Sklenářství Praha: sklenářské práce v Praze a okolí, provádíme jak zasklívání výlohy, dveří i oken (plastová okna, dveře), řezání skla na míru, výroba zrcadel, akvárií a terárií, rámování, paspartování obrazů. Výroba a montáže skleněné zábradlí, příčky, sklenné markýzy, celoskleněné kouty do koupelny, celoskleněné dveře na míru.SKLENÁŘSTVÍ SKLO-SERVIS ZAJIŠŤUJE:
sklenářské práce včetně rámování
Skleněné dveře a stěny, markýzy i příčky na míru
sprchové kouty, akvária, terária, vitráže, skleněné skleníky.
Provádíme zasklívání interiérů i exteriérů, dveří a oken (plastová, klasická).
Montáž bezpečnostních a protislunečních folií.
Výrobu a montáž zrcadel a zrcadlových stěn na míru.
Působíme v Praze a okolí: Praha, Kladno, Lidice, Vokovice, Nebušice, Přední Kopanina, Horoměřice, Tuchoměřice, Hostivice, Dobrovíz, Kněževes, Makotřasy, Běloky, Lichoceves, Statenice, Velké Přílepy, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Roztoky, Levý Hradec, Husinec, Klecany, Zdiby, Sedlec, Líbeznice, Bořanovice, Březiněves, Veleň, Hovorčovice, Miškovice, Vinoř, Přezletice, Podolanka, Radonice, Ptice, Svárov, Nenačovice, Hustoň, Jeneč, Červený Újezd, Chýně, Chřásťny, Jinočany, Rudná, Liboc, Zbraslav, Radotín, Komořany, Hodkovičky, Vrané nad Vltavou, Davle, Březová, Sázava, Klínovec, Jíloviště, Velká a Malá Chuchle, Varadov, Černolice, Všenory, Třebotov, Chotěč, Ořech, Řeporyje, Lochkov, Kosoř, Lahovice, Lahovičky, Slivenec, Barrandov, Zbuzany, Jinočany, Dobříč

  - skleněné dveře, stěny, příčky, markýzy
  - skla bezpečnostní, laboratorní, okenní, zrzadlová, protipožární
  - skleněné sprchové kouty
  - skleněné zábradlí a schodiště
  - zrcadla na míru
  - skleníky včetně nařezání skla, montáže
  - akvária a teraria
  - skleněné obklady na zeď
  - rámování, zasklívání obrazů
  - zasklívání dveří, oken
  - zasklívání výlohy, oken a dveří


V naší dílně zajišťujeme zasklívání oken i dveří, jsme schopni zasklít i plastová okna
zasklívání a rámování obrazů.
Řezání skla na míru.
V Praze provádíme také zasklívání výloh.

ZRCADLA NA MÍRU
bytová zrcadla různých velikostech, včetně orámování i montáže
koupelnová zrcadla
zrcadlové stěny

Řezání skla na míru
bezpečnostní skla
protipožární skla
zrcadlová skla


<H1 title="řezání skla Praha">Řezání skla Praha</H1> <!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.5a45609bf8.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.0832511873.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.5f3e265126.js","/re/js/modern/421.bundle.fb16647f6d.js","/re/js/modern/app.bundle.5f4a8e03b0.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.5a8baf9105.js","/re/js/legacy/115.legacy.bundle.530d97a75d.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.f4b98683f6.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.8cca28546e.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>skla – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=skla"/><script>window.initDR=function(a,b){var c=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var e=window.DOT,f=function _createDelayedAction(a,b){return function(){a._delay(b)}},g=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},h=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},e=window.DOT;if("variant"in e){var i=e.variant;if("FULLTEXT"!==i)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),c.dot("cfg",a)}var j=f(e,"resize"),k=f(e,"scroll"),l=function unloadHandler(){var a=new Date().getTime()-e.ts;e.hit("unload",{d:{visitTime:a+""}})};window.addEventListener("scroll",k),window.addEventListener("resize",j),window.addEventListener("unload",l);var m=e.hit,n=function hit(a,b,f){if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var j=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),k={d:{}};for(var y in c.dot("getDataDotData",j,k),k.d.path=c.dot("getDataDot",j),k.d)b.d[y]=k.d[y];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var l,o,p=[],q={},r=b.d.elm.split(","),s=0;s<r.length;s++)if(l=r[s],o=document.querySelector("*[data-elm=\""+l+"\"] > *"),o){var t=o.parentElement?o.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{t=JSON.parse(t)}catch(a){t=null}if(t&&"rid"in t){var u=t.rid;-1===p.indexOf(u)&&(p.push(u),q[u]=[]),q[u].push(l.replace(/^\d+__/,""))}var v={d:{action:"impress"}};c.dot("getDataDotData",o,v);var w=("reporter_name"in v.d);if((w||v.d.impress)&&(delete v.d.impress,n.call(e,"event",v),window.SmartlookWrapper)){var x=v.d;if("string"==typeof x)try{x=JSON.parse(x)}catch(a){x={}}void 0===x.element_index&&(void 0!==x.reporter_pos&&(x.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",x))}}if(0<p.length)for(var u,s=0;s<p.length;s++){if(u=p[s],0==s){b.lsid=u,b.d.rid=u,b.d.elm=q[u].join(",");continue}var z={};for(var A in b.d)z[A]=b.d[A];z.rid=u,z.elm=q[u].join(","),m.call(e,"impress",{lsid:u,d:z})}}h(b),g(e,b)}return m.call(e,a,b,f)};e.hit=n}c.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{z-index:400;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}.cec224,.cec224:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.e13281{display:inline-block;width:11.7rem;height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e1aa8c .d6e91b{position:static;margin-left:1.6rem}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f03b69{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 2.4rem;max-width:none}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}.c32d19{opacity:1}.c6317c{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}.af368b{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{color:#000;background-color:#eee}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;text-decoration:none;border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;line-height:3rem;color:#333;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:0;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;padding:0;max-width:none}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem}.ca3494,.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{text-decoration:none;color:#0645ad}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .f3688e{position:relative;height:100%}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .e41d74{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .e41d74{scrollbar-width:none;margin:0 -2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e41d74::-webkit-scrollbar{display:none}.e41d74>:first-child{padding-left:2.4rem}.e41d74>:last-child{padding-right:2.4rem}.e2f738{margin-right:.8rem} .cb2467{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;box-sizing:border-box;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;padding:0 1.6rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#333;text-align:left;white-space:nowrap;background-color:#fff;cursor:pointer}.cb2467 span:after{display:block;content:attr(data-text);font-weight:700;height:.1rem;color:transparent;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{border-color:#eee;color:#999;background-color:#eee;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{color:#999;text-decoration:none;background-color:#eee}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem;height:3.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem;height:4.8rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700;background-color:#eee}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{margin-right:1rem;border-radius:50%;width:1.8rem;height:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{width:1.2rem;height:1.2rem}.c2d8d0{width:1.4rem;height:1.4rem} .acea14{margin:0 0 0 1.6rem;height:.1rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 1.6rem}.d3d6f5{min-width:100%}.d3d6f5:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--desktop .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.f082d4{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.dd8d24{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--desktop .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.dd8d24 .fe18db{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.dd8d24 .fe18db:active,.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:link,.dd8d24 .fe18db:visited{text-decoration:none}.dd8d24 .fe18db:focus,.dd8d24 .fe18db:hover{text-decoration:underline}.dd8d24 .fe18db:visited{color:#7b009d}.e2fa53>span:first-child{color:#e57e24}.f9ae45{margin:0 1.6rem}.f9ae45,.e8168b{display:-webkit-flex;display:flex}.e8168b{min-height:11.2rem;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;text-decoration:none;outline:none;width:100%}.e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e8168b,.SearchApp--desktop .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .e8168b{padding:1.6rem 0}.e8168b:focus,.e8168b:hover{text-decoration:none}.e8168b:focus .dd8d24 .fe18db,.e8168b:hover .dd8d24 .fe18db{text-decoration:underline}.ebffc2{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0 1.6rem 0 0;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;cursor:pointer}.SearchApp--desktop .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--desktop .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.f5869d{position:relative;bottom:.24rem}.e331b9{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .e331b9,.SearchApp--desktop .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{display:inline-block}.a45780{margin-bottom:.4rem;display:-webkit-flex;display:flex}.ec5a45{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline;max-height:1.8rem}.dfd936{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.a8ec83{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.dc2431{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.fd55aa{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .d3d6f5,.SearchApp--phone .Modal .d3d6f5{min-height:11.2rem;max-height:22rem}.SearchApp--phone .Layout--left .dd8d24,.SearchApp--phone .Modal .dd8d24{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .e8168b,.SearchApp--phone .Modal .e8168b{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .ebffc2,.SearchApp--phone .Modal .ebffc2{padding:0 1.6rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--phone .Layout--left .e331b9,.SearchApp--phone .Modal .e331b9{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .e8168b{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .f9ae45{margin:0 2.4rem}} .c88582{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;border-radius:1.2rem;padding:.3rem .8rem;height:1.6rem;color:#d66e00;text-decoration:none;background-color:rgba(229,126,36,.1)}.fd39e1{margin-left:0} .eb0875{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.f2b413{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f2b413,.a33666{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.a33666{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.cb7674{margin-bottom:.2rem}.a55dc8{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.b398c5{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.f387b6{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.f387b6:active,.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:link,.f387b6:visited{text-decoration:none}.f387b6:focus,.f387b6:hover{text-decoration:underline}.f387b6:visited{color:#7b009d}.a2cfa8{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a2cfa8:active,.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:link,.a2cfa8:visited{text-decoration:none}.a2cfa8:focus,.a2cfa8:hover{text-decoration:underline}.a2cfa8:visited{color:#7b009d}.f553e3{text-decoration:none;font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f553e3:active,.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:link,.f553e3:visited{text-decoration:none}.f553e3:focus,.f553e3:hover{text-decoration:underline}.f553e3:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .f553e3{text-decoration:underline} .a8755e{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;overflow-wrap:break-word;-webkit-box-orient:vertical} .f4091b{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666;display:inline-block;word-wrap:break-word;margin-bottom:.4rem}.f4091b>span:nth-child(2){display:inline}.f4091b>span:nth-child(2):before{content:"\A0\B7\A0"}.SearchApp--phone .f4091b{display:block}.c14d52{color:#d66e00}.d0d734{color:green}.b8a066{color:#ca0000} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;width:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;background:none;cursor:pointer}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;padding:0;height:auto}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{margin-left:.8rem;width:1.2rem;height:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{margin-left:1.2rem;width:1.6rem;height:1.6rem}.e20564{display:none;position:absolute;top:1.6rem;right:0;width:1.4rem;height:1.4rem;color:#ccc}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;-webkit-align-items:center;align-items:center}.f4fc3c{margin-left:1.6rem;background-color:#eee}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{margin-left:0;background-color:initial}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{position:static;left:0;right:0;top:calc(100% + .2rem);-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.df42a6,.b117c8{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.b117c8{background-color:#fff}.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;content:"•";color:#999}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{display:block;width:3rem;height:1.4rem;color:#ccc;background-color:#fff}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem;margin:0 .8rem;color:#999}.b90bb9{text-decoration:none;cursor:pointer}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{color:#0645ad;padding:0;outline:none;border:none;font-weight:400;text-decoration:none;background-color:transparent;cursor:pointer}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{text-decoration:underline;background-color:transparent}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;position:absolute;top:.6rem;left:-2.8rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem} .d12342{font-size:2rem;line-height:2.8rem;margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .d12342{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bd037d{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.de55cc{text-decoration:none;color:inherit;cursor:pointer}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}.d87b5b{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}.d5e75c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;cursor:pointer}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{margin-right:.4rem;content:"∙"}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{display:inline;color:#333}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}.ca1c06{text-decoration:none;color:#0645ad}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{width:4.2rem;height:1.6rem;margin-left:.4rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{width:4.8rem;height:1.5rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{height:1.6rem;cursor:auto} .b9fcad{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#333;text-decoration:none}.be3bb1{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#666}.a93095{text-decoration:none}.a93095:active,.a93095:focus,.a93095:hover{text-decoration:underline} .e69e8d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop .a11657,.SearchApp--phone .a11657{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop .a11657{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{margin-left:.4rem;content:"∙";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{margin-right:.4rem;font-weight:700}.d4aa3c:after{margin-left:.4rem;content:"∙"} .e34266,.ce8cdf{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:block;white-space:nowrap;color:#666}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266,.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266{display:block}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:7.2rem;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical} .b9b4af{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{overflow:hidden;color:#0645ad;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none;font-weight:400}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{margin:0 .8rem;color:#666} .f15850{max-width:100%}.a4193a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{font-size:2rem;line-height:2.8rem;display:inline;margin:0;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;color:#000;font-weight:700}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.ae2eb6 .ab6782{display:-webkit-inline-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;max-height:5.6rem}.b51066{min-width:100%;max-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:normal;align-items:normal}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-top:1.2rem;margin-bottom:.4rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:normal;align-items:normal}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-top:1.2rem;margin-bottom:.4rem}} .e2b12e{display:-webkit-flex;display:flex;position:relative;margin:0 1.6rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}[data-ff~=results_separator] .e2b12e{margin:0 0 .8rem}.f505e9{color:#0645ad;text-decoration:none;font-weight:400}.f505e9:active,.f505e9:focus,.f505e9:hover{text-decoration:underline}.bd1ab9{margin:0 .8rem;color:#666}.d59be9{margin-left:.8rem}.e18d37{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .f9c15e{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;color:#000;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;font-weight:700} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{margin:1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb,[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{margin:1.6rem 0 0;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:#0645ad;outline:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2,[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .d167f8{position:relative;margin-right:1.2rem}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;position:relative;line-height:0}.c448e2{display:inline-block;border-radius:.4rem;width:8rem;height:8rem;overflow:hidden}.SearchApp--desktop .c448e2{width:9.6rem;height:6rem}.c448e2 img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{-o-object-fit:contain;object-fit:contain;mix-blend-mode:multiply}.a29a6a{position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;padding:.4rem .6rem;font-size:1rem;line-height:1.2rem;color:#fff;background-color:rgba(0,0,0,.6)}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{font-size:1.4rem;line-height:2rem;right:0;padding:0 .4rem 0 .6rem;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;background-color:#333} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}.bc65b8{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .c72766{display:block}.e3d65a{margin-top:1.6rem} .eb2ba3{margin:0;padding:0;list-style:none}.edc1e2{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .edc1e2{margin:1.6rem 0}.ab20a2,.d0d957{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.ab20a2{padding-right:.4rem;font-weight:700;white-space:nowrap}.f19e0f{color:#222}.f19e0f:focus,.f19e0f:hover{color:#222;text-decoration:underline}.e1badf{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad}.e1badf:link,.e1badf:visited{text-decoration:none}.e1badf:focus,.e1badf:hover{text-decoration:underline}.e1badf:visited{color:#7b009d}.c56593 .abca11,.e411e7 .abca11,.f6467e .abca11{display:table-row}.c56593 .d7556b,.c56593 .d0d957,.e411e7 .d7556b,.e411e7 .d0d957,.f6467e .d7556b,.f6467e .d0d957{display:table-cell}.c56593 .ab20a2,.e411e7 .ab20a2,.f6467e .ab20a2{padding-right:2.4rem}.c56593 .ab20a2,.c56593 .f19e0f,.f6467e .ab20a2,.f6467e .f19e0f{color:#666}.c56593 .f19e0f:focus,.c56593 .f19e0f:hover,.f6467e .f19e0f:focus,.f6467e .f19e0f:hover{color:#0645ad;text-decoration:none;color:#666;text-decoration:underline}.c56593 .d0d957,.f6467e .d0d957{color:#666}.c56593 .cd246f,.f6467e .cd246f{display:block;margin-top:1rem}.eeb899 .abca11{padding:1.6rem 0;border-bottom:.1rem solid #eee}.eeb899 .d0d957{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;max-width:26rem}.ca3629{margin:1.6rem 0}.a4f6b7,.ad01a3{color:#3c4043}@media screen and (min-width:31.250em){.eeb899 .abca11{display:table-row}.eeb899 .ab20a2,.eeb899 .d0d957{display:table-cell;padding-bottom:.4rem}.eeb899 .ab20a2{padding-right:2.