8{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.b117c8{background-color:#fff}.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"•";color:#999}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{display:block;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc;background-color:#fff}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem;color:#999}.b90bb9{text-decoration:none;cursor:pointer}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{color:#0645ad;padding:0;outline:none;border:none;font-weight:400;text-decoration:none;background-color:transparent;cursor:pointer}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{text-decoration:underline;background-color:transparent}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;position:absolute;top:.6rem;left:-2.8rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem} .d12342{font-size:2rem;line-height:2.8rem;margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .d12342{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bd037d{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.de55cc{text-decoration:none;color:inherit;cursor:pointer}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}.d87b5b{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.d5e75c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;cursor:pointer}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{margin-right:.4rem;content:"∙"}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{display:inline;color:#333}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.ca1c06{text-decoration:none;color:#0645ad}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{width:4.2rem;height:1.6rem;margin-left:.4rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{width:4.8rem;height:1.5rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{height:1.6rem;cursor:auto} .b9fcad{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.be3bb1{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.a93095{text-decoration:none}.a93095:active,.a93095:focus,.a93095:hover{text-decoration:underline} .e69e8d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop .a11657,.SearchApp--phone .a11657{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop .a11657{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{margin-left:.4rem;content:"∙";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{margin-right:.4rem;font-weight:700}.d4aa3c:after{margin-left:.4rem;content:"∙"} .e34266,.ce8cdf{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;color:#666}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266,.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266{display:block}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:7.2rem;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical} .b9b4af{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{margin:0 .8rem;color:#666} .f15850{max-width:100%}.a4193a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{font-size:2rem;line-height:2.8rem;display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.ae2eb6 .ab6782{display:-webkit-inline-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;max-height:5.6rem}.b51066{min-width:100%;max-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:normal;align-items:normal}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-top:1.2rem;margin-bottom:.4rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:normal;align-items:normal}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-top:1.2rem;margin-bottom:.4rem}} .e2b12e{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=results_separator] .e2b12e{margin:0 0 .8rem}.f505e9{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}.f505e9:active,.f505e9:focus,.f505e9:hover{text-decoration:underline}.bd1ab9{margin:0 .8rem;color:#666}.d59be9{margin-left:.8rem}.e18d37{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .f9c15e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{margin:1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb,[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{margin:1.6rem 0 0;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad;outline:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2,[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .d167f8{position:relative;margin-right:1.2rem}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;position:relative;line-height:0}.c448e2{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop .c448e2{width:9.6rem;height:6rem}.c448e2 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}.a29a6a{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}.bc65b8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .c72766{display:block}.e3d65a{margin-top:1.6rem} .eb2ba3{margin:0;padding:0;list-style:none}.edc1e2{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .edc1e2{margin:1.6rem 0}.ab20a2,.d0d957{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.ab20a2{padding-right:.4rem;font-weight:700;white-space:nowrap}.f19e0f{color:#222}.f19e0f:focus,.f19e0f:hover{color:#222;text-decoration:underline}.e1badf{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.e1badf:link,.e1badf:visited{text-decoration:none}.e1badf:focus,.e1badf:hover{text-decoration:underline}.e1badf:visited{color:#7b009d}.c56593 .abca11,.e411e7 .abca11,.f6467e .abca11{display:table-row}.c56593 .d7556b,.c56593 .d0d957,.e411e7 .d7556b,.e411e7 .d0d957,.f6467e .d7556b,.f6467e .d0d957{display:table-cell}.c56593 .ab20a2,.e411e7 .ab20a2,.f6467e .ab20a2{padding-right:2.4rem}.c56593 .ab20a2,.c56593 .f19e0f,.f6467e .ab20a2,.f6467e .f19e0f{color:#666}.c56593 .f19e0f:focus,.c56593 .f19e0f:hover,.f6467e .f19e0f:focus,.f6467e .f19e0f:hover{color:#0645ad;text-decoration:none;color:#666;text-decoration:underline}.c56593 .d0d957,.f6467e .d0d957{color:#666}.c56593 .cd246f,.f6467e .cd246f{display:block;margin-top:1rem}.eeb899 .abca11{padding:1.6rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.eeb899 .d0d957{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;max-width:26rem}.ca3629{margin:1.6rem 0}.a4f6b7,.ad01a3{color:#3c4043}@media screen and (min-width:31.250em){.eeb899 .abca11{display:table-row}.eeb899 .ab20a2,.eeb899 .d0d957{display:table-cell;padding-bottom:.4rem}.eeb899 .ab20a2{padding-right:2.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.eeb899 .d0d957{max-width:34rem}} .fa5b2d:not(:last-of-type){margin-bottom:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .f3e66f{margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f3e66f:not(:last-of-type):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee} .ed86f3{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;font-size:0}[data-ff~=results_separator] .ed86f3{margin-top:1.6rem}.edb5d9{-webkit-align-items:center;align-items:center}.ba1413{padding:1.6rem;overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .ba1413{padding:0 1.6rem 1.6rem 0}.b9fa6d{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.ad32ca{font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.ad32ca:not(:last-child){margin-right:.8rem}.f5354e{margin-top:.2rem}.c0984a{max-width:38%}.c0984a,.a174e3{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.a174e3{max-width:50%} .b8a396{display:block}.fb506c{height:12rem}.a60c51{height:14rem}.b8a396 img{width:100%;height:100%}[data-ff~=results_separator] .b8a396{margin-bottom:1.6rem;border-radius:.8rem;width:9.6rem;height:9.6rem;overflow:hidden} .e3566a{display:block;margin:1.6rem;position:relative}[data-ff~=results_separator] .e3566a{margin:1.6rem 0}.e3566a>:nth-child(n+1){margin-top:1.6rem}.f13e9e{display:block;position:relative}@media screen and (min-width:31.250em){.a74768 .e3566a{margin:2.4rem}} .fba5f7{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.b09a35{color:#666}.bf8f62{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.bf8f62:link,.bf8f62:visited{text-decoration:none}.bf8f62:focus,.bf8f62:hover{text-decoration:underline}.bf8f62:visited{color:#7b009d} .ff8541{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{cursor:pointer;color:#0645ad}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{display:inline-block;width:1.6rem;height:2rem;vertical-align:middle;background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{pointer-events:none;background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{visibility:hidden;position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}.d17e4e{bottom:0;right:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;border:.1rem solid #ddd;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:0}.dd5aac{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;padding:2.4rem}.de887d{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:left;max-width:80%}.e114b3{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:center;width:100%;padding-left:3rem}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{margin-left:auto;box-shadow:none}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{width:2.1rem;height:2rem}.d3560d{position:relative;overflow:hidden;height:9rem;text-align:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;margin-bottom:-1.2rem}div.c97c74{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#222;overflow:hidden;font-weight:700;margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{width:320px;bottom:1.2rem;right:1.2rem}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:1rem}} .c42fcb{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.a257e6{color:#000;background-color:#eee}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{color:#fff;background-color:green}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[297,995,930]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie3","zbozi","wiki-results"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie3.bundle.1018dab9df.js","/re/js/modern/zbozi.bundle.f28ad3873d.js","/re/js/modern/wiki-results.bundle.21e3df190c.js"]:["/re/js/legacy/mafie3.legacy.bundle.2b35727784.js","/re/js/legacy/zbozi.legacy.bundle.a630519e18.js","/re/js/legacy/wiki-results.legacy.bundle.6345694788.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="trending_link trending_homepage"><script>function dotInit(a,b){function _initDot(){initDR(a,b)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0","abtest":"1556/2956,1559/2963,1564/2972,1554/2951"}'), JSON.parse('{"7e8c95d3bstp":"sklik/skliktoppla","7e8c95d3bsrp":"sklik/sklikrightpla","7e8c95d3bspi":"sklik_PI","7e8c95d3bsto":"sklik/skliktop","7e8c95d3bsbo":"sklik/sklikbottom","7e8c95d3bore":"ftxt-organic/result","7e8c95d3bnre":"ftxt-news/result","7e8c95d3bzpi":"zbozi/product-advert"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-vmo-per="0px" data-e-vmo-pix="0px"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="cgVg"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="ioSjt"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.539fface03.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="olSj"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="pSjnXQOcl"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="lSOjQW~w"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="gPjOvZt~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="vPgvX~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="dOht~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="pXRSO~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="QcOfZt~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="UXjdt~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="lcgpfXZ~6"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="QOnSVgjt~w"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e41d74"><li class="e2f738"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></li><li class="e2f738"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="f5869d"><span class="c88582">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">2,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Nonstop</span><span class="e331b9">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Karel STUPKA - Sklenářství</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">3,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Nové Město</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">LuxuryTable.cz</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">4,5</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-46-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="46%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-46-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(15)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Velkoobchod skla a porcelánu</div></div><div class="fd55aa"><span class="e331b9">Praha, Staré Město</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/13309654-svet-skla-porcelanu-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">SVĚT SKLA &amp; PORCELÁNU</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(2)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Velkoobchod skla a porcelánu</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.svetsklaporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">3,8</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="76%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span><b class=sec>Skla</b></span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span>trendysvitidla.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/79171/"><span class="a93095">89% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>V této kategorii naleznete několik náhradních <b class=sec>skel</b>. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="hjgRoQn~2"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz" data-e-a="title">Skla</a></h3></div></div><div data-e-b-n="hjgRoQnl"><div data-dot="main-box" data-e-b-n="dOXf-hjgRoQn~w"><div class="af67e3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ck/YL74lx.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D Apple iPhone 6 Plus</a></h4><p class="ZboziProductList-offer-description-text a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Přední(tvrz.sklo) – Zadní (fólie, né sklo)- Kamery Nillkin tvrzené sklo H+ je vyrobeno z vybraných Japonských materiálů AGC a Harves nanotechnologie s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Disponuje…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">49 – 150 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 3 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}" data-e-a="button">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div data-e-b-n="lXdXcOj-hjgRoQnl"><div data-dot="related" class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="e2b12e"><h4 class="f9c15e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div data-e-b-n="gUUSj~y"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=tglass-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g&amp;utm_query=skla" title="TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_v/5icJaP.