Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="bezpečnostní sklo Praha">Bezpečnostní sklo Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script> onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { error: function(notFound) { throw new Error('DOT FAILED TO LOAD'); }, numRetries: 3, }); }); </script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.96057bf3de.js","/re/js/vendor~app.bundle.da08a6d5ff.js","/re/js/app.bundle.1966af9af4.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.5894fc7ee4.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.388ccbf955.js","/re/js/app.legacy.bundle.8e91defe5e.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.e8d317df39.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var g=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",g,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",g),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,m,n=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],m=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),m){var t=m.parentElement?m.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===n.indexOf(u)&&(n.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",m,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,p.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<n.length)for(var u,s=0;s<n.length;s++){if(u=n[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,f)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}.f8ffc0{overflow:visible}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._466d4f.e05d21{margin-left:0}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce,._236a6b{text-decoration:none}._236a6b:active,._236a6b:focus,._236a6b:hover{text-decoration:underline}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.eb45d8{text-decoration:none}.eb45d8:active,.eb45d8:focus,.eb45d8:hover{text-decoration:underline} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._33fe16{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._33fe16{margin-bottom:0}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem;color:#666} ._9ebdf8{max-width:100%}._3c9ce2{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}._299a3f{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem}._1aaa86{display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}._2a17db{font-weight:400}._3c9ce2 ._1aaa86{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.SearchApp--phone ._1aaa86{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--desktop ._1aaa86{font-size:2rem;line-height:2.8rem}._141a21{margin-left:.8rem} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem;color:#666}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .Layout--left ._03efcf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .n877bd47a3a{display:none}.naa07a543c8{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.naa07a543c8 .n6ac7798c99{position:relative;background:transparent;text-align:right}.naa07a543c8 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8 .n928554e442{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.naa07a543c8 .n95482bfc85{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.naa07a543c8 .nffe6533cd2{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.naa07a543c8 .n5344cc5c10{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.naa07a543c8 .nd23c6a661a{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:link,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{text-decoration:none}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:active,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:focus,.naa07a543c8 .nd23c6a661a:hover{text-decoration:underline}.naa07a543c8 .nd23c6a661a:visited{color:#7b009d}.naa07a543c8 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:static}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:.2rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.naa07a543c8 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8 .n6db62b1d11{display:inline}}@media screen and (min-width:84.375em){.naa07a543c8.n58a14e3784{max-width:40.5rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n86c51d683c{position:absolute;bottom:0;right:0}.naa07a543c8.n58a14e3784 .nffe6533cd2{margin-bottom:1.6rem}.naa07a543c8.n58a14e3784 .ne676918e25{display:none}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n6db62b1d11{display:inline}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n928554e442{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.naa07a543c8.n58a14e3784 .n95482bfc85{margin-left:0}} .nf51b3121d4{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.nf51b3121d4.ne33ad8b462{visibility:visible;opacity:1} .nc35deeed9c{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.n6774291952{display:none}.n48be6cb468{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .n48be6cb468>.nc35deeed9c{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.nc35deeed9c.nfd8c80e29e{background-image:url(/re/media/916dd10e9.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n3e34401b10{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f,.Page--isSnippetSokol2 .nc35deeed9c.n891fede359{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n8d70a76a6f{background-image:url(/re/media/916dd10e9.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.nc35deeed9c.n18164dffba{background-image:url(/re/media/916dd10e9.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.nc35deeed9c.n6653e297a2,.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.nc35deeed9c.ne18d30fc8c{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .nc35deeed9c{position:static}.nc35deeed9c.n90d39a68a8{background-image:url(/re/media/916dd10e9.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .nbfb1f540e9{display:-webkit-flex;display:flex;min-width:12.8rem;max-width:100%;position:relative;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:.4rem;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);background-color:#fff}.n1aecd94aae{display:block;position:relative;padding:.8rem;height:auto;width:auto}.n71049b560c{display:block;width:11.2rem;height:10rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:cover}.n71049b560c.n204fdbaa27{background-size:contain}.nf21ffb51a9{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;padding:1.6rem 1.6rem 1.6rem .8rem}.ne72e4f4eba{margin:0 0 .4rem}.nb7ca539705{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:3.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;line-height:1.8rem;height:3.6rem}.nb7ca539705:visited{color:#7b009d}.nb7ca539705:link,.nb7ca539705:visited{text-decoration:none}.nb7ca539705:focus,.nb7ca539705:hover{text-decoration:underline}.nb7ca539705:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.ne1a557feb5{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;display:block;white-space:nowrap;max-height:none}.nbb89d4b0b8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;text-transform:none;margin-bottom:0}.nf50f2e1ecc>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d}._03dd45{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad;background:transparent;border:none}._03dd45:link,._03dd45:visited{text-decoration:none}._03dd45:focus,._03dd45:hover{text-decoration:underline}._03dd45:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._374bc7{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}._5953cd{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_49870f;animation-name:_49870f;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:linear;animation-timing-function:linear;opacity:1}@-webkit-keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _93e904{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,30vh) rotate(-25deg)}60%{-webkit-transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,60vh) rotate(25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);transform:translateY(110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _6d9586{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0)}30%{-webkit-transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg);transform:translate(2vw,30vh) rotate(25deg)}60%{-webkit-transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);transform:translate(-2vw,60vh) rotate(-25deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translateY(110vh) rotate(75deg);transform:translateY(110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@keyframes _4b5bcb{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0);transform:translate(0) rotate(0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);transform:translate(10rem,110vh) rotate(-75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}@keyframes _522f0b{0%{-webkit-transform:translate(0) rotate(0deg);transform:translate(0) rotate(0deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);transform:translate(-10rem,110vh) rotate(75deg);opacity:0}}.a35b7c{pointer-events:all;background-color:#2e2e2e;border:1px solid #ddd;color:#fff;padding:1rem 2rem 1rem 1rem;border-radius:1rem;position:fixed;bottom:5rem;left:5rem;font-size:1.2rem}.a35b7c>div{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.a35b7c>div>span{margin-right:1rem}.a35b7c>div>div{position:relative}.a35b7c>div>div input{width:5rem;text-align:right}.a35b7c>div>div>span{position:absolute;right:-1.5rem;min-width:1rem;text-align:left}.f5c85d{margin:none;background:transparent;border:none;color:#fff;height:2rem;font-size:1.5rem;position:absolute;top:1rem;right:1rem}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._374bc7{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[13,34]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.44b89926b6.js","/re/js/zbozi.bundle.643e3a12f7.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.6b8bce75c0.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.5ac0fc75c2.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="boxlog_obrazky_on"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script> if(window.initDR) { loadjs.ready('dot',function(){ setTimeout(function(){window.initDR({"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e","abtest":"930/1772,931/1774"}, {"916dd10e9stp":"sklik/skliktoppla","916dd10e9srp":"sklik/sklikrightpla","916dd10e9spi":"sklik_PI","916dd10e9sto":"sklik/skliktop","916dd10e9sbo":"sklik/sklikbottom","916dd10e9stn":"sklik/skliktopnav","916dd10e9ore":"ftxt-organic/result","916dd10e9nre":"ftxt-news/result","916dd10e9zpi":"zbozi/product-advert"});}, 0); }); } </script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="ZdSd"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="glQip"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.97df593a63.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="ljQi"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="mQikVNLZj"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="jQLiNT~r"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="dMiLqXp~t"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="qMdqV~w"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="bLfp~x"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="mVPQL~z"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="NZLcXp~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="RVibp~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="jZdmcVX~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="NLkQSdip~r"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7 f8ffc0"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" id="firmy_nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" id="firmy_nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,9</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-86-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="85%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="86%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-86-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Nonstop</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Novenko</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,6</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-60-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="60%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="61%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-60-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Myslbekova</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Střešovice</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Prodej skla a porcelánu</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,4</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="eb1726"><linearGradient id="star-gradient-41-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-41-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~t"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span><b class=sec>Sklo</b> - Rommar</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rommar.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rommar.cz/sklo/" data-l-id="4f2e81ea4f119ef4"><span>rommar.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/54392/"><span class="eb45d8">96% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b> a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~w"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="fidPlNk~x"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><div class="_9ebdf8 _3c9ce2"><h3 class="_1aaa86" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Skla</a></h3></div></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05955</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">325 – 479 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 2 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" title="Compass 06129" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 06129</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 273 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 74 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" title="Compass 05957" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05957</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">99 – 171 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 62 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" title="ISO 4565" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=iso-4565&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">ISO 4565</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">179 – 219 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 4 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6 _03efcf" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~z"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span><b class=sec>Sklo</b> - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mahonia.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mahonia.cz/sklo/" data-l-id="5dff0c12752a2f28"><span>mahonia.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Sklo</b>, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~0"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>mobilprislusenstvi.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136249/"><span class="eb45d8">90% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~1"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span><b class=sec>Skla</b> – Cogitoeu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span>cogitoeu.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~3"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~6"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span><b class=sec>Skla</b> - Jiří Rulík Chrudim</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.rulik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.rulik.cz/skla/" data-l-id="9eda59bc11e1da1b"><span>rulik.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Skla</b>, Jiří Rulík Chrudim</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~8"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> - Forcell.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bde96584f23aa887"><span>forcell.