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.eeb899 .d0d957{max-width:34rem}} .fa5b2d:not(:last-of-type){margin-bottom:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .f3e66f{margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f3e66f:not(:last-of-type):after{display:block;margin:1.6rem -2.4rem 0;height:.6rem;content:"";background-color:#eee} .ed86f3{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;font-size:0}[data-ff~=results_separator] .ed86f3{margin-top:1.6rem}.edb5d9{-webkit-align-items:center;align-items:center}.ba1413{padding:1.6rem;overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .ba1413{padding:0 1.6rem 1.6rem 0}.b9fa6d{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}.ad32ca{font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;color:#666;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis}.ad32ca:not(:last-child){margin-right:.8rem}.f5354e{margin-top:.2rem}.c0984a{max-width:38%}.c0984a,.a174e3{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0}.a174e3{max-width:50%} .b8a396{display:block}.fb506c{height:12rem}.a60c51{height:14rem}.b8a396 img{width:100%;height:100%}[data-ff~=results_separator] .b8a396{margin-bottom:1.6rem;border-radius:.8rem;width:9.6rem;height:9.6rem;overflow:hidden} .e3566a{display:block;margin:1.6rem;position:relative}[data-ff~=results_separator] .e3566a{margin:1.6rem 0}.e3566a>:nth-child(n+1){margin-top:1.6rem}.f13e9e{display:block;position:relative}@media screen and (min-width:31.250em){.a74768 .e3566a{margin:2.4rem}} .fba5f7{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.b09a35{color:#666}.bf8f62{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}.bf8f62:link,.bf8f62:visited{text-decoration:none}.bf8f62:focus,.bf8f62:hover{text-decoration:underline}.bf8f62:visited{color:#7b009d} .ff8541{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{cursor:pointer;color:#0645ad}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{display:inline-block;width:1.6rem;height:2rem;vertical-align:middle;background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:inline-block;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{pointer-events:none;background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{visibility:hidden;position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}.d17e4e{bottom:0;right:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;border:.1rem solid #ddd;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:0}.dd5aac{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;padding:2.4rem}.de887d{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:left;max-width:80%}.e114b3{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#000;text-align:center;width:100%;padding-left:3rem}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{margin-left:auto;box-shadow:none}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{width:2.1rem;height:2rem}.d3560d{position:relative;overflow:hidden;height:9rem;text-align:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;margin-bottom:-1.2rem}div.c97c74{font-size:2rem;line-height:2.8rem;color:#222;overflow:hidden;font-weight:700;margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{width:320px;bottom:1.2rem;right:1.2rem}.d17e4e.boxWithShadow{position:fixed;padding:0;border-radius:1rem}} .c42fcb{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;width:100%;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{border:.1rem solid #eee;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.a257e6{color:#000;background-color:#eee}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{color:#fff;background-color:green}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[297,995,930]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie3","zbozi","wiki-results"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie3.bundle.1018dab9df.js","/re/js/modern/zbozi.bundle.f28ad3873d.js","/re/js/modern/wiki-results.bundle.21e3df190c.js"]:["/re/js/legacy/mafie3.legacy.bundle.2b35727784.js","/re/js/legacy/zbozi.legacy.bundle.a630519e18.js","/re/js/legacy/wiki-results.legacy.bundle.6345694788.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="trending_link trending_homepage firmy-tag-cat"><script>function dotInit(a,b){function _initDot(){initDR(a,b)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"skla","loginState":"red","lsid":"He_3il_ha996HCIwS96k","abtest":"1559/2963,1564/2973,1554/2951"}'), JSON.parse('{"7e8c95d3bstp":"sklik/skliktoppla","7e8c95d3bsrp":"sklik/sklikrightpla","7e8c95d3bspi":"sklik_PI","7e8c95d3bsto":"sklik/skliktop","7e8c95d3bsbo":"sklik/sklikbottom","7e8c95d3bore":"ftxt-organic/result","7e8c95d3bnre":"ftxt-news/result","7e8c95d3bzpi":"zbozi/product-advert"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-vmo-per="0px" data-e-vmo-pix="0px"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="bfVf"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="jpTmt"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="skla" autoComplete="off"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="skla"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="He_3il_ha996HCIwS96k"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.539fface03.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="pnTm"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="qTmoXQObn"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="nTOmQW~v"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="fPmOuZt~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="uPfuX~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="cOgt~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="qXRTO~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="QbOdZt~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="UXmct~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="nbfqdXZ~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="QOoTVfmt~v"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e41d74"><li class="e2f738"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></li><li class="e2f738"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.</span><span> </span><span class="f5869d"><span class="c88582">Nabídka</span></span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">2,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="d0d734">Nonstop</span><span class="e331b9">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Karel STUPKA - Sklenářství</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">3,7</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-71-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="70%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="71%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-71-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(3)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Nové Město</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">LuxuryTable.cz</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">4,5</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-46-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="45%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="46%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="url(#star-gradient-46-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(15)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Velkoobchod skla a porcelánu</div></div><div class="fd55aa"><span class="e331b9">Praha, Staré Město</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/13309654-svet-skla-porcelanu-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">SVĚT SKLA &amp; PORCELÁNU</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(2)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Velkoobchod skla a porcelánu</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Libeň</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.svetsklaporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="d3d6f5 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="f9ae45"><a class="e8168b" href="https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="ebffc2"><div class="f082d4"><span class="dd8d24"><span class="fe18db">Sklenářství Pudil, s.r.o.</span><span> </span></span></div><div><div class="a45780"><div class="eb0875" data-e-a="rating"><span class="f2b413">3,8</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="cb7674"><linearGradient id="star-gradient-75-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="75%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="76%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="url(#star-gradient-75-#E57E24)" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#CCC" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="a55dc8">(11)</span><span class="divider"></span></div><div class="ec5a45 a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Sklenářství</div></div><div class="fd55aa"><span class="f4091b"><span class="b8a066">Zavřeno</span><span class="e331b9">Praha, Kamýk</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~x"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span><b class=sec>Skla</b></span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://trendysvitidla.cz/skla-220" data-l-id="529c5c9c9bc76b7c"><span>trendysvitidla.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/79171/"><span class="a93095">89% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>V této kategorii naleznete několik náhradních <b class=sec>skel</b>. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span><b class=sec>Sklo</b> - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.kamy.cz/sklo/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.kamy.cz/sklo/" data-l-id="e0731e6eb2fecbb2"><span>kamy.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Sběratelé starožitného <b class=sec>skla</b> se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="gmfRpQo~z"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ZboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Zboží.cz › Skla">Zboží.cz<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz" data-e-a="title">Skla</a></h3></div></div><div data-e-b-n="gmfRpQon"><div data-dot="main-box" data-e-b-n="cOXd8gmfRpQo~v"><div class="af67e3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="ZboziProductList-offer"><a class="ZboziProductList-offer-img-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ZboziProductList-offer-img" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ck/YL74lx.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="ZboziProductList-offer-description"><h4 class="ZboziProductList-offer-description-title"><a class="ZboziProductList-offer-description-title-link" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D Apple iPhone 6 Plus</a></h4><p class="ZboziProductList-offer-description-text a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Přední(tvrz.sklo) – Zadní (fólie, né sklo)- Kamery Nillkin tvrzené sklo H+ je vyrobeno z vybraných Japonských materiálů AGC a Harves nanotechnologie s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Disponuje…</p><div class="ZboziProductList-offer-description-price">49 – 150 Kč</div><div class="ZboziProductList-offer-description-stock"><span class="ZboziProductList-offer-description-stock-availability">Skladem</span>ve 3 obchodech</div><div class="ZboziProductList-offer-description-button"><a class="ZboziProductList-offer-description-button-link Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=nillkin-amazing-h%2B-pro-tvrzen%C3%A9-sklo-2.5-d&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}" data-e-a="button">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div data-e-b-n="nXcXbOm8gmfRpQon"><div data-dot="related" class="ZboziProductList-related ZboziProductList-related--3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="e2b12e"><h4 class="f9c15e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="Related-container"><div class="Related-container-inner"><div data-e-b-n="fUUTm~x"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=tglass-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g&amp;utm_query=skla" title="TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_v/5icJaP.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=tglass-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">88 – 239 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 14 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="fUUTm~y"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=fixed-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a22&amp;utm_query=skla" title="FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_Ge/dtZ22Q.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=fixed-ochrann%C3%A9-sklo-pro-samsung-galaxy-a22&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">175 – 442 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">Ve 38 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="fUUTm~z"><div class="af67e3 ProductCard" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="ProductCard-image-wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=forcell-ochrann%C3%A9-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro%2B%2F11-pro-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=skla" title="Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="ProductCard-image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_IO/ZckkMu.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="ProductCard-description"><h4 class="ProductCard-title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=forcell-ochrann%C3%A9-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro%2B%2F11-pro-%C4%8Dir%C3%A9&amp;utm_query=skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="ProductCard-title-url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré</a></h4><p class="ZboziProductList-related-price">79 – 205 Kč</p><p class="ZboziProductList-related-availability">V 6 obchodech</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1559%2F2963%2C1564%2F2973%2C1554%2F2951&amp;utm_term=skla&amp;utm_query=skla" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span>Tvrzená <b class=sec>skla</b> | OKAY.cz</span></a></h3><div class="f6c118 b8ae81"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span>okay.cz</span><span class="a57efd">/collections/tvrzena-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"><div><a tabindex="0" class="b9fcad df1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;goto_zbozi&quot;}" data-e-a="goto-zbozi" href="https://www.zbozi.cz/obchod/66421/"><span class="a93095">83% spokojených zákazníků s e-shopem<span class="be3bb1"> – Zboží.cz</span></span></a></div></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla" data-l-id="4d3cee513ea0a28d"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2 ebd833"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fwww.okay.cz%2Fcollections%2Ftvrzena-skla"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span>Široký výběr tvrzených <b class=sec>skel</b> skladem Vyzvedni ihned na 90 prodejnách Expresní doprava domů Garance nejnižší ceny a spokojenost</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~1"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span><b class=sec>Sklo</b> | Alkohol.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/" data-l-id="71979e62d1a3237a"><span>alkohol.cz</span><span class="a57efd">/produkty/<b class=sec>sklo</b>/kategorie</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-l-id="8ebd8bd2af9d35af"><span><b class=sec>Sklo</b> | PRO-K</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo" data-l-id="8ebd8bd2af9d35af"><span>pro-k.cz</span><span class="a57efd">/kategorie/<b class=sec>sklo</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Prodej a montáž vnitřních dveří (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - <b class=sec>Sklo</b></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~4"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-l-id="c049f5a98a30aa3a"><span><b class=sec>Skla</b> - Gigaoptik</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.gigaoptik.cz/skla/" data-l-id="c049f5a98a30aa3a"><span>gigaoptik.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Zákaznická podpora: +420 770 177 555 info@gigaoptik.cz</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-l-id="caa9125563b7d113"><span><b class=sec>Skla</b> | MARO</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.maro.cz/c/7664/skla" data-l-id="caa9125563b7d113"><span>maro.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Nabídka <b class=sec>skel</b> na spotřebiče Gorenje.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-l-id="43f30778155a85f8"><span>Autoskla - Zboží.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/" data-l-id="43f30778155a85f8"><span>zbozi.cz</span><span class="a57efd">/auto-moto/autodily/autoskla</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>1 176 produktů v kategorii Autoskla. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~xv"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-l-id="5093c06bdcd9e1b3"><span>Ochranná <b class=sec>skla</b> pro mobilní telefony | Datart</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html" data-l-id="5093c06bdcd9e1b3"><span>datart.cz</span><span class="a57efd">/ochrana-<b class=sec>skla</b>-pro-mobily.html</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Datart - Opravdový elektro specialista. Váš nákup dopravíme po celé ČR, velké spotřebiče zdarma nainstalujeme a předvedeme.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTnpbo~xx"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> | MALL.CZ</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.mall.cz/celni-skla" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mall.cz/celni-skla" data-l-id="3497358669c09f10"><span>mall.cz</span><span class="a57efd">/celni-<b class=sec>skla</b></span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="He_3iORqTmoXnTcTdo"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/7e8c95d3b.67bf0a8172.svg#7e8c95d3b.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Čelní <b class=sec>skla</b> najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="mTbOoTn~xy"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="bXno"><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~v"><a class="bc65b8" href="?q=sklo&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="sklo" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklo</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~x"><a class="bc65b8" href="?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sm%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20se%20klauni&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="smějící se klauni" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>smějící se klauni</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~y"><a class="bc65b8" href="?q=sklh&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklh&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="sklh" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklh</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~z"><a class="bc65b8" href="?q=skl&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=skl&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="skl" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skl</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~0"><a class="bc65b8" href="?