Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="řezání skla Praha">Řezání skla Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined";</script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills.bundle.d7c2a640bb.js' :'/re/js/polyfills.legacy.bundle.151e598060.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/boxLog.bundle.35d34ea213.js","/re/js/vendor~app.bundle.203f7f08b0.js","/re/js/app.bundle.c89b558017.js"] :["/re/js/boxLog.legacy.bundle.be6695a318.js","/re/js/vendor~app.legacy.bundle.6059be50c7.js","/re/js/app.legacy.bundle.0c2250b0c7.js"] ); } if ('polyfills' in window) { runPreload(); } else { window.addEventListener('polyfills', runPreload); } }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.64408891c9.css"/><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f="performance"in window&&"now"in window.performance&&"function"==typeof window.performance.now,g=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},h=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},j=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var k=e.variant;if("FULLTEXT"!==k)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var l=g(e,"resize"),m=g(e,"scroll"),n=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",m),window.addEventListener("resize",l),window.addEventListener("unload",n);var o=e.hit,p=function hit(a,b,g){if(b.d){if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var k,l,m=[],n={},q=b.d.elm.split(","),r=0;r<q.length;r++)if(k=q[r],l=document.querySelector("*[data-elm=\""+k+"\"] > *"),l){var s=l.parentElement?l.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{s=JSON.parse(s)}catch(a){s=null}if(s&&"rid"in s){var t=s.rid;-1===m.indexOf(t)&&(m.push(t),n[t]=[]),n[t].push(k.replace(/^\d+__/,""))}var u={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",l,u);var v=("reporter_name"in u.d);if((v||u.d.impress)&&(delete u.d.impress,p.call(e,"event",u),window.SmartlookWrapper)){var w=u.d;if("string"==typeof w)try{w=JSON.parse(w)}catch(a){w={}}void 0===w.element_index&&(void 0!==w.reporter_pos&&(w.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",w))}}if(0<m.length)for(var t,r=0;r<m.length;r++){if(t=m[r],0==r){b.lsid=t,b.d.rid=t,b.d.elm=n[t].join(",");continue}var x={};for(var y in b.d)x[y]=b.d[y];x.rid=t,x.elm=n[t].join(","),o.call(e,"impress",{lsid:t,d:x})}}"mousedown"===a&&(b.d.boxLog="boxLog"in window,b.d.BoxLog="BoxLog"in window,b.d.relativeTimeMs=f?Math.round(performance.now()):-1,b.d.documentReady="interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState),j(b),h(e,b)}return o.call(e,a,b,g)};e.hit=p}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:62.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:68.750em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media not screen and (min-width:68.750em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:62.500em){.b5ed48{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .b5ed48{margin-left:auto}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:auto}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .e85a33{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .e85a33{min-height:100vh}._54aba7{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.Page--isSnippetA ._54aba7{border-radius:.8rem}._31163d{padding:0 .8rem} .a7e7c0{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}.Page--isSnippetA .a7e7c0{border-radius:.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .a7e7c0{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._903a4e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;outline:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}._903a4e:active,._903a4e:hover{color:#000;text-decoration:underline}._903a4e:active{background-color:#eee}._794e52{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}._794e52 ._1adb64{margin-right:.8rem}._794e52 .e3d53e{margin-left:.8rem}._6141bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}._6141bf ._1adb64{margin-right:1.2rem}._6141bf .e3d53e{margin-left:1.2rem}._33d7e8:active ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{color:#7dbfff}._32b1da{color:#000;font-weight:700}._32b1da,._2c5b87{border:.1rem solid #eee;background-color:#eee}._2c5b87{color:#999;cursor:not-allowed}._2c5b87:active,._2c5b87:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.e3d53e,._1adb64{color:#999}._1adb64{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.6rem;height:1.6rem}.e3d53e,._7e57f0{margin-left:1rem}.e3d53e{width:1.2rem;height:1.2rem}._7e57f0{width:1.4rem;height:1.4rem} ._0c1b13{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee} .Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 1.6rem}.ba3acd{min-width:100%}.ba3acd:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--desktop .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}._3908e3{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.b46910{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .b46910,.SearchApp--desktop .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.b46910 ._7ecaa2{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.b46910 ._7ecaa2:active,.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:link,.b46910 ._7ecaa2:visited{text-decoration:none}.b46910 ._7ecaa2:focus,.b46910 ._7ecaa2:hover{text-decoration:underline}.b46910 ._7ecaa2:visited{color:#7b009d}._7584d6>span:first-child{color:#e57e24}._0b0cf3{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 ._0b0cf3{margin:0}._922cca{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none}._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._922cca,.SearchApp--desktop .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}._922cca:focus,._922cca:hover{text-decoration:none}._922cca:focus .b46910 ._7ecaa2,._922cca:hover .b46910 ._7ecaa2{text-decoration:underline}.faf780{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .faf780,.SearchApp--desktop .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}._567e6f{position:relative;bottom:.24rem}._3608b7{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--desktop .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{display:inline-block}._99b604{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.d07c54{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}._9de944{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._47ab3c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.b163d1{display:block;margin-bottom:.4rem;font-weight:700}._7bf5af{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .ba3acd,.SearchApp--phone .Modal .ba3acd{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .b46910,.SearchApp--phone .Modal .b46910{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left ._922cca,.SearchApp--phone .Modal ._922cca{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .faf780,.SearchApp--phone .Modal .faf780{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left ._3608b7,.SearchApp--phone .Modal ._3608b7{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._922cca{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.BoxWithShadow ._0b0cf3{margin:0 2.4rem}} .d31be9{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.bb423b{margin-left:0} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:active,._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:active,.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:active,.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} ._280df7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}._280df7>span:nth-child(2){display:inline}._280df7>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone ._280df7{display:block}._003266{color:#d66e00}._2ee740{color:green}._98dd65{color:#ca0000} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;position:relative;cursor:help;top:.2rem;margin-right:.4rem;height:1.6rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.6rem;height:1.6rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;min-width:27rem;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._0cc8a4{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e05d21{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}._591883{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._591883,.cd9276{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.cd9276{background-color:#fff}.cd9276:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.cd9276:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"\2022";color:#999}.cd9276:last-of-type:after{display:block}.cd9276:last-child:after{display:none}.b71683{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;color:#999;white-space:nowrap;margin:0 .8rem}._7d8d67,._039acb{text-decoration:none;border:none;padding:0;background:none;cursor:pointer}._7d8d67:active,._7d8d67:focus,._7d8d67:hover,._039acb:active,._039acb:focus,._039acb:hover{text-decoration:underline}._37451e{display:block;background-color:#fff;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2641de{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.SearchApp--desktop ._2641de{margin-bottom:1.6rem}.e70e05{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.e70e05:active,.e70e05:focus,.e70e05:hover{text-decoration:underline}._85f669{margin:0 .8rem}._02c58d{margin-left:.8rem} ._9ebdf8{margin:0;max-width:100%;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700}.SearchApp--phone ._9ebdf8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone ._299a3f{max-height:4.8rem;white-space:normal}.SearchApp--desktop ._9ebdf8{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._299a3f{max-height:5.6rem;white-space:normal} .a985c7{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.Page--isSnippetA .a985c7{margin-top:1.2rem}._3de24b{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}._3de24b:active,._3de24b:focus,._3de24b:hover{text-decoration:underline}.f3c972{margin:0 .8rem}.c46cce{margin-left:.8rem}._8c2375{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .edc10e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} ._45ca65{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop ._45ca65{margin:1.6rem}.f25689{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.f1788e{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.ad96de{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}._152da6{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;outline:none;color:#0645ad}._152da6:active,._152da6:focus,._152da6:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop ._152da6{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} ._3ae308{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333}.c8e398{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .icc7de72d31{display:none}.i8755ff562b{position:relative;margin:0 0 .8rem;overflow:visible}.i8755ff562b .i2daeeb0a5e{position:relative;background:transparent;text-align:right}.i8755ff562b .i7d42091b95{position:absolute;bottom:0;right:0}.i8755ff562b .iea7a7042de{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;max-width:100%;margin:-.5rem -.5rem 0}.i8755ff562b .ied497ae32f{margin-left:.5rem;margin-top:.5rem}.i8755ff562b .i85538e7b6f{font-weight:400;color:#000;font-size:2rem;line-height:2.4rem;display:block;margin:0 0 1.6rem 1.6rem}.i8755ff562b .i2477fffe15{margin:2.4rem 0 0 1.6rem;padding-right:.8rem;text-align:left}.i8755ff562b .iabcb4c4dce{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;text-decoration:none;font-size:1.6rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.i8755ff562b .iabcb4c4dce:link,.i8755ff562b .iabcb4c4dce:visited{text-decoration:none}.i8755ff562b .iabcb4c4dce:active,.i8755ff562b .iabcb4c4dce:focus,.i8755ff562b .iabcb4c4dce:hover{text-decoration:underline}.i8755ff562b .iabcb4c4dce:visited{color:#7b009d}.i8755ff562b .i3505267417{display:inline}.i8755ff562b .i17075206bc{display:none}.i8755ff562b.i7443ea99cc{max-width:27.5rem;min-width:27.5rem}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i7d42091b95{position:static}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i85538e7b6f{margin-bottom:.2rem}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i3505267417{display:inline}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i17075206bc{display:none}.i8755ff562b.i7443ea99cc .iea7a7042de{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;margin-left:0}@media screen and (min-width:68.125em){.i8755ff562b .i3505267417{display:none}.i8755ff562b .i17075206bc{display:inline}}@media screen and (min-width:72.500em){.i8755ff562b.i7443ea99cc{max-width:40.5rem}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i7d42091b95{position:absolute;bottom:0;right:0}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i85538e7b6f{margin-bottom:1.6rem}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i3505267417{display:none}.i8755ff562b.i7443ea99cc .i17075206bc{display:inline}.i8755ff562b.i7443ea99cc .iea7a7042de{-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.i8755ff562b.i7443ea99cc .ied497ae32f{margin-left:0}} .i7af35206b7{top:0;left:0;position:absolute;z-index:9;visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity .125s ease-in 0s}.i7af35206b7.i48f6997982{visibility:visible;opacity:1} .ia25052ab7e{background-image:url(/re/media/35fb2eaa0.e319550dc3.png);display:inline-block;width:4.8rem;height:0;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute}.i7624da72a7{display:none}.i5ea286414b{display:inline-block;height:0;width:0;position:absolute}.Layout--left .Result--organic .Result-contentContainer .i5ea286414b>.ia25052ab7e{padding-bottom:1.5rem;margin-top:.3rem}.ia25052ab7e.i78a810a3be{background-image:url(/re/media/35fb2eaa0.84e32be68d.svg);display:inline-block;width:5.6rem;height:1.8rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;margin-bottom:.2rem;position:absolute;margin-top:0}.ia25052ab7e.ie26c9e6f99{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad.5922090eba.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .ia25052ab7e.ie26c9e6f99{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-grey.9ca88538c9.svg);display:inline-block;width:5.2rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.ia25052ab7e.i0569463699{background-image:url(/re/media/sklik-box/grey-dark-ad-18-plus.990c40931b.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;margin-bottom:0;margin-top:.3rem;margin-left:0;right:1rem}.Page--isSnippetSokol2 .ia25052ab7e.i0569463699{background-image:url(/re/media/sklik-box/box-small-pad-stroke-18-plus-grey.ec1998238e.svg);width:6.4rem}.ia25052ab7e.ice42c31a40,.Page--isSnippetSokol2 .ia25052ab7e.i0569463699{display:inline-block;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.ia25052ab7e.ice42c31a40{background-image:url(/re/media/35fb2eaa0.6df9769d71.svg);width:5.2rem}.ia25052ab7e.ic7d2823adc{background-image:url(/re/media/35fb2eaa0.f398ac9343.svg);display:inline-block;width:6.4rem;height:1.6rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 0 .4rem}.ia25052ab7e.i0557de7d1b{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot.99e5795cd6.svg);width:5rem}.ia25052ab7e.i0557de7d1b,.ia25052ab7e.ifc96c2c9ce{display:inline-block;height:1.2rem;background-repeat:no-repeat;background-size:cover;position:absolute;position:static;margin:0 0 .3rem .2rem}.ia25052ab7e.ifc96c2c9ce{background-image:url(/re/media/sklik-box/green-reklama-dot-18-plus.04ff759991.svg);width:8rem}.Layout--right .ResultContainer .ia25052ab7e{position:static}.ia25052ab7e.i9d64dce7dd{background-image:url(/re/media/35fb2eaa0.e3904f4180.png)!important;width:0!important;height:0!important;padding-bottom:0!important} .i17b81d4320{display:-webkit-flex;display:flex;width:100%;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between}.i9f75342c5a,.i861d982529,.i043762370d{padding:1.2rem}.i965447ab73{padding:1.6rem}.if4e450fe38{position:relative;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;background-color:#fff}.id43bfddbce{width:12rem;min-width:12rem}.i7a05484421{width:13rem;min-width:13rem}.ib42fdd8d27{width:15.6rem;min-width:15.6rem;z-index:1}.i188c537a75{width:14.8rem;min-width:14.8rem}.ib350fb8ed2>*{position:absolute;top:.8rem;right:.8rem;z-index:1}.ia17261a69a{display:block;margin:.7rem .7rem 0;position:relative;overflow:hidden;z-index:0}.ia17261a69a img{display:block;margin:auto;position:absolute;top:-50%;bottom:-50%;left:-50%;right:-50%;width:auto;max-height:100%;z-index:-1}.i2343f9bd2e{width:10.4rem;height:10.4rem;min-height:10.4rem}.i4645bd05ea{width:11.4rem;height:11.4rem;min-height:11.4rem}.icd45301d86{width:14rem;height:14rem;min-height:14rem}.i2dfbff45e4{width:13.2rem;height:13.2rem;min-height:13.2rem}.i4731161bc0{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;line-height:1.8rem;min-height:3.6rem;height:3.6rem;margin-bottom:.4rem}.i4731161bc0:link,.i4731161bc0:visited{text-decoration:none}.i4731161bc0:focus,.i4731161bc0:hover{text-decoration:underline}.i4731161bc0:visited{color:#7b009d}.i4731161bc0:after{display:block;content:" ";width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0}.i4731161bc0.ie6b591d211{min-height:5.4rem}.i794e4e3c28,.i9e1924d16a,.i75d4d35746{max-height:3.6rem}.i794e4e3c28.ie6b591d211,.i9e1924d16a.ie6b591d211,.i75d4d35746.ie6b591d211{height:5.4rem;max-height:5.4rem}.ic780f40bd6{margin-bottom:.8rem;height:auto;max-height:7.2rem}.ic780f40bd6:link,.ic780f40bd6:visited{text-decoration:underline}.ib1b12fec3c{min-height:1.6rem;margin-bottom:.2rem}.ib1b12fec3c p{font-weight:400;margin:0;color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-height:1.6rem}.i2d72da7596,.if1d36da406{margin-bottom:.4rem}.i2d72da7596{margin-bottom:.8rem}.i2d72da7596 p{text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none}.icbe76dd144{font-weight:400;color:#000;font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;font-weight:700}.icbe76dd144,.i2ed42f96a3{margin:0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.i2ed42f96a3{font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:green;max-height:1.6rem}.ia162d0f1be .i2ed42f96a3{max-height:3.2rem;word-break:break-word}.ia162d0f1be .icbe76dd144{overflow:visible;text-overflow:clip;white-space:normal;max-height:none;-webkit-line-clamp:initial;-webkit-box-orient:initial} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} ._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}} ._49e586{pointer-events:none;width:100vw;height:100vh;position:fixed;top:0;left:0;z-index:500}.ebd2e6{position:absolute;width:1rem;height:1rem;-webkit-animation-play-state:running;animation-play-state:running;-webkit-animation-name:_76c163;animation-name:_76c163;-webkit-animation-duration:10s;animation-duration:10s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;animation-iteration-count:infinite;-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;animation-timing-function:ease-in-out;opacity:.7}@-webkit-keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes a8a383{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(-4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@keyframes _313f70{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0)}30%{-webkit-transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg);transform:translate3d(4vw,30vh,0) rotate3d(-1,1,1,45deg)}60%{-webkit-transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);transform:translate3d(-4vw,60vh,0) rotate3d(1,1,-1,45deg);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);transform:translate3d(0,110vh,0) rotateX(90deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@keyframes _620118{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);transform:translate3d(10rem,110vh,0) rotate3d(-.2,-1,-1,75deg);opacity:0}}@-webkit-keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@keyframes _7008e5{0%{-webkit-transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);transform:translateZ(0) rotate3d(0,0,0,0);opacity:1}to{-webkit-transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);transform:translate3d(-10rem,110vh,0) rotate3d(.2,1,1,75deg);opacity:0}}@media (-ms-high-contrast:none),screen and (-ms-high-contrast:active){._49e586{width:100%;height:100%;min-height:100%;min-width:100%}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[12,33]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy-hint","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/firmy-hint.bundle.1d614e0524.js","/re/js/zbozi.bundle.976a4e08e7.js"]:["/re/js/firmy-hint.legacy.bundle.cb22826912.js","/re/js/zbozi.legacy.bundle.b5fb34274e.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="boxlog_use_beacon"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8","abtest":"784/1535"}, {"35fb2eaa0stp":"sklik/skliktoppla","35fb2eaa0srp":"sklik/sklikrightpla","35fb2eaa0spi":"sklik_PI","35fb2eaa0sto":"sklik/skliktop","35fb2eaa0sbo":"sklik/sklikbottom","35fb2eaa0stn":"sklik/skliktopnav","35fb2eaa0ore":"ftxt-organic/result","35fb2eaa0nre":"ftxt-news/result","35fb2eaa0zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-e-b-z="header"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7"><div data-e-b-n="logo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-b-n="query"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="szn-HP"/><input type="hidden" name="sId" value="gCobPBvz82YkJyWs3BY8"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838" data-e-b-n="user"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d" data-e-b-n="verticals"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="search~0"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="obrazky~1"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="videa~2"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="clanky~3"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="firmy~4"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="mapy~5"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="zbozi~6"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="slovnik~7"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div id="contentWrapper"><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="left"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="category~0"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="a7e7c0 e85a33" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="_54aba7"><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52 _33d7e8" type="button" id="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="_1adb64"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span>V mém okolí</span></button></li><li class="_5bfc37"><button class="_903a4e _794e52" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span>Otevřené</span></button></li></ul><div class="_0c1b13"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">3,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_2ee740">Nonstop</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/679865-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Novenko</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,5</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-46-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="46%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-46-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(10)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://sklenarstvi.business.site/?utm_source=gmb&amp;utm_medium=referral" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/13333980-sklenarstvi-glassprag-s-r-o-praha-veleslavin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Glassprag s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Veleslavín</span></span></div></div></div></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.80ba693c61.