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div><a tabindex="0" class="_3ae308 a7b91a" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" href="https://www.zbozi.cz/obchod/136302/"><span class="eb45d8">93% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~tr"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQjlZk~tt"><div><div class="bec586" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;}"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | F-mobil.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla" data-l-id="acb1c055215b1113"><span>f-mobil.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.23a0e5b754.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené <b class=sec>sklo</b> dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="iQZLkQj~tw"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklh&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklarny&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklarny&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklarny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklarny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="sklář"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklář</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skle&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skle&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skle"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-Z9bzeQSm-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.963dcf15cf.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skle</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="4-aeUh7OYyG5vU2suC5e" data-e-b-n="fidPlNk9LPmQik~r"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;916dd10e9zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="naa07a543c8"><h3 class="nffe6533cd2">Nabídka ze Zboží.cz</h3><div class="n6ac7798c99"><span class="n6774291952">4</span><span class="n6774291952">4</span><div class="nc35deeed9c nfd8c80e29e n86c51d683c"><span class="n6774291952">916dd10e9</span></div></div><div class="n928554e442"><div class="n95482bfc85" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div class="nbfb1f540e9"><div class="n1aecd94aae"><span data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}" class="n71049b560c" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></span></div><div class="nf21ffb51a9"><h3 class="ne72e4f4eba" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci"><a tabindex="0" class="nb7ca539705 Result-title-link" title="Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/" data-l-id="su3tWGlw"><div class="Ellipsis">Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci</div></a></h3><p class="ne1a557feb5">Skladem</p><p class="Result-price" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">349 Kč</p><p class="Result-url nbb89d4b0b8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}"><span class="Result-url-link">Nakup365.cz</span></p></div></div></div></div><p class="n5344cc5c10"><a href="https:////www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_content=zi&amp;utm_ab=930%2F1772%2C931%2F1774&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="nd23c6a661a"><span class="ne676918e25">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="n6db62b1d11">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="b5ed48"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="fLSVcS"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="ZVcXj"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><button class="_03dd45" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Nastavení personalizace</button></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=skla">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">930/1772,931/1774</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://www.zbozi.cz/clickthru?a=a4756a3f-2504-48ba-94c5-28f11404f7eb&c=dj_CQNLOxbjgcFjkX1e4_idP8dO-ChlDo1ajsszJdAdIWOG_hzwINbOaVRJ9zSqIr10Lf495QatFZMbA7Dqh5WImhSYQN65Q5qN_Gj9zSQw_nXmgVsKLt2j6bGUGym7hh_yf3gy3u9rQiqIhBbwNm5Lvj-ERYEP5yFCIZDluuKf6DiAknCzauzJmT8M3VTe83i6Tf8U9RfKlE2ERgfa81o3vdiIXR9ePGTqvO-O-5-R83ttRkledar2o0nnxgDCgRKRaYcFIcp_3DWZ_M7bG7wTlt3aBLeD4NMl_JCi5HNI_2fvjH2S-e-6Ezna7OgFLp4espN7nrN0osPZOuJ_Ae_5FSO8zVMqBk-ukghLpykop-WBKrhm-TTzLdd12eZipAGfNO05Z5K-nwuogcYl6pojiOTCCWOlw4mS6ylKNU5UegLUtxgp5USr-ptsBiqf0iMOPpIBGE5OLBWk6TQJr9zo8jLFqYVvnqlwntNrJ4Xjcg7hEFMF6S5hKDJhso4U7OyTnI2g2JXMRpPLqrm-221qdXZFI9MMMxLtDCSBvh1uv-49F5UPfFYfj4A6j9yKQH5MIgVZiwVtC1YFHMBgvC6fAJeFP2x78DhX2pz41o3VjBSolMkoWHA_docGskT7lMjF4CKJzOjTdeKHFhLyUkgzQ8ZbTqwfNG1oSUiS731zo8jSn-058SBXDh5PaNWV7YSb5oVwwlE00J-qEJhP50Iw2nW1i73xmmfMNar8u-fAiym5mfdccI3TuRwaF09U8cbmeOUMQ87GId80vwdjOuHb5g7d49nTaRiTqE1-LjeiOMIi6ub18wCPeWN_RZ7PPYXnPjbrq0bkdjYF0aKvcVtIzZ2eXZZPheW1rFXbd6NCl0040CJVbWLTgSpnPLzeV85fvpWr-YuPo6y_N9-0WkK98AaCCzMq36TjnHiR-Akd7sDt1JN3GCHelE4uzUGlTULeeSt3m87alOdqepcxgzv5eMv5cEM0wGu2Xmwa-EfHPkueIf0i4xQeFvw6lFfa3Tq7960JM9Aqb6jmqyJ21LNzAoVZE7abvUdgRJvIE3PmIHsapnryrymtXzYFgr25eGUyce5W-F_rhXEG-GWfp1B4TywVj0JweLWZiEKwbm0nn6sHoSuPhn7AbQxLS4vErAV4Ukb99YcNFOb0Wdq2rbrMmsDuwpQHsUAi9qeA_QSyb0VwGlTBre_bHVafAUURLtvGI_7i15qed0AS6Gam_RRohYZL5Xg%3D%3D&j=1":"su3tWGlw"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { window.boxLog = BoxLog.getInstance({"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e","eventTime":"2022-01-16T21:56:39.454645831Z","featureFlags":["boxlog_obrazky_on"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"hashSeed":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e","layoutElementId":"app-root","startIndex":28}, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ZdSd"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["glQip"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["ljQi"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj"]},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","jQLiNT~r"]},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","dMiLqXp~t"]},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","qMdqV~w"]},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","bLfp~x"]},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","mVPQL~z"]},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","NZLcXp~0"]},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","RVibp~1"]},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mQikVNLZj","jZdmcVX~3"]},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["NLkQSdip~r"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"6669d4fd"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~t"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4f2e81ea4f119ef4","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["fidPlNk~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"881c6767"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5dff0c12752a2f28","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bd2fc56379e628ce","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9af5eafbb071ff17","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9eda59bc11e1da1b","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~8"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bde96584f23aa887","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~tr"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQjlZk~tt"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"acb1c055215b1113","callId":"2a837d65"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"left","namePath":["iQZLkQj~tw"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"3c4089c1"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"left","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"right","namePath":["fidPlNk9LPmQik~r"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"779b34b4"},"requestId":"4-aeUh7OYyG5vU2suC5e"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","zone":"right","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["fLSVcS"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"ready"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["ZVcXj"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"ready"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;boxlog_obrazky_on&quot;],&quot;requestTime&quot;:1642370199463,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;6ee5428edd2716ef&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:930,&quot;groupId&quot;:1772,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hXKw2zvb&quot;},{&quot;abTestId&quot;:931,&quot;groupId&quot;:1774,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BR3YG8CF&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;512ca9fb&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aobiRN1d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4TmNn1w&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;779b34b4&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;ULC2E9V8rhQjHO5j3m7QdkRfGRJfCPWjVQSb9ytZ2Edauh9HlPJYde4SILULTOX5_GNskO_X4-NYEBTAfKelkL87NPZRxoqnt2poWCcDHJujCS3Oz06_36b0H2KZnTm5hON4VsjfMDt40A6ts033lF5aP20aPo1eWu7aB-1vd6QhENKEdAJX8RtIZMTx_FWPpYyXYRO1T2a0c-L4SxKaAvNlgLhzRfgPk-qaH9aR_DWPjcAwaUIMUI_45uM8phwDwt7dCogRiMNlD2cWEq-VKulpCBVXHhHLq3mi-N3dPnnrG9BfuQsxMAUvujM7j84rjOutdbGVJMJsbBSS5jF2an7QlpY=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:1,&quot;trackerId&quot;:&quot;c1793d2a-4575-45fc-ba5a-3c97d71679b9&quot;,&quot;version&quot;:3},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;779b34b4&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ifO2wt5DE-7K2wydfGAmhjQTB3ys2tBVyn2Hch9-cU0d-v1nENTr5AzYwl-I0wnw-wDwj5xGy4fY4ayZeN7WEL3oVUhfoWCHP5NOjJGG_WP6-YMEVcBQ3Ca5WxyEy2gvBZECxZ1Nbg5HTYa2Q4XrYb4B9cawbSbONNTlSF9iXWNo05Uj_SDxnzaGhvZlUjr2le98DjLptc8E3TBIU5ccTlJlTm0Nd0zHr4IFkB1fHndzng_jANL_6YU2k0tcTTiaViNo7G6b5VKv99WJp6vUVA6IdpbfPqbH-L_AROhEyz880Ha2wZqVKaDjQsjTxjWO7fSbyx4V_MQ8lwbgLtlS0nAPzPQVq-33vPGA6xh8DwLyBgq92zENvcxz6ylVPHgmqpeVIebkRdI3BUhGEWEWv2OczZmOrpGqI_MGn0F6BIhTBFPmoOvryrZUZo99U0xe7XBdkWoapU-MaFr9pjvEQwxJxSR2cOgMmpny2Ov3bKNI1oQwA115LFnRr0Smpm_0oKsGYolEsQTauVx4Qh4GUn9tIenGLfx-AyJ4Yqnu3ydJTxe736biB3VL9PamexFtx8-9m9aID7orDZO88oDnvpE2GCZSj5SL2veDN4ZJJgP55XmfsccAQ8fLv85kQ258mYFSMtcVmgLrAUfq0z_Ehb_Qz1_z1b2ws3Xx3JemSAsj3D_NCT3nSIJZx53Mei_l0QWl8Ocw1P-urpBbYoQ8l9nOqzqyd6DIfpzqhHwLPxlszIWmS1RMWWrM0WrS_ei9VniKzUYAnS_5RmuRWGyCIrPqYjYtyjCjl1r_IDEm_zyOt4cuiFWzq9_6rDG3du88gn3biw9pcQifpMMVUNsRUctnc226URfUR4UgAgNk-Y4YoREVnqfuVScTRj5FBTbhNncZRGuF530eRRpK27LL5agaAwd0qKvnmX26rkhcV6mMasvYgs7WK0A3msOQJddMA_Haw7juF4veqzHUdqs0__I8t-2CqZO8m7PMXUWuSfltdvb3CvZbfukcHZLmB4lqC0F3lCPBOq2LSv6oIiz56NHu7pnbgJY8WMQmpGx3ZpTQtY7aZP--Ft_W4Y-NZ8BNYSUT9N63iBtyqs4PMov4kx6Vmc4CPegpqVj2vwSlYmXOot39vaft6fEGEEnUZ4iu-q9nrvkex2pxh7un1uSQrqXgzzqAnJ9l-nS6ht2X-WfJbbE9BRASr0yZ6PJahra6iilMkH_3D7HvlTRb9Dai3wKpAIz9WJg5q5SlqAijc606OTViAQ==&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:7500},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Inteligentní kryt čelního skla proti mrazu a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:364,&quot;id&quot;:&quot;a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dbiRDU87OmD4gZhBmNB7yCd6aXIeWm8t7clNKDlWHiIrmiBXwnwQ2tObgvwZUKd5N6Nj6VMNK8If6T_HBJ45t2JCA08W58d7E63GmCS7HMdCQJPzg7cAPVF0nmMaXo83RkPqdemh7LZoZyqR3W5I5Sb6FGV2Ya22crl5d6M2q5i8akBxDExdduYbIOPNzHa07SjnPG900G_K9WVyYzUzSuSsaX59zJSGEJegzeDTXD2_xCNme2MwY8F-9-Bm4Zvdx3-XCcneg2OQ3V-UQZ3MvohQiFzEtSwQ4FJlmZVRxkNzmjyQkhQTxnPdrNMTar3LnIewpORc9naJKCH94y8Mn0VjzReOkZakACCDxbBnyOOlLMRK8nqn_oVYHXt6NlbDUw0hUMIbiYVxXQARwdiryw_FueTW96PA0ZGp23jZbHEfUksh_aZQ8dkEjr71E21LYevyy64nCV7CxG9z2yHfjmKDh-PyNJsHu7-uqxfeBFmzkeo4oRXF1bVxDrKzmvpDQZXjA_Ezk_6WrLgn7Ur7k3stLCb3uI5GGMgDCvXf1J8abyLF-q8URxKLrOxSiyGKfTpXT0Y6hj3088punjt6WqejpLsV_SscfPAhlQ7QtGy6YClSt-pkVwhISNtxzZGd3Qsba7nN7TRZqywz4u8D7rdwlN7jjO_4NV3u11FmqnwhK3bjzcx7qWWimk9vJceSEbzJ_tNOZgM0pCn-4IIWRFvuEWRIdY3KxLTyWA4n08aWnguDNQQEL9okjCUZ_cWmEB6_XjrTlLWrc6paefXpfZlAmI8Ndjp3qbPDT5mhleV9wjd_Chi7&quot;,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCP&quot;:&quot;5B5Dop3-z35Lhjee_G8xyQ==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;9594992663117632124&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:135797,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;a4756a3f-2504-48ba-94c5-28f11404f7eb&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=a4756a3f-2504-48ba-94c5-28f11404f7eb&amp;c=dj_CQNLOxbjgcFjkX1e4_idP8dO-ChlDo1ajsszJdAdIWOG_hzwINbOaVRJ9zSqIr10Lf495QatFZMbA7Dqh5WImhSYQN65Q5qN_Gj9zSQw_nXmgVsKLt2j6bGUGym7hh_yf3gy3u9rQiqIhBbwNm5Lvj-ERYEP5yFCIZDluuKf6DiAknCzauzJmT8M3VTe83i6Tf8U9RfKlE2ERgfa81o3vdiIXR9ePGTqvO-O-5-R83ttRkledar2o0nnxgDCgRKRaYcFIcp_3DWZ_M7bG7wTlt3aBLeD4NMl_JCi5HNI_2fvjH2S-e-6Ezna7OgFLp4espN7nrN0osPZOuJ_Ae_5FSO8zVMqBk-ukghLpykop-WBKrhm-TTzLdd12eZipAGfNO05Z5K-nwuogcYl6pojiOTCCWOlw4mS6ylKNU5UegLUtxgp5USr-ptsBiqf0iMOPpIBGE5OLBWk6TQJr9zo8jLFqYVvnqlwntNrJ4Xjcg7hEFMF6S5hKDJhso4U7OyTnI2g2JXMRpPLqrm-221qdXZFI9MMMxLtDCSBvh1uv-49F5UPfFYfj4A6j9yKQH5MIgVZiwVtC1YFHMBgvC6fAJeFP2x78DhX2pz41o3VjBSolMkoWHA_docGskT7lMjF4CKJzOjTdeKHFhLyUkgzQ8ZbTqwfNG1oSUiS731zo8jSn-058SBXDh5PaNWV7YSb5oVwwlE00J-qEJhP50Iw2nW1i73xmmfMNar8u-fAiym5mfdccI3TuRwaF09U8cbmeOUMQ87GId80vwdjOuHb5g7d49nTaRiTqE1-LjeiOMIi6ub18wCPeWN_RZ7PPYXnPjbrq0bkdjYF0aKvcVtIzZ2eXZZPheW1rFXbd6NCl0040CJVbWLTgSpnPLzeV85fvpWr-YuPo6y_N9-0WkK98AaCCzMq36TjnHiR-Akd7sDt1JN3GCHelE4uzUGlTULeeSt3m87alOdqepcxgzv5eMv5cEM0wGu2Xmwa-EfHPkueIf0i4xQeFvw6lFfa3Tq7960JM9Aqb6jmqyJ21LNzAoVZE7abvUdgRJvIE3PmIHsapnryrymtXzYFgr25eGUyce5W-F_rhXEG-GWfp1B4TywVj0JweLWZiEKwbm0nn6sHoSuPhn7AbQxLS4vErAV4Ukb99YcNFOb0Wdq2rbrMmsDuwpQHsUAi9qeA_QSyb0VwGlTBre_bHVafAUURLtvGI_7i15qed0AS6Gam_RRohYZL5Xg%3D%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:393,&quot;minPrice&quot;:3000},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BN/0ZWBrPw.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lHE0gfs4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NZTQyfMuwhqLFZ73UuqCcOuZmincA8cHD8gbr1qAUzxVhJJu56iXmTrJOOV2zf99CCtASyQB9dskyraHEGEBgj1Zc_ZxGSwdgSK9A-vDBLPOCGoRpzk-OB2KQo6GxTh-mQuknRm6eNBo9UHacSdAN6snWu0w4WhGIyaIjGAWFuNN8Wu6u-O8mRLUeat1rnaO_IXgmxvZHBHSklRsnnN0uJIDYbWgvwiLHBOyOA63WZsnM8fHY1CLycGklpVDV08T5MjFPXH9ro-NeLvje2eg1BKlEI_DnP_VWgwcxXwpPBdCRHfG09rzxOA44zuPOFZw0Rng8lpNRM076T8VOzmwTUtc4ll9Q7PWzOYJ1ATf-PDVaSlBBIzN4wVSPWdzJpx9-qDvGAqMcwq19qkqgKyC0Wk-OUIyK67vI_-MoZhXx4EYMC0bnYh6ixf2WNTDr41gTZ3MIzNVX35QbifVu_RX3qTcoc4egFhs6hdDCQcXyHMZ5JLVSOhvIR6WNez_MP5G&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;shopName&quot;:&quot;Nakup365.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/a1140200955a1584af63a546588caae4d23840b3/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aI4khwkG&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;l0XIyCcX&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JXJCV6ef&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6669d4fd&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2B96jqGb&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d3havxbo&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:232,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.5722902326814922,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OqiIoRZP&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350664138797,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.280145740509028,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:57.88,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P5PsWU11&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10969924926758,&quot;gps_longitude&quot;:14.472929954528809,&quot;group_id&quot;:692586,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WSgG992w&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kTZtvO7x&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CS8orTmV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebXwQ6Cf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s4bR6Uoi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f4M3Ieuh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oyxb9osp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eSgaggp4&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1056980,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3036,2022]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8FZRlOXD&quot;}],&quot;premise_id&quot;:692586,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2186790,&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.472930&amp;y=50.109699&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zts.