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklo%C5%88uj&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="skloňuj" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>skloňuj</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="XoTc~1"><a class="bc65b8" href="?q=sklamat&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=sklamat&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="sklamat" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>sklamat</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"><div class="Layout--right" data-dot="sklik_right" data-e-b-z="optional"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}" data-elm="sr0" data-rid="He_3il_ha996HCIwS96k" data-e-b-n="rXZXQOmR~v"><div class="WikiCard" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/wikicard2/wikicard_anythinggoes&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;anythinggoes&quot;}"><div class="fa5b2d f3e66f"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="wiki-box"><div class="ee2b7f"><div data-e-b-n="WTORTm"><div class="ed86f3 edb5d9" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;header&quot;}"><div class="ba1413"><div class="f15850 ae2eb6"><h3 class="ab6782" title="Sklo">Sklo</h3></div></div><div class="c0984a"><a href="//search.seznam.cz/obrazky/?q=Sklo&amp;fulltext"><picture class="b8a396 a60c51"><source srcSet="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C144%2C144%2C2%7Cwebp%2C70, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2%7Cwebp%2C70 1.5x, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2%7Cwebp%2C70 2x" type="image/webp"/><source srcSet="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C144%2C144%2C2, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C216%2C216%2C2 1.5x, https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg?fl=res%2C328%2C328%2C2 2x"/><img alt="" loading="lazy" src="https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-b-ae="image" style="object-fit:cover;object-position:50% 25%"/></picture></a></div></div></div><div class="acea14"></div><div class="c72766" data-e-b-n="rXZX8Pfs"><div class="e3566a" data-dot="content"><p class="fba5f7 b09a35" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;wiki&quot;}" data-e-a="wiki">Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku. Pro snížení teploty tavení, zlepšení nebo úpravu vlastností skla se přidávají různé další látky, nejčastěji uhličitan sodný (soda) a oxid vápenatý…<!-- --> <a class="bf8f62" href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo" data-dot="source" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;source&quot;}" data-e-a="wiki-source">Wikipedie</a></p></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-JQ-axspw-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.692044e2d6.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="gOVXdV"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=skla&amp;count=10&amp;pId=He_3il_ha996HCIwS96k&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="bXdZn"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=skla" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="UTTRPOQZ8Ppoofd"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1559/2963,1564/2973,1554/2951</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({}) </script><script> (function(){ function convertRemToPixels(rem){ return rem * parseFloat(getComputedStyle(document.documentElement).fontSize) * 2; } function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false},"firstRequest":{"firstRequestId":"He_3il_ha996HCIwS96k","eventTime":"2022-09-28T03:25:42.371419516Z","featureFlags":["trending_link","trending_homepage","firmy-tag-cat"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityNewOn":false,"visibilityRootMarginPixel":"-40px -40px -40px -40px","visibilityRootMarginPercentage":"-40px -40px -40px -40px","hashSeed":"He_3il_ha996HCIwS96k","layoutElementId":"app-root","startIndex":44}; var headerHeight = 56; var marginPixel = convertRemToPixels(4); var marginLR = 8; config.visibilityRootMarginPixel = (-marginPixel - headerHeight)+'px -'+marginLR+'px -'+marginPixel+'px -'+marginLR+'px'; config.visibilityRootMarginPercentage = -headerHeight+'px -'+marginLR+'px 0px -'+marginLR+'px'; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["bfVf"]},"visibilityTreshold":0.5,"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["jpTmt"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pnTm"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn"]},"visibilityConfig":{"threshold":0,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","nTOmQW~v"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","fPmOuZt~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","uPfuX~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","cOgt~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","qXRTO~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","QbOdZt~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","UXmct~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qTmoXQObn","nbfqdXZ~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rootMargin":"-40px -40px -40px -40px"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryff4e75bafirm-692586","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOoTVfmt~v"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"category","key":"firm-692586","callId":"ff4e75ba"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"category","order":0,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b7149529c5c9c9bc76b7c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"529c5c9c9bc76b7c","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":1,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b7149e0731e6eb2fecbb2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"e0731e6eb2fecbb2","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reszboziproduct265e872","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"265e872"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"product","order":3,"group":"zbozi","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon"]},"box":{"name":"products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon","cOXd8gmfRpQo~v"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5402955","callId":"265e872"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"main-product","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon","nXcXbOm8gmfRpQon"]},"box":{"name":"similar-products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon","nXcXbOm8gmfRpQon","fUUTm~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6637391","callId":"265e872"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"offer","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon","nXcXbOm8gmfRpQon","fUUTm~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6702771","callId":"265e872"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"offer","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gmfRpQo~z","gmfRpQon","nXcXbOm8gmfRpQon","fUUTm~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6905021","callId":"265e872"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"offer","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b71494d3cee513ea0a28d","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4d3cee513ea0a28d","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":4,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b714971979e62d1a3237a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"71979e62d1a3237a","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b71498ebd8bd2af9d35af","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"8ebd8bd2af9d35af","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b7149c049f5a98a30aa3a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"c049f5a98a30aa3a","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b7149caa9125563b7d113","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"caa9125563b7d113","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b714943f30778155a85f8","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"43f30778155a85f8","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b71495093c06bdcd9e1b3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~xv"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"5093c06bdcd9e1b3","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult211b71493497358669c09f10","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTnpbo~xx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"3497358669c09f10","callId":"211b7149"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelatesca9eb76b","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"ca9eb76b"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"relates","order":12,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~v"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~x"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~y"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~z"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~0"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["mTbOoTn~xy","bXno","XoTc~1"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reswikicard2wikicard_anythinggoes5da5dce3Sklo","hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["rXZXQOmR~v"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"wikicard2","type":"wikicard_anythinggoes","key":"Sklo","callId":"5da5dce3"},"requestId":"He_3il_ha996HCIwS96k"}],"name":"wikicard","order":0,"group":"wikicard","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["rXZXQOmR~v","WTORTm"]},"box":{"name":"header","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"optional","namePath":["rXZXQOmR~v","rXZX8Pfs"]},"box":{"name":"wiki-box","zone":"optional","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["gOVXdV"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["bXdZn"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["UTTRPOQZ8Ppoofd"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;trending_link&quot;,&quot;trending_homepage&quot;,&quot;firmy-tag-cat&quot;],&quot;requestTime&quot;:1664335542383,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHintMafie3&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;1429f150fd9230d7&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2963,&quot;groupName&quot;:&quot;TT_true&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fo1fn1I4&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1564,&quot;groupId&quot;:2973,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-tag-cat&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h9HhDP7Y&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1554,&quot;groupId&quot;:2951,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u68NEBRy&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nsne9eHM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;wikicard_anythinggoes&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5da5dce3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;subType&quot;:&quot;anythinggoes&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5da5dce3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;categories&quot;:[&quot;Optické materiály&quot;,&quot;Sklo&quot;,&quot;Stavební materiály&quot;],&quot;extract&quot;:&quot;Sklo je homogenní, amorfní (tj. nekrystalická) pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. Hlavní složkou skla je oxid křemičitý (SiO2) a vyrábí se tavením křemičitého sklářského písku s přísadou uhličitanu draselného (potaše) a následným poměrně rychlým ochlazením taveniny, která tak nestačí vytvořit krystalovou mřížku. Pro snížení teploty tavení, zlepšení nebo úpravu vlastností skla se přidávají různé další látky, nejčastěji uhličitan sodný (soda) a oxid vápenatý…&quot;,&quot;images&quot;:[{&quot;fit&quot;:&quot;cover&quot;,&quot;height&quot;:342,&quot;margin&quot;:false,&quot;position&quot;:&quot;50% 25%&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://d55-a.sdn.cz/d_55/c_img_gY_b/8EhDSO.jpeg&quot;,&quot;width&quot;:512,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OmmdhbXA&quot;}],&quot;link&quot;:&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo&quot;,&quot;pageviews&quot;:2600,&quot;query&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Sklo&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WMUUMayf&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;wikicard2&quot;,&quot;type&quot;:&quot;infobox&quot;,&quot;key&quot;:&quot;Sklo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5da5dce3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;infobox&quot;:[]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bsq0EFBP&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OkgkRnGD&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dRHfR43a&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-692586&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ff4e75ba&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5TAWFy5K&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j9y7c1x9&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:226,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17742969553955,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.588589,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zPRKaVWu&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.617350559234609,&quot;maxY&quot;:50.16565235137941,&quot;minX&quot;:14.28014678955077,&quot;minY&quot;:49.99899024963378},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;results&quot;:[{&quot;address&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Stejskalova 15/12, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;15/12&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Stejskalova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.zts.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zts.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-692586&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bzO76yr3&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tst9v4nd&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jK7rMttP&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tB6UKTGk&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1056980&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3036,2022],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/DYvth4.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:19764},&quot;groupId&quot;:692586,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/575?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:692586,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/chNHP3.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NOdTE06K&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10969924926758,&quot;lon&quot;:14.472929954528809},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:54.989,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2186790},&quot;title&quot;:&quot;AAA - Záchranná technická služba, spol. s r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/692586-aaa-zachranna-technicka-sluzba-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T6fEKGwg&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, 110 00 Praha, Nové Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Truhlářská 1116/14, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Nové Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1116/14&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Truhlářská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sklenarstvi.com&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.sklenarstvi.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-251805&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M9OtE7OB&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]],[[13,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[12,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bR0GQLNk&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;993615&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2761,1833],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gfJoby.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:21061},&quot;groupId&quot;:251805,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:251805,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/yYQEJE.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8jswWyAB&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.0904655456543,&quot;lon&quot;:14.430108070373535},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:74.694,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2044355},&quot;title&quot;:&quot;Karel STUPKA - Sklenářství&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/251805-karel-stupka-sklenarstvi-praha-nove-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sG3rz41d&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;náměstí Republiky 656/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;OD Kotva, 3. patro&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;656/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;náměstí Republiky&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.luxurytable.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.luxurytable.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2572556&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WcFgTPy9&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PBX78PWP&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7oMZMDmI&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;V prosinci otevřeno každý den o hodinu déle.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AGp8jqQz&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm-panorama&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;panorama&quot;:{&quot;pid&quot;:72564974,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=72564974&amp;yaw=5.420495&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2572556&quot;,&quot;yaw&quot;:5.42049476511},&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_o/BiEMhI.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;}},&quot;groupId&quot;:2572556,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/610?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2572556,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_E/eBEE0W.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sfy8GuqH&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08909606933594,&quot;lon&quot;:14.427703857421875},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:89.827,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:15,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:0.5,&quot;29733&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2372349},&quot;title&quot;:&quot;LuxuryTable.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2572556-luxurytable-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O38M8eDg&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Na Košince 673/5, 180 00 Praha, Libeň&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Košince 673/5, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Poslat poptávku&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz/akcni-nabidka#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PzhkrY1w&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Libeň&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;673/5&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 8&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Košince&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Libeň&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;18000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.svetsklaporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.svetsklaporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13309654&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KD4vwpm0&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Nutná rezervaci návštěvy na telefonním čísle 608912377.