Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="protipožární sklo Praha">protipožární sklo Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script> onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { error: function(notFound) { throw new Error('DOT FAILED TO LOAD'); }, numRetries: 3, }); }); </script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.96057bf3de.js","/re/js/vendor~app.bundle.da08a6d5ff.js","/re/js/app.bundle.1966af9af4.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.5894fc7ee4.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.388ccbf955.js","/re/js/app.legacy.bundle.8e91defe5e.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.e8d317df39.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var g=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",g,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",g),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,m,n=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],m=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),m){var t=m.parentElement?m.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===n.indexOf(u)&&(n.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",m,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,p.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<n.length)for(var u,s=0;s<n.length;s++){if(u=n[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._466d4f.e05d21{margin-left:0}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.eb45d8{text-decoration:none}.eb45d8:active,.eb45d8:focus,.eb45d8:hover{text-decoration:underline} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem}._1aaa86{display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.SearchApp--phone ._1aaa86{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._141a21{margin-left:.8rem} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .Layout--left ._03efcf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .n877bd47a3a{display:none}.naa07a543c8{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.naa07a543c8 .n6ac7798c99{position:relative;background:transparent;text-align:right}.naa07a543c8 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8 .n928554e442{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.naa07a543c8 .n95482bfc85{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.naa07a543c8 .nffe6533cd2{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.naa07a543c8 .n5344cc5c10{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.naa07a543c8 .nd23c6a661a{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:link,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{text-decoration:none}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:active,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:focus,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:hover{text-decoration:underline}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{color:#7b009d}.naa07a543c8 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:static}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:.2rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.naa07a543c8 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:40.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:1.6rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n95482bfc85{margin-left:0}} .nf51b3121d4{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.nf51b3121d4.ne33ad8b462{visibility:visible;opacity:1} .nc35deeed9c{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.n6774291952{display:none}.n48be6cb468{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .n48be6cb468>.nc35deeed9c{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.nc35deeed9c.nfd8c80e29e{background-image:url(/re/media/916dd10e9.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f,.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f{background-image:url(/re/media/916dd10e9.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.nc35deeed9c.n18164dffba{background-image:url(/re/media/916dd10e9.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2,.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .nc35deeed9c{position:static}.nc35deeed9c.n90d39a68a8{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .nbfb1f540e9{display:-webkit-flex;display:flex;min-width:12.8rem;max-width:100%;position:relative;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);background-color:#fff}.n1aecd94aae{display:block;position:relative;padding:.8rem;height:auto;width:auto}.n71049b560c{display:block;width:11.2rem;height:10rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.n71049b560c.n204fdbaa27{background-size:contain}.nf21ffb51a9{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.6rem 1.6rem .8rem}.ne72e4f4eba{margin:0 0 .4rem}.nb7ca539705{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:3.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;line-height:1.8rem;height:3.6rem}.nb7ca539705:visited{color:#7b009d}.nb7ca539705:link,.nb7ca539705:visited{text-decoration:none}.nb7ca539705:focus,.nb7ca539705:hover{text-decoration:underline}.nb7ca539705:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.ne1a557feb5{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.nbb89d4b0b8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;text-transform:none;margin-bottom:0}.nf50f2e1ecc>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._374bc7{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}._5953cd{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_49870f;animation-name:_49870f;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear;opacity:1}@-webkit-keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}.a35b7c{pointer-events:all;background-color:#2e2e2e;border:1px solid #ddd;color:#fff;padding:1rem 2rem 1rem 1rem;border-radius:1rem;position:fixed;bottom:5rem;left:5rem;font-size:1.2rem}.a35b7c>div{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.a35b7c>div>span{margin-right:1rem}.a35b7c>div>div{position:relative}.a35b7c>div>div input{width:5rem;text-align:right}.a35b7c>div>div>span{position:absolute;right:-1.5rem;min-width:1rem;text-align:left}.f5c85d{margin:none;background:transparent;border:none;color:#fff;height:2rem;font-size:1.5rem;position:absolute;top:1rem;right:1rem}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._374bc7{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[13,34]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.44b89926b6.js","/re/js/zbozi.bundle.643e3a12f7.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.6b8bce75c0.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.5ac0fc75c2.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="alpaca_last_click boxlog_obrazky_on"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script> if(window.initDR) { loadjs.ready('dot',function(){ setTimeout(function(){window.initDR({"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W","abtest":"931/1775,966/1812,828/1605"}, {"916dd10e9stp":"sklik/skliktoppla","916dd10e9srp":"sklik/sklikrightpla","916dd10e9spi":"sklik_PI","916dd10e9sto":"sklik/skliktop","916dd10e9sbo":"sklik/sklikbottom","916dd10e9stn":"sklik/skliktopnav","916dd10e9ore":"ftxt-organic/result","916dd10e9nre":"ftxt-news/result","916dd10e9zpi":"zbozi/product-advert"});}, 0); }); } </script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="emYm"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="osTpw"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.97df593a63.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="sqTp"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="tTprbRPeq"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="qTPpRZ~y"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="mQpPxdw~z"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="xQmxb~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="kPnw~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="tbSTP~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="RePldw~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="Ubpkw~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="qemtlbd~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="RPrTYmpw~y"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="firmy_nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" id="firmy_nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-86-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="85%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="86%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-86-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Nonstop</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Novenko</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-60-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="60%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-60-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Myslbekova</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Střešovice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej skla a porcelánu</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,4</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-41-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-41-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~z"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span><b class=sec>Sklo</b> - Rommar</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span>rommar.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/54392/"><span class="eb45d8">96% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b> a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span><b class=sec>Sklo</b> - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span>mahonia.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b>, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="npmSsRr~2"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Skla</a></h3></div></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05955</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">325 – 479 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 2 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" title="Compass 06129" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 06129</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 273 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 73 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" title="Compass 05957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05957</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 171 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 62 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=mammooth-protimrznouc%C3%AD-pokr%C3%BDvka-na-%C4%8Deln%C3%AD-sklo-pro-dod%C3%A1vky&amp;utm_query=skla" title="Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=mammooth-protimrznouc%C3%AD-pokr%C3%BDvka-na-%C4%8Deln%C3%AD-sklo-pro-dod%C3%A1vky&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">116 – 141 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 2 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6 _03efcf" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~3"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>mobilprislusenstvi.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136249/"><span class="eb45d8">90% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~6"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span><b class=sec>Skla</b> – Cogitoeu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span>cogitoeu.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~7"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~8"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span><b class=sec>Skla</b> - Jiří Rulík Chrudim</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span>rulik.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Skla</b>, Jiří Rulík Chrudim</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~9"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> - Forcell.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>forcell.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136302/"><span class="eb45d8">93% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~zy"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTqser~zz"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | F-mobil.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>f-mobil.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené <b class=sec>sklo</b> dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="pTePrTq~z0"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklarny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklarny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="sklář"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklář</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skle&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skle"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skle</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="MJiVWDfhXVjga4ENCf5W" data-e-b-n="npmSsRr-PStTpr~y"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;916dd10e9zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="naa07a543c8"><h3 class="nffe6533cd2">Nabídka ze Zboží.cz</h3><div class="n6ac7798c99"><span class="n6774291952">4</span><span class="n6774291952">4</span><div class="nc35deeed9c nfd8c80e29e n86c51d683c"><span class="n6774291952">916dd10e9</span></div></div><div class="n928554e442"><div class="n95482bfc85" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div class="nbfb1f540e9"><div class="n1aecd94aae"><span data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}" class="n71049b560c" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></span></div><div class="nf21ffb51a9"><h3 class="ne72e4f4eba" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci"><a tabindex="0" class="nb7ca539705 Result-title-link" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/" data-l-id="cUuchqdx"><div class="Ellipsis">Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci</div></a></h3><p class="ne1a557feb5">Skladem</p><p class="Result-price" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">349 Kč</p><p class="Result-url nbb89d4b0b8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}"><span class="Result-url-link">Nakup365.cz</span></p></div></div></div></div><p class="n5344cc5c10"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_content=zi&amp;utm_ab=931%2F1775%2C966%2F1812%2C828%2F1605&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="nd23c6a661a"><span