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=tglass-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">88 – 239 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 14 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="gUUSj~z"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=fixed-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a22&amp;utm_query=skla" title="FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_Ge/dtZ22Q.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=fixed-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a22&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">175 – 442 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 38 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="gUUSj~2"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=forcell-ochrann%C3%A9-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro%2B%2F11-pro-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=skla" title="Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_IO/ZckkMu.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=forcell-ochrann%C3%A9-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro%2B%2F11-pro-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">79 – 205 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1556%2F2956%2C1559%2F2963%2C1564%2F2972%2C1554%2F2951&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> | OKAY.cz</span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span>okay.cz</span><span class="a57efd">/collections/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/66421/"><span class="a93095">83% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2 ebd833"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fwww.okay.cz%2Fcollections%2Ftvrzena-skla"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span>Široký výběr tvrzených <b class=sec>skel</b> skladem Vyzvedni ihned na 90 prodejnách Expresní doprava domů Garance nejnižší ceny a spokojenost</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~4"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="a57efd">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-l-id="8ebd8bd2af9d35af"><span><b class=sec>Sklo</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-l-id="8ebd8bd2af9d35af"><span>pro-k.cz</span><span class="a57efd">/kategorie/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Prodej a montáž vnitřních dveří (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Sklo</b></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-l-id="c049f5a98a30aa3a"><span><b class=sec>Skla</b> - Gigaoptik</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-l-id="c049f5a98a30aa3a"><span>gigaoptik.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Zákaznická podpora: +420 770 177 555 info@gigaoptik.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-l-id="caa9125563b7d113"><span><b class=sec>Skla</b> | MARO</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-l-id="caa9125563b7d113"><span>maro.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Nabídka <b class=sec>skel</b> na spotřebiče Gorenje.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~8"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-l-id="43f30778155a85f8"><span>Autoskla - Zboží.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-l-id="43f30778155a85f8"><span>zbozi.cz</span><span class="a57efd">/auto-moto/autodily/autoskla</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>1 176 produktů v kategorii Autoskla. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~yw"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-l-id="5093c06bdcd9e1b3"><span>Ochranná <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | Datart</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-l-id="5093c06bdcd9e1b3"><span>datart.cz</span><span class="a57efd">/ochrana-<b class=sec>skla</b>-pro-mobily.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Datart - Opravdový elektro specialista. Váš nákup dopravíme po celé ČR, velké spotřebiče zdarma nainstalujeme a předvedeme.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jSlocn~yy"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="a57efd">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="ku9beORpSjnXlSdSfn"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="jScOnSl~yz"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="cXln"><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~w"><a class="bc65b8" href="?q=sklo&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~y"><a class="bc65b8" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~z"><a class="bc65b8" href="?q=sklh&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~2"><a class="bc65b8" href="?q=skl&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~3"><a class="bc65b8" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XnSd~4"><a class="bc65b8" href="?q=sklamat&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklamat&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklamat" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklamat</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="optional"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="ku9beTa1xDkKHuGmrxM0" data-e-b-n="qXZXQOjR~w"><div class="WikiCard" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/wikicard2/wikicard_anythinggoes&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;anythinggoes&quot;}"><div class="fa5b2d f3e66f"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="wiki-box"><div class="ee2b7f"><div data-e-b-n="WSORSj"><div class="ed86f3 edb5d9" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;}"><div class="ba1413"><div class="f15850 ae2eb6"><h3 class="ab6782" title="Sklo">Sklo</h3></div></div><div class="c0984a"><a href="//search.seznam.cz/obrazky/?q=Sklo&amp;fulltext"><picture class="b8a396 a60c51"><source srcSet="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C144%2C144%2C2%7Cwebp%2C70, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C144%2C144%2C2, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2 1.5x, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-b-ae="image" style="object-fit:cover;object-position:50% 25%"/></picture></a></div></div></div><div class="acea14"></div><div class="c72766" data-e-b-n="qXZX-Pgs"><div class="e3566a" data-dot="content"><p class="fba5f7 b09a35" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;wiki&quot;}" data-e-a="wiki">Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku. Pro snížení teploty tavení, zlepšení nebo úpravu vlastností skla se přidávají různé další látky, nejčastěji uhličitan sodný (soda) a oxid vápenatý…<!-- --> <a class="bf8f62" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo" data-dot="source" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;source&quot;}" data-e-a="wiki-source">Wikipedie</a></p></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="hOVXfV"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="cXfZl"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=skla" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="USSRPOQZ-Ponngf"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1556/2956,1559/2963,1564/2972,1554/2951</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({}) </script><script> (function(){ function convertRemToPixels(rem){ return rem * parseFloat(getComputedStyle(document.documentElement).fontSize) * 2; } function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0","eventTime":"2022-09-28T03:46:20.625089664Z","featureFlags":["trending_link","trending_homepage"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityNewOn":false,"visibilityRootMarginPixel":"-40px -40px -40px -40px","visibilityRootMarginPercentage":"-40px -40px -40px -40px","hashSeed":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0","layoutElementId":"app-root","startIndex":44}; var headerHeight = 56; var marginPixel = convertRemToPixels(4); var marginLR = 8; config.visibilityRootMarginPixel = (-marginPixel - headerHeight)+'px -'+marginLR+'px -'+marginPixel+'px -'+marginLR+'px'; config.visibilityRootMarginPercentage = -headerHeight+'px -'+marginLR+'px 0px -'+marginLR+'px'; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["cgVg"]},"visibilityTreshold":0.5,"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ioSjt"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["olSj"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl"]},"visibilityConfig":{"threshold":0,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","lSOjQW~w"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","gPjOvZt~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","vPgvX~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","dOht~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","pXRSO~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","QcOfZt~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","UXjdt~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pSjnXQOcl","lcgpfXZ~6"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategory4051a6d0firm-692586","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOnSVgjt~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","key":"firm-692586","callId":"4051a6d0"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec529c5c9c9bc76b7c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"529c5c9c9bc76b7c","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":1,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ece0731e6eb2fecbb2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reszboziproductd827de6d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"d827de6d"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl"]},"box":{"name":"products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl","dOXf-hjgRoQn~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5402955","callId":"d827de6d"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"main-product","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl","lXdXcOj-hjgRoQnl"]},"box":{"name":"similar-products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl","lXdXcOj-hjgRoQnl","gUUSj~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6637391","callId":"d827de6d"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"offer","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl","lXdXcOj-hjgRoQnl","gUUSj~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6702771","callId":"d827de6d"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"offer","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRoQn~2","hjgRoQnl","lXdXcOj-hjgRoQnl","gUUSj~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6905021","callId":"d827de6d"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"offer","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec4d3cee513ea0a28d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4d3cee513ea0a28d","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec71979e62d1a3237a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec8ebd8bd2af9d35af","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8ebd8bd2af9d35af","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ecc049f5a98a30aa3a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c049f5a98a30aa3a","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2eccaa9125563b7d113","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"caa9125563b7d113","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec43f30778155a85f8","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"43f30778155a85f8","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec5093c06bdcd9e1b3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~yw"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5093c06bdcd9e1b3","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult3b7a2ec3497358669c09f10","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSlocn~yy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"3b7a2ec"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates9ca4b216","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"9ca4b216"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~w"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~y"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~z"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~2"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~3"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jScOnSl~yz","cXln","XnSd~4"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reswikicard2wikicard_anythinggoes92df2e89Sklo","hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["qXZXQOjR~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"wikicard2","type":"wikicard_anythinggoes","key":"Sklo","callId":"92df2e89"},"requestId":"ku9beTa1xDkKHuGmrxM0"}],"name":"wikicard","order":0,"group":"wikicard","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["qXZXQOjR~w","WSORSj"]},"box":{"name":"header","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["qXZXQOjR~w","qXZX-Pgs"]},"box":{"name":"wiki-box","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["hOVXfV"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["cXfZl"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["USSRPOQZ-Ponngf"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;trending_link&quot;,&quot;trending_homepage&quot;],&quot;requestTime&quot;:1664336780636,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;2d921681dd600606&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1556,&quot;groupId&quot;:2956,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vN9eNt4N&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2963,&quot;groupName&quot;:&quot;TT_true&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OhSW332j&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1564,&quot;groupId&quot;:2972,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4bWJGV8V&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1554,&quot;groupId&quot;:2951,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FXyrNjAR&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LdSejoDP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;wikicard_anythinggoes&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;92df2e89&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;subType&quot;:&quot;anythinggoes&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;92df2e89&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categories&quot;:[&quot;Optické materiály&quot;,&quot;Sklo&quot;,&quot;Stavební materiály&quot;],&quot;extract&quot;:&quot;Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku. Pro snížení teploty tavení, zlepšení nebo úpravu vlastností skla se přidávají různé další látky, nejčastěji uhličitan sodný (soda) a oxid vápenatý…&quot;,&quot;images&quot;:[{&quot;fit&quot;:&quot;cover&quot;,&quot;height&quot;:342,&quot;margin&quot;:false,&quot;position&quot;:&quot;50% 25%&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg&quot;,&quot;width&quot;:512,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pCrgbxpW&quot;}],&quot;link&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo&quot;,&quot;pageviews&quot;:2600,&quot;query&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Sklo&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K0WAVveW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;infobox&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;92df2e89&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;infobox&quot;:[]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lsEMIevX&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vcNvO0LI&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FBVZAOPt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-692586&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4051a6d0&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pz4NSZBt&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mRmvQfQd&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:226,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.588589,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oar7lgOJ&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350559234609,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.28014678955077,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;results&quot;:[{&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.zts.