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div><span class="_567e6f"><span class="d31be9">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">5,0</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Výroba skla, porcelánu a keramiky</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Braník</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div><div class="ba3acd FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="_0b0cf3"><a class="_922cca" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="faf780"><div class="_3908e3"><span class="b46910"><span class="_7ecaa2">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="_99b604"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,4</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-41-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="40%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="41%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-41-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="Ellipsis d07c54">Sklenářství</div></div><div class="_7bf5af"><span class="_280df7"><span class="_98dd65">Zavřeno</span><span class="_3608b7">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="_0c1b13"></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div></div><div class="_31163d"><div class="_0cc8a4"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~1"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~2"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.alza.cz/tvrzena-skla/18861706.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.alza.cz/tvrzena-skla/18861706.htm" data-l-id="8667b86f0385f214"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> | Alza.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.alza.cz/tvrzena-skla/18861706.htm" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.alza.cz/tvrzena-skla/18861706.htm" data-l-id="8667b86f0385f214"><span>alza.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Tvrzená skla. Široká nabídka zna...</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="product~3"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer ResultContainer--noBorder ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div data-dot="main-box"><div class="_2641de"><h3 class="_9ebdf8" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="_85f669">›</span><a class="e70e05" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz">Skla</a></h3></div><div><div class="a7e7c0" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05957</a></h4><p class="Ellipsis ZboziProductList-offer-description-text">Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. Díky rozměrům…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">96 – 178 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>v 64 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-05957&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div></div><div class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot="related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="a985c7"><h4 class="edc10e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=sixtol-winter-plus-maxi-100008459701&amp;utm_query=skla" title="Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=sixtol-winter-plus-maxi-100008459701&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">218 – 528 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 19 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" title="Compass 06129" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-06129&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 06129</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">78 – 251 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 108 obchodech</p></div></div></div><div><div class="a7e7c0 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" title="Compass 05955" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a class="Ellipsis ProductCard-title-url" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=compass-05955&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}">Compass 05955</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">299 – 435 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 44 obchodech</p></div></div></div></div></div></div><div class="_45ca65 f25689"><a class="_152da6" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="_0cc8a4 e05d21"><div class="_591883"><span class="cd9276"><button class="b71683 _7d8d67" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="_37451e"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~4"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span><b class=sec>Skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span>trendysvitidla.cz</span></a><div class="_3ae308 a7b91a">98% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>V této kategorii naleznete několik náhradních <b class=sec>skel</b>. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~5"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cajnamobil.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cajnamobil.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="f10df0e8aa228caf"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | Cajnamobil.cz</span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cajnamobil.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cajnamobil.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="f10df0e8aa228caf"><span>cajnamobil.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">99% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Pořiďte si tvrzené <b class=sec>sklo</b>, které ochrání display vašeho telefonu od Tactical, Nilkin, Kisswill a dalších výrobců. Mějte svůj mobilní telefon v bezpečí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~6"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span><b class=sec>Skla</b> – Cogitoeu.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla" data-l-id="9af5eafbb071ff17"><span>cogitoeu.cz</span><span class="c432af">/produkty/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~7"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~8"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="c432af">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/" data-l-id="bd2fc56379e628ce"><span>mobilprislusenstvi.cz</span><span class="c432af">/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">90% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.mihocar.cz/karoserie/skla/c-311" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.mihocar.cz/karoserie/skla/c-311" data-l-id="221058e023b7c502"><span><b class=sec>Skla</b> | Mihocar s.r.o - náhradní díly Škoda, Audi, Volkswagen</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.mihocar.cz/karoserie/skla/c-311" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.mihocar.cz/karoserie/skla/c-311" data-l-id="221058e023b7c502"><span>mihocar.cz</span><span class="c432af">/karoserie/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-base.01fcce3881.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Mihocar - náhradní a originální autodíly. <b class=sec>Skla</b>. Bezkonkurenční ceny!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="result~11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.ispace.cz/mobilni-telefony/prislusenstvi-k-mobilnim-telefonum/folie-a-tvrzena-skla/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.ispace.cz/mobilni-telefony/prislusenstvi-k-mobilnim-telefonum/folie-a-tvrzena-skla/tvrzena-skla/" data-l-id="9442c43446de0e0b"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b></span></a></h3><div class="_4167ab _1078b3"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.ispace.cz/mobilni-telefony/prislusenstvi-k-mobilnim-telefonum/folie-a-tvrzena-skla/tvrzena-skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.ispace.cz/mobilni-telefony/prislusenstvi-k-mobilnim-telefonum/folie-a-tvrzena-skla/tvrzena-skla/" data-l-id="9442c43446de0e0b"><span>ispace.cz</span><span class="c432af">/mobilni-telefony/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><div class="_3ae308 a7b91a">93% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="c8e398"> – Zboží.cz</span></div></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> - E-shop s elektronikou provozující největší síť prodejen v ČR se specializací na mobilní telefony a příslušenství . Provozujeme 31 prodejen ve 12 krajích.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="relates~12"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="sklh"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="skl"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl%C3%A1%C5%99&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="sklář"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklář</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="smějící se klauni"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklamat&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklamat&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklamat"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklamat</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklarny&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="sklarny"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklarny</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=szn-HP&amp;thru=related&amp;sId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="skloňuj"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-doDsvbMg-1-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.947be7c1d4.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=gCobPBvz82YkJyWs3BY8&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="right"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="gCobPBvz82YkJyWs3BY8" data-e-b-n="product-advert~0"><div class="Result" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;: &quot;35fb2eaa0zpi&quot;, &quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-dot="zbozi-product-advert"><div class="i8755ff562b i7443ea99cc"><h3 class="i85538e7b6f">Nabídky ze Zboží.cz</h3><div class="i2daeeb0a5e"><span class="i7624da72a7">4</span><span class="i7624da72a7">4</span><div class="ia25052ab7e i78a810a3be i7d42091b95"><span class="i7624da72a7">35fb2eaa0</span></div></div><div class="iea7a7042de"><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot="zbozi-shop-offer/0"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hz/ZnFBUgI.png?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a ie6b591d211" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/0e3a02002d91b2f447262791921418740376ae19/" data-l-id="zt8D4009"><span class="Ellipsis">SKLO</span></a><div class="ib1b12fec3c"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">669 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">CBdíly.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot="zbozi-shop-offer/1"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/3ZPBjIt.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a ie6b591d211" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/87270000022d793a25d162bb0f62821e61d0bd9e/" data-l-id="xYiW4d75"><span class="Ellipsis">skla náhradní LADY pár, hnědá rozjasňovací</span></a><div class="ib1b12fec3c"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">99 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Kolo-dily.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot="zbozi-shop-offer/2"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/UelBjRk.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a ie6b591d211" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/87270000da7493770ed9c488233f933c8babf467/" data-l-id="iM4nA2xi"><span class="Ellipsis">skla náhradní ULTRA pár, modrá laser</span></a><div class="ib1b12fec3c"><p>Skladem</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">59 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Kolo-dily.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot="zbozi-shop-offer/3"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gn/XtGK0W.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a ie6b591d211" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/542d020089f11e3da9512453844118f2035a1e68/" data-l-id="ihx7h78T"><span class="Ellipsis">nádoba ostřikovače skla s ukazatelem</span></a><div class="ib1b12fec3c"><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">880 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">amd-dily.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot="zbozi-shop-offer/4"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_v/edLBiJv.jpeg?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/5b870000119483dfc4b59115d80e8c2de2367056/" data-l-id="wlTZZqMJ"><span class="Ellipsis">Brýle GUNNAR VERTEX ONYX Brýle, kancelářské, obroučky v barvě ONYX, jantarová skla VER-00101</span></a><div class="ib1b12fec3c if1d36da406"><p>Skladem</p><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">899 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">Digitor.cz</p></div></div></div></div></div><div class="ied497ae32f" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;zbozi-shop-offer&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot="zbozi-shop-offer/5"><div style="height:100%;position:relative"><div class="BoxWithShadow if4e450fe38 i7a05484421 BoxWithShadow--noPadding"><picture class="ia17261a69a i4645bd05ea"><img alt="" loading="lazy" src="https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/Zu74TT.png?fl=res,197,197,1,fff" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;image&quot;}"/></picture><div class="i17b81d4320 i861d982529"><a tabindex="0" class="i4731161bc0 i9e1924d16a" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.zbozi.cz/nabidka/ee48020064223ccf70bbb65a3a4aceac37e21016/" data-l-id="d17f12sw"><span class="Ellipsis">Ecoluxin čistič skla</span></a><div class="ib1b12fec3c if1d36da406"><p>Skladem</p><p>+ Osobní odběr zdarma</p></div><div class=""><p class="icbe76dd144" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;price&quot;}">128 Kč</p><p class="Ellipsis i2ed42f96a3" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;source&quot;}">JK Drinks shop</p></div></div></div></div></div></div><p class="i2477fffe15"><a href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_content=zi&amp;utm_ab=784%2F1535&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=zi-side&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="iabcb4c4dce"><span class="i3505267417">Další nabídky na Zboží.cz</span><span class="i17075206bc">Zobrazit další nabídky na Zboží.cz</span> <!-- -->›</a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="b5ed48"><div class="_781cd6" data-e-b-n="links"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?term=skla">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="_09534d"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">784/1535</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://www.zbozi.cz/clickthru?a=2ceb6cd4-2722-4467-94ca-6341685da9fd&c=IwPUPDrUcTAfKLWoDQBu7_aTXx-V1a64C7HoJbIHrpjNPllIxy-lQgaRP4LxaE9zP7mAdqzFotcua5eWyLWrraesj_L4KEXyBbsz7L0n1qJ910ZXvgIJN5rpOySsSJj-jA_20zTYbQuWPG0gl5obUC3tc5fXZg6rWpr-E28C3kYhTgm_VNJ-KeyAE1A7YuJNfIAMP7P9L6xlS6bqRZCKUGakJM_ZLjuoPvwfCwLJhPSYab_FQzrvEAT_KAAEIeJz-XK_JAUoR5JERsJdjisa0J8OMTNE24GhT4v7aNiJNmol1VXSW_MR6NcWFegR676Idqo29rB2pAbjSJ4SPHm4uhy6kEzsQFG5Hw8ADhBxa3ZSDhgHLIJbUNCEjJjpfcgtBMLHV5N_Q2H4XrYACBq9uvvyxZ_XTTSwpamWMEbETBeHNGMZ1cCE_iOg3XIE9d_tpHaZJnHqtQUtcUNBK7N8Grg2mZBmoN5TmrI_6wwIge3WRTPQz37-G2JOJb1xFzQJ4WFkhNKQ9WLWotRbkItzmJ5qWAEVgCAzIQXK1LPv5HWIs5aji14wyyiTvqfYu9eogNtD_HkYYhJXrotEK5oha-jsfoqZpyO0xMawSvR2mdK_z17733hDfcqh8qrjAxIDoD95Z8SHC7dDMUVH4NuTkMJ_lK8FExf4khbHCe_teE9Zs4QkWlNURgWQwqjpxKt2DuUvnlNbbOy0lgi3EnQC2BDrb4-cYSK66OMxm-ebB0qmNjAYJkPunoUarGaYLjVQlM7ie1W2DjHMA7Njn59xOF2q01pPnOg_NdEMlgmFTYTe-nnDlgtRixFrmA5BgK3gVmjoE5ABtKG27-vS255RCiN6PeJadVRQLQD4Usrt31lu4QzibiNrAwh5U4ivskaY1X1TDEx0OBnhoy0ciH-kk1CKu6gK3c7_dj_Gz53UrzX_knSI5ALF14XIex3xeq3r-ujLM2hKNeZAfWv3EGhD13HcMtTZu9f5fSGuGeOWWz0DSqHt7uwP4bIUcBq2ZlwsUNEGjjQd2XTbrfzMXnhms2TCI8a3WTno2NpVsb3zpaqDZBfZ438ENSfViro9x7uMyhDeZl4%3D&j=1":"zt8D4009","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=65579c99-7258-4a36-ba33-60a1cddb7387&c=oV07hYSBTQjFp0nyw98_S175V1vETvXEsumqVsq5gm9Mp8qXI5LeoHS-RPGiVHdu3NNM7dQ6eRGGZ0BPlDHXQ6JXFagJganxGnPFWW5iEVXID6STVf0X_kAzlmB3GxvyH7pX4Wq2mpuGuiAHk0tcekNQOeystv3psHucRf7sH_wE7NZbpZfSz4Kn1s4Lqos-CELAaf4qKWguSOHcRbJyfLryk-6MEkc1x71UkCtTom8tlTYsv24G6N2P-pQu8nBlxQYbqANDpTiEzotejHNLA61eE6I1a4DHP7WvirWt_vGVGwVSUPxMo6MOVG6sODz16r0wCjnz8rKxJXGdRgYyLuEnvypA7y0CG3JC3j1jLbOvQnoeifPL09yhwhd15bdT2bMs4kADXbmtiF9lUKKOQVrdLv7OM8-KUuTSIY_ZVvF49MMwhQ1sPW-vCa4v69Js-6UoF0z66nnuwc8BaFeLeI_KAARrbRQEfbm7YfTwXHxe677lvTD_aiWInmBJld6u0Hl3Iwn1RYDk2TAlujjI7Y9eh7-g4_mm6i-gOb-ESLb3qmOCl7UeYa6y-Q5gr1S7srUEqmsmJKhw4PkNFLBFWUfZEOqBXIOFfJTR-XmHyZYp3dLBfdIAOcqRjKrtaxmbIkXQboZMP4t8XFeIB3hfNxfq7ZmAA0k6cUDAbr2tza025Cj-qcO60EUI0e67Pl7j08-sEADt_ZIObgC9tPEgv3L--LHakJvAmiT8seBiwKkJ5tmRpgcCK0rO7F9oJIsy2RD-C7eSVlUUiYzwzDNUN4tih6cFDbOoBPMzjbOq2oWl4OHtSfvyQfxjQN5izEJ3YZbZnC6z5dssKtLbxOZp4xX8QqoIKv0zCMztBUdEkSM_dhtk6okFlb7VREObfEpv4sE5nyn-jXkZtQ_BFbgKYPTsng6icrNY1573PBihO1w1dVxAzaJI9kqZ1z8aNVYUWMTNeaFU919-wF-dwjBYJTtPU9oAXtPs5uNqoH8Jy_JAf0af7cMjba3OdrCYSvzTl9WeEmDeCwrRGmxon8pC0zmmFUJK0ur37opB5i3Dx0-hnvOwMXQi2dNumk9wXgtrrZsvZMhYkJisTkUzw74skJ540SDgRwStypVgBg%3D%3D&j=1":"xYiW4d75","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=96130078-3444-4fef-9a19-19efc40a68b3&c=wyIlKFQ_Kpnm0dN-kEFwJPisMAHLmbLPY1d5XqBxyW8bk4Wjgn4NX10Z3eyjbQmUP7K7hG7AgM3d6Ai9JZvv_tI8opgetbfqMANPkHpxwYqLs0I1a-yRA83WufPPOrDxWPjrpwGaLpp6iH-8F-GJTu3SFXRNa7CUnMSQ63vaVJ5Ys1BZxB6j8DPZTUyeQMdBySot2wPFQwreEPFnFsQ6Yo904v7XZjDz7EpZNcDQeEQMs767im9erI0y3DaO8gSDLOvkW4ha66tSjP_s58MU60PjxcCqyhvbwp76MDTwe4oERWQc2MunE7qqMXZyHabQI_u1wQT0icLXFg-cJrTx6uwJ0uL4BSrAQ9ez2zacn7IzFo6ql1p9yJg84AjpD8aLq0abJVaayQ2D29XH04oI1f5VZGR-PV6knk-C3wRtiBTeiGXAIkrXbxf45UOawapOZaSRTvn_WZPQ9J6jB9kqLqbPNu84zMoDLZz5kPEZdYFzasbqI16bSrlZGb3RcyKRnNAZHqwvNjqmxJ3vovNLrVeHl0wZmeX9jPaFDvXE6keRvP2bASexGtOrpI48v13p5dpYpZ9QC1xEoMKCsnXMm_1al-j1ruPnbDPwlWx7Wy1-lPo0Xu5Xek7qbO7GTAgp5LzwgFjukG5W9tWRho1MUx8NC6HjeXXkoFqjS0miY18l0wL-T8kd2lZcMl7sUpasKUMtMs8_F1Aii5ZcJlAsLuz8nI8OVZJgH_KYysLPu1deWUBE-Hxt8A7Y4EvA__LufUKRrfpU7O8R2ixUYPlExksVeQ97p60NCjqNn-eTm1uAEvOlE7Lx3k2o8l68K87s2OILpGviFzBaiwwbsI-BazsF2r5fIeuWfdYi2CvPE_PAOK5R9tLi_y653D9drssJVtuTcl7qMocVdxJzLqIAPjArWvBkSYXu4hhsIlAzhrAMDbjBtblMn-2qVT5FIRfroHGDwX9-gnbUT7gpBVt9jJ_g1RbmZ_6l9ieAAcpRB2aRPAy8PQbROahZL4H9YKlfLAOpmkU2oxxxKKCU5cUM9tPt22EJNSO7xNcLfhiKBcp5ztePOESmqzKfrdc_h23woecll7ttcSaT-e4d86Bp&j=1":"iM4nA2xi","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=387c15c9-46eb-4a46-8fc1-e1a7f2123c5a&c=P__YGJRqUWCi1zjzqOTvMrtn3h6-8L8WnMVv_4vWlxmML2VU-ndpwhtGzEQPtulddhDpn18vI4stEzaTLr4ezO6qi0nU_Ido9Iwse8AVHMZZlD4_JZoszxmz06ifigZfz2tLwYhCXbD78LrQYUBGJAVNXjvv_lRGtpKNNl5PDHPQAJKoabyiJa1h7q-vNatTbd0pbhIHcRHEQ_AjUctErX37wvMsHGxSUY6IA5PD0YOL6WPTuXkK4Th245ko46boa6eB_wgXpwqXjyZf0FCvQoLM8-cgrGH5Z6JxrWLvh_lKcl1HBIc5-0nKbKkEJVvy20MzyqbEaLJF4rTQQ0svPZvQxoPRaEzK-Y9NBlmzBfgz3gqkED3T06EoEcplp78IwQVnSiWMqd7W1KCtCTaW4gwn8DYnedVLHSmnkgrh591az4DqDbnpasRoRkXgvx7N-tImoFvdV57qutQN7pDuYSZEzhOQh7gof2qhAKkrMGOfpCWRaxn8r7hsOd5q9IBxd-a1ACkDQVtsgYPoGq4Iu3-JXV_LlqTRBvKFFVbsst1BNvCPcHPlBAQsItuwkzbGi4sHObnZ8XasBHJbhvwAzVgxT1Hnhn5St0nHzmDVjZL5IYRx7U6JViNy1tIyrNOkX2oPUKbcliwX8ugQFEa1RcjU8HH3_kKT7lOlJeXSROOaad-2D84bs4V85dLNcPS6ODBu2fM5-6bV8u9lbPt69-1SnN_xrecBRFV8gCor9aCkvM-jsfWNUtz4RULTbgZA8n3_hweWPnHKAdn7DX_auSkRadAdJ7rutEOSjEE5mp6qptjGJpbaiMHaRn-3aaEhFLVzBEw6xXnFkSShtNhaSwHUJ3OEST1Wxlk-h2FzLlCVcefrfS6pk3PbA2yafjoXk3l8snhte9PkJWStam8GU16yr5TO_N4Ii5j53sg8teBVo0VooKWwxibizKHd9CvRncC6uFPpOWPM5x71IxZ_LsTACyG6kQlq1vEwHFFAmfQ1jrOESCIHUX2c8_RBd2RQ3DR2hPGSMcp2rqMmRhfZiWsOhWQBHr7mEfeLsPor7-A4PhQ6iCp5DucedsQVX-gK55yIc6gHJPTIpSllKl0M3QeG_5ywEj4SYux5GCIjk7gFGMH67DxLobjvSRP-tnYO6XDDEeqds2b404z1Qa1JcFB6YMD9y0c6Ea9hMJZuQxB9aRekVNgA-8I%3D&j=1":"ihx7h78T","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=ac255332-8e2d-4a66-8b4f-f61ccb56a33f&c=HwUv0dj-vtDdet8pcp52VllAQf6RvveoHSa0_r0vFLM_kQXCk-SbtC1_l1ZZcu1qmQuBQTCVaUd0blvvw5TgEnOtVGshm6KZkcSssAsvXXZ6OWis2DDI7Rbff6qnBS2NlytH7Da2SziDYYK_V-rV_FuaGmAkTYIK2ga_IEjgVQ6pDLTWEcWpOnCr1DZXuHzE7F3kRNxc-XTPYqKlbKyOee9fKgkb8JQsf1iWqZuxXGWZQenwir7FHI2Q7VWYl3AMOHj3zwF_FZBY_DTdzhX6jzFOpBBZZey8F2z4gx85kQ-3cPIKe64NPsGXHIfy0K8cjgHH89oZN5KuGHQD57-LM_A31q7iG_6NkkhfZFkVW3C-4kOpDoEe791c4gebeTBu1Aeu38FMYBIPAF3lpAwb-5pDjlxzzuypsVAtn0UWwv-jaaK8ivywKS0WcVA_vuOFQhXERidPRruxtopRxkMSzhmYERhUpZGqyOADHlQP6xeXB-fJoZMLX91hhUehFGjnm3W69QEdWJW34tEL9Lga8rZkCun9f-EJQ7ByrSZywQMRo3o1L467sfTkG8mQCZ0HDcrIlZjjsninteW1-J7MboEYV06RPDuvbIXYa0veLP5Zy_glHIUKObYDEdK7qYUAbY2iPeQa6hZqGbW0Uw0OW088k4uSpE0cbCFcP9ZVvfJe0bV25bn2iL1MxmUiw9L0HKVIMCwpY1D8lPjHNGgQbkw-PC2nOyC8sxU-dqacDQ5EDPxGmQlHvLUBs6Q_6SPetYIci3lKK9Ga8aK98lxUbWyq3sEt6e7qHU2lkkHKf7s2ixHK3se2ubVCtY-wX8nu1qJEu49rJAwwbYhKtKa2HaGVRWmA8VwNgZ4IgJA7Ei4Si0-lG2ZBs9hVT8cftV8IJR7eh0nDOdAUyXDSFR_qbkuPQWzNXG_OAbg70iwR445lxDyjI0Qzs6TIRsDbnCXOJbshTBzhFv42hRAFFvO8SeLGSO5Im2ssN4UU7XSebcUfS7fr3U0e0KhEhMstXYl7JOS5t8Jih_7J5jVNx5nVSgPLPmfo3PHq6i7JO5TCIzqUH-3PGTkCx-ovjtFI9g1RWv0p5ss3i2ahOnP05m-uAu9lthFXMAgwrPiGW4azsmgRjHjTcRhVHK5_qmMIceURpe1KOWwSJKHGfzKFWxhlw_Eqhe-IYSNScAztxd6EA0eGUIkojFvI6OxkQTTxY-1bNMt6-E-1XyaSXKlGdt4UJzgiRv8FjKe8GdXS6Yi_Pv57pjGHnyHj0N63JsMiWDsU8FMQDfFdYovrq0lRsed5JVQmPNA0c28d8e5ncHaKaf2murA8jRDUE6x6bMdmsbw2yDn3x7aU0y7Tug%3D%3D&j=1":"wlTZZqMJ","https://www.zbozi.cz/clickthru?a=2d4c3ac8-cc1d-4190-83bc-f283a8718ea1&c=0lUkBn-mD00g7z1_KXoLX1IyqoI8SCeyP1iEENLknS6EkDfIRBpRAYegZ285igHHrd46gYSFqSe-EjZwY5dRKIsR3F9Q8p0p8yoErshieQnsZ4YYK4xOjAf-M0f5eXA5EZ8VIZ3kelkxZw0lTAZ9BsRX3JyJND36JaAPE0oqFdhAj8FhbjrWrLDrGqlVw-V7JcZv4YLphqbCnkdByotg0VBUyqklPEKg9_tNF4UrTW7f0JgiH2-QGEjKFkHgh_PUDpe-ZJ-Leh0XT7yLrO5fs7r_niv-SXdUMXogl_a5IRYcQyyk9uzZghrl8AcUKdMWQv3H6hJUzlctY3KuEnWyg3CN1PkcR9bEyktVr0wxFI8rd6NtfTW3wk7WV1VBfmkH3aqSnSXEHwN11ysulFwllXpqu3HOWT-Dsfm3K8lcNAY655z5BBKhvfVnG25fpD9ZBG02Ti1xstN5Qt7Wh2lF2mTgwliv8V6f256Q3ygx1PF87nnVq8lvUDf1zJGBcyJxJD3lT_MOQ_6ujY8QM8Dxd46rdsmg07dcPts7h3GAhBzL3ExHWMO6udj3PPTXA5SCqiEpLwX3Si5oKh30dhetOTgWrsYhKXRhxGnicEaaZIUsUeUIuKwz3GGZuYD6IXz69_vfpZG_oosN13OYbyBpYNBcy1Z-gZiC_m4FH2Y3rCmM0MLzqoWBPd3S1e4_u_oQfXX9hwHJPen5UjGqIoa3piqAye8T_kisMC5Wqp2MBy7NpUzqPFRkqa9NbbqtC6IKGpJ_c1IRCjIwSuD1k3gglP-FVkh_ylYGn0cjaznZzFniK155F7eTylJF84M56X34ErTnyX5s2gQsFFhWaEp0eslte1xlC7O1FfsV8ZZJQzjsRvOm4zwXXFJMSszETh0dX-FJ7kPLB_4tiacowd_NtY6VVOcCqR4oSLGbeeK_PTs-lEBpjJ0EnaG-b7uCH2LqED0sW2kklefCQqlynYHtKQ1ZQf76BD60tueAx4qjwUicmS-Dw1wKZzz_RasJmjhEyV9qxC90O2noOVAcOGL94oaN61VKujwYnidiEk9GX3K8mQVv9fbKZfLqvtCnHH_ILCNywNWHzgv5rIBPA2LUBBD_5sFfDX_7&j=1":"d17f12sw"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog() { if ('boxLog' in window) { return; } var boxLog = new