class="ne676918e25">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="n6db62b1d11">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="nPYblY"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="ebldq"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=skla">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">931/1775,966/1812,828/1605</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://www.zbozi.cz/clickthru?a=995b4697-9ac4-4c20-86f1-781a44ffa55f&c=Z1Lb2GMFslPpdsf-RohZcKTOlxFucNqRFWnQ1pA81Kn__PxVY3_ACCfq3s1MVPP3Ksh-nHlKTcQaauZ2gg5kNEn7uK8U1zNttoxdlJJc4v64KJFWseLIZ8QZgDLjxQ4EQbLRyZRnLqWpsc_OYjY1Tz1pwUC4UiSBWuHjnNqKTL9pkmjI0gvSucynV7Uwj7oprVaMkrI4GsQ2sREZUNslKTpuqQdMS5a6mWjtmgZwhXL5ZN1k6pJcRkQ1bANmfRTStmM1a_kUil8ezj3F8K2iIPA1GpjvtKdPj-4LL1lwFHbCdmjXFk4vPLmFogzRqeh5IvyCJXLqDD7cUw--STOScWaZMOgw1zhB8ynySnW0MeMPoW9imgxrhSpMhtxTAuIC2KrjZuEnEtjiG5rsnJh-EhRI-BzCChEF6sKLbkTtpHH5ly2MKkz8UbDGMOaq4h7wuVayhDEqM7gBCgJr_DTSE02ZA4CXWoSu7_RyPeoDylP_MaOYBnanND7mz2xTMxW4tIpsxMQkMExH1pCE9FGfJVy0zlwlZUDc7lbEI2x7wnQHdIhRb61OUdxAQhkIWGoo9IJlWx2KPsztCcBxf01UL_nCT-NkGJ3Ne7KI__sO3EvGM2BKz__elVc2drnXecJKz-neTc93ektbM1yf3H9DDD2nWJwTwqYA5OsL69g5bpMvCX5b1CPU5aNR8IzW3GhQWs0UMxp8F9wAs0wH5BO2PB982axvfbVPCboegv45CtuzvrA-vlqw3EYHwV2N7KQGbI8ABAeFTcurx76w2BOdPXz0CRTpbeXg7ER7hogaQEp0YTMHTedNb6yUx3xXHOcCIEQVp7ft1J3RywuFw76yrseetK_Y_6I9iM0qor1CXtWMAiDAprImf-lMMqYKPRJ1dfHJVP23ejaugUVeUC8Yu2RvnjvgT_VTt2snhVGq3DbMBfqg97V_4xFrPIijcYguLh-3vfSzwSwJE96HdGz1ZxuuDNb6GzH91-F1IxfilQuRmvCaXPPNik8auk-VnUrx3jtVmeeaysbtm57kDXeSWLdb7B3ZXX-mWkYocwpjC64ckhJYBRpTusBP9Me6gHeAH2Ood9Bpq9Kcl5-MthcjkqAhb28UYJ7LTzHmy8u28twZwd6Y8koRaNi0f2BurfGw0bikah1frDKOsuKWdFqwUKQbXQ0UI0Ul42QvZMphXMEewfUQoWg7Q33oYrGR-LcysOHI96zkBnvZ3J7UlG7ZaAjLu5_l38EA-in8wC9jsslB&j=1":"cUuchqdx"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W","eventTime":"2022-01-16T22:34:30.516065928Z","featureFlags":["alpaca_last_click","boxlog_obrazky_on"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W","layoutElementId":"app-root","startIndex":28}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["emYm"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["osTpw"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["sqTp"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","qTPpRZ~y"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","mQpPxdw~z"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","xQmxb~0"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","kPnw~1"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","tbSTP~2"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","RePldw~3"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","Ubpkw~6"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["tTprbRPeq","qemtlbd~7"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["RPrTYmpw~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"963df43b"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4f2e81ea4f119ef4","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5dff0c12752a2f28","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":3,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["npmSsRr~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"547ec32c"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"product","order":4,"group":"zbozi","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bd2fc56379e628ce","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9af5eafbb071ff17","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9eda59bc11e1da1b","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~9"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bde96584f23aa887","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~zy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTqser~zz"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"acb1c055215b1113","callId":"b5230e3f"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["pTePrTq~z0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"956ef6cf"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"right","namePath":["npmSsRr-PStTpr~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"620eb399"},"requestId":"MJiVWDfhXVjga4ENCf5W"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","zone":"right","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["nPYblY"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["ebldq"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;alpaca_last_click&quot;,&quot;boxlog_obrazky_on&quot;],&quot;requestTime&quot;:1642372470523,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;6843a27d8aec3366&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:931,&quot;groupId&quot;:1775,&quot;groupName&quot;:&quot;iterativni_model&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1qWYz9S7&quot;},{&quot;abTestId&quot;:966,&quot;groupId&quot;:1812,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LDtw1UeB&quot;},{&quot;abTestId&quot;:828,&quot;groupId&quot;:1605,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84Zyw3uX&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;34d502d6&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mAcVSf8h&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T5H7PGRP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;620eb399&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;4hmaRNsh7CAzD3tGt9tDvKohG9FZdPhSW352TMBTyOmydnfrmhSKjHawCdbWjeld-u_4MqZOShUQq-VFs9HqVmvuNSREskf-cBE_1I2Nb1JGECNrSalwD3LHGhW-ESoj-ri5TkepbFOU3EWsL0D0XtmVfC5SwwA3t9YGU4G5q-I52J6XJegIJY9jANI-0r8d3J3PZO33LOd480lluJcOaCQ24i5SMSEM3qQoE0BXUn8gC2KoDyAclqMROnIvu46SgZE83uF2j_ZXwfB9c2QvqpjWtn-5_7BPjIIbdScne6cCUL44T6tClpc3CVTr9G--4gZcFUP-ZsfCJtrsjT7yoN-daYw=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:1,&quot;trackerId&quot;:&quot;8a563e08-0700-4766-a030-b07924953bac&quot;,&quot;version&quot;:3},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;620eb399&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4T09R-P6YHPeDO0B06VEqrzw9ABrenJcMaHZOLK2NkbOGTq5YDtJbeRipq2FqQytxhaW7ecYXhDCIS9z_1t9WZ6RE-BncVTj0I0QMTIXF0RpDGq5AiZP_7YT5FEROvJZved9EA8EPi-RIOojCf02FwXXGGWceD3PWU5G3xhsNxYcxmyuH1Ouhs4vvx36zsqYKXNLXbQUzqfT0pTAfAL4KsE56iEmlaDit45HWYJjkQzEQ18arxQ7LE0OUqVuv4esCdL3GUkJvAvrnWnUfwQPuU20a9ga06nfbM4VdJmTI5ekBmfPZ5vP-X5NX_7mjHTEBAKEnszPJ1JpsjrY6bbQI22ext7vb7OlPW3G41C_oYpMYb1_Fyo93uN6SUEuftGGk8o3uL45qVvbc6jWGeM5FgB8KkvWUcBJt1Gs4m_jR62mAeF85mvYBqluP3fYR6fih7U0lfdATshEy6HZW60dwCYSJeaK1q1sML_bg2gsGk6hoQ-NVbhk-hdzs6fNN8a3xRd0AvsX_mk3SQjr54kBo4ix25bGsEW7QGHo5pBVNKY5wk8ySj84lV8YT5YppFXKLZOzpba3z4l3LO2FT3-fp4RJIdE98OinYhlWQ_5YKXGkP7z_8edZMkBApt3I7QYqlaox-RiKSm5sM30IPv5tGf8ULOBC9IGu5sgrJfa84QVzHOQ94ZPipXxk2goMdxekxDzOQu1z2YO8eLmiOPkWtfH7vBRY0mF_o15fMn7y5Xg88EjOAEAoxmKEkKOBHV_iEKoeJQvTQ2ZsJY6_5VPw7SDSZqrFG7PbRz4jCtp3uov3YTwrYlk9Jytn9-FNapRX8w1-hvqsFGUMhwfGxe5vwlgdpd7bfJjnn98VBENGaNtr7qikjMLJ16EPmWFlVYVensH03UgOFVAxi4RqtfmpEw9F-iYC3eXJk21qLj8yW_o0pu8MFhGucZmcFx40P_U7TTw8nrYMbbOqMPBNrj4mrifzknVNPiwVzGi9WVcOiSXOxtgUNVQVGi31q0IMVvmumU1gs-nQs1JS4btrtT3Xn6tLGts_vgdUxyA2TdTkm_E5o5nApYSvwcnZNT79KPRIWN8kgExFRJyN5F_Dcsy8D9ZG07WApY0Yq1UIFazCVpMiY_mMyY4MPtLQGi4IWtIn_BAWy44um3ymOjZuCLh7PGqKpbiIT3nZCD8kWoU1Ki0eXeHI8nR05Q1tiyRZ62EOrXSx96v08pdeidzWw6JnKE9XlTc10KTiX-jGgowgK9IY9HHw3q2Gzlg0vatYbyas&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:7500},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:364,&quot;id&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;oMm1gsfz0p4yzEUeqBB4SpVf4KLAZ2g62qNaeYbEVQowxxGV4R0GSw0Ac0e5KMjUrn1rtSNMBAaAA2qtdyWHBVUnwO0vGhA-ByTQREPapPb7wlL-9smFHAOdstpTaE6mfUrwoq0CPZf4bOc2UOEHYwrVqbOcnLFBQDjHF3gsgA8BDqtHHMvpMtyoT1m0kO25cDYDEHdgB1gIis8yxqKaFPDZhfNMCc4EjnuhrE3ltyNNcc0CR8_p_p4R0uTfmP_70TYkUtqfIMalivKbzRwBd6A71sn2Pk9G9cfNTIQ7uiDbCsyzUqvwC5xTCloTetHz_D7Ej7tsi6cK2zcnPOMLVpVtaKlK9cLrlEfyxosu6vEH2skp1Sy5GYxi8DlGHpUKZyVbsIubfoVpImmdIg4K4DhQc3UiRsWQKug42Wh2ydpV4VExyjeio4p3vPJwg2B_-PkhSgcZdvbwRM-HN5FE-id5I3qrCxWuAEXBK-4fIcXW5hvKfbjXFFI9fYA14xK7nNuZkEvltlTavNK6hRX8ABvQWqZbVfXYnHe3gZcGrzMa51ocmFxE30FVazW-SXA582zTvU490IAuPgQrFGLVyTFn1TseZE6H3sHzsLytJaO-o9o4FPmWmXefLGw2aK5ANfq7xCfA4rNU5XPCFu5dMt8Yj-15uIywfghvKK0417c5INtQaKoLBG5BoQGXlSJybPGPG_lnrsLjQbwuTg4V8Tl5tRUbm55i9LUp8akmSvRC-VoYuQG6g4maK0dh5L5YcXWRO8foJNlcNASAXGKq-YlEPajsmBoqn4vIJ6oJahUTaTa5oSGH0DBXrtEXXMm1YYw=&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9594992663117632124&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:135797,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;995b4697-9ac4-4c20-86f1-781a44ffa55f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=995b4697-9ac4-4c20-86f1-781a44ffa55f&amp;c=Z1Lb2GMFslPpdsf-RohZcKTOlxFucNqRFWnQ1pA81Kn__PxVY3_ACCfq3s1MVPP3Ksh-nHlKTcQaauZ2gg5kNEn7uK8U1zNttoxdlJJc4v64KJFWseLIZ8QZgDLjxQ4EQbLRyZRnLqWpsc_OYjY1Tz1pwUC4UiSBWuHjnNqKTL9pkmjI0gvSucynV7Uwj7oprVaMkrI4GsQ2sREZUNslKTpuqQdMS5a6mWjtmgZwhXL5ZN1k6pJcRkQ1bANmfRTStmM1a_kUil8ezj3F8K2iIPA1GpjvtKdPj-4LL1lwFHbCdmjXFk4vPLmFogzRqeh5IvyCJXLqDD7cUw--STOScWaZMOgw1zhB8ynySnW0MeMPoW9imgxrhSpMhtxTAuIC2KrjZuEnEtjiG5rsnJh-EhRI-BzCChEF6sKLbkTtpHH5ly2MKkz8UbDGMOaq4h7wuVayhDEqM7gBCgJr_DTSE02ZA4CXWoSu7_RyPeoDylP_MaOYBnanND7mz2xTMxW4tIpsxMQkMExH1pCE9FGfJVy0zlwlZUDc7lbEI2x7wnQHdIhRb61OUdxAQhkIWGoo9IJlWx2KPsztCcBxf01UL_nCT-NkGJ3Ne7KI__sO3EvGM2BKz__elVc2drnXecJKz-neTc93ektbM1yf3H9DDD2nWJwTwqYA5OsL69g5bpMvCX5b1CPU5aNR8IzW3GhQWs0UMxp8F9wAs0wH5BO2PB982axvfbVPCboegv45CtuzvrA-vlqw3EYHwV2N7KQGbI8ABAeFTcurx76w2BOdPXz0CRTpbeXg7ER7hogaQEp0YTMHTedNb6yUx3xXHOcCIEQVp7ft1J3RywuFw76yrseetK_Y_6I9iM0qor1CXtWMAiDAprImf-lMMqYKPRJ1dfHJVP23ejaugUVeUC8Yu2RvnjvgT_VTt2snhVGq3DbMBfqg97V_4xFrPIijcYguLh-3vfSzwSwJE96HdGz1ZxuuDNb6GzH91-F1IxfilQuRmvCaXPPNik8auk-VnUrx3jtVmeeaysbtm57kDXeSWLdb7B3ZXX-mWkYocwpjC64ckhJYBRpTusBP9Me6gHeAH2Ood9Bpq9Kcl5-MthcjkqAhb28UYJ7LTzHmy8u28twZwd6Y8koRaNi0f2BurfGw0bikah1frDKOsuKWdFqwUKQbXQ0UI0Ul42QvZMphXMEewfUQoWg7Q33oYrGR-LcysOHI96zkBnvZ3J7UlG7ZaAjLu5_l38EA-in8wC9jsslB&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:393,&quot;minPrice&quot;:3000},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8d8FuVyZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;JnUaC0WM5ehz59C7tdJImAlaA6wGIPWrS90Nax88SG5hulTFZpIYJJflvUuWx5573KTmbBDbJL4rxL3xGu1YvuQtz2TwYMxUzRe-pgxrIKLEsJa6gbkaOIQiexMml12AwpIqRJe3xcxEbgCpvLgkx4EFDDhLq26tSzY5HDHQ_d-Nb2sz3nUireXps6uVRg3NZckiD6QO_rX2JaIj-LVkybn8-z-MoXD5fbe-74iBVDwDU9yjcliXiuKIxYym8ZoAp4uyZYnsUYs_Y0zkUFY6TpgEVSFGQ83C-6qyfLNeNst3qY11HysH5AIsKtVSa4KySd15ZQbQZeJprwy2wUYn2TxBUX8EPPuiRGN2FhCDngTPyH2DvdxtX3W0ervMd4kzWZklCjj_HebLaIMXeroNH0fKAWKXgKCrt9ollRLirlW4sF0fCyMLxAkG8Wb4HSqY7AUzHxol_k7vnjURD4KebLKSPXmVSn-lq7wY92BuPAzd5PLQOMRdPthxtuMmgGNS&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nakup365.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jSb75xId&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cyJW032x&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ApCFLlX2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;963df43b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zjh7c7Jz&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eV5YLkp1&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:232,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.5722902326814922,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jCQW4HOC&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350664138797,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.280145740509028,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.88,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NwxTFIJP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10969924926758,&quot;gps_longitude&quot;:14.472929954528809,&quot;group_id&quot;:692586,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9BApOdNM&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhFTQ0rX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mamIaa0g&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n3knFbx9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wrr9kSeT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQGupWqb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W97Z9vlh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4mjqgdFM&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1056980,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3036,2022]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;j5piAU0E&quot;}],&quot;premise_id&quot;:692586,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2186790,&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.472930&amp;y=50.109699&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zts.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wrb1fDVM&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;214/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Klihařská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Klihařská 214/2, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Klihařská 214/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.175,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FzBApIPo&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10983555661573,&quot;gps_longitude&quot;:14.481104039541579,&quot;group_id&quot;:679865,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G7AYAE4d&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kv1iyHT8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2FC76fHF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d1gNy9tk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tZixKrhx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTTwrTA5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5aP64cuO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BdMen3i&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3344276,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1998]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qOjnGzAf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13182662,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2181841,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Novenko&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.481104&amp;y=50.109836&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6veiY52n&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;694/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Myslbekova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, 169 00 Praha, Střešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IDngIs16&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08683395385742,&quot;gps_longitude&quot;:14.384236335754395,&quot;group_id&quot;:12894289,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5mswgSRL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3mQeLqGL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mhZDbLLg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U2hfFhR1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pUixxulv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wpmyr38c&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n2AkEHPN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1283599,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2787,1856]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z39FulMF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12894289,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3864597,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Myslbekova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.384236&amp;y=50.086834&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mGgeiIz8&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;314/49&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 