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rsMX1ewx&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;e5nACEow&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nmXGL8il&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;djoTzjGJ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1056980&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3036,2022],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:19764},&quot;groupId&quot;:692586,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:692586,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SNKWZu9m&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10969924926758,&quot;lon&quot;:14.472929954528809},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:54.989,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2186790},&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqaAWshv&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E1KQCoMp&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AerGt9BU&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;993615&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2761,1833],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:21061},&quot;groupId&quot;:251805,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:251805,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MWGCYDpT&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.0904655456543,&quot;lon&quot;:14.430108070373535},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:74.694,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2044355},&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rq0P6WIM&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;OD Kotva, 3. patro&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.luxurytable.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PRWYNWub&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ds1Ur5jW&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQZzSaBw&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xgr8UJ6V&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:72564974,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=72564974&amp;yaw=5.420495&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42049476511},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2572556,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2572556,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;stMJwxtG&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08909606933594,&quot;lon&quot;:14.427703857421875},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:89.827,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:0.5,&quot;29733&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2372349},&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jatNUiT&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Na Košince 673/5, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Košince 673/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Poslat poptávku&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz/akcni-nabidka#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0MYRBbax&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;673/5&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Košince&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.svetsklaporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xsKuCMu&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v5OAbmuB&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4337365&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1258,838],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:80502},&quot;groupId&quot;:13309654,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13309654,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;prspMbjy&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.110469818115234,&quot;lon&quot;:14.466056823730469},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4124151},&quot;title&quot;:&quot;SVĚT SKLA &amp; PORCELÁNU&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13309654-svet-skla-porcelanu-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QYO0RCMw&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gNBPvwO3&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jPvbGARg&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;923148&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:24497},&quot;groupId&quot;:2549196,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2549196,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UHT7tzqZ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.017250061035156,&quot;lon&quot;:14.435782432556152},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:75.654,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2367547},&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nw0WqRtm&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;K Radotínu 492, 155 31 Praha, Lipence&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Radotínu 492, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Velkotržnice&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Lipence&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;492&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Lipence&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Radotínu&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Lipence&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15531&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.gddesign.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.gddesign.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2206882&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9cNQdszS&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YaNHd3Gg&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1336815&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3301,2197],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:19586},&quot;groupId&quot;:680849,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2206882,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;letLoXOo&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.97333908081055,&quot;lon&quot;:14.364727020263672},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:20,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2182224},&quot;title&quot;:&quot;GD design, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2206882-gd-design-praha-lipence.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QwuPgUtP&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Načerpejte inspiraci&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz/reference/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MvyObDjP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Suteren OD Shoping Point Řepy.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.acera.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0bK4YbSM&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5szi1vVH&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3196780&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1322,880],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2481},&quot;groupId&quot;:175638,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:175638,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BQEeTaUh&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06489181518555,&quot;lon&quot;:14.308014869689941},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:95.678,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2018952},&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J2E8ukGb&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Do Potoků 35, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Do Potoků 35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;35&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Do Potoků&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.jeniksklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.jeniksklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2521322&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wP88ogYJ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cbtm9qrs&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3907973&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,3000],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2090},&quot;groupId&quot;:2521322,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2521322,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jd2oXwg7&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.000755310058594,&quot;lon&quot;:14.614728927612305},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:90,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2361222},&quot;title&quot;:&quot;Jan Černý - Jeník s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2521322-jan-cerny-jenik-s-r-o-praha-lipany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZEz6jTXr&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Freyova 291/8, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Freyova 291/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-203806&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kpzxDbEr&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;křižovatka Freyova / U Lidového domu&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;291/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Freyova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.speed-press.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.speed-press.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xxeAwHb&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n1aJ0BAG&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zquFTJoq&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RpvqKsd1&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;980837&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:34613},&quot;groupId&quot;:203806,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/fv6KnV.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:203806,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jOHdwKNO&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10650634765625,&quot;lon&quot;:14.503026962280273},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;11vQHV1f&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vHJvCoQC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GIlXbq9D&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;2142&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035091},&quot;title&quot;:&quot;SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/203806-speed-press-plus-a-s-reklamni-a-darkove-predmety-praha-vysocany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;czvdhLVC&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;567/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jugoslávská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dumporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-183993&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AofDCiRX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kMqaR1xf&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;987397&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:63455},&quot;groupId&quot;:183993,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:183993,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QHFHvs5R&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07530212402344,&quot;lon&quot;:14.434103965759277},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMxtaANE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j44Nphco&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;71VPZbf4&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;29733&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2024343},&quot;title&quot;:&quot;Dům porcelánu Praha, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/183993-dum-porcelanu-praha-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uVI9ysSg&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Výrobní 5/3, 102 00 Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Výrobní 5/3, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;5/3&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Štěrboholy&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Výrobní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.akvaria.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.akvaria.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13240927&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;exrhn3AX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E59JPazu&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3839086&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3872,2576],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:7905},&quot;groupId&quot;:13240927,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13240927,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4KJwvE7S&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07249450683594,&quot;lon&quot;:14.55168342590332},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WjAz8utI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2CDHvNFZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;clkxJpd5&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4082902},&quot;title&quot;:&quot;Akvaria.