BoxLog({"request":{"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8","eventTime":"2021-10-20T00:49:59.96820488Z","featureFlags":["boxlog_use_beacon"]},"nodeIndexAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","layoutElementId":"app-root","startIndex":27}, {"i0":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","boxId":"i0","path":["other"],"state":"ready","index":"0","willReload":false},"i1":{"name":"logo","group":"logo","checkVisibility":true,"boxId":"i1","path":["logo"],"state":"ready","index":"1","willReload":false},"i2":{"name":"query","group":"query","checkVisibility":true,"boxId":"i2","path":["query"],"state":"ready","index":"2","willReload":false},"i3":{"name":"user","group":"user","checkVisibility":true,"boxId":"i3","path":["user"],"state":"ready","index":"3","willReload":false},"i4":{"name":"verticals","group":"verticals","checkVisibility":true,"boxId":"i4","path":["verticals"],"state":"ready","index":"4","willReload":false},"i5":{"name":"search","order":0,"checkVisibility":true,"boxId":"i5","path":["verticals","search~0"],"state":"ready","index":"5","willReload":false},"i6":{"name":"obrazky","order":1,"checkVisibility":true,"boxId":"i6","path":["verticals","obrazky~1"],"state":"ready","index":"6","willReload":false},"i7":{"name":"videa","order":2,"checkVisibility":true,"boxId":"i7","path":["verticals","videa~2"],"state":"ready","index":"7","willReload":false},"i8":{"name":"clanky","order":3,"checkVisibility":true,"boxId":"i8","path":["verticals","clanky~3"],"state":"ready","index":"8","willReload":false},"i9":{"name":"firmy","order":4,"checkVisibility":true,"boxId":"i9","path":["verticals","firmy~4"],"state":"ready","index":"9","willReload":false},"i10":{"name":"mapy","order":5,"checkVisibility":true,"boxId":"i10","path":["verticals","mapy~5"],"state":"ready","index":"10","willReload":false},"i11":{"name":"zbozi","order":6,"checkVisibility":true,"boxId":"i11","path":["verticals","zbozi~6"],"state":"ready","index":"11","willReload":false},"i12":{"name":"slovnik","order":7,"checkVisibility":true,"boxId":"i12","path":["verticals","slovnik~7"],"state":"ready","index":"12","willReload":false},"i13":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","callId":"be6b93dc"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","checkVisibility":true,"boxId":"i13","path":["category~0"],"state":"ready","index":"13","willReload":false},"i14":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":1,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i14","path":["result~1"],"state":"ready","index":"14","willReload":false},"i15":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8667b86f0385f214","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":2,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i15","path":["result~2"],"state":"ready","index":"15","willReload":false},"i16":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"7faff567"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"boxId":"i16","path":["product~3"],"state":"ready","index":"16","willReload":false},"i17":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"529c5c9c9bc76b7c","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":4,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i17","path":["result~4"],"state":"ready","index":"17","willReload":false},"i18":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"f10df0e8aa228caf","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":5,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i18","path":["result~5"],"state":"ready","index":"18","willReload":false},"i19":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9af5eafbb071ff17","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":6,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i19","path":["result~6"],"state":"ready","index":"19","willReload":false},"i20":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":7,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i20","path":["result~7"],"state":"ready","index":"20","willReload":false},"i21":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":8,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i21","path":["result~8"],"state":"ready","index":"21","willReload":false},"i22":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"bd2fc56379e628ce","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":9,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i22","path":["result~9"],"state":"ready","index":"22","willReload":false},"i23":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"221058e023b7c502","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":10,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i23","path":["result~10"],"state":"ready","index":"23","willReload":false},"i24":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"9442c43446de0e0b","callId":"4232d5c9"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"result","order":11,"group":"ftxt-organic","checkVisibility":true,"boxId":"i24","path":["result~11"],"state":"ready","index":"24","willReload":false},"i25":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"63834e5b"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","checkVisibility":true,"boxId":"i25","path":["relates~12"],"state":"ready","index":"25","willReload":false},"i26":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product-advert","callId":"28a5c8ce"},"requestId":"gCobPBvz82YkJyWs3BY8"}],"name":"product-advert","order":0,"group":"zbozi","checkVisibility":true,"boxId":"i26","path":["product-advert~0"],"state":"ready","index":"26","willReload":false},"i27":{"name":"links","group":"links","checkVisibility":true,"boxId":"i27","path":["links"],"state":"ready","index":"27","willReload":false}}); window.boxLog = boxLog; } if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { window.addEventListener('boxLog', initBoxLog); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;boxlog_use_beacon&quot;],&quot;requestTime&quot;:1634690999978,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHintMafie2&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;194abe5edd4a6be5&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:784,&quot;groupId&quot;:1535,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wm4DEXWp&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;233b8d34&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AceZ1ZNv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YgOy7GH0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product-advert&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;ol_yAqoL7bJGAweGhRF8kvbTOwU4rGz0lSFEKxirYwE-GYsXZsGi1hYC9OPj1B_w0nnsnNESrQWDaeFEv-L-HlKfLCwCphINTQCu-5iAO4TOmSHG1_Kx8iOtFqFQ40AhZIbq1pskquaGOolytOIn7z_GLuC1U8T6Ikz4XhGz61tR17yCW6_MgSoE2SB1rzMVwuBLyVFHfBVETEsmSpeEs-WT3gBWn0kWV2sgci-mMzX43WuRE3xpz6zHXmexUBjET0FZBQTAv9YIzUXuqEjGkHj5QsK7TeN4MdhTmFIxDMR0IT3rSJzNvpIexuvxQRibYuZXn2IeA9aujAHvanGmAfkqSbo=&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:13,&quot;trackerId&quot;:&quot;6e7361bf-9e96-4f33-9bc5-678b94f97c18&quot;,&quot;version&quot;:3,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;0e3a02002d91b2f447262791921418740376ae19&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;ggYpd1KPyYdkDUted3MdNl3TpcE9DSht29FAL3eNh7LdQW38AEiSJ7rDA76AGDT7mG6W_GJt0nV7Wigy8QC2pZDzprcdyIlAa-1awNsHmN6AL2ulmoraPmhUkMHm_ioPFEFzft-s_4z4jKz4RcX0tlYA4VZ2FgKDjE560aYu9_ZTsYbf_OURbQOCN9BNz5QgFNtsNxc0a-xrgMG-ki0Xh6LZ0dkqLZZbkk7mZXlRK6nCvBjv1VRat9RoNmicE5uDsvVK-3gbuaNt2NWuku6GgH5qNsDYpZ522f8EmcjEdVfUCphj-W-fetVWB0L9O3pLDT_8YbFftu0iFlfeyWq7Nw1oADb6JfS2dKQoSQQAPbSbMJzpyJw-0NYGIeVNC2MylgcpEsMxDKAI2VtkV-3CEer2FHocdF0r60XWNJ9uI7hz6u_G0B6YnaXFiKcyJoZLr597vNWfgrO5A3zTSWSTvAFaxpqVVyzyfG9htNNlpeW7dV27lzoeQ3SZ9f8ScwQblKeu9InMfh0av4WwWlt1MjYQ54qgnb_LasMU7_otVBFQvyQJNE4pofUT0CwEbsiW6RDDuoSWXBD1-Ok2F7rpgpHmgLYKkBiLnNQCC1flWsVRWfpN0elMYMLQv8Ek34v8Xm6iyAlxS-vKao4gMK_y--e-00pHMBJ9_5imXK_BWbHrUlTx9UkV4LYiwjrgCFP5rulD61donca-8JmSfCrhC4K4wyFVZicfI3vfMIf77_QvOzOHvjpWmjD9YRHvbrlxFsmz_YvVSVmStaX-dcDQpZulPeK3UHzRyRLagMG-OqFHzdK0_ivba_BktJBffjoYjDp5M4MvYyE8bCJVmcErHIwXfjgjteVB9SeW84oYQ2jbcUdqxVZTHjwAP3df6d8ABXC-iTAPTZZJUxtEfIomnQF-LKMRPriPsJAbZSoaF3g59v-PH4Wi22jXRJS7si2TNF-FtY1toIAMRro4UoxaMX6TrEBy1o6h9U9Sx_fdhzt84tvoMu8st5nAp6D7XPmPT3VwfHs235_Ot8wBcnlXl02TIHtzMUNoNdkvuIBgBxo0mneF6X7fqtx_t9dH4Fzoep2oxQ_kBm4UxH6pTHW-eujhZck=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SKLO&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;0e3a02002d91b2f447262791921418740376ae19&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3HHmkTmu2QH4Izz7mvfTX-WgiafAQ7WJtJZ8nIIsJJIxxbf4LtumiSZJManBrpRL6F6NzkUNZV8ovVCbCYxK9H-H6MlhK5KdzEgQjppRGNJfeQoixdb6r2qdGRSPd6eUlMJkTeMGd0W2YTRzPgALPGs2ir38buIVi6tWcILV7pF7vHWbfE9761Oz3TGogp35efM8_a3WTwRFwuSQYukS-2F01AdTV0M35NKGtIkC4M0sPGmn6AaKsjjiCOITEu0lelMPVPVJg4YywNuI5yfHA1ybH0gVOvwiceraPNw895sZfcGjQJ8t2ri3yJxpmZAcZzNJ_j5Kv3hsDICF_7QNfHAyRy3X5g65NKkRMO8TAMeT-yazYQWfjBj8yRuGKUIaty4zY5Z94MBoBcsSMyHAOlSurGLDbmMWpO_3bRlQClTDc5w4c_5FizOMjyzCXep4Niw6Lu0woAqkOrA5c7v9ugMDoRYhGhOVWcsRvR4cVFhdfiFXSJlvhh_4dWYN6PcJh0JewvrNSbE78zUYwE6tqb80hCpF-EeuK7gjWRUXF9_60ydRxHVlrITn7zUb2ay5r9SzNl5DuFZDxeNMtV_iRAdCSFYm8VvvXX6KYgXtJYkqBwtDdhY5WIkQ3ZTW4KDR7oKlBDhqt9FkNvDyUSChBc3jFe0UkhwUsIUCBnl9dU6RdmlnRdsL0Aj9XktP81Y0jCwo35sw6JubQJc7it827whW9zNaF5tnxFzObA_3l3idg3YKdeHBGPBiPIm79hI1QTRUUnWSZJ4eXRgr2l9SpMMWyQGAgVDuGQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:66852,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10269249304858999448&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:145573,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;2ceb6cd4-2722-4467-94ca-6341685da9fd&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=2ceb6cd4-2722-4467-94ca-6341685da9fd&amp;c=IwPUPDrUcTAfKLWoDQBu7_aTXx-V1a64C7HoJbIHrpjNPllIxy-lQgaRP4LxaE9zP7mAdqzFotcua5eWyLWrraesj_L4KEXyBbsz7L0n1qJ910ZXvgIJN5rpOySsSJj-jA_20zTYbQuWPG0gl5obUC3tc5fXZg6rWpr-E28C3kYhTgm_VNJ-KeyAE1A7YuJNfIAMP7P9L6xlS6bqRZCKUGakJM_ZLjuoPvwfCwLJhPSYab_FQzrvEAT_KAAEIeJz-XK_JAUoR5JERsJdjisa0J8OMTNE24GhT4v7aNiJNmol1VXSW_MR6NcWFegR676Idqo29rB2pAbjSJ4SPHm4uhy6kEzsQFG5Hw8ADhBxa3ZSDhgHLIJbUNCEjJjpfcgtBMLHV5N_Q2H4XrYACBq9uvvyxZ_XTTSwpamWMEbETBeHNGMZ1cCE_iOg3XIE9d_tpHaZJnHqtQUtcUNBK7N8Grg2mZBmoN5TmrI_6wwIge3WRTPQz37-G2JOJb1xFzQJ4WFkhNKQ9WLWotRbkItzmJ5qWAEVgCAzIQXK1LPv5HWIs5aji14wyyiTvqfYu9eogNtD_HkYYhJXrotEK5oha-jsfoqZpyO0xMawSvR2mdK_z17733hDfcqh8qrjAxIDoD95Z8SHC7dDMUVH4NuTkMJ_lK8FExf4khbHCe_teE9Zs4QkWlNURgWQwqjpxKt2DuUvnlNbbOy0lgi3EnQC2BDrb4-cYSK66OMxm-ebB0qmNjAYJkPunoUarGaYLjVQlM7ie1W2DjHMA7Njn59xOF2q01pPnOg_NdEMlgmFTYTe-nnDlgtRixFrmA5BgK3gVmjoE5ABtKG27-vS255RCiN6PeJadVRQLQD4Usrt31lu4QzibiNrAwh5U4ivskaY1X1TDEx0OBnhoy0ciH-kk1CKu6gK3c7_dj_Gz53UrzX_knSI5ALF14XIex3xeq3r-ujLM2hKNeZAfWv3EGhD13HcMtTZu9f5fSGuGeOWWz0DSqHt7uwP4bIUcBq2ZlwsUNEGjjQd2XTbrfzMXnhms2TCI8a3WTno2NpVsb3zpaqDZBfZ438ENSfViro9x7uMyhDeZl4%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hz/ZnFBUgI.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ITCjLqcQ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;KK1rpDCKT5uxYE34ObK6KNyopGTL0M2XJWgo0atLICTgBGK1tImMOZ13mgPLLunjtPPy4srfP1SnZCsyu4iS0_idmNIc62WBECQ2pjSQnGAOK61OXvb6035knofnNKqRNAu0Y1hUVio-ik66TzUf9s7mOQfVQGgvAh7lzOMKTzrqA09YH7NsqDgZLVFfvJpxh7DcSOCt-69x4EdOUOKYBY7sB_0om6lYEfxLleY5hDMKuzifglXS_4AFz0YE1EoqPmRMPJ-mR1oyOjbh3zbntBS-pZnADCWxxrtToPXD4n-q6_rQx2qkm2hAgKdVmtJeqpJIfnFy5R1hMBguE4oJB3hvNa8I3z4QNAy1DWhe4WSESJ13uL7RIeBXipuvCcUb8YwKx5NLPRAfndmPpdFWG4TxNtoys8Kq4HWFHvt22LVNnbuv-lrusHIEcFvJScht_I8LudAZsJn0I4CvEMVMvHS_uwu9X1Xpa9gQfBR1rhSWYrJIDBvMrmCd8bPSEAaC&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;shopName&quot;:&quot;CBdíly.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/0e3a02002d91b2f447262791921418740376ae19/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KD37mkgZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;87270000022d793a25d162bb0f62821e61d0bd9e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;CW_n8Wln96fIvXGJ4_-cbI0LC1-qQmzMrhUFKRTkBveIE-NKE-akzRz_5qyMExH_9V9eWb5i2nLf6NZWbl_liEi8leaNPTA651O9tzQ4XBG_9h8pL8gdN67S_Ps_tT9KlmHLhyj5zNFSKnMs4h_93zlmy__YF-tNaZ5WfBkhONDCWvh3HU7g4L5cWKy-yOphjXYVviR63gF_e_koHQIvC32tLMgdRIqkpRI6Sv1dRzlazpvP6tp1ogcmFe8W41EKI7YGP46HRcTF-djLTrhtgiH2BGIHD9QtBGJiGPaDXM5AIFPQ4DA435aB1J5JURDCFX95fPbFzaXS6THSqy_d4lLUENKIFweb_Ac0uKupd1xWMvHrHZjTxYa6U21ZIMS31e0q884fbxk3sWJZoXKQRxUHq7iEp1hcoy9Niv-nwZtCAKIZhmw-0zog_aBvHlDioe9djbHRNIxXn2JhukSU8wyxKTNrFBaD-71xDxmIyLl_zpgI9jk6EZT4dSislrRy3tQXrYgllPnLWoww1-VB8iipT_eORXT3AoOR2M6iVwEk-cNPru_w8i1RhTIVqzdjhgmevnKK8HBXQX-OmvF7YfsgKW9vbG1tNwfVJrto2U40JTKSmy3iDKkGPv_rebMnqvRCHA9T3h2_CZQwCmVnpBl--qFIXSqKCXUxMsbFI59Zq3XDhEJtbbHrZXJrnF-k9U23AkOny8u86Aim-Xz2G5WnI5k3t0ZsAoz_KKo14Ui0A-WoiS7tlDj5rQ1tC5rpa6MCCV37X219oXmgemCM5izpECglyniL0x0YaldQnVVyLZdQhGTgbYz8b9lm7GziFBseXBJaT3OaDrLqOby6avKDmMZwfVggA4PVH_4SK7Pj7HdQ--gk-_c2Pqfojkun3Pf4xRDPQ0kjbWm_rC54nIIpv_737NOTEVNoIDR37GBfT-YbXwCVGLpTzhv5pVENRyWoZuqqrjyLl9Hhx0iAItxWNW-GpnI2UwxZvRd1hJ2HIJoejxp98pK8XBYJ822xRaDuwEMQP8ZD2TSe8r3bsJHcX5n_FiAneZju9nFgaAltHdXnK2gMSuCgUZoEwIZ6cAMwotxouPori6-trcSoAKt4qMLxABimUnXCrbu1-uvO6QEhvOMgwvUZ9g==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;skla náhradní LADY pár, hnědá rozjasňovací&quot;,&quot;experienceCount&quot;:65,&quot;id&quot;:&quot;87270000022d793a25d162bb0f62821e61d0bd9e&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;uKF13A7TE5ZlVuZq-GEk8wCjr9SPrOMZ5RO2DL20X1--PuKrrd70GlVITSYo1a481fGJxx4ngyukx0hJEJ2FX91dInWBF2lDbqysuIiGbjtITaHxFL8M4FkDN9SadqVZQLlhm49won-2A9UZEQBWKhXweHIotkt_7I-xKGDMFHTe8vIPvkjNsq9gzbJ-tccKoxaa-N8iyag6SbVee822nAb3p9lYUJWlczaYuUC4kiKwovk-XWUIlb6OHpbTU4D7bllAe7LvburK3cdIW0qgKvr3UURjjCP2Dk2CEW2mvGoLfFThEh4Bv6uCPn8FYySmUGyGoq3wbCSzl73aW5TYu04JLM2J83KzyYKeOwpxzE6FHCgsLB_YLSCHazQJ5sjpd00pwNf-1UWOZhxF_xEQhnKFkzHMwbtfZrJdJssqxvk1teWz2083FCMQ7BjXgWEMzRnNcNQbeDaA0tjtbtfeeLMQUiqSrdJ-Mb9cWbkE9LsIXl-ZVHe__4xrPlkKfEw4NC4IkVCPwr96QdL8SfYqVCuUB_YUI2r5cOxkAcGLjLpB6MX88dyGFJ1p6xzZKtNBC1iEomL8Dc-dMzhSeluNxLp2D1dkzJ7v2fyXA8sZhPBxCb8x7IDNbKUz0QZ78NqaeKgg8Af_iozDx0I3nwnNpW4nhdA39hYO0gTdzQRcwugoE8b05M6QCTxnP7mX7PpCuIygy3GdJcGDZcDkpdYH6S5qr3uBDmNPIH_e8rwf&quot;,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;712095097967484063&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:10633,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;65579c99-7258-4a36-ba33-60a1cddb7387&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=65579c99-7258-4a36-ba33-60a1cddb7387&amp;c=oV07hYSBTQjFp0nyw98_S175V1vETvXEsumqVsq5gm9Mp8qXI5LeoHS-RPGiVHdu3NNM7dQ6eRGGZ0BPlDHXQ6JXFagJganxGnPFWW5iEVXID6STVf0X_kAzlmB3GxvyH7pX4Wq2mpuGuiAHk0tcekNQOeystv3psHucRf7sH_wE7NZbpZfSz4Kn1s4Lqos-CELAaf4qKWguSOHcRbJyfLryk-6MEkc1x71UkCtTom8tlTYsv24G6N2P-pQu8nBlxQYbqANDpTiEzotejHNLA61eE6I1a4DHP7WvirWt_vGVGwVSUPxMo6MOVG6sODz16r0wCjnz8rKxJXGdRgYyLuEnvypA7y0CG3JC3j1jLbOvQnoeifPL09yhwhd15bdT2bMs4kADXbmtiF9lUKKOQVrdLv7OM8-KUuTSIY_ZVvF49MMwhQ1sPW-vCa4v69Js-6UoF0z66nnuwc8BaFeLeI_KAARrbRQEfbm7YfTwXHxe677lvTD_aiWInmBJld6u0Hl3Iwn1RYDk2TAlujjI7Y9eh7-g4_mm6i-gOb-ESLb3qmOCl7UeYa6y-Q5gr1S7srUEqmsmJKhw4PkNFLBFWUfZEOqBXIOFfJTR-XmHyZYp3dLBfdIAOcqRjKrtaxmbIkXQboZMP4t8XFeIB3hfNxfq7ZmAA0k6cUDAbr2tza025Cj-qcO60EUI0e67Pl7j08-sEADt_ZIObgC9tPEgv3L--LHakJvAmiT8seBiwKkJ5tmRpgcCK0rO7F9oJIsy2RD-C7eSVlUUiYzwzDNUN4tih6cFDbOoBPMzjbOq2oWl4OHtSfvyQfxjQN5izEJ3YZbZnC6z5dssKtLbxOZp4xX8QqoIKv0zCMztBUdEkSM_dhtk6okFlb7VREObfEpv4sE5nyn-jXkZtQ_BFbgKYPTsng6icrNY1573PBihO1w1dVxAzaJI9kqZ1z8aNVYUWMTNeaFU919-wF-dwjBYJTtPU9oAXtPs5uNqoH8Jy_JAf0af7cMjba3OdrCYSvzTl9WeEmDeCwrRGmxon8pC0zmmFUJK0ur37opB5i3Dx0-hnvOwMXQi2dNumk9wXgtrrZsvZMhYkJisTkUzw74skJ540SDgRwStypVgBg%3D%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/3ZPBjIt.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;th2x3lc4&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;OrfZxJftRBqRHoE6jx7636m0LplkYVnRiC1cSCa44irmQh16IQP1e2bjWj5R0XPFeF5fKhkwRtEmjNLjgmpWwKKIoIlS5WYzJWajDFW00Il9auPK_PB8Lyeme3uWOg6cYlk4dgyLPQT57si715xX5p5jIGMity2itMkwppZ0MqtqoDbcqpFhn2RSQ4qJjQ5VkYM05W4pWBQr0ULOnI1QXaQrTcxstXQLSe2y1LaQBBY8hti1vMtsK0ved6ReVws4BspUxMpfeL8C0c_pZFDT4nbDWsuogOT2pNT--egNAOyF3H7VY-dfrBHSf-5uX8mynsiKwr8Nx8BqNiB4XDN6dCv1pUsyepMl28M6-9L-jcLZwcqBfJPLrLk76C2MNZr3dvatRzIKMnikcJlDta0rVmoLQ8PX_xamwtqaw3paeCMZ1aIEKalsN7CzCROwXxpCtAaYMxBAwI8_rTnnlFQGn79TPtl4sQkKG8CTTER3VYy6X5b6ZIKHVxSU-ed9D5XE&quot;},&quot;rating&quot;:91,&quot;shopName&quot;:&quot;Kolo-dily.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/87270000022d793a25d162bb0f62821e61d0bd9e/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTYinKJD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;87270000da7493770ed9c488233f933c8babf467&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;FlQwaEsXOSWfpVQ9seWxbcOSqOtuJZVBwv1FekcdL2b2wLbtfOJfkLJdAMmnHgxddyrWmEP0Qbj8y8HiM6WeBaov2bcwR3FH0nJzqq9ZDEL7zeOOFOvirtWXKvSSHxrIio9tCr5r6gH1dE-yhcO5DjObXUXu7kBVaFPBrCMTbO2Kcc46DRgyRkZTdLGUN-P6z1e-ZGU4Ekf1CAfSbq74yKT00EmvUef9Pt0icM39DS3r-Xfsk1DcGiY_2OaMkaVTaN7oU2jayF0Fbimwxdag-YnaCVIrtjCAFkt-xLvjM6i5J5SEuys6kmQDwfmnrNwsg8wiJH-qd7-TI2JeG96OWVgNGh5RDY1r-mMtkppyhQsR4OAOrktn6Y9H_fPeJok4AmVf64s2nZzOknMYTGcwMpl7469QbGi2c8ovT911bA3gtwJ4BIKVLWHfecbjU1-nEhRmH5nVes2V0KqwrNp-adY2fE5CS3gRWc0oY1kAFgPMq5A9kkpJjof_GigYRgnAQKpJqCwKLsVJYlFRGka3yaArJiwQ_Iotkw1qRByw3iu1mEY83Sb2TqlyhINvdY4Gwcxs4elzdXvI3x-cCil4mitrVRl3VV-Q7LQmV-qaGQx0tOdbyycHJCfIK3GNGW3pI_RFTvPa1a4MIwOMtLm16QTOdmTNJJBLGT_4zaN4kGNTrNkkNei9bYcifF_XCwFlGPVe32dL96GMDD-Va5EignROtKuE9a4tNqE3NTb9Xo3-Yap68t_N2R5cPF0mrAjngPggrcSZKjR_qBaMzVFQIkdMBYa8lyheqOetonTN_2jnmrOHJPmavm_JPj4oXx0iSxD9K0XrrydtfWOdJK1pWMFPDf7nO0EulLs6JnCTwqkt-8HfXiGk5hyYo_ps1xCsfQJHG9cjXFBHUd7aFko4fAD0oCzzAKb4RCR-ENTKwDxMuDjNg-B6ID9j6OE8Jkwb1pHu0GAwNiXCLGYIL2xflGeM2IO07CEB1mJTw6qoJLvS7Jg3oCv_InMkiVRSJcf2nG1yG_w7KjVepLCm6U4AubOzMGJJRfmKhCBjI1K8AKEBEk1WOBzRu57PjoRMppq_3gBr8oD1AivsnQL-gQuQ3bGSghDY2J24Qyxxv5UQ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;skla náhradní ULTRA pár, modrá laser&quot;,&quot;experienceCount&quot;:65,&quot;id&quot;:&quot;87270000da7493770ed9c488233f933c8babf467&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;RZLya46YkSFf7Ukyym0c3ard5y9S_57tajyRlO4uhTLRecmo-Ly9VeYahEAYt4fpZTbVc1OQJ8QPeNpgK2c0JJ3j3rDJ_tti-j6OsM-rcGlB_l6rpzqV3BquVLJtrAS_eFkq2hrPe5T2NkmDKnIaOXonsU925xTWnVp0tQoZkuJz1k9vTla1eiT4-17tWBNjanAMoSqr1lRNyegWBOHXkMwhRlU9i4hQJeNJIHwkD7Hfa113qvlxfynFezK99KbY4dBzzFsZbXFPTVag-pjkYsCBWv-92RebUwCapDvytTXn52PsQUZ2l7U18DW9lpnqx0ladQL7afI9OwBD8XFzHolH5pZNWnPQdRIDM-yzpGAxHjqUWaHAJoz4VTqJd5U_xzL_7hU-69lSQWBpdsrfrCE-D1Gc4-kAPtXZT_Hdm6GiJ7CBHtoEmgUJADUL63OVQialnunl9I-8uBkQCvNpPAhyBAbCWImpgG_dLoG1OnS8X0FMeSCbxuUtUx_G083leB71_aMj3W_SP7oQxCm5aXuQHjQ5TXX4_kSqXeV9OnhN9tYpUTCQoXAjvrOsfOUfz6mGsd3v18ME5nN7UxZAf0TnUMhLjblc0nsG8HuxFshp-1TXUJaNvuORhnlsoXxwB8xwq9URe6JZthl_A0jpwMv1gSSrHN54ZqLY6BtW2UNigIpu1EqQCT-FGki1N5Oxymmbv6JIk_I0ubvfeaVkUlr8r_BwecosTLIej2sJ&quot;,&quot;minPrice&quot;:5900,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;712104567609405928&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:10633,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;96130078-3444-4fef-9a19-19efc40a68b3&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=96130078-3444-4fef-9a19-19efc40a68b3&amp;c=wyIlKFQ_Kpnm0dN-kEFwJPisMAHLmbLPY1d5XqBxyW8bk4Wjgn4NX10Z3eyjbQmUP7K7hG7AgM3d6Ai9JZvv_tI8opgetbfqMANPkHpxwYqLs0I1a-yRA83WufPPOrDxWPjrpwGaLpp6iH-8F-GJTu3SFXRNa7CUnMSQ63vaVJ5Ys1BZxB6j8DPZTUyeQMdBySot2wPFQwreEPFnFsQ6Yo904v7XZjDz7EpZNcDQeEQMs767im9erI0y3DaO8gSDLOvkW4ha66tSjP_s58MU60PjxcCqyhvbwp76MDTwe4oERWQc2MunE7qqMXZyHabQI_u1wQT0icLXFg-cJrTx6uwJ0uL4BSrAQ9ez2zacn7IzFo6ql1p9yJg84AjpD8aLq0abJVaayQ2D29XH04oI1f5VZGR-PV6knk-C3wRtiBTeiGXAIkrXbxf45UOawapOZaSRTvn_WZPQ9J6jB9kqLqbPNu84zMoDLZz5kPEZdYFzasbqI16bSrlZGb3RcyKRnNAZHqwvNjqmxJ3vovNLrVeHl0wZmeX9jPaFDvXE6keRvP2bASexGtOrpI48v13p5dpYpZ9QC1xEoMKCsnXMm_1al-j1ruPnbDPwlWx7Wy1-lPo0Xu5Xek7qbO7GTAgp5LzwgFjukG5W9tWRho1MUx8NC6HjeXXkoFqjS0miY18l0wL-T8kd2lZcMl7sUpasKUMtMs8_F1Aii5ZcJlAsLuz8nI8OVZJgH_KYysLPu1deWUBE-Hxt8A7Y4EvA__LufUKRrfpU7O8R2ixUYPlExksVeQ97p60NCjqNn-eTm1uAEvOlE7Lx3k2o8l68K87s2OILpGviFzBaiwwbsI-BazsF2r5fIeuWfdYi2CvPE_PAOK5R9tLi_y653D9drssJVtuTcl7qMocVdxJzLqIAPjArWvBkSYXu4hhsIlAzhrAMDbjBtblMn-2qVT5FIRfroHGDwX9-gnbUT7gpBVt9jJ_g1RbmZ_6l9ieAAcpRB2aRPAy8PQbROahZL4H9YKlfLAOpmkU2oxxxKKCU5cUM9tPt22EJNSO7xNcLfhiKBcp5ztePOESmqzKfrdc_h23woecll7ttcSaT-e4d86Bp&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BB/UelBjRk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ru0b47v&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NZTQyfMuwhqLFZ73UuqCcLA9vLvGATPinqrTqJrdpHKmZB8zymUauvIE20yTrrNimjQYI_Y1LLhCPO1zENvr8ip3nmMOpwM0PD4dTYV7waUvRGzYm09Tqp_cM_24xmLLKwthi6RF_lmyUPH7UhZESVhO4BLsMbCSXhtT2tMgzzrCM62BIvwEH1fEcDqLWBVs0jZlLTVgvrZKSjgLbOYndw5LthTboD9js1nvW3iAHIqcxCMplS0ag9R8MCEVPcmN8t7oHwWJ33T-SYPfkIb0yfM1WLU2igCe5UjOt0X11auij5Na93uKMNZOa_y6eOFTRBSDaY9sXsKzitTupSubZZep3LEigTWJxEcvnbraFGVNoJ9Bz6PIQfgQ_N9SobAEV3O7KaMIpCYt7LLiHCbGSG5zRD3IAXzOLFOBSDyHUDWxyDbJi2XHlllt9wIq3peY_DBbLTICqXBPZ1VSUulNS-S3nqKFC_v0VDWygoIr7ci7ZOkkA8k4AlyhJbMEXVgU&quot;},&quot;rating&quot;:91,&quot;shopName&quot;:&quot;Kolo-dily.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/87270000da7493770ed9c488233f933c8babf467/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HyugcLdW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;542d020089f11e3da9512453844118f2035a1e68&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;click&quot;:&quot;zQc2iDEsqB1g3GJ1PpV08yHDfs_VPh9Ch6ApX0iAwUHOT33fmG7BKDTUYYXFZyzxb9yRhm9SIHntxKoPGSQA9KPYg8t6jzx5JxKli3cC9PiS2Vo7BnjJqR2uJke2zbwKrsw5JZkphVbVyXHlVb0UkTnHFe7_ipDGP4igZCYJdKHJNViNUVA9FokhXytrkwDimKncvaEpaSa_NU9-cETOBA9Ebg7cGVDFFzH1Dvd21OvjyLfiEzKxY34hrxClSfazyFNmFhOB-T83MrTnzmqpPp6ZzfF6xIBhlE6DLWBpS-GMA0JZebkUV46o8NsbdgCnPrKxsphSEj4gER9MqnNMkR3Nyuenfy8fWWDiOmG0WYnSpY0PuW_LMAJiUIIk_QD3NbT7hZC-RHGTVTUWQUQ_o9e2LzkH1FeKVdbxpHqw0qG1y53ywlRiUBAQU2czbTdTZLnHhj_qaBbl63dufe5Jh68ocSXclZtrARiCGZb49ULN_UDtkV3JjAhw_rzHtSjbj305GdNgSZAFz_VObGYx6wyWyEw7TeQpdyJIARh03HNMRhsX5q-ScaIZPfdNWh9ccZ4Ng1w_nB2-pTC7VmDCaJJ2EL5GMpA1tCSMjf88RZnDqx2hVl1ZrkocdZfgt0UUTSNae9Zwz7WYD_jR-2Ytav2_eV3mB4sznlCMHxo4pmFvlo8B6MOmA3rDwBpQbsmEjc8N4N_TYC3SqWkZHgddqOx9kx9Uo7DbL6A7Rra4UgcWtTH6dEBESQUI8v3btYV6uK52JmQLK5aUu2JgwnmQi1pl9iIzMwAieCHCUKbhyk50c3yL1xSBfFs4aWBtqvHS5oqZNyMCPZKX0Raasp9rxW-YIrYOY5fIzRIUJ131HkYURrolsNIuK52EqH0GQ1rMlNn0IxSxUwQqjUkMN4IxAw8wUKNYlOzTGZdoJoj0DdeL0u47bNsRlyQIMa6Qf7Qe79HaPI8J3q7pBwWQUolruG5iiLJ4UK3QwaBWbzolBS0wU5tXcQn55YxOoxO66zsPKRHJVKhRbwNoHOaS1LKj0WVAZaKvH3zaa0pPjwMOk6cs7R-0GuLoR_0VOlvfLBFwgrNZYQpcal58fY9qESBX6XHtiakPo5pGrRlQAHRzmH21yYJJd99Rp6O0RqUfVzI9UXC5F4asdZOImuENgJvO4_fCxP6A2vWnTLSs8LV6tRT8oGAooEwzT77dap87cB3jvDeDbAdGNXI=&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:8900},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;nádoba ostřikovače skla s ukazatelem&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;34A5UxRm&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;542d020089f11e3da9512453844118f2035a1e68&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;UHAl2YdkbM4H_IrGPR_5Gmc9NX_eJBXdCuS8rsGxlfDbT4t7QlE-dGy_tFlJw4Nzd-bSaM0p9NsFZSpz2ym8HF0N7gUH0-s5UeKPP5o0JJo1d3OF2ZJJJmMbXgKGIO3FDreCCSoYw26YcDTEQGfDUHnwK98Yude3VQRJfzNrxH07zaFL7Lv3T7pax4G7m6jTYE_3NKtWIDpl3iIg4ziItGoq89ICAJr-g8jBZpCbL_3j1bs9srXZf8QydV7xCWEH6wmR8xToHpXZsHP5rRQK8mSr2kLgm2cxsR1387ypNOGBbinXX3Y3mO3d3fSl3ZN140nhXGsiaiV55-GDooHUTYIhkSN5kG0POXvHE9qup7ncxnABvPrwSyyzw8wOPc53EdifdK8u5lgfJjaKnKa7fJ58mHnJqUFXIW3IH8hJUobReS21tcS4AqYfocf-XZsLjOsvgvsbWlu042yz5TJikaAB60uVm3W5sbjLeQBGZvnHSVwtGXtivIdVUZOUNDssyZJwUlejLSBE8a-TmqeCKCfGug3fI0D9ZF5eQLTy72TIe6pU2Ck5qpZPdWodeMviAXEz0aBA-D6TuYWjBV5mgfbXOlgSHEKmoF27gkvnuJjWv8j2PwAqNoG33RIsGz63B0Q4vokjiBu0C3GW2HSziTzg6D6FPngV2TK8gg3O8SHO3wxkEqQAxkbQTGTvX97ErN2tHPpVAEvL74jCM4oOIQH5eo9XkrVUOcUz9boPQ_CpnRbgFmsCDeVO9EhIXdiJw1K6J9AM9e0gBG-0OqAhfwQLbHhsH9EDZTzOT2Mqf4Krkg9B9kKnLdQWTZ0v&quot;,&quot;minPrice&quot;:88000,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10039950666205628354&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:142204,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;387c15c9-46eb-4a46-8fc1-e1a7f2123c5a&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=387c15c9-46eb-4a46-8fc1-e1a7f2123c5a&amp;c=P__YGJRqUWCi1zjzqOTvMrtn3h6-8L8WnMVv_4vWlxmML2VU-ndpwhtGzEQPtulddhDpn18vI4stEzaTLr4ezO6qi0nU_Ido9Iwse8AVHMZZlD4_JZoszxmz06ifigZfz2tLwYhCXbD78LrQYUBGJAVNXjvv_lRGtpKNNl5PDHPQAJKoabyiJa1h7q-vNatTbd0pbhIHcRHEQ_AjUctErX37wvMsHGxSUY6IA5PD0YOL6WPTuXkK4Th245ko46boa6eB_wgXpwqXjyZf0FCvQoLM8-cgrGH5Z6JxrWLvh_lKcl1HBIc5-0nKbKkEJVvy20MzyqbEaLJF4rTQQ0svPZvQxoPRaEzK-Y9NBlmzBfgz3gqkED3T06EoEcplp78IwQVnSiWMqd7W1KCtCTaW4gwn8DYnedVLHSmnkgrh591az4DqDbnpasRoRkXgvx7N-tImoFvdV57qutQN7pDuYSZEzhOQh7gof2qhAKkrMGOfpCWRaxn8r7hsOd5q9IBxd-a1ACkDQVtsgYPoGq4Iu3-JXV_LlqTRBvKFFVbsst1BNvCPcHPlBAQsItuwkzbGi4sHObnZ8XasBHJbhvwAzVgxT1Hnhn5St0nHzmDVjZL5IYRx7U6JViNy1tIyrNOkX2oPUKbcliwX8ugQFEa1RcjU8HH3_kKT7lOlJeXSROOaad-2D84bs4V85dLNcPS6ODBu2fM5-6bV8u9lbPt69-1SnN_xrecBRFV8gCor9aCkvM-jsfWNUtz4RULTbgZA8n3_hweWPnHKAdn7DX_auSkRadAdJ7rutEOSjEE5mp6qptjGJpbaiMHaRn-3aaEhFLVzBEw6xXnFkSShtNhaSwHUJ3OEST1Wxlk-h2FzLlCVcefrfS6pk3PbA2yafjoXk3l8snhte9PkJWStam8GU16yr5TO_N4Ii5j53sg8teBVo0VooKWwxibizKHd9CvRncC6uFPpOWPM5x71IxZ_LsTACyG6kQlq1vEwHFFAmfQ1jrOESCIHUX2c8_RBd2RQ3DR2hPGSMcp2rqMmRhfZiWsOhWQBHr7mEfeLsPor7-A4PhQ6iCp5DucedsQVX-gK55yIc6gHJPTIpSllKl0M3QeG_5ywEj4SYux5GCIjk7gFGMH67DxLobjvSRP-tnYO6XDDEeqds2b404z1Qa1JcFB6YMD9y0c6Ea9hMJZuQxB9aRekVNgA-8I%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Gn/XtGK0W.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M2EHJHBL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Ec7j3EManuIcG_EwVEVMXIXb89YsD9eMR6uHqiniMpjCs1mbV6AqDvBA1QoMbfiuZ8PlJbEgftCQ1jbgKHU-05NdkpJmv1ipzfBjJ0dyXaP4lzdvbLodgdQBSvfOW4dTjnlmTkd_-WMePjaBYfcRbCygfnpw10Y9OK8ZZjdpnwZBr9lDWy_MAXaD6IxpKjYM4150kGHVwAVjFKj4XqUIPc7mpgqABpwfoYQ1chixfQQ_ABup8HLiL2RoV7tqpUpir9dpEGICx-oA_IYxIMG-v7Xm9BENuOb2shq2PnNyreGEp8PIVujjVdTjhKuJxMy28OpuRF9ECfxcnNMgDlCYGpN-t_w4ZDzZ0DBaU6_xYhwJaI8yqC3d5-utPBzYS8sPbiH2h7gCsFMOXhw2BVVDon-8QRyPIUlZqXU1QsTX51Wb1D0Tb9t_w3CzcuyERvzr_SDCSz0tpAleupnpgus0tBJ8LMe6jRFMuj-7rQj3TPuKso3_7tUhqOxFDi2Tjlo8&quot;},&quot;rating&quot;:-1,&quot;shopName&quot;:&quot;amd-dily.