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qjpaM6JE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;214/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Klihařská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Klihařská 214/2, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Klihařská 214/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:92.175,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3896qUs1&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10983555661573,&quot;gps_longitude&quot;:14.481104039541579,&quot;group_id&quot;:679865,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3onyw0IV&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shGLZI7U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nD6s5KU9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;enYPjDus&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1kbXwvwB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DvbYzuXm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w3kdEANw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gQuvonY&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3344276,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,1998]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/WvMERZ.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QGeK58GU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13182662,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2181841,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Novenko&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13182662&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13182662-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.481104&amp;y=50.109836&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;phRbRYHw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;694/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Myslbekova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, 169 00 Praha, Střešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o9Gq6Xa4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08683395385742,&quot;gps_longitude&quot;:14.384236335754395,&quot;group_id&quot;:12894289,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4ItxHdJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xNr6uZEI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RNBRH60u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZRDNNHF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qw9SGN71&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2XfgWQJ8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B2dTrLaq&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1283599,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2787,1856]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ez7MGzRu&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12894289,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3864597,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Myslbekova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.384236&amp;y=50.086834&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1s34frWX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;314/49&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 314/49, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 314/49, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fUolmbjo&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.026214599609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.418107032775879,&quot;group_id&quot;:2488411,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0W40ZmX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ejLlWeeh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UKs9AL1k&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ufRxjo9H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HPVjQlZY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MExUYJ7V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SG4KUnbT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3458931,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1268,845]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;H0FUkPp0&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2488411,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KabXmUQP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HIgQSEAE&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mU5uAQJE&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2122970,&quot;title&quot;:&quot;Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.418107&amp;y=50.026215&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TT7svo1Q&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.418,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zgUyweog&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.017250061035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.435782432556152,&quot;group_id&quot;:2549196,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FznTsIFy&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8WkbNrPt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UBN7Nop5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QjmCyDjf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lQ2F4BeD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;daclcAjc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uHgWohSY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzvZhQG2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:923148,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fAJGgg5r&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2549196,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2367547,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435782&amp;y=50.017250&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UU3sTBah&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80.809,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OVXVV3E9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0904655456543,&quot;gps_longitude&quot;:14.430108070373535,&quot;group_id&quot;:251805,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GJbc9LkV&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Mgh6F0eT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s4RPd5UK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gMvOkTqo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;twyG74Po&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NZb2zGrq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;forV6uFY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nb9I2ciL&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:993615,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2761,1833]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dLZHB6II&quot;}],&quot;premise_id&quot;:251805,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2044355,&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.430108&amp;y=50.090466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bj5FaKVP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1166/26&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Ohradní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.676,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1144,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ctu4Puy1&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05251693725586,&quot;gps_longitude&quot;:14.457181930541992,&quot;group_id&quot;:13201660,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tw702yW2&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SSrq6VOG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D9NM86LD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XwOXM5UD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zlDxLmB7&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qnj6lFLx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1IXqipa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2lPQr2F2&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70239912,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70239912&amp;yaw=2.936379&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13201660&quot;,&quot;yaw&quot;:2.93637918299},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CoSr4ne6&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13201660,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:23,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4066478,&quot;title&quot;:&quot;Dekorant.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13201660&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13201660-dekorant-cz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20sklen%c4%9bn%c3%a9ho%20a%20porcel%c3%a1nov%c3%a9ho%20zbo%c5%be%c3%ad&amp;x=14.457182&amp;y=50.052517&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AYMk0Hf0&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.916,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:5742,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CkeC75sf&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZpwrlsI0&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08909606933594,&quot;gps_longitude&quot;:14.427703857421875,&quot;group_id&quot;:2572556,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1JrQuMd3&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UTayrhxm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q613tSn4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGKqDzXx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s1uzccKx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VIHcjxmi&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cQbGGaqV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZHlkyzTT&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70266459,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70266459&amp;yaw=5.426019&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42601908369},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OyxyzOzX&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2572556,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2372349,&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.427704&amp;y=50.089096&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FSY8fXMb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;976/99&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Pankráci 976/99, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MyER0neP&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05550765991211,&quot;gps_longitude&quot;:14.435903549194336,&quot;group_id&quot;:736344,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/D5mBX7t.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IFGlc70z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1GigVmHu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UnCHwEiV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uC8WxaVG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lwMDpqxh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rBQzuw3P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3naEzvWL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SAKnnC8d&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70252531,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70252531&amp;yaw=1.118748&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=736344&quot;,&quot;yaw&quot;:1.11874833495},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/vPns3R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pwb81LRo&quot;}],&quot;premise_id&quot;:736344,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2195728,&quot;title&quot;:&quot;Servisoken24.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-736344&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/736344-servisoken24-cz-praha-nusle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435904&amp;y=50.055508&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.servisoken24.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fQNnIt6V&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chalupkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4vnSjp6V&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03419494628906,&quot;gps_longitude&quot;:14.517054557800293,&quot;group_id&quot;:12752797,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wjM8fDMZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xM2CaS9P&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rGXzrv01&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dv1k6rdM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5t4O9RqT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rrVsUS6r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z9abKWQF&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70074612,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70074612&amp;yaw=3.114626&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13192000&quot;,&quot;yaw&quot;:3.11462579017},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RjGvLCd3&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13192000,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:3767934,&quot;title&quot;:&quot;SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13192000&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13192000-sklenarstvi-nonstop-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.517055&amp;y=50.034195&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4uXB3Irb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1842&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Moskevská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27204&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Moskevská 1842, 272 04 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Moskevská 1842, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N0zcvPmd&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13950571908391,&quot;gps_longitude&quot;:14.081994654428696,&quot;group_id&quot;:673619,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/VWyGvG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PeWnZtPD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CFBCSxjV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IwIoxywI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kynwCkAU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CvHbcyNa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w5NSHHsx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q5mzU4Cz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota dle domluvy 9:30 - 11 - 13h. Listopad-Prosinec prodloužená otvírací doba.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BVhnHehQ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[],&quot;premise_id&quot;:13336710,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DNmN1lhk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vNUWJu0K&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Tip z okolí Prahy&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2178980,&quot;title&quot;:&quot;Clarisima - skleněné výrobky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13336710&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13336710-clarisima-sklenene-vyrobky-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.081995&amp;y=50.139506&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenenevyrobky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;54v17bPn&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;458/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Malé náměstí&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Malé náměstí 458/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:10786,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FfRcveNN&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08635711669922,&quot;gps_longitude&quot;:14.419510841369629,&quot;group_id&quot;:13020968,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QR_L/ageMT.