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13240927-akvaria-cz-praha-sterboholy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z4nYLMpH&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Průmyslová 1523, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Průmyslová 1523, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1523&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Průmyslová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sving.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sving.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-720007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ph81Gqgu&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;R3zhJNmJ&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pl4jjT6J&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9wgSlM1Y&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3532588&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:124425},&quot;groupId&quot;:720007,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:720007,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dRQEgb3t&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.087215423583984,&quot;lon&quot;:14.538116455078125},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.175,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2192072},&quot;title&quot;:&quot;SVING&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/720007-sving-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OfErSwfs&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Liboháje 123, 572 01 Polička, Dolní Předměstí&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Liboháje 123, Polička&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Polička, Dolní Předměstí&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;123&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Polička&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Liboháje&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dolní Předměstí&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;57201&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sklojanak.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sklojanak.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13316263&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fkTJxspX&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;otXulWa5&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yz8q9bAj&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UUVykuwr&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4945642&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3299,2199],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1160},&quot;groupId&quot;:12983149,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_g/4zdBGo.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/P11BE2.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/P11BE2.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13316263,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;puVvGCIV&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.706615529298624,&quot;lon&quot;:16.258581927122716},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J7T3kiJ5&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yGDLNTEs&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LEsysUUr&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:93.014,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:0.5,&quot;2143&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3903557},&quot;title&quot;:&quot;SKLO JANÁK s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13316263-sklo-janak-s-r-o-policka-dolni-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dbO1wWgs&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pávovská 913/12a, Jihlava&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:1,&quot;text&quot;:&quot;Sezónní nabídka&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.flexibilniobklady-jihlava.cz/eshop/cihlove-obklady/cihlove-pasky-stegu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13059577&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gng9W9sq&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;provozovna se nachází v areálu Pozemních staveb Jihlava na Bedřichově&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;913/12a&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pávovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;58601&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.flexibilniobklady-jihlava.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.flexibilniobklady-jihlava.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13059577&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lnBZA5YV&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5rZUMA5y&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1938425&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3376,2248],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:39533},&quot;groupId&quot;:12987299,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_i/BqAJLu.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/KFRJMw.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/KFRJMw.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13059577,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PpyRP0dP&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;event&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.42568716978578,&quot;lon&quot;:15.601488581816675},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GeSby5GP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZcNiYfH8&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lq8XQi7V&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.755,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:8,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3905708},&quot;title&quot;:&quot;Obklady Jihlava&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13059577-obklady-jihlava-jihlava.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nhOP4EMD&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;567/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jugoslávská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dumporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12829752&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hJt3VYpx&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1919357&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1218,810],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:11500},&quot;groupId&quot;:183993,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12829752,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N6XtA1Vc&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07530212402344,&quot;lon&quot;:14.434103965759277},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.589,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1144&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2024343},&quot;title&quot;:&quot;Dumporcelanu.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12829752-dumporcelanu-cz-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xII1hxsZ&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VRk2CGc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15176106672029920124&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1508194800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625336624},&quot;docId&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ftrendysvitidla.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sIhx66xw&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;trendysvitidla.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.45,&quot;ratingCount&quot;:165,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/79171/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;V této kategorii naleznete několik náhradních &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt;. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz/skla-220&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AkvZpGEi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1649885997},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z1c8AXHT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;D35qP3VA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;w4IJaFvlg52F7Y7yjUIrFPwnNxuKxURnpuAUP6l9Jis73AD_oWanEh1dNZtk2NKp-8Yrs5p4La8cvmTPiYk3JyH_Rl0xwptuY5fiG5HwXZ88mX6YUHtEqTWw4hevt6Ohbc52D-Gq0CCRyBE8jRHFpnzRD_dPCIXuGA4-LLcvfUK4a5jkP4_WkEA5ZStRgzoXQPy_YosCQuM1-vcybqwxbi9hrQ9osXpJN17SZSVVNV_8Xhs0rnH8dGZLxw7KvK3dx-P75aTNQLjAnq-a3K1kYybkID8IsZAzP8qXebHK2Y95wFMbTDu1w-958wK03wYBzf_680HDQntMeNE5MrHD6EPyZ2ERiZDMiFmLgp1hGI4EPDt-dx3aNCOJanp32yQFs_ta2_27LHjCt43ddLiJfLdroADMj8UoV_yHfVYkJPx-iyCu9awp7RaM62VbRw-dnOZtiNr7I8hf0uNeJtbLOPYXiw==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;f6343a8b-86b1-4059-b011-01be7cb87792&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5402955&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XBWyCIhKZbH4J03mfM7FgsqLDGFhfxkXXUWdeDO5e7JWnl_ZlTW_JrWf6Ut77WXIyODuQd9mb5tgqXIPv7-nHXyZ8lkClr7aDiEF2AIb8ssEvJayQfHbgRhH1Xx5UkrTW8xUzBctotXtDWJ8Mx2runsk3V7lutyLldeuui4VhM4EQh9125s0uLmnCg0KdOBsNAQ2JnvA8YRKmpDRDujYXhjt8wR3MWaUM84s_xpTO8glJ6ry7NSE2oAUYfouqenPfwz5UAB160WMCz8xRieuV8E3gyzZJrOw6x2il5p2r4i8IogRxM8ypqdRRBknZYElIRgmJ6JViSN6VDwIAgOux9yt7o84Mg3eFe9QQXEzndmuv5cT14rA-DHOwBSWfkrsoh2KHwcPg5i084OE_YPZO4SNuLmaZWEe4B39npSWdE2WxgCEmgJIRGWrOzoed3fO_dkdtQEXWYPMDaOr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přední(tvrz.sklo) – Zadní (fólie, né sklo)- Kamery Nillkin tvrzené sklo H+ je vyrobeno z vybraných Japonských materiálů AGC a Harves nanotechnologie s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Disponuje…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D Apple iPhone 6 Plus&quot;,&quot;experienceCount&quot;:9,&quot;id&quot;:&quot;5402955&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kcq9vyUIHFoeWighl3ElqhZxhe2mpMMJI0SkR7hktipgIougMEvpkZJTzjstAjRIS9nAVczgSMcfqK_dz1FSwtg3DVDPLDiVTY-SWbgmA_DugFaf0PTZSMHbborqThwuK_sSkVU9y4fG5eFdS4HK7bL2p7_4LlFAu5LUqf-gVAWKq5oboL9DPskoue5lIrzAWtfqu3vx5-owoOp1hZfi64lCDZi4Wpv3sZiwWnow1tJW6ypgYmH6PsfKjnzyO_1kkY6jorB1y8CHDl_-tnx0w8GmXSCCOR4v6OBswIoZVGSA5RqRvut-qXFngIjSr9NWvwO1aGq9z4SvzD_ghcnbXx7Ebc03IcXBYdsqF7iEvl08Q18rzd1zu3F2z2T99HO5wTesWLevdY3TuD5CgecEAiBXCkFQnhdYrTXkVvxTgXgnXVJu3IJyNCxtaHhTzbQ39ENUvPhoZVSq7IOn6YvGX9zqsp5tSN8uHo5zGEKmvFq1L71wIubijkoL0uJUNSLL9_jw87k7O16C6_xQtZcp3xaKE0GWDE5k5ma0Y8hZ2rqTDoH7Bn-w-rOUeyrxLoLcdhPZ4VEHjBXjg-w0pGlR8Q9MQXTd6vTubXXM9cYBzJcvm-b_iM1-Ntu7NXdaZj1geyjQFcPXfNqJU-1yCulvlafJHAWRqd_KqchdWjZkU_tbn4iCVORZZASKbyHaWgvVoa00wvYU32ljCTbv9lbB01B78gvFwVupByfJj1rMCOFAyHFoI7B6waGRN70VqV5LO8H92KNbDcwOqQrXoYdHdSrZqQJSTxh60dqfbtdvl5siU6lt_j4XFeDo613_JD37jnOdTfYeo3w7eNpiB66hXBZeBZUoK8TS&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:4900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Apple&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MenoLuMF&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D&quot;,&quot;parentId&quot;:5402289,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ck/YL74lx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BoKcj3pt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;R0WGWjWCQYXuRznR0vh2TqFgLOxRrJRoGwQBpJhotE0oho2Lq6WgkD3AQquhSHwQIBDKu9vMNWmPPshFO9aCB7oFg4J6KvV_BHzfAHTYHF2QKoBEXzx2qVhJTV90aKXSXDuPWq_QnwM-7BD-1IWz3BSQples31DP4N21PwKkxQLWwYEUKNVzZXPulS6nCkxj3mkqINfkwE8Fy3Ew0iYm5Upop97fPFRzXdPmRLXJgOTbcQ6a9CHx3QfxqL0utqq1KkIewXGsW3aNof9Xyf-xrg&quot;},&quot;rating&quot;:71,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;20be58d9-7b7d-4d2e-bdea-939ff743aa1d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nillkin&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1437961737328618930&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011273/img/57/150x150_9_JzPc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/nillkin/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=1437961737328618930&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PVWgCR8R&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6637391&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;plwoDA-k8drNQUD75boKztK2mN5EDcQzflLwBGXOcmtlRdOyqBCg9QDeKEz9bMudKM0JvQy4om_9oq4qJeCug-VeLdHOwFu_5AE3qDePf8Ej18INDpS2im7UQtkgoglqcLc-idwFReL0QqyuFvZjXfIBKGQhhQPJOIxlZ6Ey_SxRZsEEA2RlmaooRv4FjW17i9Lz5p-mPafgxtq_22v1kmTYjTKsBK_p5irI4tDuKlj-JcIHmpM3-VSpQKvJ6RqRwr3JcKm-UNksfsNoeEq0wO2TfU2uY0g_rEZYxEKtkEMKASfj297GHILwII_-GBiZ9_VTrWUhbLvoKTYBB0xhR1HWqpWTikIJKslA7tBNcxItpLOnUQI47r0BiBP87Xb40dFwdWAGunnqb7ep5L4A4hRqfm6iWxnErnJq3JlUuZ5__6lY828tNZxNh28Q&quot;,&quot;description&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G je tvrzené temperované sklo, které zajistí Vašemu smartphonu efektivní ochranu, vynikající čistotu obrazu a zamaskuje škrábance na displeji. Díky…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G&quot;,&quot;experienceCount&quot;:26,&quot;id&quot;:&quot;6637391&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;n7oTE9dtXxw9JUMKZb9qcPKOIoUSSeI3KSNHJ-ZrlMclG4dzR_6S_8g3GtiZrhKS6dDWnyXnrLTvVAAiRe34b8rw3P0TA816iKRKCh5WNUcZz6GgWyXF0uVgXaU3Nqd-glTFcIAz-QkZ78B04mGaeHgQ3GRK9tpVZtS4fcPcXoNHZuH2OyORoQDXLzaQqTpcvaTVFZiPgOcXxfW9LcQE8iaWb48-VKsVOG7iYKxdk5zByXwmMOVGMssdwx-JouaK9ADbk3weaHBSjm9M8fSXEV_c_ZP2M5Ccn0OTtB7YYEbiVNM3_P7KvHZXDB8FCISj1TciyHL9drnOTFvXcpBkcRABbDk5z3Mq2dK735QCHRTGzCy0Ik4aXV-vXzy8aLo_T9Vs4Wy2xFcDz1sPqU_qjJWZOYtHTryG_Ycc4YurbPZy3CRLxg-Peg0-7hbKJy-z87LSllVh4vzxnrWBzc52ufGpMtPjA8W294fQWX8kfyRR2_k7Bnp86dOoUFH8wcY08hyoeZ-1uFtJkSVwHwW0A5oZL2TKtp4uoQbVxJLJxwm_4qkgr8JAnAIjGR4yXGznrFk8k7fFgoIlzZL3qHhv8pT2k1dqsu4l7A9rDth9RCZ1BIm2Bc7WFuTu4P9BBzGRsUfBZ3RXG2LscT4F9N7vfWLzbBFgbjzX6OPAYII1tpv_wkOr_3ArH0wG2KO8mOhJtPvJQajMZEf1mRr3drg-cBK9Un0KotLh0QRzoZqxHMLMjfZSczGM8NjNtCl3z2PoXdn6mfSVgmovQBQtmslIS8ucTmWn6nEK8B0KipV-MCNN4uFnAgOhAzj1D0E-oGU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:8800,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h1g319VO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tlRcCrYy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_v/5icJaP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KNmu7uTc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;KJ-gBRg4Jrnfwr7GXe7w7trDv6Ns-8nlXpUu1ORr8zL6GLw4DbAnu3aMXofbLC-FiZMzpJWor4FxndaO2JKn1KXqF2aFz_LdLiit-JaXkGOUh70a5aR6zsyu05fyDnxbZ0w0PY8gtIQ0v2OmOc_TAqEcgrJ7AyuaeKlWA-dkdkN7gik97CM9IieiWMqKcZNHjN2rR6JPy7qESEZ3S_V2hia8uptghub__-3taoNe71qkaWZky0KggcmzKY5WP6jJjn07eKJNcW8WvW1XVr_SpQ&quot;},&quot;rating&quot;:71,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bcbc9d23-050e-444c-8295-10625c7beb36&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18364673167695717737&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/tglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18364673167695717737&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jigoCIS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6702771&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;EYF4bNo3UiKRwRU5pTgyrv017OmGTbDefS_Fq0l1JEQluevQSqGaA_EEsG-WK6RiFHFTpYc6A0q9DMbsg3RSJYtbAXZJkhoakTHlEcdUtq7sIlSVNZbU1UtguQ4L6Y7WosjBd_UQDDXPzdRpRO1B-m0kWhE3hmjmGIblZdDVx--WACf67X6RqxvnhDDQ758pHuCaHYpzOM_yis1UdURqDebhch4AQFXARCEMf3If0R2ZwfWz_ZqGSGWFd87rFfHHRfOJHEBe-RQr15AsOOlGIHoBZgn2F0ZoLEZejHhXU9PzS_CBN1FTK3zYUW7MjSyios72t2NUbJnQ882BXP57f_vrd0hCYwUgLk2Cb2o9Y-pJu99O2YZ_d9ClRGd6Bc7bByQ23Ck2Te294CWH8oYh2d2lsW4ynuNmoq0StDmzOt2uVs74i_XRqGgextGJUg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo poškrabaného…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6702771&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;cWQo4Wgty7RZztXj_YcL3sv_5MZQWYt98tf-R-Pn-REyvYjz8i2f4yjx7HzP8x9rc-jZCwr155ptK0MoyGdKnL0-jB6qpo0ru4arMXjpjMvi-68i_2N04vq6hBIM7RrJNrkHakdCibMJPs6cZ2u-4wQDAolBQU9VJpj3Cwy8duwveSh0ghSX9ZfwxH7buiE8ChmRyl-HpBMgDRCFD4awJms98qlCp8Y-SoB07pnRn5fVsNhcdT6ljeHvNKSqfvWUnX_Pc4ywQYaYYq101G5r8VUhdRtoiPp2I33ara623GW7W0oyhGwf040AynKVk7vD_JzFi2i71UXQ4kAzFQxZ4IHrpeuLBNEkqx1sdfv9CbbsICDGHVOlCW9HT82dj5aTiB5C5LjnlNyhYmpRL5qNWSdF_T_jhHOxMdxgal7lRiz7k65bgOeVQrnPPssnd63fUM2TqjQYMNmh3tQ6FgRr8kNSrHFyUzHr2Ry9-CX0O9skTRviJXRMZL4UK6NHMhDQDD4q5Dx9m_IGo77sA851vWZhIX7uLc89i9gZuIaCje2wHJv2YiaW0QVcit3VJZeQbW2tENtWhU4LmxiSgTQgNEoWl5023xIb4sq_Qwhmp_g2XunZ7vrIVW5bXjc7KwIs5U93te_lWZD3IFLuznlZaGmXuCaXdQ4d2ASrHxPYo38tqsmXJI_ugUUo3LawMD6KWr8QkkyHTqVI9zOCXMHkGGUtB8k8pJyOl9ZubPTJCiXa0kpIb4jyGMYzm3q-wvOJZOkooliqMH3g16EGyRc3kfpHkTemkagFlAnmd5ATaCW08SsIU8NVHtYsy3mjKkUF&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44200,&quot;minPrice&quot;:17500,&quot;offerCount&quot;:38,&quot;offerInStockCount&quot;:34,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RIEDscnz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NzixpFdR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_Ge/dtZ22Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ve9hbhIh&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;iY2KQMsqsaxIArkygTytvgJrVhrimQv6oNcluo2t80mRdmyxC-UczLSf0HvqNaTcY-tUyLHaxYWRiTmTT7mwCmEJeSGQTO1ckY4eYBxXNlmI8EM0vOy6dyhvHvZJbC_AdcJIb74MgS_1dkDWFAEpDerBpuhjCH-fL8XaXDsGhn2E7y0XhT0I_Ub1Gc5xf9F4t0NA1f56c-GFmiQ-8bmcSaObuTIZOm-0gp5o7E_BCfxhZAa0JlNaBK3Uf0t_eBYH2UixFvnD0eDHRrRKgsT4-w&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d0bbf9f6-9a55-4a1f-8c53-9f4ded92f9fb&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;O8PFGWls&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6905021&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nftI9r73fG1jbs4Ns8gEljLB_FvUTLYxUwJi609F2Ood1yJeOkmQxzlr2bNu30Ye4DEUd1RRhJLIXBS3483tZo-UVBrT1vs6UMTW_GMqJKIF9n4yZqyh5m36lrsgh_ZNJ35IBOOUqEQzUayH2jA7WKr3dC-VGij1boWuBJVHkzRI0Q1rsNQrtfn1Ow9w39_5q8Besurt_rFXt9DtTnl7iTfeSUY5kiOUJrMMcYNt9ZaXy64FnaI_4lNXRlMlGyN7o5uhLC9y6VHvTMehnObzFjlY3b4LslfHx1t_m-YNfKjNUQuAytSiakqhHkEesHp8b9vys8hFk57RFUiFj6zeZq3CFn3h4LirHHBqxfncxhpArt85XioQYXGeu42TtFBGJGjqO7ZGWgDvcUivCm7xOR63qX5Xgw8ZjTz4aLCLGkOAGr_uVVYrJk3uUGk_&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zaručená ochrana displeje vašeho telefonu temperovaným sklem o tvrdosti 9H. Oproti krycí fólii nevytváří bublinky a je mnohonásobně odolnější. Citlivost displeje není při použití tvrzeného skla nijak…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6905021&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YfnVitsknfS_D3zPzao4ZvUIEg8-5zDVVg6hLXolRlHrMtZZ-W55IoCgAiN9eDCleuRZeIed5lQr8eGxqGU0wG74ze6rbaXRBJQV8brbj-lbz3iQPLcsXvZI9zJy8zI0CrDLo4ZwGkmNGR70ROS2f4STQUD4HlAI27YLij84k0EghWKlL_Uja1mzQBIHle4usWlbTOlExTiYR3--S4-MW-qv4BdEBDUEp-rlfa4wYe7_x-yHVibhCK70BbXzeXgGhQxCASWe31WG5EykrBPQY1cPhIKxSISu3HEpM_Hfu_vbGamQz_SjG_4L7BrhMP2BYgp50iv5vMomUrdkUS5Sh1hkjhIW3KKbZZnHjwapKeUtGyX5oRiVQ3P8dKRD_bDexa0PFsuvf_0WumridfQDxEHYI62Bm1kL2LydLJbmmhBQgFnhPNyAQCTkAODc3GLDt0fo-GYidUjpSMJKe7GvdJ8ZheCfCLvZjK_wzqNEqARA5omX5oyiXyi1KQ6D-YPAbzEmgL2oAZnqUpbHpzSjIqeuokY37KDQBMCqPcYb3Wms8EdRbLdTkt0QmDbYYy8AJfU6X227_grENX03MWZ2Ytyk0CacDX6ptjZUqQiPT6opMohQhCJMk7weJ9s-xNHqDUeUz0vWY1oLzWpykYXd6ybzpK2L2x-85spgZK4NQLGKnwkEC4jhodqo1LmMFIW7Jko01GNjN4Xjg-ZcDdnLC4ri0v4ieCEvJjPer7T0v85AUznY3Ltg-OKAjVxOu0kGoqBVAY7cRWcip3KcRGrU3HL3cBhXpuVuL-YX9aiMXOwBZbidz2KlDsJtVcnIiA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:20493,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3KTvRGoN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4DGRQiLs&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_IO/ZckkMu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wk6zaorO&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;RMO837IegtJF2gIkwADGne5YeCNuQJR0qHHcrt1-R7W4vm5kM5J2iPi3pt49K3iAmzoUEL823ECIN-C2xAFm4PgycmjFD2f4M8DDM9rlOLZa2K1cWKyDpOA5Nc1G62U1XKp2ybKvVK3m3eScsr1fVwbDTx9rhYCYGlX-Qkow28LPuWCqb0B_yoOSPnUhfQsUH4pu9AKtvQ3eSDsMGktbO1-EtRvv_oCve3z9z1fyZPQTmoQ6IIhytVt2hEE2natucaOfwuFeDwObL4_50wYXxr6qx2YMYQF0zywVMVg4PtM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ab7a30a0-45da-4365-90ce-0937bf5a54bd&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Forcell&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4719900564919282972&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/50/150x150_gmP4pc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/forcell/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4719900564919282972&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xca7uv50&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6525067&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;WOEiD7ma5GOAr7ixIylZydi8mK8l6UYmsnwQYRX8zd_JfRXBDdgUzerlYTgwJJjf8tgJ_m9nVIAIqSLnDZO0DvZMfhBChGkavdG10MluHo-SJOkhd1Czq2LZrRQ69gT-J-0ftmeoX390NXHJHqFp_2HGP_2v81Qz6UnJ_-GoihGmZPQxATMl2UkAT-ZG0yfq1fVhHM3VX6rumWskmD1rMpcu5xo_KzkluJti7_JV_RR1S1FBBVhm_lEQqlWkGAWzJibiWNv4gDn7yY5CZwkjGHlWg66aKDo3emb7aQmLn8_ikgSwnfNfoSjG_uO4tjI0eTEowpSloXe1EKaoGSG-tA_x8qHX0aL4-SNMTTrrDmCHKAcmJ6zxEmPWfLQubbg1iILx_DrxbhDhtNQG3G5IZs6t3p77RxVv2Ay2y_m2dMHJ79HPZ7wvlf3nZKLP&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní 2D 9H tvrzené sklo bez zakřivených hran – pokrývá pouze rovnou plochu displeje. Užijte si nezkreslený obraz plný detailů, nezměněnou citlivost na dotyky a to vše bez rizika poškrábání či…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Samsung Galaxy A51&quot;,&quot;experienceCount&quot;:17,&quot;id&quot;:&quot;6525067&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XEePGwOuWImeuN917gu61BRnLmNN7JelsfEwgyX3M5bq6OQEr6knpFMJCBpcEUv_j72yorSoBJH1_9AGOc-bgzmEW_CEZOleNE6TwOLQyoBE2swFQAqz5NCp6MGCrJqASqnjJprbxNNJeD-ZKXWmlzUIy0QQ3wSHV5oLmPdUAU31D67RkggtM3QxFaC1xteEHN7AyoTmbXUUBFSsgazAdNT99SgEquY0RtOksNqxvgRQNKOqg6muRZwMK9FA_j_Jy3-tYpanpHTBmDz-vqJXVgpRmhpM-1qg5HQ4mXzHSF1Gd8BuWmgN4QyD0wlSmo6nXZLW5X41kl3DuSqTO6umEk07EKde3YxITs7Ayh7sst48fpGlFYtY0QUTQBF-e4piPQoHKNaiTcsEnGG_L_lyJGvwlGom5LHs7mH6FhfTBunIphYOONCAJjJ4r7givU78CmtM83x6F4nRKWUQ6EfulOFj4_rAgfEhmoxjDM8ywvYTbNiI61seNr146xSe9YPMHOSFyFj75XDxKqSSqZ2dQINll2-4buawKFplwQleGcUT13w1YTZQHWo9Xq7OOMY707I1eemE2PQGhE3s9JXbbm3x2w5LxwU4hLlJD6uFfUGx728LHQy9Dq7JfeWDXjQsO87KEGCs4lG-nxfbuqi2nS9soJ5o1YDYC4qS3pPCFd_GpwYZm4I9N5WETubz21ABKjmSLQYi7FroPWXSJmN6pDaMmVxF2JcxZ48zfPpXD8fwrT90XFzJw_XfIWLet7_t3vafab_bnuTEE1B1Nj4Fq6VS1H4SIFnfZknJtzEpR75SSWXBxkpTQMCfF0d8chA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UwzydmrS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7r1bnfLA&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMALJMHw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5XWZX8PO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HL/DJIQ2y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L6F6lCyQ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fp/b84RFB.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;chij7BVT&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Samsung Galaxy A51&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XxvmG48TNUtDNjHGdYe8L90Qq-hnojF2bJ4DDwEw00p949JJEoHOE5FoWQC-fhYEoqZHn0nN0anQLaCNTr0oyVX-EHfdN8vydpJhJpQWbj6Usk6Wnl8w5w1C_GxNtKqtqTQMF8msfBJzPQyIsrpP5RGKXk9GhlYfMs9mjKZ7qcqjOEsjJ41DpdYdczcmowju0iTslnn60aps_nlWKbgSq_1ggtHh9JBSLbzkOOCOn-BedB3hVfsoLphMTSFzqokELi5Yo8GK-UgY9Aonibt9DA&quot;},&quot;rating&quot;:81,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4f29328e-f591-48a1-8eb6-65999894a75d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a51/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ia6fHZTE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6307611&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;nYE3GbLMLPhgESDS5BIq5lfU8zZwFby380HZ_yctB8emKvd5qXNVvz0FXMzn9oBVzKU1MYwBFiZrxOusjDWP2Wk3HfNFcHfwPcnfRB8UFbppCv7ZMluOZ9EngoWXGEPmxxfpIBApsUIT3CnMqZkUsEJ1zTy0R6Ckb2GGjatQpSCru-RxZ8QZnatbzUEmYaQoKdHBeqP34uIoHnYyhs7Zdr6mUUf_ad_QA56VfIys2eJXkrjMu2KQ72olMhB5X94dXyCZlBgx50TOMfXBeOzqPVpwB7w-8_obxenkYI2UqiX20YdTjhcxi47Mpy3AxypYg6tyUg03qGf2p4-IHAV5s_qB0fggOx2UiccI_hYB4g9Bf8CzSV3d2jkO0g2oXeCgGHiJVERMAVytrto6Ue48tbrnyVC-8kqMwg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 5D je velice kvalitní tvrzené sklo, které zajišťuje ochranu celé přední dotykové části mobilního telefonu. Jeho tvrdost je 9H a je odolné proti poškrábání. Na skle jsou přesně vyřezané otvory…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo ochranné sklo pro Honor 20 Lite&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6307611&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;z-aOUMERxnYtS_W3mlwDfYqNxUoNIORh2VlR0gyTUE9C_ylhHdYqR-1T9HXCZXH9nkmTuGbk7zNjrQ_lhW6yoHlLgxutcGnFilVP5F2d9u-BwnMHcFYtDLOP2Il3l2vT2vh1CiEPr_FYFaPlDBSdYfRtYXsGFfTbkozHNlYk_FRisRw2gOHRlRxPDKpR6R2wXtnst4hvJwTlKS0VdrqXmUeMlmMo-mFdwqTJIDcwkR9fzeENwbfubkwUX36_vAz_eX5ygHn2kF_10GAUu4dOfx_zDyBElOZZX0wxuURugq7n91o4om5sovLX4WaXVWTe_3Fd2YBWrPWyhoWL2tOJaUEkJJqT2admLtZpmO4cqh-AqWd_eIwbpZumg0Heccu36rfpC987Dhat6g7SoT8evFUh-wI99IVKM6p8G85dTCMh_q8Ex1SOnjELYOe-xg5wxVICzjJVYSd-PHrftbjA8nAs-yWWdvto4PxFV3H2ZP5xyhRRfd3uTPvxFOLiFE3N9YfEuNh5vSHevwKL5Iy8TNylvzYM-LHoj2uZyihgXojwRBSTACdnQ1fKxOAhyM0BNoLFWcSR5jonTjJp1J9aDWLw9uIVw_kvpysPpLUAgMNyoeKOZxt5BuiLRFoin-eo_Rar7ETMlh8i2lIRtPs5WrswNo-w5khpR6z6rSxkTPchsE2QObHyeElc_jUtsxx8c4lwZAWFPd3j6pFQfYiawdtL4H8-OlOFvIKCtIh0lYa6CPe1UuCQXvuQJ52SMYjKMotAXjxKfLRk&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24200,&quot;minPrice&quot;:10200,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RJGEiKdz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iXIZBpZp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Hp/80kBTjR.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xV1sIrA5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo ochranné sklo pro Honor 20 Lite&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_9EEiEWBhby4tJkQnhopmJi9iixSdWHwJoPCDiRGioqhweWNEudhSKNUKObJcf90oCno3nv_-lhGavYj520Vsjkc6GKHad5znYVAwBeb08soIui9FrcPE_4b_mdwVoJXDBQMKKbPxfifh8DL63Plg6LleWxLW_4tHFjLvzOr0lSki9Cd_idZ35JJ5JDLeOzTpZseP8kR6WWH38TO-623oeTXV2P2s2iMdrPytdxYirRTh5CLgCoFar6bGTAWVkDBr_3Ud2IYL0DAMWDdixkk7g&quot;},&quot;rating&quot;:66,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;afe56724-6803-4f00-aff1-8470ad1ee81d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-ochranne-sklo-pro-honor-20-lite/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eZV7yGD4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5929495&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;J5QA5WBYOQ2n0QqDbng8_Z3SNh3V7VAXug3l0XxjRvNiO7bvTLpelMzpL9oIgdAo1AYyyPWyzp9kUaYwqC56WKPwshuP96AC6D_LiUoq5F5q22UZ7lIDCAjCBqaKc6m9_JqiNWC6X1xWCTlfRK6na-1QjozSJxsWOh1LhHo_WW-FNG8LNUWqtKTtNDH8ng7AVdEWWdRzEFTIOYADgAjMyUSJFnhCoNbAWhWK8Mj-qVgdgIdbb9mJLAIDKrzm-CXbeIpqhoAQRurCplovv-xB0_EFYGm62tkz4fAUXuqzR5wLEzU_iGN8H5T3yqyfTcBAbsIS-a-NePwFEMpsGkfJuadjdF5xZjxB8IYGgaHltQvjAsagBc81L2vSkuZVR4jwvI1kUNuyoHszBS6VOl0ub8RDU2di5KkjXug-aLXDOW5YfPJN5P1h8vdxHaGo&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete zanechat originální design svého smartphonu, ale bez krytu se bojíte o displej? Pak by vás mohlo zaujmout tvrzené ochranné sklo pro smartphone, které doplní design vašeho telefonu o originální…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Honor 9 Lite&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;5929495&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;MjZdj7PBMqp3hbwDyxui34GqUHtUoJLxUfSTSLCZMeHAhgRMNq-A68lUpA80Y5H_sARjr6h4dBqmWg935cSw64q2kyrMYEzNe3eb_2GI_Zra17Q3TyEjGszwIqnCYAJrHpzq_HfugzwB3pAi9KpjRwKmnMQ5Iz-sDUF5eBDLzhzHN-LtEik5xRaykhUu8nHw4OfJblGXXCWp-Y1G89LEDgPMSf4JL8NbnQBw0EJTnmfk_lxP8TP0SIxNmxb-pIIhJJ2kehsm59rdm6gWATBfyL2ITuZAyemZc7zpYKzKYDxoNTQDsGBeSSEO7DVnFoeB_YCnwOeG2wMoZUPNyOwo_MHGBq_9jKHGoYKx9j4WsvP2sBTWKhtZBtUiwsOuLlyIxly3-kHrq8j778rhakQQpMvhMbh_2oX55FJICjOaNwUgMxFIaRPPuXWU3m7XtA4bH-4X61mvAYStYIMdBJ2Zt-zHWdwwJ6YhSdYgs2TEl7wl9OFPGzQnfFznefyrVdmsYQ4Fab40tPcYjwYhtDvSId9crbBNjNGTAJbagfrNqBuTpjk9pQGaEaq9i4leW5ogC43nd2KExT-BogiSOVyW2QJ6dRt798j3n22064CEukogr0XI29Wy_aqRsZZBGEwIvUabUZGn8ZuA7w6u2bqOGPaQl7jmhm5AuhoX8zPf_k6EKjMQ3DcNOF4Yh2pMo3N_pLD03uvms46oDhm9Kx_fafoevwYm8ZlUvd4rqLdBYy3NiU5RUs4A69uK2SVgmSs9S-2tenh1PDeEPZZ_7eAHbgx_RaUypgqwfUDYv2DlespE7iyZXLSnMJVaDkWVi9E=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:6500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGajfsoV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m4KJ8qR7&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_F1/Xm5BpmR.