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/542d020089f11e3da9512453844118f2035a1e68/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XjDXOecX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5b870000119483dfc4b59115d80e8c2de2367056&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;1817&quot;},&quot;click&quot;:&quot;LN-db03T21xhX0cq1w-NmwLqOrEIfZ_MoupHriGvypEtLKZNO6TzOGY-jj_3WP_5onfWWL2C48y9HVQYpiyy2rnkEOp76csIOztUpoqg6G2BsSJAcUKXdRPdKlzBlRyLbyslS6gjl-WXyAnc52nO9m5AlsooYIeZo_PLYG10ExlUS7GiLWO2EAtp2stGsvhsiA1DP_FlnlvnxmKBPCFt6yyPVKl9CkVCOxerybxwDNMoGZUNap_ctBp5bNfGIelUqeOMkMeGgXFk5dRL7s3AR_FYxmMD_3pn93cHZ8nAIR7OHDyfKsIB1_jAk2i_6QnKw6okj4L1dtsIDAdx1IDndBq18cg5RHtpjmvjwEIgUz1lyjphMgdLA5GAI3pJhBeBkZ68wIHZbIdSmBpg0otiTD6Awq7RIgyM4UsveE5-f1Flk6s7-GlspotraU4etPIx8g5OBL9Eq1-sfvGRw_A98LCiH8VWcA3MNYDg4dquiHK_XtPUSNqRTVVnfK85IaQhgJaegepMcm9hUepf2QSaaeB7z3S6dfgBv9ZvCQcAf-SpraGFUQdnPP7cgnKk7wr5tCbAS4M4BHE09IfU_YQwCKNa3lBuYX4pKWvUBourScvaDXnkS6j5agmuNzaJeeGgOauxRsEcZGvE-YNwY_jEJjtwNWkWEjidYeyN7J8ztA4QrfX2pkJcVCvmyOJNzBiuQHUFrJQJqn7dDShSi6wULjKMfUwxcNMc8kQ6lQwBV4cacr0jRmrmCsffbuxSDkhLBF0PtZ3lniXNL68zjiP_KiBdKGhOv1FzaiSqaJVWk_pf4VB6cGGepBQKCVQ_DrLtEHTYqRdlZAbHiqpDhyTZei2_KPI1xVfYjoNEInDl0NIkFZnsVBAsnGo2PrvoWb79V9M9i6Nd7e3kTybKXwGg6XXkgQQvAnqEj32a6TZqn7Hh_hHte_PCSwI4k7h0TFJjwmGsWrSfzLWs7P2oOIAJ1pzdq6mlTpKVQN50tboAcE1_AFlzzLSAdOHff7qVz7MOZx8izHaZwW3kNRxzYXRx8hIwf9-M55eLjiEDlrDP0bBMhEl6gzay0YMD_6c_YMCo5eB4cvbfErCbxlbAa41zLamV38LUOI5aYqLxeGnlDHF9S2X89rMn-fcwt2BazKdM2TMqfbAlJIH80VxqnoFS3MiS0oPCi9bcc0wUwi9VK0YJiwjcepFNFOy4V9dbF7DB6YDtSeSlShjbuGSFjad_hw9XMzLYsonIx9wj8YDGNnK4qOM2FxvX7SRB0nvqCLF6sMc5-uEUfMTU_LoNpBXbWlGV9DHFroTC--U8pVDRsdjTrj3-0NhDJGOwwsBsiSlFjNSuKMq4NnAXX5vvtxceNOYgCbGtq5MhYA==&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;minPrice&quot;:7900},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Brýle GUNNAR VERTEX ONYX Brýle, kancelářské, obroučky v barvě ONYX, jantarová skla VER-00101&quot;,&quot;experienceCount&quot;:872,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZSbwvVU1&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;5b870000119483dfc4b59115d80e8c2de2367056&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;7Gvw6Z0zTdfh9uMtbOgroCDOUgSoHn1iZaEqKFWYuJRoYmFFNOXMZn7Kn8turfWbT9jJKUV0UvfarpP0vstqwsQUtVH3f_JoI9r4qFNup8gWCqidA3ovs_PPiqPrHGwqf0xoBlGAKB8MT0qMD4SJn2IvVXJFJqWVBbCcI5HzWzihu23ozRBUb1qsY2xOv5-wshPk521-eCvxr-64DkdYhLxFFQIPPedcSbAmpgBV0UQAhb8dqw_SDuTs73fJNgzT2mjnknYk_Tx93vSL-tiV5UqWFt0lXxMLfL76C-hzQRqp-gEnwn_FDdt33TMtMBZZNwQKiAxs9RXt7KuxGJUAst4a66_uQ_QpZH-qrDedvhgSGsSa2yK4klk1hI2uaQpw0els4M6iiWIP1Tn6cK-548XnhBC0QnffKe-NF8n1KRLX6pmu-biMZ_gIpqrf-JiWB-F4FHQj37rCL6beDsoRV-dydu36HVr1xvpPur-UY5sEIFDV-Nk3aStZQ_RZiSKGu6cYnmo5RHY9tbLdSg0eov7b9fFZ3ygh4LnEjSNR_H04LJefi2ZNdYI1XHRpn5fkHySJTv9YvB7rXg4_R252JYw1pQIEiG74dRY0yadUc_05cXCWgAwIQ6dqAcHxDq4wwSqSVVa3w2tl2NYs0yR9XvOies_qmN2OI8Mb1rMDt5M6z6waACZUhT9FuGz7QcGdZX5v75HErk6wixqU__QXYF43kyJY_bsFwJ_nb4qeh11Zj68koZHa0S5t6yh2PPqiak_srxYm27mwzritpjtS3xWuq9Rs_fbEJShrLmKSsONxZCAyOfIzT9O6fCVKe9wGKzpZZQ==&quot;,&quot;minPrice&quot;:89900,&quot;offerCP&quot;:&quot;rIB6diOKrRe-8o2pQL8ykg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;2438366807529171034&quot;,&quot;offerProductId&quot;:6192352,&quot;offerShopId&quot;:34395,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;ac255332-8e2d-4a66-8b4f-f61ccb56a33f&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=ac255332-8e2d-4a66-8b4f-f61ccb56a33f&amp;c=HwUv0dj-vtDdet8pcp52VllAQf6RvveoHSa0_r0vFLM_kQXCk-SbtC1_l1ZZcu1qmQuBQTCVaUd0blvvw5TgEnOtVGshm6KZkcSssAsvXXZ6OWis2DDI7Rbff6qnBS2NlytH7Da2SziDYYK_V-rV_FuaGmAkTYIK2ga_IEjgVQ6pDLTWEcWpOnCr1DZXuHzE7F3kRNxc-XTPYqKlbKyOee9fKgkb8JQsf1iWqZuxXGWZQenwir7FHI2Q7VWYl3AMOHj3zwF_FZBY_DTdzhX6jzFOpBBZZey8F2z4gx85kQ-3cPIKe64NPsGXHIfy0K8cjgHH89oZN5KuGHQD57-LM_A31q7iG_6NkkhfZFkVW3C-4kOpDoEe791c4gebeTBu1Aeu38FMYBIPAF3lpAwb-5pDjlxzzuypsVAtn0UWwv-jaaK8ivywKS0WcVA_vuOFQhXERidPRruxtopRxkMSzhmYERhUpZGqyOADHlQP6xeXB-fJoZMLX91hhUehFGjnm3W69QEdWJW34tEL9Lga8rZkCun9f-EJQ7ByrSZywQMRo3o1L467sfTkG8mQCZ0HDcrIlZjjsninteW1-J7MboEYV06RPDuvbIXYa0veLP5Zy_glHIUKObYDEdK7qYUAbY2iPeQa6hZqGbW0Uw0OW088k4uSpE0cbCFcP9ZVvfJe0bV25bn2iL1MxmUiw9L0HKVIMCwpY1D8lPjHNGgQbkw-PC2nOyC8sxU-dqacDQ5EDPxGmQlHvLUBs6Q_6SPetYIci3lKK9Ga8aK98lxUbWyq3sEt6e7qHU2lkkHKf7s2ixHK3se2ubVCtY-wX8nu1qJEu49rJAwwbYhKtKa2HaGVRWmA8VwNgZ4IgJA7Ei4Si0-lG2ZBs9hVT8cftV8IJR7eh0nDOdAUyXDSFR_qbkuPQWzNXG_OAbg70iwR445lxDyjI0Qzs6TIRsDbnCXOJbshTBzhFv42hRAFFvO8SeLGSO5Im2ssN4UU7XSebcUfS7fr3U0e0KhEhMstXYl7JOS5t8Jih_7J5jVNx5nVSgPLPmfo3PHq6i7JO5TCIzqUH-3PGTkCx-ovjtFI9g1RWv0p5ss3i2ahOnP05m-uAu9lthFXMAgwrPiGW4azsmgRjHjTcRhVHK5_qmMIceURpe1KOWwSJKHGfzKFWxhlw_Eqhe-IYSNScAztxd6EA0eGUIkojFvI6OxkQTTxY-1bNMt6-E-1XyaSXKlGdt4UJzgiRv8FjKe8GdXS6Yi_Pv57pjGHnyHj0N63JsMiWDsU8FMQDfFdYovrq0lRsed5JVQmPNA0c28d8e5ncHaKaf2murA8jRDUE6x6bMdmsbw2yDn3x7aU0y7Tug%3D%3D&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_v/edLBiJv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8MVbZRby&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nuTgYx8g5P9zbM-eHBjo5JN3kBZqHMtOAJ5OomBzX7CDcY8TUW3ryflNvNT_hgwvv2fwGxiFONpIy8kcLT5uww2M9Ai8tIHMOE1Do8K7Q1QhgcT00tO-im-WIUM7qIz8E_mDDriYANSj70M2aDZrfA52wdNSVGAm5QtQURjkUaQ9Dn1Q88NHD4muF28OAOqbxIOnDRzx1ybUySh-ipANWcA6QJV5fDx9VFKqisNRxR_XbpWmHB_qYeQcCKWGzQvkmWSqTn0taFJjof6ZoXm4cmxaN5LT-9-yGITaDN9kCyCwgTXUYhm2wHLf0CsZJwuv-GhwsemP8FpNzjH14Ycv1HO6ddd3ClZVNy4PQVCeD1o-eOiXWmgR_7IiuHbODJehNR9297FAEvb77GpKi4gLkqdmJdgkmGQ_VolXT3ROPSSepEcJHeoWgiCcBSMOBdnDgj5ey34igHTkBYjAltMKvQGePY7XCOeulMU5AeXsmrtn4-s9OfvhEJnr8OeTFq_t&quot;},&quot;rating&quot;:92,&quot;shopName&quot;:&quot;Digitor.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/5b870000119483dfc4b59115d80e8c2de2367056/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;4669843898938593670&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6eFGz8m5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-offer&quot;,&quot;key&quot;:&quot;ee48020064223ccf70bbb65a3a4aceac37e21016&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;28a5c8ce&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;click&quot;:&quot;Rs2rg8Jwp11WrPfhlIM5ozy9Amg4gDCO4NPyboK3jzGIB5jr2BnS1GexFyytmQ27pFOUhFMraSByQnOtiLdRNzw6Nkra_NsXVdP-Nje9LZhXBwg9lBd6KH1_Sa6cEX8Iuca4pv4WMAzhoOTDVVejzOA8ZxesOFKmfsfk-DppFL0XsSxVZgdZBk5bp8zqKtpK8vbZ7kJLZFanglTlliaiAkT1uAEoZK9DJze_JE6tAIJEYHmaTjT92_-jRiYzPPUlts0_YuQogtfl_ZOXZZEF60HidnJUzIDRyytUXrpuHRZ0G-7bMCFxv7pH71EPSIvdi1sfONRPyHRGEX-E9xIU9ly-uOs82zlg0-d5ZNYPpSqc_mzNIrZc63uX9Rem1UieB8ASd28KVxIi6WiKaPCuHBHOD1tiqhspuyYgGZqOx_Cliyd8vig5JLGtwsJGD86upQuBjSNR0Y-LidCAggGwVv9HML_O-6HJtyTEX0pCoQULJHrMYRXQBCGub6Y-wn8cVXPViueGM8FDhomk8EY9rHYzcIek6YxBkSHkI2vzv8pE72pJsiawiyMLS66T1A2iWEv4bOKSVqh8xTkB8wmTR-vczkc4Bz1xsLnSCT-x3saZm-tRUYk9dcgSiGbyv6mLSsU4a48vub9M1kBcmNS2RnLCpm11WVmZDDfx86iwRfWvC-2lDor_juJWOQfeZlBgS0oOlxTAAEz2EhUmGkBY9-jMRUZed5xmGgIRo5cE7EE95GDomTSYcWGPRYf9dPEr-COwW7Hc33SCUeKICt87dypWgq-mqZmfkYiXfmrfh1DMj8c0YFGD8ciZiKEjnwmj_ICa1mXyi9PDwXlUfNj1I8AF8wPeHMgYapNvtaPh_CF8sprifhgpXPgEUM4Z55yKEwvjD4M4OaUB29mJzmSzhBOPxqvZZoqUp_J5N2NmVA_WDFtIzHLg3tIyWbKdlKAL9xwYa60wb33MbueegJ-9xq7kok-JbIr0uCTW-5fUd09E8zaTS3lJRopq7eDFdbIl1qSymjlhgQDDp6A2Ac1nZNRq3S4S35C6va5UpLRwR0SdqyssP45Iue_c8oF9cgN9CZ6UP5LTeN8oc3JgHnsxcCJvUCe6Xd0E6nTL9aXA9JN3VpZwFh-4&quot;,&quot;delivery&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:12000},&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Ecoluxin čistič skla&quot;,&quot;experienceCount&quot;:344,&quot;extraMessages&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Osobní odběr zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;free_store_pickup&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eGwi8iV4&quot;}],&quot;id&quot;:&quot;ee48020064223ccf70bbb65a3a4aceac37e21016&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NSad4FaVnx28b964VidzGq4oL9WKjsyHfWW2_32MroLmF7u6A8Cuxf-537uII8CTECnkIvkFfwuU-2AGctIDQ1nn0v1rdplj6FBU2ssj4YSYyw4v8-1KpGNF1S-lPZX1Hp7sWYUTwskIUdT7pr_HcB_BWr4n6BmPlxq80Gpeh6hWpyLQERKA7VvKZE0sjq8dNXX0GzDv3ZVQiT7hh05Gr1oAhVo_J9gCzZDWFxG721uK89-lg8RhgzHuMcKNG-GM0byXuQR5UhINRDvLVKjrZDp22lADDbkCnT-2qtLCXENEP6z4lw2RL4D45ojj0Hm0wDmOClzl-AO3YNyNPl3O6jntPaoGBLxXu7N4srtZCvys7RCnP_L4q2njufugz0J605sJeFTCK6GSu09Z_ZaAjdX0MGdPWaOwa6otF_doLXFrzeAOnuLj4RikTCHL3qC_KkJiPNgFS5ICBinmDUcD4hiGBOgglROwzsyWOuNApwrMiCfWOjGv1iEJrQZag5VTmMK_jngXHq_4oDPqD2QR0qU2yqSpROxDylwu2TpDvrQS7YZPpViNSrRxIAyAFQX6VNxpueJ1c91r4kKXvUm6VEkyfBas-tbYHJh-NXLHTAtmfrgE85Qwc-rbMOvV51_DlZ_neBZc8Nt4qhrtyzhFpz21ezsg92WPFAOJz-bMyo3-vOaPW7gaWdRdrJv34BXEBaG46D2l76gTwMdSE6VAATuZbbpd_3TeBojtzqp1GeR20d4IZP69mic3_KLJSaRL3ZSXCLs2wNi_xFBPbRxO3JEzuO_b98I=&quot;,&quot;minPrice&quot;:12800,&quot;offerCP&quot;:&quot;7S6zTsJ9Loc-z9vj69wvqg==&quot;,&quot;offerOldId&quot;:&quot;10537223766057654626&quot;,&quot;offerProductId&quot;:0,&quot;offerShopId&quot;:149496,&quot;offerTrackingUUID&quot;:&quot;2d4c3ac8-cc1d-4190-83bc-f283a8718ea1&quot;,&quot;offerUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/clickthru?a=2d4c3ac8-cc1d-4190-83bc-f283a8718ea1&amp;c=0lUkBn-mD00g7z1_KXoLX1IyqoI8SCeyP1iEENLknS6EkDfIRBpRAYegZ285igHHrd46gYSFqSe-EjZwY5dRKIsR3F9Q8p0p8yoErshieQnsZ4YYK4xOjAf-M0f5eXA5EZ8VIZ3kelkxZw0lTAZ9BsRX3JyJND36JaAPE0oqFdhAj8FhbjrWrLDrGqlVw-V7JcZv4YLphqbCnkdByotg0VBUyqklPEKg9_tNF4UrTW7f0JgiH2-QGEjKFkHgh_PUDpe-ZJ-Leh0XT7yLrO5fs7r_niv-SXdUMXogl_a5IRYcQyyk9uzZghrl8AcUKdMWQv3H6hJUzlctY3KuEnWyg3CN1PkcR9bEyktVr0wxFI8rd6NtfTW3wk7WV1VBfmkH3aqSnSXEHwN11ysulFwllXpqu3HOWT-Dsfm3K8lcNAY655z5BBKhvfVnG25fpD9ZBG02Ti1xstN5Qt7Wh2lF2mTgwliv8V6f256Q3ygx1PF87nnVq8lvUDf1zJGBcyJxJD3lT_MOQ_6ujY8QM8Dxd46rdsmg07dcPts7h3GAhBzL3ExHWMO6udj3PPTXA5SCqiEpLwX3Si5oKh30dhetOTgWrsYhKXRhxGnicEaaZIUsUeUIuKwz3GGZuYD6IXz69_vfpZG_oosN13OYbyBpYNBcy1Z-gZiC_m4FH2Y3rCmM0MLzqoWBPd3S1e4_u_oQfXX9hwHJPen5UjGqIoa3piqAye8T_kisMC5Wqp2MBy7NpUzqPFRkqa9NbbqtC6IKGpJ_c1IRCjIwSuD1k3gglP-FVkh_ylYGn0cjaznZzFniK155F7eTylJF84M56X34ErTnyX5s2gQsFFhWaEp0eslte1xlC7O1FfsV8ZZJQzjsRvOm4zwXXFJMSszETh0dX-FJ7kPLB_4tiacowd_NtY6VVOcCqR4oSLGbeeK_PTs-lEBpjJ0EnaG-b7uCH2LqED0sW2kklefCQqlynYHtKQ1ZQf76BD60tueAx4qjwUicmS-Dw1wKZzz_RasJmjhEyV9qxC90O2noOVAcOGL94oaN61VKujwYnidiEk9GX3K8mQVv9fbKZfLqvtCnHH_ILCNywNWHzgv5rIBPA2LUBBD_5sFfDX_7&quot;,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pickup&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;minPrice&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_q/Zu74TT.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZPZS4Jck&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;kXzZZvPA3BjnidLQvAxGKsS1heatvILb8SZ48uVyaJ46BFGn_yrBOwTLdeppTSc2S6Y5GYiB5bwh7nh1Wyojh4LsZj2Mcmcrm3PnMQGFJ7Fu1111LkrQz78_jdp6vBYVQu07uSo7lmRU0E_ZqVFE3Emk-La_QEMeyvq5ULIKdVvZWn2z5Xucloc1zDVSwraD0-VOSDqRa0zBKNd777IMbnBVoVPD7XYP6LYY8WC_pWZclbMEyjnBUhTdjQjjnbgxW0hJCxbaPsY1gE-tUZ96bCVv56Kj5ddnv3rE6hXDLyDmIS17BNnsTT6JfEMQayr2yLZd8uZySNHRhwOp43s49K_-8DLlstu1dzlySNeoJ6Ee5Vm0DFTrlRK646HF6vN5SmQ95MtpKV-ssWifBEuRkV69izJO6Kmt_I8_UCQzWKsOTcP8g3MPX_bbodJxM3gkMFjTenncw3NNaRvWc7XQrlpX2p35RPriotS3T4wW0ESCQxH0ylwZuNwXJXuPu1qf&quot;},&quot;rating&quot;:99,&quot;shopName&quot;:&quot;JK Drinks shop&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/nabidka/ee48020064223ccf70bbb65a3a4aceac37e21016/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uZCLQyBD&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lo4lEpr1&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3cYPIep6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;be6b93dc&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBwsZk2m&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iRxb7chE&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:229,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.4228066749286898,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KJFKsMOx&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350664138797,&quot;maxY&quot;:50.165648117065416,&quot;minX&quot;:14.280145740509028,&quot;minY&quot;:49.99899063110351},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:60.587,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KzoBoVKQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10969924926758,&quot;gps_longitude&quot;:14.472929954528809,&quot;group_id&quot;:692586,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ktOcpfZP&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/404?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tQ0AQeQ5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5o06EF9u&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;04ALFWjF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nutq3XLT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r6C2CtPl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0DJtX9v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WeXG4OxN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1056980,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3036,2022]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OzAmlu6d&quot;}],&quot;premise_id&quot;:692586,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:2186790,&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.472930&amp;y=50.109699&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.zts.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oT83VNPi&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;214/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Klihařská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Klihařská 214/2, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Klihařská 214/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:89.132,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EtUWXoBd&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10983657836914,&quot;gps_longitude&quot;:14.481104850769043,&quot;group_id&quot;:679865,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/dSjEIv.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HxFUIBub&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_b/kqDFy.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_b/kqDFy.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_a/WsrF7.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5WAI4RZF&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only_pm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YWpneL56&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;reservation_only_pm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ATgPh1K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;czkaW5AC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:11,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4OQCIPrC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GKmE2fIU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lLtjItz1&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4462353,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,2661]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_h/ORgBzu.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pWCx5FK2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:679865,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5GcBZ9Q1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MUeyDgrK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wlr4hFiE&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2181841,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Novenko&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site/?utm_source=gmb&amp;utm_medium=referral&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/679865-sklenarstvi-novenko-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.481105&amp;y=50.109837&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://sklenarstvi.business.site&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BEqjN9xL&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Veleslavín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;199/40&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Veleslavínská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Veleslavín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Veleslavínská 199/40, 162 00 Praha, Veleslavín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Veleslavínská 199/40, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;InRqw7p9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09446716308594,&quot;gps_longitude&quot;:14.348950386047363,&quot;group_id&quot;:13333980,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4zyprfJT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ykMa24w9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kOhYVsoG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NSlJxc4m&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nwqbXvSw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j5oWifhJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Na přání zákazníka jsme ochotní vydat nebo přijmout novou zakázku kdykoliv dle individuální dohody včetně soboty a neděle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Ti6r36z&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4573329,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[3000,2000]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gT_k/BWtE68.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;v5EkRrFi&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13333980,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ay1nhOES&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhshnNlb&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4136566,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Glassprag s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13333980-sklenarstvi-glassprag-s-r-o-praha-veleslavin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.348950&amp;y=50.094467&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NqiZYLNw&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Braník&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;314/49&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Údolní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Braník&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14700&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Údolní 314/49, 147 00 Praha, Braník&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Údolní 314/49, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6NHPDOc2&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.026214599609375,&quot;gps_longitude&quot;:14.418107032775879,&quot;group_id&quot;:2488411,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CgSfyoFw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c2KB7gGa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zynfljpp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8NCDmn5j&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mQsoaXoG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;efi5YWAR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Návštěva vzorkovny pouze po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eAOTWsE3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3458931,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1268,845]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/b0kP7m.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WOMQOH24&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2488411,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tjpp8bJ5&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vQ19mjjm&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qYNYFdE0&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2122970,&quot;title&quot;:&quot;Atelier Petr Vydra - ryti a pískování skla&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2488411&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2488411-atelier-petr-vydra-ryti-a-piskovani-skla-praha-branik.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.418107&amp;y=50.026215&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.petrvydra.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9BXxOyq9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14200&quot;,&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:88.418,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4PkBVslu&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.017250061035156,&quot;gps_longitude&quot;:14.435782432556152,&quot;group_id&quot;:2549196,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oT0VEz0L&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;plFoeafh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0quodssl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Av9tD1E&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BxFaPCne&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dIyoE95A&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7LTjtlQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AZ7s9Z6p&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:923148,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dyw5iEWW&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2549196,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2367547,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.435782&amp;y=50.017250&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VTizKY81&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:80.809,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aSsJcZMb&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0904655456543,&quot;gps_longitude&quot;:14.430108070373535,&quot;group_id&quot;:251805,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PhRG1gRz&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uXqncttG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NjhMJDF8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HeMTJOys&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bD331kjl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S4gEv3fq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rPbIJWZa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UaKESuvz&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:993615,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2761,1833]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QWKdbIfg&quot;}],&quot;premise_id&quot;:251805,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2044355,&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.430108&amp;y=50.090466&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IFFiHmbb&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.916,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:5742,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bl4np8gC&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pQC7AACw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08909606933594,&quot;gps_longitude&quot;:14.427703857421875,&quot;group_id&quot;:2572556,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7PwwkEwm&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/399?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHJMqTYK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wl2An6sU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qsm4s5OK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdsGFdkz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jvmcxkmd&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1uStLKcV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yXDxn9eD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70266459,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70266459&amp;yaw=5.426019&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42601908369},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/4izliy.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fjsEKh6H&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2572556,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yqWXfddq&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5BpYyOhT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AyWgee3x&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2372349,&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Velkoobchod%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.427704&amp;y=50.089096&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZlaEJuE&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;673/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Košince&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;18000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Košince 673/5, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Košince 673/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Poslat poptávku&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz/akcni-nabidka#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VELOksQN&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FT6dNOf4&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.110469818115234,&quot;gps_longitude&quot;:14.466056823730469,&quot;group_id&quot;:13309654,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hoowvue8&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/423?