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h3xYeQDQ&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4337365&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1258,838],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/32NBtS.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:80502},&quot;groupId&quot;:13309654,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13309654,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_a/WPqXf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1ofydDCC&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.110469818115234,&quot;lon&quot;:14.466056823730469},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4124151},&quot;title&quot;:&quot;SVĚT SKLA &amp; PORCELÁNU&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13309654-svet-skla-porcelanu-praha-liben.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hPNmREW0&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, 142 00 Praha, Kamýk&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Kamýku 871/4, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kamýk&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;871/4&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 12&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Kamýku&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kamýk&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.pudil-sklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.pudil-sklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2549196&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uG9fmuzN&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[12,0]],[[12,30],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UVjJfale&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;923148&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/egcjuU.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:24497},&quot;groupId&quot;:2549196,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2549196,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/YnISPc.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EPug3XnL&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.017250061035156,&quot;lon&quot;:14.435782432556152},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:75.654,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:11,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2367547},&quot;title&quot;:&quot;Sklenářství Pudil, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2549196-sklenarstvi-pudil-praha-kamyk.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P8Ip8tTI&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;K Radotínu 492, 155 31 Praha, Lipence&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Radotínu 492, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Velkotržnice&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Lipence&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;492&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Lipence&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Radotínu&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Lipence&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15531&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.gddesign.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.gddesign.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2206882&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yaxE7Jhg&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, provozní hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GpwLBEh6&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1336815&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3301,2197],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/67CBNci.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:19586},&quot;groupId&quot;:680849,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/398?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2206882,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/d69NXj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5jExqfz9&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.97333908081055,&quot;lon&quot;:14.364727020263672},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:20,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2182224},&quot;title&quot;:&quot;GD design, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2206882-gd-design-praha-lipence.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6lLOpUyI&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Makovského 1179/2, 163 00 Praha, Řepy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Makovského 1179/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Načerpejte inspiraci&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz/reference/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pOd6cTZK&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Suteren OD Shoping Point Řepy.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Řepy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1179/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 17&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Makovského&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Řepy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.acera.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.acera.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-175638&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ntSL5NVJ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,30],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cFEEBIl8&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3196780&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1322,880],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/wMIOFP.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2481},&quot;groupId&quot;:175638,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:175638,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/6mxC4G.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FVKipWmi&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.06489181518555,&quot;lon&quot;:14.308014869689941},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:95.678,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2018952},&quot;title&quot;:&quot;ACERA SKLO s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/175638-acera-sklo-s-r-o-praha-repy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fiyJ5Pb4&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Do Potoků 35, 103 00 Praha, Lipany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Do Potoků 35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Lipany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;35&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kolovraty&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Do Potoků&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Lipany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10300&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.jeniksklo.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.jeniksklo.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-2521322&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iFhCmGHp&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XSuZrl3n&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3907973&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,3000],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/t8YBkZM.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:2090},&quot;groupId&quot;:2521322,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2521322,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/8ZhTr5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VCZFMd53&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.000755310058594,&quot;lon&quot;:14.614728927612305},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:90,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2361222},&quot;title&quot;:&quot;Jan Černý - Jeník s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2521322-jan-cerny-jenik-s-r-o-praha-lipany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jW7F4I54&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Freyova 291/8, 190 00 Praha, Vysočany&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Freyova 291/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:4,&quot;text&quot;:&quot;Nakupovat&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-203806&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6fYboN32&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;křižovatka Freyova / U Lidového domu&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vysočany&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;291/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Freyova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vysočany&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.speed-press.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.speed-press.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JUdi5mwA&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CGiSwl4e&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bNflYrbh&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Navštivte naší vzorkovnu reklamních předmětů - domluvte si termín.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZSYvmexO&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;980837&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/S8CnFx.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:34613},&quot;groupId&quot;:203806,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/fv6KnV.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/POrQAv.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:203806,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/gAmjww.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ICXh6bnq&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10650634765625,&quot;lon&quot;:14.503026962280273},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tuRMcWcR&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;olguhSxm&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lJOatGU6&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;2142&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035091},&quot;title&quot;:&quot;SPEED PRESS Plus a.s. - reklamní a dárkové předměty&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Výroba skla, porcelánu a keramiky&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/203806-speed-press-plus-a-s-reklamni-a-darkove-predmety-praha-vysocany.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HQn8fYc7&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;567/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jugoslávská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dumporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-183993&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YxNZ0jQ0&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aLbLQKdl&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;987397&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1920,1280],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/LYInmg.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:63455},&quot;groupId&quot;:183993,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/803?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:183993,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/VTxQZJ.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;azJvt5Tp&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07530212402344,&quot;lon&quot;:14.434103965759277},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8dHxncyb&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uhawVXlc&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jwRcmX6R&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;29733&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2024343},&quot;title&quot;:&quot;Dům porcelánu Praha, s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Prodej skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/183993-dum-porcelanu-praha-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2cnGg5dp&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Výrobní 5/3, 102 00 Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Výrobní 5/3, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;5/3&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Štěrboholy&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Výrobní&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.akvaria.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.akvaria.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13240927&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DJPiqzON&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Provedení firmou po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hKzUZbzM&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3839086&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3872,2576],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/olaDTd.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:7905},&quot;groupId&quot;:13240927,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/438?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13240927,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/YEa7Pm.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zL4IMBtA&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07249450683594,&quot;lon&quot;:14.55168342590332},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uc1uIhXv&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3OPEuJ1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O3m3KSn3&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:4082902},&quot;title&quot;:&quot;Akvaria.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13240927-akvaria-cz-praha-sterboholy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;juoZinrA&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Průmyslová 1523, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Průmyslová 1523, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1523&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Průmyslová&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;19800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sving.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sving.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-720007&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C84PDxPp&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wJLFXocS&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1MEaeoli&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3jvQr7ru&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3532588&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1200,800],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/wGRV8E.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:124425},&quot;groupId&quot;:720007,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/802?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:720007,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Sx6B9Yf.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vEr0QsrL&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.087215423583984,&quot;lon&quot;:14.538116455078125},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.175,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:3,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;5742&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2192072},&quot;title&quot;:&quot;SVING&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Velkoobchod skla a porcelánu&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/720007-sving-praha-kyje.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oEDy5WmJ&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;U Liboháje 123, 572 01 Polička, Dolní Předměstí&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;U Liboháje 123, Polička&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Polička, Dolní Předměstí&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;123&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Polička&quot;,&quot;street&quot;:&quot;U Liboháje&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dolní Předměstí&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;57201&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.sklojanak.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sklojanak.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13316263&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DPzPpa3T&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:1,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:927,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z0RKFL75&quot;},{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;exceptionId&quot;:&quot;cz_statehood&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1004,&quot;start&quot;:928,&quot;_reactKey&quot;:&quot;poEARTM0&quot;},{&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;interval&quot;:[[[7,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Mimo pracovní dobu po telefonické domluvě.&quot;,&quot;start&quot;:1005,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QZEIrLCF&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4945642&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3299,2199],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_s/qpMiZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:1160},&quot;groupId&quot;:12983149,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_g/4zdBGo.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/P11BE2.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_g/P11BE2.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13316263,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/TXQBqWj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U1XU0uko&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.706615529298624,&quot;lon&quot;:16.258581927122716},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QjUs0Ver&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nOAaDx6Y&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HOX6jRTz&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:93.014,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:0.5,&quot;2143&quot;:0.5},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3903557},&quot;title&quot;:&quot;SKLO JANÁK s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13316263-sklo-janak-s-r-o-policka-dolni-predmesti.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5omoBTO7&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pávovská 913/12a, Jihlava&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:1,&quot;text&quot;:&quot;Sezónní nabídka&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.flexibilniobklady-jihlava.cz/eshop/cihlove-obklady/cihlove-pasky-stegu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13059577&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QTB71zWe&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;provozovna se nachází v areálu Pozemních staveb Jihlava na Bedřichově&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;913/12a&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pávovská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Jihlava&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;58601&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.flexibilniobklady-jihlava.