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v3PhIE5Z&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklárny&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pruF1B2B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EIj7qSve&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1RWocQBc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sCZJohkg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TGXCwwNc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jyxkwva0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w4746tzV&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4018307,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2664]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_M/UQiRz.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mwKDPRIw&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13266272,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3924916,&quot;title&quot;:&quot;Debut Gallery&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13266272-debut-gallery-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Skl%c3%a1rny&amp;x=14.419511&amp;y=50.086357&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WXzHAEwX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:96.998,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yrUe9Vzr&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06489181518555,&quot;gps_longitude&quot;:14.308013916015625,&quot;group_id&quot;:175638,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D84qDc24&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gQhEUUvI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KvNgi4MN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rdphmsdt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JNOzUUDy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xRT1X3sE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RInpObjd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LjHfZLfm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3196780,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1322,880]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3xZSts7z&quot;}],&quot;premise_id&quot;:175638,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2018952,&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.308014&amp;y=50.064892&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.acera.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BMtMIHN7&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;&quot;,&quot;text_en&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S0eY00Ue&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jrpGIQlF&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13223582,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gR_f/RQjaO.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gqT7KBpe&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2m2CdPsB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3EVGwvdj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f1LKmqxX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oENkpsUP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YrLHABPx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QKTjfNPc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oHODnPC3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3727439,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1632,1224]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/Z9MImd.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k2eRCy3f&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13223582,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4074325,&quot;title&quot;:&quot;KERAT - Keramické ateliéry Josef &amp; Petr Štěpánek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13223582&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13223582-kerat-keramicke-ateliery-josef-petr-stepanek-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SUNqReen&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1099/6&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stavitelská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stavitelská 1099/6, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:95.209,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;&quot;,&quot;text_en&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5uBl7iwX&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rK6txyhH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10625457763672,&quot;gps_longitude&quot;:14.392681121826172,&quot;group_id&quot;:13321058,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/YAzBXPg.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aqeJu9hv&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2022-01-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ldSfHLZW&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hltJtYXM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tBHXM09f&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w6uq1jJM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nhkJMiU9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VDYHqesV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pokud u nás chcete nakoupit stačí zavolat 602 376 670, rádi pro Vás otevřeme.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2022-01-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kMTiN6Lg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4448902,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2670]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_f/9QqMNK.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mGa8AsHA&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13321058,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:100,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4129834,&quot;title&quot;:&quot;Keramikashop.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://keramikashop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13321058&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13321058-keramikashop-cz-praha-dejvice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.392681&amp;y=50.106255&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://keramikashop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fJqw5I23&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOkCX1Hz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14929012658128658164&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1531350000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1586022094},&quot;docId&quot;:&quot;4f2e81ea4f119ef4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frommar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xhyMJgvv&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;ROMMAR s.r.o.&quot;,&quot;rating&quot;:4.800000190734863,&quot;ratingCount&quot;:190,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/54392/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rommar.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nr_pG9tJPJsGM9U9PA8Ckbi_8cdbn1KixKsxnb1gukb0d6MWsaMKxM2oPuLrFzD2QssOB1sBHMSNl7ks-yYtVUIfUz1ULZUxFfPDpK62r5saqRMkb6clfbvD7fRWm16fTtja3_ieZ2R43atE_-JqAJz_IMm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; a dalších 6000 produktů za super ceny najdete na našem e-shopu, navštivte nás! Rommar.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Rommar&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rommar.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rommar.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kubgm038&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623350598},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1kju5EkI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kamy.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=xdDjGup56kzQTjWcjKjlFQXO7jYjuKjZbl9_VDStVNMzSFZQxqUynj8HuuQyRoB2GeNcIQqyb-tFfDZ4n2c8ZFOH_TnDAg-pCQcLGbFvuqfC-X0mDsfDS_gUkeLU8AeadAZdgxqrRxcjXXqLx-K8xBtFGNz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;huvEKcEt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;i2cw1n7hcJSXR1LXxIn5Rk7qyj53bAXBw4ftmRNfVRGmEOlTEPIfNOXRgAfuMcMFhZWEuLS6zf2_JkMEdufhY-VB6K_gmPRNXEDt1ZWptrsKaBrLxNrRhqj_Zmw4PW8yEJPHsWyhlOXd4W8RbaTX5Fs4GqZ8v8ZMk1ecfplgFXfCCElOadhowe3zqjnH4lFVQsfoq0gOa_-pvl4FLOPCrB0mXED_XgenId3B7o7x2EJUnM4We17UnFOAwN5L-b4Cg6ufmnOPUWHfqhwK277iLm4hgCZ8zP5-lrtweWgyHoIMyCFhStoZuDyR2d3GACxKCZr9njUbz4fGo-6TWsOrEYCjr1raDQ==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;c56ec9d0-cd94-43ad-ba2a-c4dbe31d6489&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jS18S6PE53gas1Ac519wSHtCJ1MP_WX4pIkFb3cb51z6ML_EW4mbSOUSEUsJTqIhFySlMxFh32ecZ91D1E1aiDhQXkutgo7aNoulUPDsStv9Mrx9mx_Y-VP1YwvtO__o7Zu7lqnWt8YazeOOgYNY3q5cIfJMzguHtGnslky8rfs0ecIrUJjJtQpe5-w24q0xh5TNWzrtcwHjQeScVVcXFN7WhHSm7XgBrh3R-lalNWxF1jnCg1FgIMAo_VCmLWZCiRomDwt-K6dPdbq4yolIIC99MR0U5Zm81M-9gcYjnPl37I8XtOHfQT8veue7mn5d7lcM3ty6LtQI2OF7LecVmsN-V3DewmB0RApbUeUoWVM88BmyaN6SZiOnXZXpZd_XJzKi03YAP26hPrIBPhVjUqUYs_3PyhoF1Cqvtxx-V-Bc9xDdmkZV6RAORdLMDIr-inWQljqoJHbPq1oAENzb38xTxeBA0e-g8qJJBa5Jla0Kmh1u6c33FxN2DaImGMO4qcFGC1cUa8OJcGNIHd2OAy8E6hRyLHThtwmd1nPbvMj255OaKbqG4UEhAjkqSoKZaoqDccC93jXN0XXOO915D0R549g3aNUTGfixpnE29k8MVrhOc8rBKiKg-GygNwHeEzq_8iGg2RTEkbi2vwkI2ReIz8Sy0iS5DitO2wd25XHw6XbZ16Ad25uPCq9BBEPHVYBUVmrMn4OItqGl_DtjstX-5pviP73KXsji_ViSVgoqI8Zf95D41LjOhNOJ_tzKVPkBoGy1itLYuPre1ImFxqMZemBeaW6ExLufIW_ZN7gbgbI5a87ufc2kr8DVdK1981KpTEpbLT2HqKlvyOUFoQapCtBRKhqR4LRn7xIvgnRPo6Yr0F6CCGYNCqHRVO3zDxQXG2BnODR2eG8CSTKXEMEqK7UAbGln7Ugoevnzn7c2OSShJLm8K-aUmCjFR5M1p0qaTgF8Z_YucDLTqwRfEXCR8xlxEaB5N56ENOmWbjgej8O-_O6gUw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;experienceCount&quot;:18,&quot;id&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TxfuK63Ry_dGz4PqDZS5-Ukr6szOEcdgAsiNwyixeccF_50QF990hfMw3MuPN6OGBY656C2WTGOLm8Y1BDEmtr797H_YRxJHDq_E8JLzZlXAfk1dlno_GznUDoju_7jwt58xWwwtHFDl_EcheTHvYIuPL8GTXlUQMDdBAzG0SHsSZxl9NKxXXcIwz3XqBJQshpJSimcOAy0sxyTGPM6xCb6CNW0yYlK37YEtBIyStmGGAO61PX-v2sGjPOtXfqGmI0aDDqzKBRiTs3ufUuu69i16iYmqo-suADRzNpjKQS2DKwG6KmdtZBpQoT9GFMlYw789afP8ACejEEAjhqcQhWWU3iX1rcYOCeL4fI4o_WxBqsYvN_RrKhoOF_YriOZzUilZqrgH4pvQa3nVELTs72awp8qO1vmNFMX6rprImUcuhkdSfm1lxydZ--NEnINAO9xhWYq8eqlTw21zZaWaw9mr375tbxgWcaYcmu8JQuyjUpW54qWtmFwTgtlxi7ZENHEN6Jl5gzXNWK6o7V9echnS5m2_z167V6XI8LNWb6eoo2dcZqyOK0sizLVbpbQzAoaWdR7M2yuPs8eYXwqXk3c8YKEbJ74E57dVcQktYlYTw6LmSIkkxQWjlxTORJqVMlgfuUGRnLWsN9J5wOwjdGFEFF4BKlfxrKZtG9xuYVD7M_KiiQZRYcbf3052cAHqjd3r9-j_KQFoG5WbrkbKZ-VQc-fBbozC5VTu2QwtVqotX90hZouiKxvXAI90EzsWqgWL&quot;,&quot;maxPrice&quot;:47900,&quot;minPrice&quot;:32514,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UZnlf9WE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o4SzLydE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cuBzfcRU&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Erb8OMn2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MDQFJKQI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ASHRW8ahjKf08x1uqB-qLeKB35tzxt7rT5Ji4RMyiX-sLuubrGXWGxvEY5My2WiYD4OX6QU3dPUeNsDRpmS4dkWd0JbQfebXbbX-nXOQ3kOF38fGSuW97hfb8d3jAHSNaXK-vMxPqMpNyaYsoiVVRsBxBZeLRI5k-j97nt7A7SWVfBZvj75naihOKqa2ov4CrRBKdzxK9c22ESTlCAR88LSIWVnV9WHYs2GLg_H7DEZABPDUgUKgeR0oikk14UuP&quot;},&quot;rating&quot;:94,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;30aa0e27-a896-4450-b5a1-50a63f6dff2a&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5cHumxeU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;oopecd3KWeF5FmQPj-ojVP7oPdZbVERA8RbQlUf79D70MjEfg0HZk2tZt1LTRuXBCVceE2DViVnomVn3QtrnCvw5Grlar8J5l2CoVV-90N9soLOHSwXEfSobLJFaS6eVF0bBIpFFy-kSY2su07oCZJ9K-0FBE2P559EZhR8jfKJoywsNkwyJfrqulkCJZLkEP1kH66esj2uVz5uBsqua-HLXNlsWv49QRSUpGhGfBy7InYxR4DJbACQlzwebVzto3FUt3zCZvWqbVW-BRFmraWQSJ7tfLX54BXHyi9ShF-H4TV2LWh3NajLRkZTV7a2LlEF3_ZGbo8-54d575U5n94qcEHjofG2S5dq8Q64jRKilRTajpGwgajUG3RPOcBJDlnHEuIoaU9tvZDFvbHqfMYee51FgYJue3pYBdZl3TO1rw_sgX9ahEEhXyV-twAo6LpzOi6qdbWEOIjrWJ-uO_l6GvdudJZc_K5R8w38mkn0zm_2Yt7dThTWBCIafJA2EmNz635VXU2iFCqj118cdHX9c2_y2QbscmY5MhKKoFiR1VkZmYPhc9avxFjfP27Bc-Bu7p1rgQusNmb1KDIVggAmyNbnV9g_NGb42lEtEOM73qBs9Vq5vKFMr-PmIxTBLSl0WZjowSNIgx2iygLZdV3O8cvF6uBj89K1nAYDmeZ0wgBLLMI9b52TB_jUDQCh7ZA3vuGgqDdiAK_LRQQ6Oj3bwKHpYh9BgtHXvqKZ_b3v4_KoAU0-A5eNH4xqgJemZYq8dvAZIozTIlva5jH2xLrSnhVNT2YaPaLVZAkoN6TSaLeqQy5Qt2GofTcJ8qUo7gNpxL1axPHU94RVvrEzlC_N5by0TJWerNCE9L7Uv9ojzi2FipqinVHkODHhHUSsNz11B1HFaJPNQ6A0X_AocrXXt12Vq5CbPME1IHJ5aV2gc9_ytpATjMahXpunLpdrDRVE5tlO4PcQzWi98oexIf3_stCxR1QNmh2_SwNSUGQr-2zLywSJA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno Compass 06129 disponuje vrstvou hliníku. Zesílené provedení s celkovou tloušťkou 2 mm zajišťuje vyšší odolnost vůči poškození. \r\n\r\nClona o rozměrech 180 x 85 cm lichoběžníkového…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;experienceCount&quot;:25,&quot;id&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mlonDPf8h1Z58WkTtDURfjCpQlqM8K0EtISo_dlKcXOEUOgUCSznsIMD9pQNqEq2G7_2VIhjinO2vjQd0jF9o8h1VMbzc-k8LYSrA-B5YUNzfgSlVgVKBXKXsQrFmz7-BFtbhYKTQF27KrqynhMZTFITrN5LGVbAqIXq5hsTKYHpkLRZpZEX2lcHvfDfpA_TNvXzlz0KR3XY-lNLjoiDbaICg3yV5180EjrK6SN0rwh-31p1uxIdQS0SzjejnFiEca39nxBFu4-G8IA6l-DLUYfzKefCaJk-k4pkvBKqkLpec4ygGyz7yAYwxwjPLtalNPRV6DelvY7hqxE8A4kDOnN7acB7Y-IpQIDpFug91zHoQwblrIrd3Z_2dwwlaUQSA0MSajov8nvGF9z2X6Mu5ppa4IXnX-PK03e9eoX823_x1S9zHZEgjRIemth5FNsMShiOt6aLcJf4bvBhnNGmQ0oBg4HuhEqiIS5_WnTM0InfT9-Mz95bMvI0b4KcDcIuNdSV5Jfmv9aJEZ7U8Upym5En530642G3hFLGkytXpIvpllC1KTtJ5V1mdiPLpjuo2DqZz6ECK2RsvZeQtjMo0xwZi94VRMVS_0dbbY_pWfjF1VqWT_R0Cc3b-b85bt4Wx4_u8NdzbsQfHD4Jd5O-eq6R2HZfI3Yh5HOcltipv8LiOU_yddVv-0gINHAF9Dls2GZ8z6566MIdwCatWm6J6OaPD8dDDvDN8U4u6pqu5EuruBowTiSpvuFC5_Optf4Jeko=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27300,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:74,&quot;offerInStockCount&quot;:64,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XRAohZL1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FW30bQRJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;180 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VI9jQNKn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;85 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NRNQgZ0G&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;usi6Duom&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;acBzC32T9gzM6T7WymwjRFC76k1SfPuR1Ll1wwzBeD688-_od_6KozJe0oP8MetCbjg_ZdAC3uxNyFSEGkn5NH3g_cmmKXy4QwcUPxhpJTD8BwnEUd2TGmz8P7TX3QhFdpHTpz2X6baNlr74-p4EpMa5wn1siemr0spuShu6nd8Xqb5hYaTcZWDQedHyW4pj-rCM2WE_ISDGnfkCtFEQuXFGNeNMe2UXsaYlvJr3JAwp3ItDmZ49RzP4KlkTgtmn9OqS3dhCX7uB0VculkbdWw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2456c939-85b8-4efa-9b16-91ce842b0678&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1X2OO6Nn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;fnEiKJxNcNc4HYAeR8qIH2CpcR4tAoedh6NTmdVaHlWdlBW3EInMpGv2FvCGFz6y4gYviyKjN2Ot8xiPOk58fbj7w-VncWjG_dtZ4st0ki0i4SqDYzdhhg4BNnFiHZ4ceBRJ7ENgMNKtIjTFWpGBCZhBDOeZKLkQ9E_5cncjcjEJ7Xl5ZMBO2MvgYYov4ROEjMQf_cHgs-WCKrQLQq__0k5K2B0ZUwz7HDW2vSs0fHY4x8gNiphe6KDyySAL5vLsGrXOiVnEigTLe_LNSt_KTvAp-6usQa8C_Hgx31BQF68XCl4IOex_xGWU2CvMottaDXphRtYMTnTQlVnPMS06-p8qb_xqtOh4vW4gRBiOM4Bt1BbQhR3IN2JJClT1rh3hy0gDeFX24X6n0R9F5Z_H8Ag-bpCxN41RMil10Hm2RSoO5rKT0bvsDtkjK_O9rY7PcUkyizBZKd6EjQytPWVyfeU0UBxi_CPGyaw59I4Kmu2EKZyZrKXmPqNXOtJobgUxXbLh6K8hedfl-LBGOlzcWjHxyZreJTJjjBA6WvdsVXSKwozlkKMvgI3YNBVZqgSAuvMLhpqwRS1Y-Kf5zy6AToxwxG6izgr9ideue2aFX3tawBhZoeNI2IJ9HF6JPyC4MtdEH98qqAmbDYLhMEhfL7oAQ1ElfooPv7vdLANl-szq0oqlE2BI792UXR-_kVb9cOJAhkHKe9L8gfoCJoWF73gp3PSYYoh1yUEv2TmYpw8toHtfxAqzHD-EKFW3yBTdVfQQYCSb-lzwhsMUFS_0LCwfWep5QimQCtPo_SvjkpyaWZ5X0dSM2zS4cRRYQvSNAynm_NHumgiQhXexJTbQCxrZqvzczZZmV9hUzMu5G_Yjm4b4MYiZn9dJga0eQcgzNlhgfMKcNVtl3-C5yKgbE32Hck8DNa_hewLKJMVEAMpdnNFXC9Un4A_kSbT4hnOe-Up2KKgc0tZjKG9Vq9LrC07vgADtgs_U57UGh2kZn4cV9vvZxWGQ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. \r\n\r\nDíky