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xxPGqyyo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EAmvm12R&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JHSm0ubQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J5OohNN2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eBjFLa5Y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZXeQd8mj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IsohDnc3&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4337365,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1258,838]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rJt8fc0u&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13309654,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4124151,&quot;title&quot;:&quot;SVĚT SKLA &amp; PORCELÁNU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13309654-svet-skla-porcelanu-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.466057&amp;y=50.110470&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jvLHpIlA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Střešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;694/5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Myslbekova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Střešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, 169 00 Praha, Střešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Myslbekova 694/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqsaUSBz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08683395385742,&quot;gps_longitude&quot;:14.384236335754395,&quot;group_id&quot;:12894289,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;750g5Aom&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9bVqVUHQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YGJqLawx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCVr2GGs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XzQzibaS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tl7TXn14&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PJu27EDO&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1283599,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2787,1856]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/tz8BH1b.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PQkUPvIf&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12894289,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:3864597,&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Myslbekova&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12894289&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12894289-sklenarstvi-myslbekova-praha-stresovice.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.384236&amp;y=50.086834&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi-praha.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;olIq2pbj&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Chodov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1364/7&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 11&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Chalupkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Chodov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, 149 00 Praha, Chodov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Chalupkova 1364/7, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c4EXi0NO&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.03419494628906,&quot;gps_longitude&quot;:14.517054557800293,&quot;group_id&quot;:12752797,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hiuxE5iA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dzgYuBZP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLeXuyCh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cg37C72M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wybICn56&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OUzJnDSc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dB9QAeyz&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70074612,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70074612&amp;yaw=3.114626&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13192000&quot;,&quot;yaw&quot;:3.11462579017},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/O0VBTMp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jvhH0D1&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13192000,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:3767934,&quot;title&quot;:&quot;SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13192000&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13192000-sklenarstvi-nonstop-praha-chodov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.517055&amp;y=50.034195&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.sklenarstvinonstop.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q8QhILcI&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Michle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1166/26&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Ohradní&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Michle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, 140 00 Praha, Michle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Ohradní 1166/26, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:97.676,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1144,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OkCy4Vu6&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05251693725586,&quot;gps_longitude&quot;:14.457181930541992,&quot;group_id&quot;:13201660,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/Ws6PG6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3P4cAWhn&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CuyRkzOa&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CFZX6u0K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2GpgI0b&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7PVKAL1d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZE5NSNdw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oq3SVPUm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y7G6y9Dm&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:70239912,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=70239912&amp;yaw=2.936379&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13201660&quot;,&quot;yaw&quot;:2.93637918299},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/X96npV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vDKbuhPs&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13201660,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:23,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:4066478,&quot;title&quot;:&quot;Dekorant.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13201660&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13201660-dekorant-cz-praha-michle.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=On%2dline%20prodej%20sklen%c4%9bn%c3%a9ho%20a%20porcel%c3%a1nov%c3%a9ho%20zbo%c5%be%c3%ad&amp;x=14.457182&amp;y=50.052517&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.dekorant.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZ2oW0uA&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:96.998,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EA0gbtJC&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06489181518555,&quot;gps_longitude&quot;:14.308013916015625,&quot;group_id&quot;:175638,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mNBRiVZ6&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6LUqgrSw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FJvbxmaY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B36xnhUA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0w06I0Q6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wip2KBou&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tE8WrArU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gNIqfMpI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3196780,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1322,880]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WrhwVF4v&quot;}],&quot;premise_id&quot;:175638,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2018952,&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.308014&amp;y=50.064892&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.acera.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0kAHx6Nm&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;35&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Do Potoků&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10300&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Do Potoků 35, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Do Potoků 35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1418,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pDDaVpPX&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.000755310058594,&quot;gps_longitude&quot;:14.614728927612305,&quot;group_id&quot;:2521322,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cO2Gih7Y&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hzviaOzE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y4gYIkhp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EGBERcAp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0z0SEPxO&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fwDcoh0V&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EAJ1hnVk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NrdwA7v9&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3907973,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[4000,3000]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6ZtPZEZj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2521322,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2361222,&quot;title&quot;:&quot;Jan Černý - Jeník s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.jeniksklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2521322&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2521322-jan-cerny-jenik-s-r-o-praha-lipany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Sklen%c3%a1%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.614729&amp;y=50.000755&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.jeniksklo.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mrBrahSR&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;291/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Freyova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Freyova 291/8, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Freyova 291/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2142,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zGv4r2kh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.10650634765625,&quot;gps_longitude&quot;:14.503026962280273,&quot;group_id&quot;:203806,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M5qmChpJ&quot;},{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kOzZ1W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/kOzZ1W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WbE1IWS1&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/482&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/fv6KnV.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YGH6hzRS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s3ixxZAK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nbgSRUa4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4XiclHfy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;18FCJNd0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mpKKk3TE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rQp1L5xo&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:980837,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HoMzZ8qd&quot;}],&quot;premise_id&quot;:203806,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0nj4Ei8N&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aAWmz4f5&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3LafyrMx&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2035091,&quot;title&quot;:&quot;SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.speed-press.cz&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/203806-speed-press-plus-a-s-reklamni-a-darkove-predmety-praha-vysocany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20skla%2c%20porcel%c3%a1nu%20a%20keramiky&amp;x=14.503027&amp;y=50.106506&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.speed-press.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AUcRQUhi&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;567/16&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jugoslávská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;12000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29733,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;q0KtfYBv&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.07530212402344,&quot;gps_longitude&quot;:14.434103965759277,&quot;group_id&quot;:183993,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fs8RFArN&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/486&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/486?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/486?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/486?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-25&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mOBi97Oo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-26&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kNJdLV2w&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZSQDb62M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b9SY4t0W&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZhW2zI5K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-23&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KJahSgxe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-10-24&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tf7QNqk9&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:987397,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NHgHSGQN&quot;}],&quot;premise_id&quot;:183993,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2024343,&quot;title&quot;:&quot;Dům porcelánu Praha, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-183993&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/183993-dum-porcelanu-praha-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20skla%20a%20porcel%c3%a1nu&amp;x=14.434104&amp;y=50.075302&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F30LaVUG&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7gMTdLC0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fy27qsy3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alkohol.cz%2Fprodukty%2Fsklo%2Fkategorie%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=VGliLNofqIuKNZMX8eDLZ8xNQGZLd9o_aR-qkk_vGGvIMzqxCfLKoETpOjE88kp52viSRzxNcj81a803-l__TBBNDHwFLRA15dKNORg_dLsC7qsVrKsGvZdKyRrSHt4u5YE_RvDCbjBLQeoJYg5hEeA_zq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9XCgWltR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8667b86f0385f214&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;9684912310623531540&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1496790000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1632138882},&quot;docId&quot;:&quot;8667b86f0385f214&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falza.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ij0aXeBI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.alza.cz%2Ftvrzena-skla%2F18861706.htm&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sd2Dm3DoghTiowV61CHA0i815XNMR4EkFIsC5QnXyheVNIBAhu4iO1MCTdUes0txc5ZfAYyhnAaaNxUBTeM45_ddgp2knk1-Wv35UNGbc7FhuOmS07qQOWSLlEqfHn3jWlScp1njrw52T9vkg4gxvw-9zL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; skladem. Bezpečný výběr i nákup. Doručíme do 24 hodin. Poradíme s výběrem. Pravidelné akce a slevy na Tvrzená skla. Široká nabídka zna...&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | Alza.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alza.cz/tvrzena-skla/18861706.htm&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alza.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZPxivZqd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;pqBwKKshfmxUQSbjO700UywTril4uzOo9MNZ-mFdfnMYTzoD6SaYauoA4Pfp8seommmK0OKjRduo7gKHcswOvfy_LEKUl3tNR3EmItvScQFQWn6Vw1FgMVAvUkK72RwcFQywdcCs4Xrfjp7RTWW1i_6poiLkh-G9QrBtd1wMnEMnrhL6D33ShoWSiw-JRUDbx495bap02ZNKxC44NfzhwmgN3onpznTdWln1e9p2G95EOieRBTh5X1sckNt31uNWYe_yjvfaotTEjGDdgQwvp9reGZJTMLftEBEFi1qE41gvhXmWGizDe-of2VqkgSv9EtTh-0nbhWzGuEhJdBdsXeSQY_QNpg==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;fcaa2121-a326-4f05-9873-d2f02644e6d3&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;42hrSVeI6So6MhUYzPBgUBIwS1YLGEP5x6rIYJIzXgoMrOVzoIM9RE3aHN4qUQtuJhnlSIx2lywz4QTq7-okqtCeDBf_uT9eJwqLvCxDKNqvwhq0TncmTiqQ1-681u2DYACE3-2AgxGXj8En0Chm_mBRyFZZ6IkyVwG-fiD8Rj3MJInNhFXzFV8vLuyxIxW7JR1v9sDGcbIqdvEXwm_KVZ2cRDvn3uq4qGWkCoTb2ozgDefgjvCg30ko-9PMufLjQx0hYr7PVDn8D0bvquI7ltr4dgvnNi3Thvd_L2fjES6kPwnnsQhtr0okSF4j3QTV-eAlisw3hZJgQ1Qd9QAqfS69QWLni7erRt-tlLiLuQnwRyu0IT2-ZrFhq0CLn_WfOLOJ1pD-EVjCq_rXWQYqzVac3IjqT22FN28IDw8aWx7RAc7BygcN_J-NxJYS73XE4IoRGHRiwa0gwxpXd4-zUSNcAEDF2SdPo9Lk9leaQ6KGpgBK7zIni5yFFJZMM6s-5cSMRWLD0WbnJkkVGADkS2PuNDwLvb7bo_28u9QuYYLJFu9onsxhl2gtBIMkZpgqJSJPN8ngXkp9o7L6bcKSpvGbYQFSM5sf2vUtStBaxiKldb3Pqvu1X5pSkqAvK_CCZ2fyV4BQ0cEwhKIfAXGHfMU1csdGcvPbbG1Rb4VLjigsfd8sLEs1l0snupA9KjCCUZVGyd6UjCbGHxNNy3-nqEoPD6yLW1zPwMk9Ak-I_9nXZyBlLdlcejMDc63adAhbnRryTHqGhs9KY3gQg8hc-09DKWKE9X_GloNHoG4yXpm975lbkBkmGXtAIsJ92a2ZBdVP56DuIuScuHMnRc9HJOo1sS63KBIaJ6gcOUiiO58PxOsdxTEu-BcSxkVHmp3bH5gtbqOALBvpg3V6wg9ltQGXbV98UWBhSvIRY3lc7X06UQoDxIbsXA2Eu2L_J75iYQcO0O1wWO3jWJPJpqbB6vdDYOYPF32hWsWECw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti mrazu Compass 05957 chrání čelní sklo před námrazou, sněhem a ledem. Clona je zhotovena z pevného materiálu, který je na vnější straně opatřen voděodolnou impregnací. \r\n\r\nDíky rozměrům…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;5567433&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vKUNu4xAAoXoLarPOZjrtxOaGC2s-jevACSVKXfc4tunxXcX6Tt2FSqe4GpLZ1m08GYbvWdzUvCxNT50Hm5OUjNlBsyrR7gxpsxnvWULH829Fd5paZo4aqc545qtYfJrNi_i6sAtQC7YTjpsD4_9noAyvX659LyAm3mr6tiNngMrbHw4zXLTQ1xPhxJGXubouP3NWGpyF13GlDUwyCCfzeAfQO4zZ22K6fR9L_2PxkFvQ-wlJ3mzpR_krZ1vEcFiMF3Y69XiYQe4ec1U-lRPGAAzNG9c9js8KxychlN6qsHR4xEgpdwWwCjDJVC2UVZcXcGc1EzuNyFVD_FCzayWu1HaD2f8DoTCHuP0RDbQ-27ADIGIiSgsErFeiKSHr5TkFU5dOHIFE3foe8h-CM2gpZTG-jRIbwXmUcq_XeTuzuKEprfe0NPCH8WJ8W8JIK6lnq0Qtfn5z_A_ZrrBz4IE8Kve4jPoelT96Yg91ilWDQjIHYILDOCb2PZwWnYzZ9ZFxX_TwOZ0KJqOAmrOPyiFSnmG9JoBEpquUe9llD4BUrVnUYmUAZO1e-X4UZQcZRomWNfcrt0K56RK8RJGDXBlQTstFx3D-daDED20upqy0Z02aOEFN3XQJzPaV32g61xQu6J3BON-_QNfern-uwU05TkbbpBgw13i9KhHCn33Ae_r8x9mdsd4xdaC87dzGd8crAwk7YV46JeGRkk4d2c5324LY5bfuuVLxWIjVMZrKV_OQJcp2XYM&quot;,&quot;maxPrice&quot;:17800,&quot;minPrice&quot;:9600,&quot;offerCount&quot;:79,&quot;offerInStockCount&quot;:64,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mks8WhYO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9y10mNzw&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;240 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OJfD8kFi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;71 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hWcOAXI2&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gb/OsFBVDU.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W4C5f2mE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05957&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nvH1NRp1yjfh7_NiSZD9t1i0h2biW9fCY0OBwIOYoNBoeIOLNxusHulUmqzy2Oji3-z3yciO0GhVltODYPTuWbDv0HekneH1gzlhbGSabNMbICrTjf4Ed4d7FY-mxiEZ9r-9RWtGGZCH4unaFd2CS2slFE-eIz3ZkZfuhRYxUfHIl0xrKpuzft_YujqEd643lsFLqsYkjq4C2e_ulrXz5J6wnfWPa2IJyEWJTFKArckxMkRe6Cn84MffLeT708ZZwj16aRhpTh5D4X_Dy08F4Q&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e1c2bcce-85cb-429b-9551-26da34a0c0b8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05957/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;eLqxImxk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ZBms8AEatxuCHc6X8ZocykGkUipivuALkyMl_KnLiS7gIs04UC8-581LI6W6UC10Yh9Fn2lzv626okIG8H7P5mzMgsqo-XT69XNwSHAmDSsZtEQgad5PfIScW-sXyhUvWc-TJdg5bp8OCWWsAdlcjdi_82O3skplCWU62Sz0u9dP9TwR4tU0rSx6zGW3nysVHAapvuArVeOZAC2wWYY39WJhmOf2Jzpim_yTMb8Dvg9tdDdqwONO0j6pFE9jsQempNEUbkS9NRzKHEG7ww7gw23My_HW5sjtvw-I6DlUENYO_3kYpY7nYTGwopyKVz9vrHhzABFFqirrKRBk-HTTOrirRZpS2GRAh1IZlrzNbRv8a4lIgsLpfzVkxyd-C0x0b1tt8_2P7P9hd--8VS-qVowiMvI7LMkZHwcG-siLlwpBngGqihFv45kyKNPh8WC2JnJfgVeA6u14fjlZozxfRs0LUmIdqJz3sZRO1Kt-Mg0Ub5IYWgY1tm6-eE1lVDDHEUvl7byt6fa2tqb9Xr0tvK_H87LHPG7IT-LBcTjiMh94gjxl6UYL1NqsT_ZS2e7CI5mOveg9WZGodgaTSXbJhKrSUtbOH2vyo0Mzs1zqo5YVardkr9Pz3inuJAROLgoI5o9fBe_kzZ2NxnzlIEGWKWr-7dXhlmuLMY0FYxufV15K1gGrcEdkacfM3lyEIhB8MCnxoBiD8HjBR5ze3Bw7Wna7g4Pp7xLBRY8CJLFeAOvABB_jjsrT7C4HPdBJ6YB3VwkVDFQmQPSNZRYQ9SnjfjMMRdJ8EaqK9OnY_nq24oCsRM1yq8g3dqUfZSca6Wnrvd7pEojRrng9f2Aiz7yjOqS-xNgfIy87p-L6mgufXHn0XpQMk-8ErJlp_RcTaNAd2ZPB8-JiOekwspaYkxo7zwRqio_ziI3pCnSWcRlei06qD3D6_JzQehTGNiiwBbs6Vi1WDncP_LN03jgw2i9uEmeBbbwry6Eoh33cI4xg&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi je plachta proti namrznutí čelního skla. Jedná se o praktický kryt chránící čelní sklo zaparkovaného auta od usazování námrazy a ledu. Rozměry plachty jsou 100 x 146 cm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6618738&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sh70Zbqh6EWi6Evt-Q25eYLNRo4kfFERDftt_uXCr8RvKcp92qELo9Ke4-vibGlitALnZ49a-okw5HFRf2FlZw3ufGMOLCK2fYxKsoFsXo3HhtvFZWZkv7bVBuvSgti7eGRbS6v8R_X0oIzXBivPLBkVuvB1Y8YYr6tDL_ohTbZt8bULNKAm79wWULd-Y9TDuKfyLpa-jNxDhq_P6321IPdXFLXzQEPZCcq8P8vvteFW373B2JK_o-nKHAIdSkwlu8WJHHxLSu65HEpeLYTcK7-zhtW6RDV_BAwKgTA3w9-XdtINXU4DJvCxLFm0rDjAzpz8R6G_WVj8WF13rTtdwnu62_pLbd18Fdqk2MKwISDy0i58Mhz9ZMnCWyylL-zhoQAmhRPbZ29u_MTxyjxrW5WN5_EdSNQSZj_pw57GA9kWxPp9UA7i458pKSt4UKhHtbJQWKfqjXPSWwMIUVc3ylXQbJeh1x-XOWp03zinq2o7ELXPYZTlj-J_WPF6ifGeCaeQ0o-FyJwJcNGX6SnU_pOt2W739AYrjaUt6epVMDwHabOooRbX4q74t2lxV61f8Uz1ao-7stTHQxBLZuVD7MHikesvFlWwKa_epYprcoAOj2wJmHPcS9ft_LHQN5HDi2J4Yq_uHQINtlIGJx6D5iJ0YZTddPiTZSWgtUQwqVSA6hsJeKi_tIMfkEOL7IfqKYNmchS3e9X7uykIYZAvCNTZqZeP7zXtgMv_Ta1WGcFhHsasBI3iNw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:52800,&quot;minPrice&quot;:21768,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3qhHuW3Q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;toSCHIRq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KV8Asoqx&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gT_p/bEJCFnQ.