314/49, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 314/49, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vco2EVSg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.026214599609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.418107032775879,&quot;group_id&quot;:2488411,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqGr0VUp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d8c6Jkom&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;14nt8L9q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SPGLWMY5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lgTB342A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lA0c8YIW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9l2PFzDq&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3458931,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1268,845]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1XA4xKE6&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2488411,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nCOHxnKA&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ho9Vx0Y2&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2KsJMfTo&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2122970,&quot;title&quot;:&quot;Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.418107&amp;y=50.026215&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4YUo3W8X&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.418,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTgfc7a2&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.017250061035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.435782432556152,&quot;group_id&quot;:2549196,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DhoM9oWs&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A6RBboRZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0YWlRiWN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LEvIbbQS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eNtJaH7m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;83eGWcmt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TrM2tuoC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NNeu2IKf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:923148,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKNt24QX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2549196,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2367547,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435782&amp;y=50.017250&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RCnv3Mjo&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80.809,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hNt5bexm&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0904655456543,&quot;gps_longitude&quot;:14.430108070373535,&quot;group_id&quot;:251805,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RQgKfzxJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8rRvEEh9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3JpBhs9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sTQthC8j&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YVSNVJcg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;56mKCWNP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KnbiyQyt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fYtLOb6T&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:993615,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2761,1833]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cE1ZwL0s&quot;}],&quot;premise_id&quot;:251805,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2044355,&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.430108&amp;y=50.090466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8rQndwW&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1166/26&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Ohradní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.676,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1144,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6I9Y3gX8&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05251693725586,&quot;gps_longitude&quot;:14.457181930541992,&quot;group_id&quot;:13201660,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I1zUYwve&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eCRUaeSD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7SG8QIu8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qkgTIkDO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rvgP09ln&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I9ucPioZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gd9uE1Dk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2P8uOsJe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70239912,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70239912&amp;yaw=2.936379&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13201660&quot;,&quot;yaw&quot;:2.93637918299},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q9d7KurP&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13201660,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:23,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4066478,&quot;title&quot;:&quot;Dekorant.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13201660&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13201660-dekorant-cz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20sklen%c4%9bn%c3%a9ho%20a%20porcel%c3%a1nov%c3%a9ho%20zbo%c5%be%c3%ad&amp;x=14.457182&amp;y=50.052517&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8p6LI575&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.916,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:5742,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b5Xp7IwF&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nrgCvEBV&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08909606933594,&quot;gps_longitude&quot;:14.427703857421875,&quot;group_id&quot;:2572556,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wlkzWVGg&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4P54wZRM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;apvLhLO3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DOju4M0q&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2N8ucTjJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xay6Niz3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gxYdYm4Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gkU3JJkd&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70266459,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70266459&amp;yaw=5.426019&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42601908369},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TcTHQ4OR&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2572556,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2372349,&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.427704&amp;y=50.089096&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dA8VcXdq&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;976/99&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qIRsu9mN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05550765991211,&quot;gps_longitude&quot;:14.435903549194336,&quot;group_id&quot;:736344,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2klsYoTS&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kYhuRdJo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TanwCSig&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sRJ9rCMU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kgMVN7z8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WJVCvz2S&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u71SKrMn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b8kyFzkf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70252531,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70252531&amp;yaw=1.118748&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=736344&quot;,&quot;yaw&quot;:1.11874833495},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YgsMinyJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:736344,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2195728,&quot;title&quot;:&quot;Servisoken24.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-736344&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/736344-servisoken24-cz-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435904&amp;y=50.055508&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6lsx3odS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chalupkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ub5Co33d&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03419494628906,&quot;gps_longitude&quot;:14.517054557800293,&quot;group_id&quot;:12752797,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4BUGizfx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f2dhaWyT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BkVq6FXs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;chzkPWWR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XSGsnDh9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mrciK6ux&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NDKtz0Og&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70074612,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70074612&amp;yaw=3.114626&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13192000&quot;,&quot;yaw&quot;:3.11462579017},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Z3Tcrqy&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13192000,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:3767934,&quot;title&quot;:&quot;SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13192000&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13192000-sklenarstvi-nonstop-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.517055&amp;y=50.034195&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AcmDkIeN&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1842&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Moskevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27204&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Moskevská 1842, 272 04 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Moskevská 1842, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaSfeTBb&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13950571908391,&quot;gps_longitude&quot;:14.081994654428696,&quot;group_id&quot;:673619,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r62Ln7Tj&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s3VvXJvR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cE31RrJj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jTCGGiJF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hazQFedK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2x3l4e7b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HFtJ5EIJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OM6bnf2B&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13336710,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mNvqRm55&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i5h9hf3P&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Tip z okolí Prahy&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2178980,&quot;title&quot;:&quot;Clarisima - skleněné výrobky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13336710&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13336710-clarisima-sklenene-vyrobky-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.081995&amp;y=50.139506&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K8nygGTE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;458/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Malé náměstí&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:10786,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lubltlDG&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08635711669922,&quot;gps_longitude&quot;:14.419510841369629,&quot;group_id&quot;:13020968,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gVG0cSOu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklárny&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xds9nxjE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;35BO86EG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Om2sCTd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yM784OvX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oSjt3qf9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KpESfjNb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8lkflEAp&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4018307,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dFetDKgG&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13266272,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3924916,&quot;title&quot;:&quot;Debut Gallery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13266272-debut-gallery-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Skl%c3%a1rny&amp;x=14.419511&amp;y=50.086357&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N8KZAKQW&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:96.998,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nftKB6t3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06489181518555,&quot;gps_longitude&quot;:14.308013916015625,&quot;group_id&quot;:175638,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q27OtzDJ&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SN5Gy85O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XV1GfwwK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PafaljO0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Droisvlh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCrFO6rD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SrH3hTB2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gJqK5KGq&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3196780,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1322,880]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YKLUACtm&quot;}],&quot;premise_id&quot;:175638,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2018952,&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.308014&amp;y=50.064892&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.acera.