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s29KQXVX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Honor 9 Lite&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Ueozqnci_R0XBxSFXnEJB_UwR4iB1KIGdV_MAfZSU5kQi_7dgOXVnYRQcjpRD7eIDQ-nP7SW9Y9ir15T5ipleMbeLfQbUKvc7KNykM9GRtz15Odlwbe71Og9if0ZVn42CABaxkoQT28xgkhVLtlx2NV7FsH1JXC-8SaRdg8DnatZXJE12u35q2e7cjSZ2xHHeryDCArwVktpYOgmz93bLBLdu_cW-BTM1zsZKjIYdQluAT14Sv46zxrva_kYGqrDv-rQdWGFaJyX_qzj94YIiA&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6a1bc860-19e7-4d6a-89ab-ac18a39252fc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-honor-9-lite/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ERlrwVrs&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6937835&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;b8dKlXrRL3BA6krcPUUUk3u7wnjDy2rPv8ztVFRQExDU_N8oMT40XSDJDQpm_-jck4_Zt8Szwpv2I2KcBBL9flzSlcP1ktPZj5vsaCNvdw2E7_84jgymMZld3JL9u9pljycz13XNkdWaBMj7zIDpYNtLFveA4RtTualNeFewC-wYvQ87f6Q5CzR3JWQ7A_-GFbq_MQ8wCQCXB-rQ1E7FALnGfipWMThC2ZbCYjDoJVArxM4eAzKL2TL0bzSDgcEXG6el3gFsTLvhcPqLwhrDKc_Rl51e9Wl5oEtiY6llBtRoFqYddPuLbomX1ux5olVVMcnooo05VkwqrLm7AJqR_-bbgbFlmo7w_yO2ZCXchQ9w5x4fi_Ctu9wg9vAiJdLwj5hiaVRQsqbZLRmqC_kWyNtvaX5smpEX332cTDZg59iM9qayWpWXBBx-jVkK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranné tvrzené sklo 9H na displej mobilního telefonu Xiaomi Redmi Note 8T je spolehlivá ochrana před pádem a poškrábáním displeje telefonu. Sklo má tvrdost 9H a tloušťku pouhých 0,33 mm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 8T transparentní&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6937835&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uIkki0EB8UL_c6k8DI_UCx4zKJ97jL2wBJibN9BEmwMnq_Ecdvt2_Z_N_Eq9L96r3nRUxSEaRo7ouQHtfixjY1gWCjjQpHYpA0qNOsNNauk3JMt4Zoh1b_xey-QqUTpx9rN6Yd3onBZv4BShScddXnvjYSfu2mp8dvu28feYLznC6B_meKPatjJX8IrZY4Q4SQ7DPmeZjEUCfG5PZAboswlDEpuYeIAV4MwIufuKihT-aqMZW1R13Ctq6krkhj6lLaPilxJHGw9zuaYnm88H2fi3-LXiCPYNoQhFcO12S-1fsqIFvYbEW2HkGwP8JVIqNlblL_xO6xKq1RvsDwOTGeqBVVaV73aZstWUNA3orl4q5kih8KhZ11qw4mmX6pOXKtQEqlAqBinAlGP3UoIjsXFzZCfUOI-EbIgWgys7IAMfx_wdl_7kc3BSbq_WnS5CM690lcT8MU4t9eJBDOtV4VtWCkn018hrxZXYCX_2I4OR4dZrjjDMxbUs5M9GEMlTsaOplpXchVKE9CLmcbvK4IT_i9wj7oeiZ8EwFbuuspmAy8-bRfc4KSJI0VziN92GyMILbwxMamt7vuB--F4avak7XV1RjExM9ygO12uGAUpedp-e2HC2XtLoGkoy_JnFKWufxYuz7kMykyVQuQDc58hFB5tzYRWZy101L3GyyRJmiKuUc6DyNzIKGOVjiUU2PQJS3FkSvhDpH4SX6XUek9UbAO708PQLqwu4D9MtxeyJzp_Df5fkohXUZWJVUDtmZOAjDh3JaY1TOSsDbQ3nIz9T5AbCiGU3_R2_ewNJLziTP7nrCm6ZRXsI4Q6RUHo=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27000,&quot;minPrice&quot;:7000,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NwkyS0Dq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fSwsHPw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_HE/imFLCj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6v1q7nFq&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 8T transparentní&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jlx9q-2PCiStAHv-zNqlfnoRixPnHeLKK5haRK5OVTgrvzqSqKgXT9txR-BipA-Zkoh5YKdyYBdZs7JArwkSyxdsgAbWchtk1kR8xLeOykgD5ZtCfgrgX3s1fjjecknCqsXKmN9vyA5DRndIfZoEalOb8IyNj2D4lcY_DSwhBVuRF4aogGzbvbPthHR_8hbZDDtMTNcCGAMRRPUiL9s9lVKJsPG0bFZLhsh_6m3RtkrPwDVHvBgVAtwQ27FfWgvSKJCBGi80Wo1aIkSjRU64Eg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b51496ed-b64a-43c6-8879-b4304f5fa300&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-8t-transparentni/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BqCEW0wj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6211334&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;OYWgsrJRbBYjEveuyBzevFPzSHBZW8OOFSvBEdY1GkPCTgCvAQebCgIGNNfKGAMvOuN8sz9V7igzfl374bzx4PiP1AYzm2ofZyOlUf9152lhzmKIvJsY-LbkbZhEeMywgC4kNGpW9GYgHtygnHjiKTfa2ss_94ZUe9mkzn-HE9JFkbieJZKyXhTUyramCEjNTItpoQrnZVXJ8ji4O3doHpz4AizHr4uGeNg76Euf_1b7-G9dbXGE4v8xuHDQH_woOta0teCSWGB6r6hRDnE6qn3QzmMV1i_nS_ZrVtnwN8-7RIZ8wV3ikNaswiEde6V6cFM_k9KzsiVctxkV3fwRhkGfGJdVvZiFus3YruuAtHCgs8SmMIwXFqXn4l-o5wEpnKHGeFYCVcJ6qjcCWETLKhY_yUQ5guj5EtZrv7oiUCG_SYdYtZQ4TBzlf9o0RQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní temperované 3D tvrzené Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e je ideální volbou pro ochranu displeje vašeho telefonu. Předejdete tak neštěstí v podobě škrábanců nebo prasklého…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6211334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;11hFCOqsBA0Aa8aUTY99R6WssCH9HhMQUxVKLtlx064VJV4qXZ87kGL9U9tuG17cSfGJzq5QduG-JlbIlMgEBj4QBa5Q7Ujn1scdYND0XMmCOAtw9vfJlHsGw0hEl6-v5i09dhsjh_5acZgq7EaUdYJnUzCdcklBsOfnJ_vjAoCdAIr_m3KhmdZ1PEbj4aUOFZrbl9i6kEKa_eY83yO-e_t0RQ68ZbcpeCfsLwWicTA5nyvMj_-QvENn3kXpHfPolvU4j456bHJYnpXczcoksCrgdhOROow1E0__q4xH1NjdG-ZECiRK1YAR_FdicYKkYCIsCpH3nK2E_ldEa7SWDbZqINPKRaxCR-hRDQZ6-RMhGCKSjLI2uNyJFPQCnLF92otqZvQe6OfdIFrr_8lQb1Kyrp23DayTeYQ_8HDJOHU1mb1yYnNMKL1daqWo1SSj6_NPQ2shGRHFuUdVgkmzcC4oIt-9N8s1dcGSod4107y7PWUCZLZ1b431KsjcjtHgcDqInUXGdzLc2pBPn18atFa1sq20SIrHiirsDVGLPGG2OcFBUQEHtDXHwDViSwxAysZVdHoaCNaoNzPBpQU-KIvg3c0R_QAx5quRxEPZeypjczpYsDX_6xBqk0QyRHNnsAxSEz9gntWeP4tGsHJBuVsmg_3VGswJp_bMu3ZLw8zm6lyO_8MChjkh-eHfIrbwCihhwL_DCj9cWxLOgz67imNttw0wiImv1w3_k-vcCoAf6EdzwKjBRVWHmm9HS0CnX0JnbaWS0ClXduel80xluagX5lVKg4S39fz6mnoZ8ip4R9Wd4Z7ZLMyzDICI6fXe&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:28181,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:10,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mn7MSypv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B20Z47Gv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hl/PRMX9y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yfi7CZ5b&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WBjyeh787MORI48iC9QL45qRNaie9VT36o64FI5RClP1Huujrc_QKUEiBkbHfa3kcBbn_NAgsFPvP-Jq2Fy4K70mCtAPJXdtrJ5l8HS7OncpvShDtDxQ8F-SMBnaY3t1w-RLhQ_XVPlWMdl3w2DjwWnstGCOvgxButSOkWEZ3O5intUGEsD65Cf8IX7FsyhJwa_4Maydp6-VrDLDIjczTk0RE8eyYkRevkr0Hd93rvlPZ7-mw79c5UHvn_24n1dygTzxy5DxbfIDMjK7D0nTFw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7be58c49-dc97-484b-975d-115e74db339c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-s10e/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mjazzETJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6902065&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TSa0olf0XCQgUGo3VEbeCrfxPcXIITCFFZmcHtKmQi2dKMlcikiIiIYzm07Cu-HNZc-OORar9N3Hcf5ydYcOyrA5SXqoqfMs5A3tXJKOG8vU-5RdAEHwxY1wserObAP3JbZQiOc41dl-MEBJiGPM-s9JhBbWCdyfgtCdKxzP8vOwieTxQ8Vhc_vUW-H7dtoC3E1Zph4JKVstztqIvCJdO_Bo4wP80xaYApDYEcOO3NeNBpxX3jNRwlTxb_dhpz0PtIKT_UWzasKtSHcn2a4DKc5-7JMLWj28JeBSnDNe4-NBMdWSuQBE-j5ccPhTN0OQOALMhWVUteQMinIwdz1xu0DcMzbRPblSR4SI83LXUlkbPcg54wMozIA08EJX4c2BA0N5JfBDRU7dx_tZSe2UsMi4IORchP7PVnudNCDLHrEc3t7njrCOAjfLVb6AGA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Inteligentní kryt nabízí výborné řešení na ochranu předního skla před namrzáním a před žhavým sluncem. Kryt v okamžiku nasadíte na každý automobil pomocí dvou velkých pásů, které připevníte mezi…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dudlu Inteligentní kryt předního skla 180 x 120 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6902065&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QcG5u3kuT9zljmGs097SLq46ASQ_jrLq0-ajK__l4Y7o71IWwRb4jSDFaC0UJbY5ei8P4JfBCwd2ckuZXkY4oi_O_m3IjI3wAmsd3q9UrOHocP2c4X__houW_YK3L6xotLyrjQhjPCM4deghiokQrdcB0dBecu0M8cPOGUbHurgVRenO8peleMU7CIviYHAuDiiWsEDBl61_dpiVtg2YWHUabE-o9MJJ47trPwzB_BNGhLkM6vN5PLlbzcAIkRrCLtn0pT9keRydOCJIefPGbUxB-6LYKWM--zxBOUY20TKYemSsyl15U9Q-r1ZQT4NqfQVeWfGyltpJ9i4Q04Na6Y3nF1JK83Q1JZ4dPYQTqHxQpc0ZI69BiLOBRm5CQvOSoQFTta1Zp9oUnFNnSnYs1ab8ySv6J1tF4ie-E_C7_ybaMJIpAPSLFDC0W-2-KmG8t5nSYJAFqoh1HbLxgXEDrgMiTiM9O-S4Oz20uGlKe5ha0KNNBAkKGk17CLQf5_M26wgXXFF2QYDZkbAM7li-MolZj8Ioiw3A4guWW7i0aoc9_mnDAe9W0NHwzaqKn0SfBqC2qNwLEAvq3mc3Lscjh0pRXClk9_qzL9AKwbTTvXgyFD-Bgzw8NERS4-1sWCrRhY6Mhu3MXNvv92xAhyt8EJCwylYTslYHCj9GwqaPK9hgNVRa6jwfExPnY3JzDSuODsjCIukuFrOOKAApGHBb8fw6Zwi-c0oaw0RrdioX6al77as-Mo2ZWwgALGNvAz-lrZT787BczHbcNmcJC85Ep5lK3PCzjfIvDd4ngctTKCpMjWpLdaT1NlGJDmG4S0wz&quot;,&quot;maxPrice&quot;:37300,&quot;minPrice&quot;:19800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;určení plachty&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;osobní automobil&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5hNHC3wZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7rWphVWV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w7Yybvbl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;šedá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fPRX3eCX&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IX/QRAB8wE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vRHPGYRZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dudlu Inteligentní kryt předního skla 180 x 120 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7j3ZyXm2x4-6fFmIsZdE21a3aQ6u07G1nd_NhcSWEUFCQKQMFxWuBsPlZYSVzvOtI6j03XMK8O5UyVSHXrNQ_0dR3aPkcJVDLdHCwILM_nw6YreI1gwEr7xHUdfVSci8r00dFV8ooGR5u6AKA6YH1plY-1AQZTiqr55gZEqWFIvPshOBYsK11SoqTfe7i8kRQf6lI437FPgD-18B1tL8yZ1mxW9tk1_Vrd17Loq5GaLPGiKMiESju6GQVIwkxYT3q1VllxNtvI2tAnRbXH72_Q&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d7969050-6fa3-49b6-85fc-40f558a63cf6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/dudlu-inteligentni-kryt-predniho-skla-180-x-120-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dudlu&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7101387106477007949&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_BX/tKbBy0n.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/dudlu/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7101387106477007949&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Km08l5ON&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6537678&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JOpuoPnaItTo0t98SUgj8p12bpvqHpLdN3CG5jh8OiEn_hm9OAn4O3-4cbBbI3xEZgRmllBbXQ7kYeyyItJyFufM-bY9VEbgYHTtIkLarv72t7Y4RxezWLPgFRsopNaG_JlaF3nEz-U8DpgVUrq92R51v7UDugZbkqPW3fq1657uB8UP8Q8g8z-kTR4Mp2p5R-EiW4dVtZmG2P2hZmTIYVEy6m6G8DEmi2xAYIpKCFUrt0Kzn8-hmAYpAa3QEsYVihBTh6ozTN-QKeLdfQc7TT6w5n_OQz2i-moG05Te35rNorjRQFLDcGrdsEA5aHXSYxk8G4_R-jUX_ncztBmxh-wYdl9r_t1krklDruO0iAD40SDU7AeFFXHzn9JM6hQ1TwoKZAjEiGLWCvwo4agnnNwT5Z-gvPRZyBfWn1scLs8FlJiO5mQmg2nprlyJEA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED Full-Cover s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 9A/9C&quot;,&quot;experienceCount&quot;:16,&quot;id&quot;:&quot;6537678&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;G5391aidahW-F4I6OAFiPrrLVZcDQhpNBmdhTSrYWdnVD-JpBfh1rMKdpunXcLes0LGQj_cqvOld6Yg2AC2hCbsIBbIYImvuhcRCRY0cW-QUNdIUeOrlQCP3ziZwl2P27vkbyKD8DJ2v0xqDZ8lruNN3FvwTBqkx7D9nnZB1vQ46AlgfTFEGkxsLM8OnHGhasH-aGEKB7CiU4gBBBefouZR1Jc2CY_ys14U4jX-CdINMSFaeGwReTuWhmGKBIuCZ-VPRiIGkxIe6tXAAmyewJYVjdMtcy47NKcf7OECLaC7zvx8uPEb6wI2IiKlKWHiAeIt2JVnJn5E5L0lkCfVwFrjvArtclUCk5vf9yU63P0w6DC1EbzWvHFC1xUuleKOp_71VFJGvF132De9cwWVtikqk3q7hpXiyZGFfTw_TgGD6OD5tDd7mItDINChzwVSiCPSJKD_gJMJwcGBPTyqPRbcYHjJuS9JJShBFfw9C2L50XUvOa8cwLrT2lAZzCm04XewPjLn35JPhhvN9VxnkcZyXuXZR9zWxa1j_fShT-bMTnJdoY34GpFO6t6IcC-IK9T9mGtXyuSRbLrt6qgnG7Jy7vzok6m6GSf4oBLn3qO17VpYsicaQbJQ4GO8bM-zJ92hPrHzSuemBgOYdrVVIXAqN0NyDfMtQImSCWI-BeOBXCuSB60PUAlfcd5k-LtxPTG0xMuBZMLZOj5aYoNNJ4Kd67K5gDOWbKAzB4uLxsJwyI5ObXmbzs6W8fQYvUZ_auxxP2ZJnRUAEluCyD6E_t2dx4j5DaKNw_jP2_Tvk6EPI1AK4A6-Fj_XjSLXPAD0L9g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:43900,&quot;minPrice&quot;:18900,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;acVvq5Ii&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSU86lzG&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HU/kv6opc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q5jeKDzt&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 9A/9C&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HSBpfYcj2JIHsiEMn0FyDCuZhOqE6ba2ockChB9ifWSFxku6FG46cAfKQct0NAa2Mpo39P1Kfvo4jGVqBVe736WW2SLBgQqeLgLYCvQplFZ1fM-WkEQZHaZiSvDWX46q16qhdD8shUj8DUxMqe_YTJ6ezitqPn7b31WFkV_O_hUZfOUuEgIcwSiuOyqe97rtkcQdUFo7NvPG55lbb9zCAReuMSivP-W--ySrCP7YstKvix-KBUZ6LupQwG0Mp9fiUyzeDypTM0UVYxJ6ILS0aw&quot;},&quot;rating&quot;:88,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;509c497d-636b-4e9b-881d-99200032e3a9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-9a-9c/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BcZZJUBI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6653216&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4PjpUHRvwnXnwOkaLLmE33iWiTowFBVezPDvg8eVI36SMr5zmgQjf7IIAlUli-KLUDi7PuhZixlkvivX_4pdF_n0Qw87FJKNxqxxMHoBz7XL-uUb4n7P_JUIhAsLflo-0nXeiKQupN3jqRCVSxV771twaW_8dLPKzfe-4c4VsKYjEWYv5ma0HMnBC7bStBnhxFxzk5Dt_AXLBEm7YKEhx4GSJXZge9Y40AtWZ3mG3HRKCs1apzujqcYDv5hj3kPIzN9JFZNTgJjSVK_KxFuEZe1lCddOrJ9aIG6lj3Z2UcATO_Qu8b8_USx96lw8TMDMOEoQHa99ywkLgPTrPxa4_A15e15t2gDVMwcofxywwuFfj4gjxrCX-xa87MG7gTFpZdiLop7_J4_5ylaMSSqQpiHCEjJKR2IwvCxnUOC_2GgGSAA0Qgtag8zoU6ZR&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochranné tvrzené sklo na mobil Xiaomi Redmi Note 9 značky TopGlass. Sklo je velmi pevné a tenké, tloušťka je pouhých 0,33 mm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 9&quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6653216&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mKTfwXZCVMEQZbCxYgPMx1ZZvnkY5bPc-jFsHg1id30uH8gKR4zv1HyUtIGbaCsmaTqDPnkIr0Y-yd0HYsJoUYTSUQqPdliBCFIdzHAO77KRQPisTQgNLN4ccURTCHdyp_V2zRIbhouYI0pk-4a0_gf9qh_TsiKEK9WQ6M20AQ5L8hPoy_8PMhR8rkuDO455QTDSHyR_MuiISWSRC74mSs-7PAowowNbhpGADXBdoQHi5LVk6GInPWYVxRjH81ZlykwbZUomR1fdcqvmG7ZpBrNQATSlcYs5g-SnwbTy5yuySQHgeQSLaD9gdon13tz9OGb78OQCAIqmzhlTMox4B8CzRpKnptwBXnHcHpcxFefM5MdHZq67KlNSG_krGeDjD_YXNKy0rAoUi_V7jSc3cZ8g6ftijV1SUHadZDEkiMHjX1hDhRTQwLrjWdMQsnCvcvAo2qiAzpe_StlTs0rLXlIXLfBTztuicKyoyftuMg9aPanxHNDYTw2w2nxIJh0JKswvz2OAIdVmlc-X5DUqsXzrlUamRJyiL0EwbR1tR7vdGJC17wfPVVluaHLSPV6H30P0PH6xBVhYg7guxOYwldUDJX545cg1ppveaIfEajt7BUTu5SyRIcs-G4vVwldi-FP0X0Dim8ZLrHRPAnLBPzZAn21K7GgPK6CWnd7UjHxcHDh3Ylb5lwjH335QaPbN5s21C_eaDSBtyPZeiOISYJP3iC_0S4I3EUYnH3_i7k2JRTBdAKi3Pkff0B6VLhOX0jK109e1SYKmym_c-J-BQOHyT0eLv9D9NcS0RJBDASVISID6EX8CvnXFEorDcUC8&quot;,&quot;maxPrice&quot;:33300,&quot;minPrice&quot;:8800,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lajSk0Kl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rO1Beiuc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_w/z09BKOe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2k5prpCe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 9&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;93WM2HX_IEVfODFJzNvenZ96r6giQ-rvahHrYrPMp4Ua04_zimROElKiPHEMF_8eko23AgQWm70_T2IRtmyqiJdQUP4grRv6G36CtRYv1qZK5UsR7J40zQpYoYKTNfLDDpnweL7mPWD222hjmkgAL3Yejvt4X885nV6HPjOQmnHYpG0vkfkOXHJfS18vMUvXsrbSUvJA3Qt4w1swqc1F5Or99bnOL2UtpqG_NiRbHQHarbDRTfy0DCBrr9hDJtSC_kzTjMMb7wRVwkoh1cIseQ&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e8fcf3cd-b468-4dce-b884-dbc5a23cd3c6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-9/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmTNenry&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6680213&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1q1pxohAe_nWNGBfIpGzXj5g4DbGYnoIHphy98NMzikgYpBzOPhQQyS6BJtApY-HFaLS9rydXY2Dp4_7keTHJxXVDFA9B5xdnU5admDvRd9ez9uR7rFCbrNiiMtQfT-gcKDml9_lGcNNOeiLYhjwd777AmbOFowzgqfHlAcQWrIGBmqTvWNLONu3QDldas6zExOlHjS7Qad8kZrP_Rgp4km_ZXx-rWoGAeDEciunBaZdx6KlUmdvW2iWMLHjUf9-a5t-SdeLWpB770_HpTgtHrb0DfImbOwEjgqS7qZK13kReVqNCjQ88pF5x-qHd4QtskSAOXpod2hz2GrEgGaeQPhdevbDIi-utB-I0xTnm33zbccnhHj3l-6H9wU3jkwuEQNcWtuT5dc2HUAO7uJVKlDs9lLZSrt_Uck1QR88QdSEH_ADzbeEzp-MFOKx&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velmi odolné temperované tvrzené sklo s celoplošným lepidlem od renomované společnosti Wozinsky je perfektním důkazem, že prvotřídní ochrana nemusí nutně omezovat pohodlí při používání. Sklo je…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Wozinsky ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 10/Redmi Note 