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EUFvTd9D&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol Winter Plus Maxi 100008459701&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;bSQirOODgDE_GHQmEe4wddl-U9Xffqvu7j68aGvJ5P58QeIxY4_ndL7228UKrgnbsfQIb4Lgjr4SFncel8PzZdrudRgmu-pHWe5O6B1hW4ETPheexygTsH7HwYJIbOsePHgCrHlksPd3R0pGugG8gt5ulseM5s_AK_Oj9kVk1S371rH24gq8A5zgx6zFrbIrU3c8d8PAXpsIXO8onapw9YqCOYZ5XyqWObjCJ-B7hXVEr4Dat-9_OewvNkHXq9pyf4zcOK9TPvip417o64OCkA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a1f80e04-402a-437f-b1a0-7507ff977cd0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-winter-plus-maxi-100008459701/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fHW64b3e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ycGoO3hSBUQs14lJ8JJr8EbUGomJooi0ISvjlXaKK6enT-EWw8smveIy3T0m5Pa99VtvIkd5Rx0HuZ6F8CqKEZbfHRbmJ13CqO2N-SCjt-eiG8sXWuNcrSQh3MV3iY21kpHlBLSMvSTE470VSx46bbsIRBQSvNT63eUQP9MZAyN_KdGcnRUI00ME9SLbGXJhXxY8vNLJ1pUkH6VF9NUzMC6Bd2BGjBefP5e3n-S1Rp-MKir5ynlGKoIApx7q1iYhZ7-N3B92A_yvAlr9rL20vWf86NaT8NQj_FuD7gt69vH5vLUePoF4gYo3JNqjV5czZmE8bFXBf1aOC34aeRCuJTK41CCZcm-f3IPhZsLLq9a9etki-UPsqkLtvz6Q7tKmTdo6Y4iOIwLhLvWXdIY456WYhMd2PlFB9_zP_oVVAVHKWjUQye8e6a46gklh3eW_hUNXMeX1xcdOvBbRs526RaBLQxF8Qgg3Vod11L2sFXkGtXC24xtRDpcgBILt44Vv7C9gU6dEtAYL4KexgPHRWRIE2cMJNacD6Bgf-9oGjcJ21AXYaCe65e919Sml15D4lFbnrze8zFKqfKXSycF9s51vkea9XrZoyo980ZE9F9XTVPXJ9T9x1p5K_D1p3InOfOZkm91-3ShRsQXRI8OgiZ4fkrEvckSpw6_AefvRYY62EjodfapkM2HirZbA0nX8L7Xp7WSIowwy-LNA4QihyIQVMKtVvZND49rHhpl0eGFRlRxyR8QfKtx7HzDwnswnqnRB1IlOls0Kw0dQN5ZVwdYxRkOaHSpRst5Lk2VtV5u8sEgceYdZcjja2F2s3J-X1o_niEEggAi9m2jWWSpC1o9mC2vzDXl95K9OuANpIs_P8599RU2sZjaG7xeKcqO4PAV3mdkOYVxHltooZ2sqMAh8DE_i87uuskWqAMWO_UltRZ4_HUUKOB4DhVpOMLIwxBCzVKGbmTtyZ6X1IfnISc9taFG9gCzuF1mhcw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno Compass 06129 disponuje vrstvou hliníku. Zesílené provedení s celkovou tloušťkou 2 mm zajišťuje vyšší odolnost vůči poškození. \r\n\r\nClona o rozměrech 180 x 85 cm lichoběžníkového…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6045358&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fRxImscMzKtS5EBiM_Z87uAVMfzSvLh9utQxvIixPkw81IsHvXcvdSSNMBjCtig4r8azN2Eex6N3-95QTWnS9Ui2AxfTYGrtw4FK_TBwmm9GkrPXKGougzwna5lCceHZEp-h3KLZPjcimGFKcqyzuRhLH5x6N53YJRoWAh-tdp0OK-F1iCH4KYtcOYQfAVF-epHlMMJkVzdi2jQ18Xc8qrrBsxKB8hQBsQU5WGwhPjqzRxSxMvXlsUamSZJbDyFGlpw0iLwOjD2sba7CCEJQoFc5OBj5ufVBy1OWvhSmJROSrQv_o3Ra_QDA11uu8CFWprRpId25P0aQYpL_FgBjJDMN8i1xf2WiklKdb6L4u2BxHaQtd79D2bc7WKM_sVJvxhc_wziW7jBuEAn4XXmGQstO3lQvfNZYJVeaP0gTFS9DVtq2I3zQV2V_2Nfedu-Rp46z58QTLGvg9jz7rLOt4-WAztTss76vB5M4TGl6c5np-BdQx8wO3cK5Emmuft4iyG-RZVrkx3L46OWyV1TUnTHPp-JfkQVVX74VO6r57eHf4Hsj2mQ25M8J-bpIcJR-xxvHqeRr5Uv2Ebcd6kHLdiOCYowBST_jtphCQ9cz4hs5zp--yYYD_9h7r2Q05pMeLiH7GSZFbHEmmmF8a5W8HTCfLqkck0JDn-AnT6c7d8-IGe836CUYTkJ_fd1zHayHDjLF_u_tGp-iFQtB_B1OUFGyRcI8nFPlZfLlaVmH2JqCgccKeWw8&quot;,&quot;maxPrice&quot;:25100,&quot;minPrice&quot;:7800,&quot;offerCount&quot;:108,&quot;offerInStockCount&quot;:92,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ddxpoHXP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rKWqW4e3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;180 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;84SUvhAf&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;85 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xQdTLGyO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ga/271CAfx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MWsz5AuL&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 06129&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;acBzC32T9gzM6T7WymwjRFC76k1SfPuR1Ll1wwzBeD688-_od_6KozJe0oP8MetCbjg_ZdAC3uxNyFSEGkn5NH3g_cmmKXy4QwcUPxhpJTD8BwnEUd2TGmz8P7TX3QhFdpHTpz2X6baNlr74-p4EpMa5wn1siemr0spuShu6nd8Xqb5hYaTcZWDQedHyW4pj-rCM2WE_ISDGnfkCtFEQuXFGNeNMe2UXsaYlvJr3JAwp3ItDmZ49RzP4KlkTgtmn9OqS3dhCX7uB0VculkbdWw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0918e543-ac82-4372-b9f0-0f17860f43f3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-06129/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OJnVD26d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Utva1L9rIUG9aJhtc7WmDmi1k3_P5mz4j9O8KWy9J-bp-FYPwUBT5ojjPw4gIpdkuMWAbIrG2BSyIXPsdNucGlucOZ0MgXBGUjnc8MUlGQTJFNggr85mF7FfNOE46kE6OWoR79AlV4leNVj81SvyaigvSJEP3GSfVUZ3lsvECXL1MGBGMSbTt-rZtoh8ODKEtzVZbBZDARuVoVOZADgS-bkFOSsF9ErdYSz1AzN-VveY70gfM1FsXQHy0jdKABZ_pBriElpxjRzJUnCvJ8S6JdF903TXw8sqezy4goWGJRJ3rc4IuRq_sIKyF7_WvFMD9gDkKFdQRkwsCosjyp6RxlAU6yTNI_yC0fwum6_k47TC9MKMbA9TjS9Gvad70QUika8vF1vLA9fglVQEy3P3Ii2AIkxK5DKHDRUGlkpzzJv-c4Fnp4LfS0VyAYp5Yc9uBQuIscjlQE1oQfqWr91odvPtomBekpKv_qRiFTqWN0v-Lp-ZXe2mQvWLbp-rZLQN65pTN83DdytuOhLrma6J8bJPHQQGgPlTmuFQ9b2frI_ceI_w7r2lU5WTNtqjVMzEsh_3W2lcOcHhyrBFoqfrlEUnbzLPVsI0SGeSbLnyqRy4OQ68BKquMbW958fJb2bPPDrKON69IWOYk8oJAbuoYBbZv5V-0BQWJhIpbCqNXyZdAUxadHN7Gu1abkR7-XvxLJr3Gx4doKVvbEZYmpViKlbKAexSdsDJOGGxbzTJGWigNyP0oOKp47JHKuavujAss1XCYQ-fhpBUBITDZV0KCV-OPEkZ0gscYgOr_GTnYOuAjwbxnwVV70Vuv5Bgf74Eu_VKpHA7qJ8jVXnPuTqCUgAMPgjNiuA6xQDLkUQEv6-kImerb4H9G6TOQ04Imbqfd3bIqDVmsawGHyIvEXFL6_a37hqrWavuP2GRPy8Ltowbl9NmHLNGXLasbdjOl8iGYWWq2MwCX4tDyt_rjuaEd0pSX7DZIGefRDG_SMw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona pro ochranu čelního skla Compass 05955 je vhodná pro všechna roční období. Tato praktická ochrana vám ušetří čas strávený škrábáním vrstvy ledu a vytápěním v zimním období. Lze ji však použít i…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;6552115&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;urYnANm6YT1mXJa3tSH2m7uxA5dEyBXoF-eV4DBvUsj1MBR9QdDuPMQ5yAM2mBYJS4FF0Ek6-vclzQOPdRT65zktDOdluU6haDgDtmjV2OFJtnxUvy9B7P0DL0xZf-vOLyAd_J8ywMatcv1MhNoBBEWf2bQZD4Hq3Csy8EJ86CuMJnlK9u0vESXJ9Pt4IAuHPd1va3DqoKpXNqQ0vWHPugZ2itttrwRBwUzTauClM-gqg9fALYSADasczCRybpyOY_SFUzn_fcNC2PAn_CuCOtpu_T2yL-1Ot3nvZv0IjrJnOEkP3v2ZYFS2WnzOIRWfED79F0Lx0VV8Zxf_xsGCIIONa84nQBS1Shy62KN-5LVXHv6wHRoFI9V66C9QEkozyx9Y6HUVUcGqUSrHJ3W7sfUZdgQjnhK5C6OXwwrmIT2xR2I1-ZraLJSJOOsMdCVyhqx-8buSXoT0JneQ9hvry_Gt3K7KOwXIDuHILeLHPyqo7--Snd93Sv3uPRU1yFarFFKrrQiwQTn3FZe9XYP5kol6pDGt0D99c71wuJlbLYhJ1CQHLfccZ4WkTm00U8jsO5PYU_wzeRbsJurcE65wiYUblTgza7l1hrhiTXvIxv1m1m_qtM-N8-qt6jx_ojJ2tPhnvd1ET2G8WG5o_UcKF0kCCjxM_tBlLcyvNtW5lefPUTWU3SF5qIWGiptf5RfjslkJSDI6tAETPdc1flqvmslQI4CIjGL1aR-jbzdlFRx9K_PGg0P2Xg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:43500,&quot;minPrice&quot;:29900,&quot;offerCount&quot;:44,&quot;offerInStockCount&quot;:36,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gOQjSfrv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8mPPxtNq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3M4KzM9W&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;120 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZLDfrhvs&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_Y/bqydkd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EqywJOTS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Compass 05955&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;ASHRW8ahjKf08x1uqB-qLeKB35tzxt7rT5Ji4RMyiX-sLuubrGXWGxvEY5My2WiYD4OX6QU3dPUeNsDRpmS4dkWd0JbQfebXbbX-nXOQ3kOF38fGSuW97hfb8d3jAHSNaXK-vMxPqMpNyaYsoiVVRsBxBZeLRI5k-j97nt7A7SWVfBZvj75naihOKqa2ov4CrRBKdzxK9c22ESTlCAR88LSIWVnV9WHYs2GLg_H7DEZABPDUgUKgeR0oikk14UuP&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a3b1ca5c-82b8-407b-b05a-7c517e0b2221&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-05955/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Compass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;6254678137165261615&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_DP/7PwRlN.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/compass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=6254678137165261615&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2bLReESF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;KrkdKLsJ-S5im_Aa2esft7IkJkYoVPzV1JcZLQTVqLWwut_dH5YMjP6qYU_j1usoumRE-148xjOkUjPNCX7J-M8ITe321u1Do7yLn9cuZdjXwNlV0Sr_0ws2U2NGpA2sidujK-7UAVXVkp7q3uYFCMMV2w3fmWlYf3T660Yt0PtO3IEntxSNFKA5z7DbBL_d-NsZ8YhrVYshWGUuDNwsZKwDxADqYhDUo3-T8ywBxiKWP9fAVq5suq7fnjsr573M6Zw2IxSLUXW5USiePivSy04Bg380iBhnJJOkK1VURFzemQ1JWFtecmVYDP-meZM-H7mRrymRgYmhIyNGr4Chhe_KoVeiWbISiPLAInLSy7rD42VhxaKYxjPlpMj2LkmaXLDKN_p_SOtJCMEm1ALs9wt4gQkz5hW0DQz-DCEaeHK3WsTUrMygRp001cSkGM_KSQvYyNFdZM8Hb4X5saj9rwY0WdUmQmqLA2AHUWfvw7BgG7SjG7uRUJPrBmKbjMXj501N_1swtHi5WTiHesGxRJDj7HkGmqJ-OSHwfp7_d9pqvz-7qjV3uu0t01jr2yjbK4VrYliF_muuobVJKtR048FGtXj0g6mHmsktexIckdirn13YOzQ5R4jci0SdLekHKhfBE7ZA73v2-sSi4F7C4cUKMx_VSo6vY7ZQeJxqK6k1JEg9s6pskYfr4f8WI8GYMql9I6iw1RSa_ccLkAnmRHUe7j1ky_npK_m9mvsNyE9wnv9RdanH6K-CX_s4hvYeDeTST5MGHruHWalgZbWKsJqogYsRRVMpQ5Tqdd--wxPMfSj04cnUVZYO3Eu_M3xFrCGgWAwfQe0aj3wi4XHr_I26itJtq4velonjrpw8mN-Nhkkd9HZxWAjzGb697nAJ0o9vLat4FOLZn_AKcCAK0NTpqWoBVr63Wrn747M3w1uLuY1MmcEytLOpl6x_0NIm3jpKiJsUCmSGXcdlVQ11enie5wdR-8MmEIC6bA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochrana čelního skla Fieldmann FDAZ 6002 efektivně chrání přední sklo auta před námrazou a sněhem a stěrače před přimrzáním. Díky rozměrům 1300 mm x 600 mm a odolnému materiálu výrazně…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6063853&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;B5ml5HrzPXg6YAzFtLsf7V6ZA_8wf9IOAWIgGjxwnnbbdbBXUILV_eMgoHJAf3_R0CiK56ESgCoH0hueKvZEUAWTGOFA2Ek9X4MUqedesw8xLBmcTBuGCgXLUdm1E6z_UFMcgNvytgFfUrr_F7OZYfS5il7DAYMxzr5-jGS6DMUXajCDAkYQiz-MoUCEJDLJJgfzKLYPxyEqGQhGOHlXq5ceKCtd0a2gqnv_f68Ek6mfOYkXO011B51tlk-nCHXAvLdLBMJ4SFI57KH5f_YPQ9m65ZJy9pyBr0HVG_zutiFCWQP6nsDvZJPfo7xFX8TG71GY2k2y-XICzLchL2Npe0DSBlMGc8AioeMddS6veJSPDcu6RGQweeOkEQ0HrK0SIO7X_zazGXtQ8H73a-oXLSgtDb3fq2F2B7I13UpzlzDVe5w_M5kxFCnXpMpFeb8xeQlGvbl2WGh3TS-JIbmUaLGTYP2V0_N8iPqu9KeMnOK_Q6mlvCK0JpleeRZXZV3UFsNftSTTynQTWRn6z-iGIb5vrWRhlAL_2ZseHaeTEs43hum-alVlBfycV5A7NLvALuuOredO7Zz-DA9Z74zNC4b2_gjxnjx9vg99WxxRR0aKXnnTwVKUrCEJBIxbz3-4CEsuuSDDkbgIVz5ZKp91YwzWbxeSdl9RObAO8LvvZ3LnAEpA7UtFcqH5wtXkzqiTioyOi2FrW3T8V58haU3qBSJ1lPzIPwx2SaTKIjick_Q5jNtqToDW&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:6900,&quot;offerCount&quot;:10,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ClNPcua9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dOaKgaql&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;13 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UDCBFm4O&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;6 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0ho61Fw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QL_Ha/cwxBBhk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NGIkJrTO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_GD/0tXBrjO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PjQO6KDk&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fieldmann FDAZ 6002&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;4Y85wIgmcl3FZs5MyQAvx4KuwADmLY3N3tvDmjdiScNPYOlkBq7tZFBL-pQYRkkSFmbvf9LMzorinoVboaCETK9plDpJp11GVwZsqXZ5aYKnDHh5SYOKlgboHkp33eaYrLr7ywUwgCD29qXgwANgeRZjScVC_Mx-meeZvJ39I7qDcu4bdFn-Hccf9UaSvP6UlX524YN-Guy9_gqo3LTb7rrTqGQ8UZGGD6lumO3IgVWyFIhzKbQTYVy2LDoIHFqyWADtzjhC6yt2vNPi0YNkfg&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1a568479-44c7-4abe-ade2-f699ea47984b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fieldmann-fdaz-6002/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Fieldmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7809668745779630933&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011218/img/31/150x150_hdGpnY.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fieldmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7809668745779630933&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;oGVyx5D7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;afhKStjbvsZFqklBA_hxMlupdTFb-QpAABd0hUyTFJj6YDtr7uGjZSpHMZnEgRoKTBQEhGH0kwLfdi-kc9_7mB1AF2vofafPXxMaQpEql40NTpZ3jP07lR2DfU8lI9slLboe13gVBqW60Q01awpm488VI7FMZ_djkhA2hpE79LfEUJ6nWvr30Mu_ZL_HJDl4vc4VcqReTLLL1CaoFaghDbNdykhCD1QXwwjrNyrfKNKkKtrV3P1ReAp99Zajs_Tk5GmFnzH0lv8ReJ_-k6f4dnk4yTBVK76bFu6XejPp62iCTops7R5YxZRNmH7prIUQlcOR2zrAjB-p4XjY4l6W-uYZacR-E-w85Pj1-wk_3CFDIh3mhgjnPNX4fscsQHjKKV7iIN-mXsVImIzJC1jxJ9obs6Z6Jhxp6E5J-_Fo_f9aKdc09LYXcOsC1bAqmEgSgBpYdFRgNvZVgCQEoTWZExI81Wzb7HllB8NXn_Wt-M4qH399uWZ7JTijZ0-o8a3ktC9vor67ZbwlUzDhakj04xxwvzAAwCFFdApPQ3qqn0WemjrmA5u1k-nAgJqnzhdh_r0abLbYvGG-GrxvwQoXFYgY2laABkicIJ32JB15gL_OSgovBV7Dc2Zx8_C7E8qKrAMOZUoQjQD7gv3LimZCBCPHAhlChItQ1sHiY62PgPmg93h2HWzSndVIVDyRTkLTE89iRO2s6QYynXyluVHLAjua5PTvzm25islG9wgIFsgU5HkL6M00DnsBftTXbdyRwQw9RcfgfnfJEsY_wWM35yEOo1smJv5ZR_OUch9TKgqHEQiBbQtn9e3X9AXQIxSY2xcEP1KbDQhuArbJDeAboyVMcBecw6AyPxzLY4OAjyEauh3T-Ty_lX1rXELYguRlenXoUno1HbCRQVxsARfXb98KpZW7HJlEA6b8FLUUPNgI1SRcnWJdN-WzHwJ3Pl1vniSZv9kRhrkKA5YxmUG292ZDo5I53cn-A3d2ijM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona proti námraze Mammooth je určená k zakrytí čelního skla pro dodávky. Je vhodná vozy s velikostí předního skla: výška 95 cm, délka 145 – 175 cm. \r\n\r\nPlachta se vyrábí z odolného materiálu a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575210&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;meQXigBkr8Tc3V17cQ54EelP_YfZ-9Wk0Of7udgYn8OCO3YhnuZTkvJrEJ0HJGPrLzt_1k_9mPZjlT2QbCYyXUXuxdHy3nuf4kQVzP7VYfhKwLAxppkLg_jvz6WjnNG0uchjU9KVcaHEHyYMbHnqfMSJVMHZQ0ZuqB3Rjkju9lUiMJDTn3WT1KZD1p8y9oQmQo9xMD7ChdWzqwG9Q9w8XOBsmQltUwwAO3NAnMbhriaatXYTZJxkrSXuhFY8F9nkcqz6bdW2tXTHDZgZDHaSPCJd_rUcxx18yVRw--QIfRjD4G_xFSs0x8cQuUvNYv0mREpGkCUoPkWgOW-3a-M3FQfYDmTR4Ct6wsVg73BxKQzRaJELDkMSgApt2dTiXasNDnvbhsX6TiutBJdwiM85IGhlJxEz60SZUb7cYDmhrbFbZsp2R_hrUQQYx8tjbRAFGOhklTLLRCiWdBiKCIGXCNA14jEsGjDunebd7D7qsDE3CW35KMvgJI1Np5ElSV3Rp88MlqNqcTybveOVjydQd_zUV4ML6oadDxN4HvXsSPX94bMLjmxMlPFLZE-BV1ilbS10kHAyGsiv_HfpjtQ2BxfzVGMASiTo3EMHJSnHyY9jgldh7xmpHE7DPIOHUbzHgNvaV-gdxRykUudk0PiJpLQdwwbPp8KOQQhAf8SUacs402j_hmLitvpKeM5DxkEzGXLw_3N4owcW8u-vyvmbZv3-3WYCqIo2FhnOYSMOYGBRsM9fc8vBZQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11687,&quot;minPrice&quot;:11600,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BgybIq8s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hb7TxxRV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ewlKiRiO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qsAozEY3&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_G5/1fjBiCF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ogvqOWGz&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth Protimrznoucí pokrývka na čelní sklo pro dodávky&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;H4jKST-7gJrIHFH1z_s0Zp4E4zasTyK0UHJIIz29oppQMQbV4EXl3uCRPZecfIwoLdfr-XxFPhMk225-KGnu6zZCO_vN0VfSIdCzsqJYPp9NCFmGp4YeNx89M2SJQx1KMyKERmYDJDZ-hK_yatl8DNnGz0wni61G1COP9NSpKRejktWczgia8WIVAfNy8T34XvbN1EhtE6IaMEJzrux7Ld4Jr7DfxfXROoYNk3hkMhHioqXR2pGv9bA2eulVS9-Plub-iqB47z4cj7DrKc7SJQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b8d590e9-ef30-4038-8584-acac447a40b3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-protimrznouci-pokryvka-na-celni-sklo-pro-dodavky/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aa0B7XTb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8yt3Hj71gI7IaEOtnx7SRa_mgOyAidU027J6aD9gjR8Ev64PpN1eP9pBqdswoa-dHRlkLuiuyZXZMg4dvbYxzByLyO5Kggdz_YXGx3Z9Tbs_CL9J4gsoLRzFu8GbDLWWpn1Ia_9YDgq9JM7Iqgjri1HkiglszjtzKXQWx_sdMO4SjiT5SlOYHX1zidL8pBSfX4Z2zWdhqDxWbHCUR3jQ5D4xDmj-g42tlzZSIG8LiAkUt2GPkq-DDyoGgIw_3HxffJXJjQmj9--RQaFFZ_fJdMgWUGBos1P2_EyG-V_4B6wNlSFnDvRp38BDsG6_3MxPW9375fCho_JmXeJ3MHER1JHw2XHtU2ptJoz9i2-6miTiS5reOZ3qoRPoB0slPoX5uptKSFxxGtqGML7cG71Y9txscvdhFzdX8jFB16mfRHcxNpXOkNit_za89rFhvhEAwunuWRCNQmZqK5LMamh7DSVXYPR8-y8bto3oNbUaaNVhTS2LJ88AYbBDNREgDeu80w5veweinOP8_o2sJpaNMa9yRTtRC1tve08ysTV6RuwRFSbhweG4bcDZjWzZQqCi88BiHzfDiXd3dmlneuXW3uj-A055435zSmChStujXAe-TcSYNezHWMPGL-K1_iaMlZMAszAc408lFCEEknNZyR_VYx8sN2UmLwmxjAnVYbmp_A-e1haIG0Id-1AlnPrUyOZmZxZFBJfhoYNCFPVfk_PJ6aVfy7ZTPBuZ6P9LgIKXX2h7LK4fpWuFQyBLGwXVMHEpDAptQq_RoRRqHg9h0KEViNloiApFX2ek4TIC3zJvRMFVnM51NdM--8dTwclBREA62FGxxJXfk3rel2BATw_U0hlTNCKW7xoC4YsWf50lYV3JGeORt0J81wdeYJBA1YbOmoYf-d8c0uNvw-gTEZDmjaZFxi6GKdARzlzX0NR82VHCGPU40tBt3ZvChEEUwFTe4Se-PL9Um6eXk1Io8AroFuHm8H5e8BILhVo=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kegel Winter Van KEG-5-3311-246-4010 clona na čelní sklo je vyrobena z mrazuvzdorného textilního materiálu černé barvy. A svými rozměry perfektně pasuje na čelní skla dodávek. Navíc ji lze jednoduše…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:12,&quot;id&quot;:&quot;6557208&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HN2EXPFzcZfSskQOXXdTyORjPqE5t8ZIjoEjON8jnIWux6mGuufop6xqDnOiy8rbS65oEOT5t844S6X_vQcdaInGRwbgVBTD-1_e3A2FwohFQ6U60CQY5GKtG4ygdaGeTB1NrVspq5j-oMby63kcGylJv1VzRc7OpmdDAVlMjmWhyRzZDS2jbNq-AnvbxU7LrRnNfP2WiS-w6CawzWwms753pja-p54-t4q9TO3QfakmljYvH0OWKDH_NbdUtV94lzSulCd2wbotbXW06hAybtQ5tzHxC0Zz4nrw9lT3dVYmUSTzjAsQd5QtcZSrfS4CmtfBgp9wUXjNWMjoixzrY3HSkGr0TFfhkXro_0acMIa77z_knHotGhKGiYTbqIlbfS4yErvVmSQnImL1n33w0jgaDxcODKVzxJTMk3CPcy5reoYeQM2OTHSY4yB2LdqGT4ZCp0FRT5KROEUmKS9BI1ZtCCgKGEgCv168H7v6iI1bnbPqC03aSdMSNZugRCFkjS3gCwcGbMXR-1XYpkxIAXwyEVZtuFoOGCnDMQnTT3FAPA0AcldXFasHyjPdvunYz_Loz8jLCa25Vv6wxPypH1Cz1aptXmYQihSW7kbplzi4bpoaP2u5UkwMVUHo6tvkRNnQapvm4B-_8ZgKFbsSFyIgZC976GGDsQi9CYAgjqRmSf02ASXd3OXvbY13MhziDTkDx_WfYT-viILQZbPIjjCprmkhn0LScFU67UYzQDCbcAsMdJ5MsQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:22900,&quot;minPrice&quot;:14900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rsDhMB4d&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GHFdImLR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;apQ2tAlC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N3OTE2Hw&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/KdmBB5L.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tYVlTRa3&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Kegel KEG-5-3311-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;aPqIaKPnwVHi6wyaPl5rMQPdUr76aNHFvg3WpID2WQdRLa37JfkSDAlzeTPqoW_dx-SonHIKRzn03UBJsLLhF5nDqJw-pE6caSJNgcARslm2SDTPccYbL1wzcG4eMYgEdY8IiRXuuJvePtnGE8nK8FIVVhUick0E1MR7SUlMwOsG_9OhfnVgqXKVTOtLjwZy6sJM-MORe3-kdRCMgIjsv2N_Fkv3OigEsBM8ViJRzdLggdi6yQqaZlPGA9H-0krocZZ66cWngqeAVGyOe_ZucQ&quot;},&quot;rating&quot;:97,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e3632352-dfea-4aee-a248-d11c9b973ae7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kegel-keg-5-3311-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Kegel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3440673093695735143&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_J0/QWABTBl.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kegel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3440673093695735143&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KMPl51wP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;jy5E2F0_cKCGWHEqWPozWSwxyG-YaFeE3KGeA12Z-Ws8mP_Hadj5LJNrSD0FDolyaayJ4oFMzDruUg-a68O4psYjnSnZaEFany13Fa7LFHSiogOQHg2RjivQCfM1h08EkPWsXMz73OF8-0XdUdK9uczOTCdgbjUtTcaA0NB111u875-qRJCAreCk5lf73udpLw02FaqMpaCxbTd0dFSR5v26UGVQYSCSls7CU7th4M-Im9pquUmDjYP85iREVrpHHaINuLJZR-_bhNz89Qze1nMtVYIAyacOHcMSHisv5OR6iXRdy8cLxBdVtPPcKq28FdbW3BNtkJi6QdNCL0h_s2uPElxTlEZWER87L7pBDYcNUHNQcJuQ-MRkNet20jB9nyooV9d5AxDRY6it6JcoTFkQ10JnCYG_TonRmbNF2ahp_DW33_bVb2wknG9AKRA-h1ZUGu_lbXH7nXr5XuU49PohZT-mVRlxn7QoSUdI-HDO0aj-lZUrapJPvMbQLZrnfIx7zVgk34-ou4VNWJqzztisrvw_yfj3-iFEb0YedDtJefvTSMJBT8obYIwHj7x_bg97FUvT6SRnbes324irGGimTBH0aDKToTNRtBFyN0SuDq0HenWnVe7YedP_zGlHfD-JXm1CrGHbYYA0YgFPbzG8g5I5UeV61rhd4sckXUMgPzNnjUJ7HqFXgL80ey6l2uJf0VZge6FqcInUrxNe0ujAzHe74MSLZnkLRfzcXJm0JU6w52i4pCT7l2ODcokfhvqusEoDeT2aScJsgXgnJe4PUSbnmzyAX5c6A5JMWU-QwNHOtXkLT0ekquv8qA7JA1Cx_LExDx5UU4qLMScaFKpYMtq1TnhbeA8QkkU7tc17vAsQ3_ds5rdeNAphtkg0lym1EVvHWuvVMWXgkmSCD4-OQdCnEgaRTnWhUU1TAABWdK3e79sppwYVfhLqo2uM15Gv3RBLoGXbimqtSGDWgpN4RYiuBKXKrulXqw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná aluminiová fólie čelního skla automobilu Carcommerce slouží proti námraze/povětrnostním vlivům. V zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu, v létě dokonale zamezí…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6602471&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;NHpUnUcQ9fzXkrT9e-DF4gm2B4qHZN8rlj23kPymnGgNosUQQ1l-QHHhdYlicS3PtE3vhQZDw1NpcYGJGlI6awNeXanfUJaG_9vrgL35Y2Y4Hoc5Fa5Q8dWNmps4rPtQaOD2hDcFG2OXPJ0F7uYFzmaSjeFwkb4Y8nAlrzqff00j7UPNlJppq2SrcIe_MCqdnr4CLtbJ6zVLP0ra0mI8JSvktrbTNCU6LUsxbmVGuj0aBqvzM5ni8Q_xdpWInAP4gmTDK1RZtBnlU5vAPwwyXDlTxBxW83_QF81vN6cHb2O0W2T7PUbVLP3n0S33VBrYStr4CDK4PahkuWedLOaehwNllKUrbYns70NDs6Jo4FWsbqiPbZvOXeauUuO85AoU2Y-N0ftH6x0gmwXSt2_f3I6plWiK9s8x96UYPxDbrJbMXH9yBy6K1pyiTTXxAN9lmcR1DnIoY921vh-xcmnYPTp-YO3RPZJBLQ4pFNw-0EaDgASUcEejOSpT6mocmTt53iXVGX7dSpHCh0rxMMyXH-5srpBVho1zj3749Qpw-5IMVPC8gt8e0Z9dJXxaVyLaGfQf2tCtz_wIHbt-_uQBSAcUNeBSJxqgZvk6_hm0rkNa8nlGhv1tNhn7pJmi_M87eXAioOvfmly5kmcTbKkFpoZAVDB7HrPkRMbOPpmXc516pSW49oksFbHTxFjv6vKISZBKECJLOMF40L9LBO8ZrN-ftbW5-io4BxR6MftPLuScn5_SUNeB&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13900,&quot;minPrice&quot;:5500,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vGQ5i8ge&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;laTCFlT8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;150 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bhEm2Yjv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWGr3Bor&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QP_Ha/fPxBufy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2uXBlib&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Carcommerce ALU clona na čelní sklo auta proti námraze a slunci&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;db4jCoZOJHH1Pr-xPI5ZEEz0hW89GZdgcjHC0L9Q31o1IYkGZHv297RR8oHIX5OBh8prEwBQwX7sO7HUq-Bi5TxS8qCYblQPrXB9fMkt7CRNLDqLNF98857EHY2O858brk0PamNFR00qKJVcfDvB6G0Ilkyijr5wAD3Qh-9ik1cE8KEswilk0xNsOn8_zDbotwYACKdjSKLiO40sYmDmy42-OVB-pZjes8fLqSDZpigrJng95fj4IQqvbWq6Dn_N-lVbLGq5E3eU5UiMI_gqKg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f92e0ae3-a82b-4ed8-9d66-e8e633aad2ce&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/carcommerce-alu-clona-na-celni-sklo-auta-proti-namraze-a-slunci/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;CarCommerce&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4058398717143217446&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_5/s0m31k.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/carcommerce/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4058398717143217446&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jOpWxMmV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JtXsYMK-MYG5qFV_2hhfjaTi2OwRtS5aOHcDCl-NJOTL06Ey12ZYDQKhqrf8T6R4M9uv0iLcxnVWgDkchptVXUfi57Ru8Tyk9aVgfsGTMyYUZ2276VcCfEsKLLIqac3F5LMaeKd9Y78-87jvHnSk1Y18H15ca322K9RxNv6f7lg-qUwtVeOw-JUgR4HhogZanP28WUolZvAWMdd82RU_bBh0KIlY5V7ZjyPqQv5VMMFlODVHbFx37u9pLRUIH8iOtHyGW6LhP6Zt06BHIdcOGIrIqtZAKPdkzRKReMi0ISazPiPx-pYuuZy7aoihV5uJEml9EXonmuXM76Zv3pGJ6jQrhMh8mt2Fnl_7APtpX0_YQLSX3NXwWucm_UtoxNKdQ2nESV8TGfydrVFAmeAGFyh7vOPzTiDu3yZcwLQj3qwGdPfVzJEs0KyL_4NeWwbFcaL7gQBh2yoDPV1-lzK3TdXf7HbCDgJZ6zv7ylcMmnOTZnmYZvl_JZMkp5bi3r_MKZbuSzq5iiythNU0XDYjtWg4eVN38Scu3W5a9wb5uhi_J6irr0wpjwSMJ0ysrr_1GBtzfJxr23JNYgY4UOev2GQkPFj0ImhZi6lTiq-OLMNtyv2cZcQa6RuL9zKFnyxz_hX2EXVHM_WVHU3MmguJ9l0Ux8gpD3EOBiDbfpV5vknKC6ACVlPUzRtfImPer-3IpmItBnWL7nu6d92hhQ0MTQ4HqeDYWksV-AXaXYkBIVVW5KU6gM_PEh630JIvJaw3YTNfD1jAbzykCDU55J-fVgmFzIIGgnlxAbqdqrjhcbyCjHWuUlv9wdqlx2mgM1AK3jw5a98SaZ-JIU6q3J8nS3nm7k5yckVU4GmYafnQ1l5sdXes0PNVVbEcMVyzrzLOAWy64L5BWiZJSBy2ypEpRY8grpbTV-XJGSBqYMpkclI8qlKpdSR7DQYUurlDdtcTUibsj7aYHg5QsKErZ8bXGql-lRtRfdUJRI8V7XI=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010 je kryt, který je určený proti namrznutí stěračů čelního skla. Velmi snadno se montuje a demontuje. Chrání stěrače před poškozením, které může nastat při odtrhávání od…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6342983&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;f0qIOvVhyWPn_zp1oBRHmOHixU-iy-yFcRT7EPakbGYl_KQkfQUpAOjF1zlrDt0Dsh4k2l5rk7I2z8UuYuu3yB0O_c_gZEaw0UVv2uSlu0N3C7GHRGXKtGq7qlM_xBFpO2iyFhOOMxlaakq_JyKsJ7P_MhpWWN-4IMiPQHu-kzc5n0Q5qgsyyHLYAbjHuQXp6jfQukjChTajj97JGSQ_cycWIrnA-yBXZUmNpy7HmMBQwdPnVtFJAWfKbrFTz5tHTroAnijPqvTHittQPRqQb2ayKOfTmbAujtJt0ivqav-62Ron7NNmDjyISUNt2qvvMZd_k6-ysLhlC1HDm12tjMIkYx1xY6RTBmJ8C0q8RnsLpPxNzf5Ar7T4h7UL19Ta2mE-r5BKuLVy5VK6ltSQgpBdF1lftxRd-SedVS7iSg1DgfUBphhKVPf3-kUatP6ANTYovyIOuPLVArE-bWJqfhd3CMNdCRttju25xYF_HAh_JPpZMfA541O1yZRm9H0vajyNDLL2D7VT6ikyHY8EAv0KWK3ks2guN_sSmBIs7f872iBtXQf6LFraSVxCmxcvhkskiFr28fHeq4xHYpDI8dyyNlaAJ5KiC2UxViNhuPEjo-28yVG8aJoVvdnKJJAX2AquoaABX8O0sX820q72YMz9kxwPONbOMJolTARHB33Oa54kVB053NJ2L0fUSk8wYTtIkz_EYa80DCFM0xtLIOCUUVclTp_5_lmAHmWTxYMzsr5BbaEm&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14600,&quot;minPrice&quot;:5000,&quot;offerCount&quot;:19,&quot;offerInStockCount&quot;:15,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t4aDTPKT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;100 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BvNTuAss&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OxjSTNTx&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Hs/NrrBAWS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aBDxUs5y&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Sixtol KEG5-3312-246-4010&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;LBpeCNqzko3r_kjXpnxB_rfRKcXozw1PrQyTT3YaOy2gty6_LpoxpLKVYFqHjUu4_cPAfaXDpqMpygO9_0ScQ1rntHHGHeQ7NpjkVb_A-jLmmfrV3VZX6L02umfultXMB4o0a4MDRlRW5RLzPh_Yio4RLbLsD42GGyPqvXy15mmZWSebMEYJFWY51DM2E5OnMG5eKdMwhq_G2gdzqBezgyi_1TXDmBqc7aShrsgqiEE06bJxYP7YmLitV1flFG0bGTWxvDfafoSivnPImIh8Vw&quot;},&quot;rating&quot;:87,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a899debe-dde0-4d21-8bff-1eb0435cfd72&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/sixtol-keg5-3312-246-4010/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Sixtol&quot;,&quot;id&quot;:&quot;12973224714429134750&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BG/s0Zb5U.