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;do2xDrHH&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JO4h3fvP&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8x9yjbT0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13223582,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TYDvq2GI&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLPslrrl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vCT37ivb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2OjkYPGY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UKzM8xxE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYHweLpW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eMY7eryE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D87KSHse&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3727439,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1632,1224]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;peNCbS0Q&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13223582,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4074325,&quot;title&quot;:&quot;KERAT - Keramické ateliéry Josef &amp; Petr Štěpánek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13223582-kerat-keramicke-ateliery-josef-petr-stepanek-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qdQxVdjL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.209,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TvGbRKG3&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LaHd8fn6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13321058,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jJzT5kfO&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lvkz2xJs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MErnt44G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MFPTln5d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u9t3Yjy7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VHfTquvJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dRfdA2Lu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zceFI7KR&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4448902,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gHrjFuZm&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13321058,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:100,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4129834,&quot;title&quot;:&quot;Keramikashop.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13321058-keramikashop-cz-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BGbtaMPZ&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jBDwJhv7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14929012658128658164&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1531350000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1586022094},&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frommar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J4p4krDc&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;ROMMAR s.r.o.&quot;,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:190,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/54392/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rommar.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=l539InyxqtaT8FlS9pLFtflK3G4yn3BprArFkz0hWEZQj10fPGu9-299Zd4HnREte2z4mmkkc8xVKsp-I2IYV54BqQt0dJ49aDF6CTeqlH9oWhBGgAtH__-YN1J6YrZ6Hu1V0X8Na7NZgfQvlcaR6vnWW9m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Rommar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rommar.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rommar.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EREFToFV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623350598},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JCC8Pt0x&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kamy.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Fx8k8T7R9VDVOdIVrcpwc8hkxsnEaLaw3u-TPqOQ3hCO6tTL0p7As-oP2pBH5KpKRa2zlfvYQN4t2SCfD67AWBZIlwMGsYlnJTL7CvWY3ZLkc6BA27yjWi6Kx7RAP4Cg-OuHxZttmC8ISKLEwfAWDERuZ7R&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;54Ju0hAX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15996517674857934632&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1567724400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1574573766},&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmahonia.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MmEoHqdI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mahonia.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=RLYqMrnC_-d9d-WDui-ofwkIoxDa_sIGAT7KEzGABiSO1QOMVUrGyOzqVQv5qk1_Zn5EdVpxTjnr5eFomyoB27WunfEvahoEFH2Pf7xXxbHZwNgPc1LKL16lqHsvKRNcQaqc5FQG0tWA5Rc5cpSC0Lcg1ij&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mahonia.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mahonia.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;30LZlUQF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;Lulfznq736KKHCejkQIqcA4lW0pGEjMc7R7dusYbNhNTTr9utrtYqotEln4c2VdqPYlb_Q2lotpApWcBMwyaQnUd-gZKK0x0DIbAZeYXQsUBLSFt-TDmujAmcA8iUMCU9u5lGPzljSePGVM8DT9KxYuw2egUGh9SBt6N5f93PNwSvOwZ8DDvCrfhuTV6YZLEslRBqz0TGR-6wB0pR8yJkqVL8wzfUxctOv3FZEvljKPAbbjlTVArN-ecjfaw-il9V3kpmhUBbPBcccSqBG0APMHmRp_wFsdUYjXHaRXU4Sd72J35DID9iphNz3AxauZeTsTp5aOqL-ujVblI2QRsD9zyvwihNA==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;46c563fa-8e24-4f92-9ea8-8c15aed3ac96&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;KCKGyaBXNTGH09dJJ7pGZYz4Fi-AGfd_bNlzTUBMoPxlHhqxXixS9aPNX8SLxfUwGOxQ_FV1d4Uq1cnl72VajIoK4jXSNrODFMLuf7wtVqNl3KnMTl4JiMdTFtpKiq3wDHI8dSPBVWx6bpT41NaUYDbdOBUrI-3c0ByUICyjHPLrjzimiigRsnhPpfnLOKUOKalggTvJBJ61NL4jqEpJIUr0XSMp7gfd7sWHjshQZlJqk7OTyRNgDAQqWmDGphqqF5VYMOQ4tetcgIFO3q5JoS1U2dIIKqyRy56yLSp7MQkPKfwyGSfAFWcS8IYnVannYLiz8xA2XZof18PTTJxXE9JKIdXUxiaQ0_px_OWnsZAyB20Yern90BLrtoA9PW_Dvnq4cTlpY0g0Ml9pHJGVPtL616GJ_bmRoY8K082DtKoT49Xv9fOOq159JhI5qbzzeevq8p7vdyAT_QrED-mRQQ4Wfi1AvzIOtH8Fh40ItD5zuWexvoCfcNd_PNUN1y3Dc2y8Az_HqqZbtxMWT9ZQlxTTvESrXrFilXIgU0bWz-e2yua-4g-wUwpW7Db5YcO_bCNBqrqewxnRJ9zAlPEj5tQe8-0BtpVAMKAOgjjbkTkouC8UcVe0N9LJs_to9dmVIDh7Jc1J-wCgScHyttaTb-7nDOXzjmYAKc-RNxyBqz7FeTBtc91efhf4VQtxGHIeQzdZ9fhELsVnXkRkTVP_nMBrYUYpDRM9xz0tMwim4EcXPBQ0F6XKttIuj4HlYXFVRPa_oR2xZxb4COEk-0JyABzMdb22j65cfMkjy-z9qAlAXhxPAHgXwjyZklc0EUZnT-W8OkuZfUyzUBeXo1nQshHrra26a3ROKhWiF39k8B0GxB8P_O0x7_C2P_kuiGYr6IjI5I-en4TZncbf-Ix4jV9txMRRFifQiY46heyWt5t6e2U1iz_fIY8Di5foXlg_FST7Jg4RR9VDr7ck4_5cWI3jBlfgqIUJlwYUnAt7OCQ7Sq26E_rXu4A1Y-UQpnnXRmYz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HLtTg-KAyHXuC_HFwkKjs8OW5cJ31jW-sU_pk2qqjV-iVuP4-Z39uwLtj4ub2HIPF1l4L6TemlfzRxrv_rmrXpiB7BK-RoxsmHRLsmM5xZV1y0t-omVQbDRZ29kzzgdAtqDuX3F-GRwbZUQf3G44iZ2Aw6Yh9X3E-pxtcuTR0BwQZsyyNoNmutEDkEOCj9qyLvMDrGzbqyfFQbqcOiWCJ08fRe2zEkeUVWNPJelGHc9Oa7tS9Uocfu_7kckPfS3iFuy-_b4yMjTJ197XbH38q0hnDeavkZ1Bx4F1MyBtuxI6k5IX7Uiq0dz3VRX0b78efTybzr0YnaeE3m7sP36O16KvqxZlUQtPf1vWJgRFraPlNMW5-y34Pqy8d8VeYiVEUndGjP254eRmA8G6nOYMllEiWCjdg_oz35rKRcGIk_nTYvHL3MwxrN9YaTRR2b4IiI6kbO6gpJvuSJ4xW2hrseu3t6IjTwqrYzhMSz26SOHG8ivbNsie2hSIsbBqBl6v0cbKPM7JbiqkY0FoJWQ_w8Wd23B4_9mJP-NjYvNY6jwiLqZOTjsAFd2uoRaOfz5VRVU1UW93t4QqD-zoJzNdADXM7l5tlnZjT9B1vTVwZIYo-tExLH4szLbuuxAbuZJwapBZvXgKko-JN_GIH0Qby-mYFLkgX6-52ZbfLacritQ4c2iiMc2o9EMUxzxfQZmqIctPczpo5fjKODWHW4y-V4EBsWK3gWLdySZ48BHy4SIvbkD6oNrm3295Rz6DGJkOlcz68Q_dnkq73g0ohRQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:47900,&quot;minPrice&quot;:32514,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6XXeKVMI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AnlQy98C&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oTb7z83c&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1kCrMhzR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UZrIwrcx&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ASHRW8ahjKf08x1uqB-qLeKB35tzxt7rT5Ji4RMyiX-sLuubrGXWGxvEY5My2WiYD4OX6QU3dPUeNsDRpmS4dkWd0JbQfebXbbX-nXOQ3kOF38fGSuW97hfb8d3jAHSNaXK-vMxPqMpNyaYsoiVVRsBxBZeLRI5k-j97nt7A7SWVfBZvj75naihOKqa2ov4CrRBKdzxK9c22ESTlCAR88LSIWVnV9WHYs2GLg_H7DEZABPDUgUKgeR0oikk14UuP&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;60908d3c-d6b5-4b45-bc3e-a6478c93c422&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4pU1DYF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Irvkhzn0uUi2CNLPEsFNjq8sj3VVpdvcBprH-IIt569HzgyqTfj_WMWjTSPDGkqs01I_gMMm8cuzamB_3Ie1zIHyN4f8b8xG4ud69wjxhQKkgfmFJBiElcb3wXiMfYNPJcwKcCzp_YXvyLObWYySYz8EhsCJ2PLg1AxeNZInq-sKVDcbwK2qQD4_enTHb82gEELywOATrn0-MBSYwIKHrCtvgIUDjCMwIAklPd00IQZ3ojpF8m2mTDPPiKiHlOgjcTvJVseDqxoq3g3G_jL6kQkBZ5RBq-H3CTTKU87tE7T3nDppBmsdTBxO6YrC6F3_ep346y4Vs02zgbWQnEYk0RwNfPAOuT-CyljL-G1kRLHdi2Uqs0sm2lUtpWpHEbIaejMkr-MP3q1nAiJcr-uf4kz4mvSR7DsBxOvpDRJ27AVtdp8rmOl1Ip22JJrj9Ua7fkupR6hHYYt0IAxBgBwXEvlq1ok9MBmJiOyeSoxF45rpmQOdT7vtwAPvTA1088IOv6X0fJDn0NQ2jJ75xPCSh8Mm-Xb2_P2EEKriYAhHF7QpiOMTtMQ2XPrk-mlgnzj_fz0VvPwDrsH7PQMwiKAc-iWsZau_O_-lhf0WRQe4HeTiIc4UnDJgOCiF4Lc8BgAXq1LPcnJRaW2mAAI_F5uUC0f3MvhF0Gcl4obb7irCl-DHtmZQjpkM0Wma-avE9F2qOngz0NbYbkYv2qmUkk2CbMtjGLYIzze1TAjZ18gfyBf7Y6lsEaxhpFjdQ0-KJ-7hqxL-gGGEZy_VM9rY8dfxxBS1bM_TrOcLzWOQTGeLjBteLT5YcmxJddZN1RMvD5p2CGpjA-RrTYdq8K_rGRF9w2hh76JWVK4jnsXvvfrj2C2nXAWsoqJONG26NQHDNJZbN2GcktoEUXJ7VFa1TLCv3ql83dzHzAzXI75Q4-x7C0fBEMkrNkRPrCUkSMkOQqRA5wIVe8Uq4vlPVKS_y1ynRhu6GTslciI6NR3GUJaV95EEZn6gjqLR1D9jb3JG0ovcdCw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno Compass 06129 disponuje vrstvou hliníku. Zesílené provedení s celkovou tloušťkou 2 mm zajišťuje vyšší odolnost vůči poškození. \r\n\r\nClona o rozměrech 180 x 85 cm lichoběžníkového…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Du9jY4fV9Xj3Ky5h4ZIdXFtQ-nEC75S9rL1LX3lc1eDChi8nqjz9RLBMnxbmXGFzA2KVJuYQiETkSiEaoXKiEirqkhEYDpfw4Yyp4EjJ9f38ODrVyZ3PQQ3wvwQq5icfwxLhY2gi-kg1UlFmSqYToZfkqe7GcMEtDOth-nrksjAvDWrDDA0HhF3iSOkX15IlB4mGKKubn0cOlQfH-IY7f5Ray4J_ZXw9BJk3FAA29cWtnnVsYvM1w57yt8agkb7_vfB9iKoFh0LKvwz_NjGWUEVA3vw2Tcs6E1uNrvGTLTKhiVh2qTR0GU56jaF2oBUihirPRNdgs7noEBW-54UvVabc8KwdcC5PB1r0h6_jyt-1wrMRFEvaoHUSaZK4HeLhatY6RBkvCyu61njiut--w8X6WgPke9g82we9cKsEoJfYPlh3782MVpWS0nKDMaNTZ_34kjdiPlTtUtpf73o6jVmLobQ_4tpEhfa5j6NKaT0mCgzrqujGEcsKVdwCCbDhnihn2LTN9v_rokhKclUnY2fG-0pZOpyXr8PF0wnw1CQNsabnItZ04k6oJG6zXC34XIBeQfJdJqTn4J5Cf1R0G2n2X6VQ_Fg-4Oq0KFgkDqHc7wseAptt59oh7_GjzQV6XExohT_ZdewhVqSOmpGdluwl27geMfqHZEy13Z4zOvgyTCg6gnIJhpLDQVyoN-GyhatRBgOvJUQi5j34XWUKixQ8HsoJMHdREsaEHjlwL-Bp61K8OhCpqI1il4l23ntQV0yIri-8pvtTdet6bw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27300,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:73,&quot;offerInStockCount&quot;:63,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PnYCsZQ7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;72x7LiyX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;180 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wm9c17m3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;85 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DDsgEIRj&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7NVLlHSR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;acBzC32T9gzM6T7WymwjRFC76k1SfPuR1Ll1wwzBeD688-_od_6KozJe0oP8MetCbjg_ZdAC3uxNyFSEGkn5NH3g_cmmKXy4QwcUPxhpJTD8BwnEUd2TGmz8P7TX3QhFdpHTpz2X6baNlr74-p4EpMa5wn1siemr0spuShu6nd8Xqb5hYaTcZWDQedHyW4pj-rCM2WE_ISDGnfkCtFEQuXFGNeNMe2UXsaYlvJr3JAwp3ItDmZ49RzP4KlkTgtmn9OqS3dhCX7uB0VculkbdWw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b5517c0b-ffaa-4ddd-a4ee-d4a3f6bced0a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XOi68WsI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;xduuo9PpkxDvf80xG2-vLoDBTk4TdFGzZb_WyolpUEQX6LLzlygWrBIS34FzqvGpqeOfguqHuDL1gjqn148zWZS96B7Ev-umTSfMDwAaO7K_KHgGJUeCKg3iGuycCBh179zqQ7ymG75mDIR4S2Buvip64vzSMuSaL9V6_ubj6NtGOFgM6ekhdnJwdPlTpvYq5U8_ZF2dJcOoXefbHJiTy1JDw0FmODI_eeFWFiGw3wdRj5CvLX_SfAO-YZoaiSKe4r8hU9pwHCByczrBokstgsMMJMPSbfJyjW1vxtGostHpY3Gmx0MUuQJBiC1AY1fQDJb8E8vnaXxi0dmr0eRk2MicZYN8NXQ2Fe9gnwzLROKaA5rNXr3zlZ4-sR2dTzAdzUS8pj_cBzMukODGb5Aq4fYR9Y-AhAAnK-k1u63Sw1HZD62rL8eMcOWdNnh4xabOcDbcrvhlZpEV1QShMcFKLQTT_Gb0kbAEkSlpvQ-T3VEijupN-VUSjdLwM0S9upa9QZEOI0vUxZ2dYp41IiflYcX9EiO0Q8LDpeKS9BdEV5nHrUOLbU-FyledD7g_2yWVqBixFDe2spXr4RHOr6y54Wy1jG6P2ohEd-Reg3qV7VfcHLts96sEdHiyI9FNQs8lh6lCNzyNrdJHfqMYMe4tVtLrerXT7Div3Iw25S8HTwHDSi-jfG5vyYxS0x7vqcxCsKNiL7fIAe7Xtd1Z4BboYnlGCxp4n2lklKKGC0Txg9G6d9dCdNgC8QFBP5CWvs3jzTKJv3sx32O17uGzrPkrMT5uh4TLSqebK2hVCr__B7dnbcXYDL6dvB2TXptW_LDFg07iARkeP_3JemutBMX2MMNJ7KqPAOtyxASDaBj-9JtygOcLxwJVkHnf4rHoUj--O3MCY9re7NdO3Gfyg9UE_28Q5q05d_NukRGeEXezxMGgveFeeZnQIsOrKxqHOtrPriAc2wo84C5xfXJT9mq6cQaJK23ZDWzf368lMrZtY6iBNt2Mv5iIAuRxgT7TV_vdi6c=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. \r\n\r\nDíky rozměrům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XBRaOGgJrpGtIBdVGVvZC7Nlfc4g7Y3nvP-nkX_iau_zQBajFqRs6tDOKceI5Y0yOmYXTqVIkIoXPPawtq5HvZVU1j23zqfQJ1MPUxC-yXjMxFmIJE1rfgMsv45pVLpHeZxtRX27uhZ18MeOXKvvGh9tHsZbNPG2OSRH_iS1pGosxDaWmU8w9Q-NsCDJLnwFzibt0iKq-kblhpSBrAbUQjvsS0wODaqvTinMuROZx_caP5XDhyum3KN81cGOFTHuJsWa4rDPzJICf_U9NTJBfH6aZ0KmG9uNa3fzRvGj5Fg-nbbpFNUJGG2WlS--hiBQZCoDG73Oo7OBrKmvELp72WJSuwGn7nOPs_I5fjbjPxOURfUume2li4EMuqrh3uxmoeBvGM9DRdj7bZWP5MlgamoBDxFBFF9-VOLhR4sfvWcvuMsmm8s814NFIGtWBXEK70AkjwFJ9IFSv8h6oQI2WiWk7q-oOxVS99shRjQZVg5z0CRP3ZSbZd5CVeNmVFVlZEun9Q8AyOpPTbinhMJmwpoWSAIG9wdzyKg9NH_nm_WeYQYpy8ICrA6dC2S8uHmbp-ttt9NEnoqylT89q1ULSD-gvHoJNIZfV66307-LjtknPmgKPLiK30hHzphe_6zzn0-dZ2a8ufJ8mzNYqA4-TRO5EqAsRm41HV06GNRs8N3WA6_LpriZ0HqnL6AM98spO6MeK3ZuCoUf5292fGc96IIRu8IrR0JrvyOo1NN1-zc1U28nWbRG2ycOB-BWSH1v5I_0a8oWYynmQqyPQQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17100,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:62,&quot;offerInStockCount&quot;:48,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U7uxh12A&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3L2LkNm6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j2bctNiw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;71 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zCC39GkW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iD066QSP&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nvH1NRp1yjfh7_NiSZD9t1i0h2biW9fCY0OBwIOYoNBoeIOLNxusHulUmqzy2Oji3-z3yciO0GhVltODYPTuWbDv0HekneH1gzlhbGSabNMbICrTjf4Ed4d7FY-mxiEZ9r-9RWtGGZCH4unaFd2CS2slFE-eIz3ZkZfuhRYxUfHIl0xrKpuzft_YujqEd643lsFLqsYkjq4C2e_ulrXz5J6wnfWPa2IJyEWJTFKArckxMkRe6Cn84MffLeT708ZZwj16aRhpTh5D4X_Dy08F4Q&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f38bf20c-ba99-471f-9ace-201a0b584a8e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uuieN8Yj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tDA51_3CHYZASIWvagFrozTJosJ3NjPab2pr_HGMq9AkePbQSVoTOo9j_rNZLWQfhgo977WsODn9YO8PXArQuuHkJn4HfSysML9Inh9Mi-XuAktPT4s277s0QxTJEa_2Sy6SRnF-OkzwaCUvkctjeMJF0Eqv2C5fEjbH590XEbAWZfgWisM2nTEdzEFWs_jw_vOhPGX4n_OYtbvyrFkdAys057LWC6ZlDf_Vu79QQvOoHFBn3ZiobnnIsYkUhflBazm5CdZRixo1k8GN2SJTh8oyHw3O3resnf6WOANY23xEV_jSRIzHDn9zCeSTfL1tZlmpvJq9yrNvLzclSwVV9a3jAis1inVNfPF4fU_BCxmVLI1f-s1iESN8b5c3bAUmTgdGXpzQfd1SkVrWTJmh4w8jGt1ayMQWvrvD_o-Xy7FpX5fPn70AVgvnQJpNzy4p3frrdsUv6xBu0DuxhgBhtTDN_cE_6r9Xz3KvbOr8sfPLoHXa47wZ4KyR4AHjKoj5djslDIQno_mae_KSwgeBZJ6cEORe0nuD97OgUmNe-0U0fk9ptNMsLKvfroGLEOE8ddm_dCb9_TiiUtb71vljqVXni2MP9yd3ko3jCEb1BM_k9yuQrrepY7EBKDt-Pq-M_hHI3bJhEnnyKwtVJs3Th0rsgWJ-yBnGh3VShNNj50iLhTgPHfsQuWhAUBsC_YxTNzLwCJcRB7r015Uc2dpMh51uRmH7kzxdPutjysEnOXFJxLtIu1ubFARgiT0EUKBH9kmILMWfmc3tAglyh5cdj9tOJIAVNJ_vSHhrFqwnkbWNgbEBVjE1imPAUWpy35MUyYVr2dSamIpZaHKqMPhJvJ3Gx54jnHtjbzYujx2xV1ldcpnVaNR4A-QQFeHtHDTyrhEeCEeCgFAZzeT5blh0SZeyF5fhrIR7Tscu78XhDQxhzTsWw4HJcpTBLzEuswIY7tKnhodeO4KQ8vpCJO0qbP8QeBtT5ujmZXNwdeQRpVKZ3Ie2IovmQ9It5icHHtyMzQAe&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti námraze Mammooth je určená k zakrytí čelního skla pro dodávky. Je vhodná vozy s velikostí předního skla: výška 95 cm, délka 145 – 175 cm. \r\n\r\nPlachta se vyrábí z odolného materiálu a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pfZQUa94jBT5LOQmQBp3MuIgtKlThpIfuLtGnv-9X1KZA206yeFAi929YLsZX2CbfH-TG-8cU_hUfVHlwASs91zkjQPKZHpQcE7rnnwnnKgssKlK_kheKy5aqCnUlt2iHmNR-38YufLykN1F44It7i0Zr_HYzAuaSiHelL7HgR4qHqyIlZ2ewabMDsFp9D8Y8oJLfooD_Z9uwYfHVb8JbC-DYiblXVSB7YFPtX_XYGyZ0jPkqR5WjALgu-AOmXWLq94NCXECsK0h78RnFTJdOvsiCT6mTI50zgVMJuLqRCXGm6DOPQ6w1Zv_DmBds-HHTcYfUmzXFOA49Cd0S8CK_xt_J224FnoQyLst2ewRbZYo0n1Zr-7N9MDGtbfmFmTrhHjTHu4ejuNZgSKM3C8U8C2WNAC3zOKPKHeWizgzvNcaRK6xKi9U0T_eJeXPElerzw0su3Z6iGr-nW2o7DqVg9QOh9XF5SeFcx_nl34GSCsvtHP_UF_H2VIeSTyxvOG92TvbqyBf8K0fIBFInS8REoS_F4MoHpdo31XD1QQ303wA7Ioj12zhdPFkv_cUWMVCUrfMbdWtm5HLYNvpcHx0e8yriDhsCEtu9idxNNskuEuO1eUlmklD30FLh_Dlfha0nidVFQBjQs4IQBOd9_aLpPrIp4_piE4Gd-AVCrWKF1r87AwT_iHrMM4z3E8v1aBBiqrTH-6A8QpEXgxLh0A8F5WTf5HUn6VuY3N85DenPeoTNgixRb_9qujCbi_zK_CDQOCDK0CD8u_pSG1AASk=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14110,&quot;minPrice&quot;:11600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4oOlATxL&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YSOMVR9M&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5QBAhDvK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1QhDdtac&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xlKZGLYR&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H4jKST-7gJrIHFH1z_s0Zp4E4zasTyK0UHJIIz29oppQMQbV4EXl3uCRPZecfIwoLdfr-XxFPhMk225-KGnu6zZCO_vN0VfSIdCzsqJYPp9NCFmGp4YeNx89M2SJQx1KMyKERmYDJDZ-hK_yatl8DNnGz0wni61G1COP9NSpKRejktWczgia8WIVAfNy8T34XvbN1EhtE6IaMEJzrux7Ld4Jr7DfxfXROoYNk3hkMhHioqXR2pGv9bA2eulVS9-Plub-iqB47z4cj7DrKc7SJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a15ae71d-0e97-402e-ba79-be90e457e281&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJliLWop&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hHxpw9SlTnUD6H0VR195h_VmD102kftaxRhRCab6dzES2BtDeRT__-jNOP9gUz8Yz0tGnyBB1_UvRC6mMiBSEE6XIc1qkhQkGbkGgg2oBA89QkSPFtAJq1kwh9jwFJj6HMbRk75f7gWtxJhES6f_0fXhtViKpQPjP_rgNab4ANnbnByXoTqotcrY8vXZ1SOcu62N7As-NelunCGN8JQpjqWJXRjQGtaHX9s_eOzJANfo0wtxn3DgW5bQgWBKmYVcuxdG4FTswTX8OMDSe7_cFbeApxYbHF5AYAvMGINRSUjvKNtYCxBbXA7rI48K5U3o38Ln4BD0qrTlsx4pH-vpg3JAL2o1PYbT1Hm3ch6C3EK1YQ5tYnTMS_h2tT04sMPMDJhb_F8Rgc5Toy70Hm_K5OePC4CBMKezj4AnyRfrsIP0j1PBsDJY10_u6SIFPoV2JtfrJLKcjLgnVh_ZpSnTEhGPGlppWl1hwkp1mHE940eagaEYftOMk_0MgUwlqI133Jwq4TOjbBsxlTO0rkhmUKPWnrJpeRSnzM2q2JAqkYnyGcjpfHEhEMkpJxKNCVRJV_2OdJfkCK2kuyLgfwXZJcd9usXfjAsI_qu1oVvG1qthw5c-x3A97n0uNQgoWqclBxR4DSekgRiKZcr9BushxTxgGXBjXxhxMB-d8xDwnaApSLu7rL9QWTNPj3asT39hfD0tCetaRywZrUJm9UxnvrE6j8XWMMUxngBmAbroF4ojj-YlvCd2QwQBaGngovu1LvrU-c12rvjZmVACeYXnwWZB-xorWm4zhdebOmyJYYXt-nPWov3nVsn_fUb-xOWqWlnyCXammE5YI6umbHRrzavt4FwDc_vyD6yk6MkkB6X_EmDME-ii1FLlXGCI9x2yXKVmTcSJF3V-UtB_qQkTf82fEQyXys9nAJwbfQVfV7qB2cn4QpZ5TQUJfgQZLpDUHpMIOD_gFT0o4j8eQE2Gbf1qK57mGX8mVriUvPxzAVILGeFp5mueE598njtxb0prvEuRmg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno v létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci a v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se přiloží na venkovní stranu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ZO0y2dyix3T6OZJ0bimFAs6vqym6jUEB2W9EU02uWoT3PUOq4ud12A3MJrkMigMTVlnaO5Ak5ez1YeBG9KidsMJe_GubhFFMB34_VJP2slpwy4xgHn0LAXxRmXMJQhwazKedy6DgEEy6KSp3m4AtZigqh2Ld2nOJHtiSUWif11X3bUjKwanRsIMK-LfHEPeZwql2RWHm7Tvuph8lGG_yRb05aBJaDDc_g7-X7-uuFB5TFxD-JEogZ158hyowW5zailrg3CHfUjh2AppZpf7VlYG8GZCpUeA6lJdmCsV-VLiydJdFe24P4DyIGoeihIx4G_Dk8Me8pFYyzjzsZRhdaXTOf6P6SzglhliHsqYSLH9G3_XS6gmwNRXPPFxZuwTgwR1dktE9NTO6R_5-kE0jthGPH1ee7N5pJMEQjtUbKgxpQr7eATh1lIEUepuD28E1UHSrPIkUk-pQlFjB0xIGFktd_LQIER1imGPdoA35fDv-_qZ4rbu1SiFVxuR4sl9aetGy9HSIc_hf4NiKTKUuC2vm7aE9M6dy3ghduKSkt8qynZt9u1HEWc9L5ijhjk9Tvo35Uj7_lqBOnjDlNOtVqUJg7wP4J2_fc7Ztorn6DT5DqIloDqPfe0mM8TUlY4YPlkEhCfvMegiGccvbL4E4RweYbPAMoqgL42JhjhnXnX2PP99yrh94OzCotM0kO0AbZFU41e0GtoPtAs7-rj_2KrCeIGPAo40Rqq7bAhrD89XYh7m7IgD77csZyRAugLM9RrN9dybwYJIhBOoTI3E=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:22300,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tt1Xuayy&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VD8vdPLU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xCQQBVgp&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kBG88hRq&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_2/ALZB57J.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PhPu4yPE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiWrpdgvTw-DDztbeu0RFzc8DJeEg90OfisjR1p7aeuUoS9ZEtUxNvxySrNxDhLteSr04ex5Ru0bGLjO2YX48ohBLV7BsOASQjPWKgTmbMtGyso_iNumM7RV9SmT_VMd1sYUo_K9hZiqIpbSb_YRdHMMkfM3F8zYkORaoylvy3hnGPbA0fDTZrrD0QivmMuKVYp0aiXYymin9MUUaZ7yPzW2DxsA_M-DU9EsmrF8IEfjBt_wly4L3HV7_eFGskl-DCwdVGxJneghRBNY1vf6wQ&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3df1c180-708b-4f2b-8fca-7881585d8dff&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-clona-na-celni-sklo-s-prisavkami-204-x-95-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l0VIf42m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;pYw3btIilyqOvpNue93orBNtWRYimR5N157xs5KKlv2oGvPz-2j61g9mbs827rEvmaXyqJJiAwyR9j_uNoKZwrxinHB_T9R091L_yXvdWdBiqnrSb98mF9XgqJZxqJKjgJs8Uk082S4m4ZIEYGu5lZyx3TBK8JEj4cKxIzmJYjkZ_wNEPMy9gUQDSAOuZBdTk_DskczBEEpi80P5de_iGTM5UAtJfXA3FVAVADVzwAFrSg7Db48gnUJOzpKTPotM1BrdpDN6nDo2uafzg39q9-yCd7NYkcMYL7j42FVqY5NAHyacMfNwe0eggbSOsVX_CkwBWVEOk7hZGRF8bL4ptvXWqef4bHWSXe-xFpoSriUpQzJ3PaZYEThUOEss_6Z8IN3_Wcq-raT8OFV4OCZOxRJ0UIUHoJjhCj9XBHeGO-uvKwcdvY61X-tFTLy9RmHIp7YPszdzVtVi9t1AGrbysETUBGOObFr3HhLmF3SJGc1a6QwPonUayiLv9U1qFSAN6uqVf8a_VMhD8wI9UxwPUwP_OwqNzDFNkuaAeObZjV996VExiE35L0HOEk_7p71490vfZlFjj--w7ErY6qoHPVEgu0OXu-_U8PW64-csW82Rs4owKqs3pEVjNNEKaTY0BlJuQCaH_Lz5NnZJl_IpkAlwqFaXzZ00RgcnmBrO3Nm-5ATF-4k-mvFI6xfkO3iwH1EtNimPCNEf7VZ9CVuVZnFo-jZytr3WMNmRyh9ADRxNqlEnZL9QSouBnnxY7hCbf699pDW7NcCz_vYLW9L6zlF-E7ct67yNaol9q1nZ2shkTW9W0DstiWMvJGgEmJhKsfgLBSuKu9qv3v9fNEi2NjuXR8l089XZOoKRZOCSLBTmqbD7uGAm1kT-GuVGRjnJR-fWz23Eh5D51cp9urA_F_JVnRiOehQ-blztPFQp0sS6cjFPpF_rFNPHemcWPT7cKMJaNiH7DwwPAmRqu4rGKi4ax8g7F38LFwoIoxPFUIl74GT-zn69LPm4-BGcNSen28Q=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochrana čelního skla Fieldmann FDAZ 6002 efektivně chrání přední sklo auta před námrazou a sněhem a stěrače před přimrzáním. Díky rozměrům 1300 mm x 600 mm a odolnému materiálu výrazně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HoxV_KoZdaM11bVlIWRRYJV07bAD5-kypv95VGDxE2vKHCggMnOhPXfk2OR2kikE-pPi_a82iAul4qZFbU3dwc0od_feoyV5hjpncRYMUpLRaTh0JzfcOULgEc7Z9WsD2x1hHTVc-wfosIhaGGq7S_RNs-w9DA6rHza7ULMYKIFzyTp_RdiIq8sLRnmLosku5uWyecStcaZ-l6CZZIPgneVWAXJshm3D2ZNcT-p1LGv8jqf9QPZpfOcAfoJ874MKDAVezlxI3J_OSwKx_TCiwFE9qOBWRiWn6NAwOHW9udkcircuLonAxE4AEVtZDrs5gkKl0cwV_Dr_br85AF-co5nEchNohGT0heDeAZZZvqyjDayPGXK_JJGl3C5Ze521EBXTd9f1TVOOOAdQ3jvs2159TIxmiGPgXYK1CR3a7ziQzic2bymcyUyWI1qoVHfn4KAuTwG5q8DHQPCJKG5xSiW7Jv5IwAb8B66eQ0n36LqpMwHfZrddbnM71M1vJ0L0XUE7xCaH6A-bfg21HXYQvwiO07TY37u30cjqzEHQcsufHlgWjRb4TQmTJ4KQW-9AdCI959E3Z8W8M0ev2Iw8Kd1rDicrm1d22bqoduhSs2X2w59R644FUURM0E73D400l3wDAP1PYcm-FXn4nhIqky54D9b2wrzRI7L4uXiSUvjgbKvszCDdIOzUVXlbK10xIYkBltKyT0-Y3fHAkOaYZz02JIhrtK0IPvG51HYnCbHFfmAjUyBQ-O7JncAY7O-8WOjMX0hT9vey8S7oHA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t8hWMTEf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tT7W3oK7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;13 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;32u40fH7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U6PbtcYc&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_Ha/cwxBBhk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nwJmdXuP&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GD/0tXBrjO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g2avl62p&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4Y85wIgmcl3FZs5MyQAvx4KuwADmLY3N3tvDmjdiScNPYOlkBq7tZFBL-pQYRkkSFmbvf9LMzorinoVboaCETK9plDpJp11GVwZsqXZ5aYKnDHh5SYOKlgboHkp33eaYrLr7ywUwgCD29qXgwANgeRZjScVC_Mx-meeZvJ39I7qDcu4bdFn-Hccf9UaSvP6UlX524YN-Guy9_gqo3LTb7rrTqGQ8UZGGD6lumO3IgVWyFIhzKbQTYVy2LDoIHFqyWADtzjhC6yt2vNPi0YNkfg&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7a516f36-e636-4fbb-ab8b-10335ed467e4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fieldmann-fdaz-6002/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7809668745779630933&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011218/img/31/150x150_hdGpnY.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fieldmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7809668745779630933&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y7fz0aZg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;HtNFSAASElZrmkcX8F4tWTUIunQqYJWW1t1VQBtNotf3-sgJbHwII_5u9noF1T49Tg0kp4gwpqhY-570uipl63j_rzkh4oG2j-7dGL6ueHasAlTDQCl6PRG9RDWT_yREeI0Mrl0GnwIPm6bvyXhm-coregTXGffrthAnLCPM0jNkI86CQjXbiarVv0Lmsgz4VL9_Y8VGZjnXbEupxbpQPHDXbMRq6S1pmyxMt8hDruKdRqvXN_4_KZvLPwz5RTWebgYuU0Rpp1-9QEq1b0W2tEd7JNKWzW02BUFZqqv4GyaQWYlEriTknP9J_d5xxmHVdPCJI_1Mv7Z-49G4zWeYmrkVAHXLL0F7fRqtAlcmwVZED04XOgJujA4zPy1pdveJn4uPnYmy9nOKNYUDz6hmsSx73aJ8S7udYGyjgkRp3tOBcUnI5zUleX2Dj3zYBSfKl7NPiBDyMgTzhBc1fqBOSsXNPZoEJna_92_3NG8UxyyClInhurqWE7iOR3IZ-G9_pUw3949K96-umAruQBczCJ6O--DAfTbZSsptvoU4TvglhRs9A-rzVCm66NyyVxx38jRfTcJdCOwf0yS33IIVAue-5p5tZK1UvR4tAIAR7ADVx7DcsFO0vqfUPwI5JdhGultcXN3oQ-dcMYcg5ZoXPpDMKkvJqpgBGROhl4iHj-7UdShzaA8SRQubhC9ySzzvc0FfWYBhFuEXDGNhiDiZRhqbJNWQs_iqjMDdzH1_etEkgLNLv-B_tyxSBdbmXhJ181x0xib37zifOR7A1PSEM_4iNbe1g9ART73E7DEYpKQSZ5Omgf-dr1O4PsNn-DlhmccGz5-3x89CnkRVIe7YdGb2q_y1rsQg1q1_vYCldE9nbhnMCvvgaQKh9U2fGG6lrdbXNL6ETDh9IwG_hxAlBtI70OWx14ESttyGeSB8FQtCuER88JfNOVo3Tc0E0mDVJa_tc4980eE962yNO0EGgI28APXcO_LoMqcYVjYyGP5bCOPLpleuler_lfb8QeX4vlV4VQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;APA 32306 je clona na přední okno. Vnitřní strana této clony je z molitanu a venkovní strana z hliníkové vrstvy. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci; v zimě zabrání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nI-Z0nIaexR4ahQYPQrMxF9raau_J1LuU25YjyecXmlOv2bzZbAtAPjzwqMt9XPcA3XI_hoNVZZV4dRfK20k4HPlQJ_zq4RILecVi6EY88qrXn7TeSjXuzvQ10Wa_1d6lhz-84GKkSieZCj5VjU-VQjp-YGlbhYAp3DstPe8by1T9K_FZpVBiwhjRdFzK4LbGPlfwDHIt4ulCjOByRXX1FzCvM0ch_Y2ti-4fdZ17Bqnuo4Oh5ZBqlTUx16jUvsJxQ09HiR1aQDfx2zWVi1bUiD7f2uSmc8sbu31AvbzRIO1C1t04SjToBU1b87fDHEQMYPb49_hBGGy6_LtjSAfHNOjmGVhMxqTOYlsyEvEMa5lxIG626lxSkVTaPq3A44qs6JNO1B4Nt_t-mpMqupCGH8jc8WSDztMUAeO9r6R4fNidc6ScfPnmR76z94d2bEiBTk7d1cgJJvq3ZWVhpHJKYQNz6hScLCS8qssFxvG4CtO8SwzNx95sGGQNzqb3N1diNTYSiJlqyWt2QePWkr_36mZ0nEyzqrICIMD7xJEVMnRyoRrpaD-GBgQcbk2spZ0P5esl5yIb-bbRqCgCUpSa29OATWyKAFga0jYy6xdzegPP5ZsAFiM9cBh1VGbzTYlxl6AtcajQ_KQWhwRqU-92KRH22iPnajt_YQv0rlYqSmOyMcHcOXEf3q5xs51Rzd3B-NVl6W1SXOo88siP9Oizn0LCfyNDKeINcnQbgGEfTuP5mEqinrXQmds_Vzaep0poVJ9ZGa-CgMf0Nhemos=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WV8sUdSx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IolzeB6z&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;80 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hPiuQFFU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1gC4jd4U&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IE/0Byo7f.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3dT2kpJ7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Fmi0DvgVp4CMgnMbM5yTdpux6a58IdhTA6JynsQQwyYsLmTPWhDYFrjGQV2qALkfeCxM1TSkQ4PSRuR7lDD4GxBL82JnS19HaKlEa5tZ9Fz2L0Y5h-tI87dGcbRv_uEDfPJC4nFvoG-aR_gqniJay2mGwKVhMMKeLrkTc38dFtyE9DFPYbvug14_shBYATRo7DbaLJnYYSVUvuA6AApqupk4HzxErU5Yk_kL5J6ACifxIW42jWoBGu4okkmJaXu4je_Y6-ANOwfOi_DQ9D8GNw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1a70e78c-7d6c-495c-8563-c51ce930899a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-32306/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9RK5e689&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SwLdXjqc1UCrXZa94bfz187WBpbqtCyVejAsoUIOCrmLYvec01F_UwpXSkBa_7TM4QG_hI4MAOij14_B8ce_6vFWXnTVv0fiO0OZD8K684TIyBIHVRBexajffBl5kqwWv9dkwKaCJgHFvJMOjSp72A5p_9bt2tHEQg5VerSiOrqThCvkU5-_V3R-N1kRE9Js7aRoeDRxJLOekue0jiRb8LHir39_bSLE7CoG3loHbC1UkTj9q8diHLWyCwF5aSsT1-BTqsVRne5XPwTurV73-18CC9q0FnnESeoJ2mZSzHwAl2BlTjCMUQR-KmbGOUDShUKAN99XMXzmkY8XHyX6XhSLgn8xBUt8cXgS3Tf6h55Scp2X9UMbp2oTAlPYhW2smRlj4h3GZ4LDtgfhtsnCBTOhtG6KfrHlbSgCPzfNzTB_o0lhkgrNpByt3W4qFkGWGqWzUkLY_340g86LymvdHOt9t9Kx7z4-fZbcKjTkzm8uLuL6x6Rk9vJr7u9CbXcveHWCmN2o_NRvtak7Y0Yt0Vze-zL3cZRzxTO7lgGpWREIC3tP6MoA5-6cAzAK8GHNQMJVmvsoNDX7-CDM_pzFS0czgxjsrSEx8CkqNe-3rGLX0YCHKRKBweBQA-QY4alBKkPfQH1KR47VDoCAr_RSaFAtVuZIBDI4GUluI3XA03M2cOPMPDW3nCv-9Wvb42SvUs22Wpax9byxeLk3XKRbMiQhDuPUCmaURq5CXo-Ru6wEADMi90-lhMehrnflyB5uw2WncL0Wp3fsDmP1w0zcD7VgSoWM6Zs-GaxK1t5ZmPBe54jhyduZhH4zzdyBqRLLR2_hTWVCYJ9gTXzTsVG-2NVmWP9SWdNUObw9BqK5VVMKIFGuoESrThP2azBgrvRdYHFO_uJAD4e58aQHUlFmF2O4DXoL-Wj0pQ6RuwR5JKqL3RVnh6z2ceU0XcfVlZosvJZZ0WH9KfGqPNqTMJcyB1Cx76jikeMW2dkhFOeCAyJ6fOlo9on3Q4YJ09eTmgp0euIE7w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi je plachta proti namrznutí čelního skla. Jedná se o praktický kryt chránící čelní sklo zaparkovaného auta od usazování námrazy a ledu. Rozměry plachty jsou 100 x 146 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_AQM3Rf76sTuJKxbdBOmH1IJZNGYGXwNFTlHX5e7Q00VvoePjNKZ0s6-eqOar0UNcX5eqMHzfPD6_nT32OguLMINGcKspA6sCl6MfAF9vlNnj4zqqjGrRSTIs10N9_rluFpq_DofI8lE6h1sO_e2GB275GsvMrqDmDZf8DUdw8CzlWjAA4Um6BEkubUfCw7-PIJVTuu_RUahsVKIY9AhFRheBJ505bf1n7n14Dt-ALIMjCgoFBjucm1gMToMGf3w99wJBK2mkMnD2mdy5VY9LjEHkpycFDn_UaBNKkQvElMv7Yc3TdvfonAd923XYH-A2b7FC9IjKv7gUrb-RG1Ju7RnKbTaELLVxUO9m33zT8U7uAzEs7KO6XPv6-XZZUcHNQcr8yqgYWgCqAYPdPQ_oY6_jIHREkaLG0crQ91zK-XrPoch-sCCi52WVDYOKSkUAHEeMPfVIaYqwEw4itzTu50YDFCXOTMRqisPx8vOjILxh5NqZ9pP91ibvnhgFuKVwbLKCNUtxHpokfDDqUGhdrd-4KH83qdOMZbWg24M2g_kzletvO2Okoj1Gohmxtc23LNqg1Pfn7kXK1qTc-YJrmvMiA-QTGNr-w87u1aAEn1d1dJMvFy9bwgWzSnwiVnBZacDwVi45siAV4RFAObzgUpUhPrWhcGaQFKBQiIMHdGSSZhTQ5hBXi2-PN1fLBEyLRMWubN6sQto5Wq6WKPplzGgZEk-Ji336yH8p8I8gtJlLg123R6vGnjd-TW9NaPIPPfS26U00_usG3En92c=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27531,&quot;minPrice&quot;:25653,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ehbPabc6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZSqVVnXh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mcWdNUkJ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yZEzh2FW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bSQirOODgDE_GHQmEe4wddl-U9Xffqvu7j68aGvJ5P58QeIxY4_ndL7228UKrgnbsfQIb4Lgjr4SFncel8PzZdrudRgmu-pHWe5O6B1hW4ETPheexygTsH7HwYJIbOsePHgCrHlksPd3R0pGugG8gt5ulseM5s_AK_Oj9kVk1S371rH24gq8A5zgx6zFrbIrU3c8d8PAXpsIXO8onapw9YqCOYZ5XyqWObjCJ-B7hXVEr4Dat-9_OewvNkHXq9pyf4zcOK9TPvip417o64OCkA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5c3339c1-8f67-476f-9a01-7a93640c6aba&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oSRM6tIL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;c9YrjzTqbG1oeyr3DXtocJxSFdbIu7zpucCNqYmYKyXIE7oS_zWZPfCSY4EpMjoaW3jQEGvNmTqOoCnx75bWdLpb4bu7Pd9TZpM-r86OuVeVvIiGyvcdbZiLzxN5rnNPbyS8GhnKnTqhoDvB5jd_cj9Hc5zVdnik7MY0uAt9JKlTZvnHbE_EvvxVffXIHvd9NTKMb81_0JZ0_eidztKVy7Lbxfd5WCVnHtEfmjgDTVNJ4oTRP_sMmqRvdwVtKPFtXKQjnNn8Ey3iX1uehJsZp89t4RZKhoLd6td4ft9ut85eEj1aKyNgyPS04lpiHjasGcCpuGHoY72CXHMFOlGWVjpW_EgyGocx1hl58RV26J-TO1JmjvB61EtCkFbTI1hdn_iNdrLqi1pSFKazybtmv2FITiRqznk1ybCEaYdSkYlGfcubwac6ePJY-kTzy-lcH-5_bmSMmhQpyFsMgixzp8mSRoG4xE0U5rN_KDBnYMkstnxISnTr6XVvJMgX4L-5C4NcNnI6o6uuAYzkZNO2Rb-FXGAT4wYgdV9uf0ZkGtVEwxjl2DTw8OphvEdFECdDtDn43Gcv0hzHgHrHysR-LHt63f3Sa0JFzk3A8Uoktrve9yC8bRSgxaEysaBhWt0kwu9z-ycm2Wkfngz3PTxaxWDCGqEL3DNdZnB52IHW0OjG208hgBhqQIyrA6I2j_wyJccL5IZRNDOObaVd8t6u_iOm0woDtr7s67_v-qo8RLXKAOefIBBF12jKFY37M86qwBlkAXstLm9_BIf4-KcXe9_1mfyfBM0jmDrcxbSsBrom_eaJ628b0kLGGzOGqZzWEtu41DYa29r20VugCZeo6cU7AY6ceg983VEr6J3hWuo3FT7LgD8GThm1eXk_zAVeGj2PQVhLCTT7b35_H6ERUNBRqQ--CvKn0nPAnWKhJoZqxPTbjRLyNWvin1DRGI8wbMHYCC6OCL3UZTCkjpjmv5BLqMnJXITI1iJ01LN1oBGaZisHqyqIssPrbEuvGnBeS2g=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná aluminiová fólie čelního skla automobilu Carcommerce slouží proti námraze/povětrnostním vlivům. V zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu, v létě dokonale zamezí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5BEqF41lBD_Z5iks29E3n12nOOWXyt9nVl4Ev0Ox6yA0u1qoX8YnVtrGRR9wfbe-bpiHyR7mCy4qEXQ2l5w7jmyLdzvpUQY6aKI5CqFeFkec6Wc4_snxbBNrPIWi72ulBFVb1cWiQ6e866BPKX61Oc-alwKlld-GiG8tmIh5iv0Nuq32oJPF0bQt02j41vtoQQ46q7xdbU7VYQfZOdpPAwS87eLdtl1j5divpWXzODRzz3zIoCoIFuJEc1jpnPrjLb3KjdazKz4yQLJA9PW1drLT2GZc4uau926_-Dqd-bw11y7vNW_JcJgVZbK8xAgT32A7_ZfEFKzip2_0o4swgWH8hmWjV18pQPNabCa0NxCSI7iaeYcLS_74EGNxazhoYrNSqTiZSZpGvVq2f3GuKDWkYsZWd0ZR3oDHj0Qg65pTN_sRG3hsOFIG26IWShUgktjU0Jg9bW-yTvnEdJbZ2QvYdsdqXEE_LuPLfdueJzkQ18FWpO4xbj_qWm28_lH9FJxXlmWNDFhrZ_HG5i10arKwiXjlYmvdVE21pisGq_WLj3T8pQduDgM5jUYvq3z9Tc1IzaC8XpamO5wxLEftbGxDc5Gf6wJzHX0CtOR0JVumLFcuHmMiLki9a4JiD8i1gy0TgE2bhVGFDojscXDpSNlAqLcQPiC2u4z8ZRg1JzO_8RGl7NF1y5TUAo1-vATFrQRjPhcF0h905oLX6dyBb99kyZ3HYcmMiXyFBN7lkhFapdWn6nzZkDyDa3XYZ-djwz-A8txRE_MB4KLwZg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;efXlgDZF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0xPFcELH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;150 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nvM5DY4s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oYQJoh7o&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/fPxBufy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ih0atRmy&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;db4jCoZOJHH1Pr-xPI5ZEEz0hW89GZdgcjHC0L9Q31o1IYkGZHv297RR8oHIX5OBh8prEwBQwX7sO7HUq-Bi5TxS8qCYblQPrXB9fMkt7CRNLDqLNF98857EHY2O858brk0PamNFR00qKJVcfDvB6G0Ilkyijr5wAD3Qh-9ik1cE8KEswilk0xNsOn8_zDbotwYACKdjSKLiO40sYmDmy42-OVB-pZjes8fLqSDZpigrJng95fj4IQqvbWq6Dn_N-lVbLGq5E3eU5UiMI_gqKg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4f787d73-7929-4abf-9854-507b4b240152&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carcommerce-alu-clona-na-celni-sklo-auta-proti-namraze-a-slunci/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarCommerce&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4058398717143217446&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_5/s0m31k.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carcommerce/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4058398717143217446&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cBwWAbnQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;To1UXUhuZseNzFkEJR4IeWJaviWor-Ir1QivBk2fxXi2vgQPnSvvlK_1OvCAdkD4qngJqSuvZcpExWP4cMUZyN-d2yvSSMNDBk_sahBjjssyY1vmk8NH9_b9DUyucH1uM_rne0ShWndVV9EyrgciWwtA_yk497zXAMJ3fOdGJ6IAAyeDm0WiYFwxuI_pCz6hWE-Lt-FUxqt4a-l4AoSdvkgfwLgR_wrxzMflJyFsPe91BS0ez3qQCfPx4mQugoU18cr6TreGgI00CoPUeoCcOec3RQsvrkKg1J-ohZ-jEsGjekpVWutgNAu3PR4FCGnfronr9t9YOCurom0Pong2lF5BJeGKFEvB3flMY6zhpWAGk5lVRIZWIhSotuxUZ3vcTMmaA_4WkmjzQtxS9yx7hZjSJTDLyvQ8ibuXPRbH5TqMu546qmpFYCJKRkF43ftRVVuqB6HfePmQydhn5z5N-MQD_AnFjJO-g2SrRVGy04bIlwKabElhWdEmvZSbHdga-3C0e0TQDWKF_Olujj_YcBEsAOqrC8q06HOZrSk8Zfhz_HP1GlFZUoTW3WDvlvLa9jdHGOTCRUWhXuUqWKSpLXJ9aok2y6uLzHV_ZfFWYTcrZ_XxM71DN6jjJkNg1yOx3mTnlbOegU30LcejFmOAl5poa9Ucy0ZFS0StYFsuFpTUYyu3z51TGMTTix3p1HwfdwD8SW8zrtSHbC8ZMaUDaDJkaxgTimGmljZUyITFVYM21t7e7B5UmbU8EbvN9BTVXZWcwfTleioQBsuvXFyG_NCKMIeOd1oVribMWl0861c6nQWFyGhA60CVgX2tpsx8GM7J3X23nB56cd0IqQBX_6eB_KNw47SHxiIDV9z5d40SCarz_pxAFRcrZP39hhSekB1V34PQiAsnXP6G0lSZEe-og7MpcGjK4Ec-AZC4X9j4gmXCNHsdKPnIdhVkjk-yE3qXisGin6k89PL9OiYNF34yYpi9qSDjzSYvB1_HrgKZIfCH8yoV_i4cfA1mrVrQ5xdO1A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010 je kryt, který je určený proti namrznutí stěračů čelního skla. Velmi snadno se montuje a demontuje. Chrání stěrače před poškozením, které může nastat při odtrhávání od…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ssbS_Mxps-HUJyeFi5uCehK5p3S9pfsDgFX3Cfu54VTc4LjMQdtv1jFLYUQawAcJu6qb1viq2LtU4pQsvJEUIyjWRr4mCKkqLVLhqolaBQLeXhoNToYQNJPGjRBtEHHBX_7UAwnpbNbmjHrxURr4lFr9ATVjta4bjRD1W6EGB4-uxkFc2S-x0oaEx-lqDGH0tQBly93CIXKel9qlg1SXr6bwrSfE8vCF2FyXLGWrAz0T0bbJQwQn_NlTZOwvfIFDshi6DGjqscEk-aezVpndNJcHtlmoAB53Ddwra8kFve5veHgwNDhRFOYqDMBCvcurTSygJMAFMMkeGlb3-WTbsK2z6VXTcXElUZBfuwX3e0knhQ-MbfdCkHH0hnwKTmZh5GQOzN2JUejHXgECU1MotjQKKbgLvE1zTohVyKYrrwNZ8EgZis1BJseG0ooY2Ed4pBGDsnkxvl8Js3FV6ilbLwnNxo1eEfr3HG5t_plUnZrLppFaVklxzaHkqFL3d9Ulzi3XH8O4Gp69QnTEsFlEmJy1MAMKlX89BInZAFBiT1nsMkWQ_phCX_nghHbDd6RvV-laCrXq96-GO9uA3I3eNTQv0nBqtumuXMW8Xj1fBu853vHV_rsWZr8UrFAhRUCwwymHZXH0-Fi4mxL5memkDsPX4IacWEegXs2TusLOa7BULHvFO78Dz4ZEnmsEZpJAN4yL0hiu0kABAtGsW2hV6RQqkBhhEuhanMN3P30rmnqQ8jSFsfJP0MGY9ybrlPf8lxFNJVjMhpo7ph9l-YU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:10000,&quot;minPrice&quot;:5248,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hNOrqDJF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kxk97kY9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HhMOsujO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Hs/NrrBAWS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KuHHCRKZ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LBpeCNqzko3r_kjXpnxB_rfRKcXozw1PrQyTT3YaOy2gty6_LpoxpLKVYFqHjUu4_cPAfaXDpqMpygO9_0ScQ1rntHHGHeQ7NpjkVb_A-jLmmfrV3VZX6L02umfultXMB4o0a4MDRlRW5RLzPh_Yio4RLbLsD42GGyPqvXy15mmZWSebMEYJFWY51DM2E5OnMG5eKdMwhq_G2gdzqBezgyi_1TXDmBqc7aShrsgqiEE06bJxYP7YmLitV1flFG0bGTWxvDfafoSivnPImIh8Vw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c445dde5-4d36-47e5-939a-5bd6a0f81455&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-keg5-3312-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;X9laJwdA&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Vtkat6ISHw7uZzf_8aigQ-sjt2Cl2SyUYDW35gqpFVyfh-8DXD0ogTIsH2nekYpVgWuBI7zTlT-3fIzGnHBZD-GKN8NJzVqmeM8VFAvDli2G4HkdvTrEZTqjpC-DTcD6pXO9o4GL_CTHzEMbcHAidpLi1L7zzXAeSeM8KmzZO_-TIe9E_0WXKJTPG35IDL9YYAbV11lejdSPAvTnk24n0Wbw1pG3t2sYaURsN5JaFxj3lRrSRZWqNHUslxokYQlsGStDqR3HyiEbL3PQmvkaNqOuApnbHK_WEcjm7Uh85tDkSgUzKpErBwbk4KEgwoVfKKZ3w--QzoSNO10oJF5HW31Mfj-tPEYIb_Jrx8U9LLEs4Mv1G4fLf4cXNByDr6sCYGnCLlpj_QqJ50igyX31_oSeuYScRyAYQ6rQPUqv2IrpKeG7i3hv2ANvriq1tWsx4Fm6CbQwJCNvFhy1OeycqacCH3zsz6uKjKixI81Jzo-4J8QU6pfgDxuKV5hXfywFmOGw30QGoUiGkxk_TsBfjhsHAqqn70Y01X1brAEjsvA7h55aUMy9s_RkAetX2tW7CLYDUfZX-MY2k0V-ldROhwp8mcLHo9x3qGiY3g88jAeVovr7MBz5jXkBK_vUefP2beNui0XtgKlFrLGZFKMrmLX8wizMs41WjbQWYXGfrGelfZ6H4sZK_KmOhnyGnS9ZTYWsizQqID6SPNC6Um_Q1b_fLSDawukzKjN3eOPXLU7KHjH1xENsgxJLdYCAa24NxFeth7pnKyosA855iAHv1cp3O_MaKYyYCXvZVWhpIQyksoGPNkl32i7dgwYW710pYlOC_ZaT9r94AH_7C8WsdhDSHT4CYGAcGtLoewC4HDqr2fqWJ2RSbNj2YBGt_TH5ymv3tK7swjCts8f1sYDiu6jOK1dO5t3SkCPIEjHMGJedgiKnJTb8G8OYYYWJ-TZKYgk_p4O8yXKAaV0YzXZUNiNh9_xP0FOVVhQeLpASEGt8fw8_dpJaDWVEi8LqUGnVF-u4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná clona pro přední okno osobního automobilu chrání v létě před slunečními paprsky a v zimně proti námraze. Je vybavena dvěma přísavkami pro snadné upevnění ze vnitř či z venku okenního skla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vGU2dRTle82XxJ_neUu0pBM1z6tHTnVP2acJNmjoqipgrFjzpE3UcFmRYocrzxb6rUHL2GrqPBVoTh5ytJLXlxdYxlfBSGcQqeR9z42nUYlYm23Y8PpImK6AkhsPqpOU4a4EA8HfWuBFHQbGnVvrrrARRZkGgxtOM5MJ2gS6UpHgQZIe9RgwpmgC5-P9-6VVuVZDyehCLlR9dUsAodGeM7Ne8YkpkfFhVafWQx3_8u3xgv7NEkh4LIhB8E93yAMJompim-7KMwHPDP5Reh4g6_mmmstSzj1h61X8K_RbwTjabSdOTk_xTXRMMHwoWAR_hkdDDZNPYfk9hZQzKCMjpaCbAL7Jk9HWbs9Nbg1H0ve2-dpOqreuTuYIjmqU_UPvfYKuCepiSxedNiiqsIR2V6B7lthsTmbldY__86gBtebrZ1cziONLL4-1uSWo7oqEuBchJcJSZk-joZ8wx161WNJbE63lAgcq9rvSInuUX6IZZq7gzlU1ZaWrLelx09MKDi-v7KFJXioM8B1FJOVm9sla-RYnxwCykBBo4IwfvObwr2099vYJBG48IXP3XqTV6oPM-rbNoe2gpZuecwJVMsr2cKQ6pt6xRfUNCySzcCIeHILgD7kHf4l4cH9Tzgmze1fCWb_NsZmKGWjBY8i4t1BDubE7HJ4Gg45c_PxG8lwbl74vNJ_d6FZGcduH0IBRg-uVbD-dSRneWPsBGpu_sIDYiEWLaV7ZxrZ-uKNG_qEz7OizTfbPUEB2ExDPPEAiDN2nuNx4knChhQZA8QA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:4990,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6yvb4B8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hAxfzj00&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D84ApWlM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x3ln7KbC&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/as8BkSv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ohOv4FQc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8uc6TyZjciw88Powku7as6Sr3NRsBLy8S93yEMEKO3RaPICy92IHYzHxIN9o3NLI_MRP3eN9gXdlj5pqNWsvFDrW9Ltz873pOpzY3qssQS2Bq3HAxjfceBtXb2gsRDz3mbSslyLGmjkM-12eRS0VJ9mUgWUvmzETszG6ilJVhmq_5fzSvwE6Wkf9eX6BmF0PXsTwPIjQtesfqUOc4t8o2sr13YdORbQzLxenM4aG-kad6ZerTZEB_8L1VrMysINtihx9YB1M_lmaFeTfzPFyw&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3ccc4ebe-e7ff-4f46-ade5-4f9fe87c547a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-120001/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Magg&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2268507592121966153&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dw/lH0NhT.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/magg/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2268507592121966153&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UggEK5Ye&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gm87eirDZLqAovzsPl8nSRPrGkcUn5S-ti4Op5h21XsQOz0tKu9KO4QfOG0-39H7exbby9uEhkXldnpL2Wgbqh5fZJLyOFZMp4_tKJkOUJFeKSQoozlui7FV9cCQcboFAryPnIcKyR0Pco06Z5M9a2CTbmRaxodik7JAbPxtLnCp6A67nnLbBLCuY-tg4Nf7e-LlVCmNejoxa5S3XRLegFHXyCyYoxaqsXXJBBK4LwZD7f0UmnwcqwbqJ1b6hXJxeefvHdD-uh_rEo1qxp7TyAjduodHB9wou0mPqIht_q13Ub3keQYTbBRs33u3Fy_I5XhfCLTwcaifljr0R2Ydu0k93GfrmimAjSZ-6wh_H186_YUoonZlGLLtu3VmvbEBFJK97PdiKjGc_EytSsHgLYpeQe7gBxSbMBU8gsd6J6cfMsvSxxHlRFfArpr3RoDWt31fvJ6JN8mkrmC7PeTF0KwnPewM1n_Mg0jYs3373LV5zsE9g1kaSIo6OQvPErQzn7AK6N49ApAP07IahdABddz5bMrKj-6kwR4GRzMiGkhax9yanzTGn3VAKFF7bLQZutP-1HNAjj9exBNoy4E5ycZF4TLofxNq9BvLf-NV_uJ4G-v09F1nAf14dWIjWY3GtXrhlbjWtBmyaXkqjK6oRC6xoQHque_9XTssKXaGtpkG6SZyNqwy5rTpqAnWrn0bE3yShnLHBFp4g2LdDvZlt1iWWvOKKmmFli5VFeXeRjjd8kML-gTJJXVVDtSftT8vgJuc5pHalMJXA1yxHRwwpY54lEUKTg0u5f-i7c3qFAojJv-g_DpHU_K9Pmdbn1a9SvPvm9VXskGXi9Se3PQbk8eLb3--I4QxY3VBM5pncA-ZASTSsRAmxXKH8WOvuwDr8punkyhn2IfNXakoZXoj_F76NJN04o6iIn_svYSh3nIQGGWzCMFr0TDQW7P6xh4e7orVe9qVFqaO7PIwWySf69QZrYtkcUL2_q2ECLDpExFUkpvRUgV0h5RijAbICAvls04nqA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona s hliníkovou vrstvou Automax na přední okno v létě omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:14,&quot;id&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7dI8UwBleSERW2U5zHioLRRkR6eDIIf7sHspZl_sG3-nvgT5M_RK00BUqw5yU0JF2oJ_3Xmnx4o86PEF15hoK1Gcn6zoK5RjpN5uAtPBBV9G-5Gh73vyn729fps9zSggSakgVb1UFSBDRbllf5rwFJ2TQOuDGQpmf1PZWLyqZLIXaldytly62JnHGEphGVA_3NZUfjp_YK925j70863e_GA317PXQfSqeaiyreYM1bwUmFAoOpIhOXqjR2dtbSU-mUrVBvNxOBKRmSNCjvpdeZUoj33ASmoZrfg3WE2h-ggY7dpJaZP4if9PO8TrTlRQ-3QJ7o0qEitVy4HmjEJLoTEp4Am1DDkiKbLu42ig7wYKsmGeZrzX1L-E3L4c_MLMEOhgKb2rGnJnd1pdR935V7d1s9HCdFya2jsYCeepHpaAjkPLbPRaj8m4GYC73AyJqu8LHtLEHYvtaWM3ENM3bFQv4kTDkeADpAfE7v9CZWVM4Cf-1sT3-U39EAu0HXMHSTu6kYsf_0AEfILG0jYn8h3mxrB1Jwnhnw8cuLqvOZVSXp-Ybe-QO311AIAz940O4dnUOlZsRQVQ2x9mAZGqvxF5YlLrAardI7Byyjn84kh1MkHX3e9l0mdV99Ysfrirof3N_ypboFtq1Co2CIwPX8Bdeps4HnT1ivFoL0ZmxDj3jPdRo1D961QtnVjE9kX7C5mytWnpN0kqpVA5yHrFJExM9rybep9dN5x936iKUAMw9zJBvuvT6AhKFd-oyW5erdnQjHabDYVsYfxqxZU=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ENCxfHfN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NCnb4LuB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fD9DrECq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2GEdKGF1&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hj/T3vLD2.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WgN21A7J&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTxXEOyzEOA2xJTiuki_5zzINvA9pRlsTihVPhBLZnneZ6sEZBzTI6OXvODy7cc6BnWjpH2GNofswRPKSliYfMsQa8GtJrBuCOgifRFBZO49OadQmDXVaGq6WVMtSAINPtCJujuk3uFBon7Agi71_f8D9h3bqg9Dg6dlLGXRaoouLjTqk_Qe4sZuJg6if7WckDTQxj3JY0uGWJHSjyUSa6cYtX0H4frVCy0ilHEkYy8gCZIr10w3_9OM1dPBHf97prYfb8Kfpa1wOqaewTcXNw&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6f29fdef-425b-423e-8ffb-33927afba364&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-alu-clona-na-celni-sklo-175-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EavoFZcp&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;RMze2gAECXUN6ewqiubbwinpuFdk-AOAQfXwJnsC9bmktK1Aerm4e1TMaQIF18zRDbUlPa6qZvgNs0LGNBlqIRXLXo5giNjmy0qh_TATi7aoz5vUw35umGnJ8U0lIzncZXfHUHd6bvoKwd1F-gIFQ41r7Ey_DqZ-t-J6N2PP3NPITsDYsusLmjoQV54MZEGKCv5mtiAcLEigpyMWFmKLnBWO_4zXBTm9VLsrBAqn5VN9di-xbKLrPGE-odXFNVTvXdyyW_Id7wZ_bIuGQ2rVhXzBNXAJMmkdF7dflxiN_QQ1ISkwvwwyqcafyxEFsgG9go6zWI-i5g2alrDW3hc7BaKmdE-fJELJlN002ocj5Ophcj-BXfAa_fyrq4QofYqYehXSf-Q523Lpp7dPTZkLniUopsZ-24UsIXVOc9UnyILpiQrdhC4iEgYjIE-2FVcvyO5oLbfZB7GFB03ekAomZBrdwk4hDqynbBTfdGFjZ59usH0BYfy5nW8Ar-OOcmJ1wxBT7KDdokwtb-sPtUzl9eNzj8QzseERfqEte7GGyaQCRVDPk9ij6yqmvQUUHaWiHam0VUrRf3L2k5ef2r7PXAk8I0GNIrovCTSEJI2Fy0MK8TR4vvDLp33IeOMEYFcNK6medh5_mPJtQvFoEchmO9UfBq0MNBICtyLEWJnmYQFxHogMOIYV-vocM06uHtbmTHDVEO4FSCitXFSrIbnrKta-Dz4znUTK-QTBg9plmcW3UtsNMxgG8s-He-6wM3MRzxNfJfTRHv6_ES4zP_4Y0k2mbjzGkl367y6EVUA6o-MD4ZE7-VMtNnfdCdGoDCrRz3hW9iEx8U-bol6g2LlQWPEZaxIbhcIbKlKmjHPFprODa2dtMR9efFV3x3wpiGYt7M-zhqK1vucgIhfOBwPzDhYVBL1TAQF72RbdWeeV8WTJAzagISzsZP8fNrTtEy8XNh0enDcPOxXMMy07jT9YiaH_BDkXP1uoEv0oRBIYLPtUNwKY5iIqmoxkDJ3TDneCSidLlZs=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona Automax je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Účinná proti námraze a sněhu. Po použití lze clonu snadno složit a uskladnit.