rozměrům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KLn-QMCV0SaZ2o5NDtzg2xs9vSxC8PHyEjGxcG_wUbBKpoFQ3lI7nfmu_Z_0pSnBOA9PWau0T7i77QOjjap3p_fp7RpCXYJBcZGVZBGxiUEL8wSLQE7PblikBYcxKmPzoMM8XiLmqLATKLXH1K-eTQy8JtI1XVxrlby3xjjNuNLDZAyXb_BK8WSsMTNAxRIfVJy1U-MbB7UbC9kkbFW0es32SVaBCnvljpv1nF9MJS90n-VKyb-eCbIghLzJLXQS8N-byIivGgICEwrhyF-lvEDGmVJ-SscvCy4MFOpHRPTaYVKPKzEOLgdYd_KpxEIagEp4ViWXqNtIclpkr8S1CrJHwQBTzPS7KdYUPBKUWO22j5mXSj3u6z7mDZ1KRcWPEwiFWrU0Hj9EokUwE9mZjTTLPdt6yKnwoEGKEzfA2-zNH4KRbkRMXZokyIEkxTB8MqZ8JtEvn5FJa758VziK_-d5LDAjG6rcrioOTG8WqH5Q-wznRkoa8RShpa1iELf9Mpt25ZWvYBbzrBziXuzLPsqYObpW-mBPJ6aLpfpvTYhEJevmmk3nARcGNpc2QAei2H0odUpNsvMyMyfYb1yhVl1L_Y7JiirqY5p9ad79EafHv-OOMkRIjjB9J2Y25nN90pG0d0d1FViwNT-HBpEbXEFF2fEzxX3cd78cUppsp6JPasreexUxCbx6vEzz2TQcd9x8gf7cJfcpAW-fwEhMWN2WheVWP8x-t5PtpHVry-YwWXjyzz9T5Knb4Ig1qpu-7Aw=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17100,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:62,&quot;offerInStockCount&quot;:48,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y9K1QnRo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gkO4uYcI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8B5nrTmn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;71 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EmXqmv9B&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YBnZSfG5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nvH1NRp1yjfh7_NiSZD9t1i0h2biW9fCY0OBwIOYoNBoeIOLNxusHulUmqzy2Oji3-z3yciO0GhVltODYPTuWbDv0HekneH1gzlhbGSabNMbICrTjf4Ed4d7FY-mxiEZ9r-9RWtGGZCH4unaFd2CS2slFE-eIz3ZkZfuhRYxUfHIl0xrKpuzft_YujqEd643lsFLqsYkjq4C2e_ulrXz5J6wnfWPa2IJyEWJTFKArckxMkRe6Cn84MffLeT708ZZwj16aRhpTh5D4X_Dy08F4Q&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b54aaaad-9b8f-4526-be6b-b060cef4be14&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UoMWbl2q&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;pDdv2iigWvPl_13WMsRFRZfNsK01Zfpd8j1VThKpG5zdBcRs6MsDIqiCvNC4uUsRBz7dJYXyDbjTQrOFBYmzGi9oXy3UtW_YP2C98BGTjEqbq4VyiCPf7GWKbJxDnYoidqV3P9FqqxnHq53bj8Co_TMrVRE0O7o-mKBg8GgTGj_CmiTd5Lgi_hzxVkgb9EAcK3flSuh-UTSICZZ_Qe31eC2j2MthvTH75BGfRXsKYlDOhrjaXtmEZ4IvhSRWaIm9UTRFjp7NkIssIiKcT5UMhbrvO0uQRhdcJlTjoXjHEpSTU93Jj4vg1mxDXt_H34Q3oU8wzCK3qQh8xSzgNW29EInbEXW7LaxNZ9aA2zgovrqKxq-ETSqSOexpV-mSytJ3XVHElCdyorXSFG0_InStUzppMCRwz_0Yw1owICgR2NLfB2w3t7YJ2aBs_zWz2kaC8bv40qK0TW0bFB0-Ymw1tPRVojIfDhcAW4CONliksfzA22bmcJx4D-vDabhVFi4aOMk96vXvBkY_Cc8Qr-WiwU97Kc-E3KvVrZElavSEnJkIpFutZ97kQct960MbBkhDiWjIrHQqFbL4EBO4zQCqMqz6ea7jpuRBJs2-yo70KzSqKCTru2IR2-0z3EtqxfKjyZbIHDpeQCcfZm-pdD031-X5nY61OLOpcRXbh2qwKUPApCYvswPEJwQwKTjN4Lo7oH0NYw1lkcqm_4wHpGXzSBzOOoyC8G1rNdTSX8NIsMXQl88gduMeJeOiuSfvWtuddzkUKz-dyYlP9gaqkzAA6mvxaVxgiSEExPHd5eZm2iJgNj2OzAPsiWbwmZio7Ug_ULYJrzTSA7esifbM0GUlIZJkGWWSs0uFmfD1enWd2V7qdUflAV0EWVNvPsFMs0-mrc34JluJXLv9Amy9hM7r4Dt0FqySFjyeGoIkmuBKoYr1ra0intntL4AU_-rHBRG7lObocLPDgVV12TcsflqE7YOcNdrdTwq8JTU5WNAFlifkQsVzgPexpw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona proti námraze ISO 4565 je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Clona ochrání přední sklo vašeho automobilu před mrazem, ledem a sněhem. Nepřimrzává k oknu.\r\n\r\nPo použití…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6571672&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;d1m-RABLpqEkFhJmT61uvFyhv9ZzBdBStil_jGaT6AmwcCvqTdaEzPC70YXAwIidjeOUXmwmjSU0P90D6CS6iK7BugV6Qk4OpG4EYzxaGEepsGH6ToucsuOu0ypjEojItvYOM-ClAmhPDI-JRo4zeNOlNjdWQnGohduV2AEapIeT-hfowqNvLve86w-NIv9Wh2ropwXz5UDTfrRGOYTjxYMVsrzNvvrZyWkGTsBplCVFqHqfm3wqbrsuicd_hVxKuoOBTwBG0UvOXb1MM2uS22xCkBSOX_Royf2VdibMNALWTt0riKQikzSAkDj9ff7qTRHHOUIYkfYFKAqHs0xLT4AqPtpfwhTuHJtsO32xe1TA7V8qQ2DZJsxRDUKELJF6OXwuAKAOCWHhYECtaBY1M7t5BFWOPT1O364qyBrULvND68SOz_C4VxeuceKh33jNqe0C1n5fbIoEJIFAGvOML389SY9DRXVwCA8tQoPwnLjlt3TAqKpJPSJBphE-p54x_hBA0sjBko_7LW9xS6PH56zttisgbw6zh5LNbXHmbDjSjtdTiqN6SajBk04ggx1PjrIF7aCskJu7PhtAOXUC-ZZeyYkI1WpehH-YvBpRBDG5fN_VnTfdwEFF33IOZHzFCOYa2ULg-NSo2bDD5YuaHvdbRLwosTtpqq1OL3PzUuQbdAtdGMAGnUAnHyEBaqPmmbV71LPD3YiYpEeGb0PmEh1DIZuzRq3mab31-ize25ahYeLBlmXSzUgyRV6AGJeMkGNN&quot;,&quot;maxPrice&quot;:21900,&quot;minPrice&quot;:17900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:4,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y01RJrMI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9CTqkygR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;165 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TQrv9XY2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;110 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gyyj9AHE&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/eJMlsf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BllCeyl9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;ISO 4565&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;-pKWpNYALzjqKiiu5TNQfvN6b_3UwJPWcInxzPvkJmGeeIzcj6mxy7ugeuTzK25g6zMS5lLZDeUEhn3aVapYQj8hfSm2ZNWl83W31DCjNKZmpjMwSUnMIdD3fDIpoSs2uLk0ngaElR0GkJccpq_8sTnkfXYXr_O44xUVxoOiHB5E40gLhUEP8xB8KYTTaavWCjd-WuOnywqjy0iHJZxZKKINhNDpLu4GYSZbp0aU_xpykII9aNkyvaEg_-76jUwn7-feZcQ8fLsjISVhLqnEOA&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;cceae873-b1ef-4235-a354-a0eeb6bb4639&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/iso-4565/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;ISO&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3155904144061632270&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_FN/2ddBRiq.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/iso/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3155904144061632270&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EQ1uRszb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;79xQ31DDNUXpWDhe54VeL74wTq2_AaH2HjmDTkB1lW7t0cHyQFSK9tDFnpoRZ5SNokvXhdf4hXiIxc1vaJMuqhJQwFHTLaAIT-HzDRpdT2VFPJ189fHhwzplX4FPX-E-BTuKWwuPkUdwY2oWLgoj6iZ6aa6073bjt2ioHyfBRIhoR_JckVFNZKKluuTST6Tbrdn2_aA_ZKeLnL6aPrUr5WnJEMS5JI2wtsIEWppBF55SjsWtjq03xZ3zhnCoRXvIMXCll9lFgwkDS0fHLNnVgkQmys9ndjNrsUlfKlEkwj4U8sk5ym6jQjMgEm-vCTD4bryTWb-WIDcWYi8_kKUOe5WfdH6AYI7k0M05LVmp36DQXjjCgWIh1mebfr3W66D0EXmGSS7ZLRAWzXRijoHxALg30MLGXw1qalVfUJiwCb2mBIF9Q7TrKDrml_ve2RGZSy2ubyN2pU6ULKDamQ3bh7TN0PVc9bmFhsHEFAkkpYMbeT8PS4XUeC9srvkM9cZBoGZhN0r9k2hklqCiTyNeEAiVqnplo8bdArokh6rraPXNulUgS06zrODP3xGSE5KFNgDXasAj7Hvr0ItFoWiXc2bw0a1aUUJyOG3QNjGF-CuNGAMRnfQxQhn_E-7mUXTz0PdIff47k9JviBMneru2baioyL_u6eVB27cJMXmix7LTVQXJoSVMoxKsIv-Ekpg2son9TALocibRn6GbvXK_yGY6AQxPst4Gp0r4Y0BsCow0305vFrF1OumEM_9ON-P2yTYlLECwNuZi8FOB3y-Gus02cVhlnwMgneaPNytU50D-YBAd9S1x8Yh2zeVSSKiLSqfQt0SrPKtR5t4pcpYUgBvoyYVIDVQ2cetJbQAbMHeiaNl7pAj1rZjszwkIAY1Wv8m2xkaMch4N0Ym9OJNwvfzHsE4QU8JfyvH7TPaQrrt4Z4u6OeUVXWsI0dDWtvl_IFULGh5Svd00FrEdwkJ8W_klygWgX0GKqdNgUPjS62NlMUyOgdkUKg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti námraze Mammooth je určená k zakrytí čelního skla pro dodávky. Je vhodná vozy s velikostí předního skla: výška 95 cm, délka 145 – 175 cm. \r\n\r\nPlachta se vyrábí z odolného materiálu a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;mwlxP4SG_Zw-MwXKYWQ5BTMiLqFpRpZ6x9RSODk4Iuwc7wXmLMyDDduMfhG_kWKF-EHUlZYx-a8zNdB-qCZNGt8_IgyHfKXnxg7HNGptJ07v1y-UokS7SWtuTccP_kdxMPGpCr05h2ODvPBnsCkvOONz7Fe6pp8plizz9L4yISPLx_5WP-wV88rwDY446b7fwHBsQdXLrYDMM2MZOQz0I3bcXvOI_6pmwm2sDsj3OAJfuqxDgYgIZBTPY7JTwOai-eCEcekzx3w6OCyX9ospfPcJ6P6_m55XXwWh4wWHrbBVFyxPdDVXFRw_5_DHORnr_bYJnl8n4BstJ2EQAb7fy1As4_0LcFnCh_6r3MNPfnZH9ugLvY_rJwc0SyulBDdkD1c-NgUcMmT-oIF-8jUkf98XugMsNVzRFz8LtqB2x7gGkrXn-8DHvQQJFP5lvbunH5T4IiM-Q9FlYOYqqPbOwKk7jmM6p7BO4Ecmg4oysNwprNg5kwwqQ1iGIiTZY4Jn3AIN7y1Q-DqAZ-U_ft0XlH1hz_FJcMYcjHed2FRJZj8oGT6TtSSzaTziW4mdjH9glFAOA-Foy063F8vgsk5ixmAqU1J7EPshdQU61dpOgBs7uB_raaZw9zOQpDzunNNgz0yvftnzHZxE6sEDDJu9zY3XWGYbVkuIFKk834cfsB2BD0QptBto5GWjzdwNdT8MvizOIFRi5t2yIaYe3YJSwsMpvLcWurt6LQF_YFr8x9dmjafJF22JJhZtUzg9ps4o5OTL&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14110,&quot;minPrice&quot;:11600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QKCvjlRN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wXQJQfSf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UUbF10TP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;H9DmXeZN&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6eQWZaC7&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H4jKST-7gJrIHFH1z_s0Zp4E4zasTyK0UHJIIz29oppQMQbV4EXl3uCRPZecfIwoLdfr-XxFPhMk225-KGnu6zZCO_vN0VfSIdCzsqJYPp9NCFmGp4YeNx89M2SJQx1KMyKERmYDJDZ-hK_yatl8DNnGz0wni61G1COP9NSpKRejktWczgia8WIVAfNy8T34XvbN1EhtE6IaMEJzrux7Ld4Jr7DfxfXROoYNk3hkMhHioqXR2pGv9bA2eulVS9-Plub-iqB47z4cj7DrKc7SJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d9710495-b437-4d4c-9fc8-2ce169c2801b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Cu4MN74&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;FqttF5BIeYy4epyywIFNiSu6V9XVRNjY1d_sL8QpLezfO-8v8h5jvrtK726Z4tKDEoRUMllhvAfV91vW8-mwKeOCHduv3wJo48ttAebWKXBmyJ92pdPxPL0vnVrhyFRXhb_a1ID_uNnS-MOmZHYshav4l5mA0XtX-edaPBWMuvLTIuH3l4IA9tYV8S_wDiU27vP-9u0Rg_yPtOpJibvSBSMo1_B0eGuQoSj7SolvzGkaEVYy4-FXuk2MFCTIqZ0itDWsmXC0wBs7H2Y83tjGBoH3Nab90gnSG0-IB8Y0JMXKjqXvJFVMBqIR8aTrq7JPRyYEMqMVkzFJloY37eNP4zEl5ZDQne_V7WVgB0OwJ6ZZ3RT2IWyEMFyF6x1KCcUq1N9rCWLiiGGweZHmL_srdoP6z18M_ji_vhKY6U1sN3YM6ZhPdRBq5Z9VycAK_lPpCTBROb0SCyaHLRt7MJB4Gpj6JyPJ7fq4nqbBUzbZIhiRw1VXgtOD9I4RE6ZEtN5EXSG8szKX4ZBVpebTjdSBVd_1m-0j3caAsX-ch94XRWwAPyVLEr_n9NCGQ8udtbQvSwtyMjXiTerOiMCkg9TuSKeyn7WyrThXd6oHZzMF7TybTx01gxy1FgjB7Go5GdQr-PeUhCu9h3w3GsG6KV2X7THDROkALzpn9A4K1r7tgWbYy8aZU5gFli5pKGdwmBdvbSi4FDsd3Es6oUoeHHUC6Fq75DRSFe1u5-sWk5Pv6NaHiwGDe8LJRXHmutAR61I5VDDlB2VQ8fSrazONV7r5abd-r8F03QDQo0Osl1iOVn69W3CIxSnkwDHsL18iHr9hC57dtwwcrfNXo9Vysdn3mBQ9zU0CxYmPgCoUGnMzW8iZCy_glfMBIk8aGxRZFyCEH_eF_whrBt81_GZ7zE1cOET_BbGx-HRRZOQHbPToCBkFlsuWzBC55_UVVuxbxVYQCir5MXcT6oWWSiQsabAbNFvdc5pNRYCTRuHkoiEwiDyqpFgTXhWLreg=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno v létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci a v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se přiloží na venkovní stranu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;XdPP8yilwLMfVhmCti1ToqU4s-aHaEqMkCuC8ozkz6A-u0GtzB01kiZSviZ6Z6VbW7LwD2kj16oc6PZvLnvd1T7igAwnobgwsAdlf-O6_Gf4kUYN_sOE1sj40ChMBxhQiNZ1sHMC8JRRT1YUuhcHGaa6uVl0rW1DoesKfy0kdCR6t3L9JPUavQkN4FS-FS_ATfVUwlcX7bZG-d_58xak9TrapzGwOm-akokY3iKm7r8kSGpJTiW9zurCkUiqelCCt3LMp_eVwYEnzVZ7Pg8p1OdKeMLH-BzWkp4yTWo9Lv77mpfxquAOgFQah3H85a4b-eFekAwmQbKS0Pwm-twC0arXXwlIA_yzNV07cSWMpAzPu-ITVhJFH9gCsMiiYDr_jWb3aJBuCNvl_jCJCUn3YGp5PEr2Mu1qyrvVasL5A9ASKxz8FaovpD1tIj8ISxxqW6yObKAGRk0H2uya4LkTaXoCTzYBKO_7kEvtS8BLU13fphNXZCZ7a68tx-1Gu1C3-l2G-yfHSICz1h1-GY5r-bC17KYYLFoFfv-GUE4QqBMaK_-eXKfJz7vMUXf5G9K_uAcXL8r-4qgua1ZLSfGVD8JZ7SgV_-R59jXqcxBmQkgnpwABoLIwC4m0InD43dGepLTuCAQMiBDhOQnyQw7o8FqgWnk5EZm45S21ryyAVKtKsM05sVUS6IvDqG94HA--R_UhKmEM2K6b7nLyfH_8TAxMW6eG2UhABT6yVjshuyRsg_fvS4EhxP3tYqi_OIIAFYBo&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:22300,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wfmiDyq2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;09y6Fx3j&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ur4X8iTe&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EVQ8k2Hp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_2/ALZB57J.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9pxhMYcM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiWrpdgvTw-DDztbeu0RFzc8DJeEg90OfisjR1p7aeuUoS9ZEtUxNvxySrNxDhLteSr04ex5Ru0bGLjO2YX48ohBLV7BsOASQjPWKgTmbMtGyso_iNumM7RV9SmT_VMd1sYUo_K9hZiqIpbSb_YRdHMMkfM3F8zYkORaoylvy3hnGPbA0fDTZrrD0QivmMuKVYp0aiXYymin9MUUaZ7yPzW2DxsA_M-DU9EsmrF8IEfjBt_wly4L3HV7_eFGskl-DCwdVGxJneghRBNY1vf6wQ&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fb328e6f-dbb5-44e0-a1ee-0cf545fc4929&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-clona-na-celni-sklo-s-prisavkami-204-x-95-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4QnjOMHw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;wLTVeXgxbRPE18famzn3nwYMMACOZz6IorKLducBZVFLId5t5tVDlyFixxIKvwhDUJnLR41c2tvL8XS93bIcK3Fc8iS4ENNpdD5RG16StvUvTFiYje3zI3n7-_ziZwdl2rxA7kTrZXpaLl3NPNHxWcIdrzSazeRS_gF1xW4tdX4GqMvZ3SECAOPwfr8oM8qPtSvMV4JsMbxZB5aVBf5JySbvklRQhLjH3vXWe6l_BywvLX07w2UrIxLs4ysyIz2ZbhEFkHBzp5DkmjFS0FP8rvM2jJoeh1VgOcvXEcy0OK0TMWR78qvdyy3u47E92oAr1M52MGycoMjVmZa8ykKQUUU3UxtY29TLyHQy6J5Esfgv6EfyCk_UAycGRh15-5Mu0I2ZgQCB05rCYQyH6M6x1wxaixTh3AVbpXf7bqLXeOlAhscnvvQ8uKw3BNVokImTK58WIB6GxyoU8B-uWBKYrPsgvvpyunhTlsi6E9Ea8TOhAX84wfZ0Tt3zs3WAq3JwtAJ1Cmu2S3-YmsOEXBvIcdf69jNkMVE5cEDTTBHEHt6vn2e46lf-XHW55dVbuqHSKGW0eqYDQV4wgKNoKyyReL06B8fOe0DZHktu1b34PEyBN72OfkhkCiz7sGLhZ_PtxIY4TX3ciR5n2M_Kqg7XxdX_h_mD5lSw-ursVXHHJ5vVCUmveSlmpOXZDRtVzLn3UlntYKSLErbIFEW4MHmgFQRrdXSRHRNQIGmWKgrZVOiZWuBy-d4xt0RmMMPF_7FdE4dfq0pwdPHd7arUVd-d6HHxbE4whWi4cNdbsocoVW7cFfLLoru3QzAXN3rK6PJ6H9jopFNrVdha8Jz3cNLg4LW98ysBG610YBCHEuhZ5azpqIb6ipsooTueqiL7q_k2qNYqvp8QegeLvIetFqgOytEZaK_9Yz6rxbdFzvr300mtpm99xdDk3Zixwq2wld2E5gS68vwwUqE5ybF1gBryjXnARvW1ekMcmEcoamWLHYbOUjlOtRdS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochrana čelního skla Fieldmann FDAZ 6002 efektivně chrání přední sklo auta před námrazou a sněhem a stěrače před přimrzáním. Díky rozměrům 1300 mm x 600 mm a odolnému materiálu výrazně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qb7JfJdoyiZtuFb9R463VgI9_Wdba5TDTiKuz4Uk2MTnS51mpxRaKc1grUxclegvUIlJCwdsZfCax5MyKK_VVntbXNyLSx5BYpTxbX9Uinc81GfedtJZLFtacMOPrlWmIn9RyrQj6AaYXnDD1zSyghtQUFIhTt1CqT7p8XxR_BeQq_cgXCCyItw8TULjQh8uMaS7OCRdS9sB6R7Bgp-jNdkpn7EnAb1Ya4M5ypoJJHRmXfWiUwoQ-Mk3Mkg3EylQfeIhF0X6zXiz2J2QYQ48loceNDacGIo4a-CZYYVmTv6b3dijt3MhRWRaTXbLThvv56K3ZHGw1VL_SUsxXMnuS47xiD0x_0i26tSepFT-2569sW3iyEp0_iOtXlssMXZDr-J_y3igp8oX0H1c7t4RRA8Ba0gvrV9gXF-311c_5w7-QAowWBNVCU-V2f0YwGMeWGJ3BkG6LQ3eWsFXRpfoFhvFZNAuEcEI-QCcDMo-TzH1NkQXRjXhEnslOTozsFKk-9M7nks8Un_3WOHRTxohig_WEfIvPIXBeMqrZVvS1Nrxsts4IhFxdn_-25j0LJIHU4vEjt0Pdfl3jWmqQUfjOc39jvv5tgaX5HWYXczomSfMYVGyVos6CIfamAFcVEkttwMzzp2ynwCui9e2zi_Js5db4GylTLLRB9RN-8-yu_7jDaHwwrD-9eBhUw1ZOomDChm4EmNoLrGBkhJ6_7ZPqGVjiSQsQTihoo6w4RrcdWZ70nlf0_mhOIw57z-kqsoWshI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4ifrxJSW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ckeLLjf7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;13 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HMKAtouX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OzMyfgck&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_Ha/cwxBBhk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MIemgYb3&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GD/0tXBrjO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DBln4KBg&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4Y85wIgmcl3FZs5MyQAvx4KuwADmLY3N3tvDmjdiScNPYOlkBq7tZFBL-pQYRkkSFmbvf9LMzorinoVboaCETK9plDpJp11GVwZsqXZ5aYKnDHh5SYOKlgboHkp33eaYrLr7ywUwgCD29qXgwANgeRZjScVC_Mx-meeZvJ39I7qDcu4bdFn-Hccf9UaSvP6UlX524YN-Guy9_gqo3LTb7rrTqGQ8UZGGD6lumO3IgVWyFIhzKbQTYVy2LDoIHFqyWADtzjhC6yt2vNPi0YNkfg&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e693280b-0fd6-4bc3-bea0-de5d16377d79&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fieldmann-fdaz-6002/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7809668745779630933&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011218/img/31/150x150_hdGpnY.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fieldmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7809668745779630933&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JjM6zYKE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9rF3GdtfRemayz-XAyPx-PmBKBCUhEjzba0dC09gAY53uutMiX-cu8HiscOdtEG5yZ2tBR6jcBJJodrG7zmL9y5t9tKEpxk8Rwa75yh4VwkpXs2oFT1UG1y9NDw7m7rcThnlL86Q360Ikg1FMfCutTMvYFZX7MtU7WMb_6hIXQ0DpAO-A78DWndZIINLlCnlunhmiV1YsbbWMzDQLw9zRKETACB_Jcd6UyUo361cWA5njlM3qzgh5m1wcWUmyhuFiCC5bqsg2nF0wcCQqJ_OYWaWqtd_zzpSOshnt05Ips8ZF5gQlPybeEaBY-kAbLc0cnhGYw7hmp8J2keR5K7UinLFlWDdzx1_5rCnfNofg3wmMirBrxmCcxLpiNBrHm7R9ZrU99s0WKfltYkraZoxSt7v46OygmvU819WUL7B0ChE8VfgWWmo8H_w51izjhkAA9EXw1JtNxeQt0_VzjT43CEGSLSWB4ox7iXRUd_TUrJxyBLv-emsaOfBQdBLiSVMIMjyu_Yzel9l2E0jecdXSaUXEj2CouWTFcxUlAlRZHmZYF1pfwZpByAfkTt2Cmz5syzGyCbom9uKDU8haQunzVFVzU5hegpow_wmCEAVhLaHUoNKrdCCDxy174w9hdW5fAMRCR2bSz3hbfgKMPIsKnTiLlgNdPjcZEe88K0_K6moMcTP_qQp-_GCs-_xu7CdHM4aSEqY0SNWhXIPufJokKctsb_3DQEDpSrkIWKVxhctcEC6WwxR4a9IZfoFKXnyK7Z8PleVBlmwXSGFpwOjdUYb1tgBYXOqjBa97ppnWl_MqpgP_flKXL7OkF2TueSq5KhrKa_-XQb0dJ0OvAF2t5-nfB0IdYglJ1MFv2Zz1202zU_yJF9w_UcfJihifxfzQVrTFx14PMxg_zxU2g1LzfQL8xls7xvLKjYxeg50-RaA9KNuCpAfgQtZ2KnrVWDlIgey5y8HA40qZyoSELn3Q6FeV4N8IKZdKHrtrqYmoP4yrahrHtEa8VU=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;APA 32306 je clona na přední okno. Vnitřní strana této clony je z molitanu a venkovní strana z hliníkové vrstvy. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci; v zimě zabrání…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6763666&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9EIeQng8ZlWx1fuRQ3swGjx4Q_VhJCUJrhrYcol7rqsQb2uQkFoi-9uDjo_g4EvuQyVrX71vD_SXiSrqbHfAybP_q1XGOh6GKmElSzU-w9y1R-WG1yFMEHIG4u45dLdhi3e2AVtEu1VLCu9bNLi7b2lEjS_qwBmkxNM0F1qWgahUxm3vqhcT1npWakKZqEfMBnSOxA21P0AoXepQPs2GmVunDHiqIjqBJ77CV2BEvn_c6RHpKCv2Rj-RXu2uBoL-wIy3btl2t3Q4PY6rLZ7ss52uEGFoAQBo6pK39TqXG4y8sIagAvhNMNo1tM9KpXV6nyZyfDRfr8odz_uck48aHc3DOuMV-qMHxUJzxjTjegvSbJMfZoTfRvaQ0GAfzBH3Cn-TX_18REbjPqezt1r3qic06x7M8-H3vUED7Dn9bFA0BHYnldwW_P1nXdK7WeFy250UNb1OTwaFujvu0hWyPkk0iUOmLOZJ84XyKztIkQrUfUkT-mPz9Vyi0-oeoQKVxs9Jj-j2SnoYcusO--ZhqE1RYPGrUcmmIE6ucZNsgqtGYt3UgY9UVfCfsSFqoO26T6Y4ekhGrBrt6KIgj9UYMNBQb7t_cnBWE7hfax7x54ELJcJ3XPO5YGmHPFVi-RR9lqtURRxTVCdMrhcOtXhg6WbStXlRZTCbd0w2Ef48d9M3EsqIEX8b30JbIUAT-r8aJX8zwwEcUHbCA2HmLvUoQkfV55_aLInpog8sJjZ-efNvHmLnaxrABTz7QSa_M_U02bLB&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:34900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kgOK4PS0&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;szCfliTw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;80 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nkMfonw7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6Dl74Yin&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IE/0Byo7f.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bOGkU5ny&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 32306&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Fmi0DvgVp4CMgnMbM5yTdpux6a58IdhTA6JynsQQwyYsLmTPWhDYFrjGQV2qALkfeCxM1TSkQ4PSRuR7lDD4GxBL82JnS19HaKlEa5tZ9Fz2L0Y5h-tI87dGcbRv_uEDfPJC4nFvoG-aR_gqniJay2mGwKVhMMKeLrkTc38dFtyE9DFPYbvug14_shBYATRo7DbaLJnYYSVUvuA6AApqupk4HzxErU5Yk_kL5J6ACifxIW42jWoBGu4okkmJaXu4je_Y6-ANOwfOi_DQ9D8GNw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6c1fa476-2af5-407a-b82a-683ca8719c87&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-32306/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ba1M90F1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;5egQB7tQ0SmiooiqWv8mJfK1IDYFZaW8IGB3jrVVwV-rik4iyARN4dHZVvgP8Jxt1NklVWp3HpXV_U8uZJgcLE5-T1xZfbyqJRx3JhgFcYAsCDUDhE6pJZsgjPMeQSgtt3yC60cguOAMWqAl7DFvmimdZs83cGHU73TQOb_ufhRn97XehBJ8ySHiLhrpbLkeBti-xmhIQLMGVJ-94At4D8uIdx2sKlwSih6qxJzverNAwh1Ezj5VQFCGjiB2Sn77Ijn5epCQ1zUaYAh2RpRXXL0YdSM7AVgf_m3hNyQOSC58J9RVfAt6XvBIvdC-GIugy7nEl-j3-E3D9pc6vTE1bAmRDbl455RXPovtw8BfaODtTU6rd1ww61l_4w-Z6iCmuXNTDOJ5y-G4syAH9flin-cFeI5T8rOpvaXlu9KH9UKms2KCMsGlw741KZqJlCZvzJAbphvOSGFazIR1R3oRMI62kX4Pl9z11Fnt-wBjKzCF7_iQVnEq8Vp6lj4NcvvHu0TJIIyUGmVajjWCIIR9jxo2XUHDbaOVF5lsEyh8TkVsA-szidWtSYyGKjp0XHlswmK-tMP8PSFDTjScYNKixmTJoBapvfOe0IJfSNTObRKmfKjRJVjrIDt3ctDUCTj2saqNLh6yLfcuNg2QbBXXSnjZtlNDZ8l3EtY4HWBoiHP2CLQ4kgyIkieWhw33LTzlWfobdupurUBnh8_csIRofhHiSW0rdqxg1dYvtvmpSG8R1SOlwAQfbLpvZ7O3vAmKh2nmj697rI9lvyLsjvkjuvzMCeU8IhuPOQRkX__Rwdgxj_k6ayDG9dYQkLD6DOvlAtT1ij-jZEm9OAyVf0-lnmvx0zoQ4mFtjj8BUI43mrfOBjQE4BMuqRUq2M6gRJGmqgiClyWu-XtFQpZRYBzxNt9qsoTOYdUYl-6Vhhzj3YNBeXLFEM55qzzmrp3pZzAVslkXaeRt0AFcTmFi1iRNGaR0kt0MMP0sWdJsfVJxzZxAa9hHFy_sRwI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi je plachta proti namrznutí čelního skla. Jedná se o praktický kryt chránící čelní sklo zaparkovaného auta od usazování námrazy a ledu. Rozměry plachty jsou 100 x 146 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;zZEAM-EcM0N3LW6-ZTyza_c1KpvTYbD8m_ApLj7BiOu6v0JVhHoxasVha0tPW_xsAekRiFvStTdABlMQclLqliv17YbwXxqCmJ8sp5o2xS9vu0s636IUyQvaHIbdd0o6gAY57J6A4iwZMQzOx59kUhwQu4dCBPSAWcPyzM5Xw7K9-TuJ2xHhiQdqE06QB7QaPa_i4mh5JYnEEooCzkRfIFw0IjJk3hg31Ira27BSc1Js9DvRRH9To6h3TKgop4V3NSNgOWYq3mqofigtn8V7MkY1e9xJMZf_QKbBhLpTCcPj3OfA5njPIbmylXtbtfuTUJtxX1MAP38BBV-WnaNF9Gh2T6-6w1AaYOztDfdgv25IkRmnYdzHf37LD03DNj7iQWNsJRsLa1S0i6s24ONUEzoF8EtQKymqf9EdGlBQf2GaxAyZ9dHRR8qTvEXUIXh8K4M2-SLOr9zX9Ht50k7a9_61sb9N2F9tu3_uH5Jq7NM24ddZjf4T282P4IkSNJ1UlqlNUsYL0jD39PK16pW8WyOpLodOUVMH6pb3u8bKRPMr-VKin2cwOjDZ-yLrZEW7Vhxh9aTEE_RjftR9bkN4Fi6UGa3S9OEB5AKrA3fKoQcZ0O2NHDN6hv8dN2zr9gIVSjwlFBk2IC6DhxjQE3EDQTx46-lmCEr-23opXWHNXQ7XBea18X0L5jcsKjwcJHGKjxAw5SGlFN3tiC2eWa873HFCNefZ0uWTSOmlqvmvybV1P4R4bO4UaXZNoy5Q-RpsDv0t&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27531,&quot;minPrice&quot;:25653,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hCqrSC8E&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVP2WLzm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zy6Fe6a3&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lxvL9jIj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bSQirOODgDE_GHQmEe4wddl-U9Xffqvu7j68aGvJ5P58QeIxY4_ndL7228UKrgnbsfQIb4Lgjr4SFncel8PzZdrudRgmu-pHWe5O6B1hW4ETPheexygTsH7HwYJIbOsePHgCrHlksPd3R0pGugG8gt5ulseM5s_AK_Oj9kVk1S371rH24gq8A5zgx6zFrbIrU3c8d8PAXpsIXO8onapw9YqCOYZ5XyqWObjCJ-B7hXVEr4Dat-9_OewvNkHXq9pyf4zcOK9TPvip417o64OCkA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;38fe3bbb-fb11-499a-9752-4e243887afd5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sJ6FhHiH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jix4YWdp-ZoLWylw6o1YwxjArykrsd1Y0Pm0ZvveYv9ta0hWxeGEjFWOTfuqk9eEEBbDOyTNawuF7OjwWDWWNCD6d5QeBMGp0NxijWX3iSWf6RnXNmCuQXsSQXQAXNBJNtzscpH3f5x10ilRRn4u29zwOInBQlV8ZRf0OfdaETcP4Xx-X5lrhirzHxJfWi4gitlFYniMH5KnTQS5sAJxkTioDgvCdrwZPhHE37ZBkVUz0Gx0mqeQbP8u20z0v7DVwxxzAhhxqKjj7UuHZQKVeVWbmwmKo-AG4CN9TJShAja0uCA2c0wrY7AgKJQxLD3ny6u-jUWNeNYYAdYrMgbbCIZ33Kj6WdSG0wHe9-e28HfLhpyuZkU-bqKeTUfg0Ru3p21S5aH3EnsK0TeLOvds10W59hQ2VntYI4Hw7QcHD9BsmfSGQ7ZCF1DhTGztIbsbfJd9MFAiGhsHhWcQTR22MlwychcP9JwxWLUS16IcLZIm52zr3-Lwpis0Mg96zwa99YxLb30iyYPYjMShj67Z9Ub_TmAR9LHTWNxy0A7DMprCCHuKQaJHKebkaQi-3rfUlPpoaL4y-cC9exN4Z0_ad5ndX-iH8WId0pQV5ATqOrIBJs74evGyo6HmQ1_jmm71ap08f1XuPQD2AK80AO-u52WexzHLTgek6ORgjCkI1DlOX5qVlAym1ymBBuA80seRax5Wz4cXASF-qq-NiJfXejQZIHMMqK9J9KmUMFRLy_giYuztz8dnTg9tDguxkCk6anDtlCHyeOs1DHA-JT-0zEHpdtMBbCvkhXITjhTwDqlqQNw9eeI8rXH9R_NTP_6oXX3iWsgeXC7c9Ev2xhBxXWK6prfOIrTpgwnRALC4f1pAN7HSbFmJU0NEcvwxJPWN-X-5xKZStxHBvD2Hs28odQA67DqGWYqUpvH9hZc2uRXwMTIinIIwhbgySv5M-3MIFgMOlJScpA_X8JV5wUxHCgJO_sVjFpE-kaYQoVcvIuuAGymXEbxPsA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná aluminiová fólie čelního skla automobilu Carcommerce slouží proti námraze/povětrnostním vlivům. V zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu, v létě dokonale zamezí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SuD785-23uv0Ck9s1OFWs-9n0p_ZFIAnW3kl9cL6ENf9fb0eRbQlgfvk_DfUh-6wQHxYdGsDywc9ATM2yc6B13xYXtrjvIkcjmJBcbZbt7_M_JFzPVP0mr0MxDD9FCs0Yp5NKc9uYNVzwUcoERMeR2AP45FB_xEdbYPIhTj2FnFAFOcAXxeaQCo3HZAK5oS5urMfuVdGdS0S9Nv3Pmonqswj3QpOIYw-hdj5hzPiHYeUKv-CIrp1SIN-EjittBDOuDQ90i5vnwZl1NcRLC3E-DyEDZsEzvfOXBu6FRrPccBYGHuMzi-3IQzFa9KvqfKFxzsIzqZneMKR1pN-4zImA2zvz2doCw86DUp46UfJWEbjQ-N4xsJvaXk0dGUVMt2WZ5rgs8qFRgl_kPVdarfLhKOtDDHnP8Vy6mMQp9_ppkjavBHgv13kC0LUzK4xa-Pj6-Mb0xYysy72dXNJM0wXiokhcltns5CAtQ1ddlAI_rlXCp-1qAEYrHFIBDMxIOfaAuU-pRDYuv_2UrTRSZZMaV7Dbn3vm8s6YEDlxE6gwKOQmiI39hDT_aiXfhuT1rCT5ai1Z4kHPWtfVKaARr4o-qqJSQNkn3fxIVePFv-VV2jOldHN4cnCZ-RNZmdPl1q1ntR4g8O1jyk3EQHp4hWUGKqps4HDBe09LKyv9b1yb9xa6pRdXnPGpSF8aLcxOaQOBWmeeE9_WPEeBV0ygD0wRtA2UspWb7pizwCwiDJCtTjwdgH7crz-63C1AniZ5YahxPBN&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SSiJIT7U&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q9gH5iUB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;150 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uuhKczmF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7uJLg7QN&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/fPxBufy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KgZfis4h&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;db4jCoZOJHH1Pr-xPI5ZEEz0hW89GZdgcjHC0L9Q31o1IYkGZHv297RR8oHIX5OBh8prEwBQwX7sO7HUq-Bi5TxS8qCYblQPrXB9fMkt7CRNLDqLNF98857EHY2O858brk0PamNFR00qKJVcfDvB6G0Ilkyijr5wAD3Qh-9ik1cE8KEswilk0xNsOn8_zDbotwYACKdjSKLiO40sYmDmy42-OVB-pZjes8fLqSDZpigrJng95fj4IQqvbWq6Dn_N-lVbLGq5E3eU5UiMI_gqKg&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;725216e1-561e-436f-808f-6780619823c1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carcommerce-alu-clona-na-celni-sklo-auta-proti-namraze-a-slunci/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarCommerce&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4058398717143217446&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_5/s0m31k.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carcommerce/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4058398717143217446&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ZV1hdoT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;oGYP-hiEZpsFQJD0mngmA-4Z2gqAEduFXzZJFL7rz3ZXFqrQJjapUKH0-b3fDObmrwWVK5dPUPBBiWwescUZmCXaD5J1Bg5R80cP6rByxZ0Q4AflphP__NEC4UaiA0RAJjFi7sZce15IYs9WfOYdwhmIpon4VLfj7_sE48vWris8dWs5TfSPULqU26XwLGP_hOA3gzp9i6AggVYd2d2I2vzSUafBxOS8o6lzW-s73xGExbsgaOrbkF2RwFd-e-zB6gS1mRHKfYW-o28IxrKPfgcIxFtBATgzOz_jUS5mpmQDB8XhGCTY0sMhTmz5t9sBrNvUlbfV3nplwAVdwHRGkwjiJ9Odu58Nj5QqVaL2KjtZNhr0b_5nC28O23MVidiYW0ZrY0N44u8kMRbzUuHfXGWbuPRmHe4rjT1FpJF-_5ym1r7BEbZ-eGzrfOQcFASCJiQi18HRUh1sfnLp3GCaji04RkIyYykitsyxMfF7msQnflYlaOee4am3n5MrqhxDxYQNsFd2COWdH62p9ZxwglwU-Yhg9lm6_uR3ueDeKvkEfa-RYztWTeewv8VftV1qddxhcbfRYNJJ1htst_b82Ldy04D3b9_2I1zLsMD3n2uaf9fZ1SXtG62tB3eC7KmrBQcbIfrBUjACN-2L4PVVR37Z_ZYX7d-CFydgsTqb56DtM16ZixsX2T6qo7OHfiJwjvFdZMbcrlyFCEmkCw3Y0ZE8T8RZBrJf_v1BkBzfi9L-NgDD1kBYMFImGE-PMx2R9UQtCj2fiSgZiMO-kO3tvWFV_IOmjYYJuzj3kdPGi4nl7AQ6epFZmxTO6sa2KwaxpBFZpTV2iYbMyEF2AI5TDVg_xZ6M6W4SFQabRVhubjXd0OZ2MX5BXMnaskZImsJYwVBCIB9Yq0W6HKQ-noI8-fIoPs-yLX6ZUAwLOFMUDGr0EQUATtHcXsKs7lQWrXJd3pZfBlwAFVEeqX-q1Uhd8nzFVgsdWXXp3U3LwflfYrOKA0TlA1gKEdY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010 je kryt, který je určený proti namrznutí stěračů čelního skla. Velmi snadno se montuje a demontuje. Chrání stěrače před poškozením, které může nastat při odtrhávání od…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LKBBJpcAOj0YlHkmlstaPR9I8_fMbHBApf8mHllV1ZJjGJDuMDW8N30ekww19x5vHu9bRaGYvMwNUi79SdeCsODM5C8JlhV4pjEsIBdfuH2h2Twym9MI3zHp1SHgom11VKNyGGOXmuRQxvckZcKEyU6yPHti3udtZM9qyroUjoQWaCUyjB65P7sjg5yn6DJKhE6u6AQdljs27hJ5Ibtw_ek-rG79mawMTt-V7gvsV_R71PoTUE0i5AhzdzC6IhS0A2pxdgShGg3dJsM14tnVPnIEWe2Cc_6AArDNlPWZ2X7ET20QxYwxKXgprbGyoYyOSuHJxOtb9RNbMZAaxFdjCB6rf-xpo4xc9aiKJCmQQNR9rtetXjv_qHA4ky6FmM0IIg0GylP4kddL6Uspqsx7VD2MI1rYQqo6Bpm1OYBqz4GaYe4SVud4m35KSFbflbg3vWKjkvcaCuEcR9ZKSTQjpU5xEBuqRA_tkiFVeFRWH8gmVPZDtvnwkAaTlJew_boyO6NrphB63quqfHPo_suQyrr_Q7DQH0ITrfm1yLr3r2qNlc4lhiFH6O-4lRrgSC_4lJ9Nm-ROH80XhwpYTm0iChigW8uTKBwuvWGzeOw1ktnFLYeRJzzlI7txEsh4aMFID6z0RMZI7o8VQ6E_fmpzGl8iwWtKivuRE9RnXuPS3fSf9K8njMZbIxVY9oAl0xNPzdDyZluHvLNTcGrEFnBlONct4UbuUXfddBwqOanZGeKPXvqDDU2wici3XDqDWrr2Vwop&quot;,&quot;maxPrice&quot;:10000,&quot;minPrice&quot;:5248,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ykHhTaA3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cVdHPjAT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VdxsNPMZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Hs/NrrBAWS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L39H9gCQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LBpeCNqzko3r_kjXpnxB_rfRKcXozw1PrQyTT3YaOy2gty6_LpoxpLKVYFqHjUu4_cPAfaXDpqMpygO9_0ScQ1rntHHGHeQ7NpjkVb_A-jLmmfrV3VZX6L02umfultXMB4o0a4MDRlRW5RLzPh_Yio4RLbLsD42GGyPqvXy15mmZWSebMEYJFWY51DM2E5OnMG5eKdMwhq_G2gdzqBezgyi_1TXDmBqc7aShrsgqiEE06bJxYP7YmLitV1flFG0bGTWxvDfafoSivnPImIh8Vw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;07ffbcb5-41ca-4572-85cb-fc5d5acbc18d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-keg5-3312-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TIwEQEM4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;AFhaUAZrVs2gydPy7syrm1JVbXFqfMdWjR4upJGBvHTTql7HVvGgdGzfxlnNiwSf6oEJpRVbvEfFqxltZLZRb-GP9AEQ-LMpqm0K-7Uob3IbrEGsGwRZZV4I_UZWITc-jAX4Q1xZcOd0FfWead-ZBo2YE08cCebO23NNZ6eJoqiPA6-aEo4sFQWZB6FnWN4N7cPnMDoEDQxLKV7w3K1yLbqXJeJXwpAnzQoWhe1AdshJFsoM08PnxRxWNg_UDEimtiBloOXeZF4JwhbColERNyT2t37xu7qWNuOfXmxYGIPpNgGLkhI-u7HAp95wve7_nU-RSc8UoiHeNEvXSojR8cCgnSILMNGTs0ro6Awk8TzpRqrqeyCaK7kExhIyYbVOqz5nKlHF40S0_JjcpoAffhtWilKv9mQ976GFeW0n5SgxxA44nVzQ6ZDLxAo1YItOHt2vYOtm3jRjfjS_SEkwEOlseVF2Q9jP5bCHw7dHCd7PKHy1cFdUZvYl63pPCX482yoraL1v0CaRCqRIW112cI_2zSDSJQXX7IBAXZKs1yaupMTSl6iaK4M4EpoJpfla4RQIaCladSRNkYl82faPdzKZ0leHfliKJ1ULylrwWwI3ynhA3_9wYi-2gzfMuAIZ4SCqKrzPA2vJAoRICeEF26yYlok4fuez3Al8aR3j-f-TFPhDmkLhEyLo8Kk77Wp24QSz2GVlkCTAyfV1D1ynMqVZyFDhQI1Q7TCvYIsPl718eif8G4iLNzUoP2E9o6k_WNf_6k_fVcrCOwYJSCDEMhtUouxi7XrxNWvIOUJnHFXxHBg5vJMTzMzRpg2u4NZg7d7SNQbu3AE6O_Y1kVd35KyUMd2SA7pdLCUKrN6cFapbjmVty-PUpB_HZltEDAZA8PO9r-DMBolRNNzpUBJtPWvWFhT_Ts6RUeBG_evh8E2dXx9VvoRAvDqEwF49MtV_c0qBsrZiaLUio-67JW33-SQ8l6B9trlWLkWFHg6h3Yb9xCmUp743Uw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná clona pro přední okno osobního automobilu chrání v létě před slunečními paprsky a v zimně proti námraze. Je vybavena dvěma přísavkami pro snadné upevnění ze vnitř či z venku okenního skla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IKA84vxD3mKge0XebNnSAoKoxpzQqQstzfvSbkWQK2J25W-xHOr1wUsEQy_IE5Q-UCbd4VMRaLCinv_MO_dV15lPACJqk2H6Gj3I_oqExtaSx3mTnNtM3eyPz8BfOm-GjH9FiCkptR2-XMZ6VfbkPYAe5BG2IypGxV0Ix0d4o6tv0_QyKl90ik694Q7270JhM6KXsa67UeaXn5qoKlZ32VFLJAxTziANOUvJLBj2u9e2AXq9t8OEHRBTOVrK5vqDMHQpUCFfPEbeaFP1-WBArCfvdahKcDTNObnH_2O6hH8EvYa5TdjtJA8Rd9VfVZOufb81G_GcMb20wXHjuccs1_Qeuj8HyYi73cE22AYWvwDonc9AFmTRwnxJVMB0CSOTgI-kchi2cksjhSuOok5kb4075N1MxCDipnKic1Wm2sB961uEWA90f4qL1_raYAvZ6Y0AQ7enhZqefJmtK2rI0p6xg-vlnmttMKjnCcDaxjpcuaDRoYaRNerj19FOHg0RAWnqPanid-P4wwPiQWipJpLPaX3u-FO8mmqXswx2vkRoFjpkx0UHXhMvnEgRI2B4v3rmqR01M6FuujovJX6tOdkJumKj58A5e3B8aIvmPeZwWA427ekh8Pz2AJyXuZttKPoQgzWv7Yn5cHbFr0_uC3sds8zjbskvIo_TNaPqDxA3vaJOf7PYii6DexcnuSwOrX45J90IlSkJ6wNTv3gp_RxpxSomrRcBmfcd5q05CclmYspdDs-_6Qw6APXSfuPk7uj2&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11800,&quot;minPrice&quot;:4990,&quot;offerCount&quot;:20,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vl5VLfOz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P4pKsDXb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8EVisOq3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dev5OwR6&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/as8BkSv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BD9CGwXC&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8uc6TyZjciw88Powku7as6Sr3NRsBLy8S93yEMEKO3RaPICy92IHYzHxIN9o3NLI_MRP3eN9gXdlj5pqNWsvFDrW9Ltz873pOpzY3qssQS2Bq3HAxjfceBtXb2gsRDz3mbSslyLGmjkM-12eRS0VJ9mUgWUvmzETszG6ilJVhmq_5fzSvwE6Wkf9eX6BmF0PXsTwPIjQtesfqUOc4t8o2sr13YdORbQzLxenM4aG-kad6ZerTZEB_8L1VrMysINtihx9YB1M_lmaFeTfzPFyw&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9ba0fc7f-4e8d-45a7-b0c3-bc5b55758b5c&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-120001/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Magg&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2268507592121966153&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dw/lH0NhT.