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/sixtol/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=12973224714429134750&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AwRM6YYy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8P2hc4Iq0cwsLpCyHtzw3ET8AMVFIx6HPcRBvvMEwg2xkMFvU1qB89bEH4IDaFlZCWFySq0dcY3VxKG1Xf5EGK8TL-c7l5WFOANYOPogF65Ck_LNtDoHLXgPIOAXMF1hYg9o0mLaVUSA_wUQ1pw9XaZYvQrUjk_5vCeorOys3gR9UE9gdSiPZCTg7KvkzSCal61m65kkdU_CPyriomhALUHJqULujWIYfYbZ13scsRsJkavaAXpQsbso15bpkgpdbG2PypXtx212cLMgJ2ARVHamQ2ged_2lELzr5yhL83JzmLWbeeNqgYyvGE3jpSu8pi4Txpxky922AfdSjaFL02qmNdNVyQqGRSy-gNDUJmuH7wS0vhyjLitUo29WFG9bZesNffgfmBUAhrgMv3ggvtGZnKvl8umizWkO-xtYMdTwgXKVn5waABjjuBKM9Sz6BF97FGUSEt_DbbCDW_VitWu3auCnMbfSjvQD-0RxRcj3ck2K46Tp9SPKuJp1XkvY-IWM_hABMakGvsFiTjrN8SGZE18mJmXSA4n59LACuKvT-MbeAHA-OyIL-CLmtq1-CdKuu3s5vhfEtauBAOVF5ZVwyy05MtxxzKpSbFpWPkmgY94d7tlNGHCNs5aJy-2rbE1m5eUcRgGInNSLyZBTZar0lhXHXxpNSaXc241MvGNd6kX72mJGvCwlLicXYgQGOErfVEJS2fdjyi9xhz1LE3tCXrjrz14HuHidMusXPOpw10cyOxge5cxToWG5UzpbauCOW6qoGPzP8-f2DmMZ9nPLmowFFAAhlA7Q2Nq66T38RTSV6gYYzEX9g3U8FWEIuC2qZwjiGf_3MbxbQUtoP8bUeZ-gF6vQpLBS37ecx1kXVKBzwDV0MHbss9f6SDkw-sDOj7-7A5Ao4sO-uu54nTpOkKNLD5xW-Gz9gPZ3ExHQQSzx-5xWGgJFi__jVru8-m1KAgtWJPBQDlJst732tdmPndH0BOQckR3apvAo&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona s hliníkovou vrstvou Automax na přední okno v létě omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;6556783&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Tz1YQOwIqGmbRRA8UXKzNZ24x92MmPpa1fgEDBx_3uYG_noQsAEtDxU4pPUcKqgzpfe-9Tn1rGj8CeQfEwmTG7P5ESfQK5Fh6NKitTgJSgjHfNilN4R785F4C9O5F8K34kXnSfBPZQjmBoPDlvMVIOg7nhEvV1YqmC5BlCCAEJRVHSRYukypRIy4K0RB9DSORAD5bNXbUatkLbXPcpFqZeKtLsrYN3Bp-XPC4m__74_4eV88iKv6zRdp2rDb0kg70uftX6JNsWw_WecOX_ka5EPq5rHmegpNoVi-wtystYIvwm1nKaMaX4_dlbuwkXyoq1IEv0ASXE-I8Mts2m5-G1osNOHsLQ4OYD7XETgurg8ZRjQA0ilhYsIQOydkBAJsWszr1iJL8t3vP294UPRTnSOgOupwVnFuMRrkt3KH8CW5sIF5z9efdQn_diBewj7_GlxEo10xNOnjqh4CJuBaKnqRlTNHGeEvQieDUNz6KZeZcptbLRLVPB0IMUWE3WEHCcDgz2rxE-p0b11xxaFf6VLVKPN6QSJJp7_BYZpZNuAIK8uO_vS0MX8nCQu08hChqqz9PCe65Ldx65DPn-mnpl5kY7_AKj1LqihQUu6pbq7nhhcsegu9L5sV4Qzs_h5t7ACns84ZfxGqeeHsT2gGKsQaBNynXAog96Ob9NIIkzKgiIvV2m56xcH4vZCmaQEegug6TTHyNLjgEQRSieHqz8yu6yZam6qIum5lF6HUUpPKA3UAz2WYjQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14700,&quot;minPrice&quot;:9200,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:8,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3Qlt6Yc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZX65XSfc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;175 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t2Fu0gIP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;85ndvbuy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_Hj/T3vLD2.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p0Xm8Vtm&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Alu clona na čelní sklo 175 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fTxXEOyzEOA2xJTiuki_5zzINvA9pRlsTihVPhBLZnneZ6sEZBzTI6OXvODy7cc6BnWjpH2GNofswRPKSliYfMsQa8GtJrBuCOgifRFBZO49OadQmDXVaGq6WVMtSAINPtCJujuk3uFBon7Agi71_f8D9h3bqg9Dg6dlLGXRaoouLjTqk_Qe4sZuJg6if7WckDTQxj3JY0uGWJHSjyUSa6cYtX0H4frVCy0ilHEkYy8gCZIr10w3_9OM1dPBHf97prYfb8Kfpa1wOqaewTcXNw&quot;},&quot;rating&quot;:92,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e804d9ec-d192-4f64-a825-766801d6c45b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-alu-clona-na-celni-sklo-175-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Automax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Eh/fzzB6X2.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SKN8RcEM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;week_or_more&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SJmTvsqiRJDI7MNxQzmAzslZjGB4upcCQc_V-U5P5pCHzWrwLoHtmkCUH01Js2pJ8aPlTV2EQJcEqY3NitH5YY3u98XYcGZGuaAOj02yXLochrXNLOZqAbuZhtKFKwQHq3amIRN76LEuxy9reiz3N8nTI2tg5diO0JvWivq-LLBFgAlS_fUV3eBHPy-0a6qClO7wP7jPC9SxGPljE93r7nuMkBQlNlz8zgwB-2Mh2em6xRUpQBv6RuHkrAYPmC6FfCTQxSANr3s_dwmdCNZRWXFU16yrfqH8od0Tb0oVgl-BDIgxKNrw4SAxE0RHly8J8c4ISbchEsBy2OMbcMzLmWsx3nXJiHfOdemnCkUhmHCQobKzF0mxyPdSg6lSmZT6abO-MyCN1SY_LN7WrDMbQroOjmsOw_0Ynjskvxs8IZpT0zJisBnnyALmftmW8Y1GCMWSzAew4MNnve0DHt8rvH55mFbO3JeohVKPDJl9rmK6e5R5HFk8Eu_QSdcOBuyaYIAnpa3vb1AuokKlwk6J2GqpAh32afda3xHmr04i3PHIjmA7rLnChF2whoaAPvB5qJKwAkheN8wi4O_lDYpuMtNTN9woYf_YJBNVxp0zKACPyHNlbBLKi6EKRoTZfGS0snMdN6CiGo8E8UaT5rexI8EovPizTxe7mBiq7aTj2hVD3ANfyulnvtDYG619X5TfouMxi9hkNPvRxbxOAEhD8Z2kvrwk7Ilh4wEY16YtyKLlR87EKq_JqXTxs4Xtd-98IDAzicY3mZtqv9FCfOgJcz6GVqVhv9_9CQ-gOQQ208E7LrljpbL4CwWRKeGXBNMxbycaYXz-gztAUbOPuldodGb458UdWwz2SKfpWIAzVUPeAXwGSLziMMasfDUMmW-MxGT1u0NZanbjO-22m_pRAmT6MSEUylhh-kUVPEGplOkK2CHNWPmCIgR6MrLBIAr2OKWmzfcKo44dzj6iCwFaQIt1ker74JaHp3T5zanaig==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno v létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci a v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu. Clona se přiloží na venkovní stranu…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6673139&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;-D_8SJWdC7Zd4jiJnOshb44M4VBkiTkb_1gqGDE6ABH06M7mkS30TH20Gp-DLlU4u38QzbuKjUM7N-x5GdsuJenJEWNrpWG9zHmbFX_7bm6u59vdux6KqjaXcMAi090Lmxi1_Dkxosaw4BYVieHUmFbaq6oeqGwJvFWH5rlXTjWAeb7Sc9eUaYfYvvm4IzxjSdDHOcLaFa78U1Yx-VEy1wfBvebXrYGet3kSLNJrkh-pr-N9ovqtA9lgW0K-XtdkIwRPFsP-wl9nj_m8BQRJDKixQVvwYELn8UZQ3bbFvdUXVMD3FiVlBxWdu-zaDJIhaRE6XDdGhjFkMovk8HXcwhH4asCPxPERL2ny59m0scYLZ0aFppdfyTQPiTrJw7B6ckg0eGPw1y6LNlUF1mB_1M7eSpC4eq69ZTqcdlTfeibHmpKI3eMvo8foMYcAnA_d-8Hh5q1wRHJATanhaKawpfa0sV2MyRr2_ZF3CRuyCeg9JKX9HmRtAuQQFmv2-FC3tR-d4-wYMggeIAPVDajLrwlFi9F82MjfGTNdD8WYVUyeA4knxre_BGozt8dZyn0sLHX0v65fZpJYVdyHe3foHTrAl2jCILK6rnYzLOMrNWzUhXBRL5gcxB9muBxlISEqATNpfnyMPWNWZc9gRXoxIg4b9RoSJXihRt_F3UhPHxgxNms_LXg5zxwBL6PM9E-VZ0I1xMQbbGIszT--a3GrOmUu2SICa0E2UVikWJUOnu9C-h2fZRw4h8Y=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27900,&quot;minPrice&quot;:27900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1GlYxLaR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aPT3y09i&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;204 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2qPjxhN4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;95 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xrguChbV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_2/ALZB57J.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bRYUpA4V&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA Clona na čelní sklo s přísavkami 204 x 95 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YiWrpdgvTw-DDztbeu0RFzc8DJeEg90OfisjR1p7aeuUoS9ZEtUxNvxySrNxDhLteSr04ex5Ru0bGLjO2YX48ohBLV7BsOASQjPWKgTmbMtGyso_iNumM7RV9SmT_VMd1sYUo_K9hZiqIpbSb_YRdHMMkfM3F8zYkORaoylvy3hnGPbA0fDTZrrD0QivmMuKVYp0aiXYymin9MUUaZ7yPzW2DxsA_M-DU9EsmrF8IEfjBt_wly4L3HV7_eFGskl-DCwdVGxJneghRBNY1vf6wQ&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a22b48e6-d6fe-4be3-a088-60e5d14515db&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-clona-na-celni-sklo-s-prisavkami-204-x-95-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;drek7UsI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GbwCvz0YlTHzYmc82BPTI_m0dk1l-7XWIWUSe1Sk8WNUNbUHzpUfq_HNNGIsGxNy895BowD812DM83fReITNkCbTBB7PiCrFl0Jj6u25eeGbL0N08Y8iFua-C4ZtLwbmgD_tMSvGfmSfyxSLBZLE-kXUpbXCRWnNFL0Sc4pEGsq2qUCpTyNz6YlvriUeoHUlPlMYCz3K76yY7eUYCt9lQmOAcw7blUAX03S7oeaByz6YWtHhbjTr4jO1yw5bafIIgTziQ5FReRYAwsSMcavxc-dmHkEtorVIMlINY4UsYxVMNKp5aY1tpqVtwOfflDQVy0zjlpURFEbu49ZztptGFm4mQoZMJs7VlZuGZX0QEKjLmP5zCqrt0shuMv_NuOd1JZQFwVEs2tgpAauBY91JULJv0S_KkwP8SMkJEicA64NVx7gOePVhzcDhTydrvWkj2aDiihS_nn67Fieq8Qeic7jP6h_MDkoQQVX55PfjfXr_zpBC3VmZ_vdfReBGQSkn_s_IECiwuLEMP55Rn8n0eax_oJU4FQw6Fgg3XFEpUGTvu2LaRl82YPEYll4GjGqnET-DhYFib1eVcwmclmYNrzpHM-fTnKHPbVlTeCzXEtNN9tfAnCdnJb1K_1ojOYmOSgSMZ2FGhEIbPdM0PtMGs9TVgVvchMinJiaUwNNXgMwfxOk_NvB-iDvpsx6b8TG9jgbBPMrW06-LEex57H-7Pl9prk0YUws4BjGP7ytozL_AivKTi_W8b9-5-_CaF2XhE8jHeKhj9-iVspy_PosmQiXqti1rvDNGZLgN7KkhkMD4fzbE6wboX7RGjGKvLEVoNzqIqvxz67lol56GConLsiAILhN_Ukc0NveEsNeX3PBZbzajhpG1r8_ocVuy9xMzVi_ufJj-2VytM74VmQX51ZAmpXASENc6TOHWhG9TQtxwc-E1NDl5CaFq648EMWV6JsC5GP_jW7pDYT9I7Re6OalYFEZRoXHM_y1y8p8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranná clona pro přední okno osobního automobilu chrání v létě před slunečními paprsky a v zimně proti námraze. Je vybavena dvěma přísavkami pro snadné upevnění ze vnitř či z venku okenního skla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5507968&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;u8omK8i-q_b-oezjRr8bhn8AQTk5Cif6cnvPsa7nSgoS1rrXNyssBn2WnXvwhwq35y0dG5QOvWAq3ByJ3sP_QUowK_C0n0NByzZhKFwjl9P8Br2FOEZnDtnuVZgYEjfH9nKhSzeD0GTK2YCNahEdix7le7Uq1Cz2OFhmczsZDY32eHpk8jinlCHp_N2fXW6UQyoCGxSUhEPT_vcP2oBgRar1alQfeHtOy_cr3wJuDXL6iCZLegWGcGwKnJG1NWQDaD3C7MVF0qHFkN5WRpVZAceq0E1BoKe8UZOlX9lMQqRYFT--BfYU-JkE_ax8u1nqToCqsILqoPCZfuUOc6p-x_0-0cKmvgv26y1PKDBJwuPbEz9dBwfdAiHhQY1_JBU-x6lXntrjfG1UZ1z5nIC5KX8BBrF1qf3Mgdzk9yfAeMHD3TfGwwGJSSrkkFDSeMxIWFkhWJgXEIq-KhENYq5Gtcv16JUZ_mCRq6mlZspVCjy-jYg2C_7EWYOmmenHh47FxlKv19NdUsRyO-YwYwlJIZ1RGPqo2tLeMO0mCv6DkDoRCEKFKySP4Q82C4xZ2lUuKGh7jqPnYPynSO8sm66FqzfCP5ruxjuXMAXPTM3dw0P2KMZLdRiR-_8KxCPmJ0kdSEE-7i6TAUx2QBYUl2zREMxXz0ex3faYw-qU7OGNVeJvoZigWQQhvdrck_4H2Bb7D7m-fvGhJVz2RUkHcSdW0dIRPF-HrzZ2tHw7WWLXF3OOJFMXQfAk3A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:12000,&quot;minPrice&quot;:4990,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;37WYCm4x&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v98hhx1J&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;145 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;76Z1NwLr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GVlopsM&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/as8BkSv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;esbdwOms&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Magg 120001&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8uc6TyZjciw88Powku7as6Sr3NRsBLy8S93yEMEKO3RaPICy92IHYzHxIN9o3NLI_MRP3eN9gXdlj5pqNWsvFDrW9Ltz873pOpzY3qssQS2Bq3HAxjfceBtXb2gsRDz3mbSslyLGmjkM-12eRS0VJ9mUgWUvmzETszG6ilJVhmq_5fzSvwE6Wkf9eX6BmF0PXsTwPIjQtesfqUOc4t8o2sr13YdORbQzLxenM4aG-kad6ZerTZEB_8L1VrMysINtihx9YB1M_lmaFeTfzPFyw&quot;},&quot;rating&quot;:73,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6723c6f0-fdef-45aa-a5a4-5b4aa36551b5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-120001/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Magg&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2268507592121966153&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Dw/lH0NhT.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/magg/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2268507592121966153&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P1gzZD7M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;HDKocS3ub6d0NxJVk7n8GE0sgRX3w-O9RFugms-298CjmGZCh6YHYZ-k3XqPPsFRUocUgk89oKVcbu7ZzJs5aS-A-ztMaFszJ2k5VQZrFgG1FHKAa9ZsIsbKtXqU3DpagA6Ww__H0rd3Cz4vjVX7IdkamYbfpZK0RIMU_nP-XRxnt6EigYjVupfYIKiDyrbOlOOBpToWHLRGWD9AgHTWfLl6NNXNup3MfiaVNZ0MP4wpQ-O_9HlYo4Yx-sev3AplLswHwX4BvlYwTwMKvAJq7ADCAV_vyyU6lspZMtxHUOsy5NAf9CuZ5bA5Ac_Yg6A45r4gFGir45Fn-3qiPX278PwNurXy9xxmCuXZb3ej4T7j1I4MkMkGCmeKBpVA2kNH7K1OOg4sDcXzlQVQEmJQ4thtV2bZrXInZwPYI_6IEY4o13_XESpmsyxmn9bpDFJG9t_BqInc76_6r89M-TGIYIKb4JIL9d3_ycf_svPOsIR6VKuyW9BIp5B34QdbUV3CU5_FRWPcOkG43-cyRwcug-cfW9aSPYhle4z2XVxPMVSSbp80tFgMfv0-AZZBDCXxw4dHZYHsq4-GiTdA9doylm7CTjgTObudYcHEhQgslLqW-wPYWaXDTM2fWWDhxPpNhU-Vcbe_KToEPHXz6B3NTodg26Ko0hZB3OUQHIHB3AwI1RtU7Ka8Ge-adK5nU1mWud8jTI1gKIr2qH7WDvcA7pMAA_xLVkzJI5JbtUQsrpD9jCMWyuAbWQ8_SUK5Z0rdBEpunsam7MfRKsUpEk4dGDWV8llZww63c0hOAqEHNult8gkSr58gk-c-usmoRWtx9nUP2-np_ouv-0htplgqEeBYiQyxppXmTTtcRp-c8b6GmNAk3hwdGYTGeTFCf8sE2JYSBXZi4QR-ovGHJos1dZ36rjUzYdklGiEZKaGUDQZZKs_vFBrmMtCW-Dottp4MVpXU8Weky1PtxRhZvF9NH4mm9L8IgiaryhN61RlnUg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona na přední okno s hliníkovou vrstvou APA 81454 v zimě zabrání vzniku námrazy na čelním skle stojícího automobilu a v létě omezuje zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci. Clona se přiloží…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6597595&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;3S-8Yvk9591YD3kxOfaeUqMzaYNotVDTbnViD0y_D9KnVn2AMISem3mNT8VZoIiubqBTRlui0VlQKK2K8uv0O_uFfC8I7s3H4_LYGQEB4QMkpUu9g1mfmC-rgsxLE3-jznLlRd24FOMqDFO4ESpOy19x8NkiiJ3DZ9-BzM40vQC4gOHFU52B7aC9tcFd4bsqdV6Y7of2PM_XH2SxItVpSBgSLkJ2xmRJE-SrCtyWtTIISLkQUPUwNSWiwo7g_HqckOk9jz1-M0SxGzbIHVFDdrqlOnFx52kmSJM9dzNTf2uwBuHn-wb5nSl673LUEa9p1Ba9uuZhK8340h2TNwfhAIHCWB5MuvntIGn3bS-cGuB7TF08vtKSkSN59ofVwjG7c7C36TCKnPfES8BTRiqO4KFt-7HLSirJP_h4YqczqHzHwXH62yYfS-2KKW-nLUUpVN11XsbXcmf5rxqzyJUEO1snyYocbWP1qeY5aA3u3BV72ArHG25Cg26NYDU314M4mf5Xv_uMI-jPkBeoObvuTHd6HKj5t7Lgkdiw7X8YyAMkRSvcgvWF_1CdC_0g2aSDJ2QEeQ2uEeH0oYr8tXzo8-HIoRXZoB-CQMMkXC064kn9uLXWAATwXMRVw06lw8jT1e4TSyjXRsCKeSeN-kLkrng94_w4JllzuKmlyJ3GO2p3fM3_7kZz-Y0XgJV9eGZ7fTnSzBysqMn_LK13UR8WZ0TUpbl1MvK23MHC_jmdTTLhBCLVha_bHr8=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:10700,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;51SCcqFK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4Ohmenrn&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;212 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRM3SaKu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cfea0yOT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_j/ZQC0oQ.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1GTJHI2Z&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;APA 81454&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;nKiPfLZw9clrHcMje2D-yHRvOzvMlfPTDR2UxW61nXgkO4ajK__qo4iWcxKv3yOeO9JZooSAKDe2pCY_AXPP-O6c5ic5eexhV1w3an0K0qEKpoUfUfhi0TtfaU7L0v1mE6EBO5LlG11WDjViLlG-K4bWtzhRwtuJ_4Boqu3ppZAUsDd5xqX3mTxR4QwmpqgueoB1gKNbVOS4j0SCpN9wTo3-xEf2m4KQ2uMYUBH4lXRiH6qrI7gzpTlCDHT5yNZpqrwcxQKwjHNV6bOmhwODRw&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d42e2abe-eb19-45dc-a813-3c8bd3ad30e0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/apa-81454/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;APA&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16667743163526062191&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/apa/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16667743163526062191&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0KkmWOzq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;O-nNRaoh_lYfD1R2TSkUGEdNFs2EB6aCGOmCU-bh8wdxtQ2wcNJ8ZFY9r-y0cfgR231WzuybVmIBMuMLXZUzyeOqOVPzVANfnp_2M1DtqBBOeNmKJhexMyueXia5MC4UuSvh1lrP9kTOoBe4LC3lPEVC9KiPzYFaCfolQ-AEpfSnPC28wup8uySSJjRba-snoyONJpiyC73pJg4eTORdUTr-JoAscGZnF1ecshoARpKUj138jsYwQXnUZGFJY-FYRB-A0-iuNrb6htYDpd-a89R-pGOg0Tf2s0HrQ4_dfKSZXKTs2QrZrqnfrGOyIrqXOWguoHMIlotYcYCO7ksdTcp47EUHUDtxXoMf0BJk_CRw3xD37n1_lcxMjp8z8syYChnSYV0-Qk8sE6yRJuKFwQfKmxrJ64UwSNb6qnfYwGW4iLPi_yeJmVTAYUlZiMvzHI49Ao-JUXmS9xxryqZ1MffNiS0XnI0mhI8eYzjNYVgi4zRakj1_lVgDu1xmOLoct0-StlXnpRQTfb9ANhhF3heQA7RGdKvqI2LM9V93BfkAX534M2iveDrrp5fMAU8EjTFBSa_xp0r-R6sKcGVqvh9_88JAIJXNKRTPYfNnY1G7Ykxn-zRmZcIdAJPIhWFJKOE4d1QUWHIqo2rydwu4su44UlLIcdOWpjNVkoyoiHZiT_8yV0mIP_ZX_3hS3EjUFcAAnEP2uAY6zn_mWZQv9lfIlDIzurc37aE0_TXUF8ZWpw7upPYjnSZTcYpeQZKHSp16YAus5yN8g3WipEqNcxV9BTEqfN7z-llZfsP3DjgUP9Uki4YvzIJVpHScVJM5E-koo4kKRvR7KdYZJMivp1Zi--ABlig5qspxfXkGYySn_5GpqsPDyInKfd8Q4tVOMVJlo2KZ-p2fQdVXjhFmld3Flqr3sKqoXYkfXBdjAOk4NTYeSWrVMRgQJCvTfI1bKHGB8Awd-O4U59ZlMBouEhb8CE6RT0AEoJuUkFS8zA==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní clona Automax je určena k použití na přední okno stojícího automobilu. Účinná proti námraze a sněhu. Po použití lze clonu snadno složit a uskladnit.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm &quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6571263&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;j018bb4SypDwJnSHArL1GYJZey-azQisQ9hABgWW4H3hiDRl1PaCNDfVXnxS9SaU2c-AGkyuQgwEhDOR5HFrn21kfReyFocAV1UldbLxeTnirr7ryn67AlYiKeH4IYE1ph2IKDAQzv0fOnA0O0cNCBhAzTvi26aJFDzyGR3YZdaEU1aprZA7lWrNOrXpLHdDMNomaQPGLvePrwKOUAomBo_KJ3GVP8nyDMmgIe4te9ZQ4R-tTngCY5Yp2g_NlQ-djA5a16BWIHMfzoAmqbxZ_36hvB4GCJ2uMoHZov1rSFwS0A52I36Nq5g-s8N5zyTaxYp4eg07jVi7J2iQ0gC3UaO2qrlFAYjxS0VSi5Z8e9IpMUWa9bvkfE941jQLrkNv24oq6hIN_sk1_49L0K7z0CqmHhTTfii5F_QP-liLl5TArbFLX3_3wbE8CyOC9McqX0Pufm6XSrzfWdb0sxWm-MLJmnrDMp4He1de-yh55bxy_oXix8dxWTwFNfpBWCDDhjRMECe_rqE22H8-9K6u6_oyxEWLuaN2pWzTNbBearqxdKunakssXcBNSjZfaj3Gul-RfOl35L4ALE9uQuD5FsNi03VjExW-msWNG5ZljJd8J6rDHus2Nvtx6JVYNrCqvVHBdVRiya0z_UHqiJhy0-IQY6HE8o56820mBmANS270Wnf9QD49azi1klIl5B3nGDrNpxAPco9xTddHNSauQ3x_dUkTm1baWXoYueHTw0w3P9YSoPnVLYs=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:16800,&quot;minPrice&quot;:10700,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qPt2YWqC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hVo7iqRE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xkOv1ekJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BMh667rR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_Hb/IhOck6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lsiGXR8S&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Textilní zimní clona 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qDGZZvzrxVAkS7Vwz9ai17no4V8_CDnWrTEvj_3sbzh17YvGYSyDIbQgA8jIYovmCS3a75N4ymviM9QirlwvXr8UMJjElKySzgW3Eq94h1_X2321BdB5A9Hhzjbyf5OAWfDKM6h3vvUiu0YCc-BHlmH1HBwt50WddCTZ3sMEzj8CklCPQWsFXYVvjY4ZRwxfxf1apl4eddQELTV3-WPQVc5bzEoXOdO__RwRDiq3LVEztOJ0E6wHDin_3LABn3sX2y5pUE8NqBHFGFfATwTXfg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;bf3f035c-9fb9-4a2a-b18d-462ebaacea88&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-textilni-zimni-clona-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Automax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Eh/fzzB6X2.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kk1xnJLH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6576639&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NtR447DaeskK-6KzEY43kjlsQL8UMKpKNBlLgkHBduKirR7NqT5uNphzt5gorDw0u0CBevvxvD4sMQbaAjIVN44pUJP-hCfxftpyzPXGlemMvGue8D_uKQ2-imuLOBHgkXIWvKFG4PycJJSxocllHZHW8AtvsLl7NwGCk5hn00upfi91fKugLiRKVs_qZxg3mE--yS4RfiiNxSuVkMG68CEjaYROExVfkJirIAe7Ps27u1fVDsw16zR78Yu4LffS7pMaw3TyGiV5qIiiDRN-qC3FSty8MSJUehxLO20ppN8H3pjgsfTbNIVxylxMSYmAhSAIA_j2zdqUMviPhOCjlvzNgnwJh6nGAfyDzBVZxQ_334T8jb9mih1rTLMBNh2xiFCOrxlg9wzgo5uyQ9fbEIVhPDdlXvEKQH7HNR6Pfpq16EiOiyHrsYZGK9MPD-ts8O64WVTxuxmCDnCfQPG5hGaeUDCbw_2cC2YyWzqt6Nnzqud5xv99ewG9251p9aaWdrUeWRiavgdcMgRfNTj1KUiocIu6L5akEmPeDjIXQIJZ3byfyHU1ftsti8b08wKkp6AuiaGZBoGiATcvzf4CdmsyiLEh9_6HgcXupLJ7QA6BNMfBLmv6wsfcsdB8RP0JAOePG__v_TLDOuxLGMRiPhgui3P59ZVN968Dm0wW7rAdr7KPvo7ofFr2VOlD9SEn1WN-yz7invDPMA90FJ9WaSD7uhI57ozuin3meyqAlroH0yr9AGtbmgLjIXNROXXMZxHS1G49LF6N5vPuyiumbbhs4kIvsvBzH8Yw2zBONgZCM0LmHNyASxT2HqoLN_IO_rhcdq8sNth0eOuOvvkAvemSNUetJB5kB2MnsAJM4eIk2z-2x42sHpk6PIhEFlpuLwioeDUk1F9w4tzZVB1mHJy-MlkG1PnH0RXoFoG3d5E5jmEL5q-OmY0nYBJsEnLiNF51ye-rgJub7MVnrxTuudJJuk_nsFWAScoePxw=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona čelního skla proti námraze zabraňuje vytváření zledovatělé vrstvy na čelním skle vozidla. Je vyrobená z pevného izolačního materiálu se zesíleným okrajem. Upevněte na čelní sklo z vnější…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;4Cars Clona proti mrazu 176 x 90 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6576639&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AI5DCVI0iB3GZlNUaN-XoaoZ7an31ffehul3p2Wx1iJu6YD7c4TS-VnGxBGsttWv98JRvDnUeFZj4hlhfqHd6hTwnAWTawQbRo9b7njxtvAUKSq7wE1e__9laMs5Zl6JtgwTNFwfkGAGRfPRHsYFmBYuYHmKoueGSqkCWKkDD_FyfdAjRT6DoWKTU7JrN9f475uYveVfbH4L655ZK6sO5Yx1yUUlPHN3K2hfsXuHTrg3-owgfc7Jlc0m0sJ5_EnjBO_5bJCa7fGUQxNbdD_c-4cpvjsw0G6dJ3pGs3icfauytSLdv-26PkqTsT_mpGVR142DQkUEWIWYoB4bCuA-VrzaafqKt9iYh285kS1bV155SVo3lOX4RTQ7JBzostcedBdJEE0PbF7XsWzuZ8WOHccCZLJgA2WKXvLM0o2-qbnga0ctAuH9Rk-Jd6m-PA-inVgcLZgGo3GOWfI-BPBEodFCnGNPVxmKXuCCSm9WwlPwxGXgepotmHCuXtaVqQuNJXcVk1XMhuzUQzsYsOjvHhjoGBOg8PihhnbcfMNgThb284Hpw9otiHowkGqboOTUzzQ8IrObWZ9_nX6izRHBR7iV6M4WAqV168SOCEXO4e3QF7a8F55LrjO7-UQhE7UHNHTJ9hM8n_QEn9QgYiBCKtNg6o2-S6RFJkzje2Ii_6lfE4UxLcSnxiURo8g9_R35oYri6pSxg8jWndG1Wk8G5iw4Z3q5WwAmHNWwP6L_Xaz26p4UYy7X6Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:7200,&quot;minPrice&quot;:7200,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZYoRgeAj&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5vOetDSk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;176 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NZjBCSeH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4jRVVQFT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_f/z73eXM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RItQcofl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;4Cars Clona proti mrazu 176 x 90 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;uKH95wKh-4gGaxSt6imXxyaAGRk5qCG6FlPDt0mRlIq4qn-rrU8An5_ciWZrrc4v8SiQU2yYoH_gAlPMO7kLThcFAlYcFrHu2p04QIVk1KK3Q2om9oGVXlQPNjUICm3-biK2Ri_iEVvmh-CMLZ7_H1x6kvRs6gq_NJR5ZDRZCP-39B44PelSoOybFx9N0bMDPCv4idjCDxmPZejhwgbqHokDSz_kSyZYDIeW6YxAWTEEznV83X5olyw_Z7Nxl5WcZZU9wf3LOMevLyUPI_PxNQ&quot;},&quot;rating&quot;:80,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3f79182f-1662-4cfd-a3f3-c0d2a2445363&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/4cars-clona-proti-mrazu-176-x-90-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;4Cars&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5814152959546052896&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_GS/zlbBsnX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/4cars/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5814152959546052896&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lRBAJsgK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;8BLhJrq2Tm3Jt2w5M_xrofRJjrmcMAN93-NxT1AvTTB6zo5PtNDoY5jEKYO1UmjK5_aT_pKC50OGPLrLHqdGc0hbjj8gmXHknmugyO93WVbstXevceLeVIO1yr7ddcDY-1s1v_ByWhsKgET8JeD4JNP155AM-_LFzd13_3io6_fDcJfXECTjIcAiMQsVdJOo0JXmmgx7rkeo9NSzZl8Ki8mcbMk1AhCGp5lhCXcZAoPaD598M2DncgLbOBTTW9KPHb5Q84Ryo3E7Gpx9gwIk7YV_QuDDCONe6aZZpvzNgNE4YpCkhjA0d48Ut-xoAW96mv5h4-YpQ4Z6_uXFtbLMFcYDjg0RlvuCLLDwnS3I3t_NZcMmK97M7yB3PFq07dFIEPFMFp9g6c6nbkDJd_2ddewJ2omXWd-L2qgF43IlRZij18mAUNHZ_XpkWhk4gE1waQIdbL55gHoSMqYpN342lC6nJzweYvy16lvWyio7sJKAAYyXX5wVfWHUU71ATZZSXVNa1NKF48U2Xl5Ng9DeTnkUHgepNxO5I3oyQsIgss1pn8gTgOmF8oOFW4nB_KdJ76LLpAZBCO8H-sH0TGPddkL5YIRj8EGFsurun-n-Yzxc7uOQ7S_-NpnQG2PbyhgHhtzxolwiCTQbDOtgliCb5GwZcvg0zUVCWCQ_nR3Tfav0fyVmrPh0vHaQNWP_dvMPeAqTUrMVbMXXyk-kLUaGUpN-dycn8cDHHTFF98RSKmVjnittTVWKU8waq6lXkaacL5_zs6CIgW22mZbo05zPOM17iA9pMJ-6cAlUuAwtlbgkNoH1dLe3qiwqNzlGI0WiyZxvSEgumjYp_KRZjGVgyLBNxuMgLHF-3h33Yvp5hqySrsXsVvHlNCEFUOb7f48z_r0QNE30EV1xawH4eIJExX2Z39HE8hHv5SW3LBLXHizhgXeuQrjFkC3wId5oj4FAzJYxu_hsQaQQNAGSCJD0EDOxYtItWiHo8CP7r-5N&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zimní ochranná plachta na auto Mammooth De Lux Mini je určená na zakrytí předního a bočních skel. Hodí se pro velikosti předního skla: výška cca 90 cm, délka 110 - 135 cm. Plachta se velmi snadno a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6575215&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;1sb4avfrI_EU7YuudCWSgHO_Mmisoy4g-7lCRxUnwCQYdH8UIKVuYhxbgTXJarONRFxeJXoKkJ8Lou6AEMuRJwRJ6YgzdbvX2Cf8LSVBt4pQ6z3yYhrTY73htFJnWf9A9CPAPYwahlpQA3wqDoSi1WbjOrq45hTysNxtbcsieGNdLrjVAWz0Rh6WEkdyabksAEMZw92idHm6cW3YCTm2lanpDSskHQn6Zp6-t27VU0TLXPfFWQND5x-xg260SRtX0o1Y2XjfoyeeDhTjK0uMWkauafdJnPAmKZUINWxiEc_xTbB-YOgvQsRI9VCgWH8R4WvRAsVho404Cw2Iss_9G94M1hX_QH3_tYd8xvYkmGv42BLP-RqFzVEQBZgAm-wqocrzAPxnDxzCLPLWhHh3baHWSOdYFH2eSSRvB5XuSPA-Mh4h770AG5cJ-n0s7JYUoXCmsgpV3Bdr5pYAWhK5egFAZb_qvYgHrMlQZwWfeyTew7vpKsD_131iKxWPpWWlvoFhVgSt-eYC4j7OzlUb3jN5gY41ABhzZbLLL9le1iDNZfpd4XH5MTrzcA5SKIugs2ofYNu__dZnOYBY_1BQNSwK75FhE8BaNW19YITWPjQ8d1BEEQPjykwWf4EQA6ILy2kf7a-MMmTBeZ3DxZCJV-73wsmK6nxYxhZ5UyZTwEq0mTqHWQ9pMaQFGY1AUBBbOqFkNtjza2J9HQ6Ox4WZvHvPMwDKRQ4JDAu3loRVmHoQLqNRFrsRsw4=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:19400,&quot;minPrice&quot;:19400,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;135 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wvBD7gMK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výška&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;90 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nq9ac8jr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;černá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XPRYrJoY&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_e/JFiBso.