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.flexibilniobklady-jihlava.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-13059577&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MIsTTHFg&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;holidayInfo&quot;:&quot;Dnes je státní svátek, otevírací hodiny se můžou lišit.&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-04&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-28&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-29&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-09-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-10-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;V případě nepřítomnosti volejte tel. +420 774 331 686, 744 331 686.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ydSeJDdF&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1938425&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3376,2248],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/s1mB7ws.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:39533},&quot;groupId&quot;:12987299,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_i/BqAJLu.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/KFRJMw.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_l/KFRJMw.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13059577,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_m/EfuI8P.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cGZvK3WB&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;event&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.42568716978578,&quot;lon&quot;:15.601488581816675},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LsJ4OHAL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T5Oa1d4K&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pGeCkoJz&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.755,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:8,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1418&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3905708},&quot;title&quot;:&quot;Obklady Jihlava&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Sklenářství&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13059577-obklady-jihlava-jihlava.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KSMBfHtt&quot;},{&quot;address&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha, Vinohrady&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Jugoslávská 567/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Vinohrady&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;567/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 2&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Jugoslávská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Vinohrady&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;12000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.dumporcelanu.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.dumporcelanu.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=skla&amp;utm_campaign=firmy.cz-12829752&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kBMYgg8s&quot;}]}}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1919357&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1218,810],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/XQuCAm3.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:11500},&quot;groupId&quot;:183993,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/103?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12829752,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/vKfnl6.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VE6p0HhQ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.07530212402344,&quot;lon&quot;:14.434103965759277},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:91.589,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;1144&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2024343},&quot;title&quot;:&quot;Dumporcelanu.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;On-line prodej skleněného a porcelánového zboží&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12829752-dumporcelanu-cz-praha-vinohrady.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rRjxPnOi&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=skla&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=skla&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Whcx5byW&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15176106672029920124&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1508194800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625336624},&quot;docId&quot;:&quot;529c5c9c9bc76b7c&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Ftrendysvitidla.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mGZaGoda&quot;}],&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;trendysvitidla.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.45,&quot;ratingCount&quot;:165,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/79171/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;V této kategorii naleznete několik náhradních &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt;. Jestliže neobjevíte to pravé, tak nás neváhejte kontaktovat. Nejlepší řešení je si zjistit číslo výrobku, které najdete na svítidle na štítku, který by měl být nalepený na každém svítidle a&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz/skla-220&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://trendysvitidla.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CaeFSxlH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;16173304147615861682&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1602111600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1649885997},&quot;docId&quot;:&quot;e0731e6eb2fecbb2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fkamy.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yWR1IJD6&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Sběratelé starožitného &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; se zpravidla orientují výhradně na tento materiál.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; - KAMY - prodej drahých kamenů a starožitných šperků&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kamy.cz/sklo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://kamy.cz/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wIU6z72&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;ar5mGl2fKFYV2dDRU1RII5LFSIv3EfOr53bk8KSJ3Z_1dpgsXQgvwhs0khbleviafNydKCo_xiqsKBztkTPxv3hLV0qmJMwky499eYoFKzlR81yVKhOfFWp_xomEsY61kVSOhkNustfyJ998aSIQjQMHgfikhuGwlY8_qtHec58whHuptsxva-9HQI4ebOM9Wek58tVUabHXAo81-JxxL3rSIbsWGxZHsIhgIp7_plZZeCUMbcy3KuqLFu529BX1Lw8l9xTBz4B8hoHGxvg5ZGvhFmKUocEC1kLS-RSHWJ8OzoGVkYOeX2j7i90E8cDnzT0nu8RNeYrzZ3iTQ09OItjjGiOcwuEs4rbC2B8oonglI1OE6pHK-IxO1WoVMDTg0oGO2FAyxBGoTLp0bVJByJJ7fCFES0WXmXA6mk9gCpyjs4PfoRjoW7UJ85afCi0bfIxMSkCKOu0zKh9OEDh63dWFgg==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:456,&quot;trackerId&quot;:&quot;b5dfbbe0-faa5-4c15-8dc4-c7a3f448b2ab&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=skla&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5402955&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;-SGUZWNzDFlprUCWeo3WWYCu6t5vpCn0zuLBb5BrsMbe5u2thCvYNms0IwfPVLUJL1Q6g1e6mROR0IEWjsJiCIuWCYOiGnoqUpzKKVULsDJ4rc8RHrxHA7LefhMJ95wzYNCy9kgMp1cZ9m7uHL2qGKZIf_szcRSb2aLw87gWLyai_7K-TVvacWjOQl5v1hnH8pEDHy1S_DYsB2OElc2usKyY2smcrePKfyMrimWnf7sPPosLYihdpt1nbQ3rvh-D6qgu-vowETc-REP_PKiF04h2DU0p70MeAwelYTAoWLo3CNjDNaRyI-AaNDM8uJ-T9LMg6MCyiMJ8O2RrwCzco50AoudYF9l7m_xvYcHm-K4ISp6prxVI-GEkx2Gvh5J-gkybrU6EArf00CQ4fJrSWvyFQfe-J1fBtRIjSpQTthSnsMA7XSKKiBR_fzP5IqU5&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přední(tvrz.sklo) – Zadní (fólie, né sklo)- Kamery Nillkin tvrzené sklo H+ je vyrobeno z vybraných Japonských materiálů AGC a Harves nanotechnologie s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. Disponuje…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D Apple iPhone 6 Plus&quot;,&quot;experienceCount&quot;:9,&quot;id&quot;:&quot;5402955&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;nL1qp7CM5C7Majp1GrWbIF8qHis-KW-ZTtWugDmmy_OThqpEJC_JqzGoicmQRV7tX9DhGI4a48c3hAemTpbk_SdlTCEl3_qtyMZwqtvByd-GuMh4tvj4BduAaNRWLblhDNEmqg3LHBh96kTEJGh9ehv-XtRJHGqAmYIaxfOHoM73nBxDDcCwcCoSmXezccdkF--jgnXBot8J2AS9_5xlw6TFYpp9BSOI11u4A1F7RgEo6wpPdJa0Vp8lDOxEHjxl-512hlcXxpMth9P5N-0t2j5LHOSL6uf7Qlgzk4SOETQHG9xhiMKPL0z9lEnxlwaA8RWGZFZ0E0RPJVeziYqPFcoi05UQfDVzO-Bj4YsxTdnX93Vq3nq-UTIaBozXYsmmkEMl2RMXNjoHdTRrIZEId0ZOtOU2mxbUBwwpXT6KjcjmLyVXiy7Vf8nZqkbDLJSY4ao2g40xtMwwt-xEcJH1ClX3RoUo6rZ9mw_eSLycRzw6isYwYMmLsPz15tun4a8SaGGmAX8mNzBRNKCAtAYd2v3TeQdteNCHSmAhAJHbaVkN2FOnFkEuHUGlkwoQSLqJPplVC4Y83zg0LVmVYjYzufZ1cQh2cGvzxQpr3Bxmf1ESVNZYh-p3L0tRSQ-EfKqWysBhUgAeTEvzi3gqgnGUB-ppye3wlK7kRoA1V9VSunqywLjWdLtEki7k7AwmZnrn2iQb80e5oT86HmwwRZiccOH_hLHZN3bZ8j1o6P8UCo5qr5NAL8X20oVFrtWAYAQDk6gF5wwmZ8gUDZH2M7S668lWZcIkjQRdT9ECckfSHdMvxH_DC8X9_uPqUWLhSWyULbLP5zGGUSatzO3D&quot;,&quot;maxPrice&quot;:15000,&quot;minPrice&quot;:4900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Apple&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lAlfnSjc&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D&quot;,&quot;parentId&quot;:5402289,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Ck/YL74lx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UkneW47G&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Nillkin Amazing H+ PRO tvrzené sklo 2.5 D&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;R0WGWjWCQYXuRznR0vh2TqFgLOxRrJRoGwQBpJhotE0oho2Lq6WgkD3AQquhSHwQIBDKu9vMNWmPPshFO9aCB7oFg4J6KvV_BHzfAHTYHF2QKoBEXzx2qVhJTV90aKXSXDuPWq_QnwM-7BD-1IWz3BSQples31DP4N21PwKkxQLWwYEUKNVzZXPulS6nCkxj3mkqINfkwE8Fy3Ew0iYm5Upop97fPFRzXdPmRLXJgOTbcQ6a9CHx3QfxqL0utqq1KkIewXGsW3aNof9Xyf-xrg&quot;},&quot;rating&quot;:71,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;adc6b708-6c8e-4790-8e72-490ec435ae21&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/nillkin-amazing-h-pro-tvrzene-sklo-2-5-d/?varianta=apple-iphone-6-plus&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Nillkin&quot;,&quot;id&quot;:&quot;1437961737328618930&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011273/img/57/150x150_9_JzPc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/nillkin/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=1437961737328618930&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bmrjUvJY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6637391&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;NYKB-47s7iVuRAJzdqo3UeH_SKUIe-YpWi26_fgJRUxz7vJUWrykCEace_TWG5GCRS9cwqpNhHN8DI4f-pdtrPFtgkobopB6Njkrg5KT7LrZuLQFK7-dc2J667Ppk4C3WurML_f-OcsQaX7cKF7oFJBKfwStTBHeslVgssv1amVcEwkjpvhnZRPUw-ub-gUPA5w1Q-6GlUEHCASjV0eEjMavWLc94MRaEA7LGl_xelDkjk6XrTKV26L0LKuMatmScCS05krEnz9JiT78EL8s5DN9HkGI2U-g5qJNn9Nsw6papQMOGXVVOcJ0laMW8fCvKP_ZlAwTBGHxIbf-d-v3i-Q7dBpU5-drJbFyhTHF7L6JVKShbLCBjjvoDLxfhZIRgSHrJJAVGXl_adI10jrR0xIsB512dHkyyJV4V8p-VH6H&quot;,&quot;description&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G je tvrzené temperované sklo, které zajistí Vašemu smartphonu efektivní ochranu, vynikající čistotu obrazu a zamaskuje škrábance na displeji. Díky…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G&quot;,&quot;experienceCount&quot;:26,&quot;id&quot;:&quot;6637391&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wRU1Vpk7Y9ZNET7rMSIh9cuQymawDqKpc0_rioh-blanXxs3IBAHnd9LmhMnRkfI9jVbdAIfp_NbAaGds-dq0yuy-iqUrYtHx8JG4cGj8R-CY7koOoLlxwlMuCHi9cvyZIGTblvLTtRykD3KAaYGhIcTR9eu9M0Nfod7pbYQEU_zfTpWd62peeQn3QNuL5VaE4W5JGJV6ha_6V5kmoqxWneDbbubY8mDdkJzhVOTBpt7wCe_M6yqh1zrpPW1OQ7KkgMvti5edoozBUjbuTaR4F4ex6PmD91yHGxG-91ttUwW-21SVAmGyXXEbBOcPRzx9CSEB4QiX2d8BzFpj-VJAkXjXgh15qgAuMrlsiL6uMoHID-Gbh0Mhj-SuYSrzaxDc8rJXKyom95Hp2-OTLlCKMzYiQP3oWTGAoEXH07mSDP046TyxZl5yCyK5IDOfbR_gUpvPHuWfGaPD7fYgEULMglAeoyBDZgsbS9todq8fsq-BXuH3Na_0o_nsw6_X0ZzilRtMWXhtTQc89bal-t7JBM8Y98kJ8VHXJig8KRCgJYYBkERxKaHylIht3TA4DyemovUzzAaS93N0oVf924jvPvzTyr49Na0UWT_O5tuDp_b10tDHibKpzcBsyLSQSPOlPUY3cYUnrOdnem0evGINRfVLiNADzWd_ElRQgNFIONZdZDtv-b1hRXSssKxMElC-m47baxK0nks8l3HtMXam7RyNJyZtK3fwE2bEzaGTErxrPI8jQBFbjsLFfNkFoYgZ-n5lENQbxCI9TZBDDV0aVPHKNu9HLVfe3ueo75gT5j87ig=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:8800,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xSWWYFs4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGNwH0la&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_v/5icJaP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZGsYbYlG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TGlass ochranné sklo pro Samsung Galaxy A52 5G&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;KJ-gBRg4Jrnfwr7GXe7w7trDv6Ns-8nlXpUu1ORr8zL6GLw4DbAnu3aMXofbLC-FiZMzpJWor4FxndaO2JKn1KXqF2aFz_LdLiit-JaXkGOUh70a5aR6zsyu05fyDnxbZ0w0PY8gtIQ0v2OmOc_TAqEcgrJ7AyuaeKlWA-dkdkN7gik97CM9IieiWMqKcZNHjN2rR6JPy7qESEZ3S_V2hia8uptghub__-3taoNe71qkaWZky0KggcmzKY5WP6jJjn07eKJNcW8WvW1XVr_SpQ&quot;},&quot;rating&quot;:71,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0bb7ac45-0a37-43b1-8b0d-b1da655a7dc4&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/tglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a52-5g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;18364673167695717737&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/tglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=18364673167695717737&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lcw6QqTD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6702771&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UOucRdMtOYpA2gdm-wsH97VBB1uMhScuWaq9-HDci6umhk9ziZpFIWMJJTU5Etk07_3-aJYkkkiKKTHVsMvwd4xRQMZ3RGnw4uB4dnxO8NXEsHll_BeFGz3O0VRxHPPE0WQoMVIWXFbrZb2zNUSme5XLOSiYZTCCPMmW_Tn1arIHjQI0Axbf1wLECMs0IpYLgt4Ffx6FweYWyXOFvtoZFJnI0pjiD3x9ej9NAWiHxrSG4OmGUCZ7oTmelQYNV5wWSxY05DmAj7z-7uaHIAf9bYh-Qy1lcEL6d7trkaywE2vvl9AtaJKyOtDzQSIkuZUf8IP7OxgOkji509gGAUmKh2LdJVFQ4sjvDaiiqCSfhJY3XUa9jCtX7xsbPgsykHR-isbyCxeAn0fuePXeUXYVaqOp5GXIjOLDN60DKKUE5N1Awg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo poškrabaného…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6702771&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;KDWxg9kXvC54vMAZU8ilmmlBAy1KyGmkXxPvewMblSs_F5g3vWs-4YlBBZYpqiYfCp-TXr4N5JHTO7gFSoKcYsFMsX7FdIDs8DD8BjdK3w6G3_uvtHcsEtWZ5deSrE8MDfCsdOTLF5L90GA1gRMQ08l5RfTY_XURVChaM9rALbCa3rsNUWtwHGl8SVlC3f3tvCoie9f6Oj9SCEF5Njz5fn9jAHB0QgcctflMS-JLfnZLQm6Da0tVGAsIT3m4gipMPaDbBzSGATlAJwC-CjG3X8b4vSapRLTc11u3UzKl-ftpbvKvJ_2cxvmQh3uH2uukF-GhIewijLIq-ZxMQCoaQabS_-bB4Vk0_DlkkYtZkOsMoMuLqjyDceZWt8lDKwflIop7RN92e-X5DJZG2IBanYNKrZF_QFi3qFX-_uRaBOHFzIt1cLRrn5yDwSnDvPVUca2wxncsbp7yPLgAnUHU-vkxI7CEV7v8TkB8cBPDW-gCMYmYSSEDSYWYRZbmXL0GFCgPJXs3AwphSfXDEqet9tbuEoLe0IpLcJcz1cbCkxXvgRLgArgLCcLTmegpXo-Zu4LIYLz-dmHk-lU_Pq-pt5hyv1Cmmlw3EqXy4GVNe3TJUiSSXFVRyw06WVgor9T_LFmDfl8pQYZ4VM05AdwezwWOgszSgIIptILJa8rY3mpcq1MfEWgOnOyWSzOWjSu_uoL7QbPMfz4z2qQrKtr_bCPPj0C2O3oKxCEBEz2ZnXlpwGi9lPo17StDzRz6_Jtmpa8k0BhfUudtuoMKlchGf1ARtqE0ZYus9RBoDx3Qg1qwFtoZ&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44200,&quot;minPrice&quot;:17500,&quot;offerCount&quot;:38,&quot;offerInStockCount&quot;:34,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ayo7f36v&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GABemzW6&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_Ge/dtZ22Q.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P44FIzQE&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;FIXED ochranné sklo pro Samsung Galaxy A22&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;iY2KQMsqsaxIArkygTytvgJrVhrimQv6oNcluo2t80mRdmyxC-UczLSf0HvqNaTcY-tUyLHaxYWRiTmTT7mwCmEJeSGQTO1ckY4eYBxXNlmI8EM0vOy6dyhvHvZJbC_AdcJIb74MgS_1dkDWFAEpDerBpuhjCH-fL8XaXDsGhn2E7y0XhT0I_Ub1Gc5xf9F4t0NA1f56c-GFmiQ-8bmcSaObuTIZOm-0gp5o7E_BCfxhZAa0JlNaBK3Uf0t_eBYH2UixFvnD0eDHRrRKgsT4-w&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2ae929c8-457b-4efb-9276-f8c152f4b453&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a22/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LMvKvkMa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6905021&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;2D_njmQ-lGbacJis3JW8-LxSj_HvLZUyiP2muux_9xwkXMbR0xKlezvu7n6gxCJTwHV2-81RLxZumTUZqcJFGe1plELRGEUTumV-oEjVbbxSj1Zb_6L_9nxZvPgsEm1UrBul9zJMgdt886zocUuBPPOxfyPdbcJJrlWqLyOppB85ppvgK5TtjY17ZksXZucPqEP6awCOIioMezBeFMxeQtfPnw2ToqOvRauJLE_nYx74LUe2fRnWvU8sqo5MhccT0bUgEm-DaYFhncerQjKd-QzsstOBKi6tGWrsxa560o5hlWB446VC8AIAIrVaTqX8Ka-LxNajFADemte39HHOjxhmva4gag4tQZzLfXJwjE-_4RfZjx222DuROsCy6FfvBTs7c6vsKJHEPBEvnIwtRvjv83-EESXD7k4koIEDKxeA&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Zaručená ochrana displeje vašeho telefonu temperovaným sklem o tvrdosti 9H. Oproti krycí fólii nevytváří bublinky a je mnohonásobně odolnější. Citlivost displeje není při použití tvrzeného skla nijak…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6905021&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;YSlDG8Ef4s0xLSo3D0Y-5y3zM3Ueo6mb3XNs7r0x8mEaIF_yNCaQogn-YNjX4nucO5vnXZJsax0gZ73K5kJkBovNIvCCa_8Rs7AOVAX5BuUE0qetYSaMWR2IgeYywgvtFFfw3JhWXczNGzU2X75FcdpO3WuFxdJy8R6QVDLekiFn10OMeetZd9hrEdTkT13Z5AsV8v--G9eKIyl51BPsi8sPoD7tbmbhroPjiDAtff-Y0C95u239eGSJihwDKdzRP-YQar4TCJt2enTPd18xzE7NwPkCM5r1gvhAUHnpNxG8zRyWR1ToH_wuLph9C2TTF-QdyIP8FHH26qks7aYH6ID27YiY1PwnlNfDfccpdLPOmiR14ZlhUT5jKH2aEPspOVn0fgjWBRMCsi9pxfk9QQy8DTHDLwA66DLfoQy0K0Ajprs2uGnGPhcdI3A36XN8moLQGbUl7WblI3E3TaeESZGivO0yGhQ58MinbRlEIRHjOYJFUeliUAzuuB2H9gMsQe37aSCxVTfbP4aleUvOBmTthXsRCjSHqAg3BB-CYFt0bRGHFJ3w7rDpjBApsmNnW1aWivFiWgM41_1tpT42n1j5pvHEfwO7Nl0q308GZF7eotoWcc5KSVo0F331gUtbmfh6bCZK7r1WApcFXNPC6vHHsxbRtosHhHNXKeFyp77iPYiUmPskPcCaS3VLLFMjLUUFL-QHzkTi14u1Lb0EiOQXJzQn_UgU8nWMfgiVCPdjYz52UZCU15u6yv0fwsBdxVPqbVFvVcBkJYcB-JPQV0aR5dCwdlhLMYqI11V-lwH1-w==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:20493,&quot;minPrice&quot;:7900,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fom5NRJb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGyJmzGT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_IO/ZckkMu.