10S&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6680213&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;rsi-F3brviga0fieAaF6auQjGcOGxsgDfWKfiYXOGP0xXdIlmF_GFjp2VEQqxyo_WIcVTUTfcQZ_DN5q7O8L8FJABKC-lx_cOn0eIbm3iJHdqrfdiZe6D6B3FhRjRTuHzZHwPsdHaeodrNuTuM4yNYmRZoB_gBYwSY3JdcL91kiZdLY_URECa1y9AzQ5sW-4vCij-PRApw4GTS3pxUKAEQGMyx4afalanNK5Az1EtCWJrSANLJOuwm3zlB8nyVG0PygRX3NzmCkomeSvrqEe-CNFHZZax_BLP-r7NpLzkLaHPhhWXbqIYhWTyIsilU8xgX-NhgqImvUrq0N4U93ZB8txzbY-OB0pJxYgD1cpgKz5ajvlfDtJ3Iy1RZ8-EtAZzNXG4rs4KyEDefAzBdCykkbWM7suij93lIJ0sO9G6i68GVk_1_Sfh6ZjYHI75MXfH6CNzrtxifMcy7o-2YknYjUE61_gjYFAHgZplbJi9M5NQxZh3MUbxxoNrx_h7W5HseMcm_36x9DjC8rnAHdKU_TrR7VqrEvgbooCP04K1KyaJLqDAZA-sZi5mfleAjAyAZE5YjphYijQfh7734asgUAtUuNosucmnkLjZbCEpp_ATOV_ITBlsMvtQrGzWT_PU3wPtGycPgGnZ59Frtjzv-wZxboqiczvDm9zywos2TCz4H5qs2OCP8prHuphWUZjhZvthQTd5vOJ_kdpqvs9tw9HPo647rBGmKxBpB9HG5dcfKqoPIi7ylW9Zw3bETLpwxogXzvmpQ93e5jLi8wIA8DpYBdROCyMH9Fh8SCRfu0Doqi90WaNEHIZZ58VeI4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:10,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sm5Y41vE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6e6u681G&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_5/TKROeg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNZBGRn0&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Wozinsky ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 10/Redmi Note 10S&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oP-lhygbkKYe1kDD8agh4CXv2Tdb4ySTHsRAP7iCIx8JvcSB4s5sXHr1xlCXKt5LTfbOgryUbJuLS2qQmspc0-xAJJFjDiCobbN7Zd2Yr5oCw5vFp4kxTfl9O9ZV590RbfqSLHurejrPor9hj6tMxBwCydvUhsfILRkgH9Z9ty5fpETIIultaqBh32wXNIIPoD2jHXf9i57NvplBUjFtKGCcboDjWXKyeDyHoYh_tE9VJywd4ziBlQu-L5hEmoHe44085ScLnoU-qpoWflYjy9eWHzff7F9hKfTeqtEZjTI&quot;},&quot;rating&quot;:69,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fecbad86-87a8-4c59-a3b4-2ddd595012ee&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/wozinsky-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-10-redmi-note-10s/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Wozinsky&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9675472712683233549&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_F8/YjHBSIK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/wozinsky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9675472712683233549&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3XJ182J2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6822758&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;YekD1IH7NlOc2AWiBhFddi8FekoUjjroMUliO3xKgMFD71VWwdQgBe_vB-2fP94x0CxakdG9GGvt3NYKW0Nik97LLo6D56KhV9FE0m-0xCJpiuacrWtkCeFeSPZl7d8bbVPxXr9fkwBvSh73SBBKnZVsbwWkSCdV29XMYAW5oAwvY61H49ke97Z_UDFeimCb9jE2iLiFa-DzPmTdc7KQquhAwt3SmZBKACWR6j0xVENls-eeEhCvvXySJEork6OaJlooE_QhnArzix-Cd-DSmgTSb6mfbT3HtL3DASVKTMbZgnxNsIeCHgZEr83Cz-47nuihOh9vhuMgInsVG9wbmX7jUOOfZIphdfetRkzKHDRFYpCOghnFi0-aH2NgjLUdhLWatwcVpZ3hXborkQYPrcUev0SobmV5eM0Igkj_fQqjT1ei7uLnJNjSAImA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 5D je vysoce kvalitní a skvěle padnoucí ochranné sklo na displej včetně zahnutých okrajů. Díky adhezivní ploše po celé ploše skla dokonale přilne k displeji při zachování citlivosti a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo 5D ochranné sklo pro Motorola E40&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6822758&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;N-7ISWcu6OlvEgYbgp-lRnf7VlJfHU3NNVzKYGmNSNu_UU9znNAb2UIdPd6Dsw7frhPXGnbJjTGvHvzCxqW58b0suYADcylTAUgwY2UqAdlwbnNK6wZvEnJEGruA4RIjJaADmnyeOeovmxvmJdXm_NHIkh6zj2sFQXRira0gK5sC1eD67kpmsnB_7CnbV03bTCVjwCl9VPyYCvkde4EbblnfBm_v3HtmhabivTZ7PHAiadt0fvGgyzsArm7yFtzMm_nGGwSUrhVF8pHuaebwHiUIp3a4h8bvvaqO9hqy1KW6NJroUql49XRhTOlezFJV2zjUvqlLtaz87rb048QcwVTe9IQjDZ4RoV20MeIdCU-eJ28UsbwQlCUPnAl4keha34BSmcSUVPj2EAo3HKRRvzci72giCaSFXyR27Q1kpNju4EemAdqpoj20VBYMeyDlY1s0Tgo7nhS9ujJ47L-mt0dqK6axocQwT4gce0f_chVawz0Ghgo8MZVJKKnD2NSKo5tVSgilLkO9xxIZ3ygOdSk4onnoErxIV9GqT4E-MIH5vVjRzzjf4oTdVTIKwaGsgUxLkmkP1rBF8wAC5gdESVXFD3NLgkMuhidqJc2Tmb-6nsOyXXT8x7iQMvrbR4CL1karPHZXjzUR-S99Rv8OY0q7wQq2v6L7lLFnqMTxuUzgVihzz6bbM3IaEElxgWcPh6_5JHvi5gS5A1bqir5y0yVE0LMHTiyEAoZEYazOBdExJeEAhDIq7mH4-NA7gNVW2zkV6LbTOpvodrq3R4G9Idq7f1TBHnBgd8kRa1S7q227qrvCAwRx21P9JZcKqGw=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:5900,&quot;offerCount&quot;:18,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Motorola &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ejxPYjTX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PdSRVLtQ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BV/yl1B5eO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lxtbbcfg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo 5D ochranné sklo pro Motorola E40&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;53ZfuswGql7OjKe3BUpS5j2_7Kv5sSR6mvdC_IYdb7iKtDq3VBqk4hryHEfp1thkp4prP2XwwPTFci3rjTMrdtQ9DPQ0iXSFAON6ffuFmEklbjbf4E8GQq1wnk0Y9Y8l3N5WzDyq3HtRQJnvqWk3P8Dnjm3CSdc_jOeVFMEEQLmQ5v9LVcNz-antfxvCQCmGWFi14PCNdmrszHdeAGaQvgt8AdhPOVLCJdFQPcU8JkVLZmq-53Rhs_2beJwqz2cFWJdJZszIXFhUAHKXdPrV8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5ecb82bc-fa6f-4d57-bede-0a51fb20293e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-5d-ochranne-sklo-pro-motorola-e40/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2373958153660776682&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JK/C5zBky0.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mocolo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2373958153660776682&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qNCK0cvb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6816446&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PVrdXFZ1Y791O-KsjozMjz_ITlPRZ679_A1DIK84MNvpw3ABdUm3fu2TMOnJyaRk_SLUHVDx_064kmXgW3hMoX3izAXies4BojBmtp05b50S7bvxzlmmCamLml_29dM6ItxLM3prAyD6UiGcWG7Xza5D9DBX0_W-h5hITogPm1qUY1l3cK10ktG6_tRI0ezzSCxRgHkIVkByYS27L9iyjSIwAZIDWxJkS7ALi2aJHW9M1DbKzICZdKsEaEbuA43InP-00GBOSsrWAOSd04HR-E_FaiJuvND4wMJoXMoVRmtroYqAxktYarshjpGJN4ZWzaG_PBXDDeXcaqS4RW67vvSVZmcI44vSIZBowDQAGqRgZOt1FxyWJxDZkquiOp4uxR-vt1SNZKFgcGd8_hacF2r8IMhlXincIZeoCerEnfb9GUekDO2t_toCB9ML&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nechcete riskovat a máte strach z poškozeného obrazovky vašeho nového zařízení? Potom zajistí klid a bezpečí ochranná folie, která je úplně průhledná a nijak neruší během běžného používání. Je…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Samsung ochranná folie pro Samsung Galaxy S22 Ultra&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6816446&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-Q7toIFIK1N1lVuoN47WdeM2ocwurz5VGW-qmowXk3xZDkxBANnhJCYfcd2R4AHxG9hzHaIgC9qz4a7WQpeVjYKszqBH0nKwZ0_FIZuxMbfGd8gxW1SEM66MphemBW4wdLndIP8k28Shx0GrnbOYq95tJgqkCg6mIDAZYyE_DHZtE-mJTUdo0kTWyO9lIWdjQUWUs7ezjAHnyAM0kMUajhypLPmUt1QcSt1ET49Bqc-jTSCldqcjQ3xsouqheflts5FpPLsFUliBe5W5N_z4JFxX2MHwX9cb8fO2QPQ49kr_vbNBZTwuWxz-SMF3C7K8y-t3lmlddNkMikqsp_A5jYNWQEYVcVztV93HOD59VKdAwTO5KifNZDDl9f5_88LfKG5GefpIDihd6hjYlJTyBU6dHI7lsPILppIXpvjX2OpqkHc4-5zL_lVDmDRrf6W39LjOqpZ9SP9Np9PAap7GrbRY2omd7lgRCK26D6PkL01xfe3wdRYutdp1NeYdEQpyojF7egw3lEbgoPOO3Fgf098Z_QEroEHdHnSIeoVzkWO7zdI6UQ4HgUmJ5gtA8f5b8ijZTfmtdoFh3_p3z1FApXsusjIt7-xbvBhMg5ODUvl3IWtUg1A3WDiX3DaJTv74YRcgBZKs-oRox4caVQTvdpZMOclqXUnyvIZo_TOhNx0IYsiaKLYfwYD50v4J7jD0t-9AF7CwaEAYcezJFyd_gwUkUc-FwxDmvHHsHfBfUVO_ggy_ghzW8hSDAJ9kptyDEd82HcszPOPUzqZCqd3YPsQYeTZ4vOXML33aR-mMq3w_YFmwcZtcih3jS4t2FxOfJw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:13800,&quot;offerCount&quot;:29,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ethCiROH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AeRkgjud&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Gc/P0XBGNS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DCQgP2TX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BZ/3soCp.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3z1OPk2h&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_Ba/6BEZCP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L9o0QBhX&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Samsung ochranná folie pro Samsung Galaxy S22 Ultra&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zSM3E5y6XKSUw9ZSNUZAaHz1-72GXgcgDInTV6TCvgxdkXlK0_JoYeasTEXPosdPPkqyBuL1UfqJXQUP2sHT3uwa4uXYbmcbQhWMfUKNkeFoWxZB7gznsFCnQgjdiDOe4MJGg1xGJq6frYcGMz465To1yPUP_UWfwB0AlSuu8rz2I_BQnwv0W_zSilm-XZV2ZmrgDKhUQhg8QR-BMYVr9CJ2dhQR6MqGNCu2gUnjqAl54VyahV3uquEzCvDmS1LcaW7EF5hBgvqpJxtZJUkhtA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5e7b1a72-091a-483d-9d7f-075a86922022&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/samsung-ochranna-folie-pro-samsung-galaxy-s22-ultra/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16932610471254393087&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/W21Bu1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/samsung/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16932610471254393087&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SOtvjbtr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6723746&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;zETpOEN4sZ0IZDN7Z_g5Ap_MF5-luiIR4tGq1jF-8B6Q6IbBCTpSYIdjyQPGk0QoeDj2yMoW5jaTE1-q7QpbTsp5qfyMt-aHYAq90OF-kPXVkyfg-k2v3u7V_0V21kAD7DknADTV5Jw67orra7uqyYirpfor1SLw6j8YIntcNgWcovdrzTCys6Ryy-zosYxR8Oe6TarWbGfBYvfG2uhHMf7_B89NGl5OmpTtSl0CZ0v4EWddnj-wx6DUN1RHnNKW2uEik1wQUGkACIjQCQ7msFP3nE9lVNdn5v92nhV6liTpCNXS6BCHL-PSuhZFXgXVLqZxQIwlvxQy1ztdEMqT2pbv6J4GoPrek4bPTnugept0JF4lDmKgvhEGSrpuMCDjO82j6t5aucVCIoH_Mx-Fzu1BKZK1i9d_g8qgvwDiZkqUDr1uW3sgDBi4zPm4DA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Displej vašeho zařízení se kdykoli může i přes maximální obezřetnost snadno poškodit, stačí jej akorát nechtěně upustit na zem. K prevenci podobných případů existuje ochranné tvrzené sklo Spigen tR…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Spigen ochranné sklo pro Apple iPhone 13 Pro Max 2 ks&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6723746&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NOnqQPggcrqlEokwzwXfEFx3PmghPa2mU_fEmXeVk-HEawMeDiXtTgQtpy1zZpdooyeYQkSdl5H2FDDJuv0re2l6YcJDkURw-EPlPuZLUHRhnDpOymWl1gW79yRKyXhbRmNWcCuoBYSgJYr5AhPs3jv31SKWbA70JlBICOTc7Ca_DMHesPW0SmdlnJtxStouXqw6f_j4T_YD_6mbyYOeXNPpSaRxdmFkrte0v7i-IiQL7vbalN-Pj8rABhrc_fKAXCIwhtSVx3IM6ZgU5-5HL0rOReMqmGkEgXXIaiU8jR7UwYNsQOgxTGW1plbCzRCOKqwjkKCBZwQ97ldaK3bL0fvlHp58xTJ8FZkk8dKkU7ih-4fo2g9KqqFd1q8KcmGHrRJFBYPop2IvNuXudaphx2Jua5wUgQCVubjR1InhWevGuJ_FDxZNbR_LbZnFV-uOwuoBqgpIoRQuM6VWWgy-M2CVtE-b4OkPQt7DqzvTewoFaP0simowZVx1JPdfyWuAmLdm5P6CoUw9uL9WgIDfg3rUbJ-R4kUjA2E7-ZQ4tilzrygVAjdQNJ2-bvodITmpIHOYtJxtDwsmNXV9GtkpnIurTY_dw83mhXZQgKMqyo16XW-d-VddHNtoTWPrvfkKgeRc-nZiF0AdD0GGC4seQUwU5AtAx_GfzD2-_HkOptLTrAGVWKc8iNhw57308Ott5XoUsHptBPjnBMQOpVQRc0QGp2mwBrreicnJ0pzQXV-nFuzEBvqy0Uraoy-l9IL9s6v7zPqaJcNBPef3UBC2pUyhpaHFwUx-dKe9G0HL8g8p_HD9yeHdqGbEMEwBtPm3&quot;,&quot;maxPrice&quot;:78100,&quot;minPrice&quot;:39900,&quot;offerCount&quot;:18,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Apple&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L7tF9tas&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XdB1Pfql&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qNePX2Ey&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UpmlZJQM&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:11,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BG/0zavre.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NQXSLymS&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BE/Y48Bpwv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCbGMT8p&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BE/4JkBps3.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3yBBXUHS&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BF/fz5Bpxe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yf7x0Hdp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BF/SEqBpv3.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VutV0FPA&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BF/QOGBpxf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iyj4MKxu&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BG/4ttBpwm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LfpQCAf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BE/wCEBpmS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bttlhbnk&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BE/35rBps4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AcWhuYar&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BG/zeKvrf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VefYhHDn&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BE/8r2BpmT.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jRx0hLBC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Spigen ochranné sklo pro Apple iPhone 13 Pro Max 2 ks&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;l454-fWT-UfwLa21ytQOuynbVdBrpKnC8AADtROa9jvdRCuDgi_8HgOhGVVu9zZ8qlgGTCqFTCEBf5xVLA6Vv8fXczD7yw1mzzbUmv1ygVRQukb9QLi4Yt14DVMEDjXvq5Phlr3Q6kS_fevxXrc3C3jfqr5gHitQFboTPxkMXSU_OmdLYorjHISC_7l6IJ9fABlr_uDXipa1usZPOj4pNlHeFKXBcAFCyqS-zXJygJcwONX7PnPbAoW-VQyfaeUCuxkK9QUy0rgV7jE1PK4oDg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;de0c34a0-d59e-4a8f-b301-3fbe4301dd8e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/spigen-ochranne-sklo-pro-apple-iphone-13-pro-max-2-ks/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Spigen&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4089682922746488989&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/49/150x150_jYd81s.