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JtJg0iFJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mammooth De Lux Mini zimní ochranná plachta na auto&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;C87cDOvrJeFufLb-D9MRZoPZGwpwkNrDc1u2wjVz2mxXoQyeKAclYgc8rrhcxpWn3UatkkhpwLP9sPJL-xzYBVESJ5Hai5uKHfTFA0GI7X1NwmlvXBQcZNc1LmBTzjPTtxeyyEdVu3djJfjDq0C7IJyN9WZynjDfEl97oMbU4BP8_PAWGmFgdV7gnGwBbsFAC2FsySUBNwAFUGGQzieZnlVgB07UKxFZhW6ksK-lbnId0cS6W93vXVRLqooSocjblXMLyspFajiXRuJW--8RGw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;75ac9f31-7ae8-4cc0-bc6f-a752742bb3b7&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mammooth-de-lux-mini-zimni-ochranna-plachta-na-auto/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mammooth&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2828503295139353007&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Gi/so82nM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mammooth/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2828503295139353007&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NgN8oFXZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Zimní clony&quot;,&quot;id&quot;:5779,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HZ/K9NTVP.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/zimni-clony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=5779&quot;},&quot;click&quot;:&quot;OnbEBxLf-1v6skm5vZ62zxHG5sPUMgbgPFY00nq3bMJhTWM2SXJNvT89bNTV8abR0H8gx2nW5NL5wCFZF1Qok0YD9a6Jt7CLINVfHkAmaHUCTDSFCFLYsE8Y869Nvfbcz7Zkpbt-Wo371BPEXlw-2Pk9I3azl6FqxjVJPyzkjKcbje1YrONtDeBqgrgeb9LcbcSCnrJ9wjkUoWBAELutX5OpHKB2ds9bgyjnflm4V51nwrWXRhEYoBTmdKt96dCaa-p8_6k_V6dqn1Nmz06fsVIsA7kw3kGNlGix8X_jgmiU6fLDvjNXoTjAAMSDT47SwQxLJyZJG36oogPObycDTmlRDL4PGY0plNhqkBcaSLfm3DrDcio3PcLf1d_xagXSH-oddtBRWu7E8SY1Br0N27vUR4gWrOLm5JitUL93qma4XDBfRySDHO0jPKNXZTUqn24chghiMNPDVVH68AfpLdNg6eIpr9XZk1rO77sxdS2qtoW0QFQYJCUnsa-qYGltceayQVhIlffd7dECoPSp_cCSBVxi2-tf5_VkoHrZIh8vmB6Bbjua9h8TSskL8s3Nc5DqWqevVD4Fd5aWEtWZb0r2QXUN5X7idytisSmbf6FqnkwAGiYSA4fljhx3jU0MzIcyomiGmR1SFkbU1m0kiADJklnLolpMyqnvP4ZQma0-muN7YqhUb0LRb58uzPLq5cMc-RHjZea_gvC8cA_qxiNL3vn4ArbNfHzNdrOSQm4v1TFu__SBxppqegaoqnC7tv8vXi8_TFAMe0v6b1N2q4PP9D8ZywjzBoA9nI5--eFCz0dzyP-CeFdf-RT1yv4_-3OtSC__OlAHrqHIteVW6pGX6GrAK8HWC4_0qND44BgF_Bb0NfBMA2GnuypXTQAeX9R_QYMIWBI7ZP4oocJ0D1SFm3CVVAxhzsGA2QZEZoL3C89Gt7z6A9rfDtkTYYE-B8s1Az66HdR8CNe6WDwABllZEL695RFp2xust2j2&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Clona Automax s hliníkovou vrstvou je určená na přední okno. V létě dokonale omezí zvyšování teploty ve voze stojícím na slunci, v zimě pomáhá zabraňovat vzniku námrazy na čelním skle stojícího…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6578747&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KDaYKejnS7mP0Xz6UYhDYubI97LPpVUxcJg6_ZGm7lYgzKJ4MCMq2tYWBYuTNnoYGUZ8AFyXeXVXz4h_fLbQjSx05ll-a8Vw0-c4eSBq-34BHVVMyEAWwbRZWe_bRDeecYxusEFRtH6mv6djMKwEmqmCu9DYIaHf7X9z7cLo7R0FokZVi1OWbdOlaMnq-kiwQX-JvPKO8MeDqnfcciD5y419rqfc3MNC2w9e2hxlJzPQjvL8NAZeteLiUfK-iiaKfcWwR4jEfoOgQ2P2iUn72kgGEFRGSBJIQdLvTOt84qA31bK_W6WtQU73Egcp798LCg8NpuRNXZP-PC0gHFaIXl79zmXlAQvwHeBu7NvOTKoZXcWd_KjVclXmN9WTLTtLWOoQbHm_LuRIaUsdwepIKbTQCh1TqaZ7NJmYr7BQHDmGTG1gImhzO3iv2KImYrLF3T-U9bvPhNhQ4xc8YhWS9ePozzrjirG9y3sG-vFWC9idyAjXH1HGvMjrMCPwcTSvkZYUSoF3IqbgNXqE-WLCP469WVFkwa89BwHQnZsSsMC0wP8igeET485m1OV_dfQ6A_VQy6tB6tGnizESQmd74B2cSJKYuN7YF1EiV8_L4QYSu-wMUtQW8m71aiOnn5mMChk-TffRdDsH9N1wlHfYMMpHSLdoYi69sZTA0m0JeL1Ns2fEEYEbn5yMdg4-F8Y67n2uSIGfs9_Xs261-Jn6RmgF0y_qLp__Qw0mR9IMJtavfiwvuO9nIw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:11900,&quot;minPrice&quot;:7200,&quot;offerCount&quot;:8,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;model automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hiy5Vz6X&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;typ clony&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;na sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iNlbTsWt&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;156 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fITWaAUd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JYj3M5aB&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_e/SwrBMOi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DjlDneIv&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Automax Zimní/letní alu clona na čelní sklo 156 x 70 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NmIY7U7MGqfP4D6afhzspeqF-Vx4iTy4wXmL754Ww-J7mt8tpmSANe9u9m1KUluM_UrDBelZfnnmgO4l__IxL5DikE0-T0kZXRoP2mQIzoCHYsyA5LQsKeG3-pisSmSmgkWt7RyhpIStX2n6_Bg8X7UI7t63DfTSqtBEUTyZG1lrb5RCRGyNhuO-dyERr62ettvUa2xKtWW0XeqV8fI-lJbK56s5Rwox5WrxKFVDJ0DGMw3KyADbjAjQiDqT0mW3C9KUiUdPXHrxjtySNf-nYA&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a2e8406-8e25-43ea-a872-aaf2205f1ab0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/automax-zimni-letni-alu-clona-na-celni-sklo-156-x-70-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Automax&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15066365094112207144&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_Eh/fzzB6X2.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/automax/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15066365094112207144&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SnxICziX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5619168&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ostatní autodoplňky&quot;,&quot;id&quot;:2119,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011271/img/47/320x200_cB47Th.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/ostatni-autodoplnky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=2119&quot;},&quot;click&quot;:&quot;aCGaC2PNtCa58pXw7ouDfMrFx-wk9a50m2fDESje4UrR9VnEgy9oL0HNcraKZIEnDdRevBLC9QPzKpM1sINrleqzbpfuV5XSEjkfm8g7ABQ7ZPCG1qtsUESaMtaNQXG3mS1tqH_0uy6jGU88HplHNLjkTgid2etZ43v7HsjJdNWs7fVWgcj44cpmexl-2uHPRkNc7GuPeupQ9V9rZrRNK6Q89EUhHSFUCRSaIGeZpEhPuQk8ojqkW_DRDb-fMqyNdU4bx6ihIV_sbmGi5HIaqywM3C0X2GBNjLU3plW4-tdZGc435LDosWh1mWOpdyI0BoZpOg5i9-CiCqR6k9kEaCvOjVHb2yJ0XUYACFUvg0uIgf94iygD-M2DbOAxNZq6DuuBs28EdjJc4xFaZHwpZ9-IJHd0QT9vsLmYFH7CY2B4YEqXxOrO_CMbbAWAYdISyXcFh_57FXjrJ59ExgsZrI1jhLF2_rJYkTwRQjfsCQduJN59gvbaCM_rkwAGEB6xwShjBXp_TISmr77TWidPEo-JtzvwFtm2arRgiKp-Gt3d5Qsu1Ab4xlNpErAHL-XZMG7zRjfbQ76EIHZW5X3nfHfNvRARGbuka4Op40-ALBM4lR1DnhvP8HWw8woPZmTxgvEbFihTbJGDQ0we9zUz9t21NWQiIk4Ni7uTtR-CMpw1cf3HbIT_xF7Ww7fcUREWxsKIXHxDGwHslmUHtPZStjkggXPcy2pTrkw1PxjaPZocvQ1ruTaudjhmFOHibIOQeqzT2gy8DqzQwAMQGnWqiESaW3sgi3MjLH6QCIVssp1nLTIje5tf8oFl9VK3Fl0F6tAfD1YP-3nQJmTt5Z6bvM-uK_14Ye0Ecvw8jAGc_JMCRQdVNfvVDJreiiAak1XpNlJL9iDrJvfwQOpvvYKzBaoM7ipuzblPBJfsst6g36eHZFUvbOyXwllGPM5fFLQjuFuJrAEyR5exa1-QPI2kN_k6oSrHmEQ5lylrcmAr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Je nebezpečné jezdit vozidlem s poškozeným čelním sklem. Pomocí sady Loctite 37613 oprava čelního skla - Bullseye opravíte drobné praskliny skla Vašeho vozu. Velmi rychlá oprava s minimálními…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Loctite 37613 4,8 g sada na opravu čelního skla&quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;5619168&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fsfZSlXcLqkRG9_64CvWaw9Y35ziiVdGosENL57DVAQ5foL1kWIj043tq-vgVByzz-oFiBcNRDLdpxNBPKt0F_FOVBWXbg2OhqTHRljq__TXlk6jqtUYKFmIF98zWMZp8tVZRV0syVfj8akzWefCS8tVStktWOm03kRdj8WD7qtaeX7yrcueAjyTJVlRJxuOX7BHBKwFRLLUqMjv-OhSMnDg7eWq4n1nA_DL3gHHX_rvEPxZgjghbWM_9yf80jk_wtMFrprxPloflLxmMZOT83xD_g2kdGyytghQcApr9Ef9gtDtOHD6S2WcrJf5AROM2aalVpbioC0nAjAOZVs-FCR8zky7Fjk_p-mhS7u1vUmHPpM79VikTz0koR6h7TaVWGY1mZ60KL5GUa3wYb0p7fBTbp965nl7Yi1Th47RGHia2Rmk-fKg3UsPNsusup6YUKfgGFvF0kl_x55DgKLafJc6zWS-6f-MRAsxEa9x0s3oBBQp2dhAr4KpiaFVy5oWxY8pd3DnRNqf6awuMNZEznXaMi1OpnKOIKKVx-4EtAbsVjgaE0KRifrCfLF1hwFIy8Dfsth50qpJzc304ADi8z7SQVa2cakuJLF1TLdgA4pto-DmOhFjiy1hp5k_7f2agF40MaDSJA-2PkYFl3mByBZ4tNIfUvi4UwOb6tu52wEHt4ET_61zb-XXe0_EF8-m8cvFkRDJ88UclDGGgz-RyipS7bb5kesKbvo7P5_ozbOTkbVfApn-WTY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:60900,&quot;minPrice&quot;:34915,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:23,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ef/e05BaRF.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HVISU3GF&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Loctite 37613 4,8 g sada na opravu čelního skla&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;v8R47mhsdYKmvP0whuHVD9htgTLy_MQRLzRaXclPYmEY1IDPYoWgso-zZ_qXU7GvXBPwwDE_2rLZdVA8GKGKr3jJcdeGrKhtF6Nife5FsTZQlhGHlg2v_RP0l0rRgFLlOVJDyMgukzBinbIfM91Ko5AvjVFBFBXioY1eBIOFiuk78ntcXEmsiu4HWV0d2ICUHP6K3ZQdcO8khEL1Q6dnxeoExGRd7Hc3PM3Crtn_--_JjeCedvcQsgl_NWNooLR9lQwkDOe9H7yFiK6CYJu1YQ&quot;},&quot;rating&quot;:56,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;8607b5b9-532a-4f28-874d-d6154c19e023&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/loctite-37613-4-8-g-sada-na-opravu-celniho-skla/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Loctite&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7702781564421780169&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011229/img/33/150x150_KLU1bU.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/loctite/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7702781564421780169&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3sjCnjj4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4087416&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;7faff567&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Podnosy a tácy&quot;,&quot;id&quot;:642,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011296/img/44/320x200_TVZJ2g.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/bydleni-a-doplnky/kuchyne-a-jidelna/stolovani/podnosy-a-tacy/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=642&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TPpbRR6_xbqUB7jycJs04oaLa02-VnUj2BAyHPZgJgxcxFFKYK1_JvXQRPjFqhVP_U-eZoTUelSVl0NpcNqrc6bSddZRT_LzvetIm-BXzrRmFaHJxQZJSGnP6NPdbzflVZJbkQXrFLamcYzDakCdur-ZYqArU-pijl_bJ7Z4xgJ7_y5IaGXasy6VHWJRhB8Tr2bU4TtXZyYplX89cVB_3RJvRiaR78EPZ0NZNfkqGE2J7sakXLbNqCGDILhTI4EIaccMA-LRdimbgkZTcgKLG0fsHge4fAQqkNbIEfgpeD9EOG1amidaqQT4IZJwTwiFYNsNR0Oy_myxC5EsQ1bmcoqBII12sf5mDNY98WZNCqvDzWXQ5UJhQrSfFlN9em7WwNFVZ7P8hqY60m5o0QLOuC5VJXS8MvNq5X5GbQm6TsrzPCn4HN81ilY7DFISWWEwT3tnjqDCDrw91cHzOiUzdplaT9Ea1UWOZ_xd3hEZe22o63Oj-MKhjthH9Bxz-vIyNLbqYDrsnoC34-Q7UxR1kNym80GDpU9BOlEBNirlo5p81nzFF72NRKzATHAwCwV2RcDd8AiW2yWWS-zq93UJ1JKXXH3ZW37RhKOn84rlZ6vt6j64f88_JT48f3ZvtOHibnrhpeFIK6EhzcuazAQZ6mH6mveokK8KoEL-P4aSA7DPn_tOLGYiKr0qFvlIPwJoVhlfsmNEffCgbDaZXwErMXv-saR1c4ImzjlY_raobE1MSFxnIiLmAj9UDPfjhj2VO7lEJY6jSj8MzoIV7xVKLW6rnsnP1X6lRgoS9tNTEW-5EQAdR8zVyXORmlJCBlSn7gUFmAKTy4ATQAx_lDcWnNDSODzSc_Tj3uDI-SAxnam5EYiAV_hM6nS7UAyLQsGDxfKftWsU6rynny4MXVoQ8CVS_K825NMm4jjkRhJeAQuTNahG-i8=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;- obdélníkový podnos 22 x 14 cm - imitace broušeného skla&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;tác imitace skla 22x14cm PH&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4087416&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;9W22WgXW_KAAN2Orup6aERJ-ToQtFxI2oR--bB6frpe54VjhXhVgiXnEdNkLrH6VrgUXf0FrcvN0r4UzgiHU2mNYlzrQO5OR84m0uEB4uVm3ccot_klC8eXP61z-8zNJEbxyDD4XzDKyTeVP6uxp61uiVNMj_jKf5COYFXhD8i86j2rt3p5jYs64TpqmxSuKtKZzDOJkCJt4rE0J1Sbu9qhg_QTceC2y4cZly0hl4oF9NVr_tHGrW-_JeeXC05YMJPtCF60JW6BKd7mjeO3gYNpc3NBQMsHet-6q6vRea4xKSVkrJfyP2YG0MMm62s2-wnl8UOm6iHen8-GiizClNScKHyhskO3PTehOYMPqLKL2Ayu_FJ3yU98JzqymVWvQxVQJiUQGt8jr65QZD_VoGrjw8j0YrGxCDSU80qdHULP-Z9ATeEapBYOS8t58l5qQp-u2yz8rPGEBmCEq3S9I_xxRm4FAjL7VxRnKi5LsipasqHwCA4Nqg5LC-tYoAjCRlm8wMvF2vu026O0cC84wjniRblvS5L2dfPXQGI2utknF6xaFy3e13COCHi0SxSnnJXusgtfxvvrFD65sXzCWgxl8gEy5od_pWG1HU-ZQOLEwX1d_rgkpDFjwPXUWhYwkYXr1OzORXoCTH5rCqtyqW7W9nwy4OZlB0JT6bF_5V3T1c2Dc40D2nk-pa-TVL5Bmsm2xv_6tdPxDMREbsgRoBCQaTA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:3900,&quot;minPrice&quot;:2400,&quot;offerCount&quot;:18,&quot;offerInStockCount&quot;:12,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;22 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hRdrKabP&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081611/img/62/400x306_rscCqp.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DKCHAVRi&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15081631/img/49/454x239_7rCUAF.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lx8EWds9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;tác imitace skla 22x14cm PH&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;MSi-rJV3bNUqBh80UnAgU0_wlW_rq7VruLo4kAsu0b_Sgl5-2vPHMk5EczsSXWzdhzdP7hzF-ymfxGp3I_Z7Hpv_WAvYB7slRjnwBEIt-zjszy6SQhcx0KmIUYrx3n_D-_BnkhQMjG8u_4vC1mDnmIs-T9iPmEOwTRVw-Pu77iHZsW-3WgoShpbiKhawv9JLOeTG3V0XC5m9NqTWFI37ip5HnMHFu_Fh-jTIeiF8K_6-7HIX6nJP-EZ_S4gqxEPFozjyNByjKtGfMacIKQNCQw&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3fc5b0c8-2338-4cff-8fe9-85724969e1c6&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/tac-imitace-skla-22x14cm-ph/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ym4xMlGv&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;477UOSl3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15176106672029920124&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1508194800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625336624},&quot;docId&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ftrendysvitidla.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;di0qSDUJ&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;trendysvitidla.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.900000095367432,&quot;ratingCount&quot;:64,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/79171/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Ftrendysvitidla.cz%2Fskla-220&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6rH2m0W5raGrWuVPM2E44sBhSQSpXI-CqWQgFTwJzVIAZLMCrBQ4wLYmhgbI5nHxmV7Hhw4GbeULjyl9MNHWZA54q7fcbZH7L3uHjzKoyE_CtRJ52QlmTu6WomJqbM5F1A0fEFfJY-nw-eAMXkDw1qP6Iq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;V této kategorii naleznete několik náhradních &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt;. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz/skla-220&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PMK8dQqt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f10df0e8aa228caf&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17369804219915340975&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1526079600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1593085752},&quot;docId&quot;:&quot;f10df0e8aa228caf&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcajnamobil.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6QkSCTGh&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Cajnamobil.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.949999809265137,&quot;ratingCount&quot;:980,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/131725/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cajnamobil.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rmklAtwMUUHGDvXHWvYMdgCJMl3CpAANwcq4IjT2Y_SP9pj_ddDvs6uaV-vKpcIJ8039NU0BS7oyuvDyVyufdYmvgrghRAld1wNcJYWZdXJgpc4HCFGzJq0UH-0a483iX5m15BHAzMB_HPPocR6GyVIF87&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Pořiďte si tvrzené &lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;, které ochrání display vašeho telefonu od Tactical, Nilkin, Kisswill a dalších výrobců. Mějte svůj mobilní telefon v bezpečí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | Cajnamobil.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cajnamobil.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cajnamobil.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;2HivtLVt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11166089217852964631&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1607641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625534933},&quot;docId&quot;:&quot;9af5eafbb071ff17&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fcogitoeu.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9L2n8aS8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.cogitoeu.cz%2Fprodukty%2Fskla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=cmD7-F_MJ-HvRv6oFbp4tGHmqoAqrPzNDDFZs7KuH0BGMYKKkqzdR8L45UE7bVmoSv5tBQVJYPaxJOXKqlp1mmbww5fliu3G1QNqf_GUi_f7KKzlQJqqHevb9Bj8laovp_xN3FdgLZ8vx-5saJ2_Z4QjSq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nabízíme náhradní díly pro stroje CAT, JCB a Volvo již od roku 2012!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; – Cogitoeu.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.cogitoeu.cz/produkty/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://cogitoeu.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Z8zM27n&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1623350598},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TpM1fWP6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.kamy.cz%2Fsklo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=W-H-OnskQ6C9Cg2XnrY1cO3bZj9tTsD769X92g-3mbFncWHmP0O87vCbYxhao2j2deQjhSpl_dvLVKyCuxZnu0HXsGO33r12l7BhYQs1FZyQ9Z16dUuFS-1X_8qt0tlx1_uy-AMAfQ3gFLuqHKe8FtLfJ7&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qgv4N7B0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1627595701},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OsfG49K7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mall.cz%2Fcelni-skla&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=kMXULl4hy7cTWWZKvWrFyQ1abinD2UzhiQIvOxURGZKfVjqmCq1pb43w1gVOaQaUM77yypmI50KlVcGkj2evvelAoHiStHomr8Y3J4Mxd_isY_Ki4oujFT0vHyCdzzlW2Pn2Uwe3BRJIxUFc_HLXVREYIw&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XT3u3fEb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13632331628111341774&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1540249200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1547233988},&quot;docId&quot;:&quot;bd2fc56379e628ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmobilprislusenstvi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M0ZqzoQN&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;Mobilprislusenstvi.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.5,&quot;ratingCount&quot;:1889,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/136249/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mobilprislusenstvi.cz%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ppuB5aD1vaWs1ShU18A0yUq2g_bNC0dl0i80sO5_TZs-TqKBpEQqjI3xFF8MEmK2mCPZEQXIIxI5khqNGl6SbN0lyE-SkbaQIk_rA8J96Pw6wsoW6pktduEGKDnBWIl_RSXQpzPlscYirZ_LI-3Lse2S87&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete si zajistit komfortní využívání vašeho mobilního telefonu a nestresovat se poškozením displeje?&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mobilprislusenstvi.cz/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5R63Nfr7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;221058e023b7c502&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;11677931553466860802&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1340838000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1588714471},&quot;docId&quot;:&quot;221058e023b7c502&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmihocar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Eq8pxWwi&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mihocar.cz%2Fkaroserie%2Fskla%2Fc-311&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=rzK9t-XVkfi9AcKZ5iw8IN8kJnHMifZg4QHEEVMi2AofEvr_g8kQUXKdokbGK0zINbKw4oxLKY1BOt1Vncn3_Yh93X1cMCgI-bIhIjW0FD4JBRO2MQJhdB62bFxInaUiv73f8nmECQrgBbrPifoHq_gXfq&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mihocar - náhradní a originální autodíly. &lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;. Bezkonkurenční ceny!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; | Mihocar s.r.o - náhradní díly Škoda, Audi, Volkswagen&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mihocar.cz/karoserie/skla/c-311&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mihocar.cz/karoserie/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gY5gZkgc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;9442c43446de0e0b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10683316994882539019&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1624748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625085396},&quot;docId&quot;:&quot;9442c43446de0e0b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fispace.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bz0T2gyF&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;iSPACE.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.650000095367432,&quot;ratingCount&quot;:2363,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/3556/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=skla&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ispace.cz%2Fmobilni-telefony%2Fprislusenstvi-k-mobilnim-telefonum%2Ffolie-a-tvrzena-skla%2Ftvrzena-skla%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=o5vrAwx2BQGEMBMrpaIbp6mUwUCZ5HpbG26Aw-BnTkBCjqaroWpjN4sCOD--YFV5O4s7rZlo7FNCchAosc4GJM4quEP19HooHnH8Jno8tAseeIBSytmw5cRNiFjkc3dZio_n1YtMIfg0fuISeMnF2WI2pL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; - E-shop s elektronikou provozující největší síť prodejen v ČR se specializací na mobilní telefony a příslušenství . Provozujeme 31 prodejen ve 12 krajích.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ispace.cz/mobilni-telefony/prislusenstvi-k-mobilnim-telefonum/folie-a-tvrzena-skla/tvrzena-skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ispace.cz/mobilni-telefony/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FqdzCNPx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;63834e5b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f76vScX9&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8D6JVHnP&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9JwxaRXm&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklář&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KO9XSttU&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eVXhCczA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ILdcsxsf&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklarny&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HA9lbf2p&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y8q1lzxU&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qE1kEux6&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8dPUDxSy&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:37000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VT6yWSJz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a0d032bd&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hS1bXyPt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;233b8d34&quot;},&quot;data&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GyxbTzuP&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;pKcuiPYP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;4232d5c9&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-10-20T00:49:59.96820488Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GgUMVPG&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;szn-HP&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:784,&quot;groupId&quot;:1535,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wm4DEXWp&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.25225005302384007,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@35fb2eaa0&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;boxlog_use_beacon&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;gCobPBvz82YkJyWs3BY8&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>