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U6dNgMzG&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Forcell Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 11 Pro+/11 Pro čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;RMO837IegtJF2gIkwADGne5YeCNuQJR0qHHcrt1-R7W4vm5kM5J2iPi3pt49K3iAmzoUEL823ECIN-C2xAFm4PgycmjFD2f4M8DDM9rlOLZa2K1cWKyDpOA5Nc1G62U1XKp2ybKvVK3m3eScsr1fVwbDTx9rhYCYGlX-Qkow28LPuWCqb0B_yoOSPnUhfQsUH4pu9AKtvQ3eSDsMGktbO1-EtRvv_oCve3z9z1fyZPQTmoQ6IIhytVt2hEE2natucaOfwuFeDwObL4_50wYXxr6qx2YMYQF0zywVMVg4PtM&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;29789129-f132-43eb-bab4-5d7cfb2c2bfe&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/forcell-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-11-pro-11-pro-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Forcell&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4719900564919282972&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011202/img/50/150x150_gmP4pc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/forcell/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4719900564919282972&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ajyAJhq4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6525067&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Wr-PEHIfR79lYIPuYZAJdOQzDNBR4MzousAQ6x3FDdfrvQcMUW09eWD3GEPPWsURbpXAorWwG6PEjdHHjz4UnW28Ke4EfYZ8qMPJNdSz6eJaNqQEP7OSKcjk0961mXVHRh7U3fui1sxsx9w13Ky3qFfpq2MkNhgLiVrs36H0hUM5eoKsGFW-i7B4Vsx_9zfLYBTOOY7NWaAB_TEBG-SnjnFic_d00LIaAOLHJCvq5TrmbykxS_prVVb09wOee4p34loJ1GWo8UVoYAjIHbQJx3ANqj9vJwaoalj94huHSgCYt1yCbMFM1PVYF3YisXbWOZx7StoTbi2EzaZoSoqcdlycVQliU_4w2Lc_9_RxIJWu3JRn5VtrYHD_vx3soxC2FGG2wLzEPtt4VwCqyGAoUbfHlObt-1IAh-EC1NgB7U_P&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní 2D 9H tvrzené sklo bez zakřivených hran – pokrývá pouze rovnou plochu displeje. Užijte si nezkreslený obraz plný detailů, nezměněnou citlivost na dotyky a to vše bez rizika poškrábání či…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Samsung Galaxy A51&quot;,&quot;experienceCount&quot;:17,&quot;id&quot;:&quot;6525067&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;xVQnhfaG6m9O8SI7-HFMyxbP0QhoKqBNzI2ltOvBYfIml18nRJi8b2o7pWU5GkChtJP3z8mpwgc6gMnofWsBY3TJVtyeP4tfbxf05BrnGUrEtz6ayijm0ihu8xZqb1MlPnfAQakCZHtihSMqpMdcHuOvPQCmQ9Z0domWBNmZlogPgKg7h3igg-zWdrSb-HOOAgKvBPG_2pJqmTpBqOzctKb1d_yKHCo058Ij4A6j9bqRqPjDJVhLw4TnFvL_fiqX3L7adPY17wSIiomPt-ivfbqxat7FfFicxHoHsPx2c5Ri7bTbpAHENhmyDVMXgsn9ll1X_RkG8Us1XbFLtYlbqEP8cuxRgv0sgBd-iK7wOQyPMFj9ax9mcV4wZMYhCXv8W9S_shsLvqgATv97hKU79CEaJpzWRHMdGWnNjuuNjwI-XNdGQFZW14jeWQ3drZj-HuXUVe7DOiZhGIMvDdZlv0_zX5zGF5L4l8DpbQE3NJMg3zgQGQ7MoSw_GhIt5y_rMFTD2EHdcA4AWZsBU12bAeEeL9Tcmy-iSB2ncDlYStm7BXRet2mLsG4zk9V4qQ0ch2IIFbBI4CeXM6ZImzukdRhTo9iv__nrh3pBUm_RACVvrXTBNCIr0zz5-DmyEhVtbtxKZWqNVjY1Z7cZbMauqF416Ub6Set3v-A9DabBloAw7m8sZRq9xhWRJgURng49SnuaufWSbkDE_voyFGuDcstFrdLStartcFsKK60LW9cdmVtPO68mp01WY6TpSvZC8eUZL10yxaZTiIS8IWwy9uI7Y8vZY7Tue-LA2aZ0TsTQ1ak=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:7600,&quot;offerCount&quot;:14,&quot;offerInStockCount&quot;:13,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p5OabsDV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MuPMzpue&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vxV2NOph&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZith1CV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QQ_HL/DJIQ2y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QZRb9kAa&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fp/b84RFB.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Aqym9Az8&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Samsung Galaxy A51&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;XxvmG48TNUtDNjHGdYe8L90Qq-hnojF2bJ4DDwEw00p949JJEoHOE5FoWQC-fhYEoqZHn0nN0anQLaCNTr0oyVX-EHfdN8vydpJhJpQWbj6Usk6Wnl8w5w1C_GxNtKqtqTQMF8msfBJzPQyIsrpP5RGKXk9GhlYfMs9mjKZ7qcqjOEsjJ41DpdYdczcmowju0iTslnn60aps_nlWKbgSq_1ggtHh9JBSLbzkOOCOn-BedB3hVfsoLphMTSFzqokELi5Yo8GK-UgY9Aonibt9DA&quot;},&quot;rating&quot;:81,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2eb826f3-17fe-417f-9cc1-55fbd0a5f819&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a51/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;nXkiAf2F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6307611&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;7jw7jIFx58NgOmoiPbSFn_eKEYbAwlGFyBqxOdqsFfp45eN0UZ4wJ6pnS27Xtd3LDnxM0P_p5s0TrixXBAqh9gxB9PnI69-W5zhwRPmeJpOhYCKHWYQ7il5S4VBvn8q90kvdROuT2ugh8IfpZi7fCCdX56Tjm-NbN6lnpH2horA-7WIAtB8-hX7fPqQXhSLBCws-lTExN1iuDlU5F7CQoV-ohpysffzK-dXhDWxpdzgTSK7XO0MYB6obZBpQx2NPX1q67VZZHwpfPWiMMGjkIW6tFL09pi_DO5E8jJENUTrZ6FlHgAGixITRGLwrj50oy9HyfRwSSv_Kr8_7l9E5YGTor_qGPiWZmocL3pjjGVR6bOhZIAKO_WgYPYuw49ybE53QLEKxDJpmoh2t4Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 5D je velice kvalitní tvrzené sklo, které zajišťuje ochranu celé přední dotykové části mobilního telefonu. Jeho tvrdost je 9H a je odolné proti poškrábání. Na skle jsou přesně vyřezané otvory…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo ochranné sklo pro Honor 20 Lite&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;6307611&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;FTOc8ByX-Rfo7-Zx2rAcXCUuQ-ynw9xq5ocVwcmTro1xbswHZP-n6knIm9GWa03s2x3HTLwmoF62cKdg8MKEURTmn-JnI9GZ1gQKrvKrRL1xtxGJwV7SgpxwsgNFKqr9Ie0WDPxg2vMkdZwlTA4i7fsyBz0rMxxhrr6y0Wld-nwdTQsJF7GnUPHdfZshU2nyrbteESJakj76GK6aHyDdGgtoou9aQYMMViUmIaNPjTSnIzYPmupBzIhke8PXzUjH_kD9cL1RhZTVTua3feYZP2EhliS65JJOfSRFLN7p3C3HT4TvUQbdsL7oF4fmPOZN-SxIwtui7B0d2T9kMTQK-I9hKm18lbzHhWNRSnV4wzzqhX0VU7_XBmlcK0p9k2P2sKkLnVc3uGfZSDqZlbzSODzylC69mfNJnBsU28XfS26cjL_fe-wz4F2F8kkwPd8KOLHZ7Zg3OD0__9bJQwSID35EVSsm9dW0zANspvbkzyGhqvsUpNOr0W4ncGd8K1gw6shqDTrU4M0oXDJyqqEwyKcIzmNOfKqATaqJLeTa9d2p0KAQDhnaAPSu-LKVL3FIgoU-9nf_oHlXOsMlPleX4I3eyiK3SI_ZTtvd2pDucUmgdVu89FYZN0NtDHPICtvvFIlL-4deFKbzBgOmSplpcQaHzHs3rCM89Lte0nxrpIiNwa8Gp12rtHrqk3X0TBNv8Kwu-N-S0uwIe27o3_2yRbd2FNBU3PgoDbQM-mPN2BMMAacUkziv390BdGHP&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24200,&quot;minPrice&quot;:10200,&quot;offerCount&quot;:26,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ApzED7e3&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aVuHcIVi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Hp/80kBTjR.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E62YrtFl&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo ochranné sklo pro Honor 20 Lite&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;_9EEiEWBhby4tJkQnhopmJi9iixSdWHwJoPCDiRGioqhweWNEudhSKNUKObJcf90oCno3nv_-lhGavYj520Vsjkc6GKHad5znYVAwBeb08soIui9FrcPE_4b_mdwVoJXDBQMKKbPxfifh8DL63Plg6LleWxLW_4tHFjLvzOr0lSki9Cd_idZ35JJ5JDLeOzTpZseP8kR6WWH38TO-623oeTXV2P2s2iMdrPytdxYirRTh5CLgCoFar6bGTAWVkDBr_3Ud2IYL0DAMWDdixkk7g&quot;},&quot;rating&quot;:66,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;130497b2-2ef5-4de1-9979-2b94443c861d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-ochranne-sklo-pro-honor-20-lite/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ga9RvKd6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5929495&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;UShrXz_Y21R0NM9v_mqcRbKT-PSaRAC5jBSFDg55M8c5uPzKoCnGJ0LZaUSXMFdW_EARNllnu6o_pkol3uFgydP6l29hnQmbgrTFO5eQObhh07_2JiBxjo7qM3Doll9TIV3uGQaNDEpGBokV8_UE2kothN1JL7tZyObP3XJe2_7bQd3K8eqRDv9KKJOFBjXT46QVjtZJ7CJySnd7g--KjlGRkLVMuw_RFtBDUPVrLMIfIV5e_39IZIaZIbyS4z4jw42IJcEqgrQHupRRhMrgB0nGCd1WHjDOjdfYG_eiw292W_ZPUkM08XOF9vzTHRGivzuXQeqTBE7fhQnOddPPpuabG1U83--BG2Ai0irGYRe227ISOjvtq_uaV2NPNlw0E3E8FuzRtcpR-V9iXITo2TNyWEIwr7gnZgdN6fVOz47Y&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Chcete zanechat originální design svého smartphonu, ale bez krytu se bojíte o displej? Pak by vás mohlo zaujmout tvrzené ochranné sklo pro smartphone, které doplní design vašeho telefonu o originální…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Honor 9 Lite&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;5929495&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;DE23-paiHdPdG8ZudsbrZgDXfFOcArJ8ro1qDbHXhKAIhYReWprjte_FTIqoJMAR5bvRCGZR5B69zVoa01-ZLXlNUTEL6q77Qb-gkz3YmAkgywZDpxQf1_6p-RuvMX0Rt4KvPQQiXCp0LinZsM-xMin0oVupgqqjikibKnZD0ySPfQXLMlHrBOhpHC2AM8STh7-DwwgmpwyLx12K0oAHKeoXjctyOYAscGYVQkS90z9wKfmcOF3Xay5BIQvu81BWuQ6JAAMKQ5WWRJdGI7xsfP_IKMZqZQaNWi5q7HFryzC2rQqzsaWjUEH5DoqtUOI7sMBxkZqD1CuA2RLXghiJwlb6ohocHTIfekviVAuRIvwn8VqvnAu2xyhMZdKRyMkWqhPFspjcpCjkugsyHY0qA6xf_xkGBZrlxfK09q_7uOSDvY0qHImbpsrVjeRf11JLVrKtms94qBRV_zrZfwUNuA7zY-6bMWY4oLU2PMk9Pd6dRTtXiWulv2UpVcOP4ccKIXSR7l6d0tdA6ECmV9p2uRi5IkJ1gIXOkk71qHs31U-0DUYtFI2NSl49aEXaff0JYJUTnbJbll-1ed8JSOiK8RWf0tdL5KwnYGma9a0KTPLf107RW0wPqLRXQc8DhXnreTSTtn-0zgIrQCvoszEpVe1C1jXXSgqnsC8ulSH9YKVECl3UVuj2uqblmTf8teXMyLtFjNHKa7KC2oYYvVWJUvk4Bu1c30xlTTEZbEup5wTKdnSvbpUfikoUvP3PplfZWc2ECY53_14xJ2bQwy6B00-WC-V_nwJpHFMjvTGMh86Pdsc=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:6500,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:6,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V1cGTtjg&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YdmwsuTp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_F1/Xm5BpmR.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iQACeRuM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Honor 9 Lite&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Ueozqnci_R0XBxSFXnEJB_UwR4iB1KIGdV_MAfZSU5kQi_7dgOXVnYRQcjpRD7eIDQ-nP7SW9Y9ir15T5ipleMbeLfQbUKvc7KNykM9GRtz15Odlwbe71Og9if0ZVn42CABaxkoQT28xgkhVLtlx2NV7FsH1JXC-8SaRdg8DnatZXJE12u35q2e7cjSZ2xHHeryDCArwVktpYOgmz93bLBLdu_cW-BTM1zsZKjIYdQluAT14Sv46zxrva_kYGqrDv-rQdWGFaJyX_qzj94YIiA&quot;},&quot;rating&quot;:86,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;92463a75-7cfd-480e-8930-acc9d1429631&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-honor-9-lite/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8ZmT0iKZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6937835&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dCl_hugYruiLMqMB3fHhoHuPGXH8HLXB3xj55YkCCDFDiBCIIh9AZTxVzXW_w27Rx0-nVAPnSLOYS1ZV3G46W-JQsPQU9x0Y75ItUq0QdlTfruniF0JYfEAdEfEYfJcxd7c_aeA10_GQF39N6ohDqTbmWmuKG3EJfTW0NpK8R9UhxrDJy5d6RALYkx6c8X8cpO_vKmtntxImfkSJbxClRqUbDvjJ3NaJ2ay_Pn140T6YMR7JNr-UqPiFnHdsIwb2heZJZ99HkAxhwzdH54PaC8goKZMVyj3tjJm887Z9K4OmyypPQ-0zRkBZQIgaLTgQmZFUkzOfk9yof1XgW-U6WbMlHYNusVhf8nr4JocpKIFSVMBdPrA41rBASEQtFD9W2M4b8eFL6CG_I6iJfkSDBEUzrSuQv4IwHv7zRig89iGK&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ochranné tvrzené sklo 9H na displej mobilního telefonu Xiaomi Redmi Note 8T je spolehlivá ochrana před pádem a poškrábáním displeje telefonu. Sklo má tvrdost 9H a tloušťku pouhých 0,33 mm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 8T transparentní&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6937835&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;qNhRcG6FOoVAIgw4CyJeFUbdDFtU50WXkXqn8fJWb_-tZRZcOmcdWRXI2jUwnKCz1Qusd2hXg_Wc9GLV8Bg3S3xFk3CHFpPzXTAZSSRyY3dp-nBptepxtPBJ6ZGjji0zMquVbpjbsmd5TS41noBDk-3_N6dEOhreWKcdbwyMhRwUmXTKfAaYKDJZtPmkbw91LrUq6o5YQ0girce5v3EMhkGEq2vsVvK0lAFRtKKerdYeMh4BIFItazaCBsqZ1EufcYFoBPj42HwQghK_1PLOetC9UzaR7njVgqaVELtGUv2ku5ZezvwMVyDXOxEyfhgudNEDkVJQikEStHaqmq7UOMnVSwgSteXSDsb1GQOqOwb47HG2fArxCEgrMhuImCPRlgm1wNBW2o-WQhwp6w0NKFx1nlmFf5TCMo6Nc68mVqXA-HkdmLKI4LXzEsD5cOwWebeRl795TzKm41_loks9R62E7R17ZbLY1Uu0AXit7LlGbXLx6Fe-lFZrj_3YxIYXGQrToFvwRcXd0WD7rvW3p8l4cD4S1EQgMY6s_JqWk_V3soCvAHqxHBJlczChV1_iNa0UqXNutpV5FJZlIE2BhTa_IEJgL6tV4YXlLg--Sf7Oz4x7kKSNlt4XP5UFch_6b1Jj6RcV08-5HXOccgTvgs0kQwUme2uz973g1UDmu1PwaWwfo3pFOXCHW7qVsJGL3bcdpOgn9pq2ZKCEifitYeXgvi8k1i8P_5Y5RDTIDvwcuveba7i4m_XyA5l1JMEHIB7lUGJ_MxJ5jGT1It14AkTKdae-0eZg5J_M3GF4QBl1_P0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:27000,&quot;minPrice&quot;:7000,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gjBeWcTs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jrtieH1r&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_HE/imFLCj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rCWCD884&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass Ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 8T transparentní&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Jlx9q-2PCiStAHv-zNqlfnoRixPnHeLKK5haRK5OVTgrvzqSqKgXT9txR-BipA-Zkoh5YKdyYBdZs7JArwkSyxdsgAbWchtk1kR8xLeOykgD5ZtCfgrgX3s1fjjecknCqsXKmN9vyA5DRndIfZoEalOb8IyNj2D4lcY_DSwhBVuRF4aogGzbvbPthHR_8hbZDDtMTNcCGAMRRPUiL9s9lVKJsPG0bFZLhsh_6m3RtkrPwDVHvBgVAtwQ27FfWgvSKJCBGi80Wo1aIkSjRU64Eg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;40fbbc1f-0e0f-472d-8de4-5e01375f0bd5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-8t-transparentni/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zXZpCr4Y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6211334&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XZaht0J-FC70NDS51AOmEXH74lnpyQakzXRJdaq_DqaAivXP8Wpfww8VUe4imh20qDb1RwX40CcDQsdlaG5xMlzrUuBuM_a18fRkaR1CM-m9hMT5HhVvD5a2C1jcU2JabF8ZdcrooIvzLBuP57Kd-4soWbMI4QkB8f-2VKa5XU_YJCc6PTj03RX3AcWUwFk7T1NaRzp0uvp8oDMtkKfj9xjsIBICTQsMSVc5vxYocU9a_l5uR8CO14-imsj4QmkEbMSVsoge3_oN3zg1nJ1nQVuo56RCBbsOCmCN3DbNF1LfnWD8fkvFHzRk_vkBm5uq2lyUScgE89dQOvG9_VxJEV4ThFTRF8-NdX2jZ04Pml4xfVZoElv-zic-og5GMueny0dTQ0_vHe08BK6LzAeNkD-LqDFrP7wJKv5y_oYiFYqQ0Q==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní temperované 3D tvrzené Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e je ideální volbou pro ochranu displeje vašeho telefonu. Předejdete tak neštěstí v podobě škrábanců nebo prasklého…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6211334&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;kONvptuzWJE8qTivLMPN2vq1e-8RLP5HBq-vW5962fxFHW5xibrS2a4nH_oMTg4YE5KMHrVY8rZvSKxiL7LRwWNn4fFbUhMmPAu9kFz4Q4xSdD_MY8jvtPdpOl8M41Xr1fUr5HRGeiWkMSnROvQ9hgw6sD0U7b7SdKyzPfsFuX0_yYm1yLKfWT2ar0d6OplHF1FzlFWyagW_4OGIT2y8MOzhpFM2HZfWcY2lwwSeGQ1nJ8_aZCMuFqNj6fJjvwAGlQ3TWJJcW_KcfSgcG_nO--LJ5E_5PAg_trXj4Uk9ldpAAnRFmbvUMKNhZ2jDwlJCTyYF2Ejpd2QNFzGEUF7f37TCi9ZJ3p6AC-rtqa_B2eqjwpdLZ-Ak8U2eo3y73K4X7YwsE_icmiloJZ9I40TfJlwUZnnsv_chAFsxxjQdmvCClNJvsQaJeJXzXuAR3HQri9vaOEQPdwTFC9UWXNOai0X2pSlCB1qy0-88atmjLvIrsG96xtEgpFBhzCDRA4n_3u50x-s5Os4gMQtqsk3GMykG08pzhZLXC3K2wlZRKLlfgP-xRWbFc2kHneIRfNQKjwedWZ8hbzV6kno695pnloTN4ASknq1eJ-wjRnY9sGpgZPH37bs2HogQESYfMUAiCYqhhXOunMMOGL0GMVdDsx8_LnZ2_RtkBKk0QjrRZLGjAuio2usCUhYJyJa_IGQjTqnpZSvBeE7f4L_N7a0_0ptP4pFNBGToy8lxobo7IvQK4IvWrcESh54Ye8O3cAtoPIEa7xu1bEc22RPdon5XLi-R4qxfQjl0b1iwKfKTfib0waA6&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:28181,&quot;offerCount&quot;:15,&quot;offerInStockCount&quot;:10,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pvSxmQTK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;skzpJE5W&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Hl/PRMX9y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jRQCiWTe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy S10e&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;WBjyeh787MORI48iC9QL45qRNaie9VT36o64FI5RClP1Huujrc_QKUEiBkbHfa3kcBbn_NAgsFPvP-Jq2Fy4K70mCtAPJXdtrJ5l8HS7OncpvShDtDxQ8F-SMBnaY3t1w-RLhQ_XVPlWMdl3w2DjwWnstGCOvgxButSOkWEZ3O5intUGEsD65Cf8IX7FsyhJwa_4Maydp6-VrDLDIjczTk0RE8eyYkRevkr0Hd93rvlPZ7-mw79c5UHvn_24n1dygTzxy5DxbfIDMjK7D0nTFw&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;4a92b222-e43e-49a9-ad32-fa444befc9e8&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-s10e/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;82yEtJMk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6902065&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Plachty na motorová vozidla&quot;,&quot;id&quot;:3879,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_A_d/1OMBcrX.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodoplnky/plachty-na-motorova-vozidla/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=3879&quot;},&quot;click&quot;:&quot;pAhykxE2uYtD9MHG-qOuIrwWT72sD6yDzdDAgBiKDhQyBb8gWn0H3fW2bmAcncvyr44olYDSOtYbuL11TU19zeesfCzD42Ih9_vjZaCFbyQAto9TU1TCN8Nba1WAJj3HxfEeAEYekvyEZvC9nqSbZYnOSxlo20YsTE0X8-eB-PtxIr7eS-QbGTXLF4aQUJYeiiHLkx3mAc4ipIuuzJOfjGX96L5-bbiMbcgMWABSkVURE8XJlYbZnk9BwYLgBq4DeRI6AFuYY2wCyXVZ_TJLU4pL4ouU3s-v_DM10ju0yybYd8OGkuvMl02orZmEXgP31VNcZNCbKfZbM1c9rZLgHopFQPsjCrZ0ClLbWMvV0CXs_uB09oPckTaib6I3E_E01iz8shTWo4ToGCQ3OKfSgHTgX9OOWMoJLnDd6zjE7yKmIg==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Inteligentní kryt nabízí výborné řešení na ochranu předního skla před namrzáním a před žhavým sluncem. Kryt v okamžiku nasadíte na každý automobil pomocí dvou velkých pásů, které připevníte mezi…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dudlu Inteligentní kryt předního skla 180 x 120 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6902065&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;bUtZXVIsIvQ_dYl9p8o5Qdz8Bg5DkwAsaOwFgDTK0UQ0RTqA5ysLM1BcgAA5QfFWcNuzdv8nT4iPl_3l7PgMFqG2WgOmmt0iUbmLauJjXR1kngpDS6ptRibGN-fl5eD1AsV6d5jvLGNMd6pG8dEDL6lC8_cHGxb7-Ptt2kmy96MHYD68zFa1PUjf_ZT3y8D9Uc005FrUBbApemB4uhKs_AeXYubheXtNf4b51STH46tgxvXCZnlogLsJTtEFMCcoDtaxn2VMy7lL8zy6ZM9JmqD42TtY36LCe1FTj5rG6pKhzRqzCyP4hSgfvWPSQ5Se4tmyOEQkzeMufbmpP0hv13JzL4rwFkS4rqE2mkVZG3rkgPZwT2QCfh3fc0F_Q4yg0pOQ3f2_Gsyp9i5VeZWKbDjtHgHeQB32UhYx_Tbx4d_lssxv2vr96CR8F9ufG87NKcDk-XaPnVdKXy3dGbI2OEPiofy1hzSCC4pNTNU-NZFZhHF3CXB5WxtQXf0q69gNrTyePzGmx-gW7myQCR21y32iQGOOhJ-ug97i_g5iqy7UAUSq9bu2cUw1AKWm2CG4KCgwVhv1HFZQDuf8ZJmr1C4u-R3dLhBJPJN4XL_zOlzB3WO9jR-e3d3U-gHZ3K9gYJIq1ewrWgPr9CecSr_80qBT8FXI4j2pfrHKkEPmqs50BtwdY0JnIzHws14jGX526Hc8CKKcBK72M3yMVZvfZxvJiBi1B41jtrDeZfDW5PfpxfMj2C_JKgfBo4m6Q-3yOxDXN0NNdb5Kr6EGvYuWMHCnZR-TRkv8OAiWILktw2Fw47Kk&quot;,&quot;maxPrice&quot;:37300,&quot;minPrice&quot;:19800,&quot;offerCount&quot;:6,&quot;offerInStockCount&quot;:5,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;určení plachty&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;osobní automobil&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bz07yE5t&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;délka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;146 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ma0aNDIh&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;šířka&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;70 cm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BcCRQpvX&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;šedá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ERRXvkF0&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QR_IX/QRAB8wE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HNuzn1aD&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dudlu Inteligentní kryt předního skla 180 x 120 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7j3ZyXm2x4-6fFmIsZdE21a3aQ6u07G1nd_NhcSWEUFCQKQMFxWuBsPlZYSVzvOtI6j03XMK8O5UyVSHXrNQ_0dR3aPkcJVDLdHCwILM_nw6YreI1gwEr7xHUdfVSci8r00dFV8ooGR5u6AKA6YH1plY-1AQZTiqr55gZEqWFIvPshOBYsK11SoqTfe7i8kRQf6lI437FPgD-18B1tL8yZ1mxW9tk1_Vrd17Loq5GaLPGiKMiESju6GQVIwkxYT3q1VllxNtvI2tAnRbXH72_Q&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c0987525-fb3d-4871-97ba-555983f9c303&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/dudlu-inteligentni-kryt-predniho-skla-180-x-120-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dudlu&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7101387106477007949&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_BX/tKbBy0n.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/dudlu/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7101387106477007949&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SX7euqs5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6537678&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_u_Ifs7X2yEspJwfcxjS82A3K5UR_Jtmxz0kqj_ZJSNPLLd4rnPU-nCZo-Ce7TyBOSU4bCF0zoeP4SQwmgiJqVlDkkuxaJ_T4NSg1FMzIszHQklbaYiMV8CRfm65DM61r9j9FICVHRhRGm7rrKB4O0NdFgZAxtMjEWSM4fftkA2con6Rz7fyBrSDM8erjBI0Log3HAlxzDALH6-V7pf0qkTTl4VlnlswEQGK9HrSFX22MSPTxrrSkatimk3zuSMoZrEfOLIPovG5_2DvwcCc8SL2ObUvl_dn3GQNEGnoHWMS3dH1wpg_07NMg2IREqL4_39U83_5GExPU-TpHWPww_mnha6gDvNuqdPKL3gugtqOnDyCfbW3EIP5bCIvVk2xfaVd6kKcgmRAVIHr5p_8i2YkQe8CyEvO7HjvXYjq6MS-uQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED Full-Cover s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 9A/9C&quot;,&quot;experienceCount&quot;:16,&quot;id&quot;:&quot;6537678&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;pM0b3dzCWez66fhfCEcEYiubZjv2UC8miKDa1kUhWXSGTLKyHWuFTMZ7pj1IxP5-Gqkdlj3124glId4_dddqAHeK-IXSjhVBHiwV_AlPcUhcugCfvgkDOLBGQrJWtjNAH27OjI7uF8lb9i76lj8QYSw_EJ7_f-PmuZvrV6vFu5c_8JT2Mh47LZQ7Tk0O9-f4QKsCrbUUE1jEJF6F1gOyk4fcEPX5LtkLi7vdTUmxIKKmdWpA3umRol1ge8syzc2LloAE4LCijbdBwSYoKEHGsC4bYtDodoYkT-EGyT9K8RIevna7TGOpytkvdBtq3nCMLx9iIXbuGy8J99eg9qCe2A8pBXfeLFNjN1AjOZvAEaJgXcZPwWU39bAvdG23hLeyq_ThEKFRgU3UgOys-akeG_R5xiXrYKTreXM5y-Ih_tXwkr8hmv1jDL25JrxMEVrVKJyNDfv3jtSYqJt8lwFNF-hDglOSjudfhcJeOYQbMX9g3rcNOYtg4-FSVoL-BjxjA0CbTgj00kTu3Qrj0kRjDiTdP3HvmBLsUFoTdFr97og6li8beCCX3IoWQOmIjoM40pifTUyhtDx3gX0l5f3uep6e0vKGaHj86Ou_KpJY8gllBOb6RB3n-1Oe7p3vh5zNZipgb6qR6xBIoiNhkAVWto9xjCSTUQPtwhwnjFFdiBo8WjZ0095a1mPC3oiqSvvU1tspe384nM22Llw4FRkNObAcBm20X915c_oQFmttGpkbMXIMlh7xr3LQNsaH9GNiR22-DR9utyjlj4OmKBWfQbf4_IIBFQEUGnRmLhUnkLZkeRaPmg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:43900,&quot;minPrice&quot;:18900,&quot;offerCount&quot;:28,&quot;offerInStockCount&quot;:21,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BO7QosrY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QoSDZFdu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QO_HU/kv6opc.