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;2M2zJlBP4C44sHt0qqo4GkRDUva44C_X3BiQcMkT1B228ERd7CM6AE1PT2jhxRWcG5OHCiv25-c3lI4Ur9n3dv-0sWciX503m6u4-1R0Re_OeS9q1asYRkftuQthqTDaPZvV_fO3RoceT6GZeyuBBXbNphkK_oN-LnBch82epYw74J-zG24HEBQWmLgo2ZascI76nyWRWeKORSxKgLnWS1Oq_Cvxj8SnMdKBO70r5MBDX0-PAN-IyzE97IuUyCtgajqb0wJhleeSTwnkHqQf9-suvYrbHT52CLwg-HrNu7OxxmlcGuNe9EEAZOg0dJF2V3DMe5gBKEtbJeCM_NV_R7ZrJG00D2fnvlz9yCcFr-nL-UCTtXl8mE_eT2XydKCAVZBSXXpv77vNIYTE0HiOJvq9HZIp0YV81KBIJsEoeFFfqddTqsT0ZHHTJaSBSPBGkm2cL1DRDqajB0dX97HybxDyLfcbM6Duub8bFOEv2zbFeepkUV6dBMkmGgGzJx1m55UYRoS1eG_RMdymYWST02nwCw6mB2cvxVg1e4mgjRqlIz9PSjbLUSrexhr1eBRX4EOhSY8p4szLdOGI3hCipzA1dLqbWbBe9m0vb3jCbBQEO2arxvppSly3grGBw1aj9tIAQZ647hJjbhBtJvBV9JdBruv_r9bORTefpl9B_Oef_phummepsLWLbHMW4hptU-IuiZxCynH62550kGTWv9IO1B-zAPmBEhdUQBcO7Iwia2DXtxHbS6kuQqvjJr-WAPYI2i1FY2dgxucAE2fw&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:10000,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qzYWS2kQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qK3MFqCD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cw8gtkbU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mGXmQQPi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hb/IhOck6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nB4idrYe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qDGZZvzrxVAkS7Vwz9ai17no4V8_CDnWrTEvj_3sbzh17YvGYSyDIbQgA8jIYovmCS3a75N4ymviM9QirlwvXr8UMJjElKySzgW3Eq94h1_X2321BdB5A9Hhzjbyf5OAWfDKM6h3vvUiu0YCc-BHlmH1HBwt50WddCTZ3sMEzj8CklCPQWsFXYVvjY4ZRwxfxf1apl4eddQELTV3-WPQVc5bzEoXOdO__RwRDiq3LVEztOJ0E6wHDin_3LABn3sX2y5pUE8NqBHFGFfATwTXfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b9c6a334-81b8-4a20-bfb6-1c87a097f435&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-textilni-zimni-clona-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xwLYgwcO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;gZg23fXAXxdiYx-Vrlq9YhxWGLXET9_ktp1yK_l8NyL9rIt00f-NHe1ZUoD6jPXKBnibLiV1PVsn2UTVkN--__wwUJzJttkKzbXGbtHvlvmhU5RuNRReRH6DoD7_b87Hn4a1N-eEe02CYD9aYS1ruaRKG4BJPYcbzpEZlXTL-SGG-8rE2td7Ck4tpAr_pLLqsjQj36ICk07fvoVesiGSCVNaZUrCSi9oSKf3g-xLIFdKQK07j1aQjOn2AkjdvnGbRNaBN1912aoK--0pqPlhbKprrXU1SYJi5tr95jSMiTgGr-T1Ea8Tsw_ZMLXTL1K2zXg8MX8hv68cfvFDeko89TRZgpBVhx1PIfAt4YiCVg8awhMu7eXIQvaK5WZe5niBzShPiUnMVkCEto05JkKvoFZD5KC9kpBA3WN88nWhKgoDLMcEBgFpN2hpxc2OfgQLJ1oF-igKRby_IobKKz9pnIgmuC5qj1RCSYReK9eeXWj3fdU1fcbSP1AvAQOG_pk-EfvoMAf46VzWPEyHIZAvtJtOTkf4g77Y6moCQemZkSsjzAb3ispgXL0i4haN6iRfKJ_05sA5r9PUo-cQ94tFGTX6F5wz3xOuyxp_MNkXLaGARcH6cjOYKEZCVfdIPEENRjRi5cAA7i5OXbA3kEYZN-89cxTc_GdFUESZiJFAJhNk71FsBPYyB2PbOunfy7MtODkR7ThfoVPH38AKi_PdOoukJdUADQ7T38WO0qUchFycB9WNGbO5kN120NL1mjJ8ji9e33S4EAsjWMKCxjUXt-BOmWLf5kMDJHv2cYHiyoBYpL3aGNKBldnbyjqdK3lCMkEtYXkLZ_Dx7fzjLJ5VLsu-b8qN8Sp3tgM98FXD3X8nKmUWvfwFrZQBMHqJ9KCmFF9_azD3Wm5e0uRIF-1J28hQDFfQP5UuQRZmDBzUZh5ohY_F7mZPqldfBRzDf0c7XqHntjHtm3pOyuvaSCzNAHPGxsA3zXa20o7FH9dGEfSyGb3IX4Uxzw14nFWWffWPUcdtDDI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno s hliníkovou vrstvou APA 81454 v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu a v létě omezuje zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci. Clona se přiloží…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jurvIuKk6ei9acLV5dTWKRSzgL3W7WTfpkPG13Frgx6NnKcAJUlkQn4-tOxcj8b3_ueoaCEow8n-dsW__68yOI5fSC4bVhux4XbEb8UE25ctUN4NyU5PtkXhAMv6y0OOxr755PfnXggW3ij-wMoOtBRnLEr-9Z83R2yBbHoC45UbB8hJOkCI_SmIRh336KhMvHiZFI5aJKAdkAqapMvIqLC0g9CXZR9KFxXFxF63NByVb3JPmf7TFsjc6QctIa5cqTZb1x1NjpdZkbfhB2rJ8ToAl0ScbGTyhvPhosi2DAvX3ElxWvxLU5SFnNtnHxoxpA0rjB3dHTgx03QI8fCAa2dWP0EWML8J0pVygSTUrYhJP9i9uytPCLfCqnS5BzvWmHlqRxFgRVC2AooVwXmwsSL0LYY0vtv7w2AoYDKnOz4iwhSsoQHOJY2QLW8jJHelVYDvNfKMnWphKQgziUwkdNIYQb6v3EABB3LyT0ESDpNqi2h11ya2NUI87EJdTZn7yM6h81sbQaabs4lfF1hNP5NUMHUvpT16nGcjJFCdGJGeGEuCe9CKsEUM3Ge1p_90vBigtqOangq9y37M3XH--ExNMHf_OKshzwHOcg5prMg_6pD4QZVuQA-Ok_55M6E51w6uqEi9N1ANRjBWRgitDbZ5VArzrOsoWIuXXaWMonE1PRwkbY_fRpdwG4wVbzKizXzGeXKXKaT5dhUxfZqNmH2FRC6nHnGarixune_XqjN-mH30t4r2ic6u6wqqr2JYGKx8gpcKGC0yFkiIj1VP&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12900,&quot;minPrice&quot;:12900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k5n38Y4B&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8RLxzZxm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;212 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fa8kULXU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XqOAFpj2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/ZQC0oQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b97fCBtY&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nKiPfLZw9clrHcMje2D-yHRvOzvMlfPTDR2UxW61nXgkO4ajK__qo4iWcxKv3yOeO9JZooSAKDe2pCY_AXPP-O6c5ic5eexhV1w3an0K0qEKpoUfUfhi0TtfaU7L0v1mE6EBO5LlG11WDjViLlG-K4bWtzhRwtuJ_4Boqu3ppZAUsDd5xqX3mTxR4QwmpqgueoB1gKNbVOS4j0SCpN9wTo3-xEf2m4KQ2uMYUBH4lXRiH6qrI7gzpTlCDHT5yNZpqrwcxQKwjHNV6bOmhwODRw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;18f705dc-4751-4547-9e24-1e35503d3a33&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-81454/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMcXzwV9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Fh76byKlV6jCvhNd92DSZ8CcjIDP9iz4jQz6qfeGC-Nvpev5_ujXhJQYnI_WJ5EurTtnamgBVnVCo9_pup5c_FBTWr9Bm4fA56kj6B6IylK_wlTnOVQVcQBkIb0640X6iV74CAdv2tuu_7iF5uNXt7lGV-icIhg3ARRnfrV0pWz3WWYF4rGDrTAWuYPzImamwbqoUsmw-lk9i-RVWF2XA6H5QG1ZqoVWXWVaIe_otEzQxON7Hz4SFbiLUq1ZFsP6QUYUah6vvLvuTw0sdH6A5VOuJAbVnxdmc5Zx5cBzidE2crAnrw4gKAwECRsCV9kdpJRoNjJz4Mcf8jfBsaV02HRWjnLhzogfvH1DtX9kcU3NQXR9Q2ojFTSEXG6GDeRdcU4x9-Km4PIi1Oe6d2TfcwLwGO8Qi2dK-dLCG5kT4NdGctk13HCzkUHLTzuAXpKPJ1k80DhBieHA__mjCweP9_CguxLzqcA21eeQ6csUFQlEH2WSRygh-JosFyhrue9-ELI8CPFbCoqPXQHXQDldrouUdOVEEOwulMHEa3QF8C-a_9bdAvMiPk6TMf69d4uWAAzKW6ywRivH5hMLjONFQGTRNxZNFECmp_lEXsxTY9c32Y_uCJtJZ8wnu90pDzXLX70crqjkp3RVJxFrTFvS-vaovBR9vENQ07YyJOubqNL0Nfh_R9HfGO3hFBG2KpID1p1V7LlbZFraOwxZ3ZHJZURIecXWeU8PtevoiFbNbIk45TMxKvBTr82zD9dz8zCnpWBO2U960p7KiYZZ3Zqb9wVYZctT59AGg4NXm0NMzTVVqob4_zsy9DVVvbO0Ucqr52CIlA0gfyaDlHi_eDJtU-5CsOgzeWfGifUibXeKcLDMbfYkrVKK4HYtD_1aZYpGNLOC2fYj3GAS2CQ_YeD8BVEARipl32CNURD-b8fJIiZzqvEouWNfQWEqG9sl947CAmsMK5Oal0p8KDJ5K4MV54aUPcTQ8vky1ZChGtaZ6B8YTXvOPMSwyvXbAJC9gCoEEiQIPw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona Automax s hliníkovou vrstvou je určená na přední okno. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-SNLhGD1nK4QVyGCrsxF4Z3jrYVJRtCrKtsJdtMefZP7i2zVJap-1oXqJbUErXYFY-Md9OxaIb7sQzPZEbcHjNFybWp-E38H7P-cG86a2CJMoABO5ddRBdEcn0cTS0INbNi1U0wtEzbvECQxrIWeW0gNHyG-sDONdjiZaEdbzN4uR4xZ9OHsDews5g-ZaUNkUaMO691aT3CegZZ2IeP9tA68ZD3RUuR5QSlPQy5cebNmLnvfs8PJa89EGLUdFHrxgw7QpxqAtgVq31TfcewKESRuqvnvoGA_Iawk4fqUspfHuegnWvz0avQg8lHD10JxJ-d8VkKWo5U3Mbj5462FWDNtfN1wIn-NkBCchVrrtgtw-jb6FRHjtKMp0eJhqEi9HnwRWpIyfUfCe1QTdYPNA5JaHXq9o7AFlpylqwYG0cMH0APDWAxCsAoK7mqQX3vCGGamzvrJdEWs9nnk-BESUeN5u3haTdIlvMCY-sBNzO1LFdLLvrSD1eSA2eKQgP3B-MZNhMozqKYJqGS41l20XzQD0eJk8jhlX6E-dCBtWvH2XdrSQf0oPdZN_hMnuErYnXXXyWKgH6LcV3sUTu8si_7vL_GcwCsHfstOaVFOYWmWCvzAdkad9ZiTei1s0-xuPojtcENrXMBkdp9LqwSuBLMwRzKHPS17b6AEmwJ3eSvfpHzlclJUEAtnPQA-Ut3mP8swjiLV9WaJayi_-fTGhyYxSjvnYRfmUtpT4BTkc23gl1DteUdvyvSUe0m8rpkwqAWD6bJP6G4Or3FonT0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:7500,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;laOvQstK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VNchwaVY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DmE4VBoW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s60svzhv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_e/SwrBMOi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uD6zueUj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NmIY7U7MGqfP4D6afhzspeqF-Vx4iTy4wXmL754Ww-J7mt8tpmSANe9u9m1KUluM_UrDBelZfnnmgO4l__IxL5DikE0-T0kZXRoP2mQIzoCHYsyA5LQsKeG3-pisSmSmgkWt7RyhpIStX2n6_Bg8X7UI7t63DfTSqtBEUTyZG1lrb5RCRGyNhuO-dyERr62ettvUa2xKtWW0XeqV8fI-lJbK56s5Rwox5WrxKFVDJ0DGMw3KyADbjAjQiDqT0mW3C9KUiUdPXHrxjtySNf-nYA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;08ba8d20-2b5e-4314-b2e7-e145caba4f4a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-zimni-letni-alu-clona-na-celni-sklo-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mu9Z03kO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8D_YLg8FYZBIWGXbl-ERoWfqaGPIwiyVG9jKsthGPN-cmNJdxS03QvLn2ZAmhEA6JDlvnGHToMWwjXTO2-z9fng8fM2FO5ybUhX4gEaTkHjTuv04LELPEDsBf9lixy2zsYB8tuHWuuUiDs5PbhQMjpOOeQdG1fwIEOQh85o-VPLYvLYVfHnFSzuLKB3mW1s3egW35MRxUML_2tbmi5CyXjBKDYu-QljtJ0s8wSMclf4adsbdytxMlKRANfBxpNqLz0eC4G3Oj4GbhICbOayGu2LZq9XRdqT4VnRUaMI9QGUK9y-4TqfvfyJeM3JpRlxn6AhnSd3DiufZsjVASktonpSLZLqrSn_W620Hm4l6oCdphJLbOtdm9sA4qqQ9zFEaWOW-4q5wJ2AIYiDSvMkisNwExPJh4gpDkq_N1w_SpFv2EUMtbyKk7ERQF_3uwjcsoYD89VJblEPGoTWrTIiy4nmQ1Od5QwRbg3MUDZAHZrG5AZO4M7ezKvgGpbAFdvyEJ2tv3NgwAJkQkOWxLbP8CAYQFa-VrJuQYI4ZrHG1-anFnMiBPI9qK5rJVXWo3FOCQfYmIHfFjWvy6HWbQxEj-Se5p0UTHAUK4D5uquYuzbCazRhTYx_lV_XPTf0rKcNL7SA6zSDRniPmllpupHvoqp-hND1CCOHN7fEZg11aaZIS_OSkN0kkt8PhfQkoG7YtO0pbvekUjX23rG2E1oaKtwoC9yoZG0PPmV4cNUu5_h_9KQKYUsPOe6lmSxvcGZHJ6H0wRcFNic-m3p-wNkM07CXHFvESANEXJfGmelTOSuO9znIDsMB4hfWQwjadP6TeL6xaTJ-ifG0saQ0uI9gTdI1env2Red41CL_w6ZZ2zwyg7OrfWyLnS4AMUUdgY7lKSXje_42Fex5xIlMKg__XBaXtVuSvhj4y6HntrP48-k4XEMBaQhOqQLMZcGZlPw0-ofqu0MUdBK7MpLVCKI2_N1AvNwtOq3-JmIVao13SWJE42sYdgyXGM6-26bq2gwrZgArGMQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kegel Winter Van KEG-5-3311-246-4010 clona na čelní sklo je vyrobena z mrazuvzdorného textilního materiálu černé barvy. A svými rozměry perfektně pasuje na čelní skla dodávek. Navíc ji lze jednoduše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;foy4Qdxxc7CYOeWO2o4uRZvsoXO-dn9T3p94a0zyN4cSr_dNF7pFodrgCD0vVWBhC1fTdC24-x7IqMy79r3HmUL9jBCa06vyrer54gqx4fCqtFzzEGBudb7HWJQGv0XbNvQrmApczLTfBtg3NTj-L110vw9PWdmzrIAhMTynzRln5XtcTzBIjU7QvbI5OpPyyR0kKegIVs1TeSBeaJ_XWucBtbH8vhl_ExwL8W0vk8Mx6agdHqy6f-8NQEnHGBV1C_ieRR0pYvIF8ukJ6lfH-VSwF9U5MJsmvLpSODmhZfuXcCMpV8-kRqE5WNLlsaO6UsbhTvpnnnkNLXT2pQfEtW9sF_zHLxdg2IXywl1d0ZgAfjmkDWdFTjQ2y5XsMXoDNZLN5sf-CPDVW28ZTh4gnFD0zVM6tgDrOkaUjM1v7rWkz7RAkKYbMrHhgIrN6otfHruZC1SwnLGytqNBzjx6ixdcxbMPUPrplf1aebsOuE3QNFwA2_VNOMewLDzOvnENLnbvDmgBovo5IkzaWg48VHopZEAb0gP0mmbtk9gQpuGcKN7CAhYGV4FJe6Aa2fPqh3ZbxhRqZm86QWVklEF8mDiy7xQLmzGNGQtz6Vag1KdnFdqt86BAJ7mE6OWjnIWk1Xwo1ydnXox8ZS14wd9vRiJlH15H293WqMZwzRrWszs4kwEP2jV72lDOyzVqzXsvudMnQyZ3V8CXAL6pG4kbgTyl8yu56nPFO_0WiAcWqrlSPbj0S8SBRk5KwoxFOG0Qq-scRZD5Gb_3RVuh1ZY5&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;euR1RqV1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eIJe4l8D&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uPqTNE8C&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I9ZMCWmV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/KdmBB5L.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KC5rwT8g&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aPqIaKPnwVHi6wyaPl5rMQPdUr76aNHFvg3WpID2WQdRLa37JfkSDAlzeTPqoW_dx-SonHIKRzn03UBJsLLhF5nDqJw-pE6caSJNgcARslm2SDTPccYbL1wzcG4eMYgEdY8IiRXuuJvePtnGE8nK8FIVVhUick0E1MR7SUlMwOsG_9OhfnVgqXKVTOtLjwZy6sJM-MORe3-kdRCMgIjsv2N_Fkv3OigEsBM8ViJRzdLggdi6yQqaZlPGA9H-0krocZZ66cWngqeAVGyOe_ZucQ&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d3592440-3473-44f9-a13e-b899d3eb4ecc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kegel-keg-5-3311-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3440673093695735143&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_J0/QWABTBl.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kegel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3440673093695735143&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4bddjs5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XjzCYIU06G5sA1pNKSHuDosm4Baltg2XO7VCX4z6jlWV5mA8JKROdHbtOK9shv12MThFnI6HyqLMdUIlTP3hzY2NHn6KwQvb4-EmOK6SK5_aXPYpHUtmX-PNAth82uxjqJe4wf-bKYUDgJE6314ObG2dSDsYn6Qf5RbLmzawrRWybB06ZbvoKDh6i2R7lZ-gVJjOj84xP6iU0V1RKC-s4Fd6TcOdsKsZkeZMNqbidsrrd-IxqGsplNVDsbAzrei9abNGtEnozbBL-2lZBKT3Ll46TrHDGKxW0tTig0a945sic5NVR_DUS8QCzh1RHx30BjdvW7JNiIiJjsoxv3fvJI-8aN0_CoH4Q_xzFPQjU3bZ_gCrwSCnsCgale4RegQE_cOiahPYuuzog5v9r2l3dtM61PcEB4jMQpgoV-OQAjY0D8fZe1Pn1FqI5d4nWSow-lfOc7VZrFf_6MpqzZ-KOResVFvwhi4hwphAHmwCZmuR2mxWurFKs9l8zSzGUe6E-80iFOdaDDT1VTk81rWjoCeaT5Ugeu2nS7IES2huImdvHDOM7oU23GgE9BsR_zOUwnzzbSxKKl96oF1qYTOiODf9ovbIAxWfo35j1OjWuUNQsrHlxWTPGFzfNyy4ro2Hq-q01J0rDCWG6NGDQ6iJi0H_ih-FslzDKiR-EMq0qfmBMMKJyrck4nOEhEt44d2lAeTdMgQUbE85t2_XE-fHJE0sP8nRqdwOVgq_yYRgLZdCgRZ0IK1hfJnhtrHAlr4kldtlG27lhdCOuhmJPfYoaHd4xp0lwIQ5BsDOlB0fv8QX-B3Pz7EglIICsP3ei8fO3UF88trvlFrPVsP9kVpFnD-ZGTMCp_LZp6nfK5RVvzYIV1rqpACVNKNv3Ite98WO58rKx-0I67487FPzP6INCewjwu58ohJQ6EWKONQN36f63I-PKcFqY1bKB811UYQ-qiwutbs7AJNiP47zYCyez7_Bb_O-c-MmNuaNHddU663IllDz290UCqyFoy2Fu-UjpTfbpw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní ochranná plachta na auto Mammooth De Lux Mini je určená na zakrytí předního a bočních skel. Hodí se pro velikosti předního skla: výška cca 90 cm, délka 110 - 135 cm. Plachta se velmi snadno a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;p0KeV2yKiVHYWQbC8ppcFPw3MCyzQnpXzkrhWiwYfFxaXCTh3WDCPI9kExxKhxTgueGTf7EooddoFJJhz0w613sTZSSrforRBs9v3Yy1roj6VR3B5pFHvFuJcSS_L0tho__f3m1zvSsLG6KfkywpHEzzkKpM9-p_Aui3UxtJH0x0ooFIMXpOVv5QNeSNTCb29uxd6RC4YMfF1fdF0eNqcm_jvM2tB1eJ7Zl8D_bFz9DskU6TczJuLCm_5EuSXoE2aBBzvDJCLY6p8CJMLHjkCx_lUP018kLhujk5kd_MsWitAj8lSuy081WGVsSxjyI0OYGDKIFict3WewMUM-uMPNo2vVUhurUnRNuoAbMVdzQFsEIy7EUGcMKVM8vjj5qm_RMmt5koFiqTQUTUoBlm4CHf8UkZ6SCUKaZbtWMYwD1hEefixX2bBsCMe8Lkp4kslPjzL9ARHEKdrSyhKA5VBMAjX8LaLU19eibcm0k7xGEjDLguQuuSpf1ndhf-wUmVTVL2s54NitKg58w4wK5eI48vtIDzOhamewWtYrcUzw-MQLDBgIKf4jhqnjWg5FE1v3oL4rGTFsrLuZdKkL39m7DFucAGoAXckddiBaFVb3WSFAhPytweHvMIlHChduWCclY3fNRxFacFLUDcpzRkCXbaAlF4egqEYPWzcH9D-IqoIKH_iIpesCGT1EsV8931_pIQJJIwUkBP2hLamamCLwCmumN_7R9UlIhcnw9s5EVOfZuiV0xhaWOv6qGTFQ5GKqGGKJkmHU5YUeiDF4m7&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19400,&quot;minPrice&quot;:19400,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;135 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MaIfUpn4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amDVzarw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iUuDhBDY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_e/JFiBso.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dwy22jmW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C87cDOvrJeFufLb-D9MRZoPZGwpwkNrDc1u2wjVz2mxXoQyeKAclYgc8rrhcxpWn3UatkkhpwLP9sPJL-xzYBVESJ5Hai5uKHfTFA0GI7X1NwmlvXBQcZNc1LmBTzjPTtxeyyEdVu3djJfjDq0C7IJyN9WZynjDfEl97oMbU4BP8_PAWGmFgdV7gnGwBbsFAC2FsySUBNwAFUGGQzieZnlVgB07UKxFZhW6ksK-lbnId0cS6W93vXVRLqooSocjblXMLyspFajiXRuJW--8RGw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f65ac46b-f7fd-46ff-a897-50dc1c458581&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-de-lux-mini-zimni-ochranna-plachta-na-auto/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PbuMAEoN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Skla a podložky pod kamna a krby&quot;,&quot;id&quot;:2369,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/89/320x200_WoduUt.