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/magg/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2268507592121966153&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Yx6D3AKT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;1JxsZNhHo0YiI7RKSM2Q7tG0p2vexnxt82lkb8tlMxlIZJaQbJKa3J66qbGKPUTrSaPYyvaDeskRixAOnBQ0WfXwOSycHtLj5Zri1TDi_hxmUaOYqJBTC4MAJmxFNSsQqaC9w51be4qB7qJq5ZVXxtisxMe9g0T-l3ZMS_Z5gu8s3Wuu7Xi-d7052tQbbZZ9Mb3lh4X1kR2aPDqgo3GNW1twjPtmqmaiGWcQtjfABLQFQNK6vVzw2h9wqqoq46jKnvtkGQefF6K6ZFUQsF6-4_BTWgNImS0KcvuLLsVtXhCvuGnVsEqXm6-4LksB6Oj8_lIIqnOZrIMchE7RcmClDuQthM3m2ZQZKO4Ik_5r88XoibJJW3mrgb5FIcZFHXDHrSjUe25hhM33JMxN_qY-h9rZW3TJqv97d_i7Tq8hTveIQK3vUDJ9S4P38fVCDGW0L5PqnJ4i9hrjo4gOyWeOk8a6aMcEst4Bb1G0QzXlnFKVLRsggUqdSH8eXiz5T9IQROtNjvNP1dgGpUQL93AzGNLUVNjcx3CbJyQ0sR1MB4MHBIzuYeMoMn2B8RLjKujJoZW6gUDOxnf00S2rn8b6JjrSJQV2NK5LkBej7g2dbyEUGvlpojSCKoQ59Qj_dM-Px5x7rpJfN-QltCuzu_q0mzHT4I-FBgGy5ukrTkzoRGavPHOTmiV-bmLixVFqgFSld9UqksjJ0li-MPF-BPQwyzIPFLIAVfbW8ObzYFH9ePv2H64cw-1UEdjxKp_3-CCDnCtE1YwjjgiQTXin3_HmIdzQx651xbNiUexUJQkwz23QZFDUCWpMul3Qny0kFlWoIYOWDrbcWOpjSY5PrKnVy0YRChuJzSF-AVBEeBot408NUibXafczvi42RX-Io1azkgssHzza8u0z3OroH4bMof9Ebp6brrwiioUwF-jSb-NUFxy946b_SBnzhTotNMwhMVObYIUjgypDK8jKpEf4itub3Ip4UqHu-F5M33p5ec4ma5pMEnZX-cY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona s hliníkovou vrstvou Automax na přední okno v létě omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:14,&quot;id&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;tFTPDiMvuN5N4anxZvawfNxPlemvH7anFCCYsZZ8v3mHLjRZSBmXr02_56bwKMz2nPFgPRZ76iF5ngPBn84CPWcnxg6_ZIwY66ADk7IWrUPWFRIExn9oxgdGTDJYjyGjqa3AMJGt-2afjKxhYr32XsE5J6T9iAXL5FCyGKX4Rd2ynsOeGVB4AOeDlccvkNDklPRuNOIPUQaIkAgsxmxxapcG8gsCa63qAzY_fH73B63WVtV4itctJShB7OLOyDBJ0gLAH24vrfyfi7imzfvrH91vylAQgD9BQEKHQKZQNYok0A8_bzMzrKj6vvTVhJNIZqJUQtnHcPS0RYW4YciFWaNg5o_hikQwbfA_vT1B1T4BqeT0WiVKmsFTgCNIyV2faMZCIN2msB-2esK6zabynLWqzPt-DO3x90HoF6PhJ3spLxx-XxD8nyCyfvP3qNQmeezUOEgvDmSTfX289pMEIfMg0ppHjuUcZ1pfoBSaD9FB1_eO3sI7oLwfDvhkGsue7RJ2GykBhWG5ljnQdPT15dmEgJCm3drxgVSkGpTotAGbIz7krGFQp3Cg-ythFSqpJOGbLv-cpQF3zoOUdjXYCV-_clgr8ra3EnaqF2oEGxiTW-QQR7O67Z_-UAYk75T97yvol4zhza8MOmEoW4Tha2aieKbzr97PUmRqgWchy3MKyMHriuHb8mj9vYi8vwQ5wqCGaMVjVXklSvy5hfcFfX2wsWYeuc3cqD9sUKBiWuaeZQ9Ry9DPWv7ufozrOFo0rVi5&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3meAIprT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XuOTi6gz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7fYiaP0o&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;47qs80Pa&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hj/T3vLD2.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;30XDpAkm&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTxXEOyzEOA2xJTiuki_5zzINvA9pRlsTihVPhBLZnneZ6sEZBzTI6OXvODy7cc6BnWjpH2GNofswRPKSliYfMsQa8GtJrBuCOgifRFBZO49OadQmDXVaGq6WVMtSAINPtCJujuk3uFBon7Agi71_f8D9h3bqg9Dg6dlLGXRaoouLjTqk_Qe4sZuJg6if7WckDTQxj3JY0uGWJHSjyUSa6cYtX0H4frVCy0ilHEkYy8gCZIr10w3_9OM1dPBHf97prYfb8Kfpa1wOqaewTcXNw&quot;},&quot;rating&quot;:90,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a31a8a15-d425-47ca-8b73-63bf9c1a01ac&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-alu-clona-na-celni-sklo-175-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v9j3zU05&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;BNwosDNZsHMZlFYu65YU3MtWgXYGT0ULOlczo713LOSFaFnMqolBdpEXKJmsY7blumPWI3oqduwm-zjozxi5nJKKkBecbFp8MdWTSvYoqJrvnSdjfZrgq0ENBxkPwRx-4rmFBUBpiF2UG4KGz-Cz_qphIV9CvsH8iz6EqsLBxOxY9G96JuP7iBCE9BiCVMHeSH2wcvIfMlunmhuG9jeX_VGuuBdljUJ6n3ISXUBsw-EkzRTb-eFttVAuu6zN_BAvJnyZvLe46U96vKVB32mZQ-JsKUWh4ZgmYmrVsOaf3RAhIxAsYTqNh9U1JaCuiXiEzqCPd9slmT6EG3DSKdnHh9Hs6HwPx-VpVw_k8V8e_COZ-g7MVpehaBoE34TS5jeRnNZ7E_Sbc3Tbc9u6S57ekDGmqb1fEdhTJUs16Rg8YEyvYLK5SwUj9cB_uby3TsO8fHbTEwPBEta12VPo-mQEs4Ok8al-Xx-Q9211ZdUB2gdSOfn48y4nfx7BfaUIh4r1UC5Tko42rHOnKFONocT49PJ79rJTUMS2PM9H4up2MXu0JI01Z67N8JgHmVY61rqjVf6z0otdCGDieMrkktfRvYBei6rWe_O0YrKDERMSPMu2-pqhckQFOnt22ezuCEcvbWvhnM1-xBMLGmxmGfBpD4uhhkZFhJPpofXam_Q_2HL2Xm7pEHCLY0Fh7QZkDDvR0OcN3BPdJyJeas5M1BYJ_Ne1Hl5BPDy8qQkgslN_k_oAkF7A_QFxMpt_Nfmg5S0DrtFCAu8UJnrlHaCwUZWUXvX9LBDWhgGa384cPLf24S1KX_j2pfjI94CQ-SwnKUlnIaSOnnCX4kvEdn9mBxkRzwF7nit_U8nXUjqux5C__tr_kpwBvu14_4XPMfI51E-kYqSPFwWlXUSds9bVyQmQVynXKffgiYd5ojkjd2JJI_aQbVRWacEFY2GrVt56omjVCgul1nLM815N2Nr_TvJ-xeQ3tGMYrglweo-vu2V4sxAfoFmMpFl64RZL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona Automax je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Účinná proti námraze a sněhu. Po použití lze clonu snadno složit a uskladnit.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;WT4aDPRBzsECYOfJebm7JAH86OjSNcQ-f-HH7qU6ADP0GmWp-njZRpMnJpw9CgZyf6RK7kXt-zlqKlmLfb078-S9D13n4VitXlKg46_mkvFp51J55CTsUk6EfZcLATjJG0D2UWGJ_Wc12Tvt76AmCwvoqVy5pvdEFShoLWaY33iuPbatdU3pkm08HKv6bSrNJ0B5eZdpbDJs4Csz8UQveENTfeQJdph9Flav6ejLcguqsaxlmeRbgvcj33vZ-oyMMditUNhiYFMX9ND4Jvo8LRUhF2OQ_mE6vWF9ZMVHN_byti0sBlg5MHiu5XK295SkMnA__Uow2lqL2Vy-RK2w312373IkXjpkxg8yssFsRAQIUrn-kkHtW9ASpuOwjGKxzxRHXV5kOyo_-l6kJIrtYYfDBuhN6TA_RzqrSbBpRd5M0I0MJeLukJCHILdQuCqk7ZAig35t5uUAt0ThOes6rVsNxZ4OIsD7ZTBs0Hm5YPZHRmUYZ_u8wuWTqy0GhqvDO_qjL0vthPlfpTDNmx37ZTyF-i0CWweUCli-WMddWA6zI324fToLF1xTOkUUw5KoAd7CfM2Z8-Ct7-3nDODGuMYDo8HIArF8obuElwrC8ZhB0eaWbiT9SjnnosAhd2XUkUGrz1uPEmebpW5yXM3__XD0cR83Y34ofVjQRXR8qVYhaA5mJSawOpZBHJBqxMfKVFJsn48UrSSK8B4DMSLJgzmARjEMgtoNhJzTGQx2PLM5fjRz0dr7SfhukazkFOLH8MEQnw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:10000,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iQisumiI&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5uxhrKN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NYxtgzdB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3LgKFiDt&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hb/IhOck6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BMWlVQBL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qDGZZvzrxVAkS7Vwz9ai17no4V8_CDnWrTEvj_3sbzh17YvGYSyDIbQgA8jIYovmCS3a75N4ymviM9QirlwvXr8UMJjElKySzgW3Eq94h1_X2321BdB5A9Hhzjbyf5OAWfDKM6h3vvUiu0YCc-BHlmH1HBwt50WddCTZ3sMEzj8CklCPQWsFXYVvjY4ZRwxfxf1apl4eddQELTV3-WPQVc5bzEoXOdO__RwRDiq3LVEztOJ0E6wHDin_3LABn3sX2y5pUE8NqBHFGFfATwTXfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2f670242-5998-4a31-b543-025890b14e78&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-textilni-zimni-clona-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VjeKm7bM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;G-H-N6O2FEAAYsHVUteJiKDckciC_d6SjtR-GXZUJTi4NGUalIIODlq-FL6KwsrjLXfeJhO9Sj0lypj3ctox0vrtJocqRZDEVwhTx2KahWgB1sQCd_r-mj5LKiHs9oYvETYnxVl7XYLu5iU3qImJqmDHLYybyXCVEyo52nEE19tNbIweUWkAWfsDQc5_Lgax-NS19AnjZ4lTQXm_q_CakF8NxoMrTYGnJuE3Ziyhh4OOh46V2NLJnb0nryRFy4gWUXW3ldXRDWkqbJbwuemacDgJbj3Nvyzpm4RtzxJRVvEcJuOgSLugPLc-veCbusTgKqPFS4KCFDJ1VzmDJ1dZWy1HO5s6EqMR2r7pc0Wf6vh8QedWPVdBdArTBRl6-M6mZZtE0RGx4UuvaIlIunXWibBq3GxoH31FP_DkcTax_JV5L41dacZ_1LOR3x17Fw8IyD62StmtNdtP6QQQoq8HJbrPQROZ-vP7zUZkLKuoQIQKgtDF0uW6vEH6FjGGzcx5sPq5EQaMX8YYlU2migSSqakHWHMflzahTLWe_domFjzRUA-mVpvVmFGYG59JbL7o8eqqTS9XJ01EryaOrOUVtEhHOFS3FT3GD-2xEK3LVsvBSS_0FKpkoftlKCjCh4BMV6MrwNISvNYmQzwEXpVjK2FQckp8o-ZUzr5piZKok2unLwzBQNqBEIgD12r7QPuI2PpWoW091CSkKljLQuUhzu3Cggue3ceOpe_Pk-10tLy2hhzmdSuurVF3lRqmYmT-BJz6F58xaDhafMwgixNSJ4o_6vZosLchWHH2gVCxVhWTd1We8Y9gOt0v1ihdT-ie0LX1ThomhYoI7VNexT1gR390IaGSWxhJ1T6gKVOFaTIrg_jxgEYChRCuH203OQL0mUlhkqbu5W2TQdgQpBnhi3z15fCFXq-_JRJhlc4FFqk0CjbN-NOF3L1MlwpOcmBJUpImIh2BZZgD4_QGZgRuHwmAQdLTV_YdYJdNKg4n2floYBVDlAiWFDci&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno s hliníkovou vrstvou APA 81454 v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu a v létě omezuje zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci. Clona se přiloží…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;OMLCA370pUEsOYF2ArMLNusdy8olI5OP8i5F2TNlhY-3WO9dMOaMujS_1teap2hS0FiO47AkDjL8tV_hnMYzlohmtd4qqvK_ofw0YZXb3tJDnjkwvQB41HHACcL3TXBDq7XPLkBJ-RC9kBsgx8W6p-gRta6eDtyrnI_2_2bBOiAICyH4E912RWesZbBkuQfLoybPZgz8Y2rKtMhFhG34B7sRxLXOURrshWopIVnoRSmmJL0c0sgR7TbBR-oBj6NiM43WVeCFtx3K3j-rPiME3aNp7whRwayFxMKFs38UsBbE-Ir_481mug9vbLZ680IHLumfgtcijKnIhYdloDX54JVR8E7Ue22uati3brORZJE0ffSfYVksAuTyYMLcDIeZ7YFj014y3Ed1yBXeYCEji5FJhBa3iicKGlYoj3-L-HU3SZORiZu_56GILLhGDkxSNxIXMNZnCahuSNZrE3y7l-N4HXT94O59Jy2eRdi3YY4t7iGAOvu-dQYpP2fKlOuUYW0KfZVpJmsE_Hx2EK9Foh67f7zL6ViK393P32SdcEqTS2qXU6MIbIOnGdw_htGY7YFJ1IgAi_lyBTCJHFOY9YYosmYqxsaPEU9cG9l2WyQX9zyYEcLJA-Z11O0X4OjNSJw5AxY9royZIZBxfMxGXDQuRTMeR0iuwiD1_6qMIGJm1CfDe73Lvmk0OORmkKWw7Lo32jEL_cVZE1frzoD7eeQWdbdLH-4S5dZ098ETeRx3mT3CqN3rZRpyeiPOvbDj7zZqZw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12900,&quot;minPrice&quot;:12900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VkuyPSw1&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ibu6S2PM&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;212 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2JoSdTW7&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N77I32eO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/ZQC0oQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ExbDssvI&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nKiPfLZw9clrHcMje2D-yHRvOzvMlfPTDR2UxW61nXgkO4ajK__qo4iWcxKv3yOeO9JZooSAKDe2pCY_AXPP-O6c5ic5eexhV1w3an0K0qEKpoUfUfhi0TtfaU7L0v1mE6EBO5LlG11WDjViLlG-K4bWtzhRwtuJ_4Boqu3ppZAUsDd5xqX3mTxR4QwmpqgueoB1gKNbVOS4j0SCpN9wTo3-xEf2m4KQ2uMYUBH4lXRiH6qrI7gzpTlCDHT5yNZpqrwcxQKwjHNV6bOmhwODRw&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;9c689f18-e5dc-42a3-95f5-52e0d3b15503&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-81454/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;64zvlfNd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;MeqSruXwfdHqlmp2CDyb30ib6VlEteC0-YmhYwAxWnYJxvWmYGAQ59GZYvEK8hm2X2TbfFxj5ugSnWkKZYzeBQcVm8ZRFIY5bk49qzFahsabtZw4XvEcRRF4fo4pogZD9NBvGyJfDv7uHwG6Y3gGhsRb6LYLYCED6JD8kbtBx6hlvoePB1jgriKXDKckwHeE3zT3p97VkE9hwoSwfrnDSksU_-jNRGIR1hznDSLo7SILM9hkCnSnGKzVZdd3HhBvi5GL1Q8H24n1BMlmPNcjNJ5n-VGIgG9CnsouXt-fGpTaNfXMNJ5R1rssGDooAR71gOBZWgbo0fZBaCP8mZKvh-mbBTIfKbONtIdjkn2XP0M0TONH8h7ZIZGg-ufyNLCcaEJB1ldSdKidCuG-P3fuOPgkHj0pBI9iex8NzgcG2646yD1zJUmhNBJ44GtzNozBpRkyTZyeE3XChdVUdaaB49ohOYEql6GfqDEX5mqWnzSTX_F_jM6qC3KfKvwJqLJQn0Makibw6AoVoy_J9LHeyZehWJPUU8bZoDXW4TL9Nz46hAT6vQXGmy30F7DiC7D4NM6wefbd3m9FWsK7LDHMULWWBsAA9jnrD578J8TC6ZaiVeKmcVL_rPGL6jSTAylvUmQDoo9CO6bZf2UAuWly7kLxlDkhEuWOwYURXOWvXBTR3VlfrxkhduYvs_cDkysiZQEOs_ohr74VLx9cX5EQy40EvdV15RUL8kWxjLmPDEWqGuHnybyZTJhtixqk7s5JwPGPnC1wIZlVC4x0hPu-FxmmEvfO6L09H-YLTpLvod9n-AeLH3a0kN3L6yQRVfdrI4CEM2OksxpgTdsshBQ69ikPikSMwz1czdF6aDTDW3p42RnLwQ4UGsfrf1KvBd2_b3eIOSdy8WCD1SAgfnIywo7vi7p3EbRbAxnsvNEItCeW8dKL3P_jTdnOXJfiz0eZgaj8XqT4QWtCLThW8buxlCEVv_vAIB-j3gHx8BrNPNe20bNlXfqqImY=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona Automax s hliníkovou vrstvou je určená na přední okno. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uTJBjO5IKZ6L__4tCHAXpKPxzHSs_JTRnkalhj_iZBk7gtkrPbu8-cVoa_rIXbYShDf1vP1LFp8z8Scfwfuo7DY0UTCSyqJ6e_LMhW8O3j3SR3iigJ_5tpSETl5F_tSu-XdBmxhH7td3KJbS8QWB1FUP0QbKTqvuSG2Rcgh_codnxVQgnyDqeTt6Ant8F4iaaLE820n8t6AeE33XZ5hC03W_FDovOmfxUYTrW_o-R7IAAPCvo5340KPlvVzGfz3YtlONo17b0SraIGLhpoigKlH_Z-3LQQzJ7bdOXOPBAez6_jajBZL-cDiBi9WJa-7Uk-53iotvl_Yg90CBTnT7V2WlB3BQlJbEQig73uYzOeP7vheSAapPwrjEC8F1LkQcISwPp5scE7DMvCnOqMPZOLPRCfHIbnpwfwg6dKh4TPggI7688CkQjpUyYtoYoqR70vZcDvbijEaD2FkQM86TnYBsZkFDsY5XSEupJ-vJoE5HC0X8AuFG13eB9k_L23vOyhx4UTUZpmVY3RXe6Cs4MJriNUvCqnR-LppCh0nJ7EiHMtqyh9ka8361Vnx1RSyUAWBJ5MgWrGN183DRfCEorXGPtTov4mxZ87ZQkyAL6tqLrrHuM0-dXfs2ay-Psb7W3_D3E_xjwqyo_fWvrwhei6Ugb1rbgmTKrCP2OpOZrPFurB1nyCb8o62Ks6KIO4-RksulCCCpeimjVh7hGhJKh33eAti4mtX34Lfb5s8wO1L_EAo90h1DwUWp9A1vwMhDOm1D&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:7500,&quot;offerCount&quot;:7,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OQDAjB83&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oX9ZauLW&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LoPfRi6u&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sF83os13&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_e/SwrBMOi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TLKMVTn5&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NmIY7U7MGqfP4D6afhzspeqF-Vx4iTy4wXmL754Ww-J7mt8tpmSANe9u9m1KUluM_UrDBelZfnnmgO4l__IxL5DikE0-T0kZXRoP2mQIzoCHYsyA5LQsKeG3-pisSmSmgkWt7RyhpIStX2n6_Bg8X7UI7t63DfTSqtBEUTyZG1lrb5RCRGyNhuO-dyERr62ettvUa2xKtWW0XeqV8fI-lJbK56s5Rwox5WrxKFVDJ0DGMw3KyADbjAjQiDqT0mW3C9KUiUdPXHrxjtySNf-nYA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;df903ec4-8773-4653-bb12-1124b3ee6239&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-zimni-letni-alu-clona-na-celni-sklo-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;AutoMax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BP/4zFBgwg.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;x2H5LCfl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;VyzlffWaSQsaVewS0BvCu9mEi_pdI-KCL-0nyk382_k_jE9JfuQNbjY0qblP9hcFdClDppqEwwInXKnLO3BvJqmAl1kmKp6US9gMgqZJd6cbNastuElrStJd8wPpxGhhOV38Jn_MNfEcIiAUwCbGSYtGEeI-8fq6xdoehlTOYefk9iMep9nBvhlzP_HDR3E7_18LhGKVG7aYuVmNFR9TzfI61SjzxIFW79E7mU4d5QrpkHKpEtl5oCvRC93L17LuBg0aerkoNc8ZDqG7wjlPJfEMqsBVefKF37hhf8LAKXrkdNWMF_2oFP7qJQ8wfd3RSJoJVR8Bokzciw_cB1-LZo0CHRmyLBU8yqbAs4dAkBLXdjzi52x0Q1G8iyroO3Xp27qQITIWg9YOnSWJYq9XViLSnSm5dCf2LtdFUBs68ZIVTXO0nGWKT-jEKAjzo4AU2V8Y_PHO6Ko4XmJG6BYyoTtfC6wbLFNz2fZrrHuVHlcVb26dteforn-MrJ2Uu3FWBIN6RptENaHkfvmdcaEFdXD0GqnyHzpFq8niLIbjg3Ke1GtmjWCM2WD0mxnevxOxI3lzVXeAS7jLjlTsFZAbYDdpRGXTc6i_GSh0sCF6wIr0pRNc5Gk1MLmJ4uN0ZlJqKUDnrYptCr8l4TgnOy2Syqo7CwwxUyDVCeXJHE_Cj8W0IrD-Lx2cfZy9PW0un9NCHXVVO9Wn9LVKT1aH3FNRcFTBFBIjstNY-R7YG5EQtkBH_PPC-F5Ndn-IkThIGjoYW_yjdVtRp-Ygsglhdgy2RhByTXGbYK-TONPPhvTAbPB7BqTrO8tbgafUidqGreCmKqT7nlMh4guLgdznD78YdQqGnZZjqBvHR_l-f2GsxXqsWsGxx_8irc98oeeIM-y2mVQuzryJc0H2pr5JM_TPAybzA4HHsp0kpb5q-v9Sdx5MUz_YVggzgt1Ah_Ud7tUVjH64-WRsIjCeW3vrWkTPrQ0EZdUBuUUqeRaYCo4D2BNI1x0n8xR-ILI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kegel Winter Van KEG-5-3311-246-4010 clona na čelní sklo je vyrobena z mrazuvzdorného textilního materiálu černé barvy. A svými rozměry perfektně pasuje na čelní skla dodávek. Navíc ji lze jednoduše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RnrevERD_viVyrkTouqUBg13v8okRJcS1Nq0JqVvmwhNNmLNjkWv8a1_hOEVfSK2mo2vplB5UGLDb6E9xoLIPtI1NHWpFXa73YDhF9A9bnhXgzTP9QFHaQ3xXKHkMLk59md0lLNlyGLfLF2kRyCOc04lv4sA065-xWrQpuclGij5K19MU6VHBYHWaiY0iVfJ3RCnilnGwSTHJAro0z08QNNcTty2_zNOATwh_wfPgqSSfJIvXNHjAZX9SFNTAlzFkCFddtgvzruKyoXxl0jGv0sbIjj16waUc46s5cO7pcOUJfCpx-TaK6GWARU20qC3sO7BKHF_BXAx1nKwq-2viGmEF6NTu1Z8ahOXEpY4EMuVpw2LEy4qlIt6JgPjLMd2_9h_klV1BoeWof2DIYnSVK4nJt4Gx0XOcOt37ugnok2ffpQS5NofO04bFbIRQ0JE4AwG5BDbFyZUkjJgfLBZsF-j8y2A9LTsTlpxTXQd6iG0HCKUcRp9gTG3SVPQWy8HeYsL4Ep9mLQjD4Pm6IdV6q8e1tNLC2PzerSa0ayU4gPoRLUPn3OMa6UGUpu8HGLuxAxZZQDWx2yqlJgvXRyWnRGfYyCcm9Tlyr44kBppXqyqeUkCYhy2QrCaI-QsZ9u0VAgQ80g9VIRs6w8jteA2iSl-wZl9iFaIAmBx0ZxhCb7uN5VkOliCHWpw5ngWQmUn-BwUvfLTu9cPNVo2lDcZDKxxkCmpd4Up7o8LUcjktdM7W1aoA5g_gWwhdo65pJ8goA1uhw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19900,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gDHSTs7T&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0nobKt7a&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IUueHxhm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;666LKnj0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/KdmBB5L.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzBH3rcB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aPqIaKPnwVHi6wyaPl5rMQPdUr76aNHFvg3WpID2WQdRLa37JfkSDAlzeTPqoW_dx-SonHIKRzn03UBJsLLhF5nDqJw-pE6caSJNgcARslm2SDTPccYbL1wzcG4eMYgEdY8IiRXuuJvePtnGE8nK8FIVVhUick0E1MR7SUlMwOsG_9OhfnVgqXKVTOtLjwZy6sJM-MORe3-kdRCMgIjsv2N_Fkv3OigEsBM8ViJRzdLggdi6yQqaZlPGA9H-0krocZZ66cWngqeAVGyOe_ZucQ&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;117aec4b-e4c1-4041-854d-c435fb7e3d4e&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kegel-keg-5-3311-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3440673093695735143&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_J0/QWABTBl.