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0VRgGKww&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 9A/9C&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;HSBpfYcj2JIHsiEMn0FyDCuZhOqE6ba2ockChB9ifWSFxku6FG46cAfKQct0NAa2Mpo39P1Kfvo4jGVqBVe736WW2SLBgQqeLgLYCvQplFZ1fM-WkEQZHaZiSvDWX46q16qhdD8shUj8DUxMqe_YTJ6ezitqPn7b31WFkV_O_hUZfOUuEgIcwSiuOyqe97rtkcQdUFo7NvPG55lbb9zCAReuMSivP-W--ySrCP7YstKvix-KBUZ6LupQwG0Mp9fiUyzeDypTM0UVYxJ6ILS0aw&quot;},&quot;rating&quot;:88,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;99321a9e-e874-436d-8ff1-9750b9fe5947&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-9a-9c/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4PM7SeOb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6653216&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Y6yVdpVm2PQXKlQksNPqTfJETSnNdLF0bUrPsa6QMgrfSSXPngedI2YQdVjKEAzXrrN3k0hPWia2sZ4A4UhoEkfZpFr8IENq1iok0lK9rET0Wnf2d-w22XS-584pghYvm9OXPWL59PTDr8Q7oYDeFSuYPpVJXF-atCE_Qd5Mrrfal5St8ryk2nlKU8i4v779paP3xinnXM8LtFNfBFkCXi0A-aid_fThKJXuRwDtIL3TkXQ-pXSoDgqzaSYbLI8-V1MYgfqGVPp-lPk6QgPj6plHwbXhaOPFkzJjvo7umPy8GCge6LbfA3VdlSzcthTU8a1_Uj3FBFCXPYBx4FdG1j4Y_GXGL_7TH36bRfch2-XEHSs3kGgcm6i_QOSP5ea-TkE8WYz0eW3VhPw-XCPJD6nPYEdTm3jlyJyxi66YnZcJ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Kvalitní ochranné tvrzené sklo na mobil Xiaomi Redmi Note 9 značky TopGlass. Sklo je velmi pevné a tenké, tloušťka je pouhých 0,33 mm.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 9&quot;,&quot;experienceCount&quot;:15,&quot;id&quot;:&quot;6653216&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LsQ9dlKJ0rCZSYyXxTZVbX-E5DcgthzH8Wuh85f7QQT-mjU9RPH97c8CKp_2GDgeTHbA678XR53sAOyObFQN0YDj6NRPEsRL2MRMl0FOxF0nltTx2S4-yNbgOcbGc2IX8La_8-18Mi8nvasqPEPpKFGuyFVtLYeMHmaYO4OQ27thx98sJnIzq5J1VCEIbHnXgx2sAVCqC7EjozBtR7uFYbdXX-cwGbMCNW5mjP7cXSCp1cgDWRAxxoNLB_DpjXKfPmlOoZTxoZ0IfPMWJdyDOIElN2bIcptKzBqAJgsNGF7xzljc3hnK4m_tez4GzH0pZixEPTXmKMCyC0RXEjgqTyXK0BkFetV3Z35gwtFRLdfSsy8EHA_npVDE7DRdBeFRaRWgC3_CCI5_GYkp-oGDO3aWTOV6ynoUgmci79q_pNjxRNWitkQpkFR8j65O6LXtS5Q2tgLz6SuvRuv2RqJNzPd8YmgoU1-Gilv4fzNTpqKR6M2W-ZBRXnvZlt-8BITkgwRsXDjPQTcyzPxS9N1mcSC4Lf7X--PqAhLIhCOWJZ7-PPtyV26i-gaaY8zKmq903CnUtZ0xgmcYDZ2iZpotBAq8jOEPZLpcBC4ovfuaKREMgcZkHmIMX43QT8HFAUVbEE7mvq5N7Gp9F17C2cWDt5gkc2seyudeajd5-pzz9qVHp8Ogkj-X8mVjRZWNzI5igAUBK-KBIUDO-5UWKIaTb4KcTlamUoc7Zxl3gZeFey4b05nuePB0BSWx9bQ42l9Gu0uaIudSel50oWcRY7ONw132tch4O5ywWYbIERIwJB2N9kkh&quot;,&quot;maxPrice&quot;:33300,&quot;minPrice&quot;:8800,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:11,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fqm81k89&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iib6XQCi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_w/z09BKOe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SOKrpMsn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;TopGlass ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 9&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;93WM2HX_IEVfODFJzNvenZ96r6giQ-rvahHrYrPMp4Ua04_zimROElKiPHEMF_8eko23AgQWm70_T2IRtmyqiJdQUP4grRv6G36CtRYv1qZK5UsR7J40zQpYoYKTNfLDDpnweL7mPWD222hjmkgAL3Yejvt4X885nV6HPjOQmnHYpG0vkfkOXHJfS18vMUvXsrbSUvJA3Qt4w1swqc1F5Or99bnOL2UtpqG_NiRbHQHarbDRTfy0DCBrr9hDJtSC_kzTjMMb7wRVwkoh1cIseQ&quot;},&quot;rating&quot;:76,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5e7b1bf3-d275-4b4b-be62-b71cd2f52a28&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/topglass-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-9/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;TopGlass&quot;,&quot;id&quot;:&quot;15887327325407029264&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/topglass/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=15887327325407029264&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yra0hzGI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6680213&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;hXpT_B-5XKnrg6WLoUYEzdU_yLV1zaZIZiyXEJ0NRIo7gd4NzigJ5AMZdddfzYyDwwMpLau6rif6cMp0DHFhWiSJeW24loLFRvWlFU_3Fq59OPLgR6o33gPRmNr-9FGQt8jcwAMl-uOJ5sxEPDMUmc-STWMKGZftdHNA2T1jcrC0uMNUXZ4AlY74pwr2wLKcCiQryWmWIfEfrLy_OYMhdKc3YOSiJOLMSaD_K6NNOj7RNL2d1uIZ97VwJSwLUfWsV9PeulngiQtBudGav0zzhgJ-5TNfPIpnq8R3TqTI65scnm17EVQdvlny7AZmnSBUySV2fCTENunpywA96bKEV3uh9u5wKUgAz6RU3JFi_fyAil-OtR_BOBO265qoxcUphA2hn3SNKYhY9U9d2_4UnHr0WWHHd4qBEZOzpkMsIRe9&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velmi odolné temperované tvrzené sklo s celoplošným lepidlem od renomované společnosti Wozinsky je perfektním důkazem, že prvotřídní ochrana nemusí nutně omezovat pohodlí při používání. Sklo je…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Wozinsky ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 10/Redmi Note 10S&quot;,&quot;experienceCount&quot;:11,&quot;id&quot;:&quot;6680213&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;TRUA_axELa807I5hvNwLBRKX3DtDZ_mjRTo0Z-iJl8Dn5vvnTvhhUMDROaPP6LV9s9c3F6ifHbO0fXEoXhIvfnqYW0lX53cdrlD8L9SBhM8yClPKSe_RQKyTz-ERN9BwmZk1txr_FeJA76XyfwCPbhHf_dmfci1U7lWzcA5Z9f2It46TInBwXzH4UHCDmvQrcck24qPyXJNqdIc2Skpjg-Q1UoQN1eNDWhOkJQ7AvK4CuqLpUNomQJqL8VhraxLUVuLJ6fCfCJ87nMQdXN4SLjJMvCl-3FknFuq--GbqVpyS2ie5pHT7BWatGR2mZa2d64L1QpEnY3wWSFdNNufUmzaNcUdLIJdXtajZijvjb9Mm3Bv26yv3lfeOyltiZA1dK5RUa2pAjQzL70Iwnwh39xfCsoL1gKlH2BEjolpO5Owf86oqm0eqU573kc9iZDPJHFudTBfrwF5CxeozVyWWxlGuLBKoj1CTIjLj2V2Pb1mrss8zdNMS1tTvBH5xdWmJEy2OFwSe6RteTcdrd1oWcmo3hA5tEJyPna5x89yILwl99WD3lrD7ARhWt0zfJuzE-_OunpgE7xoAQMujBG_gG1HaxqHTTUWsUcXyecuBhxyb5MtPWqMD63LiihFr1eq4E8g2DnORtUqsX2-nDKeSBc1CID9mk3al3dTdk_E3vvvOOyL2ZrgRAUkiYNTn3fgmKsNi1ixpBAjom9DUaznMy4Dm0k2umR8T2RFflM0W-Df1mz3vE6L9t_g-ajeTNU5AN2JZXNuw8RAuy6NHcnvdQvBttQeV-OYSf82Gd2O4ikgp1TI=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:23900,&quot;minPrice&quot;:9900,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:10,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jU1EZPAl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qb50y2xR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_5/TKROeg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ijwgAi9v&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Wozinsky ochranné sklo pro Xiaomi Redmi Note 10/Redmi Note 10S&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;oP-lhygbkKYe1kDD8agh4CXv2Tdb4ySTHsRAP7iCIx8JvcSB4s5sXHr1xlCXKt5LTfbOgryUbJuLS2qQmspc0-xAJJFjDiCobbN7Zd2Yr5oCw5vFp4kxTfl9O9ZV590RbfqSLHurejrPor9hj6tMxBwCydvUhsfILRkgH9Z9ty5fpETIIultaqBh32wXNIIPoD2jHXf9i57NvplBUjFtKGCcboDjWXKyeDyHoYh_tE9VJywd4ziBlQu-L5hEmoHe44085ScLnoU-qpoWflYjy9eWHzff7F9hKfTeqtEZjTI&quot;},&quot;rating&quot;:69,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2f630151-3c78-463b-b244-a8533da55484&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/wozinsky-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-note-10-redmi-note-10s/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Wozinsky&quot;,&quot;id&quot;:&quot;9675472712683233549&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_F8/YjHBSIK.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/wozinsky/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=9675472712683233549&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6FqbiCgq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6822758&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;srqvsfesqRHF9atekj4zxzXprtYriOvE5olPUroYKpY92G4wT5D70uhzXxbaoH0jDYdxsWC1OOaiC1hMuCC2xauQBPr1dA5HWUEnWnehotxEX435XDUT1AciqP3GIuw23yXy7knOP-pBsGcYacwkCsKi1MMVupEDmZ_SPGO0bnE8xs6xx3qoj_GX4o6njguNNjoGem9Grtrxuthwb62k_HJknnVgISZe_yn3oEU9ZKTrTkHtjxGqmgprGpoomewFlXG3S2meaWW3SaKyTpUGYD8B7n-iSn6MlU8_QO45rv7eMeZevEEZR9lPDWkPbYGpbbXFQOgUCk_iDsEC1F2Kt3kIxqpOvAP-flzHS78-N175vlieTCmo-5XJVhc76zr4BITBIxUzkU5JdMipbUbUetrcvSASWQa581iOqjLdJEK4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 5D je vysoce kvalitní a skvěle padnoucí ochranné sklo na displej včetně zahnutých okrajů. Díky adhezivní ploše po celé ploše skla dokonale přilne k displeji při zachování citlivosti a…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo 5D ochranné sklo pro Motorola E40&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6822758&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;5zLzRGg0SR9PMSwUTFLupnlWjWq8Fr6WhkdRqepUVeJhiNBVpkDjRihxDipLyB_kYDTqLsPn_qDhkS274bA7HC1klVK4uKox2Q5KcUchquR3gdvte5Ia5Bs6MAQb0ymdJwt3JNK6fqh17ezYN6xg9KmqZbzXmBR9YicjCIsFW4oyFMimpLfFNpH0Er4K7eQ-kbOzyXBtXwGBzsPQznV_6GsctdMgpvHTrcm4h3H6N19bFCW_FgM9nt7_ksqKqoPyXGV4cS6mrbwUbnnBNOZe3vULeCHNiNVO05szNY-JEjAR-NiMr-lpmfZ3ASOLwEIh3ber-Z_pWEAHYoU-CgikzlkLchFRLhhAYStwqf6S0-BLYNkCJpWn3ESHSCeH9Orpg42nE23g9ruMw_24e_f_kyXe9viipJUvvNS-aaZQYpLdk4pUQ3Fz3ECygVmJ9aMmT1aYGmDOTCWZw4Rg7aCtDHTbZAeQjH0mrz8R4eG1NfUlZFPbd2ViUl5q4DgmUaTvakEwJBclub53i4a1EcPYAUaCkN230ulskKHXJkcxlR2e5lpeLp-ynczWDAN-4KqshQTGKkwyJ254RHz9V_jeG5cZfIo70n7VDVj8ZJkJ0vnpa9T0aBBTK6XnExWZvulUsU8GsEDcL6nyRBGoa45A3-Sc5OPgY8-xanrHfurHHP1QO5jFK0l4QZHciLFEeCDC_0ebv88ixfxiO6v40FMMmLeQfxFL2GiWka5Hgum01YYwHYYXK2hyPN3X53WRY2mKpQu7MeQDKPpFmFlXJcWyeCgesslMDoeASU6U5ERvsGz7cDY=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:14900,&quot;minPrice&quot;:5900,&quot;offerCount&quot;:18,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Motorola &quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KHGwiGZE&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mKJsFfWA&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BV/yl1B5eO.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mQmpwgr9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo 5D ochranné sklo pro Motorola E40&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;53ZfuswGql7OjKe3BUpS5j2_7Kv5sSR6mvdC_IYdb7iKtDq3VBqk4hryHEfp1thkp4prP2XwwPTFci3rjTMrdtQ9DPQ0iXSFAON6ffuFmEklbjbf4E8GQq1wnk0Y9Y8l3N5WzDyq3HtRQJnvqWk3P8Dnjm3CSdc_jOeVFMEEQLmQ5v9LVcNz-antfxvCQCmGWFi14PCNdmrszHdeAGaQvgt8AdhPOVLCJdFQPcU8JkVLZmq-53Rhs_2beJwqz2cFWJdJZszIXFhUAHKXdPrV8g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;3da81062-dde5-4398-aad3-f88c8a0473da&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-5d-ochranne-sklo-pro-motorola-e40/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2373958153660776682&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JK/C5zBky0.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mocolo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2373958153660776682&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zE4hi6m&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6816446&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;ecsNw4r6UWT0Ov7_u2VoK1q7bMcRPTJEXyQaMsuijG2W3-cle4dGbr7IXj0SxRuuBR9rvmc-Qfg6MfJtUIKOPi-JFlwWoNrvWXio0fQ_BLe6vayGpnYs43LNOVNCCzUMgwBLNvn_SZaK4Y4AwWiDah0KCzJ5vgGHqV7VO47ZExzp6saun0aHqwmZjgDLlqqKE6biZKcs43SlrhYl6zCntGog8nBLaH_MMTg-ux-pCtatuO71dtkD74QBZcaW5vfKOQX9KB42AyLQD-1unhnSiE8LcOroRyhc6ue6wxJPL6gARPpea6-3-p0VJCP85nV8RPJaBO_DEymN9-LDb2shuGp1kTufcc7kZAgKrMdDz48HPPd_Lb8-DDiFb9Vs9Sl-xxTxyeZGHW5RVBuofv1zmWQV5jZm1KLg6CM3Oz85g8cU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nechcete riskovat a máte strach z poškozeného obrazovky vašeho nového zařízení? Potom zajistí klid a bezpečí ochranná folie, která je úplně průhledná a nijak neruší během běžného používání. Je…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Samsung ochranná folie pro Samsung Galaxy S22 Ultra&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;6816446&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;QrDeOPK2vxFnx8UBpAuG5qCDQsMFkgY1M3I6wRFsIgpxwFmQbvbZZDCTJDn7JxRtoxf7ZlsLXU4XQLsytj1cEoJh6N05omHP68LvHv9SyVYp1Bf2dduTaEgw2YNypRQ65UD5hylSHbVbfAOylLjc_aWTGHTMoLHvXQhMggbN7wvKW9cpoFiwMzyZwmMTzGocLPka4D8S64ziSpmjB87kzw7osRzI1bJ6DDlyoE9N3p6e7OYrHedGFvqHnUSGGgoqmx6_ysOFOiCo0cZdvIKtd7gTQA6wk_1UGjDSikSTPCYiLhbRlbeIsS0kTmT0aNvYLHq2ytjpVTzIrMaUF2Rd16sebJGsoJq1raMDNPFrZdoyjNdspJvFMdylR2DkobNa0SVoJU8nrTTcWbMn6p1V-SjJDX_zZPx_zoapC7cJbofeUgEpytgq5TS1vU6O4EgOTSEYtnjvIURzhZ-5eq7ggjJXSQ8AY24cyM52GgAwSpHcCXCldBqYrMdwxK60VZKtGvSmzjirpGwJOyaNVV07c3zxIo0inyzhRQtRUkZtF5q5jP64G23WCIKUjHZ2Z8cu5fK4oH7ty1YtqX2JSmLfE_nMBCvW3ySFAYLg-nMD-CAQ_hQ8R3uq4PyuvVkrj4DcXlBAQP4_MDeGppiO3t2wGAHRaUO3UeH9gMfMrZtCa23jVpJ_fCKOnGFMgJvRYsuNahBz3CaYlUpGFyexZT1jKbyaOpTCGixE1uO0q6Fwt2tKwfwa6YRKlfN7gSPhVs_Wm2193rnBPwJ6jhFa78Icf-xwjJ8VD34fXtEzhRA7VFQ8DqryTQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:13800,&quot;offerCount&quot;:29,&quot;offerInStockCount&quot;:20,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GhZv9Ykq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Qpih21GQ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Gc/P0XBGNS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tesNvCG1&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BZ/3soCp.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KuBgq7nI&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_Ba/6BEZCP.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dUkbvCwu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Samsung ochranná folie pro Samsung Galaxy S22 Ultra&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;zSM3E5y6XKSUw9ZSNUZAaHz1-72GXgcgDInTV6TCvgxdkXlK0_JoYeasTEXPosdPPkqyBuL1UfqJXQUP2sHT3uwa4uXYbmcbQhWMfUKNkeFoWxZB7gznsFCnQgjdiDOe4MJGg1xGJq6frYcGMz465To1yPUP_UWfwB0AlSuu8rz2I_BQnwv0W_zSilm-XZV2ZmrgDKhUQhg8QR-BMYVr9CJ2dhQR6MqGNCu2gUnjqAl54VyahV3uquEzCvDmS1LcaW7EF5hBgvqpJxtZJUkhtA&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;d1bd3b89-cd65-42a1-a301-bb1249341808&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/samsung-ochranna-folie-pro-samsung-galaxy-s22-ultra/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16932610471254393087&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QK_G4/W21Bu1r.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/samsung/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16932610471254393087&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;8LtuBSvi&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6723746&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;GSgW01Iwe1J3caOosW-NIPFqqAtyKZPMMkbmnsI8xi6AykP25WCvQi6C8IFWpoXYKHeB-_WhOj5n9E_nvHdAo9u4SCVUaPIiNdhgybyg_58E7dEDnwbvj_HcBxwLvQZmlKeqDNh29YGrniJWu5jgO9_5RmI2QjxdN1uZEw7EQiL7OPJpPmGBWIpj0FJj4TsVBObszSQ12-u3ZJfzHR6XlIvej0QsFRceTtdF6CS355gvQCoQPYIaIWl4S_TF9GhN8lqWyAdQ8WVDB5cKNRpZWZpNK7J4GuKTXKIlJKIxfYQwKz8pgLZmQjBxxyzv5CU20LeUscINCGj-Azn4gSItJIFxOk8XQDmj6XTwj9-1qK9n8VjzVCy8QKl-8zMLMsXpJsUoL9YV0Qm0ONAOuc7LvqigpEzlWkIf86AOup25sCRT-w==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Displej vašeho zařízení se kdykoli může i přes maximální obezřetnost snadno poškodit, stačí jej akorát nechtěně upustit na zem. K prevenci podobných případů existuje ochranné tvrzené sklo Spigen tR…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Spigen ochranné sklo pro Apple iPhone 13 Pro Max 2 ks&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6723746&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;SbjbjOc160oezmXZhqkHl3RfNoylcoXINeAUX9iL0Eiu53hqU2B-lBbg_jTHYiji4TbDMyAHtSfX3r-1ZEj-IBm7-EMc1YeAufXKUzAg-z8DCYVqFJ-e98_ja3dlasRaiZWFOYvVpsqBKeHAJz3i4gwF2jFX2iRXgDNJvCOePOxPdFX85zUFSfCtQhy6rIlM0eyzjnHFX1vsXmIWaSF1InMMGVUDDwFocgoi28KcnpXIUqF-E8Dsyn9TOcmjCKNXmZcZklUnGkjaRHkKwhRlEGEdl4aZTL2e8JHT9gbm9fBVf7EVWDIm2aa1IjeyJBJbRQj_hjOBHX5cA5JXxXAAfftrR1CAZaGYDFlQHZPMkxJuOJpZIijoKy4dYwmL4BGR3gwb72gwDeqFFMwMFOn_J-9cxzw_SiYNyQBdv4kI9d2o_4qVPuMSsYurdbqX245agt6wGQxkwHgIZVzcvdZ7Bg7LkDYHC4x8PgjKYL8vz-DV13r2UCXCEqOIlCdlQk7O3lM1Qb7qUN4gy_HNJKcJcxQU9DeEl_5aka6H6Fg-TcsxRtnKlw15V29cFyj6CXOt4pLh3FE_JqobLJ_c8NHp3OXdB_pcxWdX0OVjqJbN2IK6k2r8de90HKNBVsRKIXE-Gs7ibHQcmh2YbITmD4ypZKJE6F7bDP5GufnakJ96uW_XZg-i3sL25KVFC-jSx32r9cQPK4hqtWhByZFWLQrBLTGDm4TuwgQfx9-iB5keaTURperhz-aqA9bJzn8M3AaQtHAUN0i6tY1hBxaZBCDK_aglf9pVetd9Ef87nQQgXieNwKf0&quot;,&quot;maxPrice&quot;:78100,&quot;minPrice&quot;:39900,&quot;offerCount&quot;:18,&quot;offerInStockCount&quot;:14,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Apple&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4G7FBiuq&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jqQkSaBb&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r2vvJHpP&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LGAIz5mS&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:11,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BG/0zavre.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KNuS02xO&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BE/Y48Bpwv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ki2wTHJg&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BE/4JkBps3.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6sXcpKmp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BF/fz5Bpxe.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KqOkTK5S&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_BF/SEqBpv3.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NWe6zCXH&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BF/QOGBpxf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;57RDIYI0&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BG/4ttBpwm.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QUJtK7yL&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BE/wCEBpmS.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PtSHOf2S&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BE/35rBps4.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YaLjWEUQ&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BG/zeKvrf.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;We8yxeDf&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BE/8r2BpmT.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JiajGMbB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Spigen ochranné sklo pro Apple iPhone 13 Pro Max 2 ks&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;l454-fWT-UfwLa21ytQOuynbVdBrpKnC8AADtROa9jvdRCuDgi_8HgOhGVVu9zZ8qlgGTCqFTCEBf5xVLA6Vv8fXczD7yw1mzzbUmv1ygVRQukb9QLi4Yt14DVMEDjXvq5Phlr3Q6kS_fevxXrc3C3jfqr5gHitQFboTPxkMXSU_OmdLYorjHISC_7l6IJ9fABlr_uDXipa1usZPOj4pNlHeFKXBcAFCyqS-zXJygJcwONX7PnPbAoW-VQyfaeUCuxkK9QUy0rgV7jE1PK4oDg&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7b39a5d4-e3fe-4eb7-8fdb-c39474217e47&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/spigen-ochranne-sklo-pro-apple-iphone-13-pro-max-2-ks/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Spigen&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4089682922746488989&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011283/img/49/150x150_jYd81s.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/spigen/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4089682922746488989&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DNjCNTWI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6537667&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;XpqMi2QQDBovW24mfiotPBoNE0k96ORLKQlwDbtYH78t5EIIs8Xa5N1MaU0HLQSV7X9BZMzcEhSvCSC8Tt6f8DacutQ3LkLMUCKqYIA9YfEAyKZt5o1yn9gJX0-ad8qdkXiqO2RbTw9qK_JgnAw1Vsp2YUVcM7j207Aw_klvdRFd3-tNRMX2Bq80JvrHCsOFeSfcIKa1TariPeFGxRdkGlodh7QrXdEYOTpSpw5X8IlFVs13wANjMtN0j7M1A4i47LgxavIFsZToo1m3EMzLHxIcGtsSN6Ck_78--w7boaJQQY4YFHnQs2UuMsYvRQ8p_EZGWdAP024xkgiDoBdTxap705NjszqbMc99LjjdSyuJVJlFabwQ08yJYQd-2i1whn1tD_3ktDA-rhLjE2_jxunUnfGGuYhEvqyjwIfgWP1p4A==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vysoce kvalitní tvrzené sklo FIXED Full-Cover s lepením po celé ploše zajistí maximální ochranu displeje vašeho mobilního telefonu. Zabráníte tak případnému poškození v podobě prasklého nebo…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy A21s&quot;,&quot;experienceCount&quot;:9,&quot;id&quot;:&quot;6537667&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;gDe5DeGfKOEP8iF1ZQ-dDtdCMNTdjH_Sv5g1vCSl2sqwP2_uvb3USsk8xUSegc2j1e1xXSTiceRE0BrbzPWtXZgodD6-w0Eolv3KGhFohtdXU7PVZJDR52GTUSoOgPArjr51B5n8wrrEkrWbikspqfDt-fICBEmKEU2NDEy5DrWd2jxlRPXFT76jdHivKTAmArTTnh1frCej7Sbnq9deBCUA3ZWEhQKRWhL4acj0lkUph1z6ISq2knZXY8TzzzJLuZVtJHvk_JzYvYcjNm6MKKfN_20TXKTTaUeJTLxMgLVcFQi05qjzfvk9_LGTtl_2Kg5QZsDmCZk-k9Z80coHYx_T5HAXSg0dBmxTaZ6oeT8Q_PzNi8JpJJ16qu0zItMLm_T6b96aVVaoF5RHTH3-Kp3h_EnfbQLzJT1XtK_uUTACGY8xh7V_XutyZUEs4elDRs33dRCfz1C4kVQbJlQ-6ZGvsyO2EfkR9aCRm0UMwNDY0Iol0yM49Lcswocfq4g08Q8R5qBerAfqbFV46SP48qcWgJwzvoEenlndOdu1qGX5Yb2jkyREGI9dAoKotMekGwOHOK_jJ9cUUYNkAiwnsvDo9vkhQnigZdKEXDGNFvNx0e8Hx7s1GWNdB0TRkhFTM-LXJptZGpTOizElMI5z-bNVZ-PLcKsWmePlJ6mZFgk1XDvL1ekTyeGoCCOa4NzQhlgGSTj2LOiHNDeAZLGxJ3BXazQYE7MKExhy7vLUNXeto-ihPIDQ1eLNg_vPIUP8tbO3C7WWLkP79fpGCSfo5jxa3yN8wDMvCtwZK0WhYiAOckWyHg==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:39900,&quot;minPrice&quot;:17400,&quot;offerCount&quot;:34,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Samsung&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xpn65vZ6&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HNF4kBG9&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QJ_Fs/hDEoHx.