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/prislusenstvi-pro-vytapeni-a-ohrev/skla-a-podlozky-pod-kamna-a-krby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2369&quot;},&quot;click&quot;:&quot;lL1JWw157Gz6d0cmftKwfmDyK5C79Uhy_tRxwGooRpwt55Osu_pABFrwD8t8LQYVGbGeQkZn2cQscW7MJG9j-fUpAqlb9Jr9wEdXwPVaDh8AqEKTfPqS9ePJ5AYh13tLX2_PdETyjr30qBBt9BjABpMl02oB8Pi1dZ_aZw5RwA0sAnm8DHWOGNqlje994fizAj7AgswHUgHSFqkmS8ORERJapz9QVap8u16AaRTZOIKPW0xNjh-26H46UImA2BeNLvRoAcgEvJR8_22Oov7T4vJ8fSX_x8A3wv3c8NgdDKKLlG1jdfVGmWAotp4GnKPaXCG30bx5FiCnfhCPd535FPR7zQm2GeFZDaqGKqGTa0_XXcofWnkE4r8VlGfWlVHliZx-pvKwWjGAXXunq_Kym-sztxz8LbX2f6P026sMP7KVdlLcgLVljmwBKDICy11Ts-0saxxczH6w3RAIIpfFLUHzUknN8zJYtu-gBZqytJWdSvThq8ctqUHuujdHklZPmMnje9JTs9pNc7cprNZAs84nEQRC-Y783Teka0vdgNs2XbZRSVCjWDLZ-zV7wWXq6QQYqZ_s_i4X5pyuzBmrlB5Ze04bV6XkyrIsmPdbd0FL3q2yewfA8wmgqr611m21yJPKnfLtglpO-SSk4ZWe3I3Yxj6yayJR8OgupTzmEg6zAqqkN56DfxKKSddF1EM_3RZXzEiDyH35KP6MBk_9UhoSBboHpzvEUeDLscN0qDWKQB6hR-Nz6eBiKI0BVNM_KlCjJJdKUP6op7fdUz0ZtycWitlL3svPTUgOyt7RATU9CDunLkEfU0qU6np43X7s6DiGD5bNcgfzRF5820mez7m9iGg_ujRoHHJoc_1xiHYUmyiAt0dtGIvGBKaA8PKz996qzTahDAA_7ntPyvgGyaamvmnSL1BDIAbKoGQAY4fRdiy6nZmejAkkQ0z_jrIMMRrE-y70-RaE6jJ86wu08xZkMtAXeKuxQPJWq_mSV0fYyYl3uz0SS6R1dwtqwXYQSxa6OQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kalené sklo pod kamna HS Flamingo HSF17-253 znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.\r\n\r\nNorma ČSN 06 1008…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SkOVz-DEhluosdKFRcGcYPSooGC84ZZkRcf0cojCgFgnWLliQl1IFFwKF9v1sdiCoXGjXXxL589zzFRUWq_FJe0j5hUP6cmQ7kpHpth_Y_tOg3rS_7dq1Qyux-DmUjAbpxw8VqyxeEQn1uXVu37OSN-xvlGD1KkMqRIvK8XnMNJ4GhKy_BzK-dez7bfPYV2u4O5Z7ZKKHVS4QOtuja4ZmRu6TgEJyrGKsU0SezwCNGh2ObFSnmrjaolzHXRdGV9ACEBw42vLkwJNSsp8z_pjP5ro1GWk49z85hPCsrGw-nkceUsRS-cd3QmLN5ocbjeIrovwnktr63I19IHHMVjDT-Q01vOThEl-BI8QekHV_PD2FwEqOFsQ6bH0rUbaLAqEIi6jCFNsYQLwGoCQvTXLP8AVr3neqxWVPkqfo-7wzNjLLkk_JsbnFPwGp2BAsuNu0iBBo1ak0EMwEtOjyPM63Az4vYMLipul9lpZQ7CVM7uW6uxQLftSact-YY_94IeLLzvvVW-_GMXS0N_khxCGQX46uLzIE4SU9AB5u4K907sFWKifx8-TAlKPy0ab7vt07kLMNPvXk7Xo_9oj4Lz1WqrIwVJF4FHviKfKYg9YWO7WmYEFBx6VKM_hXiyQ4AhZsOmr1eWvXr2OSxc5ueLhtWjLVsgqb58blOvzVj6eXEj-xz27sqWH7pKwed_PhmVkDFdNZ8m8HEzRmwbdmFCJ2Dt_UphQeHxXS_JkAzrKY9BMMago8-bMYzzdTMjVxj2_bV8d2tuP1Vje-sjBw2LcbQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:135000,&quot;minPrice&quot;:129000,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H8/A8iBzZw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nXt94AKz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2iah25B63mNqA7DOlEnGeHRp5n1KJPrJ_2GHQb8Nle_v1IKsce69N1sn1Ok8liQ4zXaF3Nz_B4WjRCcLS4iz3MuKehscSG__Bd9R43J6drMaV-z9xsoTqvSlDdl07-zTBce0GapyhweCq4hTnTI_-9DBPFEeIg2PVkpJtmojr_xCmMpEaSCsdG0L2CNwk1xr78GbcB-87k_zSz0fY029Obs_pk2GfS1H69K0sBX0Y2SYnpFUyyVoA8ACm0PoXW4552wBXPbFK1RGjNnxFeDm2w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cae1220d-6260-4e1c-9ca9-9f41af16f2d1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hs-flamingo-hsf17-253/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;315723775361493506&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BR/oavx7B.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/hs-flamingo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=315723775361493506&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JxyUBRMM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6695601&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;547ec32c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Skla a podložky pod kamna a krby&quot;,&quot;id&quot;:2369,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/89/320x200_WoduUt.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/prislusenstvi-pro-vytapeni-a-ohrev/skla-a-podlozky-pod-kamna-a-krby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2369&quot;},&quot;click&quot;:&quot;IK3LwFDfbuFx1vrGaWsCRfnInSR48PyaJI6ywt9_e7q22MgI89GR7_Amq6nLbCT5iTh7ibIFvDCtsvQqZQbXx_99K3Jc-JD51SGffsksnjeHIiGM0CvK3aGF6HxOZp7BW1oYOpL4mOh7K3Dq3mxef0moXwv5BBhkJ9u4tjvJh8ne0dX5VYdS1SkAsP890hX4-lGL6qALQvL8AmC6ulmEaVjO2beY4Qvd75uyGGpwf6DxeyeobDURAbdAyicx2KG7Z5syyPZjVLE6BG1jCPRb3x-dENCCPt7S3Qxv3Vut4uTRqKl6e4m5z1wWS_c22ISwa6-VXGbiP46219PDaCEz8fQFdsEJaQN5_o7agVPXVfUnIzGNAK-_CcC-h4_a9A3y1XTbbKaIyxHj9b9i8if7YaIwK983kaiobOJSoPmfcEv2EL9f9sPAaXP6HOfwWqpHhbKR1WELDYh31CCUhA8tbLBwWcjg36vuFTbfzzk6c0AY9eHR4RmAQNHM_7dQWV5FdKwvLNy77KEcJ-ciyQLgZ9dn8-UeF3Y6ZaTGlBTsv4os0KKCNO6XvbV0laZ2Tjj5F-CuHCFyJ6yhnEtQ2utPuaf6YTv3ztWU_NU9ZECoJR9mlcbkNIIaeD4d2d0wYGiWi_uOVtrx3ZEtFEIbl9KqTPHra3obj5DiQGCpshZBbdar9axSj4BATMbbxIa_xMorgxGlo-BjW8EtGISTRDNgyAj4wROFEKudjIJlRrALAKUvPISi1a2I_65ZzpMN4i5q0b6_mWGnHWtvXe_pnAR9ynS_PNotZ74srlwrNmpilIKNt7dFpCrjtztiTKvk-1wZavnuJtLGVzD_kQZl7p4IySTbsyPH4r_WrYV-FkuOdGttWFqvgP9GPM2HQoS9tBqKo9L4kLnZj4RUZUrW6aBa-s3JHwBkQeu-5Z4T7OkvbhKp98jBHxTKWV_l89-jfW3GU5nHDRGsc3kmtvsYVx4PxvpAk1El2Yh1_CJh2wCNYVfcOK1AWmfr_Q7sPCQ4urxhSOcBjGg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní skleněná podložka Lienbacher 21.02.893.2 pod kamna, krby, z kaleného čirého skla. Hrany podložky jsou s fazetou 20 mm. Přítomnost podložky je nezbytná z bezpečnostních důvodů v případě…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lienbacher Sklo pod krbová kamna čtverec 21.02.893.2 80 x 80 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6695601&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;ysezO1_fo4uRQjd9JiQ2JX-Q-LbX8fhi6Qg8eu7CIARa8agxl2VBwjqmDnkQvHwBraKdapRGwCBkQLqV5We6bo6Zxh6uYJe7SNkgZaWxR9O9azinrI_k6BEJ3GyL9GG3qlnMUcOWa_1s4lody6gphFo0Ye-yje4aklkwoXgxsdjGYBptquQq3TZg3Si97DdX9SrwwSUjyPW-KYi_VxWf-9ZpH1i2lxu_w8PGECusKZ-EXLrZKnG5mDUTHzLk2G0LYab7_8CEaXvFYogU_ezEf8Xc0LOa6pBeQqKSIIBkN4fwGzW7bgxM1eofL3Dmm6ZkVLvXVvhWc9o6CNMFU0k7FTIU4dmR5lUOmIdiX_-LUZT4dmiNQi-KRA6k0C7sBhfTDzVZJEVABkDsjoyhm-PFQ-DjBVbLmiDziSk8m5QIsV1pHiR0jfbmcxBaAofU2s5F8WsRjzzENM2LYv4jeLave_Sm_H2WcmJhSjeEXuzyC6zO6L_1iLqzbYo9qea6oJ0jcEY7iZxnBjWsfsNmTc2i1jQE3oNXjaYynyOlO9ZdJDO-pvH8JwH2VvbrbmLOsILOZjGccpqGq9NUFpc-JF7uC9Ojtd5_96TBLiw_jAfknCedpPh-Ij8EPssDI8hiZGqW-ss0NbDabLHIrLy5A5eYmFC6U-f_uoOhnrBXEIAaJUy-XzH-3juJYtOmV29eps3qBk2hAmE_wxXDmn9KjXPg_RTBYC2BXKM8jkNwPEW-tQL9OFKnxe1SDdKQSJWR-fCq2OvDuR-WIyf_MVXSc6ETGg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:249000,&quot;minPrice&quot;:177500,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BA/wlbiKI.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H87zFQDW&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lienbacher Sklo pod krbová kamna čtverec 21.02.893.2 80 x 80 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;w4sJE6yU_Py36zdhLgu07JFPhspc3Hb_Nd6ntVD-uctSOu7ju6DrX4eGGFruc01mkFVP3E8yjy7rmcQ5h2G12NnloEeEGUqmiRqWkiZJiQfafPb0V_4qZh1a0deOLC29UEQJnv_75IhfN-l77VHyY31dbBFBW-m7dqBQUdVnvMLJBwAxYXjSXx_koy-1V3iLOIkjLbIlFvbO5RKurcFlwdplWO7-DDNAxX9mDUrMDhzzUwPM-LU7pjdcc6R4Qp1CoZSIBaw8Plu00GuRNjM95g&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;82e38c77-356a-4374-a20c-d727aa531043&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lienbacher-sklo-pod-krbova-kamna-ctverec-21-02-893-2-80-x-80-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Lienbacher&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7295303074288059668&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/lienbacher/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7295303074288059668&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aYWi5dMH&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aYoiQtB5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13632331628111341774&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547233988},&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmobilprislusenstvi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iMigUcyO&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Mobilprislusenstvi.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.5,&quot;ratingCount&quot;:2531,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136249/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mobilprislusenstvi.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=QZFQt-MyW47ZcLn_jX7K8qLPloCKfYNWreKFzC4bSpdY7VF43K-jjS4U2olzz0hQcDAPku-I4o9WhtyIi8cpaYsJtsfE2uBcx3tbSEYI4fk19CnjM7Zg8tWmuYe_mh9esCIamvZMHdD3WLA2u9aCt1z3A9m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bGZpEKuj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11166089217852964631&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1607641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625534933},&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcogitoeu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7OHMKrKH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cogitoeu.cz%2Fprodukty%2Fskla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=GCAsY9oOVqLREPyrqkbABlxBiS8WivTot5fdX-g_6D8jUWl0XZkl7jlaggGCRtKd2Ey89QLy2czPwieonnNKeRuTdV3xGebYAjp5QLrhnm8z_v2zYXlSrIMco0oj6hhTVxHAIsq2T03vbyLfmSwyz2ksq4l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; – Cogitoeu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cogitoeu.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fNLSN4gM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JSH83azb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alkohol.cz%2Fprodukty%2Fsklo%2Fkategorie%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=i7ZLmWT-gtaIpUxZLNy9cJGwCgflF-FSg2kp89joQhLeRhjX6bW4lCZ58Thqc-WxyaNO_5tQYjIrGIUMklES47Fbpe6aa-tXXf9mKW3FIVj8OhbDeOPMFxY_ro2ShnCwdEgC_maLgq9slZ-4LsMimYFnLFZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LlRMjy1X&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11446560067204274715&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1489791600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1543153812},&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frulik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCx2KJDm&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rulik.cz%2Fskla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=3x_D0VkrrmzIleZOnqU4vzVO4eHpvJ0elcIs1G8tHbaSGtqGvK1SMCdv49QWn5blIG0Eg1FfYwONUnTl60VXdUNjv-eMRwBEPY7byfigAQwKbJUDt82IqRS608nTPa8ZIMDWyxS-2aZvAvW7LiJv6VLm_IW&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;, Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rulik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rulik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Oca3hNmb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13684580564415981703&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1494111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1553186276},&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforcell.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GHHTE7oS&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Forcell.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:147,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136302/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forcell.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=5YRwVTaJ8TToaWRg4J_oe-7-35io-MC_v1XK6HIegjh5yz5olLnAdJTz-EjuW-qVYjZLaO40Ut0PT3AOecDsvlHLq8MjktNIZgQqWAq4Vs1Ovgo-V9od28nBKwaihiCKmDVQ_JsONryHTGB58E4G6oqoaV-&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; - Forcell.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forcell.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DeTtTl7p&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1627595701},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nAwNn6cU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Fcelni-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vfbsouftvrxuZnwsf2_UqJbB9gvw5mTSLnxlQQdNJjDLvxE-R5jqV1IBBk63PfMNuCn2zq7qc8p6SvySVM98ECTTHDAQDEk0wBbke1UQR2Yy8ewI6LgKNv7D3vs03k5OVkC8pDBWeUCq-QNWapV5WnTggp7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q6C59Rw1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12443938717265760531&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1435273200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620241414},&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ff-mobil.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bvmS3vR7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.f-mobil.cz%2Ftvrzena-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=O0oOuf4L-7BWsnObVeSS05RDnUvkKWXdTYYpG-phQkzzr3FypF2-eJzmtCpvovKpPgSKuvJYhzLGZGcl9Xmves_zcCtDg6vEChQcr5kLyuVbEl54y39IedYewms4_eqMTvrRzrFE8aC6F6-_tXrtzTMOQZz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené &lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt; dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | F-mobil.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://f-mobil.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sxTjIGW9&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;956ef6cf&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4sj4kOpG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AwH0XbIV&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mi3NVXSB&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EGybnrgw&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ChWFBK04&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ced5HYW5&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iDEcVo53&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JuACplzb&quot;}],&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XavJ2f71&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rU46SRCr&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RW7ld7bI&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9CMn6oRH&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vv4h4pjd&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8IVFNLLP&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TtkiHdbA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hoaFYV5s&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F8PceOVO&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vn9BBbY4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:42000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;canQA00n&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2eac1b8c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:500000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1642372470}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2fJt3bD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;34d502d6&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TYC43xc5&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;66xwzuD5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;b5230e3f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T22:34:30.516065928Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zoy9YWIe&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:931,&quot;groupId&quot;:1775,&quot;groupName&quot;:&quot;iterativni_model&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1qWYz9S7&quot;},{&quot;abTestId&quot;:966,&quot;groupId&quot;:1812,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LDtw1UeB&quot;},{&quot;abTestId&quot;:828,&quot;groupId&quot;:1605,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84Zyw3uX&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.23355073916119684,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@916dd10e9&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;alpaca_last_click, boxlog_obrazky_on&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;MJiVWDfhXVjga4ENCf5W&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>