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/spigen/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4089682922746488989&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xdtCDJc4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6537667&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;r58qSWoztQ38UNxaQKy607yiXI0M4Ov9SDymJx8QUiE0QnL0QMulCij6a9Up4ioZJQmli-H7hYGh5fhVuq3BUYpE7LSg-cMjsyn19a6XAptw8kD8viXk8ae7F4cnTdEvGHLWzpvgiuLyM2aIGBMePG2AyJsNLWh2xMbQd_DXmo54X1VFBJuQEuMaobH6Mhh0fJuDZ05Ld2zSZ3B8ixcqgYQ0xTzjX3oVH2u4yrR0UAvVETaRfuQl12OflnbPD6w_iRA_-jTS_FkJnltF-t8aKL8OK86rypo4LqhYiGfky-2KDwRSk7T65ggobiUL2CvmpsjZM0_L-NkVa-t8KpEqYZmp9Uypx1CWc2D-Yt_NY9pSxlKvS7RChnerWx0aKrQ8wIoClgzbQndGrAR64G-JiabuB7l3LwGP-8HWaqc_cxHPi9sd3coMZTMCYLrMwQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED Full-Cover s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy A21s&quot;,&quot;experienceCount&quot;:9,&quot;id&quot;:&quot;6537667&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tfFZp8OMKU8w6Jno1S-3HIqmSqjAdA8Ce0kERlVfZW1Biru5-hVMMuGAG_VLY9kyHH4IyAqfT8KqKqbkYiU27uzMrjhvMlzZk_Dg4u6xaP-6Bv7nHSMpXfov80HOglk26YBkdAht2FU22nT4oMluCxcEf9Oa_C73X0ewKei8qFfERJl2-uZbw2tf8Y5rG87Emh815BKXdubFG6NYrWeG7WtmOPswOL7zLaiBzYsfKV1cVNt075ZmGTcIIl_Lurcp0GtiVmkurb2vo6XtFrvOq8IGvkZd_zxyM4iqLgZSHZZFH--Mwq70ScXos4QonEmhCmDoc1HvUmAmO4mOGd7ICI1ebjXyIy5gGFYINdftqU1IRcy_EeYqqkjRPxCIDRX2qaCs9RLVY2MWBiLpVOjpBmHmcR5JZawsWsKbBKBdGbvOed-V3Ba50KijbJLkLeA3c0RDreHYX2lm9_CMocvtafZ7RsO_Uod6HY9wy3frrgL_uIvNsjiDOnWaEkf7jN_KzO58FpbsNzW9XQVCVgULIeAaxPYmQn_Wu_5nfrGBD2_Ds7ErAqJ2WyQZV_I8q4H0JaV7mgBIthAeSPm9xlqMzcg4yP_W2Ol7OcTE6RLReDRqcp8DBsIZDTm--H9H-R4Z_KhwJbjvNgMPqjSrZ5ZxJXApATKbbREdeYs7G8iWjhlDOKQ_oAae7HaiUUTg5PVtAuYVnBMerNyxy_tkQGYWQ-CwkaXf02CGL7nGEPsuCFAZbkSgViuCLO9b-zJM9_OsAXf7WnPYUSewn66RLpg98sNdXcSYUXll3e2rN4Mp7XXMF0so6lr7Ig8_lwrjm1AO6g==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:17400,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OymvQynj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jEdZJHZV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fs/hDEoHx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nS70LRDK&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy A21s&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7U-lvv5Qo5IJRjYFCjZFW08akne0D8UYS8IPx9Qkd_qyCzERW0L4OD3DmcSwhLl129GPbJfg1oAb4W3ygo3xqcam3zm44LjOOLMUkPsOeSpcx4liXBWOrNJ9QzTcbsb5IwjY9ffu1fp_zcwDVcje_UUaUkQqsrd0XfTJ1L0IHLV9KnExs-MUNi7HiG2k7RP67W6eNASsjoIMOliLr3h4SsN7T7je1GGjj2xhj1NymDRIsJxRCbpzThhXRji94Dj648Bx8dXziwJtOBkVRK8jVg&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;dac9db83-1cc8-4c67-8f1d-88666e0eff54&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a21s/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dLKnAZss&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6803839&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;KzmBOvWwp5J9NQveHw6OzW6jL7052A6npvk4rII8GxIDKPjFIZuPZV1GSIjjNsshSfFtj4OLZM9YsDdPKPz34fJ22064uTp6kPMKuBw7HyaGJUgkUvIzC2mCyzqcp5ClskFoSaHlWsb-k7YH1lSq6A_tU9iBOelUWWJO2dQMSYuVY1nM98btRU0yFeW4SjNbjqHtSpvhyyxrGmJTUXaS8_YOq8TskGDpIBbOxvfFeA32tlB0CX2_mevDUAA-USDVgo8N1ChSkzDAGTgYI5sUIkNUuNhRQ4MUhmm3bajJ-nsZ-i2bOZ0x7lbInZenDQDhYb7PVEWw_csOeC9mqwxMWp2ZVFQSk0Iq3qKx0lJX6przvcvRAKSW5SV3nnX2bvnzaxfEzGVY4UIjBpqBQ8JfS7S2F6Fxj7jHIUCUDu54PK4qje3L8-scFtPGAI5c&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 3D je tvrzené sklo, které zajišťuje ochranu celé přední dotykové části mobilního telefonu. Jeho tvrdost je 9H a je odolné proti poškrábání. Díky speciální oleofobní povrchové úpravě se na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo 3D ochranné sklo pro Honor 50 černé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6803839&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;m8IyQ-NV-CoZInUD3saUv-LHcRS4yFSkFgLyU1zDozm28h-4fqDbK4SQnzUV04FgWVcgHTKHJoTkLquV9b878QyXIKfV7ua-0ne1spKrR9HyQ6N7X6Zz5oAOTG0zdAHWSOvpeD3DZNIyIpLP8XUBn5wpPMllr6lmKvFXo0v6Okp14-GPsT7OXtSx7k7n1wYI3zgzCoLYR-QyNOwfJL0CqyxwQ1OKL4bYKe_kvXt85akMqiHE7dB9jZ-6SzWoJ9GGhVNyu3khPsZTl9H7w0K_tzWqe-bY4esE0m4tmzBChN4GKoxEwjwu-2bNmXlzRBQVT8rkeOKATWa-Ixg4w4huFRKGHNoNhaUSDtWgSb3EqW_oIKfhzFL6dpwbhp6-KnNPeoaOHQIDlFeHn5ACEn_7SLT2u9Nu9Xei4N4A2baP_JU5LAlAfdm4iiYDr6CploXj3JX2MqrOCcuOPa342q9pv1g-ENcbqjcGfWDFQjUyuZmpw9RDcfkbn8He3Ug-wEL60OnghM9UyLInTSxjrv17jYyrmEXiQd1xpZVw4ap_ifIJ1YrhbeGO9itwh9L2ENujyZ-sUSAH98HcG3WmqUJf4SVovrSwKtsq4Xu47XJj2IkpJ3dRmcpUdu8XcZ4b_grtfRgA3el9PCnRlSqI2v-cAGR5OS9DvyPVDjG4fG2pCqxkomofl0ZbbmeG8Yxid_VVBsBPc58Iv0pJTm3aLLyLnoKh2JIIrRfmn5vxgkns0VUOxfEMgSz3iPStuzpyUr5Uy0hispO0vGfhjdcXRT4cZF8lCkPlejX_yHGOjVYIreD0YnLGeHFKcXJsaH6OXLow&quot;,&quot;maxPrice&quot;:36100,&quot;minPrice&quot;:11200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eDF7YDzh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3fyDCUYS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tqlmuhSQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YIeIZfAa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BP/cIbCBdy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gQkjm2xD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo 3D ochranné sklo pro Honor 50 černé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;3AXsfZiENihJ-q6He2FLCf-nPAs8dYIHgWUe_IBJFSyspff0ffrbuhMCTOmDnsZ-DJu8R5E85yxlFMM92YO3SjiQd5urrCwwXbLm3WqKVCeRbXDoXUg82q2u9GN1rHQ2WpZtKhQX6kI9CeruXTOumTyrr_fxirh3PfqRhy-OaHPr9zHpM3heemj3MP2KToSOLkcHfzid_fiaKkl6WrZzaui0Ptw2X1zb3815E84KnIkc4YKusbdLJAgBVl7-ki_856JXN67vVV_SuWxEq1fe8w&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;34d066d3-1f83-49fa-b73b-0c79104e0292&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-3d-ochranne-sklo-pro-honor-50-cerne/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2373958153660776682&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JK/C5zBky0.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mocolo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2373958153660776682&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZqsKlKz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6820231&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d827de6d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JhAf4DBR2hKtFhaoHSVUHrRCwCFxUoSPZJHkz9WBVrJ-XN3zn0u4t_uxC6JEv7maBmfnMh-AWGlOO0gk4UMFhtDj6AwYGnf9yMBv5Aj7C7B9Zs2AUcsWpkd_xFUHT7Kfz5T6b5ZdkpDnzzHT841yW7rYst7_kBPzMfIQPmtD_5FhobHggkqzwkYVULa6_edVezAJg-aQOMvmpg3Hg_DjRePPjZSdwDyT5HMSKGlDDl1VoGpl1-AEaA0ywJ2oHC5wqklSwn_n1WenNMGoxfPKNwBggGpPmMqY7JQETzl77xiQ-nDxIsvEQLXp_A_RAK7nu8Lqjy8JSnZS1cozeISSpht9-HOXtVfucOhRwv7Yw6wSZbfAxL1dLiXpbFJt_bM47EYp0tMu1SNnUK7XGtsY_fB6Usu287akMhp3-m5efLM4BYAD6PpA9OPos-d6&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Swissten tvrzené sklo nabízí 5x větší ochranu o proti běžným ochranným fóliím na displej. Tvrdost 9H při tloušťce pouhých 0,3 mm nabízí opravdovou ochranu proti poškrábání a o displej se nemusíte…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Swissten ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 7 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6820231&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ALHyoRYAB-wnj8V6Krg0_3zOgBWPO17E0TXiUTsK1CTQuU6hABG1bgQrRUdQTydgoQa07d9caBOjqALphF20ptWu8rcbXePmbFhrrKXs9SkkQFSsdTD3VFtT7QNrMkgI9tC43T93H3XzTnKzx8If9OBWhRyZ7NVhUV_gzduLSOXj_wX4LRLBYd6R_vCzECDxpOWxCKlKd6vNhhcD9q2gQJy4oIuoXqC_rpfQm7bMzTO5ePpe7s3OEQt0_YBeKAkYoU0rrYOjykz9mf1_d0zT-_-_Q50SLE6z0um3J3r7bDrPEQ0R0k-VeJT3LxGEzv1l89CA8LDwOA4y9PsK44wc--71RE8-MdhvAwHbf6caG__yXurg9X_4e1RDcomgDZMe0BnC_DVBTc5L2DVjlGGWR-OoB7bk4PbL4f23vjoZefLn_3Yj5kgnGjVLu4rLHICM6pg8X00oc_hnnqdhvJNFt9rNPAHpcSqB2ERDrzzdCCGsq5ybOMLSFZOVHcW9pbekbRu4vnPzHj-Y4BP245GMEA34Dv6RUu-Hau3r9C-PUNQyAdWeslIVUmX3XOWk87KOOq3YqdCmoqC1Z9JHGk1rWQIRuxGM28ZqJC1c7_6pnSEQO6RCYbY2wj_SWmZMZj38DcBdMFtSWI3MqjLcOtmip5Sux8Sr747prnTMZtLGRMw48DD3iEHqyG-BVECN28Q9oZN8PbZQKb3BBvVFT_1Uh6IdlOKDRDZcR5eUnw0ZzbHEgTLhxYiOqKpQzcINxKoQTTSh1LQ_q0aSEiKQybaPRWTRUkoklY0vk6CFnVLV82nWBGXdZWRe-DZEmseWF6M=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:6600,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tjTZTTvC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IxLY2xNj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_Hh/ITbB9iM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IaEtmhOM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Swissten ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 7 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;axR_CAJeqP5XJn2P6Qp4psCCY11gpOt4FO4IUfUDP8V38hOTZPxxw6w4aMWO1I97E5prfRM5EXVerYmWQyBXHn5CAAeXzuaunrMDkOCeEOP6jZNeluNE42OOEyKyc0nbtv5m_twEqOTRhVT6fEZrpzbHAtE9bu5iTO2R-Umgm-ccPYqPkop6Ca2SDcNqX8muvCw3GHWWSzw3EjoMpO9PLHfWu0bZSxpa3htx5OBfeVMRr7LRuCJhmkNyaJKS82SKcZF7ZW3xChBnX0iiEq_t4g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8d2002a6-8ea6-463d-86b4-f3d898d9b56f&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/swissten-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-7-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Swissten&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4265964759672695119&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ft/AaeeM7.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/swissten/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4265964759672695119&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1egkMkXw&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wtx0q4rq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14788957309088342669&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1422918000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1643480899},&quot;docId&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fokay.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;slyHZsHs&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr tvrzených skel skladem ✓ Vyzvedni ihned na 90 prodejnách ✓ Expresní doprava domů ✓ Garance nejnižší ceny a spokojenost&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Tvrzená skla na mobil&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;OKAY.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.15,&quot;ratingCount&quot;:6770,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/66421/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr tvrzených &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt; skladem Vyzvedni ihned na 90 prodejnách Expresní doprava domů Garance nejnižší ceny a spokojenost&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | OKAY.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://okay.cz/collections/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fwww.okay.cz%2Fcollections%2Ftvrzena-skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N2MimD6S&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hOSKI4nc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QIuzsZVt&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zn5Fyjp7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10285530860989789615&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561762800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1564319723},&quot;docId&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;67emYqf4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních dveří (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wgRxPJMj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13855875837098764858&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1621465200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1622448377},&quot;docId&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgigaoptik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TwLxX7S5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Zákaznická podpora: +420 770 177 555 info@gigaoptik.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Gigaoptik&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gigaoptik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://gigaoptik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gOSbmaZ7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14603223424680055059&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1405465200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625724966},&quot;docId&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmaro.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OQp5UlPb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Nabídka &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt; na spotřebiče Gorenje.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; | MARO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.maro.cz/c/7664/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://maro.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zN2ZCOhi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14119637469072360952&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1475708400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1662453537},&quot;docId&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzbozi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RWJcwZXc&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;1 176 produktů v kategorii Autoskla. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autoskla - Zboží.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A3oPJRfl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15029567950964777395&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1610060400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1663123128},&quot;docId&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdatart.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g3fjbMsg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Datart - Opravdový elektro specialista. Váš nákup dopravíme po celé ČR, velké spotřebiče zdarma nainstalujeme a předvedeme.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ochranná &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | Datart&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://datart.cz/ochrana-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;-pro-mobily.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sotS9ElR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1659810659},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F7Gj2OEq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XYydTWpy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;9ca4b216&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cXX2sK6A&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gDGNC0QI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aPx6i3QM&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DBRFO60W&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ha2tbSBa&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5SBvhpv6&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KR53liHp&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3oH4AyJG&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:48000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;N7xuunPx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d0f8a73&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1664336780}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HB5HgR2h&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4v7MqocW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3b7a2ec&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:46:20.625089664Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;71JE2RnK&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1556,&quot;groupId&quot;:2956,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vN9eNt4N&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2963,&quot;groupName&quot;:&quot;TT_true&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OhSW332j&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1564,&quot;groupId&quot;:2972,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4bWJGV8V&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1554,&quot;groupId&quot;:2951,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FXyrNjAR&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.9253952946839441,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@7e8c95d3b&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;trending_link, trending_homepage&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;ku9beTa1xDkKHuGmrxM0&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>