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rEf1abax&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Fixed ochranné sklo pro Samsung Galaxy A21s&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;7U-lvv5Qo5IJRjYFCjZFW08akne0D8UYS8IPx9Qkd_qyCzERW0L4OD3DmcSwhLl129GPbJfg1oAb4W3ygo3xqcam3zm44LjOOLMUkPsOeSpcx4liXBWOrNJ9QzTcbsb5IwjY9ffu1fp_zcwDVcje_UUaUkQqsrd0XfTJ1L0IHLV9KnExs-MUNi7HiG2k7RP67W6eNASsjoIMOliLr3h4SsN7T7je1GGjj2xhj1NymDRIsJxRCbpzThhXRji94Dj648Bx8dXziwJtOBkVRK8jVg&quot;},&quot;rating&quot;:93,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e333d716-bb89-4185-a3ba-c94bf7e04f6b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/fixed-ochranne-sklo-pro-samsung-galaxy-a21s/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;FIXED&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13606996802452203961&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_B0/jc4ins.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/fixed/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13606996802452203961&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K58AvPf0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6803839&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;Ao0WWMShPRpLzvTi82SFo-J8q8bakm1PlVLpSraZBQgfj037NCQyyTu6rYyjFLPck9_qK1QpFu-y4B-qRHlfVDNLnLWmsBfMD3e__XepFOWpmLogAtXf-FeSLhV0xBUvHEIUoJtUplavgTS_379z_2rPodz0VLXRWrJIjHx1NmvRKpVXy94mCHzruOUL2K30HbuPskGx2Haxd3aH-PoUuaCYxZefPzgJXU27-hco0WnrUYMFBHfiNbNwN00v0zfNdbpFBGG56acy48-5-Z820Rb8nhf8H3_JrRJR3gpLdgGhII08SK_a1TP7jnb49CCwpuVcMRNyxVGYHopjlygZITMRMF0tSAZ6CqgsSZvsYTjQXzj4u-CEuhM5PgovS8ILF0XFjkd7RfyDgfWYYcbbUzFC3y7tXHhFT4fCB9YJSs43&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Mocolo 3D je tvrzené sklo, které zajišťuje ochranu celé přední dotykové části mobilního telefonu. Jeho tvrdost je 9H a je odolné proti poškrábání. Díky speciální oleofobní povrchové úpravě se na…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo 3D ochranné sklo pro Honor 50 černé&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6803839&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;_eXqmUkbY52oFOfJIgyGfnYLlODgBpDruRIsVBR6QJcvaIXH1pZDOGF61AGU0KgwE0nxMqVvApaAIZkL5eelM8sgyBuZDccoGLZma6rABRa_-iLqf6t5rtjPdslwy2s6O1IM0h77OxuGmny9FpXSPrA2LTYcOwywfvNApNCRMHKYOhJ1ViGBW3RYdXwNs4BIiwqMxHy7pPtu7DLF5fOuhXNwlMzczllU34PwxegP7LNSbGsXNXUB1lWNzIxFdyuYXCogqq2WaylTi97wZBGrvBin2jvB0VxY4CAQnPA67AWjroa6Sm9vZ5sbRwoQHVF-m5oWGsQCL3VfJsnOZrkVW5LBtFQrpcckHd06tTnKEi7Aj1I03K2x_VRj00U0DueHsI8-39_iJckR_e7Dm_YnshWjd0oIGqCE0WYEaDLLDsrLHW-Ti7y3k8s9xvtVQwGhNxZ8MivCXKBXl6TUNH63Hmad5oodrDyS0zHZTTESYqB8E3N0ZqLqDRnBpx4X5rO2nsIQ6iomA-GoG2zlC5dxoRDIZu0JrCGLyshSuVsTJ_m62jFPxB-SeezwvHS2kfnW0yLOHT_5D81uQcQIDO29tKKl8SzXk3A_BwLCsPD8t_jaN6MQVzHE9bPYJ2pINwZObN1etpd7g7dT47qoPVB0twpWjy3v7tPHYqWJwBOaioc2HOX5XO5RjbcJ6rkdb7uLdbVdZ9j2oqEGGiZZ2dQBwW9MpxXO9Te8dvV8JduJ9giIYQO70dPtcRN4GK3BhbB99QXER4_lEYAGEeoxX4fxE0s03TvW3caKE-z_53S0ZvwoLdbs&quot;,&quot;maxPrice&quot;:36100,&quot;minPrice&quot;:11200,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Honor&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IgCAK4Uk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1pBAKXAv&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;fólie&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GOGz3rnd&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tekuté sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;evVc7ouu&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gR_BP/cIbCBdy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ktZlv1gs&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mocolo 3D ochranné sklo pro Honor 50 černé&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;3AXsfZiENihJ-q6He2FLCf-nPAs8dYIHgWUe_IBJFSyspff0ffrbuhMCTOmDnsZ-DJu8R5E85yxlFMM92YO3SjiQd5urrCwwXbLm3WqKVCeRbXDoXUg82q2u9GN1rHQ2WpZtKhQX6kI9CeruXTOumTyrr_fxirh3PfqRhy-OaHPr9zHpM3heemj3MP2KToSOLkcHfzid_fiaKkl6WrZzaui0Ptw2X1zb3815E84KnIkc4YKusbdLJAgBVl7-ki_856JXN67vVV_SuWxEq1fe8w&quot;},&quot;rating&quot;:20,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;f1421f3f-bf9e-4cca-b29f-e59150e86799&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mocolo-3d-ochranne-sklo-pro-honor-50-cerne/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mocolo&quot;,&quot;id&quot;:&quot;2373958153660776682&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_JK/C5zBky0.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mocolo/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=2373958153660776682&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HVvArGaJ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6820231&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;265e872&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Ochranné fólie a skla pro mobilní telefony&quot;,&quot;id&quot;:1163,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HP/On4wfM.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/telefony-navigace/telefonni-prislusenstvi/ochranne-folie-a-skla-pro-mobilni-telefony/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=1163&quot;},&quot;click&quot;:&quot;dOMXb9l4Dq_keaeT4lIf4LnIzG317QE3BcX2EFAF_jZdNE-zKYZmR7FtOc1BeTdd-3sQTNOUg3nejpmjAUQG7z23S2PyknXKHT_NUgyPjwK4LXZuXO8d1bu6yVi_OlSJvuaHKjx4czDQ3XehcENStdhRtC4hiTT6trNKRfagz_6PgRIQYNmk-xc4qV1hMufSYFgo7F4XxmmfAb0Wwnmvt17o4msukBsJC9zvkC0GUo9zo1EekCZZvEhQ9Qky54iOknD-YRm5VRP0txHzSCPjBBcSsICECwdG7uMt_4hZueq9g4GyjJkRiawHaNBr_PFwtDM8mqgPoegHxb0G8Jf31gXqJtOiF6ktWBJu1Ol2jc9rOmG_7B4CGdPlUVddIuHD2arfiGYvY2BTop2Lfl83CAVbDL1_NhFG2HMmDbstHKe0&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Swissten tvrzené sklo nabízí 5x větší ochranu o proti běžným ochranným fóliím na displej. Tvrdost 9H při tloušťce pouhých 0,3 mm nabízí opravdovou ochranu proti poškrábání a o displej se nemusíte…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Swissten ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 7 čiré&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6820231&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fX5H_uomuheWBgnRIrVJ3wi2S8yvXaIMBX8NGCPXbdtVC4DEkVvenXNrCdJaInMCqdRcBNF4hJHh3QIkjdJYn24K-5wT_xdut92gerE0BKpac6icnPSxzIfVkxHJwVAOoP3DgZV8QtFEOvNxEPBgtN89FLkHol4XXp88FbX7TW7CiS1MmIQVTNaOGjt1Navr60R6YIPwWxVDp1Vcg8J01pRMI9FtsrdtC-LoLcEYYHgK1IGlgEcjSDyJLau0kG8g3W0ludhh28WPRqJ99AQoK5jjr_DwCPzizM6bzMobGx7LPPdjZGzD7H4tKS3it-GZEIzWRyEHrCp6ID1YWusgiU1OCqvThZMC2IPbQsqCdY3LpOXgu7qFyXbZEUoYnV60LHSEYpUW31J-YxFoLlqUfkACgYmqeJbdWGH8MKCFWrhh1PaDKvIoxTbTHHMnBwhTjIbxRtW01K1AVgR90HTfE3UpaEpcMUGTx83bqB7sCFSzt-mkDQNVSBzYBrN-aSvR3M6C1-qtYKdV8SPqaID_FDFEXyaKvxEQAVgP-dqRZyrPD5QocEjArTPWe-sGDEm1fZTVfXzrYBTppNjzbibHHcXdMbEnOqHAiuppgJx9Azi7OBeqBR8vH1QbioSle4qN_PFn_dAIbo8eRW5z-ZL5MYWuwJboQJoLU-wUWzZuxLcdNgoycavR1O6C0Ni9c9iO5m_4yx9QVQnsCeOKJIOoxknozyjkcK4AuSmD_twVwPT1tSTkH_5hz9YXzVpL6wfJyGCHnGPBJ0w7tFc09-oOyxkOIL7smIA8l9aR67OeqKJNFUQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:29900,&quot;minPrice&quot;:6600,&quot;offerCount&quot;:23,&quot;offerInStockCount&quot;:19,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce telefonu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Xiaomi&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M88fC10K&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;tvrzené sklo&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B03nVt72&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_Hh/ITbB9iM.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NWxzo3oJ&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Swissten ochranné sklo pro Xiaomi Redmi 7 čiré&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;axR_CAJeqP5XJn2P6Qp4psCCY11gpOt4FO4IUfUDP8V38hOTZPxxw6w4aMWO1I97E5prfRM5EXVerYmWQyBXHn5CAAeXzuaunrMDkOCeEOP6jZNeluNE42OOEyKyc0nbtv5m_twEqOTRhVT6fEZrpzbHAtE9bu5iTO2R-Umgm-ccPYqPkop6Ca2SDcNqX8muvCw3GHWWSzw3EjoMpO9PLHfWu0bZSxpa3htx5OBfeVMRr7LRuCJhmkNyaJKS82SKcZF7ZW3xChBnX0iiEq_t4g&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;fa903a8c-31a0-4db0-9377-f90f77a06224&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/swissten-ochranne-sklo-pro-xiaomi-redmi-7-cire/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Swissten&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4265964759672695119&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ft/AaeeM7.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/swissten/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4265964759672695119&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gnrTgnRN&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QGozbNRc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14788957309088342669&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1422918000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1643480899},&quot;docId&quot;:&quot;4d3cee513ea0a28d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fokay.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9i06N8df&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr tvrzených skel skladem ✓ Vyzvedni ihned na 90 prodejnách ✓ Expresní doprava domů ✓ Garance nejnižší ceny a spokojenost&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Tvrzená skla na mobil&quot;,&quot;price&quot;:0,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;shop&quot;:{&quot;name&quot;:&quot;OKAY.cz&quot;,&quot;rating&quot;:4.15,&quot;ratingCount&quot;:6770,&quot;ratingUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/obchod/66421/&quot;,&quot;ratingVerified&quot;:true},&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Široký výběr tvrzených &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt; skladem Vyzvedni ihned na 90 prodejnách Expresní doprava domů Garance nejnižší ceny a spokojenost&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Tvrzená &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | OKAY.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.okay.cz/collections/tvrzena-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://okay.cz/collections/tvrzena-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fwww.okay.cz%2Fcollections%2Ftvrzena-skla&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HeVDBvVU&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GslT8oD5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17408557031885054842&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1462748400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1500429461},&quot;docId&quot;:&quot;71979e62d1a3237a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Falkohol.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eBh12zSq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Správně zvolená sklenička koncentruje vůni a zvýrazní chuť vaší oblíbené tekuté lahůdky. Ať už fandíte vínu, whiskey nebo rumu, vychutnejte si je naplno.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | Alkohol.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.alkohol.cz/produkty/sklo/kategorie/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://alkohol.cz/produkty/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;/kategorie&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3eUSu9Iv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;10285530860989789615&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561762800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1564319723},&quot;docId&quot;:&quot;8ebd8bd2af9d35af&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fpro-k.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s49qpaJ3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Prodej a montáž vnitřních dveří (České Budějovice a okolí), zárubní, kování, garážových vrat, stavebních pouzder. - &lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Sklo&lt;/b&gt; | PRO-K&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pro-k.cz/kategorie/sklo&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://pro-k.cz/kategorie/&lt;b class=sec&gt;sklo&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;T6Z75OMK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13855875837098764858&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1621465200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1622448377},&quot;docId&quot;:&quot;c049f5a98a30aa3a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fgigaoptik.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;08OjiKNo&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Zákaznická podpora: +420 770 177 555 info@gigaoptik.cz&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; - Gigaoptik&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.gigaoptik.cz/skla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://gigaoptik.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UnuNDdDR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14603223424680055059&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1405465200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1625724966},&quot;docId&quot;:&quot;caa9125563b7d113&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmaro.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Cr8PBPJs&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Nabídka &lt;b class=sec&gt;skel&lt;/b&gt; na spotřebiče Gorenje.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Skla&lt;/b&gt; | MARO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.maro.cz/c/7664/skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://maro.cz/&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;fsqd18hP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14119637469072360952&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1475708400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1662453537},&quot;docId&quot;:&quot;43f30778155a85f8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fzbozi.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ouVpur0s&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;1 176 produktů v kategorii Autoskla. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů!&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Autoskla - Zboží.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zbozi.cz/auto-moto/autodily/autoskla&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FXFgEy2y&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15029567950964777395&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1610060400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1663123128},&quot;docId&quot;:&quot;5093c06bdcd9e1b3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fdatart.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NM4ikbGI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Datart - Opravdový elektro specialista. Váš nákup dopravíme po celé ČR, velké spotřebiče zdarma nainstalujeme a předvedeme.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ochranná &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; pro mobilní telefony | Datart&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.datart.cz/ochrana-skla-pro-mobily.html&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://datart.cz/ochrana-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;-pro-mobily.html&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FGWv6MSD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;13012928499726458640&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1572130800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1659810659},&quot;docId&quot;:&quot;3497358669c09f10&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmall.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m9ve3gbx&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; najdete na MALL.cz Skladem Možnost koupě na Splátky bez navýšení. Garance rychlého doručení | MALL.CZ&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Čelní &lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt; | MALL.CZ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mall.cz/celni-skla&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mall.cz/celni-&lt;b class=sec&gt;skla&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vnv6eVCX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca9eb76b&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0gAUVg7S&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_acronyms&quot;,&quot;text&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;title&quot;:&quot;smějící se klauni&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;syXBIxB6&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklh&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZYpd7HmL&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skl&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WRtBgjXS&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;title&quot;:&quot;skloňuj&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l6QlpnCh&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;title&quot;:&quot;sklamat&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yXAXsNuY&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SD9SYiqI&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;3ObNG6SY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:48000000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zRjtdMhI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;a97af679&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1664335542}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aBctQA8V&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FKN6oOV6&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;211b7149&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-09-28T03:25:42.371419516Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;aJCsmaU7&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Unknown Crawler&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1559,&quot;groupId&quot;:2963,&quot;groupName&quot;:&quot;TT_true&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Fo1fn1I4&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1564,&quot;groupId&quot;:2973,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-tag-cat&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h9HhDP7Y&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1554,&quot;groupId&quot;:2951,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u68NEBRy&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;skla&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.20915306058387872,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@7e8c95d3b&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;trending_link, trending_homepage, firmy-tag-cat&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;He_3il_ha996HCIwS96k&quot;,&quot;query&quot;:&quot;skla&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>