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kegel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3440673093695735143&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;33dXI5Ho&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;9n06_-aZA4jIHzODmtWvIjJdrJ5fIHeZEH7bT7LuBLqS4jYlOvseF3V7JVtJgO-3QjLNoOmUKbLX8gBR_dRRtQ_y7laz1LdtCLC21ccnwL7RQVq_WWugNT8ZGXMOPD4g7FsC94-gaJkbXi0LXXOkcJraECGLbyhuJkB5XO2z84_8OVWbqiWtWNe3FqgDldYfxo_qkGtqBki06EB0bcI-rS45PcE527Rg260v-8_ho0ekrrBeW2iZHVFpY6EScM57BMGwzgBBHtDA7H_RrXTadBqHJ5iuka-zVkqTb00W7QnPGc8NNBxB-MXGcDvT2CxYs5EN7R2Ul8leQ-FqJOCFdIovLtc3yAt0aTNWsJaod6nGeR_750V-Hx651bw7Ed8yiYyAPoI6IvR6i0zdf503usrsIHG_PkB3UE1miPOUzV2absD6eUiySelPi9X__FxXBQyJd6Te5RzEm5Pz0GhkXSUBdlcg6XJbl6Hs12Y2k64GCzTVRK6Oz99oXBeAaDiWr8D2Sf87fEXQd1Px2uN1p-1kzGV0H8LZ-tl7ZtSED9GQBV2uXxlB6dtX-eruCAJ0znsq283ul2DpOVdAhz6mrVge6MqYC9vg1lVwSgEUHUekqeeFD2C4nvCPjAsN5jPXGjJSFdbYu_OdIGyhFPVWOCuZRmgqynQUVWh1Y9LhbN9UT6ICLLrIO9D9D-yUc2OrWEU2iGEwKmky7q46-TLCGbFLC7QzmMakBCtAAXJf4B0t0XEQ3fGwgnwE0Ht5m9fnWBaDtSvI_M_hh6jPkEQ3mxSajZakdb5Oc-wsk7ehxfVngrlPaPTT3Y1z2nRg5PbRC92BxZ_GDwToc9qIYuKArv9DpNAiFJGqY27RmVDETNeoTp8bKzGYwi4lzQpZhp7kb7Co_zCl17yOrHfvuYaKdU87b1HC-VWNHCv2HFY3KWNsEOOkWqyIIzfAhWpZ4QvrY9Jkze5pByloeIYEpjwGOtRuvKc6ZvHYotSiJkQfNL5CxjVhh62kHmk=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní ochranná plachta na auto Mammooth De Lux Mini je určená na zakrytí předního a bočních skel. Hodí se pro velikosti předního skla: výška cca 90 cm, délka 110 - 135 cm. Plachta se velmi snadno a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;d2gUNvMkIoJTj4y1kphWKQvPLxGb0Z71Cl9l6-Y_Dmaopaw4w1J7ASiO1BnPWk7zXz_1nrdN1w9K4Y5I8gerLQ8CG2c0vGI68Sycip8_yIZ0WeC2BkLNremB7cP1vlBjYRMyDkUCJ-HUPz87AqBpFtOWOGD6SN0vn33OIcS2toFIQcjEO2UBoNG0KdHadMdv9Jwg0LRuBj6zD1RsZK-JrKuy0erZNQwrOMN1UFULIDwXTNT69yLsvj0UnRQXtn5_T_ZHLU_wRUVjTs7qkZo-RqPu3rNmE4PiQKeDYqEUqsLD72WYGTiuSw8QVKcaudFPFNpCMRPcJcoR6udr3iabnO_-24aghEm-jqa3M5VCAEueWbU2vUzbpuzFHQAyPCj1Xi19TarHhvVdEzC9yp7ckP-w8jvN9kd9LqDEc94f-7IBOteBtBGE1EOTYkWcQP6_HPUZoGTB1shcn9QclthdgCtk3yd2YBLxJKpxOMaq5WfcTxnBZvo70kEsgQqZnfmO7VyfbELwuIYvTi6g5dEVne_IVfNWyZTYmYgh8lKj4_T6CO5vW0XApFLbxtguXi_xVeTyEYqsUhVkLwJeFldowsI8c9D4qwgAo6zevd3snKsCSwcl769qaHlY5f3Nq4kmEMpptJUkfrJPifVUuEye6hcfNbD2fTt8w9rzFJfSr-f_QjwALV9CLELSogLUVgQLjZNffXRqHj1dn6-KK6ZtMw3dGVIZMydj6DEKoYl_WmMzOW9dJeQesdybhyNlga_kcpt1nQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19400,&quot;minPrice&quot;:19400,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;135 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jqBVGpYF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PVaPDiTz&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ad13kixL&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_e/JFiBso.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMVggzlD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C87cDOvrJeFufLb-D9MRZoPZGwpwkNrDc1u2wjVz2mxXoQyeKAclYgc8rrhcxpWn3UatkkhpwLP9sPJL-xzYBVESJ5Hai5uKHfTFA0GI7X1NwmlvXBQcZNc1LmBTzjPTtxeyyEdVu3djJfjDq0C7IJyN9WZynjDfEl97oMbU4BP8_PAWGmFgdV7gnGwBbsFAC2FsySUBNwAFUGGQzieZnlVgB07UKxFZhW6ksK-lbnId0cS6W93vXVRLqooSocjblXMLyspFajiXRuJW--8RGw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;242739be-e546-48a3-a571-570cd395a564&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-de-lux-mini-zimni-ochranna-plachta-na-auto/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4xjRQSsO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;881c6767&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Skla a podložky pod kamna a krby&quot;,&quot;id&quot;:2369,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011243/img/89/320x200_WoduUt.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/vytapeni-a-ohrev/prislusenstvi-pro-vytapeni-a-ohrev/skla-a-podlozky-pod-kamna-a-krby/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2369&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SODanvVAK7UE3iEJiUTFqSu-Y3_ef6Oi32ybzaIEW5znn3UbRGIddUfpVYP0b0X3BAWTfHLt6TQqP6lT_bWbb9RcyJ9zWfdas47-jPau8HHPILtC81Zz2PKFs0TaNxvDTgzbjaWMdJ-O9WwAvlR7EHp5217xEtuajSwyq-5XbQaoaKgK48Z9Xzm7ac3LKW34UocBDwFaooKS7ejn8JOoRXidosrcM4cO3kMT-QNGKzvYX0MPwoKvbr4dxYGCiyjTiBNC1ZW8Cgdof_7Re47So5WhbwiS2161eQr805Vl5AX_LPa1mDDsXofM5QXWKVkkFSGOk0QcZ-b82VH3ujzZkVPZ09HDnS1DQgRNF5BD1jHNl2452xY2V8NC4UsptuRkznZXvckrPi7kXbeyms1aGTxVW2y0PPoFPKQ9NYevsdnKBHD31OmmXEjdcdD9qh992CXAg3FDoljbL8MjPYrtv7E8pNtddFoLewvloRS-TpDKn1q4rTO5Bbba_Y79OEa0FyELsW2Y6y5FMyTPDAfH2hHCBvNaN6zEnI2tYzRO9cd7rx_6tkQ9tXGsKcpPaJsdcP8hWhv9rS4Omi9_Uj9-N8eiV3uHB3_5D_dWpFYDg_e1gzeWya6kYMwLTgS1OROYmzJ6CCg9EO6RFMGrRisHc-5iQOIDEMtV9vsmUIAY17wJQ4Ogc9Ht718fZl3ing8oFgDKiVbeKO3Nq4EhfruQ7MU3rrlRgvLC7FRyLqGGih4xw_V-u4U8_zW6UlorSbA85M6iHT0VPJZmKMqPWp5AAdjPJpzlJO8ua48yiKqPh9qlKVr7g-X8EniltE7gBVZ-yIMPGH-7Yml2pH9ijbqeo8NWBx1tIkLVVQkR6cqFbf9fisR5IVuqwer3mR8LKRzMlJ804mx2lclOwPL58j2zs-jYTDTmnw6JEyamRqofNL1cgECKHe2yKGHj219oLfuVebynkH0Bzqw0J91-tFpmukkh8MWJVMPDIcs1Mhn7mw063w-VPmKl7Sc=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kalené sklo pod kamna HS Flamingo HSF17-253 znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.\r\n\r\nNorma ČSN 06 1008…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6752384&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;a5D9dCgSXMkQBhsB_rrwMm1cCxk-ef_c9pdrKCmsuQnIFmW6nnVxUF--1MrAAGRj_VInvudGLyA8jDq6qMkYYoR8mirqlKNi-oN6Pm2uo6_D5fISqOmGZqTVXtkCoFVq-KZ6m5Q_HP9g9uFVYhHG5DBk4SUOyuaQoIlvUzZEIbGmwo_LxIiq2ESPUy5Tj6BnzQaKdiPVEb_9aFqJ97FpZgFYvtwjamnLSVQfYiIpQ2E_J9ll86ANIzX0NZiGuW36T_7hoOYajQhV_FmeBFayRHo1dX5tQ7RFDv-Mod1Iiq0qDf0O0DGIqv5FA5isOJt-oRYELJNOTtRrGoq74q_r0QxG94lJ2nW6sUiJYCsi461VYpfANDWPLaYk64lMV-ePpQdo8P2IhBlfHN7nUVLfrbaOE_gRcevMZ5qfKnTsz27ZuGkx1XW2l-ctKxUJoVWYx_8vA5aJtfkFGHwIyeQCbKRpnloIqt1u0lN-rLb5Kx6lc8-Zj0yVpPc7x4WvJKXRPLQLNaNAB6wWjwdbCFKQp5XJCgGCsA6Zn8s40Wb98tsehyOtZ5l3AoLwVxnVdW7FTfPfm3ao1Q32Sgi1SVEtiy10XmxCagRxQEnzDguEFh0bnT6GfPiSMbXn1x2efros5nhxs8hOlteepKCjWE1w2ebfUbhGcOTczajDjuzb7GpAHZ09b8xoSgDpuRDmvwKv-ZEWK06f-sKZx1o6-DCrXEdOhiFR3I1v43fC0txMxWqJcZObQb6_mJ1CcMfWsPI2nabBhgM=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:135000,&quot;minPrice&quot;:129000,&quot;offerCount&quot;:5,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_H8/A8iBzZw.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mF6Ap3CB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HS Flamingo HSF17-253&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2iah25B63mNqA7DOlEnGeHRp5n1KJPrJ_2GHQb8Nle_v1IKsce69N1sn1Ok8liQ4zXaF3Nz_B4WjRCcLS4iz3MuKehscSG__Bd9R43J6drMaV-z9xsoTqvSlDdl07-zTBce0GapyhweCq4hTnTI_-9DBPFEeIg2PVkpJtmojr_xCmMpEaSCsdG0L2CNwk1xr78GbcB-87k_zSz0fY029Obs_pk2GfS1H69K0sBX0Y2SYnpFUyyVoA8ACm0PoXW4552wBXPbFK1RGjNnxFeDm2w&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;30227de1-c9eb-4523-824b-89225694ae12&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hs-flamingo-hsf17-253/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HS Flamingo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;315723775361493506&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_BR/oavx7B.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/hs-flamingo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=315723775361493506&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F6p13EC4&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XH2lVAyR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15996517674857934632&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1567724400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1574573766},&quot;docId&quot;:&quot;5dff0c12752a2f28&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmahonia.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gzp0vbmr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mahonia.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=adTP9SlaZv3dzn2-C5GYSayUECzkVlHhtqwjYJTLbvZw2pC0WY-FHCtnj-Av4pivSi0aFhJA631dsJxTE8SDutpjgr1Cj5E9yZv9wsMP5TCe794o5cx7vgcz8EUy_YzQ96a6nijasuiE2C_MQNNOJ8hOjhl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;, Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - Mahonia - Zámecký Nábytek Přerov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mahonia.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mahonia.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SjOlpsgL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13632331628111341774&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547233988},&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmobilprislusenstvi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lZ3E0dxQ&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Mobilprislusenstvi.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.5,&quot;ratingCount&quot;:2531,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136249/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mobilprislusenstvi.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lKGxtRdLsQT4hw8zUGNFzs7XoRMRAOzHxvpBuKBSH2gBO8LB3q3-dXfeE_4fGZtgahaDB92hTqvEzt84nBY67FBj16b-wCEBwqMwTa_a1s_DPszLu4NtPGsyfXqvkYQqPJoEiUAT1qpscvo9tup31aOeNV7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pMySBRfS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11166089217852964631&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1607641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625534933},&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcogitoeu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MN4WSpD3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cogitoeu.cz%2Fprodukty%2Fskla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nn3n8oZMmkpU-9GLuoTNv0BoaZSvDEJyn03kuKayd4Go-qPbZo2K4MW2KY-v-w_KNRfqpErv63oGgaBexJ58nT7DZ6hmCJl_UrvmVCOCBw06NJ4rciPzfwnNhUvYDUaF5vWbTDvqoLSRawbcpn0EHmPMjh7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; – Cogitoeu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cogitoeu.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rz9xLSsB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JgHAEsSI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alkohol.cz%2Fprodukty%2Fsklo%2Fkategorie%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=MrF2DWdsbf-IvQiomefS5kZ4Q4m1hTSW0HSXsV925wSHv25c5arDGjWf7_67gmN2QWqubmu8_rAgtGoOb0CiPQxuyfaF3MK0Rb9jXcRLI7jmk3YLlUFB63AdG-r18b1fYVBqH_c8x6IyaolHjezaLMB_j6l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ITOaRjiN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11446560067204274715&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1489791600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1543153812},&quot;docId&quot;:&quot;9eda59bc11e1da1b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Frulik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2wHWhdCq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rulik.cz%2Fskla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=NKdBTaEmzNHo3AsqFdEaudVWX-ZcbGNqD7IlKebCFWUroKy2LM1objtN3YhV0jLpsE7ogxi-_jSc7buadZ_v1xSTqXbVXWlab3VhLQSZww-olKKg3DO69HkgtEVNFhUPB1-Ywomd1Onxo41BD_a9yCKqaTj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;, Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Jiří Rulík Chrudim&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.rulik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://rulik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yQ25l3bZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13684580564415981703&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1494111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1553186276},&quot;docId&quot;:&quot;bde96584f23aa887&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fforcell.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q5VJa86A&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Forcell.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:147,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136302/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.forcell.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rj7HzfwfPHZIGE2klM-27iSOcUtuIDU9S0JNUfI2UZ_8WkummKDeUPLy-uAesQP8V7caIptmAxawSpt64fg-SZOfs3_H0ZSuAwjnDKYdq9QRbL1okYFgJBd35Ox98_Ivdze756s7EVmnjayt9hVV_MoMTHl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Originální mobilní příslušenství Forcell. Doprava zdarma při objednávce od 1250 Kč. Bezpečný nákup.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; - Forcell.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.forcell.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://forcell.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QxCOnHIl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1627595701},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I6iJvOyN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Fcelni-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-MntDzZz03rXnQ7sh8ZUhB2bifxbLjtbD2GAjBNtCY5UaIqk91mIvbsJ6EC4iyeEMDpMiOI_iQ2576mwVk22fF5Fv4V9wCJEc9auN-Qic7vBW-ToJqyODAKCE_mS8jr02bii71jmJlsMid2LXcWqGI7tY7w&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FD3ws5LS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12443938717265760531&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1435273200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1620241414},&quot;docId&quot;:&quot;acb1c055215b1113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ff-mobil.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9pX0j8sE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.f-mobil.cz%2Ftvrzena-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VdUJPyGzepz47AbGa2o27BKHZUTnk-DNKUyDj5w2NvVCGIL8aFUToNreZggDGBpAW37zKV1KeA1IqVJQO25GHekoji4qqhz9AC4JENcKDCtys0GJv6W2yHRLePDUUCADWgjgyOf0Mrsju52Vfu8eNinwLqa&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; slouží k ochraně vašeho displeje před vrypy a škrábanci. Tvrzené &lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt; dokáže zabránit i vrypům od klíčů, aplikuje&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | F-mobil.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.f-mobil.cz/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://f-mobil.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UK9hVE9U&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;3c4089c1&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eCRyBt9e&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HiOGRfOZ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pRV7wYOG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OmGIdftg&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CYyVhJ8t&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PNiLhvKM&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;odd6Kreh&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CeHn5133&quot;}],&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;725fFwB3&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TMwomCFD&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;byJDMra9&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skle&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uwnP9ExA&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UHnTVhRG&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aMpQHMqy&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BYj0cUFQ&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JKs4qo8U&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bui53Uyt&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9QK8UWjr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:42000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NEsqbvPF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;90a3ce43&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:500000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1642370199}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W6d7sbSc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;512ca9fb&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BMNf1Fz6&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9NpIubmE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2a837d65&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-01-16T21:56:39.454645831Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fiP6lH4O&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:930,&quot;groupId&quot;:1772,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hXKw2zvb&quot;},{&quot;abTestId&quot;:931,&quot;groupId&quot;:1774,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BR3YG8CF&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.7438931028227773,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@916dd10e9&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;boxlog_obrazky_on&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;4-aeUh7OYyG5vU2suC5e&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>